Спеціальність icon

Спеціальність
Скачати 239.42 Kb.
НазваСпеціальність
Дата31.05.2012
Розмір239.42 Kb.
ТипДокументи

Інформація

про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії за 2010-2011 навчального року на географічному факультеті (до перескладання)

Аналіз підсумків сесії здійснено для минулорічних 1-4-х курсів, оскільки на 5 курсі вона не проводилась. Таким чином заліково-екзаменаційну сесію на 1-4-х курсах розпочали 959 студентів. Сесію складали 943 студенти, оскільки 16 осіб з різних причин не з’явились на заліки та іспити. За підсумками сесії переведено на наступні курси 941 студент. Найбільших втрат зазнали І і ІІІ курси – 6 і 5 студентів, ІІ курс – 4, і ІV курс – 3 студенти.

Станом на 15 вересня цього року 20 студентів переведено на заочну форму, 10 – відраховано, 1 оформив академвідпустку, 1 повернувся з академвідпустки і 6 поновились на навчання, що ілюструє таб.1.

Таблиця 1

Спеціальність

Переведено на з/ф

Відраховано

Оформлено а/в

Всього

Повернулися з а/в

Поновилися

Географія

4

1
5Менеджмент

5

3
8Екологія

3

1
4
2

Гідротехніка

-

1

1

2

1

2

Землевпорядкування

4

1
5Екон. і соц. географіяТуризм

4

3
7
2

^ По факультету

20

10

1

31

1

6


За підсумками сесії маємо на факультеті 78 відмінників (8,3%), які розподілились по курсах і спеціальностях таким чином:

Кількість відмінників по курсах і спеціальностях Таблиця 2

Спеціальність

Кількість відмінників по спеціальностях в абсолютних і відносних показниках

^ Кількість студентів по курсах у розрізі спеціальностей

% від студ. спеціальностей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Всього

І

ІІ

ІІІ

ІV

Всього

Географія

1/2,6

1/2,6

2/6,3

0/0

4

39

38

32

33

142

2,8

Менеджмент

3/13,0

1/1,7

9/16,1

12/20,0

25

23

59

56

60

198

12,6

Гідроекологія

-

1/4,0

1/3,4

1/4,0

3

10

25

29

25

89

3,4

Водопостачання

0/0

4/16,7

0/0

1/6,7

5

18

24

20

15

77

6,5

Землевпоряд.

3/11,5

2/5,9

4/11,4

7/20,6

16

26

34

35

34

129

12,4

Екон. і соц.геогр

-

2/10,0

1/5,6

1/5,9

4

0

20

18

17

55

7,3

Туризм

4/4,5

9/17,3

2/3,5

6/10,7

21

88

52

57

56

253

8,3

^ По факультету

11/5,4

20/7,9

19/7,7

28/11,7

78

204

252

247

240

943

8,3


Якість знань по факультету до перескладання станом на 1 липня 2011 року склала 33,3%, в тому числі по курсах і спеціальностях:

Якість знань по спеціальностях і курсах Таблиця 3

Спеціальність

Кількість студентів по спеціальностях

^ Якість знань по курсах

(кількість студентів/відсоток від студ. на курсі певної спеціальності)

Якість по спеціальностях.

І

ІІ

ІІІ

ІV

Всього

І

ІІ

ІІІ

ІV

К-кість осіб, що навч. на 5, 5 і 4 та 4.

%

Географія

39

38

32

33

142

5/29,4

9/23,7

15/46,9

12/36,4

41

28,9

Менеджмент

23

59

56

60

198

10/43,5

20/33,9

29/51,8

29/48,3

88

44,4

Гідроекологія

10

25

29

25

89

1/10,0

7/28,0

7/24,1

6/24,0

21

23,6

Гідротехніка

18

24

20

15

77

5/27,8

12/50,0

6/30,0

5/33,3

31

36,4

Землевпорядкування

26

34

35

34

129

6/23,1

12/35,3

11/31,4

12/35,3

41

31,8

Екон. і соц. географія

0

20

18

17

55

-

11/55,0

8/44,4

3/17,6

22

40,0

Туризм

88

52

57

56

253

15/17,0

16/30,8

20/35,1

24/42,9

75

29,6

^ По факультету

204

252

247

240

943

42/20,6

87/34,5

96/38,9

89/37,9

314

33,3Окрім того, 117 студентів мали по дві заборгованості, в т.ч. по курсах – І к. – 53 (26,0%), ІІ – 32 (12,7%), ІІІ – 9 (3,6%), ІV – 23 (9,6%).

Успішність по факультету станом на 1 липня 2011 року склала 70,8%, в тому числі по курсах і спеціальностях (табл.5)

Таблиця 5

^ Назва курсу

Кількість студентів на курсі

Успішність по спеціальностях, %

Успішність

на

курсі, %

Географія

Менеджмент

Гідроекологія

Гідротехніка

Землевпорядкування

^ Економічна і соціальна географія

Туризм

Перший

204

56,4

65,2

50,0

55,6

61,5

-

45,5

52,9

Другий

252

76,3

57,6

76,0

75,0

52,9

100

59,6

67,1

Третій

247

87,5

80,4

100

85,0

77,1

88,9

82,5

84,6

Четвертий

240

78,8

93,3

60,0

100

55,9

52,9

75,0

75,8

^ По факультету

943

73,9

75,8

76,4

77,9

62,0

81,8

63,2

70,8


Із таблиці 2 видно, що кількість відмінників на спеціальності «Географія» у три рази менша середньо факультетського показника (2,8 і 8,3%) (за зимову сесію – у 4 рази); на «Гідроекології» - більш ніж у два рази (3,4%). Найвищий цей показник на спеціальностях «Менеджмент» - 12,6% і «Землевпорядкування» - 12,4%.

Якість знань на курсах (таб. 3) значно менша встановленого акредитаційного показника 50%, перебуваючи у межах 35-39%, а на І курсі вона ледь перевищує 20%. По спеціальностях у розрізі курсів лише 3 спеціальності виконали акредитаційну вимогу щодо якості навчання – спеціальність «Економічна і соціальна географія» на ІІ курсі, «Менеджмент» на ІІІ курсі, і «Гідротехніка» на ІІ – відповідно 55%, 51,8% і 50%. Найгірші показники якості знань на спеціальності «Екологія» І курсу – всього 10%. Однак за зимову сесію цей показник був 0%, тобто помітний прогрес. Якщо за минулу сесію якість знань менше 20% була на 6 спеціальностях усіх 4-х курсів, то зараз лише на 2-х – «Економічна географія» на 4-му курсі – 17,6% і вже згадувана вище «Екологія» І курсу із 10%.

Подібна картина щодо розподілу успішності серед спеціальностей і курсів (таб.4). Зокрема, 100% - на успішність відзначена на 3-х спеціальностях: «Економічна і соціальна географія» ІІ курсу, «Гідроекологія» ІІІ курсу і «Гідротехніка» ІV курсу. Найнижча успішність 45,5% на спеціальності «Туризм» І курсу і спеціальність «Гідроекологія» І курсу – 50,0%. На останній спеціальності під час зимової сесії успішність склала 9,1%, тобто теж є прогрес, але тут ще слід працювати.

Найвища успішність на ІІІ курсі – 84,6%, найнижча традиційно на І курсі – 52,9%. Середня успішність по факультету склала 70,8% проти 63,8% під час попередньої сесії.


Підсумки заліково-екзаменаційної сесії в розрізі академічних груп колишніх І-ІV курсів подано у таблицях 7-10. Там же подані дисципліни із найнижчими успішністю та якістю з екзаменів та успішністю – із заліків. Додатково наведені прізвища відмінників та студентів із двома заборгованостями у кожній академгрупі.

На навчально-методичній раді, що відбулась у четвер 15.09.ц.р. поставлене завдання провести додатково до складеного графіка ректорські контрольні роботи з тих дисциплін, де якість навчання перевищує 75% і нижче 30%. У таблиці 11 наведені назви дисциплін і прізвища викладачів, що попали до цієї категорії.

Таблиця 11

№ групи

Предмет

Викладач

Якість знань, %гру-

пи

Предмет

Викладач

Якість знань, %

1

2

3

4

1

2

3

4


Якість >75%Якість <30%

101

Інформатика

ас. Фотій О.Г.

90,0

102

Інформатика

ас. Фотій О.Г.

78,9

204

Міжнародні економічні відносини

доц. Бурка В.Й,

84,2

101

Хімія

проф. Гуцуляк В.М.; ас.Іваніцька В.Г.

20

213

Фотограмметрія та дист. зондування

доц. Білокриницький С.М.

77,8

101

Геологія

доц.Чернега П.І.

25

209

Методи геогр. досл.

доц.

Коновалова Н.І.

80,0

107

Історія України

ас.Руснак О.В.

27,3

209

Біогеографія

доц.Рідуш Б.Т.

95,0

107

Хімія з основами біохімії

проф.Дмитрук Ю.М.

25,0

211

Інформаційні системи

ас. Кібич А.Д.

80,8

111

Українська мова

доц. Бичкова Т.С.

22,7
112

Історія української культури

доц.Чолкан В.А.

27,3

301

Фізгеографія України

проф. Кілінська К.Й.

75,0

118

Українська мова

доц. Бичкова Т.С. успішність лише 56,5%

17,4

302

Фізгеографія України

проф. Кілінська К.Й.

88,2

302

Географія населення

доц. Костащук І.І.

82,4

302

Регіональна економічна і соціальна географія

доц.Бурка Й.А.

76,5

303

Географія ПРП України

Рибак І.П.

75,0

309

Географія населення

доц. Костащук І.І.

77,8

309

Соціально-економ. статистика

доц. Чорней О.С.

77,8

401

Спецпрактикум

доц. Рідуш Б.Т.

81,2
402

Економічна і соц. географія

доц. Греков С.А.

82,4


402


Географія прогнозування


ас. Настюк М.Г.


82,4


201


Філософія


ас.Дутковський І.Б.


15,0


402


Спецпрактикум


доц. Костащук І.І.


82,4


217


Гідрологія


доц. Паланичко О.В.


26,7

402

Основи економічних знань

доц. Вацеба В.Я.

76,5

403

МПОД

доц. Кібич І.В.

78,6

217

Філософія

доц. Турко О.В.

26,7

404

Господарське право

ас. Вітовський В.С.

87,0
404

Туристичний маркетинг

доц. Король О.Д.

100

307

Основи геоекології

проф. Ющенко Ю.С.

28,6

405

Господарське право

ас. Вітовський В.С.

78,9
405

Туристичний маркетинг

доц. Король О.Д.

89,5

408

Інженерна геодезія

ас. Ранський М.П.

29,4

415

Туристичний маркетинг

доц. Король О.Д.

83,3

409

Теорія і методологія геогр. науки

проф. Круль В.П.

29,4

406

Експ. водогосп.об’єктів

ас. Кирилюк А.О.

80,0

406

Воднотехнолог. вишукування

ас. Шевчук А.Ю.

80,0

406

Насосні станції

Григорійчук В.В.

80,0


На І курсі є лише 1-н предмет, де якість вища 75% (Інформатика, викл. Фотій), зате налічується 5 предметів у 5-ти групах, де якість знань нижча 30%. На ІІ курсі до першої категорії відносяться 5 предметів у 4 академгрупах (всі предмети різні); до другої – лише два у 2-х групах, причому, філософія двічі.

На ІІІ курсі є 5 предметів із якістю >75% у 4-х академгрупах, причому 3 предмети у 409 групі, що свідчить, очевидно, про сильний склад цієї групи. На цьому ж курсі лише 1 предмет із якістю <30% - «Основи геоекології» у 307 групі.

На ІV курсі 11 предметів у 7 групах, що перейшли межу 75%, причому у 404 по дисципліні «Туристичний маркетинг» якість рівна 100% і лише 2 предмети із якістю нижче 30% у 408 і 409 групах.

Порівняно із попередньою зимовою сесією кількість предметів І категорії на факультеті зросла із 16 до 22, а другої – зменшилась із 19 до 10 предметів.

Насамкінець, декілька слів про стипендіальне забезпечення студентів бюджетної форми навчання. Всього на І-ІІІ (теперішні ІІ-ІV) курсах налічується 293 студенти, з яких мають право отримувати стипендію за підсумками літньої сесії 207 осіб або 70,6% (без соціальних стипендій).

На нинішніх І і V курсах 100%-ве забезпечення стипендіями, зокрема на І курсі – 69 осіб і на V – 86 осіб. На ІІ курсі із 85 студентів отримували стипендії – 50 (58,8%), на ІІІ – із 94 – 70(74,5%) і на ІV – відповідно із 114 – 87 (76,3%). Загалом, на І-ІV курсах по факультету стипендіями забезпечені із 412 бюджетників 326 осіб або 79,1%. Стипендіальний фонд зверх 70% покривається із коштів контрактної форми навчання.


Схожі:

Спеціальність iconГалузь знань: економіка та підприємництво. Освітньо-кваліфікаційні рівні
М. П. Драгоманова в 1997 році започаткована спеціальність «Економічна теорія» (додаткова спеціальність «Інформатика»). За фахову...
Спеціальність iconСпеціальність 8
Спеціальність 05130104 "Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів "(ХС)
Спеціальність iconІсторична довідка спеціальність „міжнародні відносини”
Спеціальність „міжнародні відносини” була заснована в 1994 році. Серед її фундаторів були відомі вчені – професор Віднянський С....
Спеціальність iconАспірантура Спеціальність
Спеціальність: 01. 01. 01 – Математичний аналіз (під керівництвом доктора фіз мат наук, професора Шевчука Ігоря Олександровича)
Спеціальність iconЗаочний факультет навчальнийграфік напрям 050101 Комп’ютерні науки Спеціальність 050101
Спеціальність 050101 “Інформаційні управляючі системи та технології” ( кн-901 )
Спеціальність iconІ. Університет зобов’язується організувати навчання лікаря (П.І. Б., спеціальність)
Сумський державний університет (надалі «Університет») в особі ректора Васильєва А. В. з однієї сторони та лікар (спеціальність)
Спеціальність iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання
Українська мова та література, додаткова спеціальність: мова І література (англійська)"; ’’Мова та література (англійська), додаткова...
Спеціальність iconНазва курсів навчальних дисциплін Викладачі, які їх ведуть І. Спеціальність «Лікувальна справа»
Медична психологія – мед фак. №2 спеціальність «Лікувальна справа», 4 курс, іноземні студенти
Спеціальність iconІнформація станом на 0 08. 2013 11: 00 Факультет бродильних, консервних І цукрових виробництв Рейтинговий список вступників на денну форму навчання за окр «магістр» на основі здобутого окр «бакалавр» Спеціальність
Спеціальність 05170107 Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
Спеціальність iconІнформація станом на 10. 08. 2013 1 5 : 00 Хлібопекарських І кондитерських виробництв Рейтинговий список вступників на денну форму навчання за окр «спеціаліст» на основі здобутого окр «бакалавр» Спеціальність 05
Спеціальність 05170103 Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
Спеціальність iconВипускники юридичного факультету, спеціальність –Міжнародне право
Випускники 1969 року Історичного факультету, спеціальність –Історія, спеціалізація –Історія міжнародних відносин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи