Кафедральна тема icon

Кафедральна тема
НазваКафедральна тема
Сторінка1/17
Дата28.07.2012
Розмір1.38 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Наукова робота

кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства

факультету іноземних мов

у 2007 році.


Кафедральна тема – Синхронічне та діахронічне дослідження функціонально-семантичних характеристик різнорівневих одиниць германських мов. Науковий керівник – д.ф.н., проф. В.В. Левицький.


Термін виконання – 2006-2008 роки. Кількість виконавців – 16 викладачів + 5 аспірантів.


Захищених дисертацій за 2007 р. – Бухінська Т.В., Гікова Г.В., Єсипенко Н (усього три).


Участь у спецрадах – В.В. Левицький, заступник голови спецради при Чернівецькому університеті. Підготовлено рецензій на 7 дисертацій; надруковано 1 монографію (В.В. Левицький), 1 підручник (В.В. Левицький), 8 посібників. Випущено 3 випусків «Наукового вісника ЧНУ», 1 міжнародний збірник праць («Проблеми типологічної та квантитативної лексикології»).


Співробітництво: з Донецьким університетом угода не підписана, але фактично виконуються такі самі пункти, як зазначено нище з Харківським університетом (рецензування АР, опонування дисертацій, спільні публікації, обмін досвідом тощо). Гетінгенським університетом (зроблено спільний збірник праць), з Харківським університетом (підписана угода на рівні факультетів і кафедр, яка передбачає обмін досвідом розробки навчальних планів і робочих програм, спільна підготовка і публікація інноваційними навчально-методичними матеріалами, проведення спільних наукових конференцій, керівництвом аспірантами, рецензування авторефератів та опонуваня дисертацій, організація спільних методичних семінарів тощо). Наукове стажування у Гетінгенському університеті пройшли доц. Осовська І.М., асистент Хоменко І.О.

Запрошення зарубіжних вчених:

Вересень – доценти Гетінгенського університету Ларіса Клюшкіна і Юлія Шмідт;

^ Жовтень – проф. Віденського університету Візінгер;

Листопад – проф. Клагенфуртського університету Г.Д. Поль.


Інтелектуальна власність:


Заліковий рік: 2007

Чисельність співробітників кафедри _16_

№ п/п

Бібліографічний перелік публікацій

Кількість сторінок / друкованих аркушів

До якої теми відноситься публікація (кафедральна, д/б №, господ.)

1.1.1.

Монографії (виділити видання з грифом МОНУ)

1.1.2

Левицкий В.В. Квантитативные методы в лингвистике. – Винница: Нова книга, 2007. – 259.

259/16,2

кафедральна

1.2.1.

Підручники (виділити видання з грифом МОНУ)

1.3.1.

Навчальні посібники (виділити видання з грифом МОНУ)

1.3.2.

Капатрук М.Д. Методичний посібник з домашнього читання (для студентів-заочників). – Чернівці: Рута, 2007. – 80 с.

80/5

кафедральна

1.3.3.

Кійко С.В., Панчишина Т.А. Лексикологія сучасної німецької мови: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 200 с.

200/12,5

кафедральна

1.3.4.

Кійко С.В. Німецька мова. Ч. 2: Навчальний посібник для студентів 4 курсу. – Чернівці: Рута, 2007. – 80 с.

80/5

кафедральна

1.3.5.

Кійко Ю.Є. Вступ до мовознавства: Практикум. – Чернівці: Рута, 2007. – 80 с.

80/5

кафедральна

1.3.6.

Левицький В.В. Історія німецької мови. – Винница: Нова Книга, 2007. – 214 с

214/13,4

кафедральна

1.3.7

Осовська І.М. Складнопідрядне речення: правила та вправи. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 96 с.

96/6

кафедральна

1.3.8.

Найдеш О.В. Граматика німецької мови в тестах = Deutschgrammatik in Testen: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 92 с.

92/5,8

кафедральна

2

Публікації в міжнародних журналах (вказати № відповідно переліку Lista filadelfijsca), патенти

2.1

Kiyko S. Wortlängen im Gotischen. In: Glottometrics. – Nr. 13. – Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2006. – S. 59-65.

7


кафедральна

2.2

Kiyko S. Wortlängen im Weißrussischen. In: Glottometrics. – Nr. 14. – Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2007. – S. 46-57.

12


кафедральна


3.

Публікації у вітчизняних журналах

3.1


Задорожна І.П. «Емма Андієвська. Все що я роблю, творю державу у слові». – Буковинський журнал. – Чернівці, № 1, 2007. – с. 127-136.

10

кафедральна

3.2

Кійко С.В. Кількісні і якісні характеристики запозичень у сучасній німецькій мові // Культура народов Причорноморья. Научный журнал. – Сімферополь: Межвузовский центр „Крым”, 2007. - №110, Т.1. – С. 241-245.

5


кафедральна

4.


Методичні розробки

4.1

^

Найдеш О.В. Тексти для домашнього читання з німецької мови (друга іноземна мова). – Чернівці: Рута, 2006. – 68 с.


68/4,3

кафедральна

4.2


Агапій А.П. Тести для домашнього читання на обговорення з нім. мови. – Чернівці: Рута, 2006. – 28 с.

28/1,8

кафедральна

4.3


Осовська І.М. Пасивний стан дієслова: правила та вправи. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 44 с.

44/2,8

кафедральна

4.4


Осовська І.М. Контрольні переклади з практичної граматики нім. мови. – Чернівці: Рута, 2006. – 42 с.

42/2,6

кафедральна

4.5


Осовська І.М. Дієслова з подвійними формами: Навчальний посібник. – Чернівці, Рута: 2006. – 24 с.

24/1,5

кафедральна

4.6.


Осовська І.М., Огуй О.Д. Правила написання та оформлення студентських наукових робіт: Навчальний посібник. – Чернівці, 2007. – 72 с.

72/4,5

кафедральна

4.55.

Матеріали міжнародних конференцій (вказати кількість учасників та країн-учасниць)

5.1.

Агапій А.П., Ясінська О.Р.Сполучуваність дієслів мислення з іменниками (на матеріалі німецької преси) // Мат-ри ІІ міжн. науково-практ. конференції «Наука та технології: крок в майбутнє 2007». – Том 7. Філологічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2007. – с. 38-40. (27 учасників)

3

кафедральна

5.2.

Задорожна І.П. Прикметники/прислівники оцінки у художньому тексті та у фразеологічному словнику (на матеріалі німецької мови) – Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ’2007» (1-15 октября 2007 года, Том 5. Философия и филология, Одесса, 2007. – с. 37-41).

4

кафедральна

5.3.

Кійко С.В. До семантичної структури українсько-німецьких міжмовних омонімів // Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес: Тези ІІ Міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – С. 132-136. (5 країн-учасниць, 131 учасники)

5

кафедральна

5.4.

Кійко Ю.Є. Текст як об’єкт міжмовного порівняння // Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес: Тези ІІ Міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. – С. 136-139. (5 країн-учасниць, 131 учасники)

4

кафедральна

5.5.

Лех О.С. Дослідження синонімії прикметників на позначення розміру (на матеріалі німецької мови) // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Харків: Константа, 2007. – С. 195-197. (3 країни-учасниці, 198 учасників)

3

кафедральна

5.6.

Найдеш О.В. Фонетична вмотивованість і частотність фонестемної лексики // Матеріали 6-ї міжнародної наукової конференції «Каразінські читання»: Людина. Мова. Комунікація. – Харків: Константа, 2007. – С. 236-238. (3 країни-учасниці, 198 учасників)

3

кафедральна

5.7.

Найдеш О.В. Фонетична вмотивованість і стилістичний статус фонестемної лексики // Матеріали 2-ї міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес». – Чернівці: Книги ХХІ, 2007. – С. 239-242. (5 країн-учасниць, 131 учасники)

4

кафедральна

5.8.

Гіков Л.В. Аузяк Г.Т. Особливості функціонування прикметників в авторській мові в романі Томаса Манна «Буденнброки» // Матеріали 2-ї міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес». – Чернівці: Книги ХХІ, 2007. – С. 92-93. (5 країн-учасниць, 131 учасники)


2

кафедральна

5.9

Левицький В.В. Методы типологического изучения смысловой структуры слова // Матеріали 2-ї міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес». – Чернівці: Книги ХХІ, 2007. – С. 163-164. (5 країн-учасниць, 131 учасники)

2

кафедральна

5.10

Мацкуляк Ю.Й. Семантичні характеристики детермінантів складних іменників у моделях N + N, A + N, V + N // Матеріали 2-ї міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес». – Чернівці: Книги ХХІ, 2007. – С. 193-194. (5 країн-учасниць, 131 учасники)

2

кафедральна

5.11

Попова М.П. Кількісні параметри прикметників негативної оцінки давньоверхньонімецької мови // Матеріали 2-ї міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес». – Чернівці: Книги ХХІ, 2007. – С. 274-275. (5 країн-учасниць, 131 учасники)

2

кафедральна

5.12

Мацкуляк Ю.Й. Вживання детермінатів-прикметників у складних іменниках // Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Каразінські читання: Людина. Мова комунікація». – Харків: Константа, 2007. – С. 223-224. (3 країни-учасниці, 198 учасників)

2

кафедральна

5.13

Кудрявцева О.Д. Особливості парадигматичних відношень між прийменниками в публіцистичному стилі сучасної німецької мови // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: Мова – культура - особистість» (31 травня – 1 червня 2007 року). Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво НаУ «Острозька академія». – Вип. 8. – 2007. – с. 198-209.

12

кафедральна

6.


Матеріали українських конференцій

6.1.кафедральна

7.

Статті у збірниках наукових праць

7.1

^ Задорожна І.П. Використання статистичних методів у вивченні фразеології та створенні фразеологічних словників (на прикладі прикметників / прислівників оцінки) – Проблеми типологічної та квантитативної лексикології. – Чернівці: Рута, 2007. – с. 281-295.

15

кафедральна

7.2

Кійко С.В. До питання зв’язку між полісемією та омонімією (на матеріалі дієслів сучасної німецької мови) // Проблеми типологічної та квантитативної лексикології. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 139-163.

25

кафедральна

7.3

Кійко С.В. Англіцизми в сучасній німецькій мові (на матеріалі журналу „Spiegel“) // Науковий вісник Черні­вець­кого університету: Германська філологія. – Чернівці: Рута. 2007. – № 339-340. – С. 142-155.

13

кафедральна

7.4

Кійко Ю.Є. Лінгвістика тексту і її предмет у сучасному німецькомовному дискурсі // Нова філологія. – Вип. 26. – Запоріжжя: ЗНУ. – 2007. – С. 244-248.

5

кафедральна

7.5

Кійко Ю.Є. Алгоритм інвентаризації і встановлення парадигматичної структури лексико-семантичного утворення (на матеріалі дієслів переміщення в сучасній німецькій мові) // Проблеми типологічної та квантитативної лінгвістики. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 41-60.

10

кафедральна

7.6.

Лех О.С. Інвентаризація лексико-семантичної групи прикметників на позначення розміру в сучасній німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.339-340. Германська філологія: Збірник наукових праць. - Чернівці: ЧНУ, 2007. – С.61-71.

11

кафедральна

7.7.

Найдеш О.В. Фонетична вмотивованість і семантичний потенціал фонестемної лексики німецької мови // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 339-340: Германська філологія. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 207-222.

16


кафедральна

7.8.


Левицький В.В. Принципы и методы диахронического исследования лексических микросистем // Одиниці та категорії сучасної лінгвістики. – Донецьк, 2007 с. 165-173.

9


кафедральна

7.9.


Левицький В.В.Семантическая типология в этимологических исследованиях // Проблемы типологічної та квантитативної лексикології. – Чернівці: Рута, 2007, с. 3-9.

7


кафедральна

7.10


Мацкуляк Ю.Й. Вживання німецьких складних іменників у різних функціональних стилях // Проблемы типологічної та квантитативної лексикології. – Чернівці: Рута, 2007, с. 210-218.

9


кафедральна

7.11.


Кудрявцева О.Д. Принципи логіко-семантичної класифікації прийменників німецької мови // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. – Вип. 339-340: Германська філологія. – Чернівці: Рута, 2007. – с. 101-109.

9


Кафедральна

7.12.


Мацкуляк Ю.Й. Семантика компонентів складних іменників із моделлю «прикметник + іменник»// Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. – Вип. 339-340: Германська філологія. – Чернівці: Рута, 2007. – с. 155-168.

14


кафедральна

7.13.

Хоменко І.О. До питання категорій менталітет та ментальність в лінгвокультурології // Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. – Вип. 339-340: Германська філологія. – Чернівці: Рута, 2007. – с. 232-240.

9

кафедральна

8.


Статті в газетах
9.


Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції (вказати наукового керівника)

9.1.


Гіков Л.В. Аузяк Г. Прикметники на позначення зовнішності людини у романі Томаса Манна «Будденброки» – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 249-250

2


кафедральна

9.2.


Осовська І.М., Бойко В. Мовленнєвий акт оцінки: види та форми вираження – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 253-254

2


кафедральна

9.3.


Задорожна І.П. Бойко І. Сполучуваність компонентів корелятивної пари die Augen – очі у німецькій та українській мовах – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 255-256

2


кафедральна

9.4.


Осовська І.М., Головатий П. Варіативність іллокутивної мети мовленнєвого акту обурення – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 279-280

2


кафедральна

9.5.


Гіков Л.В., Євенчук О. Особливості структури речень у новелі Т. Манна «Тоніо Крьогер» – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 309-310

2


кафедральна

9.6


^ Осовська І.М., Ільчук В. Домінуючі інтенції мовця при здійсненні мовленнєвого акту сумніву – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 329-330

2


кафедральна

9.7

^ Гіков Л.В. Койцан І. Особливості вживання поширеного парти ціпу в сучасній австрійській публіцистиці. – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 342-343

2

кафедральна

9.8

^ Задорожна І.П. Миронова Н. Дослідження довжини речень у романах Е. Єлінек «Die Liebhaberinnen» i „Die Klavierspielerin“ – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 375-376

2

кафедральна

9.9

^ Задорожна І.П. Оленюк С. Конотаційні особливості фразеологічних одиниць із прикметниками на позначення кольору (на матеріалі німецької мови) – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 385-386

2

кафедральна

9.10

^ Гостюк Т.М. Паращук Г. Порівняльний аналіз складнопідрядних додаткових речень у різних стилях – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 397-398.

2

кафедральна

9.11

Задорожна І.П., Поштарук А. Стилістичні особливості фразеологічних одиниць із іменниками на позначення людини – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 413-414

2

кафедральна

9.12

^ Задорожна І.П. Репук О. Конотаційні особливості фразеологізмів з компонентами-біонімами – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 419-420

2

кафедральна

9.13

^ Гостюк Т.М. Паращук Г. Структурно-семантичний аналіз складнопідрядних додаткових речень в сучасній німецькій мові – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 11-12 травня 2006 р. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 294-295

2

кафедральна

9.14

^ Гостюк Т.М. Савчук Т. Порівняльний аналіз складнопідрядних речень порівняння в художніх творах – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 423-424

2

кафедральна

9.15

^ Гостюк Т.М., Симотюк Л. Використання складнопідрядних речень часу в сучасній художній літературі – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 429-430

2

кафедральна

9.16

^ Агапій А.П. Чернолюк А. Інвентаризація ЛСГ дієслів, що позначають руйнування – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 455-456

2

кафедральна

9.17

^ Агапій А.П. Ясінська О. Сполучуваність дієслів мислення з іменниками (на матеріалі німецькомовної художньої прози) – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С.469-470.

2

кафедральна

9.18

Кійко С.В., Баранецька Є. Периферія функціонально-семантичного поля градуальності в сучасних німецькій та українській мовах. – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 251-252.

2

кафедральна

9.19

Кійко С.В., Заморока О. Особливості вживання англіцизмів у журналі „Spiegel“. – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 317-318.

2

кафедральна

9.20

Кійко С.В., Краміна Л. Лексико-семантична деривація дієслів різних ЛСГ у сучасній німецькій мові. – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 355-356.

2

кафедральна

9.21

Кійко С.В., Прокопчук Ю. До питання про українсько-німецькі мовні контакти. – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 417-418.

2

кафедральна

9.22

Кійко С.В., Суховій Л. Периферія функціонально-семантичного поля нумеральності в сучасних німецькій та українській мовах. – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 437-438.

2

кафедральна

9.23

Гаватюк В. (кер. Кійко Ю.Є.) Інтернаціоналізми в професійній субмові театру (на матеріалі української, німецької та французької мов). – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 269-270.

2

кафедральна

9.24

Звягіна О. (кер. Кійко Ю.Є.) Інтернаціоналізми в професійній субмові літературознавства. – Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету. Секція „Філологічні науки”, підсекція германістики. – 10-11 травня 2007 р. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 325-326.

2

кафедральна

9.25

Найдеш О.В. Костюк Ю. Про структурно-семантичний простір парного бінома kl-kr в сучасній німецькій мові // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (10-11 травня 2007 року). Філологічні науки. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 353-355.

2

кафедральна

9.26

Найдеш О.В. Дарій М. Звукосимволічні особливості початкових фонестем в творі П. Зюскінда «Парфуми» // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (10-11 травня 2007 року). Філологічні науки. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 295-297.

2

кафедральна

9.27

Найдеш О.В. Кеба Д. Структурно-семантична характеристика парного бінома gl-gr в сучасній німецькій мові // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (10-11 травня 2007 року). Філологічні науки. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 331-333.

2

кафедральна

10.


Робота в редколегії наукових видань

10.1


Левицький В.В. – науковий редактор збірни­ка „Германська філологія”
10.2


Кійко С.В. – відповідальний секретар збір­ника „Германська філологія”.
10.3


Огуй О.Д. – заступник редактора збірника „Германська філологія”.
10.4


Левицький В.В. – член редколегії збірника, що видається в Ужгороді „Проблеми ома­но-германської філології”.
10.5


Левицький В.В. – член редколегії збірника, що видається в Донецьку «Одиниці та категорії сучасної лінгвістики»
10.6


Левицький В.В. – член редколегії збірника, що видається у Чернівцях «Проблеми типологічної та квантитативної лексикології»
11.


Організація наукових конференцій (члени оргкомітету)
11.1


^ Осовська І.М. Студентські наукові конференції (2007)

Всього сторінок/друкованих аркушів  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Кафедральна тема iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 201 3 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Кафедральна тема iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2008 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Кафедральна тема iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2010 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Кафедральна тема iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) за 2009 р. Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців
Кафедральна тема: назва, науковий керівник (наукова ступінь, звання, посада), термін виконання, кількість виконавців. Наукові результати...
Кафедральна тема iconЗвіт про науково-дослідну роботу слухачів, курсантів, студентів за І семестр 2012 року
Кафедральна тема «Психолого-педагогічні основи професійної підготовки працівників овс»
Кафедральна тема iconЗвіт про наукову роботу кафедри (наукового підрозділу) у 2007р. Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік (до 1 стор.). Кафедральна тема
Заходи, що здійснювалися спільно з науковими установами нану І галузевими академіями наук України
Кафедральна тема iconЧернівецький національний університет імені юрія федьковича
Конференція відбудеться 01 березня 2012 р на базі факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного...
Кафедральна тема iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема Тема Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
Кафедральна тема iconТема фінансова діяльність держави тема предмет, сметод І система фінансового права
Тема 23. Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків
Кафедральна тема iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 24
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи