Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма
Скачати 171.41 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма
Дата16.07.2012
Розмір171.41 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка


ПРОГРАМА


ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


на спеціальність 7.06010107 "Теплогазопостачання та вентиляція"


освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"


\


Полтава 2012


1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Програма тестового завдання базується на питаннях з таких фахових дисциплін:

 • Вентиляція громадської будівлі;

 • Вентиляція промислової будівлі;

 • Кондиціонування повітря;

 • Газопостачання;

 • Теплопостачання;

 • Газові мережі та обладнання газових мереж;

 • Теплові мережі та обладнання теплових мереж;

 • Теплогенеруючи установки;

 • Опалення;

 • Гідравлічні та аеродинамічні машин;

 • Будівельна теплофізика.


Програма розроблена з метою підготовки тестових питань по дисциплінам за фахом “Теплогазопостачання та вентиляція” (рівень підготовки - магістр) для включення їх в білети вступних екзаменів і є основою для розробки пакета комплексних кваліфікаційних контрольних завдань.

В професійній діяльності рівень підготовки магістр дозволяє виконувати роботу інженера дослідника та наукового співробітника.


Розділ 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ

1. Яка з перелічених потужностей для нагнітача має найбільше значення?

2. Яка з перерахованих форм лопаток робочого колеса забезпечує максимальні тиски?

3. Яка з характеристик нагнітача при змінній частоті обертів являється його “технічним паспортом”?

4. З урахуванням min значення потужності пуск яких нагнітачів доцільно проводити при закритій засувці?

5. Який з методів гідравлічного разрахунку мережі зручно використовувати при аналізі роботи нагрітача на мережу?

6. Дроселювання мережі вплине на:

7. Для запобігання явищу кавітації необхідно:

8. У приміщенні є димовий канал від автономного водонагрівача і витяжний вентиляційний канал.

9. Втрати звукового тиску по довжині повітропроводу при однаковому живому перерізі каналів круглої і прямокутної форми:

10. Зниження швидкості повітряного струменя буде вище:

11. Низ зовнішньої повітрозабірної решітки повинен знаходитись на позначці не нижче:

12. Що являє собою рециркуляція повітря?

13. Чому повітропроводи круглого й прямокутного поперечного перерізу прийняті строго визначених розмірів?

14. Якою повинна бути мінімальна витрата зовнішнього повітря (м3/год) на одну людину, що постійно перебуває в громадському будинку, якщо вентиляція в ньому тільки примусова, а обсяг приміщення, що припадає на одну людину менш 20 м3?

15. Яка температура зовнішього повітря відповідає параметрам “Б”?

16. Яка температура зовнішнього повітря приймається для розрахунку наявного тиску в системах витяжної вентиляції із природним спонуканням у житлових, адміністративних і суспільних будинках ( С)?

17. Виберіть схему вентиляції при виділенні в приміщенні забруднюючих речовин, густина яких більше повітря:

18. Як необхідно подавати припливне повітря у робочу зону приміщень, що мають джерела шкідливих виділень, не придатні для обладнання місцевими відсмоктувачами?

19. Яка мінімальна швидкість води в трубках багатоходових повітронагрівачів є допустимою?

20. До якої категорії робіт слід віднести витрати енергії працівника у 250 Вт.

21. Відповідно до вимог СНиП 2.04.05-91*У, при якій поверхневій щільності променевого теплового потоку Вт/м2 при інших визначених умовах необхідно застосування повітряних душів:

22. Як приймається розрахунковий повітрообмін для виробничого приміщення з кількома видами шкідливостей, що одночасно потрапляють у повітряне середовище.

23. В якому із перерахованих випадків норми забороняють використовувати теплову аерацію.

24. Для яких споруд, які відносяться до промислових об’єктів при певних умовах проектують завіси змішуючого типу.

25. Перелічіть фактори, що підвищують ефективність уловлення пилу в циклонах.

26. Перелічіть фактори, що підвищують ефективність вловлення пилу в пило осаджуючих камерах.

27. Як збільшення розміру пилинок впливає на ефективність очищення пилу в тканинних пиловловлювачах?

28. Виберіть порядок встановлення пилоочисних пристроїв для 3-х ступеневої системи очищення.

29. Мета застосування груп циклонів.

30. Для очищення повітря від хімічно нейтральних газоподібних домішок необхідно застосувати.


Розділ 2. КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ

 1. Які параметри повітря підтримує в приміщенні система кондиціювання?

 2. Які параметри повітря комплексно поєднує I-d діаграма?

 3. Як зображується процес нагрівання повітря в поверхневому повітронагрівачі при побудови процесу кондиціювання повітря на I-d діаграмі?

 4. Як зображується процес охолодження повітря в поверхневому повітронагрівачі при побудові процесу кондиціювання повітря на I-d діаграмі?

 5. Як зображується процес зволоження повітря рецикуляційною водою в камері зрощення при побудові процесу кондиціювання повітря на I-d діаграмі?

 6. При визначені повітропродуктивності кондиціонера робоча різниця температур- це перепад між.

 7. При побудові процесів кондиціювання повітря тепловологісне відношення приміщення служить для визначення.

 8. Компонування кондиціонерів – це послідовне розташування по тракту руху повітря.

 9. Технологічна секція кондиціонера.

 10. Установка кондиціювання повітря.

 11. Система кондиціювання повітря.

 12. Сучасна система «фэн-Коил-сплит-систем».

 13. За яким принципом створено номенклатурний ряд центральних кондиціонерів.

 14. Призначення спрямовуючого апарату вент –агрегату.

 15. Як залежить аеродинамічний опір фільтра від витрат повітря через живий переріз кондиціонера.

 16. При визначені тепловмісту вологого повітря, прихована теплота пароутворення.

 17. При змішування повітря з різними витратами, точка суміші.

 18. Політропні процеси при температурі води нижче температури мокрого термометру приводить до.

 19. Політропні процеси при температурі води вище, за температури мокрого термометру приводить до.


Розділ 3. ГАЗОПОСТАЧАННЯ

1. Вибрати із зазначених нижче варіантів природний горючий газ.

2. Яка величина характеризує теплоту, що виділяється при повному згоранні одиниці об’єму горючого газу із урахуванням теплоти конденсації водяної пари у складі продуктів згорання за нормативних умов?

3. За умов якого складу палива величина теплоти згорання матиме максимальне значення?

4. Назвіть основні токсичні компонентів продуктів згорання природного газу.

5. При спалюванні якого палива викиди парникових газів будуть мінімальними?

6. Назвіть причини, з яких основними горючими компонентами скраплених газів є саме бутан і пропан, а не якісь інші компоненти?

7. Який із зазначених нижче параметрів визначає можливість взаємозамінності горючих газів?

8. Яка величина покладена в основу визначення розрахункових витрат газу для громадських будинків?

9. Для окремих житлових і громадських будинків розрахункові годинні витрати газу визначаються.

10. Назвіть найбільш прийнятний спосіб прокладки розподільчих газопроводів.

11. Назвіть найбільш прийнятний спосіб прокладки міжцехових газопроводів.

12. Яка є правильна послідовність встановлення газового обладнання на ГРП?

13. Вкажіть тиск, на який налаштовується обладнання ГРП відносно робочого тиску після регулятора (Рраб), для регулятора тиску.

14. Вкажіть тиск, на який налаштовується обладнання ГРП відносно робочого тиску після регулятора (Рраб), скидного клапану.

15. Вкажіть тиск, на який налаштовується обладнання ГРП відносно робочого тиску після регулятора (Рраб), запірного клапану:

16. Укажіть величину максимального робочого тиску після регулятора, що подає газ до побутових газових приладів.

17. Із яких міркувань призначається оптимальна кількість ГРП на мережах низького тиску?

18. Питомі витрати газу при визначенні розрахункових витрат по ділянкам газопроводу низького тиску визначаються:

19. Вкажіть, яка із нижченаведених залежностей дає можливість розрахувати питомі витрати газу.

20. Вкажіть, яка із нижченаведених залежностей дає можливість розрахувати еквівалентні витрати газу.

21. Вкажіть, яка із нижченаведених залежностей дає можливість розрахувати транспортні витрати газу.

22. Вкажіть, яка із нижченаведених залежностей дає можливість розрахувати розрахункові витрати газу.

23. Вкажіть, яка із нижченаведених залежностей дає можливість розрахувати шляхові витрати газу.

24. Вкажіть, що спричиняє відмінності методики гідравлічного розрахунку газопроводів низького та середнього тиску.

25. Вкажіть правильну залежність, яка використовується при визначенні витрат тиску на місцевих опорах у газопостачанні.

26. Виберіть правильну залежність для визначення нев’язок по кільцю газопроводу низького тиску

27. Укажіть яка із залежностей використовується при визначенні тиску у кінці газопроводу Рк за відомими величинами тиску Р1 і витрат тиску на ділянці для газопроводів середнього тиску.

28. Укажіть яка із залежностей використовується при визначенні тиску у кінці газопроводу Рк за відомими величинами тиску Р1 і витрат тиску на ділянці для газопроводів низького тиску.

29. Що покладено у основу вибору діаметру газоходу для відведення продуктів згорання від паливовикористовуючого обладнання в атмосферу за умови відсутності димососу.

30. Що покладено у основу вибору діаметру газоходу для відведення продуктів згорання від паливовикористовуючого обладнання в атмосферу за умови наявності димососу.

31. Вкажіть правильне співвідношення між жаропродуктивністю та дійсною температурою горіння .

32. Виберіть правильний коефіцієнт надлишку первинного повітря для інжекційних пальників низького тиску.

33. Виберіть правильний коефіцієнт надлишку первинного повітря для інжекційних пальників середнього тиску.

34. Виберіть із нижчезазначених основну перевагу інжекційних пальників низького тиску.

35. Виберіть із нижчезазначених основну перевагу інжекційних пальників високого тиску.

36. Виберіть із вказаних нижче величин швидкість розповсюдження полум’я при температурі газу 373 К, якщо за температури 273 К величина швидкості становила 0,4 м/с.

37. Визначте витрати газу для пальника тепловою потужністю 100 кВт за умови спалювання газу із нижчою теплотою згорання 8500 ккал/нм3.

38. Укажіть якому із вказаних нижче пальників обов’язкове влаштування стабілізатора горіння.


Розділ 4 ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИ УСТАНОВКИ

1. Призначення парового котла.

2. Призначення термічного деаератора

3. Призначення хімводоочистки.

4. Призначення живильного насоса.

5. Призначення економайзера.

6. Призначення дуттєвого вентилятора.

7. Призначення димососа.

8. Призначення мережного насоса в водогрійній котельні.

9. Назвати небажані компоненти палива.

10. Що означає коефіцієнт надлишку повітря?

11. Як розуміти вищу теплотворну здатність палива?

12. Які гази свідчать про хімачний недопал в топці котла?

13. Яка може бути максимальна потужність теплогенераторної?

14. Назвати солі тимчасової жорсткості води.

15. При Na-катіонуванні води солі тимчасової жорсткості підвищують:

16. Повірковий розрахунок топки передбачає:

17. Повірковий розрахунок конвективної частини котла передбачає.

18. Як визначається продуктивність дуттєвого вентилятора?

19. При сілікатуванні води поглинається

20. Регенерація Н-катіонітових фільтрів ведеться розчином

21. Самотяга димової труби веде до:

22. Якою максимальною теплопродуктивністю допускається установка “дахових” котелень?

23. На якій максимальній висоті будинків допускається установка “дахових” котелень?

24. На якому тиску природного газу допускається робота “дахових” котелень?


розділ 5. теплопостачання

 1. У місті Луганськ трубопровід теплової мережі діаметром прокладений у непрохідному каналі. Резервування для нього має становити (%):

2. У заводському районі м. Дніпропетровськ розрахункове навантаження підключених до котельні систем опалення становить , систем вентиляції - , систем гарячого водопостачання - , технологічних споживачів - . Центральне регулювання повинно бути.

3. У відкритій трубопровідній системі теплопостачання розрахункова витрата води на опалення дорівнює , на вентиляцію - , середня витрата води на гаряче водопостачання - . Сумарна розрахункова витрата води буде дорівнювати ().

4. Окремо розташований будинок із розрахунковим навантаженням на опалення і на гаряче водопостачання підключено до двотрубної теплової мережі відкритої системи теплопостачання. Діаметр зворотного трубопроводу має становити ().

5. Котельня обслуговує споживачів відкритої системи теплопостачання, що є частиною загальноміської системи. Мінімальна кількість насосів, що має бути встановлена в котельні, складе (шт..).

6. В опалювальний період втрати тиску на елеваторному вводі в найбільш віддалений від котельні будинок становлять , у системі опалення будинку - , сума втрат напору від котельні до будинку , втрати в котлі . Мінімальний напір для підбору мережних насосів складе ().

7. Двотрубна теплотраса з діаметром труб по перетинає площу перед будинком районної адміністрації, оточену адміністративними й житловими будівлями. Теплова траса може бути прокладена.

8. Траса водяної теплової мережі проходить у середині кварталу по маршруту, насиченому іншими комунікаціями. Двотрубний теплопровід (з урахуванням обмежень по діаметрах) може бути прокладений у тунелі разом з.

9. Траса двотрубної водяної теплової мережі перетинає чотириколійну ділянку залізниці шириною (із насипом) під кутом . При прокладенні трубопроводів у футлярі мінімальна довжина футляра () складає.

10. На теплотрасі діаметром , що працює під тиском вузол трубопроводів виконаний у вигляді наземного павільйону. Мінімальний діаметр умовного проходу розвантажувального бай пасу повинен становити ().

11. Кінцева ділянка двотрубної водяної теплової мережі має вигляд, показаний на схемі. Мінімальна кількість запірних арматур (засувок і вентилів), установлених на відгалуженнях 4-3 і 3-2, складе (шт.).

12. Вузол трубопроводів теплової мережі умовним діаметром розташований у нижній точці теплотраси. Діаметр спускного пристрою повинен розраховуватися, виходячи із часу спуска із секційної ділянки мережі не більше (годин).

13. Внутрішньо-квартальна розподільна двотрубна водяна теплова мережа умовним діаметром на ділянці між двома відгалуженнями до будинків прокладена на опорах висотою . Ділянка має поворот під кутом при співвідношенні плечей до . Компенсація температурних розширень на ділянці може бути забезпечена за допомогою (вибрати всі можливі варіанти).

14. Для підігріву водопровідної води в тепловому пункті використовується швидкісний кожухотрубний двоступінчастий підігрівач. Ширина проходу між ступенями повинна становити не менш ().

15. Паропровід насиченої пари тиском прокладений на опорах висотою . Виберіть усі складені елементи, що передбачаються в теплоізоляційних конструкціях паропроводу.

16. Транзитний паропровід насиченої пари тиском прокладений у приміщенні. Розрахункова різниця температур між поверхнею теплоізоляції й внутрішнім повітрям складе ().

17. Відмітьте всі методи, за якими провадиться розрахунок теплоізоляційного шару.

18. Витрати циркуляційної води в секційному вузлі дорівнює , втрати тиску в довгому кільці - , у короткому - , діаметр приєднувальної ділянки циркуляційного стояка - . Для гідравлічного вв’язування короткого кільця необхідно встановити.


Розділ 6. Будівельна теплофізика, опалення.

 1. Визначте щільність теплового потоку через зовнішню цегляну стінку (), при звичайних умовах теплообміну на поверхнях.

 2. Визначте, як зросте температура внутрішньої поверхні цегляної стінки

(), якщо її додатково утеплити шаром пенопласту ().

 1. Укажіть наслідки додаткового утеплення існуючої будівлі з внутрішньої сторони зовнішніх огороджень.

 2. Оптимальний опір теплопередачі зовнішнього огородження дорівнює 2,5 0С/. Фактичний опір 1,5 0С/. Укажіть, як будуть змінені такі параметри і характеристики (підвищення-П, змінення -З).

 3. Укажіть на яких поверхах п’ятиповерхового будинку будуть більші (Б), меньші (М) тепловтрати на підігрів інфільтраційного повітря ( при збалансованій вентиляції).

 4. Обгрунтуйте у яких за формулою будинках (при однаковій площі в плані та інших однакових умовах) будуть мінімальні енерговитрати на опалення.

 5. Визначте, в яких системах водяного опалення (при однакових початкових умовах) потрібна більша площа оптимальних приладів.

 6. Обгрунтуйте, який фактор найбільш впливає на підвищення теплопередачі опалювального приладу.

 7. Обгрунтуйте, наслідки підвищення розрахункової температури зворотньої води із системи опалення.

 8. Поясніть, який метод гідравлічного розрахунку ( або ) більш адекватний для таких систем опалення.

 9. Обгрунтуйте схему приєднання системи водяного опалення до водяної теплової мережі з температурою теплоносія 130/70 С, тиском у тепловій мережі Pп=430 кПа, P0=380 кПа і висотою будівлі (гідростатичним тиском у системі опалення) H=40м.

 10. Визначте середню температуру води в приладі 2-го поверху шестиповерхового будинку. Система опалення – однотрубна поточно-регулюєма з верхньою розводкою, розрахунковою температурою 95/70С і тепловим навантаженням приміження верхнього поверху – 1500 Вт, нижнього – 1600 Вт, проміжних поверхів – 1000 Вт.

 11. У двотрубній системі водяного опалення двоповерхового будинку втрати тиску в приборному вузлі першого поверху складають 800 Па. Визначте потрібні втрати тиску в приборному вузлі другого поверху, якщо висота поверхів 3м, а розрахункові температури води 85/65 0С.

 12. Визначте втрати тиску в уніфікованому вертикальному проточно-регулюємому стояці діаметром 15 мм (5 поверхів, розрахункова температура 95/70С, опалювальні прилади – секційні радіатори), якщо теплові навантаження опалювальних приміщень 1500 Вт на першому і останньому поверхах і 1200 Вт на проміжних поверхах.

 13. Обгрунтуйте доцільність (недоцільність) використання перегрітого парв для опалення будівель.

 14. Визначте потрібну витрату насиченог пару для теплобмінника, якщо теплова потужність теплообмінника складає 100 кВт, тиск на вході в теплообмінник 0,25 МПа.

 15. Визначте втрати тиску на ділянці паропровода діаметром 40 мм, якщо середній тиск пара на ділянці 0,35 МПа, теплове навантаження 200 кВт, протяжність 100 м, сума коефіцієнтів втрат на місцевих опорах ділянки 17,5.


^ 3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанта відповіді, серед яких лише одна – вірна.


Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань повинна бути не менш ніж 40.


^ 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Протягом однієї астрономічної години здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і протягом 60 хв. відповідає на тестові завдання.


^ 5. ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ


Державна комісія здійснює перевірку тестових завдань за ключем.

Фахові випробування оцінюються за стобальною шкалою (від 100 до 200). При оцінці відповідей на тестові запитання використовують такі критерії:

Кількість вірних відповідей

Кількість балів

Кількість вірних відповідей

Кількість балів

1

102,5

21

152,5

2

105

22

155

3

107,5

23

157,5

4

110

24

160

5

112,5

25

162,5

6

115

26

165

7

117,5

27

167,5

8

120

28

170

9

122,5

29

172,5

10

125

30

175

11

127,5

31

177,5

12

130

32

180

13

132,5

33

182,5

14

135

34

185

15

137,5

35

187,5

16

140

36

190

17

142,5

37

192,5

18

145

38

195

19

147,5

39

197,5

20

150

40

200

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результат фахового випробування складає не менше ніж 124 бали.


Література.

1.Опалення.

Богословский В.Н., Сканави В.Н. Отопление.,М., Стройиздат, 1991.

Справочник проектировщика.Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.1.Отопление. М., Стройиздат,1996.

СНиП 2.04.05-91* Отопление,вентиляция и кондиционирование воздуха.М.,Стройиздат, 1996.

2.Теплопостачання.

Строй А.Ф.,Скальский В.Л. Расчет и проектирование теплових сетей. Киев., Будівельник. 1981.

Ионин А.А. и др. Теплоснабжение. М.,Стройиздат. 1981.

СНиП №.05.03-85. Тепловые сети. М: ЦИТП Госстроя СССР.,1986.

^ 3.Теплогенеруючі установки.

Делягин Г.М. Теплогенерирующие установки. М.,1986.

СНиП П-35-76. Котельные установки. Нормы проектирования. М.,Госстроя СССР,1977.

Тепловой расчет котельных установок. (Нормативный метод). М., Энергия, 1973.

4.Газопостачання.

Стаскевич Н.Л. Справочник по газоснабжению и использованию газа - Л., Недра,1990.

Ионин А.А. Газоснабжение - М.,Стройиздат, 1991.

СНиП 3.05.02-88. Газоснабжение - М., Госстрой СССР.,1989.


5.Вентиляція.

Каменев П.Н. Отоплениеее и вентиляция. Часть П. Вентиляция. – М.: Изд-во лит-ры по стр-ву, 1966.

Проектироваие промышленной вентиляции. Справочник. Торговников Б.М. и др. – Киев: Будівельник.,1983.

Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 1, 2. М.: Стройиздат.,1992.

6.Кондиціонування повітря.

Богословский В.Н., Кокорин О.Я., Петров Л.В. Кондиционирование воздуха. К., Вища школа., 1985.

Пеклов А.А., Степанова Т.А. Кондиционирование воздуха. К., Вища школа., 1978.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма
move to 0-22396308
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма
move to 0-22396279
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма
move to 0-22396281
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма
move to 0-22396309
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка
України від 18. 11. 2011 року №1324 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році» Полтавський...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
move to 0-22396244
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма
Водопостачання. Розділи: водопровідні мережі, водозабори, водопровідні очисні споруди
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра залізобетонних І кам’яних конструкцій та опору матеріалів інформаційне повідомлення ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з опору матеріалів Полтава,
України від 23 січня 2013 року №46 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році” базовим вищим...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Онищенко Володимир Олександрович завідувач кафедри фінансів, банківської справи та державного управління, д е н., професор, ректор,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка факультет менеджменту та бізнесу
Ключові переваги магістерської програми «Бізнес-адміністрування» (мба) в Полтнту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи