Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення icon

Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення
Скачати 360.89 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення
Дата16.07.2012
Розмір360.89 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ


Київ-2010

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Студентське самоврядування в Національному авіаційному університеті (далі - НАУ) -це самостійна громадська діяльність студентів, яка визначається Статутом НАУ і здійснюється студентами у відповідності до мети і завдань, які стоять перед студентськими колективами.

1.2. Студентське самоврядування в НАУ здійснюється органами студентського самоврядування НАУ на громадських засадах.

1.3. У своїй діяльності органи студентського самоврядування НАУ керуються чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом НАУ, Колективним договором, Положенням про порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування НАУ, цим Положенням та іншими нормативними актами органів студентського самоврядування, користуються всебічною допомогою і підтримкою адміністрації у вирішенні питань забезпечення своєї діяльності (приміщеннями, обладнанням, документацією, коштами та іншим у межах чинного законодавства).

1.4. Органи студентського самоврядування НАУ вільні від втручання політичних партій, громадських об'єднань, релігійних організацій.


^ РОЗДІЛ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО

САМОВРЯДУВАННЯ.

2.1. Органи студентського самоврядування НАУ функціонують з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяють всебічному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, стимулювання студентської молоді до соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

2.2. Основними завданнями органів студентського самоврядування НАУ є:


 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

 • забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

 • формування у студентів національної свідомості, гідності та самоповаги, гордості за свій навчальний заклад;

 • сприяння навчальній діяльності студентів, залучення їх до науково-дослідної роботи, підвищення якості навчання;

 • участь у реалізації державної молодіжної політики;

 • організація співробітництва із студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями, в тому числі зарубіжними і міжнародними;

 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

 • сприяння працевлаштуванню випускників;

 • координація роботи студентів з викладачами, наставниками академічних груп (кураторами) та кафедрами, деканатами факультетів, дирекціями інститутів та адміністрацією НАУ;

 • участь у розподілі стипендіального фонду та фонду соціальної допомоги студентам в межах існуючого законодавства;

 • створення різноманітних студентських гуртків, наукових товариств, творчих об'єднань, центрів, клубів за інтересами;

 • залучення студентів до художньої самодіяльності;
 • організація і проведення вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, фестивалів КВК, посвяти у студенти, випускних вечорів, днів факультетів і інститутів та інших заходів, що носять культурно-розважальний, спортивно-оздоровчий і виховний характер;

 • участь у поселенні студентів до гуртожитків і їх виселенні;

 • організація належного побуту, відпочинку і дозвілля студентів в гуртожитках спільно з деканатами факультетів, дирекціями інститутів, адміністрацією НАУ та адміністрацією студентського містечка НАУ;

 • організація чергування студентів і сприяння у налагодженні пропускного режиму в гуртожитках;

 • залучення студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час спільно з деканатами факультетів, дирекціями інститутів, адміністрацією НАУ;

 • пропагування здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління;

 • інформування студентів про рішення адміністрації НАУ, Вченої і адміністративної ради та інше.


^ РОЗДІЛ 3. СТРУКТУРА ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 1. Студентське самоврядування в НАУ здійснюється на рівні академічної групи, курсу (потоку), факультету, інституту, гуртожитку, студентського містечка та університету.

 2. Студентське самоврядування на рівні гуртожитку та студентського містечка НАУ здійснюється відповідно до Положення про органи студентського самоврядування студентського містечка НАУ.

 3. Вищим органом студентського самоврядування НАУ є Конференція студентів НАУ.

 4. Вищим органом студентського самоврядування факультету та інституту є Конференція студентів факультету та інституту відповідно.

 5. Вищим органом студентського самоврядування гуртожитку є Конференція студентів гуртожитку.

 6. Вищим органом студентського самоврядування студентського містечка НАУ є Конференція студентів студентського містечка НАУ.

 7. Виконавчими органами студентського самоврядування є:

 • Студентські ради факультетів;

 • Студентські ради інститутів;

 • Студентські ради гуртожитків;

 • Студентська рада студентського містечка НАУ;

 • Студентська рада НАУ.

 1. Виконавчі органи студентського самоврядування всіх рівнів є виборними, крім випадків, зазначених в цьому Положенні. Порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування здійснюється відповідно до Положення про порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування НАУ.

 2. Студентську раду очолює Голова Студентської ради відповідного рівня.

 3. Студентські ради факультетів є структурними підрозділами Студентської ради інституту, до складу якого входять факультети.

 4. Студентські ради інститутів є структурними підрозділами Студентської ради НАУ.

 5. Студентські ради гуртожитків є структурними підрозділами Студентської ради студентського містечка НАУ.

 1. Студентська рада студентського містечка НАУ є самостійним органом Студентського самоврядування НАУ.

 2. В складі Студентських рад факультетів, інститутів та Студентській раді НАУ створюються відділи за напрямами роботи.

 3. В складі Студентських рад факультетів, інститутів та Студентській раді НАУ створюються секретаріати.

 4. В складі Студентських рад факультетів, інститутів та Студентській раді НАУ можуть створюватися інші структурні підрозділи згідно рішення відповідної Студентської ради. Такий структурний підрозділ Студентської ради будь-якого рівня функціонує згідно Положення про структурний підрозділ, що не суперечить даному Положенню та приймається відповідною Студентською радою.РОЗДІЛ 4. ^ КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ НАУ ТА СТУДЕНТСЬКА РАДА НАУ.

 1. Конференція студентів НАУ є вищим органом студентського самоврядування НАУ, на розгляд якої виносяться найважливіші питання життя студентів, обумовлені основними завданнями діяльності органів студентського самоврядування.

 2. Делегатами на Конференції студентів НАУ є студенти денної форми навчання НАУ у складі і кількості, затвердженій Студентською радою НАУ відповідно до кількості студентів, що навчаються на інститутах.

 3. Конференція студентів НАУ:
 • ухвалює Положення про студентське самоврядування НАУ та зміни до нього;

 • обирає Голову Студентської ради НАУ (далі - студентського ректора НАУ);

 • контролює роботу виконавчих органів студентського самоврядування НАУ;

 • заслуховує звіт Студентської ради НАУ про виконану роботу;

 • здійснює інші повноваження у відповідності з завданнями, визначеними цим Положенням, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.

 1. Конференція студентів НАУ скликається Студентською радою НАУ раз на 1 рік. Позачергова Конференція студентів НАУ може скликатися за рішенням Студентської ради НАУ або на обґрунтовану вимогу половини Студентських рад інститутів.

 2. Конференція студентів НАУ є легітимною, якщо на ній присутні не менше 2/3 всіх делегатів.

 3. Рішення Конференції студентів НАУ приймаються відносною більшістю голосів.

 4. Рішення Конференції студентів НАУ є обов'язковим для виконання всіма органами та членами органів студентського самоврядування НАУ.

 5. Студентська рада НАУ виражає інтереси всіх студентів НАУ.

 6. Студентська рада НАУ має свою емблему, штамп, бланк для внутрішнього та зовнішнього листування.

 7. Студентську раду НАУ очолює студентський ректор НАУ, який обирається на Конференції студентів НАУ відповідно до Положення про порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування НАУ терміном на 1 рік.

 8. Студентська рада НАУ складається зі студентського ректора НАУ, першого заступника студентського ректора НАУ, заступників студентського ректора НАУ, секретаря Студентської ради НАУ, Голів Студентських рад інститутів (далі - студентських директорів інститутів), керівників відділів Студентської ради НАУ.
 1. Студентська рада НАУ:
 • організовує роботу виконавчих органів студентського самоврядування НАУ відповідно до основних завдань діяльності органів студентського самоврядування

НАУ;

 • приймає рішення Студентської ради НАУ:

 • координує планування роботи та перспективного розвитку виконавчих органів студентського самоврядування НАУ:

 • ухвалює структуру відділів Студентської ради НАУ;

 • ухвалює план роботи Студентської ради НАУ;

 • ухвалює посадові інструкції членів Студентської ради НАУ;

 • погоджує призначення першого заступника студентського ректора НАУ, заступників студентського ректора НАУ, секретаря Студентської ради НАУ, керівників відділів Студентської ради НАУ;

 • надає методичну допомогу Студентським радам нижчого рівня з метою забезпечення застосування цього Положення та інших актів органів студентського самоврядування;

 • скликає Конференцію студентів НАУ;

 • виносить на розгляд Конференції студентів НАУ питання, що вимагають її розгляду;

 • контролює виконання рішень Конференції студентів НАУ;

 • контролює хід виборів виконавчих органів студентського самоврядування, що входять в структуру Студентської ради НАУ;

 • контролює діяльність виконавчих органів студентського самоврядування всіх рівнів;

 • вносить пропозиції адміністрації НАУ щодо організації навчального процесу, забезпечення соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів НАУ;

 • вносить пропозиції щодо матеріального та морального заохочення студентів НАУ, які досягли успіхів у навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, роботі органів студентського самоврядування, матеріальної допомоги студентам НАУ;

 • вносить обґрунтовані пропозиції щодо покращення роботи викладачів НАУ, зміни навчального графіку і розкладу занять;

 • вносить пропозиції адміністрації НАУ про вдосконалення умов навчання та побуту студентів НАУ;

 • контролює дотримання студентами НАУ Правил внутрішнього розпорядку НАУ;

 • забезпечує інформування студентів НАУ з питань, що стосуються їх інтересів;

 • здійснює інші повноваження у відповідності з завданнями, визначеними цим Положенням, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.

 1. Студентська рада НАУ збирається на чергові та позачергові засідання. Чергові засідання скликає студентський ректор НАУ не менше ніж два рази на місяць. Позачергові засідання скликаються на ініціативою студентського ректора НАУ, на вимогу не менше 1/3 членів Студентської ради НАУ або на вимогу адміністрації НАУ.

 2. Засідання Студентської ради НАУ є відкритим для всіх студентів НАУ.

 3. Засідання Студентської ради НАУ оформлюються протоколами, які підписуються студентським ректором НАУ та секретарем Студентської ради НАУ.

 4. Рішення Студентської ради НАУ приймаються відносною більшістю голосів за умови присутності не менше 2/3 її членів.

 5. Право голосу на засіданнях Студентської ради НАУ мають студентський ректор НАУ, студентські директори інститутів.

 6. Рішення Студентської ради НАУ є обов'язковими для виконання виконавчими органами та членами виконавчих органів студентського самоврядування НАУ.

 7. Відділи Студентської ради НАУ складаються з керівника відділу та членів відділу.
 1. Секретаріат Студентської ради НАУ складається з секретаря Студентської ради НАУ та членів секретаріату.

 2. Студентський ректор НАУ:
 • очолює та організовує роботу виконавчих органів студентського самоврядування НАУ відповідно до основних завдань діяльності органів студентського самоврядування НАУ;

 • затверджує рішення Студентської ради НАУ:

 • контролює виконання рішень Студентської ради НАУ;

 • затверджує план роботи Студентської ради НАУ;

 • затверджує структуру відділів Студентської ради НАУ;

 • представляє органи студентського самоврядування НАУ в стосунках з органами студентського самоврядування та студентами інших навчальних закладів України і інших країн світу;

 • спільно з адміністрацією НАУ визначає перелік питань, що вимагають погодження зі Студентською радою НАУ;

 • погоджує з адміністрацією НАУ питання, що стосуються організації навчального процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів НАУ;

 • входить до складу Вченої ради НАУ;

 • аналізує та доводить до відома адміністрації НАУ пропозиції та зауваження з боку студентів НАУ;

 • призначає першого заступника студентського ректора НАУ, заступників студентського ректора НАУ (не більше чотирьох), секретаря Студентської ради НАУ, керівників відділів Студентської ради НАУ за погодженням Студентської ради НАУ;

 • затверджує склад відділів Студентської ради НАУ за поданням керівників відділів Студентської ради НАУ;

 • затверджує склад секретаріату Студентської ради НАУ за поданням секретаря Студентської ради НАУ;

 • затверджує посадові інструкції членів Студентської ради НАУ;

 • має право голосу на засіданнях Студентської ради НАУ;

 • має право давати доручення всім членам виконавчих органів студентського самоврядування НАУ;

 • здійснює інші повноваження у відповідності з завданнями, визначеними цим Положенням, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.
 1. Повноваження студентського ректора НАУ припиняються достроково у разі:

 • особистої заяви про відставку;

 • неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

 • усунення з посади, якщо на Конференції студентів НАУ за це проголосувало не менше 2/3 делегатів;

 • порушення присяги.
 1. В разі неможливості виконання студентським ректором НАУ своїх обов'язків, його обов'язки виконує перший заступник студентського ректора НАУ.

4.24. Права то обов'язки всіх членів Студентської ради НАУ регламентуються посадовими інструкціями членів Студентської ради НАУ.


^ РОЗДІЛ 5. КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ТА СТУДЕНТСЬКА РАДА

ІНСТИТУТУ.

5 1. Конференція студентів інституту є вищим органом студентського самоврядування інституту, на розгляд якої виносяться найважливіші питання життя студентів, обумовлені основними завданнями діяльності органів студентського самоврядування.

 1. Делегатами на Конференції студентів інституту є студенти інституту у складі і кількості, затвердженій Студентською радою інституту відповідно до кількості студентів, що навчаються на факультетах інституту.

 2. Конференція студентів інституту:
 • обирають студентського директора інституту:

 • контролюють роботу виконавчих органів студентського самоврядування інституту;

 • заслуховують звіт Студентської ради інституту про виконану роботу;

 • здійснюють інші повноваження у відповідності з завданнями, визначеними цим Положенням, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.

 1. Конференція студентів інституту скликається Студентською радою інституту раз на 1 рік. Позачергова Конференція студентів інституту може скликатися за рішенням Студентської ради інституту або на обґрунтовану вимогу Студентської ради НАУ.

 2. Конференція студентів інституту є легітимною, якщо на ній присутні не менше 2/3 всіх делегатів.

 3. Рішення Конференції студентів інституту приймаються відносною більшістю голосів.

 4. Рішення Конференції студентів інституту є обов'язковим для виконання всіма органами та членами органів студентського самоврядування інституту.

 5. Студентська рада інституту виражає інтереси всіх студентів інституту.

 6. Студентська рада інституту має свою емблему, штамп, бланк для внутрішнього та зовнішнього листування.

 7. Студентську раду інституту очолює студентський директор інституту, який обирається на Конференції студентів інституту терміном на 1 рік.

 8. Студентська рада інституту складається зі студентського директора інституту, першого заступника студентського директора інституту, заступників студентського директора інституту, секретаря Студентської ради інституту, Голів Студентських рад факультетів інституту (далі - студентських деканів факультетів), керівників відділів Студентської ради інституту, командирів курсів (потоків) інституту.

 9. Студентська рада інституту:

 • організовує роботу виконавчих органів студентського самоврядування інституту відповідно до основних завдань діяльності органів студентського самоврядування НАУ;

 • приймає рішення Студентської ради інституту;

 • координує планування роботи та перспективного розвитку виконавчих органів студентського самоврядування інституту;

 • ухвалює структуру відділів Студентської ради інституту;

 • ухвалює структури відділів Студентських рад факультетів інституту;

 • ухвалює план роботи Студентської ради інституту;

 • ухвалює посадові інструкції членів Студентської ради інституту;

 • погоджує призначення першого заступника студентського директора інституту, заступників студентського директора інституту, секретаря Студентської ради інституту, керівників відділів Студентської ради інституту;

 • надає методичну допомогу Студентським радам нижчого рівня з метою забезпечення застосування цього Положення та інших актів органів студентського самоврядування;

 • скликає Конференцію студентів інституту;

 • виносить на розгляд Конференції студентів інституту питання, що вимагають її розгляду;

 • контролює виконання рішень Конференції студентів НАУ та Конференції студентів

інституту;

 • контролює хід виборів виконавчих органів студентського самоврядування інституту;

 • контролює діяльність виконавчих органів студентського самоврядування інституту;

 • вносить пропозиції адміністрації інституту щодо організації навчального процесу, забезпечення соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів інституту;

 • вносить пропозиції щодо матеріального та морального заохочення студентів інституту, які досягли успіхів у навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, роботі органів студентського самоврядування, матеріальної допомоги студентам інституту;

 • вносить обґрунтовані пропозиції щодо покращення роботи викладачів інституту, зміни навчального графіку і розкладу занять;

 • вносить пропозиції адміністрації інституту про вдосконалення умов навчання та побуту студентів інституту;

 • контролює дотримання студентами інституту Правил внутрішнього розпорядку НАУ;

 • забезпечує інформування студентів інституту з питань, що стосуються їх інтересів;

 • здійснює інші повноваження у відповідності з завданнями, визначеними цим Положенням, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.
 1. Студентська рада інституту збирається на чергові та позачергові засідання. Чергові засідання скликає студентський директор інституту не менше ніж два рази на місяць. Позачергові засідання скликаються на ініціативою студентського директора інституту, на вимогу не менше 1/3 членів Студентської ради інституту, на вимогу Студентської ради НАУ або на вимогу адміністрації інституту.

 2. Засідання Студентської ради інституту є відкритим для всіх студентів інституту.

 3. Засідання Студентської ради інституту оформлюються протоколами, які підписуються студентським директором інституту та секретарем Студентської ради інституту.

 4. Рішення Студентської ради інституту приймаються відносною більшістю голосів за умови присутності не менше 2/3 її членів.

 5. Право голосу на засіданнях Студентської ради інституту мають студентський директор інституту, студентські декани факультетів інституту та командири курсів (потоків) інституту.

 6. Рішення Студентської ради інституту є обов'язковими для виконання виконавчими органами та членами виконавчих органів студентського самоврядування інституту.

 7. Відділи Студентської ради інституту складаються з керівника відділу та членів відділу.

 8. Секретаріат Студентської ради інституту складається з секретаря Студентської ради інституту та членів секретаріату.

 9. Студентський директор інституту:

 • очолює та організовує роботу виконавчих органів студентського самоврядування інституту відповідно до основних завдань діяльності органів студентського самоврядування НАУ;

 • затверджує рішення Студентської ради інституту;

 • контролює виконання рішень Студентської ради інституту;

 • затверджує план роботи Студентської ради інституту;

 • погоджує плани роботи Студентських рад факультетів інституту;

 • затверджує структуру відділів Студентської ради інституту;

 • затверджує структури відділів Студентських рад факультетів інституту;

 • представляє органи студентського самоврядування інституту в Студентській раді НАУ, в стосунках з органами студентського самоврядування та студентами інших навчальних закладів України і інших країн світу;

 • звітує про діяльність органів студентського самоврядування інституту в Студентській раді НАУ;

 • спільно з адміністрацією інституту визначає перелік питань, що вимагають погодження зі Студентською радою інституту;

 • погоджує з адміністрацією інституту питання, що стосуються організації навчального процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів інституту;

 • входить до складу Вченої ради інституту;

 • аналізує та доводить до відома адміністрації інституту пропозиції та зауваження з боку студентів інституту;

 • призначає першого заступника студентського директора інституту, заступників студентського директора інституту (не більше двох), секретаря Студентської ради інституту, керівників відділів Студентської ради інституту за погодженням Студентської ради інституту;

 • затверджує склад відділів Студентської ради інституту за поданням керівників відділів Студентської ради інституту;

 • затверджує склад секретаріату Студентської ради НАУ за секретаря Студентської ради НАУ;

 • затверджує посадові інструкції членів Студентської ради інституту;

 • погоджує посадові інструкції членів Студентських рад факультетів інституту;

 • має право голосу на засіданнях Студентської ради НАУ та Студентської ради інституту;

 • має право давати доручення всім членам виконавчих органів студентського самоврядування інституту;

 • зобов'язаний виконувати доручення студентського ректора, прешого заступника студентського ректора та заступників студентського ректора НАУ;

 • здійснює інші повноваження у відповідності з завданнями, визначеними цим Положенням, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.
 1. Повноваження студентського директора інституту припиняються достроково у разі:

 • особистої заяви про відставку;

 • неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

 • усунення з посади, якщо на Конференції студентів інституту за це проголосувало не менше половини делегатів.

 1. В разі неможливості виконання студентським директором інституту своїх обов'язків, його обов'язки виконує перший заступник студентського директора інституту.

 2. Права то обов'язки всіх членів Студентської ради інституту регламентуються посадовими інструкціями членів Студентської ради інституту.^ РОЗДІЛ 6. КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ТА СТУДЕНТСЬКА РАДА

ФАКУЛЬТЕТУ.

 1. Конференція студентів факультету є вищим органом студентського самоврядування факультету, на розгляд якої виносяться найважливіші питання життя студентів, обумовлені основними завданнями діяльності органів студентського самоврядування.

 2. Делегатами на Конференції студентів факультету є студенти факультету у складі і кількості, затвердженій Студентською радою факультету відповідно до кількості груп на факультеті.

 1. Конференція студентів факультету:
 • обирають студентського декана факультету;

 • контролюють роботу виконавчих органів студентського самоврядування факультету;

 • заслуховують звіт Студентської ради факультету про виконану роботу; ^

 • здійснюють інші повноваження у відповідності з завданнями, визначеними цим Положенням, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.

 1. Конференція студентів факультету скликається Студентською радою факультету раз на 1 рік. Позачергова Конференція студентів факультету може скликатися за рішенням Студентської ради факультету або на обґрунтовану вимогу Студентської ради інституту, до складу якої входить Студентська рада факультету.

 2. Конференція студентів факультету є легітимною, якщо на ній присутні не менше 2/3 всіх делегатів.

 3. Рішення Конференції студентів факультету приймаються відносною більшістю голосів.

 4. Рішення Конференції студентів факультету є обов'язковим для виконання

Студентською радою факультету.

 1. Студентська рада факультету виражає інтереси всіх студентів факультету.

 2. Студентську раду факультету очолює студентський декан факультету, який обирається на Загальних зборах студентів факультету відповідно до Положення про порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування НАУ терміном на 1 рік.

 3. Студентська рада факультету складається зі студентського декана факультету, заступника студентського декана факультету, секретаря Студентської ради факультету, керівників відділів Студентської ради факультету, командирів курсів (потоків) та груп факультету.

 4. Студентська рада факультету:

 • організовує роботу студентського самоврядування факультету відповідно до основних завдань діяльності органів студентського самоврядування НАУ;

 • приймає рішення Студентської ради факультету;

 • ухвалює план роботи Студентської ради факультету за погодженням зі студентським директором інституту, до складу якого входить факультет;

 • ухвалює посадові інструкції членів Студентської ради інституту за погодженням зі студентським директором інституту, до складу якого входить факультет;

 • погоджує призначення заступника студентського декана факультету, секретаря Студентської ради факультету, керівників відділів Студентської ради факультету;

 • скликає Конференцію студентів факультету;

 • виносить на розгляд Конференції студентів факультету питання, що вимагають її

розгляду;

 • контролює виконання рішень Конференції студентів НАУ, Конференції студентів інституту, до складу якого входить факультет, та Конференції студентів факультету;

 • контролює хід виборів виконавчих органів студентського самоврядування факультету;

 • контролює діяльність виконавчих органів студентського самоврядування факультету;

 • вносить пропозиції адміністрації факультету щодо організації навчального процесу, забезпечення соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів факультету;

 • вносить пропозиції щодо матеріального та морального заохочення студентів факультету, які досягли успіхів у навчанні, науковій роботі, громадській діяльності, роботі органів студентського самоврядування, матеріальної допомоги студентам факультету;

 • вносить обґрунтовані пропозиції щодо покращення роботи викладачів факультету, зміни навчального графіку і розкладу занять;

 • вносить пропозиції адміністрації факультету про вдосконалення умов навчання та побуту студентів факультету;

 • контролює дотримання студентами факультету Правил внутрішнього розпорядку НАУ;

 • забезпечує інформування студентів факультету з питань, що стосуються їх інтересів;

 • здійснює інші повноваження у відповідності з завданнями, визначеними цим Положенням, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.

 1. Студентська рада факультету збирається на чергові та позачергові засідання. Чергові засідання скликає студентський декан факультету не менше ніж два рази на місяць. Позачергові засідання скликаються на ініціативою студентського декана факультету, на вимогу не менше 1/3 членів Студентської ради факультету, на вимогу Студентської ради інституту, до складу якої входить Студентська рада факультету, або на вимогу адміністрації факультету.

 2. Засідання Студентської ради факультету є відкритим для всіх студентів факультету.

 3. Засідання Студентської ради факультету оформлюються протоколами, які підписуються студентським деканом факультету та секретарем Студентської ради факультету.

 4. Рішення Студентської ради факультету приймаються відносною більшістю голосів за умови присутності не менше 2/3 її членів.

 5. Право голосу на засіданнях Студентської ради факультету мають студентський декан факультету, командири курсів (потоків) та груп факультету.

 6. Рішення Студентської ради факультету є обов'язковими для виконання всіма її членами.

 7. Відділи Студентської ради факультету складаються з керівника відділу та членів відділу.

 8. Секретаріат Студентської ради факультету складається з секретаря Студентської ради факультету та членів секретаріату.

 9. Студентський декан факультету:

 • очолює та організовує роботу студентського самоврядування факультету відповідно до основних завдань діяльності органів студентського самоврядування НАУ;

 • затверджує рішення Студентської ради факультету;

 • контролює виконання рішень Студентської ради факультету;

 • затверджує план роботи Студентської ради факультету за погодженням зі студентським директором інституту, до складу якого входить факультет;

 • представляє органи студентського самоврядування факультету в Студентській раді інституту, до складу якої входить Студентська рада факультет;

 • звітує про діяльність органів студентського самоврядування факультету в Студентській раді інституту, до складу якої входить Студентська рада факультет;

 • спільно з адміністрацією факультету визначає перелік питань, що вимагають погодження зі Студентською радою факультету;

 • погоджує з адміністрацією факультету питання, що стосуються організації навчального процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів факультету:

 • входить до склад> адміністративної ради факультету;

 • аналізує та доводить до відома адміністрації факультету пропозиції та зауваження з боку студентів факультету:

 • призначає заступника студентського декана факультету, секретаря Студентської ради факультету, керівників відділів Студентської ради факультету за погодженням Студентської ради факультету;

 • затверджує склад відділів Студентської ради факультету за поданням керівників відділів Студентської ради факультету:

 • затверджує посадові інструкції членів Студентської ради факультету за погодженням зі студентським директором інституту, до складу якого входить факультет;

 • має право голосу на засіданнях Студентської ради факультету та Студентської ради інституту, до складу якої входить Студентська рада факультет;

 • має право давати доручення всім членам Студентської ради факультету;

 • зобов'язаний виконувати доручення студентського ректора, першого заступника студентського ректора, заступників студентського ректора НАУ, студентського директора, першого заступника студентського директора та заступника студентського директора інституту, до складу якого входить факультет;

 • здійснює інші повноваження у відповідності з завданнями, визначеними цим Положенням, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.
 1. Повноваження студентського декана факультету припиняються достроково у разі:

 • особистої заяви про відставку;

 • неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

 • усунення з посади, якщо на Конференції студентів факультету за це проголосувало не менше половини делегатів;

 1. В разі неможливості виконання студентським деканом факультету своїх обов'язків, його обов'язки виконує заступник студентського декана факультету за винятком випадків, зазначених в цьому Положенні.

 2. Права то обов'язки всіх членів Студентської ради факультету регламентуються посадовими інструкціями членів Студентської ради факультету.^ РОЗДІЛ 7. КОМАНДИР АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ТА КОМАНДИР КУРСУ (ПОТОКУ).

 1. Студентське самоврядування на рівні академічної групи очолює командир академічної групи.

 2. Командир академічної групи обирається студентами академічної групи факультету відповідно до Положення про порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування та затверджується розпорядженням декана факультету (директора інституту).

 3. Командир академічної групи представляє інтереси студентів групи в Студентській раді відповідного факультету, в деканаті відповідного факультету, а по адміністративній лінії співпрацює з заступником декана відповідного факультету з виховної роботи.

 4. Командир академічної групи:

 • призначає заступника;

 • організує виконання студентами академічної групи навчального плану та графіку навчального процесу;

 • організує отримання студентами підручників та навчальних посібників;

 • контролює присутність студентів на всіх видах учбових занять, з'ясовує причини відсутності студентів та подає в деканат відповідні дані;

 • контролює виконання студентами групи розпоряджень декана факультету, директора інституту, проректорів НАУ, наказів ректора НАУ, доручень командира курсу, студентського декана та заступника студентського декана факультету, студентського директора, першого заступника та заступників студентського директора інституту,

керівників відділів Студентської ради факультету, Студентської ради інституту та Студентської ради НАУ. студентського ректора, першого заступника та заступників студентського ректора НАУ:

 • зобов'язаний виконувати доручення командира курсу (потоку), студентського директора, першого заступника та заступників студентського директора інституту, студентського декана та заступника студентського декана факультету, керівників відділів Студентської ради факультету, Студентської ради інституту та Студентської ради НАУ, студентського ректора, першого заступника та заступників студентського ректора НАУ;

 • здійснює нагляд за станом навчальної дисципліни та поведінки в групі;

 • своєчасно оповіщає студентів про зміни в розкладі учбових занять, консультацій, екзаменів;

 • проводить збори студентів академічної групи, аналізує та доводить до відома Студентської ради відповідного факультету та декана відповідного факультету пропозиції та зауваження з боку студентів;

 • бере участь в комісіях, що створюються деканатом відповідного факультету в конфліктних ситуаціях і пов'язані зі студентами відповідної групи;

 • має право давати доручення заступнику командира групи;

 • здійснює інші повноваження у відповідності з завданнями, визначеними цим Положенням, Положенням про органи студентського самоврядування НАУ, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.
 1. Повноваження командира академічної групи припиняються достроково у разі:

 • особистої заяви про відставку;

 • неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

 • усунення з посади, якщо на загальних зборах академічної групи за це проголосувало не менше 2/3 студентів відповідної групи;

 • усунення з посади рішенням Студентської ради факультету (інституту) в разі систематичного невиконання своїх обов'язків.

 1. Студентське самоврядування на рівні курсу очолює командир курсу (потоку).

 2. Командир курсу (потоку) обирається шляхом проведення прямих виборів згідно вимог Положення про порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування та затверджується розпорядженням декана відповідного факультету (директором інституту).

 3. Командир курсу (потоку):

 • організує виконання студентами курсу (потоку) навчального плану та графіку навчального процесу;

 • контролює виконання студентами курсу (потоку) розпоряджень декана факультету, директора інституту, проректорів НАУ, наказів ректора НАУ, доручень студентського декана та заступника студентського декана факультету, студентського директора, першого заступника та заступників студентського директора інституту, керівників відділів Студентської ради факультету, Студентської ради інституту та Студентської ради НАУ, студентського ректора, першого заступника та заступників студентського ректора НАУ;

 • зобов'язаний виконувати доручення студентського директора, першого заступника та заступників студентського директора інституту, студентського декана та заступника студентського декана факультету, керівників відділів Студентської ради факультету, Студентської ради інституту та Студентської ради НАУ, студентського ректора, першого заступника та заступників студентського ректора НАУ;

 • здійснює нагляд за станом учбової дисципліни та поведінки на курсі;

 • проводить збори командирів груп курсу (потоку), аналізує та доводить до відома Студентської ради відповідного факультету та декана відповідного факультету пропозиції та зауваження з боку студентів:

 • бере участь в комісіях, що створюються деканатом відповідного факультету в конфліктних ситуаціях і пов'язані зі студентами відповідного курсу (потоку);

 • має право давати доручення командирам груп курсу (потоку);

 • здійснює інші повноваження у відповідності з завданнями, визначеними цим Положенням, Положенням про органи студентського самоврядування НАУ, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку НАУ.

7.9. Повноваження командира курсу (потоку) припиняються достроково у разі:

 • особистої заяви про відставку;

 • неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

 • усунення з посади, якщо на загальних зборах командирів академічних груп відповідного курсу за це проголосувало не менше 2/3 командирів;

 • усунення з посади рішенням Студентської ради інституту або деканом факультету (директором інституту) за погодженням зі Студентською радою інституту в разі систематичного невиконання своїх обов'язків.


^ РОЗДІЛ 8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

8.1. Органи студентського самоврядування НАУ мають право:

 • звертатися до адміністрацій факультетів, інститутів та адміністрації НАУ з пропозиціями і заявами, пов'язаними з вирішенням завдань, передбачених основними завданнями діяльності органів студентського самоврядування;

 • виступати з пропозиціями та брати особисту участь у комісіях, створених адміністрацією для контролю за якістю навчального процесу, а також при вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та представниками адміністрації або окремими викладачами;

 • отримувати в структурних підрозділах університету всіх рівнів об'єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, а також здійснювати інші повноваження, передбачені Статутом НАУ і цим Положенням.

8.2. Члени органів студентського самоврядування НАУ мають права та обов'язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно чинного законодавства та відповідно Статуту НАУ.

^ Додатково, члени органів студентського самоврядування НАУ мають право:

 • обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;

 • звертатися до органів студентського самоврядування стосовно питань, що належать до його компетенції та отримувати відповідь по суті;

 • опротестовувати дії посадових осіб, керівників структурних підрозділів і органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують ного гідність, або ускладнюють досягнення цілей організації, до вищестоящих органів.

Органи та члени органів студентського самоврядування НАУ зобов'язані:

 • чітко дотримуватися цього Положення, Положення про порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування НАУ. Статуту НАУ, Колективного договору, Правил внутрішнього розпорядку НАУ і гуртожитків, наказів ректора НАУ, посадових інструкції членів органів студентського самоврядування:

 • виконувати рішення і вимоги органів студентського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації;


^ РОЗДІЛ 9. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

9.1. Для забезпечення діяльності органів студентського самоврядування НАУ адміністрація НАУ надає приміщення, обладнання, інвентар, доступ до мережі Інтернет. телефонний зв'язок.

9.2. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування може здійснюватися за рахунок:

 • добровільних грошових внесків студентів:

 • спонсорських коштів;

 • коштів або майна, які надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань;

 • цільових коштів, спрямованих на основну діяльність органів студентського самоврядування НАУ;

 • не менше 0,5 відсотка від коштів спеціального фонду НАУ.


^ РОЗДІЛ 10. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1. Це Положення набуває чинності з моменту його ухвалення на Конференції студентів НАУ та погодження з адміністрацією НАУ і є основним документом на підставі якого діють органи студентського самоврядування НАУ.

 2. Зміни та доповнення до даного Положення вступають в силу з моменту їх ухвалення на Конференції студентів НАУ.

 3. В разі існування в структурі інституту лише одного факультету повноваження Студентської ради факультету та студентського декана факультету прирівнюються до повноважень Студентської ради інституту та студентського директора інституту відповідно.

 4. В разі відсутності в структурі інституту факультетів командири груп входять до складу Студентської ради інституту.

 5. В разі існування органів студентського самоврядування у відокремлених факультетах Студентська рада відокремленого факультету є структурним підрозділом Студентської ради НАУ.

 6. Голови Студентських рад всіх рівнів, що були обрані до квітня 2007 р. продовжують здійснювати свої повноваження до квітня 2008 р.

 7. Офіційне тлумачення рішень Студентських рад здійснюється Студентською радою того рівня, яким було прийнято рішення.

 8. Вирішення питань, що не врегульовані цим Положенням та іншими нормативними актами органів студентського самоврядування НАУ належить до компетенції Студентських рад всіх рівнів за погодженням зі Студентською радою НАУ.


Голова Студентської ради НАУ «підпис» Оксенюк І.Л.


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення iconМіністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення
move to 0-22899952
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування у Східноукраїнському національному університеті...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення iconПоложення про студентське самоврядування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки Загальні положення
Студентське самоврядування у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (далі студентське самоврядування)...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення iconПоложення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки Загальні положення
move to 0-16829266
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення iconПоложення про студентське самоврядування вп «Коледж технологій І дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» Студентське самоврядування
Студентське самоврядування це суспільний студентський рух, об'єднуючий всіх студентів коледжу, для це самостійної діяльності студентів...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення iconПоложення про студентську раду університету Згідно з Положенням про студентське самоврядування в пдпу ім. К. Д. Ушинського (січень 2001р.) Одеса 2008 загальні положення
Самоврядування в університеті – це самостійна громадська діяльність студентів по реалізації функції управління університетом, яка...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення iconПоложення про студентське самоврядування державної установи «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» м. Сімферополь 2010
Студентське самоврядування — це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, факультету, курсу, гуртожитку, спеціальності,...
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення iconУніверситет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Система управління якістю положення підприємства положення про Студентське наукове товариство
Мета та завдання снт
Міністерство освіти І науки україни національний авіаційний університет положення про студентське самоврядування київ-2010 розділ загальні положення iconПро центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Затверджено наказом ректора від 18. 11. 2013 р. №926 Київ 2013 Загальні положення
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування Центру науки та інновацій Державного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи