Зареєстровано Міністерством юстиції icon

Зареєстровано Міністерством юстиції
Скачати 233.32 Kb.
НазваЗареєстровано Міністерством юстиції
Дата16.07.2012
Розмір233.32 Kb.
ТипДокументи

Зареєстровано Міністерством юстиції
за N 1270/13144 від 06.12.2006

Статус: ЧиннийМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 763

20.11.2006
м.Київ
Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 3. Стоматологія" як складової частини державної атестації лікарів-інтернів, які навчаються в інтернатурі за спеціальністю "стоматологія"
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.08.98 № 1247 "Про розроблення державних стандартів вищої освіти", з метою виконання наказу МОЗ України від 14.08.98 № 251 "Про затвердження Положення при систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація"", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.98 за № 563/3003 та для забезпечення контролю за якістю підготовки лікарів-стоматологів в інтернатурі

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити з 2007 року ліцензійний інтегрований іспит "Крок 3. Стоматологія" як складову частину державної атестації при присвоєнні кваліфікації лікаря-стоматолога певної спеціальності для лікарів-інтернів, які навчаються в інтернатурі за спеціальністю "стоматологія".

2. Проводити ліцензійний іспит "Крок 3. Стоматологія" за графіком, затвердженим МОЗ України, з використанням єдиного екзаменаційного тесту, яким установлюється відповідність рівня професійної компетентності кваліфікованого фахівця з вищою освітою за спеціальністю "стоматологія" (на етапі випуску з інтернатури) вимогам чинних стандартів вищої освіти та його готовності розпочати самостійну ефективну та безпечну загальну (неспеціалізовану) стоматологічну практику. Професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання основних стоматологічних і медичних дисциплін для самостійного надання медичної допомоги та прийняття клінічних, етичних і організаційно-економічних рішень в умовах загальної (неспеціалізованої) стоматологічної практики.

3. Урахувати в програмі підготовки, що лікарі-інтерни, які навчаються в інтернатурі за спеціальністю "стоматологія" складають ліцензійний інтегрований іспит "Крок 3. Стоматологія" протягом навчання в інтернатурі, починаючи з 2-го року навчання в інтернатурі. Інтерни, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному інтегрованому іспиті, можуть повторно його скласти протягом трьох років у будь-який наступний термін проведення ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 3. Стоматологія". Наявність сертифіката ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 3. Стоматологія" є обов'язковою умовою для допуску інтернів відповідних спеціальностей до наступних складових державної атестації лікарів-інтернів.

5. Центру тестування при МОЗ України здійснити необхідні організаційно-методичні заходи з метою забезпечення запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 3. Стоматологія" як складової частини державної атестації при присвоєнні кваліфікації лікаря-стоматолога певної спеціальності.

6. Ректорам вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної підготовки

  Міністр

Ю.В.Поляченко
Зареєстровано Міністерством юстиції
за N 1270/13144 від 06.12.2006

Статус: Чинний

^ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИНАКАЗN 763

20.11.2006м.КиївПро запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 3. Стоматологія" як складової частини державної атестації лікарів-інтернів, які навчаються в інтернатурі за спеціальністю "стоматологія"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.08.98 № 1247 "Про розроблення державних стандартів вищої освіти", з метою виконання наказу МОЗ України від 14.08.98 № 251 "Про затвердження Положення при систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація"", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.98 за № 563/3003 та для забезпечення контролю за якістю підготовки лікарів-стоматологів в інтернатурі

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити з 2007 року ліцензійний інтегрований іспит "Крок 3. Стоматологія" як складову частину державної атестації при присвоєнні кваліфікації лікаря-стоматолога певної спеціальності для лікарів-інтернів, які навчаються в інтернатурі за спеціальністю "стоматологія".

2. Проводити ліцензійний іспит "Крок 3. Стоматологія" за графіком, затвердженим МОЗ України, з використанням єдиного екзаменаційного тесту, яким установлюється відповідність рівня професійної компетентності кваліфікованого фахівця з вищою освітою за спеціальністю "стоматологія" (на етапі випуску з інтернатури) вимогам чинних стандартів вищої освіти та його готовності розпочати самостійну ефективну та безпечну загальну (неспеціалізовану) стоматологічну практику. Професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання основних стоматологічних і медичних дисциплін для самостійного надання медичної допомоги та прийняття клінічних, етичних і організаційно-економічних рішень в умовах загальної (неспеціалізованої) стоматологічної практики.

3. Урахувати в програмі підготовки, що лікарі-інтерни, які навчаються в інтернатурі за спеціальністю "стоматологія" складають ліцензійний інтегрований іспит "Крок 3. Стоматологія" протягом навчання в інтернатурі, починаючи з 2-го року навчання в інтернатурі. Інтерни, які одержали незадовільну оцінку на ліцензійному інтегрованому іспиті, можуть повторно його скласти протягом трьох років у будь-який наступний термін проведення ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 3. Стоматологія". Наявність сертифіката ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 3. Стоматологія" є обов'язковою умовою для допуску інтернів відповідних спеціальностей до наступних складових державної атестації лікарів-інтернів.

5. Центру тестування при МОЗ України здійснити необхідні організаційно-методичні заходи з метою забезпечення запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок 3. Стоматологія" як складової частини державної атестації при присвоєнні кваліфікації лікаря-стоматолога певної спеціальності.

6. Ректорам вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної підготовки

  Міністр

Ю.В.Поляченко

Ліцензійний інтегрований іспит або, як його частіше називають, медичний ліцензійний іспит (МЛІ), - це державний тест на визначення професійної компетентності майбутніх лікарів, який готується Центром тестування (ЦТ) професійної компетентності при Міністерстві охорони здоров’я України за участі більшості вищих медичних навчальних закладів держави. МЛІ проводиться на підставі наказів МОЗ України від 14.08.98 № 251, від 15.01.99 № 7, від 29.12.01 № 535 та затвердженого регламенту.

Ліцензійні інтегровані іспити (далі - ліцензійні іспити) є нормативною формою державної атестації випускників.

Ліцензійні іспити здійснюються відповідно до Положення про систему підготовки ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів "Медицина" і "Фармація" та відповідно до державних стандартів вищої освіти.

Відповідальність за організацію та проведення ліцензійних іспитів покладається на ректора (директора) вищого навчального закладу та директора Центру тестування при МОЗ України.

За розпорядженням Міністерства охорони здоров'я України на тестових екзаменах ліцензійних іспитів можуть бути присутні уповноважені представники інших вищих навчальних закладів.

Відповідальність за дотримання процедури проведення ліцензійного іспиту покладається на Голову державної екзаменаційної комісії (Крок 2) або на уповноваженого представника адміністрації навчального закладу (Крок 1, Крок 3).

Тестовий екзамен проводиться у всіх вищих навчальних закладах в термін, який визначається МОЗ України. Ліцензійний іспит проводиться у письмовій (бланковій) тестовій формі.

Студентам, які з поважної причини (документально підтвердженої), не змогли явитися на екзамен до вищого навчального закладу, але в змозі складати цей іспит, а також студентам - громадянам іноземних держав надається можливість скласти екзамен в другу зміну в присутності представників Центру тестування та державної екзаменаційної комісії. Студентам з особливими потребами (документально підтвердженими) можуть бути створені індивідуальні умови тестування (за узгодженням з Центром тестування в період підготовки до іспиту).

Студентам, які не складали у визначений термін тестовий екзамен ліцензійного іспиту з поважної причини (документально підтвердженої), ректором (директором) вищого навчального закладу може бути призначена додаткова дата складання екзамену протягом терміну роботи державної екзаменаційної комісії, узгоджена з Центром тестування. В цьому випадку студенти складають тестові екзамени в Центрі тестування.

Тест складається з тестових завдань, які пройшли первинну та фахову експертизу. Тривалість тестування для українських студентів становить - 1 хвилина на 1 тестове завдання. Студентам - громадянам іноземних держав за потребою надається додатковий час на тестування (40 хвилин). Кількість варіантів екзаменаційних буклетів - 99.
^

Процедура іспиту


На іспиті можуть бути присутні лише студенти, які за поданням ВНЗ отримали ідентифікаційний код в Центрі тестування.

Студенти входять до аудиторії в присутності представника Центру тестування у порядку їх прізвищ відповідно до списків, і отримують персональний бланк відповідей. Власні речі, окрім олівця та гумки, в екзаменаційну аудиторію не вносяться. Студенти ідентифікуються на підставі залікової книжки чи паспорту. Відповідальність за ідентифікацію студентів лежить на Голові (члені) державної екзаменаційної комісії.

Студенти займають місця в аудиторії через одне посадочне місце, послідовно заповнюючи ряди, крім першого. Кількісний та персональний розподіл студентів між екзаменаційними удиторіями затверджується відповідальними особами ВНЗ та ЦТ не пізніше ніж за 2 тижні до іспиту.

Після інструктажу кожний студент отримує пронумерований екзаменаційний буклет.

Для персоніфікації екзаменаційного буклету студент має вписати в його обкладинку свій ідентифікаційний код та прізвище, а номер буклета записати в свій бланк відповідей. Екзаменаційні буклети під час іспиту з аудиторії не виносяться.

Під час ліцензійного іспиту студент не може покидати аудиторію без дозволу. Для виняткових випадків передбачити наявність додаткових місць у першому ряду аудиторії, на які будуть пересаджуватися студенти, яким дозволялося виходити із аудиторії під час екзамену. Студенти, які вийшли з аудиторії без дозволу представника Центру тестування, до аудиторії повторно не впускаються.

Наявність допоміжних матеріалів є підставою для припинення іспиту для студентів, у яких їх виявлено.

Впродовж всього тестового іспиту в аудиторії мають бути постійно присутні лише представник Центру тестування, Голова (член) державної екзаменаційної комісії або представник адміністрації навчального закладу та уповноважений представник іншого вищого навчального закладу (екзаменатори).

Після закінчення роботи студент має вкласти бланк відповідей у свій екзаменаційний буклет, здати їх екзаменатору та покинути аудиторію.

Представник Центру тестування має перевірити комплектність екзаменаційного буклета та бланку відповідей кожного студента та їх відповідність один одному в присутності представника навчального закладу.

У випадку відповідності комплекту бланки передаються до Центру тестування для обробки результатів, а екзаменаційні буклети залишаються в навчальному закладі, де централізовано зберігаються протягом 30 днів. Бланки студентів зберігаються в Центрі тестування протягом 1 року.

У випадку некомплектності матеріалів або невідповідності номера екзаменаційного буклета варіанту, внесеному в персональний бланк студента, Головою ДЕК та представником Центру тестування складається та підписується акт невідповідності. Даний екзаменаційний комплект (екзаменаційний буклет та бланк відповідей студента) передаються до Центру тестування.

Після проведення тестового іспиту по кожній аудиторії складається Акт проведення іспиту, що підписується двома сторонами (трьома сторонами у випадку присутності уповноваженого представника іншого вищого навчального закладу).

Структура


Тест містить 200 тестових завдань з терапевтичного, хірургічного, педіатричного, гігієнічного профілів, а також акушерства та гінекології. До тесту входять завдання, які включають відомості про всі системи організму (кров та кровотворні органи, центральна та периферична нервові системи, серцево-судинної, дихальної, травної систем, чоловічої та жіночої репродуктивна, сечовидільна, ендокринна системм, опорно-руховий апарат, шкіра, підшкірна та сполучна тканини), а також про інфекційні та психічні захворювання і загальні аспекти здоров’я людини, наприклад, вікові особливості, медичну етику та юриспруденцію, гігієну та біостатистику. Для допомоги студентам в тестовому буклеті розміщена таблиця нормальних лабораторних показників та короткий україно-російський словник медичних термінів.

Тест МЛІ побудовано з використанням тестових завдань формату А, що передбачають лише одну правильну або найкращу відповідь, яка обирається із запропонованих. Як правило, тестові завдання, з яких складається екзаменаційний тест, спрямовані на оцінювання вміння студента застосовувати знання медичних дисциплін, а не згадувати окремі факти.

Бланки відповідей обробляються централізовано в ЦТ шляхом сканування на спеціальному оптичному тестовому сканері. Центр також проводить контрольну перевірку бланків усіх студентів, результати яких нижчі від критерію “склав/не склав”, доводячи таким чином помилку сканування для даних студентів до 0 %.

Результати МЛІ оцінюються за такою схемою: за правильну відповідь на тестове завдання студент отримує “1 бал”, за неправильну – “0”. Тобто студенти не “штрафуються” за неправильну відповідь. Саме тому Центр тестування рекомендує студентам спробувати відповісти на ВСІ тестові завдання, навіть коли студент не зовсім впевнений у своїй відповіді.

Після тестування ВНЗ протягом 7 днів отримують результат кожного студента у вигляді відсотка правильних відповідей за тестом у цілому, за субтестами за профілями (терапевтичний, хірургічний, педіатричний, акушерство та гінекологія і гігієнічний), а також за основних розділів структури змісту іспиту (загальні питання, захворювання серцево-судинної системи, захворювання дихальної системи, розлади системи травлення, жіноча репродуктивна система, патологія опорно-рухового апарата, інфекційні та паразитарні захворювання). Результати студентів за субтестами звичайно враховуються навчальними закладами під час складання відповідних державних іспитів.

Найбільш важливим показником для студента є загальний результат по тесту, оскільки від нього залежить, склав студент ліцензійний іспит чи ні.

C туденти, які успішно склали МЛІ, через 30 днів отримують сертифікат, в якому відображено його загальний результат по тесту та основних субтестах. Сертифікат є обов’язковим додатком до диплому. Починаючи з випуску 2001/2002 дипломи без сертифікату є недійсними.

Студенти, які не склали іспит, можуть складати інші державні іспити, але диплома в цьому році вони НЕ ОТРИМУЮТЬ і мають перескласти ліцензійний іспит наступного року, як будь-який інший державний іспит, складений незадовільно.

Студенти, які не складали у визначений термін іспит з поважної причини (документально підтвердженої), можуть скласти іспиту протягом роботи державної екзаменаційної комісії протягом сесії у терміни, що визначає Центр тестування. Для таких студентів готується окремий тест. Тестування, як правило, проводиться у Києві в комп’ютерному або бланковому вигляді.

Тест МЛІ є закритим, але для підготовки до ліцензійного іспиту ЦТ передає в кожний навчальний заклад підготовчі матеріали. Під час підготовки до МЛІ Центр тестування радить студентам не марнувати час на створення некорисних під час іспиту “шпаргалок”, що є підставою для передчасного припинення іспиту і не отримання студентом диплому в цьому році. Найдоречніше – це відтренувати себе на матеріалах минулих тестів , які знаходяться в розпорядженні навчального закладу або використовувати збірку тестових завдань.

Мета


Метою ліцензійного інтегрованого іспиту є встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника мінімально необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти. Професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання і розуміння фундаментальних біомедичних наук та основних медичних дисциплін, які є найважливішими для забезпечення допомоги хворому під наглядом більш досвідченого лікаря. Головна увага приділяється підтриманню здоров’я, профілактиці захворювань та організації медичної допомоги.

^ Основные положения:

1. У більшості іспитів Крок 200 питань, на що дається 200 хвилин. По закінченню часу представник Центру тестування відразу збирає бланки відповідей. Однак можна здати роботу раніше.

2. Згідно з регламентом, іспит вважається розпочатим з моменту отримання завдання всьома здаючими й відлік часу йде з моменту одночасного відкриття буклетів усіма студентами

Інструкція

Списки подаються в Центр тестування у вигляді таблиці Excel з ім'ям файлу Шифр екзамену_Шифр ВНЗ_interns.xls (приклад назви файлу: E03_U01_interns.xls, що означає, що інтерни Буковинської медичної академії реєструються на “Крок 3. Лікувальна справа та педіатрія”).

Реєстраційні дані на інтернів, що складатимуть іспит Крок 3, подаються виключно в електронному вигляді.

Шаблон таблиці міститься у файлі “Шаблон_списки на Крок3.xls” на листі “Шаблон списку”. Рекомендовані шифри наведені у відповідних листах у цьому ж файлі: шифри ВНЗ – на листі “Коди ВНЗ”, шифри екзаменів – на листі “Коди”, шифри спеціальностей – на листі “Коди спеціал”, країни – на листі “Коди країн”.

Дані про одного кандидата на тестування займають один рядок електронної таблиці. В полях 1-15 розміщуються персональні дані, 16-26 – дані про набуту раніше освіту, 27-42 – дані про інтернатуру, 43-46 – дані про екзамен “Крок 3”. Зразок заповнення таблиці на одного інтерна наведений в файлі “Шаблон_списки на Крок 3.xls”.

При внесені персональних даних необхідно звернути увагу на правильність заповнення полів 2-7 (відповідність паспортним даним, даним диплому). В полі 11 для іноземців (поле10 = 2) уточнюється країна, громадянами якої вони є. Для українців достатньо в полі 10 вказати 1. Якщо особа, що реєструється, складала екзамени Крок 1 та Крок 2 під іншим прізвищем, в полі 15 необхідно вказати прізвища, що використовувались раніше.

При внесені даних про набуту раніше освіту слід звернути увагу на правильність заповнення поля 23. Реєстраційний номер студента на екзамені Крок 2, що вказаний на сертифікаті про складання екзамену, можна знайти на веб-сайті Центру тестування або запросити від Вільгота Марини Миколаївни за адресою vilma@iba.ukrpack.net.

Принципи побудови структури змісту тестового іспиту

^ Крок 3 Лікувальна справа та педіатрія”.

Ліцензійний іспит “Крок 3 Лікувальна справа та педіатрія” складається з метою встановлення відповідності рівня професійної компетентності фахівців з вищою медичною освітою мінімально необхідному рівню згідно вимог Державних стандартів вищої освіти.

Професійна компетентність діагностується як вміння застосовувати знання основних медичних дисциплін для самостійної діагностики, диференційної діагностики та надання допомоги хворому при невідкладних станах, організації допомоги в екстремальних ситуаціях, ранньої діагностики пухлин та здійснення протиепідемічних заходів при інфекційних захворюваннях.

В структурі змісту застосовано синдромний принцип (для невідкладних станів, екстремальних ситуацій) та нозологічний принцип (для інфекційних та онкологічних хвороб).

Доцільність такої побудови структури змісту “Кроку 3” обумовлюється наступним:

Синдромний принцип. В усьому світі, в тому числі і на Україні, надання екстреної та невідкладної медичної допомоги базується на синдромному принципі і всі схеми ведення хворого створені саме за цим принципом. Деталізація іспиту за допомогою введення нозологій призведе до перевантаження структури змісту, оскільки конкретний невідкладний стан може розвиватися при багатьох захворюваннях. Також не є коректним, наприклад, говорячи про ІХС: інфаркт міокарда, зупинятися тільки на наданні невідкладної допомоги, не деталізуючи локалізацію та поточні ускладнення (згідно Клінічній класифікації ІХС, 2000 року), етапах ведення хворого et ctr.
Відповідаючи на побажання деяких робочих груп та навчальних закладів включити перелік нозологій до структури змісту іспиту “Крок 3 лікувальна справа та педіатрія”, Центр тестування дороблятиме тестове програмне забезпечення таким чином, щоб була можливість ввести в структуру 4 вісь (нозології). На сьогодні, нажаль, такої можливості не існує, і в структурі іспиту представлені 3 осі (1 - зміст, 2 - медичні профілі, 3 - аспекти діяльності лікаря), жодну з яких виключити не можна.

Обсяг змісту. Необхідно підкреслити, що ліцензійний іспит “Крок 3” складається з метою встановлення відповідності рівня професійної компетентності інтерна щодо надання невідкладної допомоги хворому незалежно від подальшої спеціалізації і має вимірювати загальний мінімальний необхідний рівень знань і вмінь інтерна, який було надано випускнику вищого медичного навчального закладу на момент отримання диплому лікаря-стажера. Вважається, що без цього рівня професійної компетентності лікар-стажер не зможе опановувати подальше поглиблене вивчення вузької спеціалізації будь-якого профілю. Тому проведення “Кроку 3” планується після першого півріччя (або після проходження першого очного циклу) інтернатури/резидентури. Передбачається, що весь інший обсяг знань та вмінь за спеціалізацією інтерна, має бути виміряне в кінці терміну інтернатури. З той же причини деякі побажання експертів з вузьких спеціальностей, не були враховані в представленому варіанті.

^ Структура змісту “Крок 3 Лікувальна справа та педіатрія”
(після семінару 31 жовтня 2001 року)

Структуру побудовано навколо 3х осей:
1 вісь - вісь змісту (перелік синдромів, нозологій та станів) (коди змісту дивіться нижче у таблиці).
2 вісь - вісь медичного профілю.
3 вісь - вісь аспектів діяльності лікаря

Нище викладена розшифровка кожної з осей:

1-ша вісь структури. Змістовні розділи.

1.0.0.0.

Загальні питання

1.1.0.0.

Загальні питання реаніматології (принципи надання невідкладної допомоги, етичні та юридичні аспекти)

1.2.0.0.

Основні реанімаційні заходи (інтубація трахеї, пункція та катетеризація трахеї, коніотомія, трахеостомія, штучна вентиляція легень, непрямий та прямий масаж серця, дефібриляція серця, пункція серця, пункція та катетеризація центральних та периферичних вен)

1.3.0.0.

Трансфузіологія, в т.ч. для дітей

1.4.0.0.

Особливості реанімації новонароджених та дітей грудного віку

1.5.0.0.

Особливості реанімації людей похилого віку

1.6.0.0.

Особливості реанімації вагітних

2.0.0.0.

Невідкладні стани

2.1.0.0.

Зупинка кровообігу та дихання, раптова коронарна смерть

2.2.0.0.

Коматозні стани

2.2.1.0.

Кетоацидотична

2.2.2.0.

Гіперосмолярна

2.2.3.0.

Гіпоглікемічна

2.3.0.0.

Шоки

2.3.1.0.

Геморагічний

2.3.2.0.

Травматичний

2.3.4.0.

інфекційно-токсичний

2.3.5.0.

Гіповолемічний

2.3.6.0.

Кардіогенний

2.4.0.0.

Гострі отруєння

2.4.1.0.

Побутові

2.4.2.0.

Покуси, вжалення

2.4.3.0.

Професійні

2.4.4.0.

гострі медикаментозні отруєння, передозування ліків

2.4.5.0.

Бойові

2.5.0.0.

Стани, викликані уражливими факторами зовнішнього середовища

2.5.1.0.

Електротравма

2.5.2.0.

Політравма

2.5.3.0.

Переохолодження та обмороження

2.5.4.0.

Утоплення

2.5.5.0.

Опіки термічні, хімічні

2.5.6.0.

Гіпертермічний синдром, тепловий удар

2.5.7.0.

Гострі радіаційні ураження

2.6.0.0.

Алергічні стани

2.6.1.0.

Анафілаксія (набряк гортані, набряк Квінке, анафілактичний шок)

2.6.2.0.

Гостра шкірна висипка, токсикодермії

2.7.0.0.

Невідкладні стани при патології органів серцево-судинної системи

2.7.1.0.

Гострий коронарний синдром

2.7.2.0.

Пароксизмальні порушення ритму та провідності серця

2.7.3.0.

Гостра серцева недостатність

2.7.4.0.

Гіпертензивні кризи

2.7.5.0.

Колапс

2.7.6.0.

Задишково-ціанотичний криз

2.8.0.0.

Невідкладні стани при патології органів системи дихання

2.8.1.0.

Гостра асфіксія (в т.ч. стороннє тіло гортані, трахеї, повішення)

2.8.2.0.

Гостра дихальна недостатність (в т.ч. астматичні стани, гострий стеноз, ларинготрахеїт, пневмоторакс тощо)

2.9.0.0.

Невідкладні стани при патології органів системи травлення

2.9.1.0.

Гостра печінкова недостатність

2.9.2.0.

Кров у випорожненні

2.10.0.0.

Невідкладні стани при патології органів сечовидільної системи

2.10.1.0.

Гостра ниркова недостатність

2.10.2.0.

Гостра затримка сечі

2.10.3.0.

Гостра гематурія

2.11.0.0.

Невідкладні стани в акушерстві та гінекології

2.11.1.0.

Аборт (спонтанний, штучний)

2.11.2.0.

Еклампсія

2.11.3.0.

Смерть плода

2.11.4.0.

Фізіологічні і патологічні пологи

2.12.0.0.

Невідкладні стани при порушеннях системи крові

2.12.1.0.

Кровотечі і крововтрата

2.12.2.0.

Глибокий венозний тромбоз

2.13.0.0.

Невідкладні стани при патології ендокринної системи

2.13.1.0.

Гостра наднирникова недостатність

2.14.0.0.

Невідкладні стани при патології нервової системи

2.14.1.0.

Втрата свідомості

2.14.2.0.

Інсульти

2.14.3.0.

Судомний синдром

2.15.0.0.

Невідкладні стани при розладах психіки та поведінки

2.15.1.0.

Гострий психоз

2.15.2.0.

Епілептичний статус

2.15.3.0.

Абстиненційний синдром. Алкогольний делірій.

2.15.4.0.

Жертва сексуального насильства

2.16.0.0.

Гострий біль,

2.16.1.0.

Головний біль

2.16.2.0.

Гострий абдомінальний біль, напруження передньої черевної стінки

2.16.3.0.

Гострий біль у промежині і тазовій ділянці

2.16.4.0.

Гострий біль у шиї, спині, кістках, суглобах, м'яких тканинах

2.18.0.0.

Токсико-ексикоз, синдром блювання у дітей

3.0.0.0.

Принципи ранньої діагностики онкологічних захворювань

3.1.0.0.

Пухлини системи крові, лімфогрануломатоз

3.2.0.0.

Пухлини легень та середостіння

3.3.0.0.

Пухлини молочних залоз

3.6.0.0.

Пухлини нирки та сечових шляхів

3.5.0.0.

Пухлини печінки та підшлункової залози

3.4.0.0.

Пухлини стравоходу, шлунку, товстої кишки

3.7.0.0.

Пухлини щитовидної залози

3.8.0.0.

Пухлини шкіри

3.9.0.0.

Пухлини яєчників

3.10.0.0.

Пухлини кісток

4.0.0.0.

Принципи ранньої діагностики інфекційних хвороб та протиепідемічні заходи

5.0.0.0.

Організація допомоги в екстремальних ситуаціях

5.1.0.0.

Масові бойові та промислові отруєння

5.2.0.0.

Масові гострі радіаційні ураження

5.3.0.0.

Особливо небезпечні інфекції

5.4.0.0.

Організація невідкладної допомоги при аваріях і катастрофах

5.5.0.0.

Транспортна іммобілізація

2-га вісь структури. Медичні профілі.
1.0 терапевтичний профіль 47-51% 2.0 хірургічний профіль 25-35%
3.0 педіатричний профіль 14-28 4.0 акушерсько-гінекологічний профіль 3-6%

3-тя вісь структури. Аспекти діяльності лікаря.
1.0. Діагностика та диференційна діагностика 20-25%2.0. Лабораторно-інструментальне обстеження 20-25%3.0. Ведення пацієнта в залежності від місця надання допомоги 40-45%
4.0. Профілактика та прогноз стану хворого 15-20%

За матеріалами сайту

testcentr.org.ua

Схожі:

Зареєстровано Міністерством юстиції iconЗареєстровано Міністерством юстиції
Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту "Крок Стоматологія" як складової частини державної атестації лікарів-інтернів,...
Зареєстровано Міністерством юстиції iconЗареєстровано Міністерством юстиції України Свідоцтво № від 2010 р. Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інфомагентств
На Установчій конференції Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого начального закладу «Київський...
Зареєстровано Міністерством юстиції iconЗареєстровано Міністерством юстиції України Свідоцтво № від 2010 р. Директор Департаменту легалізації об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інфомагентств
На Установчій конференції Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого начального закладу «Київський...
Зареєстровано Міністерством юстиції iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
Зареєстровано Міністерством юстиції iconПро проведення державної підсумкової атестації з економіки
Міністерстві юстиції України 27. 02. 08 №151/14842 у новій редакції, що затверджено наказом від 21. 12. 2009 №1151, зареєстровано...
Зареєстровано Міністерством юстиції iconПро затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання Відповідно до,,, зареєстрованого Міністерством юстиції 28. 10. 2010 за n 999/18294, наказую
Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти", наказу Міністерства освіти І науки...
Зареєстровано Міністерством юстиції iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни київ, 2005р. Зареєстровано затверджено міністерством ІV (позачерговим) з’їздом юстиції України Профспілки працівників освіти І науки України
України „Про об’єднання громадян”, Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів,...
Зареєстровано Міністерством юстиції iconЗареєстровано луганським обласним управлінням юстиції Реєстраційний № від 200 р. Затверджено
Конференцією міжнародної громадської організації «Науково-екологічний парк «Лугань»
Зареєстровано Міністерством юстиції iconЗАуваження, пропозиції та аналіз регуляторного впливу
Міністерством юстиції та оприлюдненого на відповідному сайті
Зареєстровано Міністерством юстиції iconНаказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу
Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” та наказу Державіаслужби від 27. 03. 2006 №223 „Про застосування в цивільній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи