Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) icon

Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії)
Скачати 456.49 Kb.
НазваПрограма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії)
Сторінка3/3
Дата21.06.2012
Розмір456.49 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

^ Найважливіші історичні події в Україні (продовження)


1798Видання "Енеїди" І.Котляревського


1805Відкриття університету в Харкові


1848Скасування панщини і політичне відродження в Галичині


1861Скасування кріпацтва в Росії


1876Емський указ


1914Організація військових відділів добровольців Українських січових стрільців


1917Відновлення Української держави


1918Проголошення Незалежної Української Народної Республіки в IV Універсалі Української Центральної Ради, датованому 22 січня 1918 року


9 лютого:

Центральні держави визнали самостійність Української Народної Республіки за Брестським мирним договором


29 квітня:

Проголошення Павла Скоропадського Гетьманом України1 листопада:

Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки на українських землях, що були під владою Австро-Угорщини14 листопада:

Початок повстання проти гетьманського уряду. Утворення Директорії1919,

22 січня:

Проголошення злуки обох українських держав – ЗУНР і УНР1921Ризький мирний договір між Польщею і СРСР


1929

1934Колективізація. Голодомор


1939Карпато-українська держава


1941-

1944Окупація України фашистською Німеччиною та Румунією


1942Утворення УПА


1954Приєднання Криму до України


1964Пожежа бібліотеки Академії наук у Києві


1990, 16 липня:

Прийняття Верховною Радою Української РСР "Декларації про державний суверенітет України"1991,

24 серпня:

Проголошення незалежності України1991,

1 грудня:

Всеукраїнський референдум підтвердив Акт проголошення незалежності України1996,

28 червня:

Прийняття Конституції України

Список рекомендованої літератури


 1. Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох. – К., 2000.

 2. Антонович В.Б. Коротка історія козаччини. - К., 2004.

 3. Бойко О.Д. Історі України. - К., 2002.

 4. Борисенко В.Й. Курс української історії. - К., 1996.

 5. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії української державності. - К., 1995.

 6. Греченко В.А. Історія України (короткий нарис). - Xарків, 1996.

 7. Греченко В.А., Ярмиш О.М. Історія України. Всесвітня історія XX століття. - Xарків., 1997.

 8. Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К., 1992.

 9. Грушевський М. Історія України-Русі: В 11т., 12 кн. -К., 1991-1995.

 10. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. - К., 1991;

 11. Довідник з історії України. - К., 1996.

 12. Дорошенко Д. Нарис історії України: В 2 т. Львів, 1991.

 13. Ефименко А. История украинского народа. - К., 1990.

 14. Ефименко О. Історія України та її народу. - К., 1992.

 15. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. - Львів, 1991.

 16. Загальна теорія держави і права. – К., 1997.

 17. Історія держави і права України. Курс лекцій. – К., 1996.

 18. Історія держави і права України. Ч. 1–2. – К., 1996.

 19. Історія держави і права України. Хрестоматія. – К., 1996.

 20. Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів, 1996.

 21. Історія України: Курс лекцій: У 2 кн., - К., 1991-1992.

 22. Історія України: нове бачення: У 2 т./За ред. В.А.Смолія. Т.І-2. - К., 1995

 23. Копиленко О.Л., Копиленко М.Л. Держава і право України 1917-1920 рр. – К., 1997.

 24. Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття. - К., 2001.

 25. Крип'якевич І. Історія України. - Львів, 1990.

 26. Крушинський В.Ю., Левенець Ю.А. Історія України: Довідник. - К., 1993.

 27. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. З історії української державності. – Львів, 1992.

 28. Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. – Львів, 1992.

 29. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. посібник. – К., 2001.

 30. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Історія української державності. -Львів, 1995.

 31. Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. - К., 1993.

 32. Підкова 1.3., Шуст Р.М. Довідник з історії України. Т. 1-3. - К., 1993-1994.

 33. Полонська-Василенко Н. Історія України. У 2 т. - К., 1992.

 34. Рибалка І.К. Історія України. Ч. І-ІІ. - Xарків., 1995-1997.

 35. Світлична В.В. Історія України. - Львів, 2002.

 36. Світлична В.В. Історія України. - Львів, 2005.

 37. Слабошпицький М. З голосу нашої Кліо. – К., 2000.

 38. Субтельний О. Україна: історія. -К., 1994.

 39. Семененко В.І. Історія України. - Харків, 2000.

 40. Політична історія України / Під ред. проф. Танцюри В.І. – К., 2002.

 41. Терещенко Ю.І., Курилов В.М. Історія України. У 2-х кн. – Кн. 1. - К., 1995.

 42. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. - К., 1994.

 43. Шляхами віків: Довідник з історії України. - К., 1993.ЗМІСТ


Це повинен знати кожен українець 4


Програма дисципліни «Історія України» 6


Контрольні запитання з курсу „Історія України”. Рейтингові запитання 12


Питання до іспиту з «Історії України» 15


Комплексні контрольні завдання з курсу «Історія України»

І ступеня складності 18


Комплексні контрольні завдання з курсу «Історія України»

ІІ ступеня складності 22


Найважливіші історичні події в Україні і світі 30


Список рекомендованої літератури 34


Навчальне видання


^ Програма і комплекс навчально-методичних матеріалів з з дисципліни «Історія України»

(для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії)


Укладачі: Микола Володимирович Яцюк,

Ольга Леонідівна Рябченко,

Юрій Іванович Стрілець,

Галина Григорівна Фесенко.


Відповідальний за випуск: Ю. А. Бєліков


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2006 р. поз. 258

__________________________________________________________________


Підп. до друку 30.06.06 Формат 60 *841/16. Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид.арк.2,3 Тираж 500 прим.

Зам. №

__________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ.

610002. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

1   2   3

Схожі:

Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconХарьковская национальная академия городского хозяйства соціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconСоціологіямасов оїкомунікаці ї” Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з курсу «Соціологія масової комунікації» для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач:...
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconМіністерство освіти та науки, молодта спорту україни харківська національна академія міського господарства ю.І. Стрілець Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України»
...
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconМетодичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни „ економічна історія " для студентів заочної форми навчання спеціальностей 050106 „Облік І аудит"
Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни „Економічна історія” ( для студентів заочної форми навчання...
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconМетодичні вказівки з англійської мови міжкультурної комунікації (для студентів 1 2 курсів денної форми навчання всіх спеціальностей Академії)
Методичні вказівки з англійської мови міжкультурної комунікації (для студентів 1 – 2 курсів денної форми навчання всіх спеціальностей...
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей) Харків – хнамг – 2005
Тематика контрольних робіт із соціології (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей). Укл.: Радіонова Л. О.,...
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconМіністерство освіти І науки україни національна металургійна академія україни робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Релігієзнавство" для студентів усіх спеціальностей...
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання для дисципліни «Ділова англійська мова» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Ділова Англійська мова» для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей...
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconМіжнародний Соломонів Університет Кафедра соціології c оціологія особистост І навчально методичний комплекс Київ 2000
Навчально-методичний комплекс з курсу “Соціологія особистості” для студентів денної та заочної форми навчання. / Укладач: к с н....
Програма І комплекс навчально-методичних матеріалів з дисципліни «історія україни» (для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей Академії) iconВ. П. Бурмака програма І робоча програма
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Історія України» для студентів ІІ курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи