Спеціальність icon

Спеціальність
НазваСпеціальність
Сторінка1/11
Дата31.05.2012
Розмір1.41 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Інформація

про підсумки заліково-екзаменаційної сесії за І семестр 2010-2011 навчального року (до перескладання)

Станом на 23 лютого 2011 року на стаціонарі залишилось 1155 студентів, оскільки 18 студентів впродовж семестру були переведені на заочну форму навчання, 8 відраховано і 3 оформили академвідпустки. Загалом 29 осіб. Найбільших втрат зазнали ІІ і ІІІ курси – 11 і 10 студентів; ІV – 6 і по одному – І і V курси. Серед спеціальностей ця картина виглядає таким чином:

Таблиця 1

Спеціальність

Переведено на з/ф

Відраховано

Оформлено а/в

Всього

Географія

5

1

-

6

Менеджмент

5

4

1

10

Екологія

3

-

1

4

Гідротехніка

-

2

1

3

Землевпорядкування

3

-

-

3

Екон. і соц. географія

-

-

-

-

Туризм

2

1

-

3

По факультету

18

8

3

29


Сесію складали 1165 студентів (без врахування тих, хто не з’явився з різних причин). За підсумками сесії маємо на факультеті 106 відмінників (9,1%), які розподілились по курсах і спеціальностях таким чином:

Кількість відмінників по курсах і спеціальностях Таблиця 2

Спеціальність

Кількість студентів по спеціальностях

Кількість відмінників по курсах

% від студентів спеціальностей

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Всього

Географія

181

0

0

0

0

4

4

2,2

Менеджмент

254

0

4

7

8

7

26

10,2

Гідроекологія

119

0

0

1

1

4

6

5,0

Водопостачання

89

0

4

0

0

3

7

7,9

Землевпорядкування

155

2

3

1

8

3

17

11,0

Екон. і соц. географія

73

-

0

2

0

3

5

6,8

Туризм

294

6

6

1

13

15

41

13,9

По факультету

1165

8

17

12

30

39

106

9,1


Якість знань по факультету до перескладання станом на 19 січня 2011 року склала 31,2%, в тому числі по курсах і спеціальностях:

Якість знань по спеціальностях і курсах Таблиця 3

Спеціальність

Кількість по спеціальностях

Якість знань по курсах

Якість по спеціальностях, %

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Географія

181

7,7

14,6

24,2

37,1

57,6

27,1

Менеджмент

254

28,0

19,7

40,7

45,0

49,0

37,0

Гідроекологія

119

0

11,5

20,0

42,3

34,6

24,0

Гідротехніка

89

15,8

25,0

14,3

26,7

60,0

24,7

Землевпорядкування

155

26,9

17,9

23,5

40,0

47,6

29,7

Екон. і соц. географія

73

-

40,0

44,4

12,5

57,9

39,7

Туризм

294

20,0

22,6

14,3

59,6

57,9

32,0

По факультету

1165

18,1

18,9

25,9

43,0

51,5

31,2


На факультеті налічується 422 студенти, що не склали хоча б один залік чи іспит, або 36,2% від загального числа студентів (до перескладання), що ілюструє табл.4


Число невстигаючих студентів Таблиця 4

Спеціальність

Число студентів по спеціаль-ностях

Кількість невсти-

гаючих студентів

Успішність на спеціаль-ностях, %

Студенти, що мають

дві заборгованості

К-кість осіб

% від спеціальності

Географія

181

79

56,4

50

27,6

Менеджмент

254

66

74,0

27

10,6

Гідроекологія

119

46

61,3

12

10,1

Гідротехніка

89

27

69,7

16

18,1

Землевпорядкування

155

68

56,1

30

19,4

Екон. і соц. географія

73

24

67,1

7

9,6

Туризм

294

112

61,9

44

15,3

По факультету

1165

422

63,8

187

16,1

187 студентів, що мали по дві заборгованості, розподілились по курсах таким чином: – І к. – 46 (21,9%), ІІ – 60 (22,7%), ІІІ – 31 (12,4%), ІV – 37 (15,2%), V – 13 (6,6%) = 187 (16,1%).

Успішність по факультету станом на 19 січня 2011 року склала 63,8%, в тому числі по курсах і спеціальностях (табл.5)

^ Успішність по факультету Таблиця 5

Назва курсу

К-кість студентів на курсі на початку сесії

К-кість студентів на курсі після закінчення сесії

Успішність по спеціальностях, %

Успішність

на

курсі, %

Географія

Менеджмент

Гідроекологія

Гідротехніка

Землевпорядкування

Економічна і соціальна географія

Туризм

Перший

211

210

48,7

80,0

9,1

42,1

46,2

-

57,8

53,3

Другий

266

264

29,3

57,3

57,7

66,7

51,3

55,0

69,8

55,3

Третій

256

251

63,6

83,3

60,0

71,4

50,0

77,8

51,8

63,3

Четвертий

246

244

65,7

76,7

84,6

86,7

48,6

43,8

59,6

66,4

П’ятий

197

196

81,8

85,7

65,4

100

100

89,5

79,8

83,7

По факультету

1176

1165

56,4

74,0

61,3

69,7

56,1

67,1

61,9

63,8


У таблицях 2-5 наведені дані про якість і успішність серед спеціальностей і курсів. Із таблиці 2 видно, що кількість відмінників на спеціальності «Географія»(2,2%) у чотири з лишком рази менша середньофакультетського показника (9,1%); на «Гідроекології» - майже у два рази (5,0%). Найвищий цей показник на спеціальності «Туризм» - 13,9%.

Найвища якість знань, що відповідає державним нормам, на V курсі – 51,5%; наближається до них якість знань на ІV курсі – 43%, інші курси значно не дотягують до цієї планки.

На І курсі спеціалізації «Гідроекологія» якість рівна 0%, «Географія» – 7,7%, на ІІ курсі спеціальності «Гідроекологія» - 11,5%, на ІІІ курсі спеціальностей «Гідротехніка» і «Туризм» - по 14,3% і на ІV курсі спеціальності «Економічна і соціальна географія» - 12,5%. Це найгірші показники.

Подібна картина щодо розподілу успішності серед курсів і спеціальностей. Зокрема, 100% успішність на 2-х спеціальностях V курсу – «Гідротехніка» і «Землевпорядкування»; майже 90% - «Економічна і соціальна географія». Загалом, на V курсі успішність склала 83,7%, що є найвищим показником серед інших курсів. Інші курси і спеціальності значно відстають від цієї цифри. Зокрема, на І і ІІ курсах показники успішності відповідно рівні 53,3 і 55,3, що не відповідає жодним стандартам. Ще нижча успішність на спеціалізації «Гідроекології» на І курсі – всього 9,1%. Це абсолютний антирекорд. Пов’язаний він з тим, що приймальна комісія забрала зі спеціалізації «Гідроекологія» всі державні місця на користь біологічного і хімічного факультетів, а найсильніші абітурієнти-географи були «переагітовані» на ці факультети.

Підсумки заліково-екзаменаційної сесії по академічних групах кожного курсу подані у таблицях 7 – 11. Там же відзначені дисципліни, з найнижчими успішністю та якістю з екзаменів та успішністю – із заліків. Додатково наведені прізвища відмінників та студентів із двома заборгованостями у кожній академгрупі .

У зв’язку зі зростанням вимог до навчального процесу в силу об’єктивних причин, навчально-методичне управління звертає прискіпливу увагу на навчальні дисципліни, де якість знань перевищує 75%. У таблиці 12 наведені назви дисциплін, прізвища викладачів і показники якості знань, більші 75% і менші 30%.

Таблиця 12

№ групи

Предмет

Викладач

Якість

знань, %гру-

пи

Предмет

Викладач

Якість знань, %

1

2

3

4

1

2

3

4

Перший курс, >75%

Перший курс, <30%

118

Історія туризму

к.г.н. Дутчак С.В.

78,3

Другий курс

204

Іноземна мова

лаб. Яценко Т.В., ас.Федюк А.М., ас.Паров’як І.І., доц.Щербань Н.П, доц.Лабовкіна Г.А. ас.Баланюк С.С.

84,2

107

Історія української культури

ас. Горбатюк О.В.

0

207

Основи землезнавства

проф. Ющенко Ю.С., ас. Опеченик В.М.

80,0

107

Геологія з основами геоморфології

доц. Чернега П.І., доц..Дутчак М.В.

9,1

209

Іноземна мова
90,0

112

Історія України

ас. Руснак О.В.

26,3

209

Геоморфологія і палеогеографія

доц. Дутчак М.В.

75,0

210

Іноземна мова
76,9

Третій курс

112

БЖД

ст. викл. Козік Н.М.

27,3

302

Економічна теорія

доц. Белінський П.І.

75,0

111

Туризмознавство

ас. Заячук О.Г.

26,1

317

Економічна теорія

ас. Поченчук Г.М.

81,3

317

Методи вимірювання параметрів

ас. Шевчук А.Ю.

87,5

112

Вища математика

доц. Пасічник Г.С.

13,6

Четвертий курс

118

15,0

401

Прикладна фізгеографія

доц. Дутчак М.В.

80,0

Другий курс

402

Тематична картографія

доц. Заячук М.Д.

77,8

404

Управління персоналом

доц. Гостюк М.Т.

86,7

202

БЖД

доц. Романів Л.В.

25

404

Географія туризму

ас. Смик О.С.

80,0

203

Дослідження операцій

доц. Губатюк І.В.

26,3

405

Управління персоналом

доц. Гостюк М.Т.

77,8

412

Туристичні ресурси України

ас. Ясенчук В.І.

81,0

203

Мікроеконо-міка

доц. Губатюк І.В.

9,5

411

Маркетинг туризму

доц. Король О.Д.

77,8

410

Менеджмент туризму

ас. Брик С.Д.

81,3

203

Статистика

доц. Нікітін А.В.

23,8

411

83,3

205

Мікроеконо-міка

доц.

Губатюк І.В.

25,0

207

Фізика

доц. Стасик М.О.

10,0

П’ятий курс

217

Фізика

доц. Стасик М.О.

21,4

500

Охорона праці в галузі

ас. Ходан Г.Д.

84,6

208

Вища математика

доц. Мартинюк О.В.

21,1

500

Фізгеографія Карпат і Поділля

д.г.н. Кілінська К.Й.

81,8

208

Геодезія

доц. Білокрини-цький С.М.

22,2

501

д.г.н. Кілінська К.Й.

75,0

500

Економічне районування

доц. Греков С.А.

76,9

511

Маркетинг комунікаційних систем

доц. Король О.Д.

100

208

Міжнародні аграрні відносини

д.г.н. Сухий П.О.

29,4

512

Педагогіка і психологія

проф. Іванчук М.Г.

80

210

Філософія

ас. Турко О.В.

29,6

512

Методика викладання географії

доц. Заячук М.Д.

90

Третій курс

512

Проблеми фіз., економ. і соціальної географії

доц. Проскурняк М.М., доц. Костащук І.І.

90

301

Географія ПРП

проф. Руденко В.П.

25,0

514

Стратегічний менеджмент

ас. Фостій В.В.

100

306

Економічна теорія

доц. Белінський П.І.

21,7

515

100

307

Моделювання і прогнозування стану довкілля

доц. Скіп Б.В.

21,4

520

Методика викладання предмету

доц. Аніпко Н.П.

100

317

26,7

514

Інвестиційний менеджмент

к.г.н. Кирпушко Я.В.

92,9

313

Економічна теорія

доц. Белінський П.І.

29,4

515

100

308

Основи охорони праці

ас. Куковська І.Л.

29,4

514

Інноваційний менеджмент

к.г.н. Іванунік В.О.

85,7

310

Картографія і карткреслення

доц..Скрип-ник Я.П.

22,2

515

100

311

27,8

514

Педагогіка і психологія

проф. Іванчук М.Г.

85,7

312

5,00

515

83,3

П’ятий курс

517

Охорона праці

доц. Сівак В.К.

85,7

513

Менеджмент організацій

доц. Чубрей О.С.

25

520

Охорона праці

ас. Лісовська А.Г.

85,7

513

Педагогіка і психологія

проф. Іванчук М.Г.

25

517

Педагогіка і психологія

проф. Іванчук М.Г.

100

517

Методика викладання екології

к.г.н. Кирилюк А.О.

85,7

517

Сучасні концепції

проф. Кирилюк М.І.

100

517

Фізичне забруднення довкілля

доц. Скіп Б.В.

100

518

Охорона праці

ас. Григор’єва Г.В.

100

518

Методика виклад. земл.

доц.Білокриницький С.М.

100

518

АПК

доц. Сухий П.О.

85,9

518

Управління земельними ресурсами

доц. Козьмук П.Ф.

100

509

Географія рекреац.

доц. Вацеба В.Я.

83,3
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Спеціальність iconГалузь знань: економіка та підприємництво. Освітньо-кваліфікаційні рівні
М. П. Драгоманова в 1997 році започаткована спеціальність «Економічна теорія» (додаткова спеціальність «Інформатика»). За фахову...
Спеціальність iconСпеціальність 8
Спеціальність 05130104 "Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів "(ХС)
Спеціальність iconІсторична довідка спеціальність „міжнародні відносини”
Спеціальність „міжнародні відносини” була заснована в 1994 році. Серед її фундаторів були відомі вчені – професор Віднянський С....
Спеціальність iconАспірантура Спеціальність
Спеціальність: 01. 01. 01 – Математичний аналіз (під керівництвом доктора фіз мат наук, професора Шевчука Ігоря Олександровича)
Спеціальність iconЗаочний факультет навчальнийграфік напрям 050101 Комп’ютерні науки Спеціальність 050101
Спеціальність 050101 “Інформаційні управляючі системи та технології” ( кн-901 )
Спеціальність iconІ. Університет зобов’язується організувати навчання лікаря (П.І. Б., спеціальність)
Сумський державний університет (надалі «Університет») в особі ректора Васильєва А. В. з однієї сторони та лікар (спеціальність)
Спеціальність iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання
Українська мова та література, додаткова спеціальність: мова І література (англійська)"; ’’Мова та література (англійська), додаткова...
Спеціальність iconНазва курсів навчальних дисциплін Викладачі, які їх ведуть І. Спеціальність «Лікувальна справа»
Медична психологія – мед фак. №2 спеціальність «Лікувальна справа», 4 курс, іноземні студенти
Спеціальність iconІнформація станом на 0 08. 2013 11: 00 Факультет бродильних, консервних І цукрових виробництв Рейтинговий список вступників на денну форму навчання за окр «магістр» на основі здобутого окр «бакалавр» Спеціальність
Спеціальність 05170107 Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
Спеціальність iconІнформація станом на 10. 08. 2013 1 5 : 00 Хлібопекарських І кондитерських виробництв Рейтинговий список вступників на денну форму навчання за окр «спеціаліст» на основі здобутого окр «бакалавр» Спеціальність 05
Спеціальність 05170103 Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
Спеціальність iconВипускники юридичного факультету, спеціальність –Міжнародне право
Випускники 1969 року Історичного факультету, спеціальність –Історія, спеціалізація –Історія міжнародних відносин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи