Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Сторінка4/6
Дата28.07.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6

Тематика ІНДЗ

(рефератів, есе, творчих завдань)


 1. Виплавка металів в Україні (від мідної доби до сьогодення).

 2. Сільськогосподарська спеціалізація українських земель від неоліту до сьогодення

 3. Географо-краєзнавча характеристика Покуття.

 4. Географо-краєзнавча характеристика Бойківщини.

 5. Географо-краєзнавча характеристика Лемківщини.

 6. Географо-краєзнавча характеристика Гуцульщини.

 7. Географо-краєзнавча характеристика Пряшівщини

 8. Географо-краєзнавча характеристика Брацлавщини

 9. Географо-краєзнавча характеристика Полісся

 10. Географо-краєзнавча характеристика Переяславщини

 11. Слов’яно-Сербія на терпені України (краєзнавча характеристика).

 12. Нова Сербія на терені України (краєзнавча характеристика).

 13. Географо-краєзнавча характеристика Кубані

 14. Геологічні пам’ятки природи України.

 15. Гідрологічні пам’ятки природи України.

 16. Ландшафтні пам’ятки природи України.

 17. Найвизначніші пам’ятки садового і садово-паркового мистецтва України.

Модуль контроль

Перелік контрольних питань до ЗМ 1


 1. Охарактеризуйте загальні підходи щодо визначення таксономічних одиниць національного краєзнавства.

 2. Особливості заселення і освоєння території України під час раннього палеоліту.

 3. Скіфська держава в Україні: територія, походження, господарство.

 4. Географічне положення і розвиток Української держави за доби гетьманату.

 5. Сформулюйте таксономічні одиниці національного краєзнавства.

 6. Особливості заселення і освоєння території України під час пізнього палеоліту.

 7. Зміна природно-кліматичних умов та панування сарматів на території України.

 8. Географічне положення і розвиток Української держави за доби Директорії УНР.

 9. Охарактеризуйте суцільну українську етнічну територію (СУЕТ).

 10. Доведіть, що найправильніше назву „Україна” слід виводити від слів „край, країна”.

 11. Держава антів на території України.

 12. Географічне положення і розвиток Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

 13. Охарактеризуйте історико-географічну зону (ІГЗ).

 14. Зміна природно-кліматичних умов у мезоліті в Україні.

 15. Сусіди скіфів: грецька колонізація території України.

 16. Повоєнний адміністративний поділ західних земель України

 17. Охарактеризуйте історико-географічну землю (ІГЗм).

 18. З’ясуйте особливості заселення території України за неолітичної доби та дайте характеристику тодішнім землеробським племенам.

 19. Народи кочівники в Україні у другій половині І тис. н.е.: болгари, авари, хозари, угорці, печеніги.

 20. Територія України після другої світової війни.

 21. Дайте характеристику географічному українському краєзнавству.

 22. Зміна природнокліматичних умов в енеоліті в Україні та їхній вплив на господарську спеціалізацію місцевих племен.

 23. Проблема батьківщини слов’ян, слов’янські племена української групи.

 24. Географічне положення та розвиток Козацько-Гетьманської держави.

 25. Дайте характеристику історичному українському краєзнавству.

 26. Особливості розвитку та господарської спеціалізації трипільських племен.

 27. Походження назви „Русь”, слов’янські городи, сусіди слов’ян.

 28. Географічне положення та розвиток Української держави 1917-20 рр.

 29. Охарактеризуйте історико-географічний край (ІГК).

 30. Господарська спеціалізація племен у мезоліті в Україні.

 31. Перший історично відомий народ в Україні.

 32. Розподіл українських земель у межах СРСР у 1920-38 рр..

 33. Вкажіть на відмінності між історико-географічним краєм (ІГК) та історико-етнографічною областю (ІЕО).

 34. Природно-кліматичні умови в неоліті в Україні та їхній вплив на господарську спеціалізацію місцевих племен.

 35. Готи на території України.

 36. Зміни в розподілі українських земель у 1939-40 рр..

 37. Дайте характеристику історичному українському краєзнавству.

 38. Особливості розвитку та господарської спеціалізації трипільських племен.

 39. Походження назви „Русь”, слов’янські городи, сусіди слов’ян.

 40. Географічне положення та розвиток Української держави 1917-20 рр.

Перелік контрольних питань до ЗМ 2


 1. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Закарпаття.

 2. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Поділля: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 3. Особливості історичного розвитку Волині до часів Київської Русі

 4. Географо-краєзнавча характеристика населення Одещини

 5. Змалюйте загальні риси розвитку господарства Північної Буковини від часів Київської Русі

 6. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Галичини

 7. Змалюйте загальні риси поверхні і річкової мережі історико-географічного краю Поділля

 8. Особливості історичного розвитку Одещини

 9. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Закарпаття

 10. Змалюйте загальні риси розвитку господарства Запоріжжя від часів Київської Русі

 11. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Волині

 12. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Одещини: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 13. Особливості історичного розвитку Північної Буковини до часів Київської Русі

 14. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Запоріжжя

 15. Змалюйте загальні риси розвитку господарства Галичини від часів Київської Русі

 16. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Північної Буковини

 17. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Закарпаття: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 18. Особливості історичного розвитку Херсонщини

 19. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Поділля

 20. Змалюйте загальні риси розвитку господарства Одещини від часів Київської Русі

 21. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Північної Бессарабії

 22. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Запоріжжя: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 23. Особливості історичного розвитку Волині після часів Київської Русі

 24. Географо-краєзнавча характеристика населення Закарпаття

 25. Змалюйте загальні риси розвитку господарства Поділля від часів Київської Русі

 26. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Поділля

 27. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Волині: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 28. Характеристика історичного розвитку грецьких міст-держав Тіри, Ніконія, Борисфеніди та Ольвії

 29. Географо-краєзнавча характеристика населення Запорожжя

 30. Змалюйте загальні риси розвитку господарства Закарпаття від часів Київської Русі

 31. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Запоріжжя

 32. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Галичини: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 33. Особливості історичного розвитку Північної Буковини після Часів Київської Русі

 34. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Волині

 35. Географо-краєзнавчі риси розвитку господарства Закарпаття

 36. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Херсонщини

 37. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Північної Буковини: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 38. Особливості історичного розвитку Поділля

 39. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Галичини

 40. Географо-краєзнавчі риси розвитку господарства Одещини

 41. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Одещини

 42. Змалюйте загальні риси поверхні і річкової мережі історико-географічного краю Галичини

 43. Особливості історичного розвитку Закарпаття до часів Київської Русі

 44. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Північної Буковини

 45. Географо-краєзнавчі риси розвитку господарства Херсонщини

 46. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю історико-географічної зони Західної України

 47. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Херсонщини: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 48. Особливості історичного розвитку Галичини до часів Київської Русі

 49. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Одещини

 50. Змалюйте загальні риси розвитку господарства Волині від часів Київської Русі

 51. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю історико-географічної зони Південно-Західної України

 52. Змалюйте загальні риси поверхні і річкової мережі історико-географічної зони Західної України

 53. Особливості історичного розвитку Запоріжжя після часів Київської Русі

 54. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Херсонщини

 55. Географо-краєзнавчі риси розвитку господарства Північної Буковини^
Перелік контрольних питань для ЗМ 3
 1. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Полтавщини

 2. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Чернігівщини: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 3. Географо-краєзнавча характеристика населення Чернігівщини

 4. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Чернігівщини

 5. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Полтавщини: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 6. Географо-краєзнавча риси розвитку господарства Чернігівщини

 7. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Слобожанщини

 8. Особливості історичного розвитку Полтавщини

 9. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Чернігівщини

 10. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Донеччини

 11. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Чернігівщини

 12. Географо-краєзнавчі риси розвитку господарства Полтавщини

 13. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Таврії

 14. Географо-краєзнавча характеристика населення Полтавщини

 15. Особливості історичного розвитку Чернігівщини^
Перелік питань для підсумкового контролю

 1. Розкрийте структуру національного краєзнавства.

 2. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Закарпаття.

 3. Змалюйте загальні риси розвитку господарства Північної Буковини від часів Київської Русі

 4. Визначте об’єкт вивчення національного краєзнавства

 5. Особливості історичного розвитку Волині до часів Київської Русі

 6. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Галичини

 7. Визначте предмет вивчення національного краєзнавства.

 8. Змалюйте загальні риси розвитку господарства Північної Буковини від часів Київської Русі

 9. Особливості історичного розвитку Запоріжжя після часів Київської Русі

 10. Охарактеризуйте загальні підходи щодо визначення таксономічних одиниць національного краєзнавства.

 11. Географо-краєзнавча характеристика населення Одещини

 12. Географо-краєзнавча риси розвитку господарства Чернігівщини

 13. Сформулюйте таксономічні одиниці національного краєзнавства.

 14. Змалюйте загальні риси розвитку господарства Одещини від часів Київської Русі

 15. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Чернігівщини

 16. Охарактеризуйте суцільну українську етнічну територію (СУЕТ).

 17. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Поділля

 18. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Галичини

 19. Охарактеризуйте історико-географічну зону (ІГЗ).

 20. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Одещини

 21. Особливості історичного розвитку Чернігівщини

 22. Охарактеризуйте історико-географічний край (ІГК).

 23. Особливості історичного розвитку Північної Буковини до часів Київської Русі

 24. Особливості історичного розвитку Поділля.


6. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів за шкалою ECTS та національною шкалою

Шкала переведення балів, отриманих студентом за результатами поточного та підсумкового контролів


Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінювання в системі ECTS

Оцінювання за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90-100

A

5 (відмінно)

Зараховано


82-89

B

4 (добре)

75-81

C

4 (добре)

69-74

D

3 (задовільно)

60-68

E

3 (задовільно)

35-59

FX

2 (незадовільно)

з можливістю повторного складання

Не зараховано

1-34

F

2 (незадовільно)

з обов’язковим повторним курсом
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи