European Credit Transfer System ects інформаційний пакет icon

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет
НазваEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Сторінка3/8
Дата29.05.2012
Розмір1.67 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8Структура спеціальності

^ Німецько-український переклад”

кваліфікація “бакалавр”


Назва дисципліни

шифр дисципліни

О/В

Години

Кредити

^ 1 курс, 1 семестр

Практичний курс основної іноземної мови

6.020303/21/2.01

О

342

9,5

Історія України

6.020303/00/1.01

О

108

3

Вступ до мовознавства

6.020303/00/2.07

О

108

3

Фізичне виховання

6.020303/00/1.01

О

70

2*

Сучасна українська мова

6.020303/00/2.14

О

53

1,5

Латинська мова

6.020303/00/2.02

О

57

2

Історія зарубіжної літератури

6.020303/00/2.10

О

79

3

Основи інформатики і прикладної лінгвістики

6.020303/00/2.13

О

54

1,5

Практична граматика

6.020303/21/2.
54

1,5

Практична фонетика

6.020303/21/2.
180

5

30

1 курс, 2 семестр

Практичний курс основної іноземної мови

6.020303/21/2.01

О

486

13,5

Сучасна українська мова

6.020303/00/2.14

О

55

1,5

Латинська мова

6.020303/00/2.02

О

78

2

Фізичне виховання

6.020303/00/1.09

О

74

2*

Історія української культури

6.020303/00/1.02

О

72

2

Вступ до літературознавства

6.020303/00/4.04

О

54

1,5

Історія зарубіжної літератури

6.020303/00/2.10

О

108

3

Практична граматика

6.020303/21/2.
72

2

Практична фонетика

6.020303/21/2.
54

1,5

Українська мова (за проф.спрям.)

6.020303/00/1.12
108

3

30 /60

2 курс, 3 семестр

Практичний курс основної іноземної мови

6.020303/21/2.01

О

216

6

Аспектний переклад

6.020303/21/2.19

О

72

2

Філософія

6.020303/00/2.01

О

108

3

Основи екології

6.020303/00/1.11

О

54

1,5

Фізичне виховання

6.020303/00/1.09

О

35

1*

Сучасна українська література

6.020303/00/2.09

О

108

3

Практичний курс другої іноз. мови

6.020303/21/2.12

О

234

6,5

Історія зарубіжної літератури

6.020303/00/2.10

О

90

2,5

Практична граматика

6.020303/21/2.
72

1,5

Вступ до перекладознавства

6.020303/00/2.03

О

108

3

Основи хорони праці

6.020303/00/2.
36

1

30

2 курс, 4 семестр
Практичний курс основної іноземної мови

6.020303/21/2.01

О

306

8,5

Правознавство

6.020303/00/1.07

О

90

2,5

Фізичне виховання

6.020303/00/1.09

О

37

1*

Етика та естетика

6.020303/00/2.17

О

54

1

Практичний курс другої іноз. мови

6.020303/21/2.12

О

252

7

Історія зарубіжної літератури

6.020303/00/2.10

О

108

3

Аспектний переклад

6.020303/21/2.19

О

162

4,5

Практична граматика

6.020303/21/2.
72

2

Історія перекладу

6.020303/21/2.16
54

1,5

30/60

3 курс, 5 семестр

Порівняльна лексикологія

6.020303/21/2.06

О

90

2,5

Практичний курс основної іноземної мови

6.020303/21/2.01

О

234

6,5

Порівняльна стилістика

6.020303/21/2.18

О

90

2,5

Фізичне виховання

6.020303/00/1.09

О

35

1*

Релігієзнавство

6.020303/00/1.04

О

54

2

Практичний курс другої іноз. мови

6.020303/21/2.12

О

162

4,5

Історія зарубіжної літератури

6.020303/00/2.10

О

58

1,5

Психологія

6.020303/00/2.04

О

54

2

Основи наукового дослідження

6.020303/21/4.05

О

27

1

Третя іноземна мова

6.020303/21/5.02

В

54

3

Аспектний переклад

6.020303/21/2.19

О

72

2

Військова підготовка*

6.020303/00/5.01

ВМетодика викладання іноз. мови

6.020303/21/5.05

В

90

2,5

30

3 курс, 6 семестр

Економічна теорія

6.020303/00/1.05

О

108

4

Практичний курс основної іноземної мови

6.020303/21/2.01

О

126

3,5

Аспектний переклад

6.020303/21/2.19

О

72

2

Педагогіка

6.020303/00/5.04

В

108

3

Фізичне виховання

6.020303/00/2.19

О

37

1*

Історія основної іноземної мови

6.020303/21/2.08

О

90

2,5

Практичний курс другої іноз. мови

6.020303/21/2.12

О

126

3,5

Основи медичних знань

6.020303/00/4.01

О

162

4,5

Третя іноземна мови

6.020303/21/5.02

В

90

2,5

Основи педмайстерності

6.020303/00/5.06

В

54

1,5

Методика виховної роботи

6.020303/00/5.07

В

54

1,5

Курсова робота з основної мови

6.020303/21/0.00

О
1,5

Військова підготовка*

6.020303/00/5.01

В30 / 60

4 курс, 7 семестр

Політологія

6.030500/00/1.06

О

108

4

Практичний курс основної іноземної мови

6.030500/21/2.01

О

180

5

Аспектний переклад

6.030500/21/2.19

О

72

2

Теорія перекладу

6.030500/21/3.03

О

54

1,5

Практичний курс другої іноз. мови

6.030500/21/2.12

О

126

3,5

Сучасні інформаційні технології

6.030500/21/3.04

О

54

1,5

Третя іноземна мова

6.030500/21/5.02

В

72

2

Порівняльна граматика

6.030500/21/2.05

О

54

1,5

Комп’ютерна обробка текстів

6.030500/21/4.02

О

108

3

Переклад ділового мовлення

6.030500/21/3.01

О

27

1

Перекладацька практика з осн. мови

6.030500/21/0.00

О

1/д тиж.

1,5

Педагогічна практика з осн. мови

6.030500/00/2.
6 тиж.

3,5

Військова підготовка*

6.030500/00/5.01

В30

4 курс, 8 семестр

Соціологія

6.030500/00/1.08

О

54

2

Практичний курс основної іноземної мови

6.030500/21/2.01

О

288

8

Практичний курс другої іноз. мови

6.030500/21/2.12

О

126

3,5

Аспектний переклад72

2

Лінгвокраїнознавство основної мови

6.030500/21/2.11

О

54

1,5

Третя іноземна мова

6.030500/21/5.02

В

144

4

Основи редагування науково-технічних текстів

6.030500/21/5.03
27

1

Безпека життєдіяльності

6.030500/00/1.10

О

54

1,5

Основи лінгвістики тексту

6.030500/21/3.02

О

54

1,5

Основи теорії мовної комунікації

6.030500/21/2.15

О

54

1,5

Курсова робота з основної мови


1

Перекладацька практика з осн. мови

6.030500/21/0.00

О

1/д

13 тиж.

1,5

Військова підготовка*

6.030500/00/5.01

ВКваліфікаційний іспит з основної мови

ДЕК1

30 / 60

240Структура спеціальності

Німецько-український переклад”

кваліфікація “спеціаліст”


^ 5 курс, 9 семестр

Цивільна оборона

7.030507/00/1.01

О

54

2

Основна іноземна мова –

практичний курс

7.030507/21/1.0
216

6

Переклад художнього тексту

7.030507/21/1.02

О

252

7

Практика другої іноземної мови

7.030507/21/1.03

О

180

5

Основи міжкультурної комунікації та комунікативні стратегїї

7.030507/21/1.0
54

1,5

Лінгвальні та екстралінгвальні аспекти перекладу

7.030507/21/1.0

В

90

2,5

Синхронний переклад

7.030507/21/1.0
90

2,5

Основи перекладу та редагування художніх текстів

7.030507/21/1.0
36

1

Перекладацька практика

7.030507/21/0.00
1/д тиж.

2,5

30

5 курс, 10 семестр

Перекладацька практика

7.030507/21/0.00
1/д тиж.

6,5

Переддипломна практика (дипломний проект)

ДЕК
5 тиж.

9

Інтелектуальна власність

7.030507/00/1.01

В

36

1

Педагогічна практика

7.030507/21/1.0
8 тиж.

12

Дипломатичний протокол і етикет

7.030507/21/1.0

О

54

1,5^ Структура спеціальності

Німецько-український переклад”

кваліфікація “магістр”


^ 5 курс, 9 семестр

Цивільна оборона

7.030507/00/1.01

О

54

2

Педагогіка та психологія вищої школи

7.030507/00/1.0
108

4

Основи риторики

7.030507/21/1.0
36

1

Метод.викладання перекладу у вищій школі

7.030507/21/1.0
54

2

Переклад художнього тексту

7.030507/21/1.02

О

252

7

Практика другої іноземної мови

7.030507/21/1.03

О

144

4

Основи міжкультурної комунікації та комунікативні стратегїї

7.030507/21/1.0
54

1,5

Актуальні проблеми теорії та критики перекладу

7.030507/21/1.0
36

1

Синхронний переклад

7.030507/21/1.0
90

2,5

Філософські аспекти перекладу

7.030507/21/1.0

В

54

1,5

Перекладацька практика

7.030507/21/0.00
1/д тиж.

3,5

30

5 курс, 10 семестр

Перекладацька практика

7.030507/21/0.00
1/д тиж.

5,5

Переддипломна практика (Магістерська робота)

ДЕК
5 тиж.

9

Інтелектуальна власність

7.030507/00/1.0

В

36

1

Асистентська практика

7.030507/21/1.0
4 тиж.

6

Педагогічна практика

7.030507/00/1.0
4 тиж.

6

Вища освіта і Болонський процес

7.030507/00/1.0
36

1

Дипломатичний протокол і етикет

7.030507/21/1.0

О

54

1,5


Практичний курс основної

іноземної мови (німецької мови) - 1 курс

шифр дисципліни – 6.020303/21/2.01; 342 год на сем, 9,5 кредитів

1.1. Мета викладання дисципліни - забезпечити студентів знаннями з основної іноземної мови, ознайомити з різними видами мовленнєвої діяльності (як письмової, так й усної) у межах літературної норми, що ґрунтується на комунікативному, ситуативному та текстуальному підходах.


^ 1.2. Завданнями вивчення дисципліни є:

 • введення колективного курсу фонетики (характеристика голосних та приголосних, правила читання, наголос, інтонація, фонетичні вправи);

 • розвиток навичок вимови, аудіювання та усного мовлення (монологічне мовлення, діалоги, полілоги, дискусії, рольові ігри);

 • систематизація граматичних знань з німецької мови (частини мови, синтаксис, словотвір, відповідність/невідповідність граматичних категорій німецької та української мов);

 • навчити здійснювати граматично вірний переклад речень певного рівня складності;

 • систематизувати та розширити словниковий запас;

 • розвинути комунікативні навички;

 • сформувати здатність обговорювати, переказувати й аналізувати художні твори (домашнє читання);

 • навчити вільно і граматично правильно спілкуватись іноземною мовою.


^ 1.3. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни


Компетенції, яких має набути студент в результаті вивчення курсу: формування у студентів навичок усного та писемного мовлення за допомогою лексичних, граматичних та лексико-граматичних вправ / завдань, що враховують новітні досягнення в методиці викладання іноземних мов.


Методи i форми поточного контролю: індивідуальне та фронтальне опитування; бесіда; дискусія; тестування.


Іспит перевіряє набуті знання з дисципліни, вміння вести бесіди на вивчені теми; в межах опрацьованого граматичного матеріалу правильно оформлювати усне й письмове мовлення; знати правила, що стосуються вивченого граматичного матеріалу.


Практичне значення курсу:

 • навчити студентів транскрибувати слова та речення різних типів;

 • писати диктанти німецькою мовою;

 • писати короткі твори на вільну тему;

 • закріпити навички засвоєння теоретичних знань, умінь усного та писемного спілкування іноземною мовою, що сприятиме підготовці студентів-філологів до перекладацької діяльності.


Курс включає такі аспекти: - фонетика німецької мови, граматика німецької мови, домашнє читання, усне мовлення.


Підготовлений фахівець повинен в м і т и :


1. Фонетика німецької мови:


а) оволодіти основними поняттями фонології / фонема та її варіанти /алофони/ Літературна вимова Hochlautung /Транскрипція;

б) правильно вимовляти голосні закриті й напружені, відкриті й ненапружені, лабіалізовані голосні переднього ряду, нескладові голосні, дифтонги; передньо­язикові приголосні, африкати, оглушувати дзвінкі приголосні у кінці сло­ва, морфеми та складу тощо;

в) розрізняти головний і другорядний наголос у слові;

г) ознайомитись зі словесним наголосом, основними комунікативними моделями інтонації – завершення, продовження, питальна та оклична.

д) оволодіти технікою читання прози та віршів, вивчення скоромовок, прислів’їв та віршів;

е) вміти транскрибувати окремі слова, речення та невеликі тексти.


2. ^ Граматика німецької мови:


а) вміти проводити граматичний розбір речення в межах вивченого мор­фологічного та синтаксичного матеріалу із залученням відповідної німецької граматичної термінології;

б) в межах опрацьованого граматичного матеріалу правильно оформлювати усне й письмове мовлення;

в) знати правила, що стосуються вивченого граматичного матеріалу.


3. ^ Усне мовлення:


а) вміти вести бесіди на вивчені теми;

б) реагувати на запропоновані ім­пульси;

в) розігрувати діалоги.


4. Домашнє читання:


а) вміти користуватись словниками загального типу;

б) вміти літературно правильно перекладати з німецької мови тексти художньої літератури;

в) вміти коротко охарактеризувати дійових осіб художнього твору.


Розвиток та вдосконалення навичок читання: візуальних вмінь (сприймати письмовий текст), орфографічних вмінь (розпізнавати написане), лінгвістичних вмінь (ідентифікувати висловлювання), семантичних вмінь (розуміти висловлювання), когнітивних вмінь (інтерпретувати висловлювання).

Розвиток та вдосконалення навичок усного мовлення: когнітивні вміння (планувати й організовувати висловлювання), лінгвістичні вміння (формулювати висловлювання мовними засобами), фонетичні вміння (оформляти висловлювання артикуляційно).

Розвиток та вдосконалення навичок писемного мовлення: когнітивні та лінгвістичні вміння (Організовувати і Формулювати висловлювання).

Розвиток та вдосконалення навичок сприймання на слух: слухові фонетичні вміння (сприймати висловлювання), лінгвістичні вміння (ідентифікувати лінгвістичну форму і висловлювання), семантичні вміння (розуміти висловлювання), когнітивні вміння (інтерпретувати висловлювання).


Розроблено на основі:

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф.. СЮ. Ніколаєва. - К.: Ленвіт, 2003. - 273 с.

Зміст семінарських, практичних занять

Фонетика німецької мови:


Заняття 1. Письмова робота (Вхідний тест).

Заняття 2. Німецька вимова. Звук, буква, фонема, види складів.

Заняття 3. Транскрипція.

Заняття 4. Відкриті та закриті склади.

Заняття 5. Особливості німецьких голосних і приголосних.

Заняття 6. Фонетичний диктант.

Заняття 7. Умлаут. Дифтонги.

Заняття 8. Складні слова.

Заняття 9. Фонетичний диктант.

Заняття 10. Словосполучення.

Заняття 11. Поняття синтагми, наголосу.

Заняття 12. Темп. Тембр. Мелодика.

Граматика німецької мови:

Заняття 1. Презенс. Порядок слів у реченні. Займенник „man”.

Заняття 2. Рід іменника. Відмінювання іменника.

Заняття 3. Імператив. Відмінювання особових та присвійних займенників.

Заняття 4. Зворотні дієслова. Заперечення. Вживання та відмінювання означених та неозначених артиклів.

Заняття 5. Модульна контрольна робота (переклад)

Заняття 6. Відмінювання модальних дієслів.

Заняття 7. Порядкові числівники.

Заняття 8. Підрядні речення причини. Перфект

Заняття 9. Прийменники з подвійним керува­нням, дієслова, що керують датівом і акузатівом.

Заняття 10. Дієслова з відокремленими та невідокремленими префіксами.

Заняття 11. Модульна контрольна робота (переклад)

Заняття 12. Семестровий граматичний контрольний тест.

Усне мовлення

Заняття 1. Система шкільної освіти у Німеччині та на Україні.

Заняття 2. Зустріч з випускниками. Проблеми школярів.

Заняття З. Квартира мого друга.

Заняття 4. Спорт. Види спорту. Основні види за­хворювань та їхня профілактика.

Заняття 5. Поточна контрольна робота.

Заняття 6. Культурне життя. Кіно, театр, мистецтво, музеї.

Заняття 7. Їжа. У їдальні, кафе, ресторані.

Заняття 8. Покупки. Речі. Мода. Магазини.

Заняття 9. Рідне місто. Міста Німеччини. Міста України.

Заняття 10. Основні географічні поняття. Карта світу. Країни Європи.

Заняття 11. Поточна контрольна робота.

Заняття 12. Модульна контрольна робота.

Домашнє читання

Заняття 1. Kдstner E. Das doppelte Lottchen. Pensum 1. (S. 6-15)

Заняття 2. Kдstner E. Das doppelte Lottchen. Pensum 2. (S. 16-31)

Заняття 3. Kдstner E. Das doppelte Lottchen. Pensum 3. (S. 32-46)

Заняття 4. Kдstner E. Das doppelte Lottchen. Pensum 4. (S. 47-66)

Заняття 5. Поточна контрольна робота.

Заняття 6. Kдstner E. Das doppelte Lottchen. Pensum 5. (S. 67-83)

Заняття 7. Kдstner E. Das doppelte Lottchen. Pensum 6. (S. 84-101)

Заняття 8. Kдstner E. Das doppelte Lottchen. Pensum 7. (S. 102-116)

Заняття 9. Kдstner E. Das doppelte Lottchen. Pensum 8. (S. 117-121)

Заняття 10. Поточна контрольна робота.

Заняття 11. Модульна контрольна робота.

^ ЛІТЕРАТУРА ДО ДИСЦИПЛІНИ


Основна література до дисципліни:

Семестр 1

До ЗМ 1:

1. Сидоров О.В., С.І.Сотникова, Я.-П.Абрахам та ін. Login 1. Deutsch fьr Germanistikstudenten. – Харків: Фоліо, 2005. – 400 с.

2. Бибин О.А., Дмитриева В.Т., Маркова А.Н. Немецкий язык. – М.: Просве­щение, 1986. – 383 с.

3. Кияк Т.Р., Жовківський А.М. Практичний курс фонетики німецької мови. – Чернівці: Рута, 1983. – 54 с.

4. Кульчицька О.І. Пригоди Гельмута Мюллера. „Die Abenteuer des Helmut Mьller“. Посібник для читання німецькою мовою. Вінниця: Нова книга, 2007. – 112 с.

5. Nцstlinger, C. Gretchen Sackmeier. – Beltz u. Gelber Taschenbuch, Hamburg, 2005. – 214 S.

6. Kдstner, E. Das doppelte Lottchen. Книга для читання німецькою мовою. – Вінниця: Нова книга, 2007 – 128 с.

До ЗМ 2:

1. Кульчицька О.І. Пригоди Гельмута Мюллера. „Die Abenteuer des Helmut Mьller“. Посібник для читання німецькою мовою. Вінниця: Нова книга, 2007. – 112 с.

2. Методичні вказівки та завдання з практичної граматики німецької мови. / Укл. Найдеш О., Джурюк О., Лех О. Чернівці: ЧДУ. Рута, 1997. – 121 с.

3. Сидоров О.В., С.І.Сотникова, Я.-П.Абрахам та ін. Login 1. Deutsch fьr Germanistikstudenten. – Харків: Фоліо, 2005. – 400 с.

4. Nцstlinger, C. Gretchen Sackmeier. – Beltz u. Gelber Taschenbuch, Hamburg, 2005. – 214 S.

5. Kдstner, E. Das doppelte Lottchen. Книга для читання німецькою мовою. – Вінниця: Нова книга, 2007 – 128 с.

Додаткова література до кожної теми до ЗМ 1:

1. Вагнер Р. Тренировочные упражнения. - Москва, 2003. – 328 с.

2. Іванюк В.Ю. Практичний курс фонетики німецької мови. - Чернівці: Рута, 2002. – 88 с.

3. Тагиль И.П. Грамматика немецкого язика. - Санкт – Петербург, 2001. – 335 с.

4. Тагиль И.П. Грамматика немецкого язика в упражнениях. - Санкт – Петербург, 2004 . – 235 с.

5. Шишкова Л.В., Бабин О.А. Вводный фонетический курс немецкого язика. -Санкт – Петербург, 2002, 228 с.

6. Шульц Х., Зундермайнер В. Немецкая грамматика с упражнениями. - Москва, 2003. – 328 с.

7. Юнг В. Граматика немецкого языка. – Спб.: Лань, 1996. – 544 с.

8. Griesbach R. Deutsсhe Mдrchen und Sagen. – Max Hueber Verlag, Ismaning, 1997. – 86 S.

9. Hering A. u.a. Ьbungsgrammatig. Deutsch als Fremdsprache. - Mьnchen, 2002. - 248 S.

10. Perlmann-Balme M. Em neuer. Brьckenkurs. Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe. B. 1. Mьnchen, 2006, 128 S.

Додаткова література до кожної теми до ЗМ 2:

1. Бориско Н.Ф. Україна: читаємо, говоримо, дискутуємо. Київ, 2004, 262 с.

2. Вагнер Р. Тренировочные упражнения. - Москва, 2003. – 328 с.

3. Тагиль И.П. Грамматика немецкого язика. - Санкт – Петербург, 2001. – 335 с.

5. Тагиль И.П. Грамматика немецкого язика в упражнениях. - Санкт – Петербург, 2004 . – 235 с.

4. Шульц Х., Зундермайнер В. Немецкая грамматика с упражнениями. - Москва, 2003. – 328 с.

5. Юнг В. Граматика немецкого языка. – Спб.: Лань, 1996. – 544 с.

6. Griesbach R. Deutsсhe Mдrchen und Sagen. – Max Hueber Verlag, Ismaning, 1997. – 86 S.

7. Hering A. u.a. Ьbungsgrammatig. Deutsch als Fremdsprache. - Mьnchen, 2002. - 248 S.


Основна література до дисципліни:

Семестр 2

До ЗМ 3:

1. Сидоров О.В., С.І.Сотникова, Я.-П.Абрахам та ін. Login 1. Deutsch fьr Germanistikstudenten. – Харків: Фоліо, 2005. – 400 с.

2. Бибин О.А., Дмитриева В.Т., Маркова А.Н. Немецкий язык. – М.: Просве­щение, 1986. – 383 с.

3. Кияк Т.Р., Жовківський А.М. Практичний курс фонетики німецької мови. – Чернівці: Рута, 1983. – 54 с.

4. Кульчицька О.І. Пригоди Гельмута Мюллера. „Die Abenteuer des Helmut Mьller“. Посібник для читання німецькою мовою. Вінниця: Нова книга, 2007. – 112 с.

5. Nцstlinger, C. Gretchen Sackmeier. – Beltz u. Gelber Taschenbuch, Hamburg, 2005. – 214 S.

6. Kдstner, E. Das doppelte Lottchen. Книга для читання німецькою мовою. – Вінниця: Нова книга, 2007 – 128 с.

До ЗМ 4:

1. Кульчицька О.І. Пригоди Гельмута Мюллера. „Die Abenteuer des Helmut Mьller“. Посібник для читання німецькою мовою. Вінниця: Нова книга, 2007. – 112 с.

2. Методичні вказівки та завдання з практичної граматики німецької мови. / Укл. Найдеш О., Джурюк О., Лех О. Чернівці: ЧДУ. Рута, 1997. – 121 с.

3. Сидоров О.В., С.І.Сотникова, Я.-П.Абрахам та ін. Login 1. Deutsch fьr Germanistikstudenten. – Харків: Фоліо, 2005. – 400 с.

4. Nцstlinger, C. Gretchen Sackmeier. – Beltz u. Gelber Taschenbuch, Hamburg, 2005. – 214 S.

5. Kдstner, E. Das doppelte Lottchen. Книга для читання німецькою мовою. – Вінниця: Нова книга, 2007 – 128 с.

Додаткова література до кожної теми до ЗМ 3:

1. Вагнер Р. Тренировочные упражнения. - Москва, 2003. – 328 с.

2. Іванюк В.Ю. Практичний курс фонетики німецької мови. - Чернівці: Рута, 2002. – 88 с.

3. Тагиль И.П. Грамматика немецкого язика. - Санкт – Петербург, 2001. – 335 с.

4. Тагиль И.П. Грамматика немецкого язика в упражнениях. - Санкт – Петербург, 2004 . – 235 с.

5. Шишкова Л.В., Бабин О.А. Вводный фонетический курс немецкого язика. -Санкт – Петербург, 2002, 228 с.

6. Шульц Х., Зундермайнер В. Немецкая грамматика с упражнениями. - Москва, 2003. – 328 с.

7. Юнг В. Граматика немецкого языка. – Спб.: Лань, 1996. – 544 с.

8. Griesbach R. Deutsсhe Mдrchen und Sagen. – Max Hueber Verlag, Ismaning, 1997. – 86 S.

9. Hering A. u.a. Ьbungsgrammatig. Deutsch als Fremdsprache. - Mьnchen, 2002. - 248 S.

10. Perlmann-Balme M. Em neuer. Brьckenkurs. Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe. B. 1. Mьnchen, 2006, 128 S.

Додаткова література до кожної теми до ЗМ 4:

1. Бориско Н.Ф. Україна: читаємо, говоримо, дискутуємо. Київ, 2004, 262 с.

2. Вагнер Р. Тренировочные упражнения. - Москва, 2003. – 328 с.

3. Тагиль И.П. Грамматика немецкого язика. - Санкт – Петербург, 2001. – 335 с.

5. Тагиль И.П. Грамматика немецкого язика в упражнениях. - Санкт – Петербург, 2004 . – 235 с.

4. Шульц Х., Зундермайнер В. Немецкая грамматика с упражнениями. - Москва, 2003. – 328 с.

5. Юнг В. Граматика немецкого языка. – Спб.: Лань, 1996. – 544 с.

6. Griesbach R. Deutsсhe Mдrchen und Sagen. – Max Hueber Verlag, Ismaning, 1997. – 86 S.

7. Hering A. u.a. Ьbungsgrammatig. Deutsch als Fremdsprache. - Mьnchen, 2002. - 248 S.


Історія України

Шифр дисципліни – 6.092400/00/1.02

108 год. (3 кредити)

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з найголовнішими подіями вітчизняної історії, з героїчними (і трагічними) сторінками боротьби українського народу проти поневолення, за свою свободу, незалежність, державність.

^ У результаті вивчення курсу студент має набути таких компетенцій: володіти навиками бібліографічного аналізу, способами і прийомами роботи з різними базами даних, бібліотечними та музейними фондами; комплектувати, обробляти та класифікувати архівні документи, археологічні та етнографічні матеріали; користуватися ПК для виявлення й обробки джерельних даних; володіти необхідним лексичним мінімумом сучасних і давніх іноземних мов в межах потреби своєї професійної діяльності; вести краєзнавчу роботу, виявляти, пропонувати та сприяти збереженню історико-культурних пам’яток; використовувати набуті психолого-педагогічні і методичні прийоми для підвищення свого фахового рівня .

^ Вивчення курсу здійснюється за двома змістовими модулями:

Змістовий модуль 1

Давня і середньовічна історія України

НЕ 1.1. Київська Русь і її місце у історії українського народу.

- Східні слов‘яни: розселення, господарство, суспільний устрій, вірування;

- Утворення держави Київська Русь; норманська та анти норманська теорії;

- Основні етапи політичного розвитку;

- Особливості соціально-економічного розвитку Київської Русі.

^ НЕ 2.1. Українські землі в складі Литви та Польщі (ХІV-ХVІ ст.)

- Боротьба Литви та Польщі за українські землі; Кревська та Люблінська унії;

- Еволюція політичного статусу українських земель;

- Соціально-економічний розвиток українських земель;

- Виникнення козацтва.

^ НЕ 3.1. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.

- Причини і початок визвольної війни. Перші перемоги;

- Воєнні дії 1649-1653 рр.;

- Формування основ української державності в ході визвольної війни;

- Переяславська рада та „Березневі статті”.

^ НЕ 4.1. Становище українських земель в складі Російської імперії та Речі Посполитої у кінці ХVІІ-ХVІІІ ст.

- Обмеження автономії Гетьманщини; Гетьманування І.Мазепи, його Коломацькі статті;

- Наступ на автономію Гетьманщини після поразки Мазепи, Малоросійська колегія;

- Відновлення і остаточна ліквідація Гетьманщини.


Змістовий модуль 2.

Нова та новітня історія України

НЕ 5.1. Розвиток українських земель в складі Російської та Австрійської імперії в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

- Політичні, соціально-економічні, юридичні та адміністративні зміни в долі українських земель в останній чверті ХVІІІ ст.;

- Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини та західноукраїнських земель;

- Українські землі в Першій світовій війні;

^ НЕ 6.1. Національно-демократична революція в Україні (1917-1920 рр.)

- Формування і діяльність Центральної ради;

- Боротьба за владу в Україні у кінці 1917-на початку 1918 рр. Четвертий Універсал;

- Гетьманат Павла Скоропадського;

- Внутрішня і зовнішня політика Директорії;

- Внутрішня та зовнішня політика ЗУНР.

^ НЕ 7.1. Україна в роки Другої світової війни

- Початок Другої світової війни і доля західноукраїнських земель, Буковини та Бессарабії.

- Окупаційний режим на території України.

- Визволення України і відновлення радянської влади.

^ НЕ 8.1. Політичний та соціально-економічний розвиток України в другій половині 40-х – першій половині 80-х років ХХ ст.

- Десталінізація суспільства та культури;

- Хрущовська відлига;

- Соціальні та економічні реформи;

- Застійні та кризові явища в економіці та суспільному житті України;

- Дисидентський рух в Україні.


Основна література до курсу

 1. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Вид. центр “Академія”, 2002. – 565 с.

 2. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.: Наук. думка, 1995. – 687 с.

 3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Репринтне відтворення видання 1913 року. – К.: “Золоті ворота” – ДТК УРСР – “Радуга”, 1990. – 524 с.

 4. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів: Вид-во НТШ у Львові, 1991. – 230 с.

 5. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять / За ред. В.М. Литвина. – К.: Знання-Прес, 2006. – 460 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 6. Лановик Б., Лазарович А. Історія України. – К.: Знання-Прес, 2006. – 598 с.

 7. Субтельний О. Україна: Історія. – К.: Либідь, 1991. – 510 с.

Латинська мова

Шифр дисципліни – 6/020303/00/2.02

Курс – 1; семестр – 1,2; всього годин - 57; 2 кредити.

Обов’язкова.

Мета курсу полягає у здобутті загальнолінгвістичних знань на основі латинської мови, розумінні міжнародної наукової та політичної термінології, лінгвістичних та літературознавчих термінів, у підготовці до самостійної наукової роботи (словники іноземних мов, енциклопедії), у підготовці до порівняльно-історичних студій в галузі індоєвропейських мов, з’ясуванні місця латинської мови в історії світової культури, читанні в оригіналі художніх творів римських класичних авторів, джерел з Історії античного світу, Середніх віків, Відродження, Історії України.

Для її досягнення студенти набувають знань з основ латинської граматики та засвоюють певний лексичний запас.

Для засвоєння курсу пропонується перелік джерел:

 1. 1. Маслюк В.П., Оленич Р.М. Латинська мова. – Львів, 1975.

 2. 2. Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. – Київ, 1990.

 3. 3. Ярхо В.Н., Лобода В.И. Латинский язык. – Москва, 2004.

 4. 4. Цимбалюк Ю.В. Латинські прислів’я і приказки. – Київ, 1989.

 5. 5. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. – Москва, 1976.


Викладацький склад: Загайська Галина Михайлівна – асистент, Шестакова Тамара Федорівна – асистент; Попова Тетяна Дмитрівна – асистент.

Методика викладання та методи навчання: практичні заняття, індивідуальні консультації.

Оцінювання: іспит.

Аспектний переклад 2 курс

Шифр дисципліни – 6.020303/21/2.19; год на сем – 72; кредитів – 2

Аспектний переклад

Шифр дисципліни – 6.020303/21/2.19 72 год 2 кредити

Пояснювальна записка

до курсу „Аспектний переклад”

для студентів 2 курсу

спеціальності „Німецько-український переклад”

Мета курсу полягає у формуванні у студентів перекладацьких навичок письмового та усного перекладу, правильного застосування перекладацьких трансформацій та адекватне відтворення змісту оригіналу в мові перекладу; правильне дотримання граматичних та стилістичних особливостей в мові перекладу; у засвоєнні слів та виразів, характерних для тих чи інших комунікативних ситуацій; у виробленні вміння мовно-адекватно реагувати на розвиток комунікативних ситуацій певних типів.

Практичні заняття забезпечують розвиток компетенцій, якими має оволодіти студент у процесі вивчення курсу:

- правильного утворення відповідних мовних форм;

- ситуативно-логічного та адекватного мовних форм, що вивчаються, у комунікативній ситуації;

- знати та вміти застосовувати правила транслітерації, транскрипції;

- поглибити володіння розмовною німецькою мовою та розширити вміння вживати розмовні мовні варіанти у ситуативних мовленнєвих вправах;

- вміти вірно відтворювати часові форми, їх співвідношення в двох мовних системах.

На основі отриманих знань студенти повинні:

1. Граматично правильно виконувати тестові та творчі завдання;

робити письмові та усні переклади з німецької та української мов;

 1. Вільно і граматично правильно спілкуватись іноземною мовою;

 2. Робити лінгвостилістичний аналіз наукових і художніх текстів, урахо­вуючи відомості, отримані в теоретичних курсах;

 3. Реферувати іноземною мовою суспільно-політичні, літературознавчі та лінгвістичні тексти;


Модуль 1. Deutsche Mдrchen. Publizistik

Знати основні стратегії перекладу.

Вміти доречно вживати їх. НЕ 1.1

Rapunzel Усний переклад прослуханого уривку казки з касети.

Усний переклад речень

Особливості перекладу казки

^ Вміти адекватно перекладати Самостійна

робота Виконання

практичних завдань

Знати основні типи перекладу.

Вміти доречно вживати їх НЕ 1.2

Der Froschkцnig Усний переклад

Письмовий переклад

^ Вміти адекватно перекладати речення за основними типами Самостійна

робота Виконання

практичних завдань

Знати основні форми транслітерації та транскрипції.

Вміти доречно вживати їх. НЕ 1.3

Das Wasser des Lebens


Усний переклад

Письмовий переклад

Лінгвокраїнознавчий коментар


Вміти адекватно перекладати речення з необхідністю транслітерації та транскрипції Самостійна

робота Виконання

практичних завдань

^ Знати основні форми передачі часових форм у двох мовних системах

Вміти доречно вживати їх НЕ 1.4

Der Artikel aus der Zeitschrift „Ein widersprьchliches Land“ Письмові завдання

Усний переклад

Особливості перекладу публіцистичного тексту

Вміти адекватно перекладати речення з вживанням різних часових форм Самостійна

робота Виконання

практичних завдань

^ Знати основні типи семантичних відповідностей.

Вміти доречно вживати їх. НЕ 1.5

Der Artikel aus der Zeitung „Wenn Einkaufen glьcklich und sьchtig macht“ Творча робота на дану тему

Словниковий диктант


^ Вміти адекватно перекладати речення із сильними дієсловами Самостійна

робота Виконання

практичних завдань

Знати основні способи відтворення без еквівалентної лексики.

Вміти доречно вживати їх. НЕ 1.6

Kino und Theater

Text „Die 58. Internationalen Berliner Filmfestspiele stehen im Zeichen von Pop und hjlitischen Dokumentationen“ Усний переклад прослуханого уривку тексту з касети.

Особливості усного перекладу тексту

^ Вміти адекватно перекладати речення без еквівалентною лексикою Самостійна

робота Виконання

практичних завдань

Знати основні ознаки філологічного перекладу та способи перекладу змісту.

Вміти доречно вживати їх. НЕ 1.7

Текст

Фаворити „Берлінале”в очікуванні ведмедів. Переклад з української мови на німецьку


^ Вміти робити філологічних переклад Самостійна робота Виконання

практичних завдань

Знати основні особливості описового перекладу

Вміти доречно вживати їх. НЕ 1.8

Особливості літературного перекладу. Лексико-граматичні заміни в письмовому перекладі,

Всього годин 28 16 35

Модуль 2. Лексико-граматичний комплекс

Знати можливості лексико-граматичних замін.

Вміти доречно вживати їх НЕ

2.1 Malerei

Ausstellungen und Museen

Переклад власних назв

Усний переклад

Письмовий переклад


Вміти адекватно перекладати речення, застосовуючи лексико-граматичні зміни Самостійна

робота Виконання

граматичних завдань

^ Знати що таке лінгвосиноніми.

Вміти доречно вживати їх у комунікації НЕ 2.2

Культура

Текст

„Пошуки володарів”: отримати шедевр, не заплативши ні цента. Переклад з української мови на німецьку

Перенесення окремих слів з одного речення в інше підчас перекладу.


^ Вміти адекватно перекладати речення із лінгвосинонімами Самостійна

робота Виконання

практичних завдань

Знати особливості перекладу означених та неозначених артиклів.

Вміти доречно вживати їх НЕ 2.3

Text

„Kunstschдtze aus Tibets Klцstern Я Protest von Tibetvereinen” Переклад з німецької

мови на українську і навпаки:

„Pharao begeistert die Wiener“, „Найкращі французи” тимчасово оселилися в Берліні”


Вміти адекватно перекладати речення із означеними та неозначеними артиклями Самостійна

робота Виконання

практичних завдань

^ Знати основні складові, на яких базується лінгвокраїнознавча компетенція.

Вміти доречно вживати їх НЕ 2.4

Medien

Text

„Schцne neue Medienweltohne Geld“ Переклад коротких текстів на дану тему з української мови на німецьку: „Свобода преси в Україні: відвоювали і віддали?”

Вміти адекватно перекладати тексти з лінгвокраїнознавчою інформацією Самостійна

робота Виконання

практичних завдань

^ Знати основні Стилістичні та граматичні проблеми перекладу та методи їх вирішення

Вміти доречно вживати їх НЕ 2.5

Text

„Kunst und Architekturstile“ Переклад коротких текстів на дану тему з української мови на німецьку:

„Архітектура античної Греції”, „Архітектура стародавнього Риму”, „Архітектура Відродження”

Вміти знаходити вірне рішення при наявності стилістичних та граматичних проблем Самостійна

робота Виконання

практичних завдань
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89822
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89826
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89825
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
move to 358-89820
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Спеціальність: 010104 «Професійне навчання. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент»
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
European Credit Transfer System ects інформаційний пакет iconEuropean credit transfer system ects – інформаційний пакет
Галузь знань 0510 – Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно- вимірювальні технології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи