Вищих навчальних закладів донецького регіону icon

Вищих навчальних закладів донецького регіону
Скачати 189.03 Kb.
НазваВищих навчальних закладів донецького регіону
Дата04.06.2012
Розмір189.03 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Р А Д А Р Е К Т О Р І В

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ
А Н А Л І Т И Ч Н А З А П И С К А


Інноваційний потенціал

вищих навчальних закладів Донецької області


донецьк

2011


Подолання кризових явищ у економіці, підвищення соціальних стандартів та сталий розвиток України неможливий без переходу країни на інноваційний шлях розвитку. Найкращим способом розвитку економіки і країни в цілому є модернізація її промислової бази шляхом розвитку і впровадження інноваційних технологій. Відомо, що інновація — це нововведення в області техніки, технології, організації праці і управління, які базуються на використанні досягнень науки і передового досвіду, а також використання цих нововведень в самих різних областях і сферах діяльності.

Оцінюючи інноваційний потенціал вищих навчальних закладів, слід враховувати, що інновація — це такий процес або результат процесу, в якому:

  • використовується частково або повністю охороноздатні результати інтелектуальної діяльності; і забезпечується випуск патентоспроможної продукції;

  • забезпечується випуск товарів і послуг, по своїй якості, відповідних або таких, що перевищують світовий рівень;

  • досягається висока економічна або соціальна ефективність у виробництві або використанні продукту

Необхідно також розрізняти декілька видів інновацій:

  • технічні, які реалізуються у виробництві продуктів з новими або покращеними властивостями;

  • технологічні, що виникають при використанні досконаліших способів виготовлення продукції;

  • організаційно-управлінські, що пов'язані з процесами оптимальної організації виробництва, транспорту, збуту і постачання;

  • інформаційні, що вирішують завдання раціональної організації інформаційних потоків у сфері науково-технічної і інноваційної діяльності, підвищення достовірності і оперативності здобуття інформації;

  • соціальні, які направлені на поліпшення умов праці, вирішення проблем охорони здоров'я, освіти, культури.

Структура вищих навчальних закладів Донецької області дозволяє розробляти рішення, які повністю відповідають ознакам інноваційних продуктів і технологій у всіх згаданих вище напрямках розвитку суспільства. Нижче наведені найбільш характерні приклади розробок ВНЗ Донецької області.


^ 1. Інформація щодо інноваційних проектів, підготовлених до впровадження


Донецький національний університет


Розробка та впровадження систем електронного управління комунальною інфраструктурою міста (С. М. Романчук, СКТБ «Турбулентність»)

Розроблено єдину автоматизовану систему диспетчерського контролю і управління міським господарством.

Згідно результатам реалізації проекту в Київському, Кіровському і Пролетарському районах Донецька, система забезпечує:

- скорочення витрат на експлуатацію – 5%

- скорочення втрат холодної води – 10%

- скорочення витрат електроенергії – 15%


Синтез наноструктурних боридних та нітридних плівок перехідних металів для застосування в машинобудівництві (проф. А. І. Бажин)

За допомогою методу магнетронного розпилення з регульованим потенціалом зміщення на підкладці отримані наноструктурні плівкові покриття зі стовпчастою структурою. У порівнянні зі звичайними кристалічними зразками ці покриття мають покращені фізико-механічні властивості.

За результатами роботи опубліковано 10 статей у міжнародних журналах з високим імпакт-фактором та отримано 1 патент. Розробку впроваджено та успішно використовується на НВП «Гормаш-інструмент», м. Донецьк.


^ Донецький національний технічний університет


Рафінування і легування титану в процесі камерного електрошлакового переплаву (проф. А.Д. Рябцев)

Розроблені теоретичні та технологічні основи процесу рафінування та легування титану, досліджені його основні закономірності, створені і реалізовані технології отримання товарних злитків з різних металів і сплавів, у тому числі і титану.

Виконаний комплекс робіт дозволив створити устаткування і нову технологію виплавки, рафінування і легування металів і сплавів, у тому числі і титана, методом камерної електрошлакової переплавки.


^ Багатофункціональна модульна система екологічного моніторингу атмосфери (проф. Аверін Г.В.)

Створені багатофункціональні модульні системи моніторингу атмосфери. У базовому варіанті система дозволяє використовувати принцип «гнучкого настроювання» модулів під конкретну сферу застосування. Система відрізняється низькою вартістю, універсальністю використання сучасних інформаційних технологій та широкою сферою застосування на практиці.

Система екологічного моніторингу впроваджена в Управлінні охорони навколишнього природного середовища Донецької області та містах Донецьк та Макіївка. Планується впровадження системи в 8 містах Луганської області.


^ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського


Дослідження конституціональної стійкості в імунітеті рослин до шкідників (д. біол. наук, проф. Рябченко Н.А.)

Практичне значення проекту полягає у створенні ряду стійких до шкідників сортів озимої м'якої пшениці (Дончанка 3, Донецька 48, Белосніжка, Попелюшка, Алексєєвка, Богиня, Краплина). Ці сорти знаходяться в Реєстрі сортів рослин України і щорік обробляються на площі більше 1 млн. гектарів. Очікуваний економічний ефект складає 4-5 ц/га надбавки урожаю, тобто 3-4 тис. грн./га за рахунок вирощування стійких до шкідників вище перерахованих сортів озимої пшениці.

Також вперше в світовій науці розроблена методологія за визначенням технологічного порогу шкідливості комах, який дозволяє передчасно прогнозувати якісні показники муки, а також макаронних і хлібобулочних виробів. Очікуваний економічний ефект складає 1,5-2 тис. грн. на 1 тонні зерна.


^ Запобігання екологічно шкідливих і небезпечних проявів у відвалах вугільних шахт і збагачувальних фабрик (д.т.н., проф. Осокін В.В. )

Суть розробки полягає в розкритті природи і механізму утворення в піритовміщуючих порідних відвалах сірчанокислих зон, безполуменевого вигорання углефікованих речовин і викидів породи при попаданні води в зони з постійно киплячою на повітрі азеотропною сірчаною кислотою.

Практичне значення проекту полягає в прогнозуванні місць можливих проявів викидів відвальних порід, розробці способів і технологій запобігання цим небезпечним проявам для людей і природного довкілля, а також як спосіб високоефективного витягання теплоти палаючих відвалів для промислових потреб і здобуття екологічно чистого будівельного матеріалу. Орієнтовні витрати на утилізацію одного порідного відвала відшкодовуються менше, ніж за рік.

Наукова розробка захищена патентом Російської Федерації «Спосіб гасіння порідних відвалів, що горять» №2347076, який увійшов до сотні кращих винаходів Росії, а її результати використовуються ПО «Гуковуголь» (м. Гуково Ростовської області) в профілактиці самозагоряння вугільних порід і їх гасінні.


^ Донбаська державна машинобудівна академія


Технологія і устаткування для виробництва точних смуг і стрічок з глянсовою поверхнею на основі нового технологічного процесу прокатки

Процес був освоєний в промисловості для холодної прокатки стрічок з міді і сплавів на її основі. Робоча кліть для реалізації процесу має оригінальну систему валків, що, у поєднанні з рядом технологічних прийомів, забезпечує специфічний по своїй структурі осередок деформації з вигідною схемою напруженого стану металу, що деформується.

Процес і стан для його реалізації дозволяє:

1. Зменшити силу прокатки в 1,7-2,0 рази і інтенсифікувати режими обтискань.

2. Понизити вихідну відносну різнотолщинністи смуг в 1,3-2,0рази. Після прокатки на стані без системи автоматичного регулювання товщини різнотолщинність не перевищує 5% і переважно знаходиться в межах 2-3%.

3. Забезпечити здобуття смуги з глянсовою поверхнею (шорсткість 0,1-0,03 мкм) безпосередньо в процесі пластичної деформації.

Реалізація процесу можлива на устаткуванні, що діє, при мінімальних витратах на реалізацію. На технологію нового процесу прокатки і устаткування для його здійснення отримані патенти України, США, Франції і Італії.


Приазовський державний технічний університет


^ Екологічно безпечний будівельний матеріал із металургійних шлаків для гідро-технічного будівництва (д-р хім. наук Капустін О.Є.).

Виготовляється шляхом поверхневої обробки металургійних шлаків, яка виключає перехід сірки у воду і забруднення водного середовища (вміст поверхневої сірки знижується в 10-11 разів до 0,1 %). Напрями застосування нового матеріалу: відсипання гребель, берегоукріплення, будівництво і ремонт причалів. відсипання штучних островів, поліпшення якості донних відкладень.

Стабілізація укладеного матеріалу відбувається через 3 місяці, схоплювання масиву - до одного року. Вартість однієї тони обробленого шлаку орієнтовно складає 25 грн. Мінімальна вартість однієї тони природного щебня 50-60 грн. При переробці 0,5 млн. т шлаку в рік і використанні його замість щебня економія складає 12,5 млн. грн. Очікуваний термін окупності витрат на устаткування з його установкою не перевищує 0,5 року .

^ Донецький національний медичний університет ім. Горького


Сучасні схеми комплексної терапії злоякісних пухлин різної локалізації. (Науковий керівник - проф. Бондар Г.В.).

Розроблені науково обґрунтовані схеми терапії раку мають доведену високу ефективність та низьку токсичність за рахунок авторських способів використання внутрішньоартеріальної поліхіміотерапії в неоад’ювантному і паліативному режимах. Селективна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія в сполученні з променевою терапією у хворих на первинно-неоперабельний рак забезпечує субтотальну загибель пухлинної паренхіми, сприяє зниженню ступеня катаплазії пухлинних клітин, інтенсифікації процесів утворення й дозрівання сполучної тканини, зростанню ступеня васкуляризації, оптимізує популяційний склад і функціональну повноцінність імунокомпетентних клітин. Використання в запропонованих схемах терапії новітньої технології високочастотної електрохірургії, принципи якої були розроблені в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона, дозволить суттєво поліпшити результати оперативних втручань. Розробка може бути впроваджена в клінічну практику онкологічних та хірургічних лікарень. Університет згоден забезпечити навчання лікарів і авторський нагляд за результати впровадження.


^ Стандартизована методологія використання телемедицини в галузі травматології та ортопедії. (Науковий керівник - д. мед. н. Владзимирський А.В.).

Впровадження стандартизованих методик застосування телемедичного консультування, телемоніторингу, телеасистування й телереабілітації в медичну практику Донецького регіону забезпечить підвищення якості, доступності та розширення обсягів спеціалізованої, кваліфікованої ортопедо-травматологічної допомоги у віддалених (сільських) районах; сприятиме модернізації та покращенню показників діяльності системи екстреної медицини. Ця методологія створить належні умови щодо швидкого реагування для надання спеціалізованої ортопедо-травматологічної допомоги при надзвичайних станах і при масових надходженнях до стаціонару хворих (під час соціальних та спортивних подій).

Методологія, що пропонується до впровадження є завершеною та апробованою в деяких міських і сільських стаціонарах регіону. Результати свідчать про ефективність даної методології.


^ Донбаська національна академія будівництва і архітектури


Комплекс заходів із вирішення організаційних та технічних проблем функціонування житлово-комунального господарства Донецької області (проф. Насонкіна Н.Г.)

В рамках роботи розроблено технологічну схему очищення води для малих об’єктів, яка включає застосування мембранних методів і збагачення очищеної води мікроелементами за рахунок купірування. Схема доочистки забезпечує якість води, що відповідає вимогам ГОСТу 2874-82 "Вода питьевая", а також що ДержСанПіНу, і впроваджена на 23 об’єктах Донецької області. Технологія захищена патентами України № 33909А "Система водопостачання", №69533 А «Пристрій для консервації води іонами розчиненого срібла» і відповідає сучасним розробкам. Виходячи з якості початкової води, запропоновані установки продуктивністю 0,54,0 м3/добу. Запропоновані системи дозволяють видаляти з води солі азоту, заліза, органічні речовини, знижувати солевміст і жорсткість води. Вартість однієї установки складає 114180тис.грн., собівартість очищеної води – 8,532грн/м3.

Розроблений і використовується дистанційний курс «Голова об’єднання співвласників багатоквартирних будинків». За 2010 рік підвищення кваліфікації пройшли 37 осіб , які працевлаштовані у м. Шахтарську, Маріуполі, Краматорську.


^ Створення та експлуатація надійних просторових конструкцій великопрольотних покриттів спортивних споруд об’єктів, що зводяться до ЄВРО-2012 (проф. Мущанов В.П.)

В рамках досліджень запропоновані нові методи розрахунку напружено-деформованого стану конструкцій та їх проектування за принципами чисельного визначення показників надійності з урахуванням умов і терміну їх експлуатації. Указом Президента України та за рішенням Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки учасники розробки доценти кафедри ТПМ Касимов В.Р. та кафедри ЗБК Калмиков Ю.Ю. отримали Премію Президента України молодим ученим за 2009 рік.,

На підставі запропонованих підходів геотехнічного моніторингу та виконаних натурних досліджень металевих конструкцій покриття розроблені пропозиції щодо організації системи комплексного моніторингу технічного стану конструкцій унікальної споруди, яким є стадіон «Донбас-арена». Рівень розробки відповідає кращим світовим зразкам систем моніторингу конструкцій спортивних споруд, які експлуатуються на стадіонах Європи. Впровадження системи забезпечує об’єктивну підставу для щорічного звітування відповідним комісіям ФІФА і УЄФА про стан технічної готовності арени до початку спортивного сезону.

На підставі раніше виконаних досліджень лабораторією випробувань конструкцій та споруд ДонНАБА (проф.  Кузнєцов С.Г) з використанням комплексу аеродинамічної труби МАТ-1 ДонНАБА виконується науково-дослідна робота з визначення аеродинамічних властивостей будівлі нового стадіону в м. Львові, який зводиться до ЄВРО-2012.


^ Донецька державна музична академія імені С.С. Прокоф’єва


Віртуальний музейно-інформаційний комплекс “Прокоф'єв-центр”.

Пропонується створення на базі Донецької державної музичної академії імені С.С.Прокоф’єва у співпраці з музеєм С.С. Прокоф'єва у с. Красному Донецької обл. загального сервера і відкриття віртуального музею С.С. Прокоф'єва та інформаційного порталу «Прокоф'єв-центр».

Основою ресурсів віртуального музею С.С. Прокоф'єва стануть електронні зразки експонатів музею С.С. Прокоф'єва у с. Красному Донецької обл. Ресурсне наповнення «Прокоф'єв-центру» буде охоплювати основні напрями, які пов’язані з творчістю композитора.

В перспективі «Віртуальний музейно-інформаційний комплекс “Прокоф'єв-центр”» може стати важливим осередком міжнародної співпраці у сфері сучасного музеєзнавства та мистецтвознавства, враховуючи те, що інтерес до творчості геніального композитора ХХ ст. постійно зростає як в Україні, так і далеко за її межами.


^ Маріупольський державний університет


Наукове обґрунтування створення єврорегіону «Азов» (д.політ.н.,проф., член-корр.НАПН України Балабанов К.В.)

Проект передбачає забезпечення більше ефективного управління ресурсною базою прикордонних регіонів; розвиток спільної інфраструктури; нарощування виробничої й науково-технічної кооперації; реалізація експортного потенціалу регіонів; спільне

проведення природоохоронних заходів; розвиток туризму та рекреації; створення загальної бази для співробітництва в гуманітарній, культурній, соціальній й інших сферах. Проект передбачає наукове обґрунтування передумов, необхідності та механізму створення єврорегіону «Азов», до складу якого увійдуть територіальні одиниці України та Російської Федерації (Запорізька та Донецька області, АР Крим, Краснодарський край та Ростовська область).

Результатом реалізації проекту стане розробка програми створення єврорегіону «Азов», функціонування якого має сприяти розвитку територіальних громад, підвищенню добробуту в прикордонних регіонах.


^ 2. Теоретичні розробки, на основі яких можливо створення високоефективних інноваційних технологій


Донецький національний технічний університет


^ Методи підвищення ефективності моделювання складних систем в паралельних обчислювальних середовищах (проф. Фельдман Л.П.)

Застосування паралельних обчислювальних систем є одним з основних напрямків розвитку комп’ютерної індустрії. Присутність в паралельній програмі послідовних ділянок обробки інформації призводить до значної розбіжності між потенціальними оцінками прискорення і ефективності і тими, що спостерігаються. Тому розроблено нові чисельні методи паралельного моделювання динамічних задач і засоби їх реалізації в мультипроцесорних системах. Запропоновано та обгрунтовано узагальнені паралельні блокові методи розв’язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь і рівнянь з розподіленими параметрами, колокаційні паралельні методи розв’язання задач. Виконано масштабовані перетворення паралельних методів з метою прискорення обчислень.

Розроблено паралельні аналітичні моделі оцінки якості функціонування неоднорідних обчислювальних систем. Досліджено збіжність, стійкість і степені похибок чисельних методів, узагальнено перехід від розв’язання рівнянь на розв’язання систем звичайних диференціальних рівнянь і систем в часткових похідних. Визначено критерії ефективності паралельних алгоритмів аналітичних моделей. Отримані результати відкривають шлях до створення нових комп’ютерних програмних засобів для вирішення задач моделювання і прогнозування фізичних, технічних, соціальних процесів.

Робота отримала Державну премію України в галузі науки і техніки за 2009 рік.


Квантово – хімічний аналіз кластерізаціїї заміщених алканів на міжфазній поверхні вода-повітря (проф. Висоцький Ю.Б.)

Дослідження мономолекулярних плівок поверхнево-активних речовин (ПАР) є цікавим як з теоретичної, так і з практичної точок зору. У світовій літературі широко обговорюються вищеозначені питання, в той же час роботи, де використовували би запропоновані методи, відсутні.

Отримані результати істотно доповнюють сучасні уявлення про електронну структуру і реакційну здатність ненасичених карбо- і гетеросистем і мають як загальнотеоретичне, так і практичне значення, відкриваючи можливість прогнозувати властивості і планувати синтез нових органічних сполук із зв'язаними зв'язками.

Проведені дослідження дають можливість управляти процесом кластеризації моношару, що дозволяє створювати плівки Ленгмюра-Блоджет, які широко використовуються в електроніці при здобутті тонкошарових покриттів із заданими властивостями, в біохімії – при створенні штучних біомембран і біосенсорів, також для модифікування поверхонь штучно отриманих наноструктур з метою протикорозійного захисту і напівпровідникової пасивації.

Результати досліджень опубліковані в більш ніж 50 міжнародних наукових журналах з високим імпакт – фактором.


Донецький національний університет


^ Теорія наближення функцій і функціональних просторів (кер. проф. Р. М. Тригуб, проф. В. О. Деркач, проф. В. В. Волчков)

Розв’язано ряд крупних класичних і некласичних задач фундаментальної математики. Розв’язано одну з найбільш відомих класичних задач Помпейю, що стояла у математиці більше півтора століть. Отримано унікальні для світової науки фундаментальні результати з теорії інтегральних перетворень, пов'язаних з оператором сферичного середнього. Розв’язано ряд основних проблем інтегральної геометрії, що знаходять застосування у прикладних математичних обчисленнях перевизначених інтерполяційних задач теорії цілих функцій.

^ Результати дослідження опубліковані у 3 наукових монографіях видавництва Шпрінгер Верлаг (ФРН), а також у декількох міжнародних журналах з високим імпакт-фактором.


Механіка деформівного твердого тіла (кер. акад. НАНУ В. П. Шевченко, проф. С. О. Калоєров, проф. В. І. Сторожев)

Отримано унікальні результати пріоритетного світового рівня в області дослідження міцності тонкостінних конструкцій і теорії поширення хвиль. Встановлені при дослідженні закономірності є основою для удосконалених методів оцінок міцності сучасних машин, апаратів і приладів з підвищеним ресурсом надійності і сучасних композиційних матеріалів. Вперше на основі теоретичних досліджень встановлено ряд важливих закономірностей поширення хвиль деформації в анізотропних пружних середовищах, що крім фундаментального мають важливе прикладне значення для ультразвукової дефектоскопії, акустоелектроніки, гірської сейсмодіагностики.

Вченими цієї наукової школи за фундаментальні і прикладні наукові результати отримано 2 Державні премії України в області науки і техніки, опубліковано 4 наукових монографії.


^ Живі індикатори для оцінки якості навколишнього середовища у промисловому регіоні (кер. проф. С. В. Беспалова)


Розроблено технологію комплексної інтегральної оцінки якості навколишнього середовища за допомогою біоіндикаторів, що не має аналогів.

Розробляється автоматизована система безперервного моніторингу за станом екотопів Донбасу з використанням біоіндикаторів, а також для екологічного нормування навколишнього середовища.

За результатами досліджень опубліковано 4 наукові монографії, 6 учбових посібників, 52 наукові статті; отримано 25 патентів України і 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права.


^ Донбаська національна академія будівництва і архітектури


Розробка екологічно безпечних технологічних схем очистки міських стічних вод без утворювання органічного осаду (доцент Нездоймінов В.І.)

Проект спрямовано на ліквідацію мікроорганізмами різних груп органічної частини осаду. Впровадження цієї розробки направлено на уникнення природоохоронного ущербу від розміщення осадів на мулових майданчиках, визволення земельних ділянок від зберігання мулового осаду. Запропоновані підходи до рішення проблеми до накопичення осадів міських стічних вод відрізняються економічністю, екологічною безпекою та компактністю і знаходяться на рівні світових розробок. Відмінність запропонованих підходів від аналогічних зразків ближнього зарубіжжя (Росія) та далекого зарубіжжя (США, Великобританія, Німеччина, Франція) полягає в максимальному використанні природного біологічного потенціалу мікроорганізмів без додаткового використання будь яких хімічних реагентів. Дана технологія обробки осаду дозволяє ліквідувати органічну частину осаду не менш як 95 %, в пропонованій технології фірми Дегремон (Франція) цей показник не перевершує 65 %.


^ Донецький державний університет управління


Розробка і впровадження інноваційних структур ринкового типу в освітній процес підготовки випускників ВНЗ з управлінської спеціальності ( Дорофієнко В.В., д.е.н., проф.)

Мета - забезпечення інтенсивного розвитку малого та середнього бізнесу в 45 районах та містах Донецької області, перш за все, за рахунок випускників – менеджерів вищих навчальних закладів.

Основна ідея полягає в розробці такої системи управління якістю та успішністю знань студентів 1-4 курсів управлінських спеціальностей на прикладі ДонДУУ а також бачення якості знань студентів, властивість яких повинна відповідати як основним стандартам освіти, так і запитам споживачів освітніх послуг, а також бути конкурентоспроможним на ринку праці. Концепція системи управління передбачає визначення принципів формування ресурсних блоків системи, а також факторів, які впливають на успішність і якість знань студентів та їх працевлаштування, яке пов’язане з адаптацією до умов реального життя. Для реалізації цього критерію передбачено створення на випускаючих кафедрах бізнес-інкубаторів нового типу. Для функціонування системи управління успішністю та якістю знань студентів передбачається створення організаційної структури управління на кафедрі з делегуванням відповідних повноважень викладачам кафедри. Формування бізнес-інкубаційного процесу на випускаючій кафедрі управлінських спеціальностей.


^ Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського


Теорія і методологія організації маркетингового управління діяльністю підприємств (д.е.н., проф. Балабанова Л.В.)

Розроблено механізми, методи та інструменти: стратегічного маркетингового управління збутом підприємств; управління реалізацією стратегій підприємства; бренд-менеджменту підприємств в умовах маркетингової орієнтації та управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Запропоновані: науково-методичні підходи до проведення дослідження цільового ринку підприємств на основі концепції стратегічного STP-маркетингу, діагностики процесу стратегічного маркетингового управління збутом, оцінки ефективності стратегічного маркетингового управління збутом; методичні підходи до визначення і аналізу його стратегічної маркетингової позиції, здійснення діагностики процесу маркетингового управління реалізацією стратегій підприємства, оцінки ефективності і ризиків реалізації його стратегій, оцінки конкурентоспроможності його стратегічного набору, напрямки вдосконалення управління реалізацією стратегій підприємства на основі маркетингового підходу.


Стимулювання інновацій - важливий чинник підвищення технологічного рівня виробництва і конкурентоспроможності національної продукції. Але слід враховувати, що особливістю інновацій є висока невизначеність в досягненні бажаних результатів і пов'язаний з цим комерційний ризик по відношенню до інвестицій в інноваційну діяльність. Кінцевий результат інновації не завжди можна точно визначити, тому для їх здійснення створюються спеціальні інноваційні фонди, банки і інші фінансові установи. Важливу роль в інноваціях грає дрібний і середній капітал (венчурний капітал), тоді як крупний капітал схильний до освоєння виробів вже апробованих ринком. Тому ефективна реалізація потенціалу ВНЗ потребує створення єдиного інноваційного середовища, в якому задіяні відповідні законодавчі, організаційні, соціальні і моральні механізми стимулювання саме інноваційної моделі розвитку.Голова Ради ректорів вищих навчальних закладів Донецької областіО.А. Мінаєв

Голова секції проректорів з наукової роботи Ради ректорів вищих навчальних закладів Донецької областіЄ.О.БашковСхожі:

Вищих навчальних закладів донецького регіону iconВищих навчальних закладів донецького регіону
move to 0-243707
Вищих навчальних закладів донецького регіону iconВищих навчальних закладів донецького регіону
move to 0-243705
Вищих навчальних закладів донецького регіону iconВищих навчальних закладів донецького регіону
Донецьк, вул. Університетська, 24, тел факс. (062) 304-31-92 e-mail: radar@dongu donetsk ua
Вищих навчальних закладів донецького регіону iconВищих навчальних закладів донецького регіону
Про ІІ етап І міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
Вищих навчальних закладів донецького регіону iconВищих навчальних закладів донецького регіону
Про ІІ етап І міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
Вищих навчальних закладів донецького регіону iconЩодо внесення змін до статутів вищих навчальних закладів Керівникам вищих навчальних закладів
України пропонуємо у місячний термін привести статути вищих навчальних закладів у відповідність до зазначених нормативно-правових...
Вищих навчальних закладів донецького регіону iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановля є : Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Вищих навчальних закладів донецького регіону iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Вищих навчальних закладів донецького регіону iconРозпорядження від 27 серпня 2010 р. N 1726-р Київ Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів
Рекомендувати органам місцевого самоврядування, власникам приватних вищих навчальних закладів вжити заходів до утворення підрозділів...
Вищих навчальних закладів донецького регіону iconРозпорядження №1726-р від 27 серпня 2010 року Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів
Рекомендувати органам місцевого самоврядування, власникам приватних вищих навчальних закладів вжити заходів до утворення підрозділів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи