Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) icon

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
НазваРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Сторінка6/6
Дата28.07.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^
Література до змістового модулю 2
 1. Круль В.П. Ретроспективна географія поселень Західної України: Монографія. – Чернівці: Рута, 2004. – 382 с.

 2. Бойківщина: історико-географічне дослідження. - К.: Наук. думка, 1983.

 3. Воропай Л.І., Куниця М.О. Українські Карпати. - К.: Рад. школа, 1966.

 4. Голобуцький В.О. Економічна історія Української РСР. - К.: Вища школа, 1970.

 5. Гуцульщина: історико-географічне дослідження. - К.: Наукова думка, 1987.

 6. Енциклопедія українознавства. Словникова частина. - Париж-Нью-Йорк: Молоде життя, 1955-1984. - ТТ. 1-10.

 7. Заставний Ф.Д. Українські етнічні землі. - Львів: Світ, 1993. - 176 с.

 8. Історія Волині: З найдавніших часів до наших днів. - Львів: ЛДУ, 1988.

 9. Історія міст і сіл Укр. РСР. Вінницька область. - К.: Гол. Ред. УРЕ АН УРСР, 1970.

 10. Історія міст і сіл Укр. РСР. Волинська область. - К.: Гол. Ред. УРЕ АН УРСР, 1970.

 11. Історія міст і сіл Укр. РСР. Житомирська область. - К.: Гол. Ред. УРЕ АН УРСР, 1972.

 12. Історія міст і сіл Укр. РСР. Закарпатська область. - К.: Гол. Ред. УРЕ АН УРСР, 1965.

 13. Історія міст і сіл Укр. РСР. Івано-Франківська область. - К.: Гол. Ред. УРЕ АН УРСР, 1971.

 14. Історія міст і сіл Укр. РСР. Кіровоградська область. - К.: Гол. Ред. УРЕ АН УРСР, 1972.

 15. Історія міст і сіл Укр. РСР. Київська область. - К.: Гол. Ред. УРЕ АН УРСР, 1969.

 16. Історія міст і сіл Укр. РСР. Львівська область. - К.: Гол. Ред. УРЕ АН УРСР, 1968.

 17. Історія міст і сіл Укр. РСР. Ровенська область. - К.: Гол. Ред. УРЕ АН УРСР, 1973.

 18. Історія міст і сіл Укр. РСР. Тернопільська область. - К.: Гол. Ред. УРЕ АН УРСР, 1968.

 19. Історія міст і сіл Укр. РСР. Черкаська область. - К.: Гол. Ред. УРЕ АН УРСР, 1972.

 20. Історія міст і сіл Укр. РСР. Чернівецька область. - К.: Гол. Ред. УРЕ АН УРСР, 1969.

 21. Круль В. Краєзнавство: матеріали для практичних і семінарських занять та вказівки до їх виконання /За ред. Я. Жупанського. – Чернівці: Рута, 1998. – 158 с.

 22. Круль В.П. Краєзнавство: регіональний огляд. Конспект лекцій. Частина 1. – Чернівці: Рута, 2001. – 88 с.

 23. Круль В.П. Краєзнавство: регіональний огляд. Конспект лекцій. Частина 2. – Чернівці: Рута, 2002. – 88 с.

 24. Круль В.П. Краєзнавство: регіональний огляд. Конспект лекцій. Частина 3. – Чернівці: Рута, 2003. – 88 с.

 25. Культура і побут населення України. - К., 1991.

 26. Наулко В.И., Миронов В.В. Культура и быт украинского народа: Учеб. Пособ. - К.: Изд-во КГУ, 1977.

 27. Петров В. Походження українського народу. - К.: МП “Фенікс”, 1992. - 192 с.

 28. Природа Волинської області. - Львів: Вид-во ЛДУ, 1975.

 29. Природа Закарпатської області. - Львів: Вид-во ЛДУ, 1981.

 30. Природа Івано-Франківської області. - Львів: Вид-во ЛДУ, 1973.

 31. Природа Львівської області. - Львів: Вид-во ЛДУ, 1972.

 32. Природа Чернівецької області. - Львів: Вид-во ЛДУ, 1978.

.

Література до змістового модулю 3


 1. Географічна енциклопедія України: в 3 т. - К.: Укр. рад. енциклопед., 1989-1990. - Тт. 1,2.

 2. Географія українських і суміжних земель. - Краків-Львів: Українське видавництво, 1943.

 3. Енциклопедія українознавства. Словникова частина. - Париж-Нью-Йорк: Молоде життя, 1955-1984. - ТТ. 1-10.

 4. Заставний Ф.Д. Українські етнічні землі. - Львів: Світ, 1993. - 176 с.

 5. Історія міст і сіл Укр. РСР. Луганська область. - К.: Гол. Ред. УРЕ АН УРСР, 1968.

 6. Історія міст і сіл Укр. РСР. Чернігівська область. - К.: Гол. Ред. УРЕ АН УРСР, 1970.

 7. Історія міст і сіл Укр. РСР. Донецька область. - К.: Гол. Ред. УРЕ АН УРСР, 1970


Список додаткової літератури

 1. Аркас М. Історія України-Русі. - К.: Вища школа, 1990.

 2. Археология Украинской ССР. - К.: Наукова думка, 1985. - т.1. - 568с.; 1986. - т.2. - 592 с.; 1986. - т.3. - 576 с.

 3. Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян. - К.: Наукова думка, 1991. - 144 с.

 4. Борисенков Е.П., Пасецкий В.М. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы. - М.: Мысль, 1988. - 522 с.

 5. Брук С.И., Кабузан В.М. Численность и расселение украинского этноса в ХV - начале ХХ вв. //Советская этнография. - 1981. - № 5. - С. 15-31.

 6. Бурдейний П.А., Рубін М.Б. Вінницька область. Географічний нарис. - К.: Рад. школа, 1967.

 7. Бучинский И.Е. Климат Украины в прошлом, настоящем и будущем. - К.: Госсельхозиздат УССР, 1963. - 308 с.

 8. Бучко Д.Г. Походження назв населених пунктів Покуття. - Львів: Світ, 1990.

 9. Гошко Ю.Г. Населення Українських Карпат ХV-ХVІІІ ст. Заселення. Міграції. Побут. - К.: Наук. думка, 1976.

 10. Гошко Ю.Г. Гуцули: (етнографічний нарис) //Наука і суспільство. - 1989. - № 4. - С. 42-45.

 11. Грабовецький В.В. Гуцульщина ХІІІ-ХІХ ст. - Львів, 1982.

 12. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. - К.: Лыбидь, 1991.

 13. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - Л.: Гидрометеоиздат, 1990. - 528 с.

 14. Даниленко В.Н. Неолит Украины. - К.: Наукова думка, 1969. - 60 с.

 15. Даниленко В.Н. Энеолит Украины. - К.: Наукова думка, 1974. – 176 с.

 16. Діброва О.Т. Закарпатська область (Географічний нарис). - К.: Рад. школа, 1957.

 17. Дорошенко Д. Нарис історії України. - Львів: Світ, 1991.

 18. Дроздов О.А. О временной структуре климатов голоцена и современной эпохи //Изв. АН СССР. Сер. геогр. - 1983. - № 4. - С. 17-24.

 19. Дяченко М.Т. Етапи заселення Слобідської України //Укр. іст. журнал. - 1970. - № 8.

 20. Ефименко А.Я. История украинского народа. - К.: Лыбидь, 1990.

 21. Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. - Львів: Вид-во НТШ, 1991.

 22. Заставний Ф.Д. Географія України. - Львів: Світ, 1990.

 23. Заставний Ф.Д. Українська діаспора. - Львів: Світ, 1991.

 24. Ісаєвич Я.Д. Джерела про західні межі української етнічної території в період феодалізму //Укр. істор. журнал. - 1968. - № 12. - С.78-84.

 25. Історико-географічне вивчення природних та соціально-економічних процесів на Україні. - К.: Наукова думка, 1988.

 26. Кинд Н.В. Палеоклиматы и природная среда голоцена //История биогеоценозов СССР в голоцене. - М.: Наука, 1976. - С. 5-14.

 27. Кирчів Р. Поліщуки: (етнографічний нарис про культуру жителів Українського Полісся) //Наука і суспільство. - 1989. - № 10. - С.32-35.

 28. Ковтун В.В., Степаненко А.В. Города Украины (экономико-географический справочник). - К.: Вища школа, 1990. - 180 с.

 29. Копчак С.І. Населення українського Прикарпаття.- Львів: Вища школа при ЛДУ, 1974. - 188 с.

 30. Кордуба М. Територія і населення України. - Відень: Вид-ня “Вістника політики, літератури й життя”, 1918. - 64 с.

 31. Корецький Л.М. Волинська область (Географічний нарис). - К.: Рад. школа, 1960.

 32. Красовський І.О. Лемки - етнографічна група українського народу //Нар. творчість та етнографія. - 1969. - № 4. - С. 21-25.

 33. Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. - К.: Наукова думка, 1984.

 34. Крип’якевич І. Історія України. - Нью-Йорк: Вид-во шкільної ради, 1989.

 35. Кучукало І.А. Ровенська область (Географічний нарис). - К.: Рад. школа, 1959.

 36. Мавродин В.В. Очерки истории Левобережной Украины. - М., 1940.

 37. Мацкевой Л.Г., Адаменко О.М. и др. Природная среда и мезолит запада Украины //Сов. археология. - 1983. - № 1. - С. 5-29.

 38. Міщенко Г.П. Кіровоградська область (географічний нарис). - К.: Прогрес, 1961.

 39. Населення Прикарпаття і Волині за доби розкладу первіснообщинного ладу та в давньоруський час. - К.: Наукова думка, 1976.

 40. Наулко В.І. Етнічний склад населення Української РСР. Статист.-картогр. Дослідж. - К.: Наукова думка, 1965.

 41. Наулко В.И. Современный этнический состав населения Укр. ССР // Сов. этнография, 1963. - № 5. - С. 46-59.

 42. Нариси стародавньої історії Української РСР. - К.: Вид-во АН УРСР, 1959. - 632 с.

 43. Онікієнко В.В., Жупанський Я.І. Природа і господарство Станіславської області. - Чернівці, 1960.

 44. Паньків М. Покуття: Етнографічний нарис //Жовтень. - 1987. - №2. - С. 100-104.

 45. Пастернак Я. Археологія України. - Торонто, 1961. - 790 с.

 46. Піддубний Г. Закарпатська Україна: Політико-економічний нарис. - Харків: Український робітник, 1933.

 47. Росінський О. Лемки: (Етнографічний нарис) //Наука і суспільство. - 1990. - № 1. - С. 34-37.

 48. Сербін Г.П. Ровенщина. Історико-краєзнавчий нарис. - Львів: Каменяр, 1970.

 49. Сіреджук П.С. Заселення Галицької землі в ХІV-ХVІІІ ст. //Укр. істор. журнал. - 1984. - № 6. - С. 81-89.

 50. Старовойтенко І.П. Київська область. Географічний нарис. - К.: Рад. школа, 1967.

 51. Тарнович Ю. Ілюстрована історія Лемківщини. - Львів: Накл. вид-во “На стороні”, 1936.

 52. Шухевич В. Гуцульщина. - Львівське вид-ня, 1899. - ТТ. 1,2,3.

 53. Энеолит СССР. - М.: Наука, 1982. - С. 165-263.

 54. Этнокультурная карта территории Украинской ССР в І тыс. н.э. - К.: Наукова думка, 1985. - 184 с.

 55. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків: в 3 т. - К.: Наукова думка, 1990. - т. 1.


Пакет ККР і ККЗ з

курсу “Краєзнавство”


 1. Охарактеризуйте загальні підходи щодо визначення таксономічних одиниць національного краєзнавства.

 2. Особливості заселення і освоєння території України під час раннього палеоліту.

 3. Скіфська держава в Україні: територія, походження, господарство.

 4. Географічне положення і розвиток Української держави за доби гетьманату.

 5. Сформулюйте таксономічні одиниці національного краєзнавства.

 6. Особливості заселення і освоєння території України під час пізнього палеоліту.

 7. Зміна природно-кліматичних умов та панування сарматів на території України.

 8. Географічне положення і розвиток Української держави за доби Директорії УНР.

 9. Охарактеризуйте суцільну українську етнічну територію (СУЕТ).

 10. Доведіть, що найправильніше назву „Україна” слід виводити від слів „край, країна”.

 11. Держава антів на території України.

 12. Географічне положення і розвиток Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

 13. Охарактеризуйте історико-географічну зону (ІГЗ).

 14. Зміна природно-кліматичних умов у мезоліті в Україні.

 15. Сусіди скіфів: грецька колонізація території України.

 16. Повоєнний адміністративний поділ західних земель України

 17. Охарактеризуйте історико-географічну землю (ІГЗм).

 18. З’ясуйте особливості заселення території України за неолітичної доби та дайте характеристику тодішнім землеробським племенам.

 19. Народи кочівники в Україні у другій половині І тис. н.е.: болгари, авари, хозари, угорці, печеніги.

 20. Територія України після другої світової війни.

 21. Дайте характеристику географічному українському краєзнавству.

 22. Зміна природнокліматичних умов в енеоліті в Україні та їхній вплив на господарську спеціалізацію місцевих племен.

 23. Проблема батьківщини слов’ян, слов’янські племена української групи.

 24. Географічне положення та розвиток Козацько-Гетьманської держави.

 25. Дайте характеристику історичному українському краєзнавству.

 26. Особливості розвитку та господарської спеціалізації трипільських племен.

 27. Походження назви „Русь”, слов’янські городи, сусіди слов’ян.

 28. Географічне положення та розвиток Української держави 1917-20 рр.

 29. Охарактеризуйте історико-географічний край (ІГК).

 30. Господарська спеціалізація племен у мезоліті в Україні.

 31. Перший історично відомий народ в Україні.

 32. Розподіл українських земель у межах СРСР у 1920-38 рр..

 33. Вкажіть на відмінності між історико-географічним краєм (ІГК) та історико-етнографічною областю (ІЕО).

 34. Природно-кліматичні умови в неоліті в Україні та їхній вплив на господарську спеціалізацію місцевих племен.

 35. Готи на території України.

 36. Зміни в розподілі українських земель у 1939-40 рр..

 37. Дайте характеристику історичному українському краєзнавству.

 38. Особливості розвитку та господарської спеціалізації трипільських племен.

 39. Походження назви „Русь”, слов’янські городи, сусіди слов’ян.

 40. Географічне положення та розвиток Української держави 1917-20 рр

 41. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Закарпаття.

 42. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Поділля: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 43. Особливості історичного розвитку Волині до часів Київської Русі

 44. Географо-краєзнавча характеристика населення Одещини

 45. Змалюйте загальні риси розвитку господарства Північної Буковини від часів Київської Русі

 46. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Галичини

 47. Змалюйте загальні риси поверхні і річкової мережі історико-географічного краю Поділля

 48. Особливості історичного розвитку Одещини

 49. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Закарпаття

 50. Змалюйте загальні риси розвитку господарства Запоріжжя від часів Київської Русі

 51. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Волині

 52. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Одещини: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 53. Особливості історичного розвитку Північної Буковини до часів Київської Русі

 54. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Запоріжжя

 55. Змалюйте загальні риси розвитку господарства Галичини від часів Київської Русі

 56. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Північної Буковини

 57. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Закарпаття: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 58. Особливості історичного розвитку Херсонщини

 59. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Поділля

 60. Змалюйте загальні риси розвитку господарства Одещини від часів Київської Русі

 61. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Північної Бессарабії

 62. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Запоріжжя: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 63. Особливості історичного розвитку Волині після часів Київської Русі

 64. Географо-краєзнавча характеристика населення Закарпаття

 65. Змалюйте загальні риси розвитку господарства Поділля від часів Київської Русі

 66. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Поділля

 67. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Волині: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 68. Характеристика історичного розвитку грецьких міст-держав Тіри, Ніконія, Борисфеніди та Ольвії

 69. Географо-краєзнавча характеристика населення Запорожжя

 70. Змалюйте загальні риси розвитку господарства Закарпаття від часів Київської Русі

 71. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Запоріжжя

 72. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Галичини: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 73. Особливості історичного розвитку Північної Буковини після Часів Київської Русі

 74. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Волині

 75. Географо-краєзнавчі риси розвитку господарства Закарпаття

 76. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Херсонщини

 77. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Північної Буковини: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 78. Особливості історичного розвитку Поділля

 79. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Галичини

 80. Географо-краєзнавчі риси розвитку господарства Одещини

 81. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Одещини

 82. Змалюйте загальні риси поверхні і річкової мережі історико-географічного краю Галичини

 83. Особливості історичного розвитку Закарпаття до часів Київської Русі

 84. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Північної Буковини

 85. Географо-краєзнавчі риси розвитку господарства Херсонщини

 86. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю історико-географічної зони Західної України

 87. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Херсонщини: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 88. Особливості історичного розвитку Галичини до часів Київської Русі

 89. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Одещини

 90. Змалюйте загальні риси розвитку господарства Волині від часів Київської Русі

 91. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю історико-географічної зони Південно-Західної України

 92. Змалюйте загальні риси поверхні і річкової мережі історико-географічної зони Західної України

 93. Особливості історичного розвитку Запоріжжя після часів Київської Русі

 94. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Херсонщини

 95. Географо-краєзнавчі риси розвитку господарства Північної Буковини.

 96. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Полтавщини

 97. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Чернігівщини: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 98. Географо-краєзнавча характеристика населення Чернігівщини

 99. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Чернігівщини

 100. Змалюйте географо-краєзнавчі особливості природи Полтавщини: загальні риси поверхні, клімату, поверхневих вод, рослинного покриву, корисних копалин та охорона природи

 101. Географо-краєзнавча риси розвитку господарства Чернігівщини

 102. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Слобожанщини

 103. Особливості історичного розвитку Полтавщини

 104. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Чернігівщини

 105. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Донеччини

 106. Охарактеризуйте особливості національного складу населення Чернігівщини

 107. Географо-краєзнавчі риси розвитку господарства Полтавщини

 108. Охарактеризуйте географічне положення (фізико-географічне, економіко-географічне, геополітичне, історико-адміністративно-політичне), розміри, межі, адміністративно-територіальний та історико-етнографічний або історико-географічний (якщо такі наявні) склад історико-географічного краю Таврії

 109. Географо-краєзнавча характеристика населення Полтавщини

 110. Особливості історичного розвитку Чернігівщини
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)

Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) зкурортологі ї
З к у р о р т о л о г І ї
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Землевпорядкування та кадастр
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Факультет географічний
Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи