Список наукових праць професора кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету Бачинського Віктора Теодосовича icon

Список наукових праць професора кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету Бачинського Віктора Теодосовича
Скачати 251.34 Kb.
НазваСписок наукових праць професора кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету Бачинського Віктора Теодосовича
Дата16.07.2012
Розмір251.34 Kb.
ТипДокументи


Список

наукових праць професора кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету

Бачинського Віктора Теодосовича


№п/п

Назва

Харак-

теристика роб.

Вихідні дані

Кіль-кість стор.

Співавтори

1

2

3

4

5

6О значении костных фрагментов, изьятых при экстренных хирургических вмешательствах

Печат.

В кн. «III республиканская конференция молодых ученых/медиков/УССР». Тезисы докладов. Черновцы, 1981 год.

2


Структурные свойства костей свода черепа и их значение в оценке повреждений черепа тупими предметами с ограниченой поверхностью.

Печат.

В кн. «IV республиканская конференція судебно-медицинских экспертов УССР». Тезисы докладов. Черновцы, 1981 год.

1


К методике исследований структурних свойств костей свода черепа в судебно-медицинском аспекте.

Печат.

В кн. «II Всесоюзный сьезд судебных медиков». Тезисы докладов. Москва-Минск, 1982.

2

Ж.Д. МищенкоМикротвердость как одна из физических характеристик костей свода черепа.

Печат.

В ст. «Экспертные критерии механизма повреждений и диагностика давности их причинения»/межведомственный зборник/. Москва, 1984 г.

4

Ж.Д. МищенкоСтруктурно-морфологические свойства костей свода черепа.

Печат.

Судебно-медицинская експертиза, №4, 1985 г.

3

Ж.Д. МищенкоО ретроспективной диагностики травмы головы по морфологическим признакам

Печат.

В кн. «I сьезд судебных медиков Украины». Тезисы докладов. Киев, 1987 год.

1

Ж.Д. МищенкоКомбинированные черепно-лицевые повреждения при травмах головы тупими предметами.

Печат.

В кн. «I сьезд судебных медиков Украины». Тезисы докладов. Киев, 1987 год.

1

Ж.Д. МищенкоО влиянии физических свойств костей свода черепа на механизм их разрушения при травме головы тупими предметами.

Печат.

Актуальные вопросы морфологи. Тезисы докладов III анатомов, гистологов, эмбриологов и топографо-анатомов УССР. Черновцы, 1990.

2


Phase-polarizing investigation of biotissue fractal structure

Друк.

Proc. SPIE. – 1999. – Vol. 3904. – Р. 549-552.

3

Ushenko A.G., Burkovets D.M., Yermolenko S.B., Arkhelyuk A.D., Pishak O.V.,

Wanchuliak O.Y.,

Grigorishin P.M., Zimnyakov D.A.Laser Polarimetry of the Orientational Structure of Bone Tissue Osteons

Друк.

Proc. SPIE. – 1999. – Vol. 3904. – Р. 557-561.

5

Ushenko A.G., Burkovets D.M., Yermolenko S.B., Arkhelyuk A.D., Pishak V.P., Wanchuliak O.Y.,

Grigorishin P.M., Zimnyakov D.A.Investigated of polarized radiation diffraction on the systems of oriented biofractal fibers

Друк.

Proc. SPIE. – 1999. – Vol. 3904. – Р. 553-556.

4

Ushenko A.G., Burkovets D.M., Yermolenko S.B., Arkhelyuk A.D., Pishak V.P., Wanchuliak O.Y.,

Grigorishin P.M., Zimnyakov D.A.Vector Microstructure of Laser Biospecles

Друк.

Proc. SPIE. – 2000. – Vol. 4242. – Р. 227-232.

6

Wanchuliak O.Y.,

Bendas O.A., Ushenko A.G.Wavelet analysis of dynamics of changes in orientation-phase structures biotissue architechtonies

Друк.

Proc. SPIE. – 2002. – Vol. 5067. – Р. 50-55.

6

Wanchuliak O.Y.,

Ushenko A.G., Ushenko Yu.A.Спосіб кореляційно-оптичної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Друк.

Винахідництво та раціоналізаторство в Буковинській державній медичній академії 2000-2002. – Чернівці: Медакадемія, 2002. – С.60.

1

Пішак В.П., Ушенко О.Г.,

Ванчуляк О.Я.,

Бурковець Д.М., Ушенко Ю.О.Спосіб коваріаційної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Друк.

Винахідництво та раціоналізаторство в Буковинській державній медичній академії 2000-2002.– Чернівці: Мед академія, 2002. – С.61.

1

Пішак В.П., Ушенко О.Г., Ванчуляк О.Я.,

Бурковець Д.М., Ушенко Ю.О.Поляризаційно-кореляційний аналіз динаміки зміни мікроструктури м’язової тканини

Друк.

Клінічна та експериментальна патологія. – 2002. – Т.1, №1. – С.69-74.

6

Ушенко О.Г., Ванчуляк О.Я.
Порівняльний аналіз багатокомпонентних комбінацій генетичних маркерів у дітей, хворих на виразкову хворобу

Друк.

Буковинський медичний вісник.-2003.-№3.-Т.7. – С. 76-79.

4

С.В. Сокольник, Т.В. Сорокман, О.К. ЛєоноваДорожньо-транспортний травматизм, як гостра проблема сучасності.

Друк.

Буковинський медичний вісник.-2003.-№4.-Т.7. – С. 191-195.

5

Рихліцький М.В.Пристрій для перетворення зображень рентгенограм у цифровий формат.

Друк.

Буковинський медичний вісник.-2004.-№4.

3

Дедул Ю.А.

Савка І.Г.

Характеристика компактної речовини в окремих відділах трубчастих кісток кисті

Друк.

Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2005. – Т.4, №1. – С. 55-57.

3

Беженар І.Л.,

Савка І.Г.Використання методу вектора Стокса для встановлення

давності настання смерті

Друк.

Журнал академії медичних наук. – 2008. – Т.14, №1. – С.183-191.

9


Визначення давності настання смерті за фазовою картографією зображення біологічних тканин

Друк.

Буковинський медичний вісник. – 2007. – Т.11, №4. – С.149-152

4


Моделювання оптичних властивостей гематом

для діагностики давності їх виникнення

Друк.

Буковинський медичний вісник. – 2008. – Т.12, №1. – С.173-176

4


Поляризаційні образи позаклітинних матриць основних типів біологічних тканин для завдань судової медицини

Друк.

Клінічна та експериментальна патологія – 2008. – Т.7, №1. – С. 6-13

8


Можливості лазерної спектральної фазової діагностики структури гематом людини для визначення

давності їх утворення

Друк.

Клінічна та експериментальна патологія – 2008. – Т.7, №2. – С. 7-10

4


Статистичний аналіз поляризаційних мап лазерних зображень тканин трупа людини для встановлення давності настання смерті

Друк.

Галицький лікарський вісник – 2007. – Т.4, №4. – С. 10-13

4


Матричний метод дослідження біологічних тканин у діагностиці давності настання смерті

Друк.

Науковий вісник ужгородського університету (серія Медицина) – 2008. – Вип. 33. – С. 3-10

8


Модель визначення давності настанні смерті методом автокореляційного аналізу поляризаційних

зображень гістологічних зрізів м’язової тканини

міокарду трупа людини

Друк.

Вісник наукових досліджень – 2008. – Т.50, №1. – С. 67-70

4


Кореляційно – диференційна діагностика часу виникнення гематом різної локалізації

Друк.

Хист. – 2008. – Вип. 10. – С. 195. (тези)

1

О.Я. Ванчуляк, І.Л. Беженар,

І.Г. Савка, О.В. ПавлюковичКореляційна диференціальна діагностика часу

виникнення гематом людини

Друк.

Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2008. – Т.8, №1. – С. 22-26

5


Статистичний спектральний аналіз лазерних зображень гематом внутрішніх органів людини для встановлення даності їх виникнення

Друк.

Проблеми сучасної медичної науки та освіти – 2008 - №2. – С.60-63

4


Статистичний аналіз поляризаційних лазерних зображень гематом людини для встановлення давності їх виникнення

Друк.

Одеський медичний журнал – 2008. – Т. 107 №3. – С.10-12

3


Взаємозв’язок деполяризації лазерного випромінювання гематомами людини і діагностики давності їх виникнення

Друк.

Практична медицина – 2008. – Т.14 №4. – С. 101-106

6


Correlation structure of biological crystal’s Jones matrices

Друк.

Proc. SPIE. – 2008. – 797380

7

O.V.Angelsky, Yu.A.Ushenko,O.I.OlarPolarization properties of biological rough surfaces

Друк.

Proc. SPIE. – 2008. – 797363

9

Yu.A. UshenkoFractal structure of biological tissue polarization images

Друк.

Proc. SPIE. – 2008. – 797365

12

Yu.Ya. TomkaВикористання лазерної спектральної фазової діагностики структури посттравматичних гематом людини різної локалізації для визначення давності їх утворення

Друк.

XII конгрес Світової федерації Українських лікарських товариств.- Івано-Франківськ – Київ - Чікаго. – 2008.- С.516-517

2

Ванчуляк О.Я., Павлюкович О.В.Лазерна поляриметрія тканин трупа людини для встановлення давності настання смерті

Друк.

Український судово-медичний вісник – 2008. – Т.21 №1. – С. 19-23

5


Дослідження динаміки зміни фазових зсувів між ортогональними складовими амплітуди лазерного випромінювання, розсіяного тканинами нирки, для діагностики часу настання смерті.

Друк.

Клінічна та експериментальна патологія – 2008. – Т.7, №3. – С. 2-6

5


Можливості моделювання оптичних властивостей гематом для судово-медичної оцінки давності їх утворення

Друк.

Друга міжнародна науково-практична конференція судових медиків і криміналістів присвяченої 60-річчю Харківського товариства судових медиків і криміналістів ім. Проф. М.М. Бокаріуса

3

Ванчуляк О.Я., Савка І.Г.Статистичний аналіз азимутів поляризації зображень зажиттєвих та посмертних ушкоджень шкіри людини в судовій медицині.

Друк.

Клінічна та експериментальна патологія – 2008. – Т.7, №2. – С. 14-17

4

Беженар І.Л.

Савка І.Г.

Гриндей Л.М.Використання методів лазерної поляриметрії в судовій медицині.

Друк.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції судових медиків та криміналістів, присвяченої 200-річчю кафедри судової медицини та основ права Харківського державного медичного університету „Актуальні питання та перспективи розвитку судової медицини та криміналістики” (Харків, 2005р.). – Х.: Гриф, 2005. – С.129-130.

2

Савка І.Г.

Беженар І.Л.

Кулик О.Ф.Лазерна поляриметрія – сучасний метод морфологічних досліджень в медицині.

Друк.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю з дня народження проф. Н.М. Шенкермана. Чернівці: БДМУ, 2007. – С.63-64

2

Беженар І.Л.

Савка І.Г.

Ванчуляк О.Я.Можливості диференціації давності настання смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати кореляційними параметрами поляризаційних зображень тканини міокарда

Друк.

Мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 122-124.

10-11 вересня 2009р.

3

О.Я. Ванчуляк,

О.В. Павлюкович,

І.Г.Савка
Перспективи застосування сучасних методів досліджень у судово-медичній травматології

Друк.

Мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 150-152.

10-11 вересня 2009р

3

І.Г.Савка,

О.Я. Ванчуляк
Теоретичні основи вивчення морфологічної структури позаклітинної матриці основних типів тканин людини для розробки нових оптичних методів дослідження у судовій медицині

Друк.

Мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 155-158.

10-11 вересня 2009р

4

О.Я. Ванчуляк,

І.Г.Савка,

М.Р.ТимчукМожливості лазерного спектрального фазового моніторингу зміни структури гематом людини для визначення давності їх утворення

Друк.

Мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Впровадження сучасних наукових досягнень в судову експертизу” – Харьків: ТОВ “Оберіг”. – 2009. – С. 307-310.

10-11 вересня 2009р

4

О.Я. Ванчуляк,

І.Г.Савка,

Андрійчук А.О.Спектральний фазовий моніторинг змін структури гематом людини для встановлення давності їх утворення.

Друк.

Ювілейний Х зїзд ВУЛТ. Київ.-2009.-С.104.

1

Ванчуляк О.Я.

Годнюк С.В.

Павлюкович О.В.Перспективи встановлення давності настання смерті методами лазерної поляриметрії тканин трупа людини.

Друк.

Ювілейний Х зїзд ВУЛТ. Київ.-2009.-С.105.

1

Ванчуляк О.Я.

Попович Д.Т.

Павлюкович О.В.Можливості дослідження статистичної структури деполяризації лазерного випромінювання тканинами печінки для діагностики давності настання смерті при механічній асфіксії або крововтраті.

Друк.

Ювілейний Х зїзд ВУЛТ. Київ.-2009.-С.204-205.

2

Павлюкович О.В.

Ванчуляк О.Я.

Тимчук М.Р.
Судово-медичні можливості кореляційної диференційної діагностики

часу виникнення гематом людини


Друк.

Хист. – 2009. – Вип. 11. – С. 147.

1

В.Т.Бачинський, О.Ю. Литвиненко
Можливості диференційної діагностики

смерті в результаті механічної асфіксії або крововтрати методом

дослідження поляризаційних мап тканини міокарда


Друк.

Хист. – 2009. – Вип. 11. – С. 173.

1

О.В.Павлюкович, В.Т.Бачинський, Д.І.Тодорович
^ МЕТОДИЧНІ РОБОТИМетодические указания к самостоятельной аудиторной учебно-исследовательской роботе студентов на практических занятиях по судебной медицине.

Печат.

Черновцы, 1987.

20

Крижановская И.В.,

Мищенко Ж.Д.Судебно-медицинская експертиза трупа/организация и методика судебно-медицинского исследоавния трупа. Часть 1/. Методические указания к самостоятельной роботе студентов.

Печат.

Черновцы, 1990.

18

Мищенко Ж.Д.,

Кулик А.Ф.,

Крижановская И.В.Особливості судово-медичного дослідження трупа при окремих видах смерті.

Навчально-методичний посібник.

Друк.

Буковинський державний медичний університет, 2005р.

211

Кулик О.Ф.,

Савка І.Г.,

Ванчуляк О.Я.МОНОГРАФІЇ
Лазерна фізика біологічних тканин.

Друк.

Видавництво «Рута» ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2007 р.

343

Ушенко О.Г.Лазерна нефелометрія біологічних кристалів.

Друк.

Видавництво «Рута» ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2007 р.

300

Ушенко О.Г.^ ДЕКЛАРАЦІЙНІ ПАТЕНТИ
32345 А

Спосіб кореляційно-оптичної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Друк.

15.12.2000.

Бюл. №7-11

2

Пішак В.П.,

Ушенко О.Г.,

Ванчуляк О.Я.,

Бурковець Д.М.,

Ушенко Ю.О.232346А

Спосіб коваріаційної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Друк.

15.12.2000.

Бюл. №7-11

2

Пішак В.П.,

Ушенко О.Г.,

Ванчуляк О.Я.,

Бурковець Д.М.,

Ушенко Ю.О.54113А

Спосіб визначення часу настання смерті

Друк.

17.02.2003.

Бюл. №2

2

Ванчуляк О.Я.,

Ушенко О.Г.11085

Спосіб лазерного поляризаційного моніторингу трупних змін біотканин

Друк.

15.12.2005.

Бюл. №12

2

Ушенко О.Г.,

Кулик О.Ф.,

Беженар І.Л.,

Тимчук М.Р.
68827А

Пристрій для отримання даних рентгенограм у цифровому форматі

Друков.

//Рац. пропозиція. – Медакадемія. – 2004. – №84/04.

3

Савка І.Г.

Дєдул Ю.А.

Беженар І.Л.26357

Спосіб визначення патологічних змін біологічних тканин

Друк.

10.09.2007.

Бюл. №14

2

Мішалов В.Д.,

Бачинський В.Т.,

Бачинська І.В.,

Ушенко О.Г.,

Дунаєв О.В.,

Панзо О.А.31624

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою кореляційного аналізу часових змін структури лазерних зображень біологічних тканин трупа людини

Друк.

10.04.2008

Бюл. №7

2

Ушенко О.Г.,

Ванчуляк О.Я.,

Мішалов В.Д.,
31625

Cпосіб визначення давності настання смерті за допомогою поляризаційного картографування біологічних тканин трупа людини

Друк

10.04.2008

Бюл. №7

2


31626

Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою фазометрії лазерних зображень гістологічних зрізів біологічних тканин трупа людини

Друк

10.04.2008

Бюл. №7

2


32310

Спосіб визначення часу формування гематом за допомогою статистичного аналізу поляризаційних зображень біологічних тканин трупа людини

Друк.

12.05.2008

Бюл. №9

2


ПОСВІДЧЕННЯ

^ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ
Способ забора образцов костной ткани свода черепа для исследования структурных свойств

Печат.

№7/81 от 20.10.1981 г.

1

Мищенко Ж.Д.
Приспособление для графической разметки свода черепа при выполнении радиальных распилов

Печат.

№39/81 от 20.10.1981 г.

1

Мищенко Ж.Д.
Способ идентификации орудий травмы при повреждениях черепа тупыми предметами с ограниченной ударяющей поверхностью

Печат.

№128/85 от 11.11.1985 г.

1

Мищенко Ж.Д.

Куликов Д.В.
Способ раскрытия трещины для исследования поверхности и края излома при повреждениях плоских и губчатых костей

Печат.

№ 13/86 от 18.11.1986 г.

1

Плаксин В.О.

Солохин Ю.А.

Сальников Ю.К.Спосіб коваріаційної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Друк.

№ 88/04 від

03.11.2004.

1

Ванчуляк О.Я.,

Кулик О.Ф.,

Беженар І.Л.
Спосіб кореляційно-оптичної ідентифікації тупих предметів у судово-медичній травматології

Друк.

№ 89/04 від

03.11.2004

1

Ванчуляк О.Я.,

Кулик О.Ф.,

Беженар І.Л.
Спосіб визначення часу настання смерті

Друк.

№ 90/04 від

03.11.2004

1

Ванчуляк О.Я.,

Кулик О.Ф.,

Беженар І.Л.
Пристрій для отримання даних рентгенограм у цифровому форматі

Друк.

№ 84/04 від

26.10.2004

1

Беженар І.Л.,

Дєдул Ю.А.,

Савка І.Г.
Спосіб визначення часу формування гематом за допомогою статистичного аналізу поляризаційних зображень біологічних тканин трупа людини

Друк.

27/08 від

06.03.2008

1

Ванчуляк О.Я.,

Ушенко О.Г.,

Мішалов В.Д.Спосіб лазерного поляризаційного моніторингу трупних змін біотканин

Друк.

28/08 від

06.03.2008

1

Ванчуляк О.Я.,

Ушенко О.Г.,

Кулик О.Ф.,

Савка І.Г.,

Павлюкович О.В.Спосіб визначення патологічних змін біологічних тканин

Друк.

29/08 від

06.03.2008

1

Ванчуляк О.Я.,

Ушенко О.Г.,

Бачинська І.В.

Савка І.Г.,

Мішалов В.Д.,

Павлюкович О.В.
Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою фазометрії лазерних зображень гістологічних зрізів біологічних тканин трупа людини

Друк.

30/08 від

06.03.2008

1

Ванчуляк О.Я.,

Ушенко О.Г.,

Бачинська І.В.Спосіб визначення трупних змін біотканин за допомогою лазерного поляризаційного моніторингу

Друк.

31/08 від

06.03.2008

1

Ванчуляк О.Я.,

Ушенко О.Г.,

Павлюкович О.В.Спосіб визначення давності настання смерті за допомогою кореляційного аналізу часових змін структури лазерних зображень біологічних тканин трупа людини

Друк.

32/08 від

06.03.2008

1

Ванчуляк О.Я.,

Ушенко О.Г.,

Павлюкович О.В.
Cпосіб визначення давності настання смерті за допомогою поляризаційного картографування біологічних тканин трупа людини

Друк.

33/08 від

06.03.2008

1

Ванчуляк О.Я.,

Ушенко О.Г.,

Кулик О.Ф.,

Павлюкович О.В.

Вчений секретар Павлуник І.І.

Схожі:

Список наукових праць професора кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету Бачинського Віктора Теодосовича iconСписок друкованих праць здобувача кафедри патоморфології та судової медицини Беженара Іллі Леонідовича
Беженар І. Л. Сучасні аспекти встановлення зажиттєвості та давності спричинення тілесних ушкоджень у судово-медичній практиці / І....
Список наукових праць професора кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету Бачинського Віктора Теодосовича iconПоложення про звання «Почесний професор Буковинського державного медичного університету» Загальні положення
Звання «Почесний професор Буковинського державного медичного університету» встановлюється за особливі заслуги вітчизняним та зарубіжним...
Список наукових праць професора кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету Бачинського Віктора Теодосовича iconМихайличенко Б. В., Бондар С. С., Шевчук В. А., Лісовий А. С., Федотова І. А., Хоменко В.І., Біляков А. М., Артеменко О.І
В.І., Біляков А. М., Артеменко О.І., Федорова О. А., Хміль І. Ю. „Від часів університету св. Володимира до сьогодення: історія становлення...
Список наукових праць професора кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету Бачинського Віктора Теодосовича iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Список наукових праць професора кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету Бачинського Віктора Теодосовича iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету на 5-й курс спеціальності «Фармація» окр «спеціаліст» у 2014 р
Список наукових праць професора кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету Бачинського Віктора Теодосовича iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Список наукових праць професора кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету Бачинського Віктора Теодосовича iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук
Буковинського державного медичного університету, які користуються особливими умовами прийому в 2014 році
Список наукових праць професора кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету Бачинського Віктора Теодосовича iconРоманюк Анатолій Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патоморфології з курсами судової медицини, медичного закон
Росту порушень внутрішньоутробного розвитку людини, хвороб дизонтогенетичного походження сприяє також посилення негативного тиску...
Список наукових праць професора кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету Бачинського Віктора Теодосовича iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Вступні випробування з української мови та літератури до Буковинського державного медичного університету для абітурієнтів проводяться...
Список наукових праць професора кафедри патоморфології та судової медицини Буковинського державного медичного університету Бачинського Віктора Теодосовича icon"схвалено" "затверджено" Вченою радою Буковинського Т. в о. ректора Буковинського державного медичного державного медичного університету університету протокол №8 від професор О.І.Іващук
Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (кму) від 03....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи