Випуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» icon

Випуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
НазваВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Сторінка1/16
Дата16.07.2012
Розмір2.5 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут міжнародних відносинЕкономіка, право,
політологія, туризм


:


Випуск 1 (3), 2011


До випуску ввійшли наукові матеріали

міжнародної наукової конференції

«Інформаційна безпека держави:

теоретичний та практичний виміри»

(Київ, 27-28 жовтня 2010 р.)


Київ

Видавництво Національного авіаційного університету

«НАУ-друк»

2011

УДК: 33+34+32+338.48(082)


^ Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб. наук. ст. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. – Вип. 1 (3). – 104 с.


У збірнику наукових статей розглядаються актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин, економіки, права та туризму.

Для науковців, викладачів ВНЗ, учителів ЗОШ, студентів.


^ РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ


З питань економіки

Ареф’єва О. В., доктор економічних наук, професор;

Дьомін О. О., кандидат економічних наук;

Жаворонкова Г. В., доктор економічних наук, професор;

Жук М. В., доктор економічних наук, професор;

Загорулько В. М., доктор економічних наук, професор;

Кулаєв Ю. Ф., доктор економічних наук, професор;

Ложачевська О. М., доктор економічних наук, професор;

Новицький В. Є., доктор економічних наук, професор;

Пахомов Ю. М., доктор економічних наук, професор, академік НАНУ;

Рибалкін В. О., доктор економічних наук, професор;

Чужиков В. І., доктор економічних наук, професор;

Біленко Т. І., кандидат економічних наук, доцент;

Татаренко Н. О., кандидат економічних наук, професор (заступник головного редактора);

^ З питань права

Антипенко В. Ф., доктор юридичних наук, доцент (заступник головного редактора);

Бородін І.Л., доктор юридичних наук, професор;

Діхтієвський П. В., доктор юридичних наук, професор;

Козловський А. А., доктор юридичних наук, професор;

Марущак А. І., доктор юридичних наук, професор;

^ Назаров В.В., доктор юридичних наук, доцент;

Кубальський В. Н., кандидат юридичних наук, доцент;

З питань політології

Жалоба І. В., доктор історичних наук, професор (головний редактор);

Владимиров В. М., доктор філологічних наук, доцент;

Грубов В. М., доктор політичних наук, доцент;

Потятинник Б. В., доктор філологічних наук, професор;

Сіверс В. А., доктор філософських наук, професор;

^ Тупчієнко Л.С., кандидат політичних наук, професор;

Гріліхес І. В., кандидат філологічних наук, доцент;

Кривошея Г. П., кандидат історичних наук, професор;

Ржевська Н. Ф., кандидат політичних наук, доцент;

Фоменко А. М., кандидат філософських наук, доцент;

Соколовська Т.В. (відповідальний секретар);

^ З питань туризму

Балабанов Г. В., доктор географічних наук, професор (заступник головного редактора);

Вишневський В.І., доктор географічних наук, професор;

^ Дудник І.М., доктор географічних наук, професор;

Любіцева О. О., доктор географічних наук, професор;

Яковенко І. М., доктор географічних наук, професор;

Яценко Б. П., доктор географічних наук, професор;

Пестушко В. Ю., кандидат географічних наук, доцент;

Ткачук Л. М., кандидат географічних наук, доцент;

Уварова Г. Ш., кандидат педагогічних наук, доцент.

^ Рекомендовано до друку вченою радою

Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету

(протокол № 4 від 20 грудня 2010 р.)


Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію № 14081-3052 Р, серія КВ від 19.05. 2008 р.

^ Усі опубліковані в збірці матеріали подаються в авторській редакції.

За достовірність наведених даних та посилань несе відповідальність автор публікації.

^ Позиція редакції необов’язково збігається з позицією авторів.

Адреса редколегії:

Інститут міжнародних відносин,
Національний авіаційний університет, просп. Космонавта Комарова, 1,
03680, Київ-80, тел. (044) 497 32 63; 406 76 15

Е-mail: imv_09@ukr.net


© Національний авіаційний університет, 2011

З М І С Т


ЕКОНОМІКА^ Владиимир Рыбалкин, Эдуард Янюк
О процес се производства как объекте политической экономии…………………………………………………….

4ПОЛІТОЛОГІЯ


^ Максим Алієв
«Фабрики думки» у формуванні зовнішньополітичної стратегії держави…………………………………………

11^ Альона Вендель
Глобальні ЗМІ та Імідж країни: приклад України в BBC World та CNN International……………………………

17^ Артем Волокита
Специфіка використання інформаційних систем на основі Cloud Computing в Україні………………………..

32^ Юлія Горовецька
Український інформаційний ресурс: сучасний стан та перспективи розвитку…………………………………...

36^ Юрій Даник
Основні аспекти парадигми кібернетичної безпеки…………………………………………………………………….

38Олександр Дзьобань, Олександр Соснін
До проблеми визначення місця й ролі інформаційних аспектів безпеки у соціальних процесах……………...

45^ Сергій Жук
Вплив комп’ютерних технологій на інформаційну безпеку держави та особистості……………………………..

49^ Микола Зосімович
Тенденції розвитку інформаційних систем в міжнародному комунікаційному просторі……………………….

51^ Олексій Іванкевич, Віра Мазур
Створення порталу інформаційно-довідкових ресурсів Міністерства освіти і науки України…………………

57^ Олег Кондратенко
Інформаційне забезпечення вищих органів державної влади та електронне урядування………………………

61^ Udo Peter Puschnig
Die Aufgabenreform als die Herausforderung fьr ein neues Verwaltungsdenken……………………………………...

69


^

Ніна Ржевська
Cистемність стратегічного прогнозування в американській моделі політичного аналізу………………………


74^ Олександр Соснін, Світлана Савченко
Політико-правові проблеми розвитку інформаційної сфери для інноваційної діяльності……………………..

79^ Олександр Степко
Аналіз головних складових інформаційної безпеки держави…………………………………………………………

83


^

Сергій Стасюк
Проблема гарантування безпеки України на сучасному етапі……………………………………..…………………


92
Вячеслав Чмелёв
Инвариантный метод выявления начала реализации стратегии ведения информационной войны…………


96
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Випуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» iconВипуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Науковий вісник Інституту міжнародних відносин нау. Серія: Економіка, право, політологія, туризм: Зб наук ст. – К.: Вид-во Нац авіац...
Випуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» icon«Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри»
Фоменко алла Миколаївна – директор Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету, кандидат філософських ннаук,...
Випуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» iconМатеріали міжнародної науково-практичної конференції
Проблеми ефективності міжнародного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2013 р.). / За...
Випуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» iconМатеріали міжнародної наукової конференції. Суми, 2008. С. 129-131
move to 0-19672103
Випуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» iconДруковані матеріали. До початку конференції планується видання збірника «Матеріали конференції»
Деякі матеріали будуть надруковані у науково-технічному журналі «Екологія довкілля та безпека життєдіяльності» (атестований вак україни)....
Випуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» iconПерелік публікацій кафедри філософії культури і культурології за 2009 рік
Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні...
Випуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» iconПерелік публікацій кафедри філософії культури І культурології за 2009 рік
Матеріали регіональної наукової конференції студентів та аспірантів філософського факультету 18 – 22 травня 2009 року „Антропологічні...
Випуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» iconНаукові доробки молоді вирішенню проблем
Секція Актуальні проблеми прав людини, правової системи та держави. Екологічна безпека держави
Випуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет Юридичний інститут
«Становлення держави та права в умовах глобалізації: теоретичний та практичний аспект»
Випуск 1 (3), 2011 До випуску ввійшли наукові матеріали міжнародної наукової конференції «Інформаційна безпека держави: теоретичний та практичний виміри» iconПрограма всеукраїнської студентської наукової конференції «Молодіжні виміри якості життя та соціального капіталу в сучасному суспільстві»
Реєстрація учасників конференції (вул. Артема, 94; аудиторія 414, 6 навчальний корпус)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи