Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля icon

Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля
НазваМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля
Сторінка1/2
Дата16.07.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


ВІСНИК

Східноукраїнського

національного університету

імені Володимира Даля


№ 8 [162)

Частина 2

2011
Науковий журналrectangle 2089


Лrectangle 2089уганськ - 2011


ВІСНИК
VISNIK

східноукраїнського

of the VOLODYMYR DAL east

національногоуніверситету

UKRAINIAN national university

імені Володимира Даля
8(162)2011

8 (162) 2011

науковий журнал

the scientific journal

засновано у 1996 році

was founded in 1996

вихід з друку - вісімнадцять разів на рік

it is issued еighteen times
a year


Засновник

Founder

^ Східноукраїнськийнаціональний університет імені Володимира Даля

of the Volodymyr Dal East Ukrainian National University

Журнал зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

Registered by the Ministery
of Yustice of Ukraine

Свідоцтво про державну реєстрацію

серіяКВ № 15607-4079ПР

від 18.08.2009 р.

Registration Certificate

KB № 15607-4079ПР

dated 18.08.2009


Журнал включено до Переліків наукових видань ВАК України (Бюл. ВАК №3 2010 р.), (Бюл. ВАК №5 2010 р.), (Бюл. ВАК №3 2010 р.), (Бюл. ВАК №11 2010 р.), (Бюл. ВАК №7 2011 р.) в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних, економічних, історичних, хімічних та фізико-математичних наук відповідно.


ISSN 1998-7927


^ Головна редакційна колегія: Голубенко О.Л., член-кор. Національної академії педагогічних наук, докт. техн. наук (головний редактор), Осенін Ю.І., докт. техн. наук (заступник головного редактора), Смирний М.Ф., докт. техн. наук (заступник головного редактора), Арлінський Ю.М., докт. фіз-мат. наук, Бер Р., докт. техн. наук., професор університету ім. Отто фон Гюрике, Магдебург, Німеччина, Будіков Л.Я., докт. техн. наук., Бузько І.Р., докт. екон. наук, Гадушова З., професор, декан факультету мистецтв університету Філософа Костянтина в Нитрі, Словакія, Галстян Г.А. докт. хім. наук, Голубничий П.І., докт. фіз-мат. наук, Гончаров В.М., докт. техн. наук, Довжук І.В., докт. іст. наук, Житна І.П., докт. екон. наук, Іджер М., докт. техн. наук., професор Познаньського технічного університету, Польща, Красовські Е., професор університету природничих наук в Любліні, редактор наукового видання Текі і MOTROLU, Козаченко Г.В., докт. екон. наук, Кондратов С.О., докт. хім. наук, Кудюков Ю.П., докт. хім. наук, Куліков Ю.А., докт. техн. наук, Лазор Л.І., докт. юр. наук, Литвиненко В.Ф., докт. істор. наук, Максимов В.В., докт. екон. наук, Михайлюк В.П., докт. іст. наук, Нагорний Б.Г., докт. соціол. наук, Носко П.Л., докт. техн. наук, Петров О.С., докт. техн. наук, Рач В.А., докт. техн. наук, Рей Р.І., докт. техн. наук, Суханцева В.К., докт. філос. наук, Тюпало М.Ф., докт. хім. наук, Ульшин В.О., докт. техн. наук, Чапка М., докт. екон. наук, професор, іноземний член-кор. Національної академії педагогічних наук України, Польща, Шевченко Г.П., член-кор. Національної академії педагогічних наук України, докт. пед. наук., Хорошко В.О., докт. техн. наук.


^ Відповідальний за випуск: Бранспиз Ю.А.

Рекомендовано до друку Вченою радою Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Протокол № 3 від 25.11.2011 р.)


Матеріали номера друкуються мовою оригіналу.


© Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011

© Of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 2011

ЗМІСТ
Баранов Г.А., Гавриш М.В., Марончук І.І., Смірнов С.Б., Санікович Д.Д.

7

^ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ СПОСІБ ВИЛУЧЕННЯ УРАНУ І РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ З ВІДХОДІВ ХВОСТОСХОВИЩ, ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ВМІСТА РЕНГТЕНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНИМ СПОСОБОМ АНАЛІЗУ

Берьозкіна І. А., Букрєєв В.В. Яковенко В.В.

13

^ МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РЕЗОНАНСНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ВИХІДНОМУ КОЛО ФЕРОЗОНДУ

Берьозкіна І. А., Щестюк Н. Ю., Канєвська Ю. І.

21

^ Феномен Харста і гіпотеза фрактального ринку

Бондаренко М.О., Ващенко В.А., Білоконь С.О., Бондаренко Ю.Ю.,

Яценко І.В., Рева І.А.

30

^ ВИВЧЕННЯ УМОВ УТВОРЕННЯ НАНОСТРУКТУР НА ПОВЕРХНЯХ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ КЕРАМІК ПІД ДІЄЮ СТРІЧКОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПОТОКУ

Бондарець С.В., Довгаленко В.В., Матузаева О.В., Мирошниченко Е.В.

35

^ ОТРИМАННЯ КРЕМНІЮ ДЛЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Бранспіз Ю.А., Вельченко Г.О.

44

РІШЕННЯ РІВНЯННЯ ЛАПЛАСУ ДЛЯ ПРЯМОКУТНОЇ ОБЛАСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО ВИДУ

Бранспіз Ю.А.,Дев’яткін Д. С.

51

^ КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУР В СИСТЕМАХ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК

Буря О.І.,Губська М.І., Баранов Г.А., Смірнов С.Б., Лемешко А.П

56

^ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО ВОЛЬФРАМУ НА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ НАДВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ

Васецький Ю.М., Мазуренко І.Л, Павлюк А.В.

62

^ ПАРАМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТОРОЇДАЛЬНОЇ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ НАДПРОВІДНОГО ІНДУКТИВНОГО НАКОПИЧУВАЧА (НПІН) З КОТУШКАМИ РЕЙСТРЕКОВОЇ ФОРМИ

Вах І.В., Зенов В.М., Подтинних В.Н.

72

Використання реактора ДР-100 та підкритичної уран-водної збірки

Грицких О.В

79

^ Прикладна фізика в студентських дослідженнях

Голубничий П.І., Решетняк Д.В., Філоненко А.Д

83

Радіовипромінювання каскадної зливи від нейтрино надвисокої енергії в покладах кам’яної солі та проблема пошуку масивних частинок темної матерії

Денисенко О.І

89

^ Особливості структуроутворення металокомпозиту при інжекційній технології формування тонкого стрічкового електрода

Драпалюк М. В.

96

^ Особливості механізму сухого формування бетонів с компонентами, що демпфують


Дядичев В.В., Кільдейчик О.О., Пугачова О.А.101

^ Аналіз факторів, які впливають на якість виробів, виготовлених методом багатошарового лиття під тиском з використанням гарячеканальних литникових систем.

Зенов В. М.

110

^ Про особливості ядерної аварії на АЕС Фукусима-I

Калюжний Г.С., Коваленко А.О., Лиштван О.Ю.

117

^ Вплив конвекції на час теплової релаксації оптопневматичної ячейки

Кудленко В.Г., Поляков О.І.

121

^ ТЕЛЕСКОПІЧНА УСТАНОВКА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ МЮОНІВ КОСМІЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Кутній В.Є., Верьовкін А. А. , Грицина В.І., Дуднік С.Ф., Опалєв О.А., Рибка О.В., Стрельницький В.Є., Тенішев А.Э., Уваров В.Л., Шевченко В.Л., Шляхов І.Н.

128

^ СЕНСОРИ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ НА ОСНОВІ CVD АЛМАЗНИХ ПЛІВОК

Лиштван О.Ю., Гусєнцова Я.А.

138

^ МОДЕЛІ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ В ТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЯХ

Мурга В.В., Антропов І.І., Омеман Дж.

142

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРЯДУ В ГЕНЕРАТОРІ НЕРІВНОВАЖНОЇ ПЛАЗМИ З РІДКИМ КАТОДОМ

Мурга В.В., Мурга О.В.

146

^ ФОРМУВАННЯ МАКРОДИПОЛЯ В АКТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТВЕРДОТІЛИХ ЛАЗЕРІВ

Мурга В.В., Ессельбах Р.В., Горельніков С.А., Мельков С.М., Любич І.В.

150

^ ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ФОТОДЕТЕКТОРА ПРИ ЛАЗЕРНІЙ ЛОКАЦІЇ

Пилипенко В.М.

154

Особливості механізму впливу ударної хвилі на бетонну суміш в процесі вібро-удароімпульсного ущільнення

Пономаренко П.А., Безотосний С.С., Фролова М.О.

165

^ Про ЯДЕРНУ БЕЗПЕКУ ПРИ ПЕРШОМУ ФІЗИЧНОМУ ПУСКУ ЯДЕРНОГО реактора з низько ЗБАГАЧЕННИМ УРАНОВИМ ПАЛИВОМ

Ставицький В. В., Носко П. Л.

170

Інженерний метод розрахунку тиску маслоповітряної суміші в просторі між зубцями зубчастих передач

Сухова О.В, Сироватко Ю. В.

177

^ Закономірності структуроутворення міжфазних границь поділу в композиційних матеріалах

Харчєнко Є. І., Чалєнко А. В.

185

Особливості надтонкої структури спектрів ЕПР іонів із спином в структурі берилу

Шведчикова І.О., Земзюлін М.О.

190

^ Генетичне моделювання гібридних структур дискових магнітних сепараторів
CONTENTS
Baranov G., Gavrish M., Maronchuk I., Smirnov S., Sanikovich D.

7

^ BIOTECHNOLOGICAL METHODS EXTRACTION OF URANIUM AND RARE EARTH METALS WASTES FROM TAILINGS STUDY OF THEIR X-RAY FLUORESCENCE METHOD OF ANALYSIS

Berezkina I., Shestyuk N., Kanevska Y.

13

Hurst phenomenon and fractal market hypothesis

Berezkina I., Bukryeyev V., Yakovenko V.

21

^ MATHEMATICAL MODEL OF RESONANT OFFICE HOURS TO TARGET CIRCUIT OF FERROPROBE

Bondarenko M.O., Vaschenko V.A., Bilokon S.A., Bondarenko Yu.Yu., Yacenko I.V., Reva I.A

30

^ Study of terms of formation of nanostructures on the surfaces of piezoelectric ceramics under the action of band electronic stream

Bondarets S., Dovgalenko V., Matuzaeva O., Miroshnichenko E.

35

^ SILICON PRODUCTION FROM SOLAR CELLS

Branspiz Yu.А., Velchenko A.A.

44

The solution of Laplace's equation for a rectangular region of a special form.

Branspiz Yu.А., Devyatkin D.S.

51

^ COMPUTER DESIGN OF STRUCTURES IS IN SYSTEMS OF THE CHARGED PARTICLES

Burya A.I., Gubskaya M.I., Baranov G.A., Smirnov S.B., Lemeshko A.P.

56

investigation of ultradisperse tungsten influence on the properties of composite materials based on ultra-highly molecular polyethylene

Vasetsky Y.M., Mazyrenko I.L., Pavlyuk A.V.

62

^ Parametrical analysis of toroidal magnetic system of superconducting energy storage (SMES) with racetrack-shaped coils

Vakh I., Zenov V., Podtynnykh V.

72

^ The use of reactor IR-100 and subcritical uranium-water assembly of SNUNEI for studying nuclear physics course

GritskihA.V.

79

Applied Physics in student research

Golubnichy P.I., Reshetnyak D.V., Filonenko A.D.

83

^ The radio emission of a cascade shower by ultrahigh-energy neutrinos in the rock salt deposits and the problem of finding massive dark matter particles

Denysenko О.I..

89

^ Peculiarities of Metal Composite Structure Formation When Using Injection Technology of Thin Strip Electrode Formation

Drapaluk M.V.

96

Features of mechanism of the dry shaping of concretes with antivibration komponentamiDyadychev V., Kildeychik A., Pugachova H.101

^ The analysis of factors influencing the products quality made by multi-component injection molding using hot runner injection systems

Zenov V. M.

110

About the features of nuclear accident at the Fukushima-I NPP

Kaluzhniy G.S., Kovalenko A.A., Lyshtvan E.Y.

117

Influence of convection on relaxation time of an optopneumatic cell

Kudlenko V.G., Poljakov O.I

121

^ TELESCOPIC SETTING FOR DETECTION OF COSMIC RAY MUON

Kutny V.E., Verevkin A.A., Gritsyna V.I., Dudnik S.F., Opalev O.A., Reshetnyak E.N., Rybka A.V., Strel’nitskij V.E. Tenichev А.E., Uvarov V.L., Shevshenko V.А., Shlyahov I.N..

128

^ SENSORS OF IONIZING RADIATION BASED ON CVD DIAMOND FILMS

Lyshtvan E., Gusentsova Y.

138

MODELS OF HEAT-MASS TRANSFER IN TECHNICAL DEVICES

Murga V.V., Antropov I.I., Omeman J.

142

^ DISCHARGE CHARACTERISTICS THE GENERATOR OF A NONEQUILIBRIUM PLASMA WITH A LIQUID CATHODE

Murga V.V., Murga E.V. .

146

FORMING of MAKRODIPOLYA In LASANT of TVERDOTEL'NYKH LASERS

Murga, VV, Esselbah RV Gorelnik SA, Mel'kov SM, Lyubich, IV

150

^ CHOICE OPTIMAL OPERATION MODE PHOTODETECTOR IN THE LASER RANGING

PilipenkoV.N.

154

The peculiarities of mechanism of the influence of impulse wave on concrete mix in the process of vibro impact compact compression

Ponomarenko, P.A., Bezotosny S.S., Frolova M.A.

165

^ ON NUCLEAR SAFETY The first criticality of a reactor at the low enriched uranium fuel

Stavitsky V. V., Nosko P. L.

170

Engineering research method of pumping action between the teeth of spur gears

Sukhova O.V., Syrovatko Yu.V.

177

^ Peculiarities in the structure formation of composites interfaces

Chalenko A.V., Kharchenko

185

E.I. Features of hyperfine structure of EPR spectrum of ions with spin in the structure of beryl

Schvedchikova I.O., Zemzyulin M.O.

190

Genetic modeling of hybrid structures disk type magnetic separators
УДК 621.039.73; 621.039.75


Баранов Г.А., Гавриш М.В., Марончук И.И.,

Смирнов С.Б., Саникович Д.Д.


^ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ УРАНА И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ОТХОДОВ ХВОСТОХРАНИЛИЩ, ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ СОДЕРЖАНИЯ РЕНТГЕНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНЫМ СПОСОБОМ АНАЛИЗА


Описан способ переработки и дезактивации низкорадиоактивных твердых отходов хвостохранилищ, предусматривающий процедуру выщелачивания радиоактивных и редкоземельных металлов с использованием ассоциаций тионовых бактерий. Способ позволяет извлекать редкоземельные металлы, утилизировать отходы хвостохранилищ с низким содержанием радиоактивных элементов, может использоваться для защиты окружающей среды от загрязнения радиоактивными отходами и для очищения ранее загрязненных территорий.

^ Ключевые слова: дезактивация, выщелачивание бактериологическое; утилизация, анализ рентгено-флуоресцентный.


Баранов Г.А., Гавриш М.В., Марончук І.І., Смірнов С.Б., Санікович Д.Д. БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ СПОСІБ ВИЛУЧЕННЯ УРАНУ І РІДКОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ З ВІДХОДІВ ХВОСТОСХОВИЩ, ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ВМІСТА РЕНГТЕНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНИМ СПОСОБОМ АНАЛІЗУ

Описано спосіб переробки і дезактивації нізкорадіоактівних твердих відходів хвостосховищ, який передбачає процедуру вилуговування радіоактивних і рідкоземельних металів з використанням асоціацій тіонових бактерій. Спосіб дозволяє витягувати рідкоземельні метали, утилізувати відходи хвостосховищ з низьким вмістом радіоактивних елементів, може використовуватися для захисту навколишнього середовища від забруднення радіоактивними відходами та на очищення раніше забруднених територій. Контроль вилучення здійснювався рентгено-флуоресцентним способом аналізу.

Ключові слова: дезактивація, вилуговування бактеріологічне; утилізація, аналіз рентгено-флуоресцентній.


Baranov G., Gavrish M., Maronchuk I., Smirnov S., Sanikovich D. BIOTECHNOLOGICAL METHODS EXTRACTION OF URANIUM AND RARE EARTH METALS WASTES FROM TAILINGS STUDY OF THEIR X-RAY FLUORESCENCE METHOD OF NALYSIS

We describe a method of processing and decontamination of low-level radioactive solid waste tailings leaching procedure providing for radioactive and rare earth metals using associations thiobacilli. The method allows to extract the rare earth metals, dispose of waste tailings with a low content of radioactive elements can be used to protect the environment from contamination by radioactive wastes and to clean the previously contaminated areas. Control extraction was carried out X-ray fluorescence method of analysis.

Keywords: decontamination, lixiviating bacteriological; utilization, analysis rentgeno-fluorescent.


Баранов Г.А., Гавриш М.В., Марончук И.И., Смирнов С.Б., Саникович Д.Д. - Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности

УДК 621.3.011.72

Берёзкина И.А., Букреев В. В., Яковенко В. В.


Математическая модель резонансного режима работы

выходной цепи феррозонда


Рассматривается режим параметрического резонанса выходной цепи стержневого феррозонда для обычной и мостовой схемы. Резонансный режим возникает при включении емкости в выходную цепь феррозонда. Определена область устойчивости. Определен коэффициент преобразования феррозонда при режиме параметрического резонанса.

Ключевые слова: феррозонд, резонанс, коэффициент преобразования, область устойчивости, магнитный модулятор.


Берьозкіна І. А., Букрєєв В.В. Яковенко В.В. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РЕЗОНАНСНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ ВИХІДНОМУ ЛАНЦЮГУ ФЕРОЗОНДУ

Розглядається режим параметричного резонансу вихідного ланцюга стрижньового ферозонду для звичайної і мостової схеми. Резонансний режим виникає при включенні ємкості у вихідний ланцюг ферозонду. Визначена область стійкості. Визначений коефіцієнт перетворення ферозонду при режимі параметричного резонансу.

Ключові слова: ферозонд, резонанс, коефіцієнт перетворення, область стійкості, магнітний модулятор.


Berezkina I., Bukryeyev V., Yakovenko V. MATHEMATICAL MODEL OF RESONANT OFFICE HOURS TO TARGET CIRCUIT OF FERROPROBE

The mode of self-reactance resonance of output chain of the cored ferroprobe is examined for an ordinary and bridge chart. The resonance mode arises up at plugging of capacity in the output chain of ferroprobe. The area of stability is certain. The coefficient of transformation of ferroprobe is certain at the mode of self-reactance resonance.

Keywords: ferroprobe, resonance, coefficient of transformation, area of stability, magnetic keyer.


Берёзкина Ирина Анатольевна – к. пед. н., доцент кафедры математического анализа Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.

Букреев Виктор Владимтирович – к.т.н.,т доцент кафедры математического анализа Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.

Яковенко Валерий Владимирович – д.т.н., профессор, заведующий кафедры электромеханики Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.

УДК 519.21

Берьозкіна І. А., Щестюк Н. Ю., Канєвська Ю. І.

^ Феномен харста І ГІПОТЕЗА ФРАКТАЛЬНОГО РИНКУ

У статті розглянуто R-S аналіз реальних фінансових даних. Знайдено показники Харста для руху цін, які підтверджують гіпотезу існування фрактального ринку.

Ключові слова: ринок фінансовий, папери цінні, Харста феномен, фрактал.


Берёзкина И. А., Щестюк Н. Ю., Каневская Ю. И. Феномен Харста и гипотеза фрактального рынка

В статье рассматривается R-S анализ реальных финансовых данных.Найдены показатели Харста для движения цен, которые подтверждают гипотезу существования фрактального рынка Ист.5.

Ключевые слова: рынок финансовый, акции, Харста феномен, фрактал.


Berezkina I., Shestyuk N., Kanevska Y. Hurst phenomenon and fractal market hypothesis

In the paper the RS analysis of real financial data is considered. Hurst coefficient for the movement of prices is found, confirming the hypothesis of the existence of fractal market. Source. 5.

Keywords: a market is financial, paper holdings, Kharsta the phenomenon, fractal.


Берьозкіна Ірина Анатоліївна – к. пед. н., доцент кафедри матаналізу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Щестюк Наталія Юріївна – к. ф.-м. н., доцент кафедри математики, Києво-Могилянська Академія.

Канєвська Юнона Васильевна – студентка 1-го року магістратури факультету інформатики Києво-Могилянської Академії.


УДК 681.2.082:666.655


Бондаренко М.О., Ващенко В.А., Білоконь С.О.,
Бондаренко Ю.Ю., Яценко І.В., Рева І.А.


^ ВИВЧЕННЯ УМОВ УТВОРЕННЯ НАНОСТРУКТУР НА ПОВЕРХНЯХ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ КЕРАМІК ПІД ДІЄЮ
СТРІЧКОВОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПОТОКУУ статті досліджені умови створення нанорозмірних структур на поверхнях п‘єзоелектричних керамік. Показана можливість формування таких структур під дією стрічкового електронного потоку. Визначені режими, за якими можна отримати наноструктурні утворення острівцевої форми розмірами 120…180 нм та висотою до 35 нм. Встановлений результат багаторазової дії електронного потоку стрічкової форми на поверхні елементів із п‘єзоелектричних керамік зі сформованими на них наноструктурами. Рис. 4. Дж. 5.

Ключові слова: п‘єзоелектрична кераміка, електронно-променева обробка, поверхневі наноструктури, атомно-силова мікроскопія.


Бондаренко М.А., Ващенко В.А., Билоконь С.А., Бондаренко Ю.Ю., Яценко И.В., Рева И.А. Изучение условий образования наноструктур на поверхностях пьезоэлектрических керамик под действием ленточного электронного потока

В статье исследованы условия образования наноразмерных структур на поверхностях пьезоэлектрических керамик. Показана возможность формирования таких структур под действием ленточного электронного потока. Определены режимы получения наноструктурных образований островковой формы размерами 120…180 нм и высотой до 35 нм. Установлен результат многократного действия электронного потока ленточной формы на поверхности элементов из пьезоэлектрических керамик со сформированными на них наноструктурами . Рис. 4. Ист. 5.

Ключевые слова: пьезоэлектрическая керамика, электронно-лучевая обработка, поверхностные наноструктуры, атомно-силовая микроскопия.


Bondarenko M.O., Vaschenko V.A., Bilokon S.A., Bondarenko Yu.Yu., Yacenko I.V., Reva I.A. Study of terms of formation of nanostructures on the surfaces of piezoelectric ceramics under the action of band electronic stream

In the article the terms of formation of nanosize structures are investigational on the surfaces of piezoelectric ceramics. Possibility of forming of such structures is shown under the action of band electronic stream. The modes of receipt of nanostructural formations of land-form are certain by the sizes of 120…180 nm and in high to 35 nm. The result of frequent action of electronic stream of band form is set on the surfaces of elements from piezoelectric ceramics with the nanostructures formed on its. Fig. 4. Ref. 5.

Keywords: piezoelectric ceramics, electronic beam-processing, surface of nanostructures, atomic-force microscopy.


Бондаренко Максим Олексійович кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики Черкаського державного технологічного університету


УДК 621.315.592


Бондарец С.В., Довгаленко В.В., Матузаева О.В., Мирошниченко Е.В.


^ ПОЛУЧЕНИЕ КРЕМНИЯ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ


Одной из перспективнейших отраслей альтернативной энергетики на сегодняшний день является развитие фотовольтаики. Данный факт связан с созревающим энергетическим кризисом, обострением экологической ситуации в мире, а также ростом цен на традиционное топливо. Солнечные элементы на основе кремния являются особо перспективными в виду того, что кремний является весьма распространенным элементом в природе, нетоксичен и относительно не дорог.

В данной статье приведены основные методики получения кремния солнечной чистоты, дан их анализ в разрезе наибольшей практичности и экономичности. Приведено краткое описание 10 крупнейших компаний мира с точки зрения ожидаемых производственных мощностей к концу 2011 года.

Ключевые слова: элемент солнечный, кремний.


Бондарець С.В., Довгаленко В.В., Матузаева О.В., Мирошниченко Е.В. ОТРИМАННЯ КРЕМНІЮ ДЛЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Однією з найперспективніших галузей альтернативної енергетики до наступного часу є розвиток фотовольтаїки. Даний факт пов'язаний з наступаючею енергетичною кризою, загостренням екологічної ситуації в світі, а також зростанням цін на традиційне паливо. Сонячні елементи на основі кремнію є особливо перспективними тому що кремній є досить поширеним елементом у природі, нетоксичний і відносно не дорогий.

У статті наведені основні методики отримання кремнію сонячної чистоти, дан їх аналіз в розрізі найбільшої практичності та економічності. Приведено короткий опис 10 найбільших компаній світу з точки зору очікуваних виробничих потужностей на кінець 2011 року.

Ключові слова: елемент сонячний, кремній.


Bondarets S., Dovgalenko V., Matuzaeva O., Miroshnichenko E. SILICON PRODUCTION FROM SOLAR CELLS

One of the most promising alternative energy industries today is the development of photovoltaics. This fact is associated with maturing energy crisis, worsening ecological situation in the world, as well as rising prices for traditional fuels. Solar cells based on silicon are particularly promising in view of the fact that silicon is a very common element in nature, non-toxic and relatively expensive.

This article describes the basic techniques of silicon solar purity, given analysis in the context of the most practical and economical. A brief description of the 10 largest companies in the world in terms of expected production capacity by the end of 2011.

Keywords: an element is a sun, silicon.

Бондарец С.В., Довгаленко В.В., Матузаева О.В., Мирошниченко Е.В. – Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности

УДК 537.213

Бранспиз Ю.А., Вельченко А.А.


^ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЕ ЛАПЛАСА ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА


Рассматривается двумерная прямоугольная область, которая образована полюсами специального вида, и имеет две зоны с различными магнитными свойствами. Методом разделения переменных получены решения уравнения Лапласа для этих зон, согласующиеся на линии раздела зон..

Ключевые слова: Лапласа уравнение, область прямоугольная, потенциал скалярный.


Бранспіз Ю.А, Вельченко Г.О. Рішення рівняння Лапласу для прямокутної області спеціального виду.

Розглядається двовимірна прямокутна область, яка утворена полюсами спеціального виду, і має дві зони з різними магнітними властивостями. Методом поділу змінних отримані рішення рівняння Лапласа для цих зон, узгоджуються на лінії розділу зон

Ключові слова: Лапласа рівняння, область прямокутна, потенціал скалярний.


Branspiz Yu.А., Velchenko A.A. The solution of Laplace's equation for a rectangular region of a special form.

The two-dimensional rectangular region, which is formed by the poles of a special form, and has two zones with different magnetic properties. By separation of variables, solutions of Laplace's equation for these bands are consistent at the line of separation zones

Keywords: Laplace's equation, a rectangular zone, scalar potential.


Бранспиз Юрий Адольфович – доктор технических наук, профессор, зав. кафедры прикладной физики Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.

Вельченко Анна Александровна – аспирант кафедры прикладной физики Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.

Рецензент: Яковенко В.В. д. т. н., проф.


УДК 539.1


Бранспиз Ю.А., Девяткин Д. С.


^ Компьютерное моделирование структур

в системах заряженных частиц


В статье рассмотрено решение задачи изучения образования структур заряженных частиц путем компьютерного моделирования. Показано, что устойчивые структуры, получающиеся из первоначального случайного набора заряженных частиц, преобразуются в новые устойчивые структуры при появлении в системе, но другого случайного набора заряженных частиц. Задача решена в двухмерном случае.

Ключевые слова: заряженные частицы, моделирование структур, кулоновские шары.


Бранспіз Ю.А,. Дев’яткін Д.С. ^ КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУР В СИСТЕМАХ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК

У статті розглянуто рішення задачі вивчення утворення структур заряджених частинок шляхом комп'ютерного моделювання. Показано, що стійкі структури, що виходять з первинного випадкового набору заряжених частинок, перетворяться в нові стійкі структури при появі в системі але іншого випадкового набору заряжених частинок. Завдання вирішене в двомірному випадку.

Ключові слова: заряджені частинки, моделювання структур, кулонівські кулі.


Branspiz Yu.А., Devyatkin D.S. COMPUTER DESIGN OF STRUCTURES IS IN SYSTEMS OF THE CHARGED PARTICLES

In the article the decision of task of study of formation of structures of the charged particles is considered by a computer design. It is rotined that steady structures, turning out from a primary casual set of zaryazhenykh particles, will be transformed in new steady structures at appearance in the system but other casual set of zaryazhenykh particles. A task is decided in dvukhmernom case.

Keywords: charged particles, modeling of structures, Kulon spheres.


Бранспиз Юрий Адольфович – доктор технических наук, профессор, зав. кафедры прикладной физики Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.

Девяткин Дмитрий Сергеевич – магистр кафедры прикладной физики Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.


УДк 547. 313

Буря А.И., Губская М.И., Баранов Г.А.,

Смирнов С.Б., Лемешко А.П.


^ Исследование влияния ультрадисперсного

вольфрама на свойства композитов на основе

Сверхвысокомолекулярного полиэтилена


Исследованы новые металлополимеры на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена и ультрадисперсного вольфрама. Показано, что введение наполнителя в количестве 5-50 мас.% обеспечивает улучшение теплофизических и механических характеристик базового полимера соответственно в 1,1 – 2 раза и на 17 – 35%.

Ключевые слова: материалы композитные, характеристики теплофизические, характтеристики механические.


Буря О.І.,1 Губська М.І.,1 Баранов Г.А.,2 Смірнов С.Б.,2 Лемешко А.П.^ 1 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО ВОЛЬФРАМУ НА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІНАДВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ

1Дніпропетровський державний аграрний університет

2Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості

Досліджені нові металополімери на основі надвисокомолекулярного поліетилену та ультрадисперсного вольфраму. Показано, що введення наповнювача в кількості 5-50 мас.% забезпечує покращення теплофізичних та механічних характеристик базового полимеру відповідно в 1,1 – 2 рази і на 17 – 35%.

Ключові слова: матеріали композитні, характеристики теплофізичні, характтерістіки механічні.


Burya A.I.,1 Gubskaya M.I.,1 Baranov G.A.,2 Smirnov S.B.,2 Lemeshko A.P.1 investigation of ultradisperse tungsten influence on the properties of composite materials based on ultra-highly molecular polyethylene

1 Dniepropetrovsk State Agrarian Iniversity

2 Sevastopol’ National University of Nuclear Energy and Industry

New metal polymers based on ultra-highly molecular polyethylene and ultradisperse tungsten have been investigated. The filler introduction at the amount of 5-50 mass % has been shown to provide for the improvement of thermophysical and mechanical properties of the initial polymer by 1.1 – 2 times and by 17 – 35% correspondingly.

Keywords: materials are composite, descriptions are thermophysical, kharaktteristiki mechanical.


Буря А.И., Губская М.И., Лемешко А.П.Днепропетровский государственный аграрный университет

Баранов Г.А., Смирнов С.Б. – Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности


УДК 621.355


Васецький Ю.М., Мазуренко І.Л., Павлюк А.В.


^ ПАРАМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТОРОЇДАЛЬНОЇ МАГНІТНОЇ СИСТЕМИ НАДПРОВІДНОГО ІНДУКТИВНОГО НАКОПИЧУВАЧА (НПІН) З КОТУШКАМИ РЕЙСТРЕКОВОЇ ФОРМИ


З використанням ідеалізованої моделі виконано параметричний аналіз тороїдального надпровідного індуктивного накопичувача з котушками рейстрекової форми. Зроблено порівняння і відмічено переваги порівняно з відомими конфігураціями. Розраховано основні масогабаритні параметри для певного призначення накопичувача в електроенергетиці.

^ Ключові слова: надпровідний індуктивний накопичувач енергії, математична модель, параметричний аналіз, котушка рейстрекової форми, механічна утримуюча система


Васецкий Ю.М.,1 Мазуренко И.Л.,2 Павлюк А.В. 3 Параметрический анализ тороидальной магнитной системы сверхпроводящего индуктивного накопителя (СПИН) с катушками рейстрековой формы

Используя идеализированную математическую модель тороидального сверхпроводящего индуктивного накопителя энергии, выполнен параметрический анализ магнитной системы устройства. Проанализированы накопители с различными удерживающими механическими системами, элементы которых расположены внутри тороидального объема. Для накопителя c энергией, характерной для демпфирования нерегулярных колебаний мощности, выполнен расчет радиальных размеров, объема сверхпроводящей обмотки и объема механической удерживающей системы. Показано, что по сравнению с изветстніми результатами для систем с катушками круглой формы тороидальные системы с катушками рейстрековой формы имеют лучшие показатели по величине объема сверхпроводящей обмотки и близки к системам с катушками D-образной формы. Однако более простая конструкция рейстрековых катушек, отсутствие бандажа и изгибающих моментов определяют перспективность их использования в СПИН.

^ Ключевые слова: сверхпроводящий индуктивный накопитель энергии, математическая модель, параметрический анализ, катушка рейстрековой формы, механическая удерживающая система.


Vasetsky Y.M.,1 Mazyrenko I.L.,2 Pavlyuk A.V. 3 Parametrical analysis of toroidal magnetic system of superconducting energy storage (SMES) with racetrack-shaped coils

On the base of idealized mathematical model toroidal SMES composed of racetrack-shaped coils with spokes inside torus are considered. The fulfilled parametrical analysis has given the possibility to make comparison of magnetic systems by criterion of the minimum of volume of superconducting winding and volume of mechanical support system for different torus configurations and to choose the optimal form of coils. The toroidal magnetic system composed of racetrack-shaped coils with spokes inside torus has considerably lesser volume of superconducting winding in comparison with usual O-shaped coils. The volume of structural materials does not exceed the corresponding values for O-shaped torus with spokes and D-shaped toroidal system. Moreover, examined magnetic system configurations have simple form of coils, bending moments in the support system are eliminated and mechanical stress in all the spokes and supporting structure are uniform. So, the toroidal SMES with spokes and racetrack-shaped coils could provide attractive alternatives to conventional coil systems in the development of SMES devices

Key words: – superconducting magnetic energy storage, mathematical model, parametrical analysis, racetrack-shape coils, support structure.


Васецький Ю.М. докт.техн.наук, Інститут електродинаміки НАН України, пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна.

Мазуренко І.Л. канд.техн.наук, Інститут електродинаміки НАН України, пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна.

Павлюк А.В.– аспірант, Інститут електродинаміки НАН України, пр. Перемоги, 56, Київ-57, 03680, Україна.


УДК 539.21.:621.039.55

Вах И.В., Зенов В.М., Подтынных В.Н.


Использование реактора ИР-100 и подкритической уран-водной сборки СНУЯЭиП при изучении курса ядерной физики


Приведены основные технические характеристики исследовательского реактора ИР-100 и подкритической уран-водной сборки ( ПУВС) СНУЯЭиП. Продемонстрированы возможности применения ядерных установок для учебных целей.| На конкретных примерах показано использование ИР-100 и ПУВС при изучении курса ядерной физики. Обоснована необходимость использования | ИР-100 и подкритической уран-водной сборки СНУЯЭиП для обучения будущих специалистов ядерной отрасли.

Ключевые слова: реактор, подкритическая уран-водная сборка, изучение ядерной физики, обучение специалистов ядерной енергетики.


Вах І.В., Зенов В.М., Подтинних В.Н. ^ Використання реактора ДР-100 та підкритичної уран-водної збірки

Приведено основні технічні характеристики дослідницького реактора ДР-100 та підкритичної уран-водної збірки (ПУВЗ) СНУЯЕ та П. Продемонстровані можливості застосування ядерних установок для навчальних цілей. На конкретних прикладах показано використання ДР-100 і ПУВЗ під час вивчення курсу ядерної фізики. Обґрунтовано необхідність використання ДР-100 та підкритичної уран-водної збірки СНУЯЕ та П для підготовки майбутніх фахівців ядерної галузі.

Ключові слова: реактор, підкритична уран-водна збірка, вивчення ядерної фізики, підготовка фахівців ядерної енергетики.


Vakh I., Zenov V., Podtynnykh V. The use of reactor IR-100 and subcritical uranium-water assembly of SNUNEI for studying nuclear physics course

In the article are given the main characteristics of research reactor IR-100 and subcritical uranium-water assembly which is operated in SNUEI. The possibilities of usage of nuclear facilities for educational aims are also shown. The use of IR-100 and subcritical uranium-water assembly in nuclear physics course which is illustrated with specific examples. In the text is grounded the necessity of IR-100 and subcritical uranium-water assembly usage for future specialists in nuclear sphere.

Keywords: reactor subcritical uranium-water assembly, the study of nuclear physics, training specialists in nuclear engineering.


Вах Ирина Васильевна - к.т.н., доцент кафедры прикладной физики и нанофизики СНУЯЭиП, г.Севастополь, ул. Репина 14, кв. 50. Тел. 23-33-30, моб. 0508337215.

Зенов Валерий Михайлович – доцент, заведующий кафедрой ядерных паропроизводящих установок (ЯППУ), г. Севастополь, ул. Корабельная, 27, кв. 19. Тел. 49-26-83.

Подтынных Володимир Николаевич – начальник лаборатории ИР-100 СНУЯЕтаП, г. Севастополь, ул. Молодых Строителей, 14, кв. 5. Тел. 71-01-45.


УДК 53:001.891-057.87

Грицких А.В.


^ ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА В СТУДЕНЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ


В статье рассмотрены проблемы оптимального сочетания педагогических принципов научности и политехнизма на единой методологической основе гуманизма. Предложено рассматривать гуманитарный потенциал как связующее звено между гуманитарными науками и физикой. Приведены примеры тем студенческие исследований по данной тематике.

^ Ключевые слова: Содержание учебного материала, системы знаний, системы способов деятельностей, опыт творческой деятельности, физико-технические знания, и физико-гуманитарные знания, прикладная физика.


Грицьких О.В. Прикладна фізика в студентських дослідженнях

У статті розглянуті проблеми оптимального поєднання педагогічних принципів науковості й політехнізму на єдиній методологічній основі гуманізму. Запропоновано розглядати гуманітарний потенціал як сполучну ланка між гуманітарними науками й фізикою. Наведено приклади тем студентських досліджень з даної тематики

^ Ключові слова: Зміст навчального матеріалу, системи знань, системи способів діяльностей, досвід творчої діяльності, фізико-технічні знання, і фізико-гуманітарні знання, прикладна фізика.


GritskihA.V. Applied Physics in student research

The article considers the problem of optimal combination of scientific and pedagogical principles of polytechnic system of education on a single methodological basis of humanism. It has been proposed to regard humanitarian potential as a link for the humanity sciences and physics. Examples of students' researches on the topic have been given.

Keywords: Content of educational material, the system of knowledge, the system of activity types, experience of creative activities, physical-technical knowledge, and physical-humanities knowledge, applied physics.


Грицких А.В. – Луганская специализированная школа №1 имени профессора Льва Михайловича Лоповка, учитель высшей категории, магистр физики.


Рецензент: проф., к.п.н. Проказа А.Т.

УДК 537.591.15

Голубничий П.И., Решетняк Д.В., Филоненко А.Д.


^ Радиоизлучение каскадного ливня от нейтрино сверхвысокой энергии в залежах каменной соли и проблема поиска массивных частиц темной материи


В работе обосновывается метод радиодетектирования космологических нейтрино сверхвысокой энергии, в котором мишенью для нейтрино служат природные залежи каменной соли. Обсуждается возможность поиска данным методом сверхтяжелых частиц темной материи. Оценивается чувствительность [предлагаемого детектора к потоку высокоэнергетичных нейтрино. Рис. 3. Ист 5

Ключевые слова: нейтрино, сверхвысокая энергия, каменная соль, радиодетектирование


Голубничий П.І., Решетняк Д.В., Філоненко А.Д. Радіовипромінювання каскадної зливи від нейтрино надвисокої енергії в покладах кам’яної солі та проблема пошуку масивних частинок темної матерії

У роботі обґрунтовується метод радіодетектування космологічних нейтрино надвисокої енергії, в якому мішенню для нейтрино служать природні поклади кам'яної солі. Обговорюється можливість пошуку даним методом надважких частинок темної матерії. Оцінюється чутливість пропонованого детектора до потоку високоенергетичних нейтрино. Рис. 3. [15].

Ключові слова: нейтрино, надвисока енергія, кам’яна сіль, радіодетектування.


Golubnichy P.I., Reshetnyak D.V., Filonenko A.D. The radio emission of a cascade shower by ultrahigh-energy neutrinos in the rock salt deposits and the problem of finding massive dark matter particles

The paper substantiates the method of radio detection of cosmological neutrinos of ultrahigh-energy, in which natural deposits of rock salt are target for neutrinos. We discuss the possibility of search by the method of super heavy dark matter particles. The sensitivity of the proposed detector to the flux of high energy neutrinos is estimated. Fig. 3. [15].

Keywords: neutrinos, ultrahigh-energy, rock salt, radio-detection.


Голубничий Петр Иванович, доктор физико-математических наук, профессор, зав. кафедры физики Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.

Решетняк Денис Вадимович, научныйсотрудник кафедры физики Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.

Филоненко Анатолий Дмитриевич, профессор кафедры физики Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля.


УДК 621.793:621.14:620.18

Денисенко О.І.


особливості СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ металокомпозиту при інжекційній технології формування тонкого стрічкового електрода


Розглянуті доцільність використання іонно-плазмового плакування оксидних порошків в інжекційній технології синтезу тонкого стрічкового електрода і структуроутворення електродного металокомпозиту через аналогію між впливами на алюміній лазерних імпульсів і оксидних мікрочастинок при інжекційному методі їх впровадження.

Ключові слова: структуроутворення, металокомпозит, оксидна мікрочастинка, електрод джерела струму.


Денисенко А.И. Особенности структурообразования металлокомпозита при инжекционной технологии формирования тонкого ленточного электрода.

Рассмотрены целесообразность применения ионно-плазменного плакирования оксидных порошков в инжекционной технологии синтеза тонкого ленточного электрода и структурообразование электродного металлокомпозита через аналогию между воздействиями на алюминий лазерных импульсов и оксидных микрочастиц при инжекционном методе их внедрения. Рис. 6, Ист. 16.

Ключевые слова: структурообразование, металлокомпозит, оксидная микрочастица, электрод источника тока.


Denysenko О.I. Peculiarities of Metal Composite Structure Formation When Using Injection Technology of Thin Strip Electrode Formation.

The following subject has been reviewed: applicability of ion-plasma cladding of oxide powders in the injection technology of thin strip electrode synthesis and peculiarities of electrode metal composite structural formation through the analogy between effects on the aluminum of laser pulses and oxide microparticles when using the injection method of their implantation. Fig. 6, Sources 16.

Keywords: structure formation, metal composite, oxide microparticle, power source electrode.


Денисенко Олександр Іванович – кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики національной металургійной академіі України


УДК 666.974.


Драпалюк М. В.


^ Особенности механизма сухого формования бетонов

с демпфирующими компонентами


В статье приведены результаты анализа степени влияния технологических факторов на процессы формирования эксплуатационных свойств разрабатываемого бетона, обоснована целесообразность применения технологии бетона сухого формования с введением в состав бетонной смеси демпфирующих компонентов. Установлено, что применение демпфирующих компонентов в бетоне сухого формования в дозированных количествах будет оказывать положительное влияние на долговечность бетона

Ключевые слова: бетон, сухое формование, прочность, цементная матрица, демпфирующие компоненты, кристаллогидратный сросток.


Драпалюк М. В. Особливості механізму сухого формування бетонів с компонентами, що демпфують

У статті наведені результати аналізу ступеня впливу технологічних факторів на процеси формування експлуатаційних властивостей бетону, обґрунтована доцільність застосування технології бетону сухого формування із введенням до складу бетонної суміші компонентів, що демпфують. Встановлено, що застосування компонентів, що демпфують, у бетоні сухого формування в дозованих кількостях буде добре впливати на довговічність бетону

Ключові слова: бетон, сухе формування, міцність, цементна матриця, демпфуючі компоненти, кристалогідратний зросток.


Drapaluk M.V. Features of mechanism of the dry shaping of concretes with antivibration komponentami

In the article the results of analysis of degree of influence of technological factors are resulted on the processes of forming of operating properties of the developed concrete, expedience of application of technology of concrete of the dry shaping is grounded with introduction in the complement of concrete mixture of antivibration components. It is set that application of antivibration components in the concrete of the dry shaping in the dosed amounts will render positive influence on longevity of concrete.

Key words: concrete, dry molding, strength, cement matrix, damping components, crystalline-hydrate joint.


Драпалюк М.В. - старший преподаватель кафедры городского строительства и хазяйства, Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля,


Рецензент: профессор, д.т.н. Руденко Н.Н. 


УДК. 628.4.04-405


Дядичев В.В., Кильдейчик А.А., Пугачева Е.А.


^ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ МЕТОДОМ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОРЯЧЕКАНАЛЬНЫХ ЛИТНИКОВЫХ СИСТЕМ


В статье производится анализ литниковых систем термопластавтоматов, указываются преимущества использования горячеканальных литниковых систем, а также анализируются факторы, влияющие на температуру расплава в горячеканальных литниковых системах.

^ Ключевые слова: литниковая система, горячеканальная литниковая система, холодноканальная литниковая система, сопло, пресс-форма, литье под давлением, многокомпонентное литье, литьевая машина.


  1   2

Схожі:

Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля
Бюл. Вак №5 2010 р.), (Бюл. Вак №3 2010 р.), (Бюл. Вак №11 2010 р.), (Бюл. Вак №7 2011 р.) в яких можуть публікуватися результати...
Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля
Бюл. Вак №5 2010 р.), (Бюл. Вак №3 2010 р.), (Бюл. Вак №11 2010 р.), (Бюл. Вак №7 2011 р.) в яких можуть публікуватися результати...
Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля
Бюл. Вак №5 2010 р.), (Бюл. Вак №3 2010 р.), (Бюл. Вак №11 2010 р.), (Бюл. Вак №7 2011 р.) в яких можуть публікуватися результати...
Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля кафедра «Технологія машинобудування та інженерний консалтинг»
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Кафедра «Процеси обробки матеріалів, верстати та інструменти» затверджую
Програма розроблена на підставі програми державної атестації студентів Східноукраїнського національного університету імені Володимира...
Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля

Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля

Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconМіністерство освіти І науки україни молоді та спорту східноукраїнський національний університет імені володимира даля

Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
move to 0-3206491
Мiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля філологічний факультет
move to 0-285060
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи