Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій за участю Левицької Світлани Олексіївни (як спів icon

Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій за участю Левицької Світлани Олексіївни (як спів
Скачати 54.78 Kb.
НазваІнформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій за участю Левицької Світлани Олексіївни (як спів
Дата29.05.2012
Розмір54.78 Kb.
ТипДокументи

Додаток 3

до наказу Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту України

___________ 2011 № ___________

Інформація

щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій за участю Левицької Світлани Олексіївни (як співавтора)


№ з/п

Назва вищого навчального закладу/

наукової установи

Назва прикладної науково-технічної розробки/ технології (наявність охоронного документу)

Відповідність прикладної науково-технічної розробки / технології пріоритетному напряму (інноваційної діяльності, науки і техніки)

Замовник прикладної науково-технічної розробки/ технології

(назва суб’єкта господарювання, адреса)

Початок і кінець розроблення

Вартість розробки

(загальна сума, тис. грн.)

Джерела фінансування (тис. грн.)

Передача та/або впровадження прикладної науково-технічної розробки/ технології
Бюджетні кошти

Власні кошти

Інші джерела

Наявність укладеного договору про передачу прикладної науково-технічної розробки / ліцензійного договору

Результат впровадження

Джерело фінансування (власні, залучені, бюджетні кошти)
Назва юридичної особи, якій передається право на використання прикладної науково-технічної розробки / технології

Сума договору
1

Національний університет «Острозька академія»

«Наукове супроводження імплементації податкового та бюджетного кодексів України: удосконалення державного регулювання первинного обліку господарської діяльності підприємств»

Забезпечення ефективного документування та документообігу діяльності вітчизняних суб’єктів господарської діяльності

Науково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України,

вул. Дегтярівська, 38-44, м.Київ, 04119


Червень 2011 – вересень 2011

20,00

Бюджетні коштиНауково-дослідний фінансовий інститут Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України

20,00

Проект Концепції державного регулювання стандартизації документообігу господа господ діяльності

Бюджетні кошти

Проект Концепції державного регулювання стандартизації документообігу господарської діяльностіПроректор з навчально-наукової роботи

Кралюк Петро Михайлович ____________________


Додаток 4

до наказу Міністерства освіти

і науки, молоді та спорту України

_______ 2011 № ___________

Опис найбільш ефективної розробки


Назва розробки. Концепція державного регулювання стандартизації документообігу господарської діяльності (проект)
^

Автори. Левицька С.О. (співавтор)


Основні характеристики, суть розробки. Концепція державного регулювання стандартизації документообігу господарської діяльності (далі – Концепція) регламентує державний підхід до документування та документообігу для вітчизняних економічних суб’єктів – підприємств, неприбуткових організацій (бюджетних установ та небюджетних неприбуткових організацій), а також суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб.

Метою Концепції є: створення ефективної системи державного регулювання процесів документування та документообігу; уніфікація положень і організаційних засад законодавчої системи з питань регулювання документування та документообігу; гармонізація державного регулювання документацій них процесів суб’єктів з нормами та вимогами суспільно-економічного розвитку України.

^ Патенто-, конкурентоспроможні результати. Нормативно врегульована система державного регулювання процесів документування та документообігу, що передбачає уніфікацію положень і організаційних засад законодавчої системи з питань регулювання документування та документообігу, їх гармонізацію з національними нормами та вимогами суспільно-економічного розвитку та урахуванням міжнародної практики документування господарської діяльності.


^ Порівняння із світовими аналогами. Обгрунтування подальшого впровадження норм міжнародного стандарту ISO 15489:2001 в процеси стандартизації вітчизняного документування та документообігу. В інтересах держави і суспільства організувати управління документацією на засадах чіткого регламентування з урахуванням пріоритетів соціально-еокномічнго національного розвитку, із збереженням принципів підтримки підприємницької діяльності. Разом з тим, ведення і зберігання службової документації має відбуватись за єдиними для всіх без винятку суб’єктів правилами.

^ Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість. Державне регулювання стандартизації документообігу покликане сприяти формуванню та ефективному впровадженню чітких норм регуляторного середовища відповідно до особливостей організаційно-економічних процесів, передбачених установчими документами економічних суб’єктів, та вимог економічних реформ (перш за все, в системі оподаткування результатів господарської діяльності).

^ Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки. Концепція регламентує державний підхід до документування та документообігу для вітчизняних суб’єктів, тобто для: підприємств, неприбуткових організацій (бюджетних установ та небюджетних неприбуткових організацій), суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб.

Суб’єкти державного регулювання стандартизації документообігу: Міністерство фінансів України, Національний банк України, Міністерства та інші центральні органів виконавчої влади, Державна служба Статистики України: Державна податкова адміністрація України.

^ Стан готовності розробок. Звіт про виконання етапів роботи передано замовнику, розроблена Концепція державного регулювання стандартизації документообігу господарської діяльності.

Результати впровадження. Створення ефективної системи державного регулювання процесів документування та документообігу.


Адреса: Національний університет «Острозька академія», вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл. 35800 Телефон: (03654) 23342, Факс: (03654) 22949, E-mail: petro.kraliuk@oa.edu.ua


Проректор з навчально-наукової роботи Кралюк Петро Михайлович ________________

Схожі:

Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій за участю Левицької Світлани Олексіївни (як спів iconІнформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій за участю Левицької Світлани Олексіївни (як спів
Назва прикладної науково-технічної розробки/ технології (наявність охоронного документу)
Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій за участю Левицької Світлани Олексіївни (як спів iconІнформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій та/або їх складових
Назва прикладної науково-технічної розробки/ технології (наявність охоронного документу)
Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій за участю Левицької Світлани Олексіївни (як спів iconІнформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій
Назва прикладної науково-технічної розробки/ технології (наявність охоронного документу)
Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій за участю Левицької Світлани Олексіївни (як спів iconІнформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій
Назва прикладної науково-технічної розробки/ технології (наявність охоронного документу)
Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій за участю Левицької Світлани Олексіївни (як спів iconІнформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій
Назва прикладної науково-технічної розробки/ технології (наявність охоронного документу)
Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій за участю Левицької Світлани Олексіївни (як спів iconІнформація щодо комерціалізації прикладних науково-технічних розробок/технологій
...
Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій за участю Левицької Світлани Олексіївни (як спів iconРозпорядження " 11 " квітня 2011 р м. Львів №45 Про підготовку технологічних пропозицій перспективних розробок для розміщення на сайті Національної мережі трансферу технологій
Кабінету Міністрів України від 01. 08. 2007 №995 “Деякі питання реалізації Закону України “Про державне регулювання діяльності у...
Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій за участю Левицької Світлани Олексіївни (як спів iconФорма для внз щодо комерціалізації науково-технічних розробок / технологій
Відповідність науково-технічної розробки / технології пріоритетному напряму (інноваційної діяльності, науки І техніки)
Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій за участю Левицької Світлани Олексіївни (як спів iconМетодичні рекомендації з комерціалізації розробок, створених в результаті науково-технічної діяльності розділ загальні положення
Методичні рекомендації з комерціалізації розробок, створених в результаті науково-технічної діяльності, (далі Методичні рекомендації)...
Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій за участю Левицької Світлани Олексіївни (як спів iconМетодичні рекомендації з комерціалізації розробок, створених в результаті науково-технічної діяльності розділ загальні положення
Методичні рекомендації з комерціалізації розробок, створених в результаті науково-технічної діяльності, (далі Методичні рекомендації)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи