Наукова робота за 2010 рік icon

Наукова робота за 2010 рік
Скачати 220.22 Kb.
НазваНаукова робота за 2010 рік
Дата16.07.2012
Розмір220.22 Kb.
ТипДокументи

НАУКОВА РОБОТА ЗА 2010 РІК

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

НАУКОВА ТЕМАТИКА
Факультет обліку та фінансів

Кафедра філософії, психології та педагогіки

1.

Шейко С.В., Киричок О.Б., Подлєсна Г.В., викладачі кафедри

кандидат філософських наук, доцент, кандидат філософських наук, доцент, кандидат психологічних наук, доцент

Філософські соціологічні та психолого-педагогічні основи вищої аграрної освіти України в контексті європейської інтеграції

2.

Киричок О.Б.

кандидат філософських наук, доцент

Політично-філософські ідеї в культурі Київської Русі

3.

Шейко С.В., Ільченко А.М.

кандидат філософських наук, доцент, кандидат педагогічних наук, доцент

Освіта як соціальний феномен

4.

Антонець М.О.

кандидат психологічних наук, доцент

Християнські детермінанти психологічних феноменів сімейного спілкування

5.

Подлєсна Г.В.

кандидат психологічних наук, доцент

Психологічні детермінанти розвитку комунікативної компетентності менеджера освіти (суб’єкт-суб’єктний аспект).

ПІДРУЧНИКИНазва підручника

Автори

Місце, назва, рік видання

В т.ч. надання грифу

1.

Філософія

Киричок О.Б.

Полтава, РВВ ПДАА, 2010.– 381 с.

Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист №14/18-Г-409 від 19.02.97

^ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИНазва навчального посібника

Автори

Місце, назва, рік видання

В т.ч. надання грифу

1.

Культура педагога

Щербань П.М., Щербань М.П., Шейко С.В.

К., "Вища школа", 2010.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1/9-5132 від 17.07.2007
^ НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИАвтори

Назва наукової праці

Умовно друкованих одиниць

Місце і рік видання

Стаття

в фахових виданнях^ Колодій О.С.

Категоріально-понятійний апарат дослідження проблеми патріотизму» // Імідж сучасного педагога. – №3 (102)


0,5

Полтава, 2010^ Колодій О.С.

Генетичні закономірності розвитку поняття патріотизму в історії педагогічної думки // Постметодика. – №3.

0,5

Полтава, 2010^ Подлєсна Г.В.

Застосування інноваційних педагогічних технологій в організації самостійної роботи студентів при вивченні психолого-педагогічних дисциплін //
Полтава: РВВВ ПДАА, 2010^ Подлєсна Г.В.

Особливості суб’єкт-суб’єктного спілкування у системі "Викладач-студент" // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України

0,5

Київ, 2010^ Подлєсна Г.В.

Психологічні чинники адаптації до навчання у ВУЗі // Збірник наукових праць Національного університету "Лвівська політехніка"

0,5

Львів, 2010^ Ващенко О.О.

Засоби активізації самостійної роботи студентів по курсу “Філософія глобальних проблем сучасності” // Матеріали ХХХІ науко-методичної конференції “Організаційно-методичне забезпеченння самостійної роботи0,5 студентів: стан, проблеми, перспективи

0,5

Полтава.: РВВ ПДАА, 2010

в інших виданнях^ Антонець М.А.

Духовні основи створення щасливої родини // Проблеми відродження духовності в умовах глобальної кризи: матеріали Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань

0,6

Ірпінь, 2010^ Варвянський С.М.

Вплив екологічної кризи на здоров’я людей // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та валеології"

0,5

Кременчук. – 2010.^ Варвянський С.М.

Взаємозв'язок економічного розвитку України і екологічної кризи// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Національна економіка у сучасній глобальній економічній системі: механізми функціонування, динаміка, економічна безпека"

0,5

Полтава. – 2010^ Варвянський С.М.

Екологічна безпека в системі "природа – суспільство" // Матеріали ІІІ регіональної науково-практичної конференції
"Аспекти праці, життя та довкілля людини".

0,5

Полтава. – 2010^ Варвянський С.М.

Методика забезпечення викладання філософії – основа якості навчального процесу // ХХХV міжнародна науково-методична конференція "Управління якістю вищого навчального закладу за міжнародними стандартами

0,5

Полтава. – 2010^ Варвянський С.М.

Ф.Т. Моргун – талановитий син землі української // Матеріали Всеукраїнських Моргунівських читань "Вернадскіанська ноосферна революція у розв’язанні екологічних та гуманітарних проблем сучасності.

0,5

Полтава, 2010^ Шейко С.В.

Суб’єктно-суб’єктні відносини в освіті – основа педагогіки співробітництва // Матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Людина, суспільство, економіка: актуальні проблеми та перспективи взаємодії". (27-28 квітня, 2010 р.). – Полтава: ПІЕП, 2010.

0,5


Полтава: ПІЕП, 2010^ Шейко С.В.

Критичне мислення – підстава демократизації сучасної освіти // Матеріали ХХХХІ науково-методичної конференції "Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів: стан проблеми, перспективи. – Полтава: ПДАА, 2010

0,5

Полтава: ПДАА, 2010.^ Шейко С.В.

Регулятивна ідея, як фактор розвитку університетської освіти// Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції "Освіта і доля нації", 22-23 травня, 2010 р.– Харків, ХНПУ ім. Г. Сковороди

0,5

Харків, ХНПУ, 2010^ Фастівець Н.П.

Специфіка освоєння духовності в процесі організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Релігієзнавство»// Матеріали ХХХХІ науково-методичної конференції «Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів: стан, проблеми, перспективи».

0,3

Полтава: ПДАА., 2010.^ Фастівець Н.П.

Конкурентоспроможність як цілісна характеристика підприємства // Матеріали конференції професорсько-викладацького складу за результатами науково-дослідної діяльності у 2009 році.

0,3

Полтава, ПДАА, 2010^ Фастівець Н.П.

«Специфіка освоєння духовності в процесі організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Релігієзнавство» // Матеріали ХХХХІ науково-методичної конференції «Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів: стан, проблеми, перспективи» 21-22 лютого 2010 р.

0,5


Полтава: ПДАА, 2010^ Фастівець Н.П.

Використання кросвордів у методичному забезпечені самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни "Політологія» // 22 квітня 2010 року – Підсумкова науково-практична конференція професорсько-викладацького складу ПДАА.

0,3

Полтава, ПДАА, 2010^ Безотосний М.Т.

Формування особистості молоді на ідеалах Майдану // Матеріали 10 ювілейної міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми формування особистості у студентів", 25 березня 2010 р. – К., 2010 р.

0,4

Київ, 2010^ Безотосний М.Т.

Формування концептуальних засад української національної ідеї в студентської молоді // Матеріали 10 ювілейної міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми формування особистості у студентів", 25 березня 2010 р. – К., 2010 р.

0,3

Київ, 2010^ Безотосний М.Т.

Перемога чи пам’ять // Інформаційний бюлетень 2010 р. 1 квітня

0,4

Полтава, 2010^ Безотосний М.Т.

Перемога чи пам’ять // Україна молода, 2010 р.– 15 квітня

0,1

Київ, 2010^ Безотосний М.Т.

Формування особистості студентів у процесі вивчення історії України // Матеріали 10 ювілейної міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми формування особистості у студентів", 25 березня 2010 р. – К., 2010 р.

0,3

Полтава, 2010^ Безотосний М.Т.

До питання формування української національної ідеї: витоки і сьогодення // Матеріали VII всеукраїнської науково-практичної конференції "Людина, суспільство, економіка": актуальні проблеми та перспективи взаємодії 27-28 квітня 2010 р. – Полтава, 2010

0,2

Полтава, 2010^ Безотосний М.Т.

До питання етногенезу української державотворчої ідеї періоду Київської Русі // Матеріали VII всеукраїнської науково-практичної конференції "Людина, суспільство, економіка": актуальні проблеми та перспективи взаємодії 27-28 квітня 2010 р. – Полтава, 2010

0,3

Полтава, 2010^ Киричок О.Б.

Методика використання вправ при організацї самостійної роботи студентів із дисципліни “Філософія” // Матеріали ХХХХІ науково-методичної конференції “Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів: стан, проблеми, перспективи. – Полтава, 2010.– С. 201-204.


0,3

Полтава: РВВ ПДАА, 2010Киричок О.Б.

Давньоруські переклади “Правил святих Апостолів” як детонатор політично-філософського мислення // Філософські ідеї в культурі Київської Русі. – Полтава, 2009.– С.80-92.


0,5

Полтава: РВВ ПДАА, 2010Марусич В.Х.

Особливості соціальної практики // Матеріали ХХХХІ науково-методичної конференції "Організаційно методичне забезпечення самостійної роботи студентів"

0,5

Полтава, РВВ ПДАА, 2010^ Марусич В.Х.

Моральні та релігійні чинники як орієнтири духовного становлення особистості // Матеріали науково-практичної конференції "Духовний потенціал сучасного суспільства"(м. Кіровоград, 2010)

0,5

Кіровоград, 2010^ Васько К..С.

Формування особистості студентів у процесі вивчення історії України // Матреіали Х ювілейної міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми формування особистості у студентів”.

0,5


Київ, 2010^ Васько К..С.

Організація самостійної роботи в процесі підготовки проведення соціологічного дослідження // Матеріали ХХХХІ науково-методичної конференції “Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів: стан, проблеми, перспективи

0,3

Полтава, 2010^ Васько К..С.

Соціологічні аспекти службового етикету // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень ”.
Дніпропетровськ, 2010
^ ШТАТНІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, ЩО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В

НАУКОВИХ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ СИМПОЗІУМАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХПрізвище, ім’я,

по батькові

Науковий ступінь,

вчене звання

Симпозіум конференція, семінар

Міжнародна, державна, обласна та районна

Назва заходу

Тема наукової доповіді

Кількість доповідейВарвянський С.М.

доктор філософських наук, професор

конференція

міжнародна

"Національна економіка у сучасній глобальній економічній системі: механізми функціонування, динаміка, економічна безпека", 12-13 березня, 2010 р.

Взаємозв’язок економічного розвитку України і екологічної кризи

1Подлєсна Г.В.

кандидат психологічних наук, доцент

конференція

міжнародна

Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів: стан, проблеми, перспективи 2010 р.

Застосування інноваційних педагогічних технологій в організації самостійної роботи студентів при вивченні психолого-педагогічних дисциплін

0,5Подлєсна Г.В.

кандидат психологічних наук, доцент

конференція

міжнародна

ІІ Всеукраїнських психологічний конгрес, присвячений 110 річниці від дня народження Г.С. Костюка (м. Київ, 19-20 квітня 2010).

Особливості суб’єкт-суб’єктного спілкування у системі "викладач-студент"

0,5Антонець М.А.

кандидат психологічних наук, доцент

конференція

міжнародна

Ірпінські міжнародні науково-педагогічні читання “Проблеми відродження духовності в умовах глобальної кризи “(Ірпінь, 27-28 травня, 2010)

“Духовні основи створення щасливої родини”

1Антонець М.А.

кандидат психологічних наук, доцент

конференція

міжнародна

Міжнародна наукова конференція “Степан Балей. Філософські та культурологічні полгяди у контексті сучасної свідоглядної динаміки українського суспільства, Львів, 20-21 травня, 2010

Використання християнських принципів виховання у викладанні курсу “Культура сімейно-психологічних взаємин”

1Антонець М.А.

кандидат психологічних наук, доцент

конференція

міжнародна

ІІ Всеукраїнський психологічний конгрес, присвячений 110 річниці від дня народження Г.С. Костюка (19-20 квітня, м. Київ, 2010 р.)

Використання християнських принципів для створення щасливої родини

1Колодій О.С.

старший викладач

конференція

районна

ХХХХІ науково-методична конференція «Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів: стан, проблеми, перспективи» 2010 р.

Особливості формування патріотичних переконань студентів при організації самостійної роботи з курсу «Політологія».

1Варвянський С.М.

доктор філософських наук, професор

конференція

державна

Вернадськіанська ноосферна революція у розв’язанні екологічних та гуманітарних проблем сучасності, 20 травня 2010 р.

Ф.Т. Моргун – талановитий син землі української

1Шейко С.В.

кандидат філософських наук, доцент

конференція

державна

Сьома Всеукраїнської науково-практична конференція "Людина, суспільство, економіка: актуальні проблеми та перспективи взаємодії". (27-28 квітня, 2010 р.). – Полтава: ПІЕП, 2010.

Суб’єктно-суб’єктні відносини в освіті – основа педагогіки співробітництва

1Шейко С.В.

кандидат філософських наук, доцент

конференція

державна

ХХХХІ науково-методична конференція "Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів: стан проблеми, перспективи. – Полтава: ПДАА, 2010

Критичне мислення – підстава демократизації сучасної освіти

1Шейко С.В.

кандидат філософських наук, доцент

конференція

державна

Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції "Освіта і доля нації", 22-23 травня, 2010 р.– Харків, ХНПУ ім. Г. Сковороди

Регулятивна ідея, як фактор розвитку університетської освіти

1Безотосний М.Т.

кандидат історичних наук, доцент

конференція

державна

Актуальні проблеми формування особистості студентів, 25 березня 2010 р. Інститут вищої освіти АПН України

Формування особистості молоді на ідеалах Майдану

1Безотосний М.Т.

кандидат історичних наук, доцент

конференція

державна

Актуальні проблеми формування особистості студентів, 25 березня 2010 р. Інститут вищої освіти АПН України

Формування концептуальних засад української національної ідеї в студентській молоді

1Киричок О.Б.

кандидат філософських наук, доцент

конференція

державна

Несторівські студії “Святість і святині в давньоруській духовній культурі ” 2010 р.

Про політичний вплив канонізації Бориса і Гліба

1Киричок О.Б.

кандидат філософських наук, доцент

конференція

державна

«Філософські ідеї в культурі Київської Русі», м. Полтава, Полтавська державна аграрна академія, 10 червня 2010 року.

Христологічна проблема в давньоруській філософській культурі: на прикладі порівняльно-текстологічного аналізу окремих фрагментів давньоруських творів

1Киричок О.Б.

кандидат філософських наук, доцент

конференція

районна

ХХХХІ науково-методична конференція "Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів: стан проблеми, перспективи. – Полтава: ПДАА, 2010

Методика використання вправ при організації самостійної роботи студентів із дисципліни “Філософія”

1Киричок О.Б.

кандидат філософських наук, доцент

конференція

міжнародна

Міжнародна наукова конференція “Степан Балей. Філософські та культурологічні погляди у контексті сучасної світоглядної динаміки українського суспільства, Львів, 20-21 травня, 2010

Війна в уявленнях середньовічних мислителів латинського Заходу

1Киричок О.Б.

кандидат філософських наук, доцент

конференція

районна

Конференція за підсумками наукової роботи ПДАА

Сучасні дослідження культури Київської Русі

1Варвянський С.М.

доктор філософських наук, професор

конференція

районна

Аспекти безпеки праці, життя та довкілля людини, 8 квітня, 2010 р.

Екологічна безпека в системі природа-суспільство

1Ващенко О.О.

кандидат філософських наук, доцент

конференція

районна

ХХХІ науково-методична конференція “Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів: стан, проблеми перспективи (21-22 лютого, м. Полтава, ПДАА). 2010 р.

Засоби активації самостійної роботи студентів по курсу “Філософія, глобальних проблем сучасності”


Ващенко О.О.

кандидат філософських наук, доцент

конференція

районна

Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу ПДАА (22 квітня, 2010 р.)

Синергетичний аналіз суспільної свідомості в сучасних умовах


Марусич В.Х.

доцент кафедри

конференція

районна

Матеріали ХХХХІ науково-методичної конференції "Організаційно методичне забезпечення самостійної роботи студентів", 2010 р.

Особливості соціальної практики

1Марусич В.Х.

доцент кафедри

конференція

державна

Матеріали науково-практичної конференції "Духовний потенціал сучасного суспільства"(м. Кіровоград, 2010)

Моральні та релігійні чинники як орієнтири духовного становлення особистості

1Фастівець Н.П.

викладач

конференція

районна

Підсумкова науково-практична конференція професорсько-викладацького складу ПДАА., 22 квітня 2010 року

Використання кросвордів при методичному забезпечені самостійної роботи студентів при викладанні дисципліни "Політологія"

1Фастівець Н.П.

викладач

конференція

районна

Матеріали ХХХХІ науково-методичної конференції «Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів: стан, проблеми, перспективи». Полтава, ПДАА, 2010

«Специфіка освоєння духовності в процесі організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Релігієзнавство»

1Фастівець Н.П.

викладач

конференція

районна

Конференція професорсько-викладацького складу за результатами науково-дослідної діяльності у 2009 році. 21-22 квітня, 2010 р.

Конкуренто-спроможність як цілісна характеристика підприємства»

1

Схожі:

Наукова робота за 2010 рік iconНаукова робота та міжнародні зв’язки
Наукова робота на обліково-економічному факультеті розвивається за такими основними напрямами
Наукова робота за 2010 рік iconCтуденcька наукова робота на кафедрі іе та оп в 2011/2012 навчальному році
Згідно плану на 2011/2012 навч рік щомісячно проводяться засідання наукового студентського семінару
Наукова робота за 2010 рік iconАнотація наукова робота під девізом „Програма. Наукова робота: зо сторінок, 26 рисунки, таблиці, джерел. Приводиться аналіз статистики дорожньо-транспортних
Приводиться аналіз статистики дорожньо-транспортних пригод (в тому числі місць концентрації дорожньо-транспортних пригод) та розроблення...
Наукова робота за 2010 рік iconАнотація шифр «розвезення» Наукова робота «Оптимізація планування вантажних перевезень шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій». Актуальність теми
Наукова робота «Оптимізація планування вантажних перевезень шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій»
Наукова робота за 2010 рік icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Акушерство І гінекологія” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології на 2010/2011 навчальний рік
Наукова робота за 2010 рік icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Акушерство І гінекологія” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології на 2010/2011 навчальний рік
Наукова робота за 2010 рік icon«затверджую» В. о проректора з науково-педагогічної роботи Професор Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2010 рік «схвалено»
Акушерство І гінекологія” на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології на 2010/2011 навчальний рік
Наукова робота за 2010 рік iconНавчальний заклад наукова робота

Наукова робота за 2010 рік iconПлан роботи відділу виховної та позанавчальної роботи на 2009-2010 навчальний рік
Виховна робота здійснюється у відповідності до таких нормативно-правових документів
Наукова робота за 2010 рік iconПрес-реліз дкл – 2010 15-16 квітня 2010 року відбулася чергова Міжнародна наукова конференція «духовність. Культура. Людина»
move to 0-1806345
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи