Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту icon

Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту
Скачати 47.12 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту
Дата29.05.2012
Розмір47.12 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТПРОГРАМА І ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ


ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у

2011/2012 навчальному році з дисципліни «Екологія» для студентів неекологічних спеціальностей та з дисципліни «Загальна екологія» для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів України
ОДЕСА - 2012
ПРОГРАМА


ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у

^ 2011/2012 навчальному році з дисципліни «Екологія» для студентів неекологічних спеціальностей вищих навчальних закладів України


Для неекологічних спеціальностей у ВНЗ України питання будуть сформульовані на основі «Навчальної програми нормативної дисципліни для підготовки студентів неекологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах України» (розробники – Г.О. Білявський, С.М. Степаненко, В.М. Боголюбов, Н.І. Тимошенко, В.М. Ісаєнко, М.О. Клименко, Ю.Г. Масікевич, Т.А. Сафранов), яка рекомендовано Науково-методичним центром вищої освіти МОН України для використання в навчальному процесі (Лист №14/18.2-958 від 18.04.06 р.).

Програмою передбачені такі основні питання:

Визначення, предмет, завдання та структурні підрозділи сучасної екології. Екологічні фактори та їх класифікація. Дії екологічних факторів на організм. Екологічна ніша. Типи взаємодій між живими організмами (видами, популяціями). Популяція – акцептор антропогенних порушень. Екосистеми: характеристика, типи і принци­пи класифікації. Біогеохі­мічні цикли основних біогенних елементів (вуглець, кисень, азот, фосфор і сірка) та їх антропогенні складові. Основні екосистеми України. Трансформація енергії у біосфері; екологічні пірамі­ди. Особливості складу живої речовини. Сучасне уявлення про біосферу і ноосферу. Схема еволюції біосфери. Глобальні екологічні проблеми. Види та джерела забруднення навколишнього природного середовища. Фізичне, хімічне і біологічне забруднення довкілля. Особливості антропогенного забруднення атмосфери, гідросфери, педосфери, геологічного середовище та біоценозів. Негативні екологічні наслідки антропогенного забруднення атмосферного повітря, природних вод, ґрунтово-рослинного покриву, геологічного середовища та біоценозів у географічному просторі. Головні екологічні проблеми України, шляхи їх вирішення.


^

Список рекомендованої літератури


1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 408 с.

2. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2006. – 368 с.

3. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 358 с.

4. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.:Либідь, 1998. – 248 с.

4. Некос В.Е. Основи общей экологии и неоэкологии. Учеб. пособие / В 2-х ч. - Харьков, часть 1 - 1999, часть 2. - 2001.

5. Кучерявий В.П. Екологія. - Львів.: "Світ, 2000 - 500 с.

6. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайнон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Знання, 2002. – 550 с.

7. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування. Навчальний посібник. – Львів:

„Новий Світ – 2000”, 2003. – 248 с.


^ ПРИКЛАД ТЕСТОВОГО ЗАВДАНННЯ

з дисципліни «Екологія» для студентів неекологічних спеціальностей вищих навчальних закладів України - 100 питань, кожна правильна відповідь – 1 бал

Умови виконання завдання - вибрати вірну відповідь:

1. Наука, що вивчає навколишнє середовище, його якість та принципи охорони називається:

А) екологія;

Б) енвайронментологія;

В) природокористування.

ПРОГРАМА


ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у

^ 2011/2012 навчальному році з дисципліни «Загальна екологія» для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів України


Екологічні фактори, умови і ресурси. Екологічна ніша. Типи взаємодій між живими організмами (видами, популяціями). Популяція – акцептор антропогенних порушень. Екосистеми: характеристика, типи і принци­пи класифікації. Біогеохі­мічні цикли основних біогенних елементів (вуглець, кисень, азот, фосфор і сірка) та їх антропогенні складові. Трансформація енергії у біосфері; екологічні пірамі­ди. Проблема глобального біологічного контролю (суть гіпотези Геї). Сучасне уявлення про біосферу і ноосферу. Основні фактори і показники деградації біосфери. Види та джерела забруднення навколишнього природного середовища. Особливості та негативні наслідки антропогенного забруднення атмосферного повітря. Особливості та негативні наслідки антропогенного забруднення природних вод. Особливості та негативні наслідки антропогенного забруднення ґрунтового геологічного середовища. Негативні наслідки антропогенного впливу на біоценози.

Рекомендована література

1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 408 с.

2. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2006. – 368 с.

3. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 358 с.

4. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.:Либідь, 1998. – 248 с.

4. Некос В.Е. Основи общей экологии и неоэкологии. Учеб. пособие / В 2-х ч. - Харьков, часть 1 - 1999, часть 2. - 2001.

5. Кучерявий В.П. Екологія. - Львів.: "Світ, 2000 - 500 с.

6. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайнон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Знання, 2002. – 550 с.

7. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування. Навчальний посібник. – Львів:

„Новий Світ – 2000”, 2003. – 248 с.

8. Некос В.Е., Некос А.Н., Сафранов Т.А. Загальна екологія та неоекологія: Підручник для студентів екологічних спеціальностей. – Х.: ХНУ ім.. В.Н. Каразіна, 2010. – 596 с.


^ ПРИКЛАДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

з дисципліни «Загальна екологія» для студентів екологічних спеціальностей

вищих навчальних закладів України - 100 питань (максимум - 100 бали)


І блок – 25 питань (кожна правильна відповідь – 2 бали)

Умови виконання завдання – дати стислу відповідь на запитання:

1. Які існують екологічні фактори ?

ІІ БЛОК –25 питань (кожна правильна відповідь - 2 бали)

Умови виконання завдання – визнання чи заперечення нижченаведеного твердження відповідно «ТАК» чи «НІ»:

1. Величина «зворотного потоку енергії» (наприклад, від первинних консументів до продуценті) від загального потоку енергії складає 5%.

ІІІ БЛОК – 25 питань (кожна правильна відповідь - 2 бали)

Умови виконання завдання - вибрати вірну відповідь:

1. Термін «екологія» запропонував: А) Е. Геккель; Б) Е. Леруа; В) Ж.Б.Ламарк.

IV БЛОК 25 питань (кожна правильна повна відповідь - 2 бали)

Умови виконання завдання – закінчення фрази, виразу, цифри;

доповнення пропущених слів, цифр:

1. ..... …. - це ґрунтові умови, що впливають на життя і поширення живих організмів (як в родючих ґрунтах, так і скелях, дюнах, териконах, кар’єрах тощо).

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи