Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни “Основна іноземна мова” (2 курс) та навчальної діяльності студента icon

Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни “Основна іноземна мова” (2 курс) та навчальної діяльності студента
Скачати 217.48 Kb.
НазваСтруктура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни “Основна іноземна мова” (2 курс) та навчальної діяльності студента
Дата29.05.2012
Розмір217.48 Kb.
ТипДокументи

Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни “Основна іноземна мова” (2 курс) та навчальної діяльності студента


Компетенції (прогнозовані результати навчання)

Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу

Вид заняття

Види діяльності та поточного контролю на занятті

ІНДЗ

(за вибором)

К-ть балів за ІНДЗ

Всьо-го балів за види навч. занять НЕ
Л

С

Ср

Пр

Лаб
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12^ ЗМ 1. Лексико-граматичний комплекс І.Розуміти й розрізняти відміни прикметників.

^ Знати лексичний і граматичний матеріал.

Вміти вести вільну бесіду про молодь в Україні та за кордоном.

НЕ 1.1.

Л: Молодь сьогодні

Г: Відмінювання прикметників. Керування дієслів

Л: Молодь і розваги. Дозвілля сучасної молоді.

Г: Слабка, сильна та мішана відміни прикметників [5, 6, 8]14
- усне

опитування (1)

-словниковий диктант (1)

-контрольна робота (3)

Твір «Розваги сучасної молоді»

1

6
^ Самостійна робота:


Засвоєння нової лексики, тренування навичок усного мовлення, виконан­ня граматичних вправ [1, 5]
16


Розуміти будову складно-підрядного-речення.

^ Знати лексичний і граматичний матеріал.

Вміти розповідати про вибір майбутньої професії.


НЕ 1.2.

Л: Вибір професії

Г: Складно-підрядне речення

Л: Від освіти до майбутньої професії. Можливості та умови навчання за кордоном.

Г: Додаткове складно-підрядне речення [2, 3, 6]


12
- усне

опитування (1)

-словниковий диктант (1)

-контрольна робота (3)

Провести опитування молоді на тему «Моя майбутня професія»

1

6
^ Самостійна робота:

Засвоєння нової лексики, тренування навичок усного мовлення, виконан­ня граматичних вправ [2, 4, 5]

17


Розуміти й розрізняти субстантивовані прикметники та іменники слабкої відміни.

^ Знати лексичний і граматичний матеріал.

Вміти вести зв’язну бесіду на задану тему.

НЕ 1.3.

Л: Проблеми сучасної молоді

Г: Субстантивова­ні прикметники. Дієприкметни­ки.


Л: Проблеми поколінь. Відмінності проблем між батьками та дітьми у німецькомовних країнах.

Г: Відмінювання субстантивованих прикметників та дієприкметників [1, 3, 6, 7]14
- усне

опитування (1)

-тестові завдання (1)

- диктант (1)

- контрольна робота

(3)

твір „Проблеми української молоді”

1

7
^ Самостійна робота:

Засвоєння нової лексики, тренування навичок усного мовлення, виконан­ня граматичних вправ [1, 3, 7]16


Розуміти вживання сполучників “als” і „wenn“.

^ Знати лексичний і граматичний матеріал.

Вміти вести далогічне мовлення на задану тему.

НЕ 1.4.

Л: Шляхи подолання конфліктів

Г: Складно-підрядне речення

Л: Конфлікти в молодіжних групах. Шляхи подолання конфліків.

Г: Підрядне речення часу. Вживання сполучників “als”, „wenn“, „wann“[3, 4, 6, 9].14
- усне

опитування (1)

- словниковий диктант (1)

- контрольна робота (3)

-мод. контрольна роб. (5)

Інсценування діалога з шляхом подолання конфліктної ситуації

1

11
^ Самостійна робота:

Засвоєння нової лексики, тренування навичок усного мовлення, виконан­ня граматичних вправ [5, 6]17

Всього за модулем 130
^ Всього годин за модулем 1

66


54
120
^ Модуль 2. Лексико-граматичний комплекс ІІ.


Розуміти способи передачі непрямої мови.

Знати лексичний і граматичний матеріал.

Вміти вести монологічну бесіду про ЗМІ.НЕ 2.1.

Л: Засоби масової інформації

Г: Складно-підрядне речення

Л: Німецькомовна преса як засіб масової інформації.

Г: Складно-підрядне речення при передачі непрямої мови [1, 2, 4]


12
- усне

опитування (1)

-тестові завдання (1)

- контрольна робота (3)


твір „Вплив ЗМІ на повсякденне життя”

1

6
^ Самостійна робота:

Засвоєння нової лексики, тренування навичок усного мовлення, виконан­ня граматичних вправ [3, 5]

11


Розуміти утворення пасивних конструкцій.

Знати лексичний і граматичний матеріал.

Вміти вести дискусійну бесіду про свободу слова.

НЕ 2.2


Л: Свобода слова

Г: Пасив

Л: Свобода слова. Кишенькові романи та їх роль як засобів масової інформації.

Г: Утворення пасиву у різних часових формах [4, 5]


12
- усне

опитування (1)

- контрольна робота (3)


Доповідь про роль свободи слова

1

5^

Самостійна робота:


Засвоєння нової лексики, тренування навичок усного мовлення, виконан­ня граматичних вправ [1, 7]

11


Розуміти вживання пасивних конструкцій.

Знати лексичний і граматичний матеріал.

Вміти висловлювати власне ставлення зприводу жовтої преси.


НЕ 2.3


Л: Бульварна преса

Г: Пасив

Л: Жовта преса. Ваше ставлення до бульварної преси та її розповсюдження.

Г: Вживання пасив у різних часових формах [7, 8, 9]
12
- усне

опитування (1)

-тестові завдання (1)

- контрольна робота (3)

Доповідь про власне ставлення до бульварної преси

1

6^

Самостійна робота:


Засвоєння нової лексики, тренування навичок усного мовлення, виконан­ня граматичних вправ [5, 6]

11Розуміти й розрізняти процесуальний і статичний пасив.

^ Знати лексичний і граматичний матеріал.

Вміти визначити місце ЗМІ в громадському житті людини.


НЕ 2.4


Л: Телебачення

Г: Пасив

Л: Вплив телебачення як засобу масової інформації на формування свідомості.

Г: Вживання прийменників «von» і «durch» в пасиві [1, 3, 6]14
- усне

опитування (1)

-тестові завдання (1)

- твір (1)

- контрольна робота (3)

Діалог-дискусія на тему “Телебачення – прокляття чи благословіння”

1

7
^

Самостійна робота:


Засвоєння нової лексики, тренування навичок усного мовлення, виконан­ня граматичних вправ [2, 4]11Розуміти правила вживання ініфнитиву з «zu» та без.

^ Знати лексичний і граматичний матеріал.

Вміти зазначити та описати способи використання комп’ютера у навчанні.

НЕ 2.5


Л: Приватні канали. Комп’ютер.

Г: Інфінітив з «zu» та без

Л: Роль приватних каналів. Використання комп’ютера у навчанні. Шляхи та можливості використання комп’ютера у навчанні.

Г: Вживання інфінітиву з «zu» та без [2, 3, 6]10
- усне

опитування (1)

-диктант (1)

- контрольна робота (3)


Провести інтерв’ю про роль комп’ютера у навчанні

1

6

^ Самостійна робота:

Засвоєння нової лексики, тренування навичок усного мовлення, виконан­ня граматичних вправ [4, 5]11Розуміти та розрізняти іифінитивні конструкції.

^ Знати лексичний і граматичний матеріал.

Вміти вести дискусійну бесіду про позитивний / негативний вплив ЗМІ.

НЕ 2.6

Л: Вплив ЗМІ

Г: Інфінитивні конструкції

Л: Позитивний і негативний вплив ЗМІ. Ваше ставлення до різних засобів масової інформації.

Г: Інфінитивні конструкції “um...zu”, „statt...zu“, „ohne...zu“. Вживання правильних часових форм при вживанні інфінитивних конструкцій [3, 4, 7, 8, 9]


15
- усне опитування (1)

- контрольна робота (3)

-мод. контрольна робота (5)

Твір „Комп’ютер: прокляття чи благословіння»

1

10^ Самостійна робота:

Засвоєння нової лексики, тренування навичок усного мовлення, виконан­ня граматичних вправ [1, 2]
12

^ Всього балів за модулем 240
Всього годин за модулем 2

67


65
132^ Модуль контроль (підсумковий)30Всього балів за 3-й семестр100^ Всього годин за 3-й семестр

133


119
252


^

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КУРСУ


ОСНОВНА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА МОВА)

для студентів 2 курсу німецького відділення


  1. Мета викладання дисципліни

- забезпечити студентів ґрунтовними знаннями на рівні другого року вивчення німецької мови як основної іноземної мови;

- навчити студентів різним видам мовленнєвої діяльності, як письмової так і усної у рамках літературної норми;

- ознайомити студентів з елементами розмовної мови, а саме молодіжної лексики;

- навчити застосовувати комунікативний, ситуативний та текстуальний підходи в просесі усного мовлення;

- навчити студентів робити лінгвостилістичний аналіз наукових і художніх текстів з урахуванням відомостей, отриманих в теоретичних курсах;

- тренувати реферування іноземною мовою суспільно-політичних, літературознавчих та лінгвістичних текстів;

- удосконалювати виклад інформації суспільно політичного змісту в різних видах письмових робіт (реферат, твір, есе тощо). Зосереджувати увагу студентів на логічності і послідовності та граматичній коректності викладу думок.

^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни

- вільне володіння студентами лексичного матеріалу на теми “Молодь сьогодні. Проблеми сучасної молоді”, “Засоби масової інформації. Вплив ЗМІ на формування громадської думки”, “Подорож. Туризм”, “Здоровий спосіб життя: харчування, спорт, життя без наркотиків, боротьба зі СНІДом”;

- повторення та закріплення пройденого граматичного матеріалу;

- опанування нового граматичного матеріалу, виконання вправ на закріплення;

- виконання самостійних робіт різного ступеня складності з метою закріплення знань;

- виконання індивідуальних завдань встигаючими студентами з метою поглиблення знань і удосконалення вмінь викладу думок у письмовому вигляді.

^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни

Студент повинен розуміти будову різного роду складно-підрядних речень (часу, мети, додатку, означальні); розрізняти правила вживання різних сполучників в складно-підрядних реченнях одного типу; розмежовувати літературну норму та розмовні (молодіжні) елементи та розуміти їх вживання; розуміти правила ведення діалогу-дискусії, інтерв’ю, доповідей на різні теми.

Студент повинен знати лексичний і граматичний матеріал на задані теми з метою застосування нової лексики в ході граматично коректного усного та писемного мовлення.

Студент повинен вміти вести вільну зв’язну бесіду, далогічне та монологічне мовлення; вести дискусійну бесіду на задану тему; застосовувати комунікативний, ситуативний та текстуальний підходи в просесі усного мовлення; висловлювати та обґрунтовувати власне ставлення до запропонованої теми; робити лінгвостилістичний аналіз наукових і художніх текстів з урахуванням відомостей, отриманих в теоретичних курсах; правильно оформити виклад інформації суспільно політичного змісту в різних видах письмових робіт (реферат, твір, есе тощо).


Література до дисципліни
Основна література до змістового модулю 1

 1. Вагнер, Р. Тренировочные упражнения по грамматике немецкого языка. Средний уровень. К.: Методика, 1998. – 128 с.

 2. Євгененко Д.А., Білоус О.О. та ін. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для студентів та учнів. Комунікативні вправи і завдання. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 400 с.

 3. Осовська І.М. Складнопідрядне речення: правила та вправи: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 96 с.

 4. Попов А. Praktisches Deutsch fьr Hochschьler. – 2 част. – М., 1979.

 5. Супрун Н., Гандурина Т. Практический курс немецкого языка. – М.: Просвещение, 1996.-383с.

 6. Супрун Н., Кулигина Т., Шмальц В.. Практический курс немецкого языка. – М.: Ин. Язык, 2004. – 560 с.

 7. em Brьckenkurs. Deutsch als Fremdsprache fьr die Mittelstufe. Kursbuch – Hrsg. von M. Perlmann, S. Schwalb, D. Weers. – 2. Aufl.. – Mьnchen: Max Hueber Verl., 2000. – 128 S.

 8. em Brьckenkurs. Deutsch als Fremdsprache fьr die Mittelstufe. Arbeitsbuch – Hrsg. von M. Perlmann, S. Schwalb, D. Weers. – 2. Aufl.. – Mьnchen: Max Hueber Verl., 2000. – 128 S.

 9. Dreyer, Schmidt. Совершенствуем знание немецкого языка. К.: Методика, 1996. – 336 с.Основна література до змістового модулю 2

 1. Дребет В.В. Pressedeutsch: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута,

 2. Осовська І.М. Складнопідрядне речення: правила та вправи: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 96 с.

 3. Супрун Н., Гандурина Т. Практический курс немецкого языка. – М.: Просвещение, 1996.-383с.

 4. Супрун Н., Кулигина Т., Шмальц В.. Практический курс немецкого языка. – М.: Ин. Язык, 2004. – 560 с.

 5. em Brьckenkurs. Deutsch als Fremdsprache fьr die Mittelstufe. Kursbuch – Hrsg. von M. Perlmann, S. Schwalb, D. Weers. – 2. Aufl.. – Mьnchen: Max Hueber Verl., 2000. – 128 S.

 6. em Brьckenkurs. Deutsch als Fremdsprache fьr die Mittelstufe. Arbeitsbuch – Hrsg. von M. Perlmann, S. Schwalb, D. Weers. – 2. Aufl.. – Mьnchen: Max Hueber Verl., 2000. – 128 S.

 7. Der Focus. Die deutsche Zeitschrift, 2008

 8. Der Spiegel. Die deutsche Zeitschrift, 2008

 9. Die Welt. Die deutsche Zeitung, 2008Додаткова література:


 1. Ю.Кійко. Тематичні контрольні роботи з німецької мови (для студентів 2 курсу). – Чернівці: Рута, 2004. – 36 с.

 2. Найдеш О.В. Граматика німецької мови в тестах. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2006. – 92 с.

 3. AufderstraЯe, H., Bock, H. u. a. Themen 2 aktuell. Kursbuch. – Mьnchen: Max Hueber Verl., 2003. – 160 S.

 4. AufderstraЯe, H., Bock, H. u. a. Themen 2 aktuell. Arbeitsbuch. – Mьnchen: Max Hueber Verl., 2003. – 152 S.

 5. Fandrych Ch., Tallowitz U. Grammatik: Grammatik Grudstufe Deutsch. Граматичні вправи з німецької мови: Навчальний посібник. – К.: Методика, 2004. – 280 с.

 6. Fandrych Ch., Tallowitz U. Sage und schreibe: Ьbungswortschatz Grudstufe Deutsch. Посібник для вивчення лексики німецької мови: Навчальний посібник. – К.: Методика, 2004. – 304 с.

 7. Аудіо- та відеоматеріали.

Модуль-контроль

(контрольні питання до дисципліни, для самоконтролю та самоперевірки)

Семестр І

Лексика

 1. Дозвілля сучасної молоді в Україні.

 2. Дозвілля сучасної молоді в німецькомовних країнах.

 3. Значення освіти у виборі майбутньої професії.

 4. Можливості отримання освіти в Україні.

 5. Можливості та умови навчання за кордоном.

 6. Проблеми української молоді.

 7. Проблеми поколінь: явище індивідуальне чи загальне.

 8. Конфлікти в молодіжних групах.

 9. Шляхи подолання конфліктних ситуацій.

 10. Чи розуміють друзі нас краще за батьків?

 11. Німецькомовна преса як засіб масової інформації.

 12. Що таке “свобода слова”?

 13. Свобода слова українських засобів масової інформації.

 14. Жовта преса. Ваше ставлення до бульварної преси та її розповсюдження.

 15. Вплив телебачення як засобу масової інформації на формування свідомості.

 16. Телебачення – прокляття чи благословіння?

 17. Вплив ЗМІ на формування свідомості молодих людей.

 18. Шляхи та можливості використання комп’ютера у навчанні.

 19. Ваше ставлення до різних засобів масової інформації.

 20. Комп’ютер – хвороба молодих людей чи допоміжний навчальний засіб?


Граматика

 1. Відмінювання прикметників.

 2. Відмінювання субстантивованих прикметників та дієприкметників.

 3. Субстантивовані прикметники та вменники слабкої відміни.

 4. Національності: іменники сильної, слабкої відміни чи субстантивовані прикметники

 5. Додаткове складнопідрядне речення.

 6. Додаткове складнопідрядне речення, яке містить питання.

 7. Підрядне речення часу. Вживання сполучників “als”, „wenn“ і питального слова „wann“.

 8. Інші сполучники в складнопідрядних реченнях часу: вживання, часове узгодження.

 9. Часове узгодження в складнопідрядних реченнях часу.

 10. Часове узгодження в в складнопідрядних реченнях часу зі сполучником “nachdem”.

 11. Передача непрямої мови через складнопідрядні речення.

 12. Пасив: види пасиву, вживання, утворення часових форм.

 13. Процесуальний та статичний пасив.

 14. Безособовий пасив.

 15. Інфінитив дієслова: інфінитив І та інфінитив ІІ, утворення та вживання.

 16. Інфінитив дієслова з часткою “zu” та без.

 17. Інфінитивні конструкції “um...zu”, „statt...zu“, „ohne...zu“.

 18. Часове узгодження в реченнях з інфінитивними конструкціями.

 19. Інфінитивні конструкції “haben...zu” та „sein...zu“.

 20. Інфінитивна конструкція “scheinen…zu”.

 21. Граматична конструкція “Akkusativ + Infinitiv”, її часові форми.Шкала та критерії оцінювання досягнень студентів за шкалою ECTS та національною шкалою

Усне опитування:

Оцінка “відмінно” – 1 б.

Оцінка “добре” – 0,75 б.

Оцінка “задовільно” – 0,5 б.


Письмове завдання (словниковий диктант, твір, диктант):

Оцінка “відмінно” – 1 б.

Оцінка “добре” – 0,75 б.

Оцінка “задовільно” – 0,5 б.


Тестові завдання:

90-100% правильних відповідей – 1 б.

85-90% правильних відповідей – 0,75 б.

70-85% правильних відповідей – 0,5 б.


Контрольна робота:

Оцінка “відмінно” – 3 б.

Оцінка “добре” – 2 б.

Оцінка “задовільно” – 1 б.


Модульний контроль:

Оцінка “відмінно” – 5 б.

Оцінка “добре” – 4 б.

Оцінка “задовільно” – 3 б.


^ Підсумковий модуль-контроль (30 балів):


Диктант:

Оцінка “відмінно” – 3 б.

Оцінка “добре” – 2 б.

Оцінка “задовільно” – 1 б.


Тестові завдання:

90-100% правильних відповідей – 4 б.

85-90% правильних відповідей – 3 б.

70-85% правильних відповідей – 2 б.


Переклад:

Оцінка “відмінно” – 8 б.

Оцінка “добре” – 6 б.

Оцінка “задовільно” – 4 б.


Усне опитування:

Оцінка “відмінно” – 15 б.

Оцінка “добре” – 10 б.

Оцінка “задовільно” – 5 б.


A – “відмінно” –

B – “добре” -

C – “добре”

D – “задовільно”

E – “задовільно”

F – “незадовільно”

FX – “незадовільно”


А - “відмінно” (90-100% знань) – усне опитування: вільне володіння лексичним матеріалом, оперування лексичного матеріалу в монологічному і діалогічному мовленні; письмові завдання: граматично коректний виклад при виконанні письмових завдань.

В, С - “добре” (75-89% знань) - усне опитування: достатньо високий рівень володіння навичками усного мовлення; письмові завдання: послідовний виклад письмових завдань на достатньо високому рівні.

D, E - “задовільно” (60-74% знань) - усне опитування: задовільний рівень володіння навичками усного мовлення; письмові завдання: послідовний виклад письмових завдань здійснений граматично некоректно.

F - “незадовільно” (до 59% знань) - усне опитування: незадовільний рівень опанування лексичного матеріалу, невміння застосування вивченої лексики в монологічному та діалогічному мовленні; письмові завдання: непослідовний або граматично некоректний виклад письмових завдань.

FX - “незадовільно” (до знань) – невиконання студентом учбового плану та навантаження.


Тематика ІНДЗ

І семестр:

 1. Твір “Розваги сучасної молоді”

 2. Провести опитування молоді на тему “Моя майбутня професія”

 3. Твір „Проблеми української молоді”

 4. Інсценування діалога з шляхом подолання конфліктної ситуації

 5. Твір „Вплив засобів масової інформації на формування свідомості молодих людей”

 6. Реферат “Роль свободи слова”

 7. Твір “Моє ставлення до бульварної преси”

 8. Твір-дискусія на тему “Телебачення – прокляття чи благословіння”

 9. Реферат “Шляхи та можливості використання комп’ютера у навчальному процесі”

 10. Провести інтерв’ю на тему “Комп’ютер – хвороба молодих людей чи допоміжний навчальний засіб”
Схожі:

Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни “Основна іноземна мова” (2 курс) та навчальної діяльності студента iconСтруктура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни „Основи медичних знань”

Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни “Основна іноземна мова” (2 курс) та навчальної діяльності студента iconСтруктура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни „Основи медичних знань”

Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни “Основна іноземна мова” (2 курс) та навчальної діяльності студента iconПоложення про надання платних освітніх послуг з вивчення навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами навчальних дисциплін (модулів), змістових модулів понад обсяги,...
Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни “Основна іноземна мова” (2 курс) та навчальної діяльності студента iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Німецька мова» для студентів V курсу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно трансферної системи) структура програми навчального курсу
...
Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни “Основна іноземна мова” (2 курс) та навчальної діяльності студента iconРобочий зошит з дисципліни «Іноземна мова (технічна)» для студентів денної форми навчання
Структура залікового кредиту з дисципліни „Іноземна мова (технічна) “ ? 4 рік підготовки
Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни “Основна іноземна мова” (2 курс) та навчальної діяльності студента iconРекторові національного універститету кораблебудування
Прошу надати мені платні освітні послуги з вивчення понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, навчальних дисциплін...
Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни “Основна іноземна мова” (2 курс) та навчальної діяльності студента iconРобочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Структура залікового кредиту з дисципліни “Українська мова як іноземна” ? 1 рік підготовки
Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни “Основна іноземна мова” (2 курс) та навчальної діяльності студента iconРобочий зошит з дисципліни „Українська мова як іноземна” для студентів денної форми навчання Галузь знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Структура залікового кредиту з дисципліни “Українська мова як іноземна” ? 2 рік підготовки
Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни “Основна іноземна мова” (2 курс) та навчальної діяльності студента iconНаказ №725 Про затвердження вартості навчальної дисципліни "Друга іноземна мова", що надається як додаткова освітня послуга понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами
На виконання п. 8 наказу від 24. 09. 2009 №572 “Про включення до навчальних планів дисципліни “Друга іноземна мова” та організації...
Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни “Основна іноземна мова” (2 курс) та навчальної діяльності студента iconНаказ №725 Про затвердження вартості навчальної дисципліни "Друга іноземна мова", що надається як додаткова освітня послуга понад обсяги, встановлені навчальними планами І програмами
На виконання п. 8 наказу від 24. 09. 2009 №572 “Про включення до навчальних планів дисципліни “Друга іноземна мова” та організації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи