Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт icon

Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Скачати 49.16 Kb.
НазваПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Дата30.05.2012
Розмір49.16 Kb.
ТипКонкурс
Україна
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ83000, м. Донецьк, вул. Артема, 58

тел.: (062) 337-17-33, 335-75-62, факс: (062) 304-12-78 ел. пошта: info@dgtu.donetsk.ua


__________ № ___________

Ha № _________________

Проректору із наукової роботи

__________________________

Про проведення Всеукраїнського

конкурсу студентських наукових робіт


У Донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно наказу Мiнiстерства освiти і науки України № 998 вiд 12 листопада 2007 року проводиться ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2007/2008 н.р. за галуззю науки «Екологія та охорона навколишнього середовища». Просимо Вас до 01 березня 2008 року надiслати відповідно до п. 3.3 Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт не більше трьох кращих наукових робіт переможців першого (вузівського) туру конкурсу. Роботи повинні бути оформлені згідно вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (див. наказ Мiнiстерства освiти і науки України № 998 вiд 12 листопада 2007 року), основні з яких наведені нижче:

1. На Конкурс подаються закінчені науково-дослідні роботи студентів або студентських колективів (не більше 3 осіб), що містять самостійно виконані дослідження з актуальних проблем науки і техніки, мають наукову новизну і практичну цінність, а також впроваджені у виробництво або використовуються в навчальному процесі.

На Конкурс не допускаються роботи реферативного характеру, а також ті, що раніше брали участь в інших конкурсах.

2. Роботи, які подаються на Конкурс, повинні бути оформлені відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ-3008-95 «Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». На Конкурс подаються перші екземпляри наукових робіт, оформлені за такими правилами - текст друкується шрифтом 14 pt, через півтора інтервали до 40 рядків на сторінку. Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок.

Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

3. На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені курсові, дипломні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», якщо вони містять наукову новизну або передбачається впровадження їх результатів у виробництво, навчальний процес.

4. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним девізом.

Якщо робота виконана авторським колективом, список авторів представляється в порядку, який відповідає їх персональному науковому вкладові.

5. До кожної наукової роботи Конкурсу в окремому запечатаному пакеті під тим самим девізом додаються:

- анотація наукової роботи;

- відгук наукового керівника про ступінь самостійності виконаної роботи (у довільній формі);

- відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи (оформлення - див. додаток до наказу Мiнiстерства освiти і науки України № 998 вiд 12 листопада 2007 року);

- довідки, акти використання-впровадження результатів роботи, оригінали/відтиски статей і патентів на винаходи та інші документи, які підтверджують науковий рівень і практичне значення роботи (при необхідності).

6. В анотації наукової роботи (оформлення - див. додаток до наказу Мiнiстерства освiти і науки України № 998 вiд 12 листопада 2007 року), яка має бути лаконічною та відображати основний зміст роботи, зазначаються:

- актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;

- загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних словосполучень), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох але не більше десяти. Ключові слова подаються великими літерами у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.

7. Конкурсна робота повинна мати у своєму складі титульний аркуш, реферат (анотація), зміст, вступ, аналітичний огляд розглянутої проблеми, а також результати і аналіз самостійних наукових досліджень, висновки, перелік посилань. На титульному аркуші роботи розміщуються:

- назва галузі науки;

- назва роботи;

- шифр роботи (не більше двох слів);

- рік виконання роботи.

8. Роботи, оформлені не відповідно до вказаних вимог, до розгляду не приймаються.

9. Після проведення конкурсу роботи не повертаються до вищого навчального закладу (див. п. 3.16 Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт).

Роботи надсилаються за адресою:

Україна, 83000, м. Донецьк, вул. Артема 58 , ДонНТУ, рада НТТС.


Просимо Вас також в термін до 01 квітня 2008 року надiслати пропозицiї щодо кандидатур для участi в роботi конкурсної комiсiї. Пiдсумкове засiдання конкурсної комiсiї планується провести 17 квiтня 2008 року о 900 в кімн. 7.310 7-го учбового корпусу Донецького національного технічного університету відповідно п.п. 3.8, 3.12 Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у вигляді підсумкової науково-практичної конференції.

05 квітня 2008 року на сайті http://donntu.edu.ua Донецького національного технічного університету в розділі «Новини» будуть вказані шифри робіт та прізвище першого автора роботи, які запрошуються до участі у підсумковій науково-практичній конференції. Одночасно на адресу вищих навчальних закладів будуть направлені листи-запрошення до участі у підсумковій науково-практичній конференції.

Додаткова iнформацiя за телефонами та електронною поштою:

(062)3010829сл. - Павлова Галина Iванiвна, відповідальна за НТТС ДонНТУ;

(062)3055303сл., (062)3127256дом. - Панасенко Анатолiй Iванович - a_panasenko@mail.ru.

Голова оргкомiтету,

проректор із наукової роботи,

професор Є.О. Башков


Цього листа з 25 січня 2007 року розташовано на сайті: http://donntu.edu.ua


Схожі:

Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconПро проведення підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «переклад» Інформаційне повідомлення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011-2012 навчальному році»...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно
Згідно вищевказаному наказу та відповідно до п. 3 Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт просимо Вас до...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconНаказ №343 "Про створення галузевої комісії для проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт"
Для проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Екологія І охорона навколишнього середовища»...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт просимо Вас до 20 січня 20 13 року надіслати для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу не більше трьох кращих наукових робіт
Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт просимо Вас до 20 січня 2013 року надіслати для участі...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук протокол засідання галузевої конкурсної комісії Конкурсу
Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування студентських наукових робіт, що надійшли з вищих навчальних закладів
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук протокол засідання галузевої конкурсної комісії Конкурсу
Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування студентських наукових робіт, що надійшли з вищих навчальних закладів
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconНаказ №394 Про проведення і-го туру (вузівського) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навч р
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2011/2012 навчальному році та на виконання наказу монмс україни №1187 від 13...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconНаказ №480 зд про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2013/2014 н р
Положенням про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconНаказ №282 зд про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2012/2013 н р
Положенням про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconНаказ №282 зд про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2012/2013 н р
Положенням про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт iconПро проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2010/2011 н р
Положенням про І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук, що проводиться...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи