Інформація про діяльність аспірантури та докторантури за 2007-2011 (станом на 01. 06. 11) Аспірантура icon

Інформація про діяльність аспірантури та докторантури за 2007-2011 (станом на 01. 06. 11) Аспірантура
Скачати 327.38 Kb.
НазваІнформація про діяльність аспірантури та докторантури за 2007-2011 (станом на 01. 06. 11) Аспірантура
Дата30.05.2012
Розмір327.38 Kb.
ТипДокументи

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ ЗА 2007-2011 (станом на 01.06.11)


Аспірантура:


п/п

Спеціальність

Керівники

Кількість аспірантів за 2007-2011 роки

Захисти

за 2007-2011 роки

Не захищено (станом на 01.06.

2011 р.)01.01.01 – Математичний аналіз

Маслюченко В.К.

4

2
Михайлюк В.В.

1

01.01.02 – Диференціальні рівняння

Черевко І.М.

1Городецький В.В.

2

1
Петришин Р.І.

2

2
Івасишен С.Д.

1

1
Матійчук М.І.

2Бігун Я.Й.

2
101.01.05 – Теорія ймовірностей і математична статистика

Ясинський В.К.
01.04.02 – Теоретична фізика

Ткач М.В.

6

3
Головацький В.А.

1

1
Маханець О.М.

1

01.04.05 – Оптика, лазерна фізика

Ангельський О.В.

4

2
Ушенко О.Г.

8

5

1

Максимяк П.П.

3

1

2

Полянський П.В.

1

1
Мохунь І.І.

2

2
Крамар В.М.

1Гудима Ю.В.

1Зенкова К.Ю.

1

01.04.07 – Фізика твердого тіла

Раранський М.Д.

1Фодчук І.М.

7

3
Венгренович Р.Д.

2

1
Гудима Ю.В.

1

01.04.10 – Фізика напівпровідників і діелектриків

Гуцул І.В.

1Савчук А.Й.

6

1

1

Ткачук П.М.

1Мар'янчук П.Д.

5

3
Махній В.П.

4

4
Косяченко Л.А.

3

2
Раренко І.М.

1

1
Горлей П.М.

3

4

1

Парфенюк О.А.

1
1

Мельничук С.В.


Маханець О.М.


Дейбук В.Г.


Хандожко О.Г.
01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи

Сопронюк Ф.О.


Гаращенко Ф.Г.
1
Ясинський В.К.

3

3


02.00.01 – Неорганічна хімія

Панчук О.Е.


Щербак Л.П.

1

1
Фочук П.М.

1

1


02.00.03 – Органічна хімія

Лявинець О.С.

1Ягодинець П.І.
02.00.04 – Фізична хімія

Лявинець О.С.

3Кобаса І.М.

2

1
Нечипорук В.В.

6

2
Тевтуль Я.Ю.

1

1


02.00.05 – Електрохімія

Тевтуль Я.Ю.

1Нечипорук В.В.
02.00.21 – Хімія твердого тіла

Фочук П.М.

2Щербак Л.П.

2

1


03.00.04 – Біохімія

Костишин С.С.


Марченко М.М.

5

3
Копильчук Г.П.

2Волков Р.А.


Панчук І.І.
03.00.05 – Ботаніка

Термена Б.К.

2Чорней І.І.

3

1


03.00.16 – Екологія

Костишин С.С.

2

2
Руденко С.С.

4

3


03.00.22 – Молекулярна генетика

Волков Р.А.

2Панчук І.І.

3

05.11.17 – Біологічні та медичні прилади та системи *

Шайко-Шайковський О.Г.

1

1


05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

Політанський Л.Ф.
05.13.05 – Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування *


Воробець Г.І.

2

05.27.01 – Твердотільна електроніка

Політанський Л.Ф.

3

1
Хандожко О.Г.

1Браїловський В.В.
06.01.03 – Агрогрунтознавство і агрофізика

Назаренко І.І.
1
Дмитрук Ю.М.

1

1
Нікорич В.А.

1

1

07.00.01 – Історія України

Добржанський О.В.

3

2
Ботушанський В.М.

3

2
Брицький П.П.


Пивоваров С.В.


Марусик Т.В.
07.00.02 – Всесвітня історія

Пивоваров С.В.

2

1
Брицький П.П.


Сич О.І.


Боднарюк Б.М.

2

1
Струтинський В.Є.

2

1


07.00.05 – Етнологія

Кожолянко Г.К.

3

2


08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки

Нікіфоров П.О.

3

1
Галушка З.І.

2Губатюк І.В.

1Комарницький І.Ф.

4

3


08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (с/г господарство)

Лопатинський Ю.М.

2

08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Євдокименко В.К.

5

2
Буднікевич І.М.

3

1


08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит *

Нікіфоров П.О.

2

08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (переробна промисловість)

Ковальчук Т.М.

5

1


08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці *

Григорків В.С.

7

3


09.00.09 – Філософія науки

Марчук М.Г.

10

5
Сидоренко М.М.

1

09.00.11 – Релігієзнавство (філос.)

Балух В.О.

4

2
Докаш В.І.
10.01.01 – Українська література

Бунчук Б.І.

1

1
Антофійчук В.І.

2

1
Мельничук Б.І.

1

1
Івасюк О.М.

1

10.01.04 – Література зарубіжних країн

Червінська О.В.

5

2
Нямцу А.Є.

2Рихло П.В.

3

2


10.01.06 – Теорія літератури

Бунчук Б.І.

4

2
Червінська О.В.

2

1


10.02.01 – Українська мова

Гуйванюк Н.В.

4

1
Скаб М.С.

6

2
Бабич Н.Д.

3

2
Ткач Л.О.

5

5
Скаб М.В.

2

1
Руснак Н.О.

1Кульбабська О.В.

1Герман К.Ф.

1

1


10.02.04 – Германські мови

Полюжин М.М.

2Михайленко В.В.

10

5
Бялик В.Д.

3Левицький В.В.

10

8
Кушнерик В.І.

8

3
Огуй О.Д.

9

2
Козловський В.В.

5

2
Кияк Т.Р.

4Мартинюк А.П.

1Осовська І.М.

1Єсипенко Н.Г.

2Кійко С.В.

3

10.02.05 – Романські мови *

Попович М.М.

1

1
Вацеба Р.В.

2Чередниченко О.І.

1

11.00.01 – Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів

Гуцуляк В.М.

1

1


11.00.02 – Економічна та соціальна географія

Руденко В.П.

3

3
Круль В.П.

3

1
Джаман В.О.

4

2
Олійник Я.Б.

1

11.00.07 – Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія

Ющенко Ю.С.

5

1
Кирилюк М.І.

1

1
Явкін В.Г.

3

2


11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне ви-користання природних ресурсів

Гуцуляк В.М.

2

1
Руденко В.П.

1Круль В.П.


Сухий П.О.

1Кілінська К.Й.

1

12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Никифорак М.В.

1

12.00.02 – Конституційне право

Георгіца А.З.

3

2


12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право *

Гетманцев О.В.

2

2


12.00.05 – Трудове право; право соціального забезпечення *

Гетьманцева Н.Д.

5

2


12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Пацурківський П.С.

4

2
Гаврилюк Р.О.

1

12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право *

Якимчук М.К.

1

1


12.00.12 – Філософія права

Козловський А.А.

3

2


13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки

Руснак І.С.

5

4
Романюк С.З.

1Завгородня Т.К.

3

2
Іванчук М.Г.

2Пенішкевич Д.І.

3

2

1

Оржеховська В.М.

1

1
Алєксєєнко Т.А.

2Петрюк І.М.

3

22.00.03 – Соціальні структури та соціальні відносини *

Докаш В.І.

2

23.00.01 – Теорія та історія держави і права

Круглашов А.М.

2

23.00.02 – Політичні інститути та процеси

Круглашов А.М.

7

6
Макар Ю.І.

5

5
Бурдяк В.І.

5

3
Марусик Т.В.

6

1
Фісанов В.П.

4

2
Ротар Н.Ю.

2Лупул Т.Я.

1Макар В.Ю.

2

1


23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Круглашов А.М.


Макар Ю.І.

4Фісанов В.П.


Федуняк С.Г.

4

1
Струтинський В.Є.* Разова аспірантура


Докторантура:


п/п

Спеціальність

Консультанти

Кількість докторантів

Захист

Не захищено01.01.01 – Математичний аналіз

Попов М.М.

1Маслюченко В.К.

1

1


01.01.02 – Диференціальні рівняння

Матійчук М.І.
01.04.02 – Теоретична фізика

Ткач М.В.

2

1


01.04.05 – Оптика, лазерна фізика

Ушенко О.Г.


Ангельський О.В.
01.04.07 – Фізика твердого тіла

Фодчук І.М.

2

1
Раранський М.Д.


Венгренович Р.Д.

1

1


01.04.10 – Фізика напівпро-відників і діелектриків

Ткач М.В.

1

1
Раренко І.М.
1
Анатичук Л.І.


Мельничук С.В.


Горлей П.М.
1
Махній В.П.


Косяченко Л.А.
01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи

Ясинський В.К.

1

02.00.01 – Неорганічна хімія

Панчук О.Е.
02.00.04 – Фізична хімія

Нечипорук В.В.

1

03.00.04 – Біохімія

Марченко М.М.

2
103.00.05 – Ботаніка

Чорней І.І.
03.00.16 – Екологія

Руденко С.С.

1

1


06.01.03 – Агрогрунтознавство і агрофізика

Назаренко І.І.

1

1


07.00.01 – Історія України

Добржанський О.В.
07.00.02 – Всесвітня історія

Сич О.І.

1
108.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки

Нікіфоров П.О.

1

1
Варналій З.С.

1

1
Комарницький І.Ф.

1
109.00.09 – Філософія науки

Марчук М.Г.

1

09.00.11 – Релігієзнавство (філос.)

Балух В.О.

1

10.01.01 – Українська література

Бунчук Б.І.

1Мельничук Б.І.

1
110.01.04 – Література зарубіжних країн

Нямцу А.Є.

1
110.01.06 – Теорія літератури

Бунчук Б.І.
10.02.01 – Українська мова

Бучко Д.Г.

1
1

Гуйванюк Н.В.

3

1

1

Скаб М.С.

1Скаб М.В.
10.02.04 – Германські мови

Левицький В.В.

3
111.00.01 – Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів11.00.02 – Економічна та соціальна географія

Жупанський Я.І.

1

1
Руденко В.П.
11.00.11 – Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

Руденко В.П.

1

12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Пацурківський П.С.

1
113.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки

Оржеховська В.М.

1
1

Руснак І.С.

3

23.00.02 – Політичні інститути та процеси

Макар Ю.І.

1

1
Марусик Т.В.

1

1


23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Макар Ю.І.


Схожі:

Інформація про діяльність аспірантури та докторантури за 2007-2011 (станом на 01. 06. 11) Аспірантура iconПро зарахування до аспірантури та докторантури
Кабінету Міністрів України №309 від 01. 03. 1999 р., на підставі рішення приймальної комісії Національного авіаційного університету...
Інформація про діяльність аспірантури та докторантури за 2007-2011 (станом на 01. 06. 11) Аспірантура iconОбґрунтування щодо відкриття аспірантури (докторантури) (перелік питань, які необхідно зазначити в обґрунтуванні, додається*)
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Інформація про діяльність аспірантури та докторантури за 2007-2011 (станом на 01. 06. 11) Аспірантура iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Інформація про діяльність аспірантури та докторантури за 2007-2011 (станом на 01. 06. 11) Аспірантура iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Інформація про діяльність аспірантури та докторантури за 2007-2011 (станом на 01. 06. 11) Аспірантура iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Інформація про діяльність аспірантури та докторантури за 2007-2011 (станом на 01. 06. 11) Аспірантура iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Інформація про діяльність аспірантури та докторантури за 2007-2011 (станом на 01. 06. 11) Аспірантура iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Інформація про діяльність аспірантури та докторантури за 2007-2011 (станом на 01. 06. 11) Аспірантура iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Інформація про діяльність аспірантури та докторантури за 2007-2011 (станом на 01. 06. 11) Аспірантура iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Інформація про діяльність аспірантури та докторантури за 2007-2011 (станом на 01. 06. 11) Аспірантура iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи