Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма
Скачати 113.23 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма
Дата16.07.2012
Розмір113.23 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка


ПРОГРАМА


ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


на спеціальність 7.06010108 – “ Водопостачання та водовідведення ”


освітньо-кваліфікаційний рівень – “спеціаліст”


Полтава 2012


 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Програма тестового завдання базується на питаннях з таких фахових дисциплін:

 • Водопостачання. Розділи: водопровідні мережі, водозабори, водопровідні очисні споруди;

 • Водовідведення. Розділи: мережі водовідведення, каналізаційні очисні споруди;

 • Водопостачання промислових підприємств;

 • Системи водовідведення підприємств;

 • Раціональне використання водних ресурсів;

 • Експлуатація систем водопостачання та водовідведення;

 • Насоси і повітродувні станції;

 • Санітарно-технічне обладнання;


Програма розроблена з метою підготовки тестових питань по дисциплінам за фахом “Водопостачання та водовідведення” (рівень підготовки - спеціаліст) для включення їх в білети вступних екзаменів і є основою для розробки пакета комплексних кваліфікаційних контрольних завдань.

В професійній діяльності рівень підготовки спеціаліст дозволяє виконувати роботу інженера, а при наявності виробничого досвіду для технічно-простих об’єктів самостійно; спеціаліст в проектній установі, виконробом будівельної установи, в установах, що експлуатують системи водопостачання і водовідведення в містах, селищах і промислових підприємствах.

При вирішенні поставлених задач студент повинен показати вміння користуватися довідковою та нормативною літературою та прикладними програмами розрахунку на ПЕОМ.


2. Зміст програми державних іспитів з основних тем по фаховим дисциплінам.

2.1. Водопостачання

2.1.1. Водопровідні мережі

Загальні принципи проектування систем водопостачання: вибір джерел водопостачання, місця і типу водозабору. Схеми систем комунального водопостачання.

Способи обчислення необхідної кількості води і режим її споживання. Режим роботи системи водопостачання. Зв’язок водопровідних споруд за витратами води.

Принципи проектування та розрахунку водогонів і водопровідних мереж.

Зв’язок споруд системи водопостачання за напором. Графічне подання результатів гідравлічних розрахунків.

Влаштування водопровідних мереж. Основні типи труб та арматура. Деталювання зовнішньої водопровідної мережі.

Принципи техніко-економічного розрахунку водогонів та водопровідних мереж. Зонні системи водопостачання.


2.1.2. Водозабірні споруди

Вибір типа водозабору і його розміщення.

Руслові та берегові водозабори. Конструювання та розрахунок їх елементів.

Захист водозаборів від шуги та льоду.

Суміщене та роздільне компонування водозаборів. Насосні станції першого підняття.

Водозабірні споруди на каналах та річках з недостатніми глибинами; на водосховищах, озерах та морях.

Види підземних вод і способи їх видобування.

Водозабірні свердловини. Визначення дебіту свердловини у різних геологічних умовах.

Визначення кількості свердловин і відстані між ними.

Вибір типу фільтра свердловини та його розрахунок. Підбір насосів для експлуатації свердловини.


2.1.3. Водопровідні очисні споруди

Вимоги до якості води різних споживачів.

Вибір метода очищення природної води. Схеми очищення води. Вибір складу водопровідних очисних споруд.

Принципи компонування водопровідних очисних споруд.

Реагентне господарство водопровідних очисних споруд. Змішувачі та їх розрахунок.

Очищення води на вертикальних та горизонтальних відстійниках їх розрахунок та основи проектування.

Очищення води у завислому шарі осаду. Розрахунок та принципи проектування освітлювачів.

Очищення води на фільтрах. Принципи розрахунку та проектування швидких фільтрів та контактних освітлювачів.

Споруди обороту промивної води та обробки осаду на водопровідних очисних спорудах.

Способи знезараження води. Хлорування та проектування хлораторних.

Спеціальні методи очищення природної води: видалення фтору та заліза.


2.2. Водовідведення


2.2.1. Мережі водовідведення

Загальні принципи проектування систем водовідведення. Схеми систем комунального водовідведення.

Способи обчислення кількості стічних вод. Режим роботи системи водовідведення.

Основи гідравлічного розрахунку водовідвідних мереж.

Проектування схем водовідвідних мереж. Трасування вуличної мережі.

Розрахунок та побудова продольного профілю ділянки мережі.

Застосування ПЕОМ для розрахунку водовідвідних мереж.

Зливова водовідвідна мережа її розрахунок та проектування.

Споруди на водовідвідний мережі. Оглядовi й перепаднi колодязi.

Приєднання квартальних i дворових мереж до вуличних. Безколодязне приєднання. Сполучення труб i каналiв у колодязях.


2.2.2. Очищення стічних вод

Склад та властивості стічних вод. БСК, ХСК, бактеріальне та біологічне забруднення стічних вод. Визначення концентрації забруднення стічних вод.

Споруди для механічного очищення стічних вод. Пісколовки, відстійники. Методи їх розрахунку та конструкції.

Попередня аерація та біокоагуляція стічних вод. Преаератори, біокоагулятори. Освітлювачі. Методи їх розрахунку та конструкції.

Споруди для зневоднення та утилізації осаду. Двухярусні відстійники, освітлювачі-перегнивачі, метантенки, мулові площадки. Механічне зневоднення осаду.

Біологічне очищення стічних вод у штучних умовах. Розрахунок біофільтрів різних конструкцій. Процеси біологічного очищення води у аеротенках. Конструкції та методи розрахунку аеротенків.

Вторинні відстійники та мулоущільнювачі. Їх розрахунок та проектування.

Фільтри доочищення стічних вод, їх конструкції та розрахунок.

Методи знезараження стічних вод. Умови випуску очищених стічних вод. Конструкції випусків.


2.3.Водопостачання промислових підприємств

Особливості систем промислового водопостачання. Врахування вимог до якості та напору води.

Балансові схеми водоспоживання та вибір схеми водопостачання.

Градирні. Класифікація. Водорозподільчі пристрої, поверхня охолодження, зрошувачі та крапельного та плівкового типу.

Баштові градирні. Конструкції та розрахунок баштових крапельних, плівкових та крапельно-плівкових градирень.

Вентиляторні градирні. Конструкції та розрахунок вентиляторних крапельних, плівкових та крапельно-плівкових градирень.

Водний режим систем оборотного водопостачання. Втрати води у оборотних системах.

Сольовий баланс в оборотних системах. Вуглекислотна рівновага та стабільність води.

Шляхи реконструкції систем з метою зниження водоспоживання і охорони водних ресурсів.


2.4. Системи водовідведення підприємств

Комплексне рішення проблеми водопостачання, обводнення, водовідведення, санітарного оздоровлення річок і зрошення земель України.

Водне господарство промислових підприємств.

Приймачі виробничих стічних вод. Механічна очистка виробничих стічних вод.

Хімічна, фізико-хімічна, біологічна очистка виробничих стічних вод.

Методи і споруди обробки осадів виробничих стічних вод.

Глибока очистка виробничих стічних вод.

Повторне використання води на промислових підприємствах і системи водовідведення з мінімальним скиданням у водоймища.

Особливості очищення стічних вод підприємств окремих галузей промисловості: мясо-молочної, харчової, текстильної, пиво-безалкогольної, сахарної, хімічної та їнших.  1. Раціональне використання водних ресурсів

Раціональне використання і охорона водних ресурсів складова частина комплексної програми використання природних ресурсів і збереження навколишнього середовища.

Водні ресурси України. Розподіл води на Землі.

Екологічні, санітарні і соціальні аспекти рішення водогосподарських проблем.

Водогосподарський комплекс України і перспектива його розвитку.

Водоохоронні міроприємства. Вплив антропогенної діяльності на водні ресурси.

Основи техніко-кономічного аналізу при проектуванні водогосподарського комплексу.

Організація охорони і контролю якості вод природних джерел.

Основні водогосподарські проблеми України. Економічні, екологічні, соціальні проблеми і наукове прогнозування об’ємів водокористування, водоспоживання і водозабезпечення.

Організація і планування водного господарства. Основи водного законодавства. Екологічна політика. Задачі водного господарства.  1. Експлуатація систем водопостачання та водовідведення

Загальні положення і задачі по експлуатації систем водопостачання і водовідведення. Організаційна структура підприємств, які займаються експлуатацією систем В і В.

Експлуатація джерел водопостачання. Зони санітарної охорони джерел водопостачання. Експлуатація водозабірних споруд для приймання поверхневих вод. Експлуатація підземних джерел водопостачання. Охорона джерел від забруднень і виснаги.

Експлуатація водогонів, магістралей і мереж водопроводу.

Експлуатація очисних споруд водопроводу. Підготовка споруд до експлуатації . Експлуатація установок по знезараженню води. Організація лабораторно-технічного контролю.

Експлуатація насосних станцій систем В і В. технічна документація і пусконалагоджувальні роботи. Перевірка робочих характеристик насосних агрегатів. Головні неполадки в роботі агрегатів, їх ліквідація.

Експлуатація каналізаційної мережі, каналів і колекторів.

Експлуатація очисних споруд систем водовідведення. Пусконалагоджувальні роботи. Експлуатація споруд для механічного очищення стічних вод. Експлуатація споруд для біологічного очищення стічних вод.

Знезараження очищеної стічної води. Обробка осаду стічних вод. Організація лабораторного і технологічного контролю за роботою споруд.  1. Насоси і повітродувні станції

Типи насосних станцій. Вибір типу.

Визначення подачі насосної станції згідно ступеневого графіка.

Визначення втрат напору по лінії подачі рідини.

Вибір насосних агрегатів.

Побудова графіка спільної роботи насосів.

Розрахунок і побудова характеристик водогонів.

Регулювання робочих параметрів насосів (обточування робочого колеса чи зміна числа обертів робочого колеса).

Вибір системи заливання насосів та підбір обладнання для неї.

Розрахунок параметрів технічної системи водопостачання та вибір насосів до неї.

Розробка дренажної системи насосної станції.

Розробка приймального резервуара та вибір обладнання для нього.

Розробка системи вентиляції приміщень насосних станцій.  1. Санітарно-технічне обладнання

Сучасний стан і перспективи розвитку санiтарно-технiчного обладнання будiвель.

Типові схеми холодного і гарячого водопостачання і водовідведення (каналізації) будівель різних призначень.

Санітарно-технічне обладнання для будівель, типи і устрій арматури, матеріал трубопроводів.

Прилади для заміру витрат і об'ємів води. Вибір лічильника води, трубопроводiв, арматури, приладiв.

Розрахунок системи внутрішнього холодного та гарячого водопроводу.

Вибір водонагрівачів, арматури.

Принцип дії і устрій систем протипожежного водопостачання будівель.

Устрій та принцип дії систем водопостачання та каналізації спеціальних об’єктів.

Принцип розрахунку внутрішньоквартальних систем водопостачання і каналізації.

Устрій і розрахунок дощової мережі каналізації будівель.


^ 3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанта відповіді, серед яких лише одна – вірна.


Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається в залежності від кількості відведених годин на її вивчення. Загальна кількість тестових завдань повинна бути не менш ніж 40.


^ 4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ


Протягом однієї астрономічної години здійснюється тестування з використанням стандартних білетів.

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і протягом 60 хв. відповідає на тестові завдання.


^ 5. ОЦІНЮВАННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ


Державна комісія здійснює перевірку тестових завдань за ключем.

Фахові випробування оцінюються за стобальною шкалою (від 100 до 200). При оцінці відповідей на тестові запитання використовують такі критерії:

Кількість вірних відповідей

Кількість балів

Кількість вірних відповідей

Кількість балів

1

102,5

21

152,5

2

105

22

155

3

107,5

23

157,5

4

110

24

160

5

112,5

25

162,5

6

115

26

165

7

117,5

27

167,5

8

120

28

170

9

122,5

29

172,5

10

125

30

175

11

127,5

31

177,5

12

130

32

180

13

132,5

33

182,5

14

135

34

185

15

137,5

35

187,5

16

140

36

190

17

142,5

37

192,5

18

145

38

195

19

147,5

39

197,5

20

150

40

200

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результат фахового випробування складає не менше ніж 124 бали.

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма
move to 0-22396308
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма
move to 0-22396279
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма
move to 0-22396281
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма
move to 0-22396309
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка
України від 18. 11. 2011 року №1324 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011/2012 навчальному році» Полтавський...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
move to 0-22396244
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Кафедра залізобетонних І кам’яних конструкцій та опору матеріалів інформаційне повідомлення ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з опору матеріалів Полтава,
України від 23 січня 2013 року №46 “Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2012/2013 навчальному році” базовим вищим...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconПолтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Онищенко Володимир Олександрович завідувач кафедри фінансів, банківської справи та державного управління, д е н., професор, ректор,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка факультет менеджменту та бізнесу
Ключові переваги магістерської програми «Бізнес-адміністрування» (мба) в Полтнту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи