Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України




Скачати 210.18 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України
Дата28.07.2012
Розмір210.18 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

Імені Юрія Федьковича


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан географічного факультету

проф. В. П. Руденко

___________________________

«__7__» _квітня__2009р.


Пакет

комплексних контрольних робіт із нормативної дисципліни

«Географія будівельної індустрії україни»


«УХВАЛЕНО»

на засіданні кафедри

економічної географії

та екологічного менеджменту

протокол №___12___

від «_7_» _квітня_ 2009 р.


Чернівці, 2009


Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №1.



 1. Опишіть основні типи територіальних форм розміщення об’єктів будівництва.

 2. Поясніть у чому полягає історико-краєзнавча та суспільно-політична роль будівельної індустрії.

 3. Дайте оцінку промисловості будівельних матеріалів, її розвитку і розміщення в Україні.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В. П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №2.



 1. Охарактеризуйте територіальні форми просторової організації об’єктів будівництва.

 2. Поясніть у чому полягають історико-географічні особливості розвитку процесу будівництва.

 3. Назвіть основні проблеми розробки кар’єрів будівельних матеріалів і збереження сільськогосподарських угідь.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №3.



 1. Продукція будівельної індустрії готові до експлуатації будинки, споруди, великі промислові об’єкти, транспортні шляхи та інші об’єкти виробничого і невиробничого призначення.

 2. Розкрийте методичні та методологічні основи дослідження будівельної індустрії.

 3. Проаналізуйте вплив процесу будівництва на постійне забруднення атмосферного повітря, літосфери, гідросфери, біосфери.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №4.



 1. Поясніть, у чому полягає суть формування територіальних баз будівельних організацій.

 2. Обґрунтувати теоретичні концепції дослідження географії будівельної індустрії на основі сучасних теоретико-методологічних розробок провідних економіко-географів України.

 3. Розкрийте суть розв’язання проблеми незавершеного будівництва та шляхи і темпи його скорочення.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №5.



 1. Проаналізуйте стан матеріально-технічної бази будівельної індустрії.

 2. Поясніть, чому будівельна індустрія – важливий чинник зростання добробуту населення і розвитку культури.

 3. Розкрийте сучасні напрями розвитку та проблеми суспільно-господарського комплексу і будівельної індустрії України.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №6.



 1. Промдайте оцінку промиислово-матеріальній база для процесу будівництва.

 2. Поясніть вплив будівельної індустрії на темпи, пропорції та умови його розвитку.

 3. Розкрийте галузева структуру будівельних та будівельно-монтажних організацій.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №7.



 1. Поясніть поняття про мінерально-сировинну базу будівельної індустрії.

 2. Розкрийте роль і значення будівельної індустрії в суспільно-господарському комплексі.

 3. Розкрийте галузева структура промисловості будівельних матеріалів України.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №8.



 1. Поясніть схему стадій процесу будівництва.

 2. Розкрийте зміст і завдання курсу "Географія будівельної індустрії України".

 3. Дайте оцінку промисловості будівельних матеріалів, її розвитку і розміщення в Україні.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №9.



 1. Поясніть у чому полягає географічна суть процесу будівництва, його двояке розуміння та сучасне поняття.

 2. Розкрийте актуальність і важливість дослідження будівельної індустрії. Предмет і об’єкт вивчення в курсі "Географія будівельної індустрії України".

 3. Поясніть, яка роль місцевих, районних і міжрайонних матеріально-технічних та сировинних баз будівельної індустрії.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №10.



 1. Поясніть як Ви розумієте вислів «Будівництво – самостійна галузь матеріального виробництва».

 2. Обгрунтуйте місце курсу "Географія будівель­ної індустрії України" в системі географічних наук.

 3. Розкрийте соціально-економічні умови та чинники розвитку будівельної індустрії.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №11.



 1. Обґрунтуйте будівельну індустрію у сучасній кваліфікації за видами економічної діяльності.

 2. Проаналізуйте природні умови і ресурси та їх вплив на розвиток і розміщення будівельної індуст­рії України.

 3. Поясніть зростання впливу ринкових відносин на організаційно-управлінську структуру будівельної індустрії та її розвиток.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №12.



 1. Проаналізуйте вплив управлінської та організаційної структури будівельної індустрії на розвиток, розміщення і транспортно-виробничі зв’язки у процесі будівництва.

 2. Обґрунтуйте місце курсу "Географія будівель­ної індустрії України" в системі географічних наук.

 3. Поясніть зростання впливу ринкових відносин на організаційно-управлінську структуру будівельної індустрії та її розвиток.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №13.



 1. Поясніть актуальність і важливість дослідження будівельної індустрії.

 2. Проаналізуйте соціально-економічні умови та чинники розвитку будівельної індустрії.

 3. Обгрунтуйте проблеми розробки кар’єрів будівельних матеріалів і збереження сільськогосподарських угідь.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №14.



 1. Розкрити зміст і завдання курсу "Географія будівельної індустрії України".

 2. Дайте оцінку місцевим, районним і міжрайонним матеріально-технічним та сировинним базам будівельної індустрії.

 3. Обґрунтуйте вплив управлінської та організаційної структури будівельної індустрії на розвиток, розміщення і транспортно-виробничі зв’язки у процесі будівництва.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №15.



 1. Поясніть організаційно-управлінську структуру будівельно-індустріаль­них комплексів України.

 2. Визначте роль і значення будівельної індустрії в суспільно-господарському комплексі.

 3. Дайте оцінку промисловості будівельних матеріалів, її розвитку і розміщення в Україні.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №16.



 1. Розкрийте функціональну структуру будівельної індустрії.

 2. Поясніть вплив будівельної індустрії на темпи, пропорції та умови його розвитку.

 3. Розкрийте галузева структура промисловості будівельних матеріалів України.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №17.



 1. Розкрийте територіальну структуру будівельної індустрії.

 2. Будівельна індустрія – важливий чинник зростання добробуту населення і розвитку культури.

 3. Галузева структура будівельних та будівельно-монтажних організацій



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №18.



 1. Галузева структура будівельної індустрії.

 2. Обґрунтувати теоретичні концепції дослідження географії будівельної індустрії на основі сучасних теоретико-методологічних розробок провідних економіко-географів України.

 3. Сучасні напрями розвитку та проблеми суспільно-господарського комплексу і будівельної індустрії України.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №19.



 1. Економіко-географічні принципи формування структурної організації будівельної індустрії.

 2. Методичні та методологічні основи дослідження будівельної індустрії.

 3. Розв’язання проблеми незавершеного будівництва та шляхи і темпи його скорочення. Роль будівельної індустрії у забезпеченні збереження запланованих технологій у всіх сферах життєдіяльності.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №20.



 1. Вплив продукції будівельної індустрії на ріст основних фондів та їх структуру.

 2. Історико-географічні особливості розвитку процесу будівництва.

 3. Вплив процесу будівництва на постійне забруднення атмосферного повітря, літосфери, гідросфери, біосфери.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №21.



 1. Будівельна індустрія і географічне краєзнавство. Історико-краєзнавча та суспільно-політична роль будівельної індустрії.

 2. Проблеми розробки кар’єрів будівельних матеріалів і збереження сільськогосподарських угідь.

 3. Будівельна індустрія у сучасній кваліфікації за видами економічної діяльності.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №22.



 1. Будівництво – самостійна галузь матеріального виробництва.

 2. Місце курсу "Географія будівель­ної індустрії України" в системі географічних наук.

 3. Промисловість будівельних матеріалів, її розвиток і розміщення в Україні.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №23.



 1. Географічна суть процесу будівництва, його двояке розуміння та сучасне поняття.

 2. Природні умови і ресурси та їх вплив на розвиток і розміщення будівельної індуст­рії України.

 3. Вплив управлінської та організаційної структури будівельної індустрії на розвиток, розміщення і транспортно-виробничі зв’язки у процесі будівництва.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №24.



 1. Схема стадій процесу будівництва.

 2. Актуальність і важливість дослідження будівельної індустрії. Предмет і об’єкт вивчення в курсі "Географія будівельної індустрії України".

 3. Проблеми розробки кар’єрів будівельних матеріалів і збереження сільськогосподарських угідь.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №25.



 1. Розкрити зміст і завдання курсу "Географія будівельної індустрії України".

 2. Поняття про мінерально-сировинну базу будівельної індустрії.

 3. Зростання впливу ринкових відносин на організаційно-управлінську структуру будівельної індустрії та її розвиток.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №26.



 1. Промислово-матеріальна база для процесу будівництва.

 2. Роль і значення будівельної індустрії в суспільно-господарському комплексі.

 3. Соціально-економічні умови та чинники розвитку будівельної індустрії.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №27.



 1. Матеріально-технічна база будівельної індустрії.

 2. Вплив будівельної індустрії на темпи, пропорції та умови його розвитку.

 3. Місцеві, районні і міжрайонні матеріально-технічні та сировинні бази будівельної індустрії.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.


Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №28.



 1. Формування територіальних баз будівельних організацій.

 2. Будівельна індустрія – важливий чинник зростання добробуту населення і розвитку культури.

 3. Промисловість будівельних матеріалів, її розвиток і розміщення в Україні.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.


Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №29.



 1. Продукція будівельної індустрії готові до експлуатації будинки, споруди, великі промислові об’єкти, транспортні шляхи та інші об’єкти виробничого і невиробничого призначення.

 2. Обґрунтувати теоретичні концепції дослідження географії будівельної індустрії на основі сучасних теоретико-методологічних розробок провідних економіко-географів України.

 3. Галузева структура промисловості будівельних матеріалів України.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №30.



 1. Територіальні форми просторової організації об’єктів будівництва.

 2. Обґрунтувати теоретичні концепції дослідження географії будівельної індустрії на основі сучасних теоретико-методологічних розробок провідних економіко-географів України.

 3. Галузева структура будівельних та будівельно-монтажних організацій



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту


Варіант №31.



 1. Основні типи територіальних форм розміщення об’єктів будівництва.

 2. Сучасні напрями розвитку та проблеми суспільно-господарського комплексу і будівельної індустрії України.

 3. Методичні та методологічні основи дослідження будівельної індустрії.



Викладач доц. Бурка В. Й.

Зав. кафедрою проф. Руденко В.П.

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи