Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Сторінка5/6
Дата28.07.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Критерії оцінок (умови заліків)

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

Відмінно” – студент вільно володіє програмним матеріалом курсу в повному обсязі. Вміє здійснювати синхронний (часовий) і просторовий (територіальний) аналіз розвитку території України. Орієнтується у специфічних географічних особливостях заселення держави та знайомий із господарством усіх племен, що замешкували її терени. Логічно викладає сутність географо-краєзнавчого аналізу історико-географічних територіальних одиниць краєзнавства. Дає вичерпний виклад географо-краєзнавчої характеристики загалом чи її окремих складових. Правильно вибудовує географо-краєзнавчі картографічні моделі, досконало володіючи при цьому основними способами і засобами.

82–89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

^ Дуже добре” – все вище вказане виконується студентом, однак мають місце деякі прогалини або в синхронному чи просторовому аналізі природно-історичної динаміки України, або недостатньо повно викладений господарський розвиток держави, або упускаються деякі штрихи географо-краєзнавчого аналізу історико-географічних країв України тощо.

75–81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

Добре” – Відрізняється від попередньої оцінки тим, що студент допускає окремі похибки і неточності, які не впливають на загальну стратегічну лінію викладу матеріалу і які свідчать все-таки про глибину опрацювання матеріалу, допускаються незначні неточності, які не впливають на загальний результат. Добре володіє програмним матеріалом і може наводити окремі конкретні приклади.

67–74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

Задовільно” – Студент відповідає неповно при розкритті спеціальних питань, термінів, законів і при цьому є помітні відхилення. Відповідь є неконкретною, поверховою, без наведення прикладів. При побудові картографічних моделей мають місце помилки, що спотворюють загальний результат. Просторовий і часовий аналіз є неспівмірним, відсутнє комплексне ретроспективно-хорологічне бачення суцільної української етнічної території та її територіальних одиниць. Краєзнавча характеристика історико-географічних країв здійснюється не в повному обсязі. відповідає на більшу частину запитань викладача . Загалом студент володіє знаннями, які дозволяють у майбутньому виконувати свої фахові функції.

60–66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

“Достатньо” – все вище вказане виконує не повною мірою, однак виконав більшу частину практичних, тем для самостійного опрацювання. На частину запитань викладача відповідає.

35–59

Незадовільно

 

FX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

Незадовільно ”- Студент не володіє спеціальною термінологією, не розуміє теоретичних і практичних питань географо-краєзнавчого напряму. Відсутній просторовий і часовий аналіз розвитку території України і, як наслідок, знання є епізодичними без розуміння єдності природно-історичного процесу. Історико-географічний устрій суцільної української етнічної території відтворюються зі значними похибками, а краєзнавча характеристика історико-географічних країв є безладною і провізоричною. При побудові картографічних моделей допускає грубі помилки. Загалом, студент виконує додаткові завдання в межах програми курсу. Обсяги теоретичних знань і практичних навиків такого студента недостатні для виконання фахових обов’язків

1–34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

Не виконані вимоги на рівні “достатньо”, не виконані додаткові завдання.


У випадку, коли відповідь студента оцінюється на “відмінно”, “добре”, “задовільно”, його знання атестуються на “зараховано”, а коли він відповідає на “незадовільно” – “не зараховано”.

7. Література до дисципліни

Основна література

(до дисципліни)

Література до змістового модулю 1


  1. Круль В.П. Краєзнавство: історична географія. Конспект лекцій /За ред. Я.І. Жупанського. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – 107 с.

  2. Круль В. Краєзнавство: матеріали для практичних і семінарських занять та вказівки до їх виконання /За ред. Я. Жупанського. – Чернівці: Рута, 1998. – 158 с.

  3. Круль В.П. Ретроспективна географія поселень Західної України: Монографія. – Чернівці: Рута, 2004. – 382 с.

  4. Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К.: Сяйво при Політграфкнизі, 1990

  5. Географічна енциклопедія України: в 3 т. - К.: Укр. рад. енциклопед., 1989-1990. - Тт. 1,2.

  6. Географія українських і суміжних земель. - Краків-Львів: Українське видавництво, 1943.

  7. Соціально-економічна географія України (за ред. проф.О.Шаблія).- Львів: Світ, 1994. - 608 с.

  8. Українська народність: нариси соціально-економічної і етно-політичної історії. - К., 1990.

  9. Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України. - К.: Либідь, 1992. - 376 с
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи