Про проведення  v міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів icon

Про проведення  v міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів
Скачати 148.8 Kb.
НазваПро проведення  v міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів
Дата27.07.2012
Розмір148.8 Kb.
ТипДокументиПроректору із наукової роботи

_____________________________

Про проведення  V Міжнародної

наукової конференцiї студентів та аспірантів


11-13 квiтня 2006 року  Донецький національний технiчний унiверситет спільно з Донецьким національним унiверситетом і Донецькою філією Державного закладу „Державний екологічний інститут Мінприроди України” за участю Державного управління екології та природних ресурсів в Донецькій області проводить V Міжнародну наукову конференцiю студентів та аспірантів "Охорона навколишнього середовища та рацiональне використання природних ресурсiв". Пiд час конференцiї будуть працювати секцiї:

1. Знешкодженння газових викидiв.

2. Рекуперацiя промислових вiдходiв.

3. Очистка стiчних вод.

4. Обладнання екологiчно чистих технологiй та захисту бiосфери.

5. Соціально-економічні, управлiнські та правові аспекти реалізації екополітики.

6. Фiтооптимiзацiя техногенного середовища та охорона рослинного свiту.

7. Фауна, екологiя та охорона тваринного свiту.

8. Проблеми екологiчної безпеки.

9. Хімія довкілля

10. Раціональне використання природних ресурсів

11. Екологічний моніторинг, оцінка ризика й інформаційні технології

Запрошуємо студентiв та аспiрантiв Вашого навчального закладу взяти участь у роботi конференцiї. В цей же час в університеті за дорученням Міністерства освіти і науки України проводиться ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади за навчальною дисципліною "Основи екології та охорони навколишнього середовища” і ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за розділом "Екологія та охорона навколишнього середовища". Запрошуємо Вас до участі у цих заходах.

Для формування програми та збiрки доповiдей конференції Вам необхідно до  10 березня 2005 року направити матеріали доповіді згідно п.6 вимог до оформлення тексту доповідей. Разом із вищевказаними матерiалами для компенсацiї органiзацiйних витрат Вам необхiдно за кожну доповiдь перерахувати - 21 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ – 3 грн. 50 коп.) – для студентів Донецького національного технiчного унiверситету і Донецького національного унiверситету; - 42 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ – 7 грн. 00 коп.) – для студентів інших вищих навчальних закладів на рахунок: Донецька філія ДЗ „Державний екологічний інститут Мінприроди України”, розрахунковий рахунок 26001301611696 з позначкою "За участь у студентськiй конференцiї", код ЄДРПОУ 23429740. Банк одержувача – Калінінська філія АКБ „Національний кредит” в м. Донецьку, МФО 335720.

Програма конференцiї буде надiслана тiльки навчальним закладам, якi перерахували органiзацiйнi внески, у друкованому вигляді, а також розміщена до 01 квітня 2005 року на сайті: http://donntu.edu.ua. Кращі доповіді додатково можуть бути надруковані у збірці наукових праць ДонНТУ серії «Хімія і хімічна технологія» (зареєстрована ВАК України).

Проректор із наукової роботи,

професор, докт. техн. наук  Є.О. Башков
^

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДОПОВIДЕЙ1. Обсяг доповiдi - двi повнi сторiнки тексту. Текст доповіді оформлюється тільки з використанням редактора Word (не нижче версії 6.0), шрифтом Times New Roman, розмір шрифта 12 пт. Використовувати стиль тільки “обычный”.

2. Текст наводиться в умовнiй рамцi з полями: ліворуч, праворуч та зверху 25 мм, знизу - 30 мм. Назва доповiдi друкується великими лiтерами, вiдступивши вiд початку сторінки 2 рядки (назва – на 3-му). Перенесення слiв у назвi доповiдi не дозволяється. Пiсля назви доповiдi, пропустивши один рядок, друкуються iнiцiали та прiзвища авторiв малими лiтерами (iнiцiали та прiзвища авторiв-наукових керівників підкреслюються). Кiлькiсть авторiв доповiдi - не бiльше 3-х чол.

Потiм на наступному рядку друкується малими літерами повна назва ВНЗ, пiсля чого, пропустивши один рядок, наводиться основний текст доповiдi (абзац - 5 лiтер). Текст друкується з рядками через 1 інтервал.

Вирівнювання назви доповіді, прізвищ авторів та назви ВНЗ – «по середине», вирівнювання основного тексту доповіді – «по ширине».

3. Графiчний матерiал (надається у форматі JPEG), математичнi формули та iноземнi слова виконуються тільки з використанням комп'ютерної техніки та розташовуються по тексту.

4. Посилання на використанi джерела не наводяться.

5. Реферативнi та оглядовi доповiдi не приймаються. Доповiдь повинна мати матерiали особистих наукових дослiджень.

6. Обов`язково пересилається електронною поштою єдиний файл, який повинен містити текст доповіді (перші дві сторінки файлу), заявку на участь у конференції (третя сторінка файлу) та інформацію про авторів для формування програми конференції (четверта сторінка файлу) (дивись зразки). Тема електронного листа та назва файлу виконуються латинськими літерами і повинні відповідати номеру секції конференції та прізвищу першого доповідача (наприклад, “s5lebedev”). Розширення файлу – doc. Електронна адреса (e-mail), куди слід надсилати листа визначається залежно від того, до якої секції автори надсилають доповідь.

Доповіді надсилаються:

Секція

Назва

Електронна адреса

Секретар секції

Телефон

1

^ Знешкодженння газових викидiв

vukudu2@mail.ru

Калініхін Олег Миколайович

80662886688

2

^ Рекуперацiя промислових вiдходiв

vidxodu2@mail.ru

Калініхін Олег Миколайович

80662886688

3

^ Очистка стiчних вод


vodoochustka2@mail.ru

Єрмакова Олена Валеріївна

80623010387 80509187809

4

^ Обладнання екологiчно чистих технологiй та захисту бiосфери

mahp@feht.dgtu.donetsk.ua

Бован Деніс Вікторович

80509449864 80623010316

5

^ Соціально-економічні, управлiнські та правові аспекти реалізації екополітики

econom-soc2@mail.ru

Єрмакова Олена Валеріївна

80623010387 80509187809

6

^ Фiтооптимiзацiя техногенного середовища та охорона рослинного свiту

safonov@dongu.donetsk.ua

Сафонов Андрій Іванович

80623053327 80623046177

7

^ Фауна, екологiя та охорона тваринного свiту

strelk@dongu.donetsk.ua

Щтірц Артур Давидович

80623356929 80676224277

8

^ Проблеми екологiчної безпеки

bezpeka06@mail.ru

Проскурня Юлія Анатоліївна

80623010308

9

^ Хімія довкілля


ximija06@mail.ru

Волкова Олена Іванівна

80623010963

10

^ Раціональне використан-ня природних ресурсів

resursu2@mail.ru

Турчаніна Оксана Миколаївна

80623010303 80622714982

11

^ Екологічний моніторинг, оцінка ризика й інформаційні технології

ka@cs.dgtu.donetsk.ua

Харитонов Антон Юрійович

80623010851


Матеріали, надіслані після 10 березня 2006 року, не розглядаються.


7. До 25 березня 2006 року Вам треба надіслати за вказаною у п. 6 електронною поштою сканований документ, який підтверджує сплату організаційного внеска. Назва файлу цього документу повинна відповідати доповіді – наприклад, plat_s5lebedev. Без цього підтвердження доповідь буде включена тільки до програми роботи конференції, але не буде включена до збірки доповідей.

8. Матерiали надсилаються українською чи росiйською мовами, не бiльше двох доповiдей вiд одного наукового керiвника.

Доповідь може бути надіслана студентом або аспірантом самостійно. У цьому випадку в усіх матеріалах доповіді не вказуються дані про наукового керівника.

Студент або аспірант не можуть бути серед авторів більш ніж двох доповідей.


9. ^ При невиконанні наведених вимог доповіді будуть повернуті та не будуть допускатися до участі у конференції.


10. При необхідності оформлення для сплати організаційного внеску рахунку, договору та акту здавання-приймання терміново надішліть запит за електронною поштою a_panasenko@mail.ru з вказівкою адреси, за якою необхідно надіслати вищевказані матеріали.


Додаткова iнформацiя за телефонами та електронною поштою:

Панасенко Анатолiй Iванович – (062)3055303 (сл.), (062)3127256 (дом.), a_panasenko@mail.ru;

Павлова Галина Iванiвна – (062)3010829 (сл.)


Цього листа з прикладами оформлення з 01 лютого 2006 року розташовано на сайті: http://donntu.edu.ua


Зразок початку доповіді (розташовується на 1-2 стор. файлу)

^

ПІДСУМКИ РОБОТИ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ

ГРОМАДСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ «РОЗА ВЕТРОВ»М.А. Лебедєв, А.І. Панасенко

Донецький національний технічний університет


У концепції сталого розвитку, що одержала широке поширення в усьому світі, і особливо в розвинених країнах, одна з основних ролей приділяється громадськості. Вона повинна брати активну участь у рішенні більшості питань, пов'язаних із впливом суспільства, як на навколишнє середовище, так і на соціум. У розвитих країнах такий підхід реалізовується досить успішно, але в країнах, що розвиваються, і в країнах СНД громадськість часто має дуже незначний вплив на процес прийняття рішень. Тому розвинені країни проводять різні програми, фінансують проекти, спрямовані на підвищення активності громадськості.

....................................................................................................................................


---------------------------------------------------------


Зразок заявки на доповідь (розташовується на 3 стор. файлу мовою доповіді)

^

ЗАЯВКА НА ДОПОВIДЬ


на V Міжнародну наукову конференцiю студентів та аспірантів

"Охорона навколишнього середовища та рацiональне використанння природних ресурсiв"


1. ВНЗ________________Донецький національний технічний університет___________________

2. Секцiя ________5. Соціально-економічні, управлiнські та правові аспекти реалізації екополітики________________________________________________________________________

3. Назва доповiдi _____^ ПІДСУМКИ РОБОТИ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ

ГРОМАДСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ «РОЗА ВЕТРОВ»______________________


4. Автори доповiдi-студенти _______Лебедєв Максим Андрійович________________________

(прiзвище,iм'я , по батьковi)

5. Курс ___6__,група __ЕП 00___,факультет ____екології та хімічної технології______________

6. Науковий керiвник ________Панасенко Анатолій Іванович____________________________

(прiзвище,iм'я, по батьковi)

вчене звання____доцент_______, науковий ступiнь ____канд. техн. наук___________________

посада ___професор____, кафедра ________”Прикладна екологія та охорона навколишнього середовища”________________________________________________________________________

7. Адреса для листування ______83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 85, кв. 98_________________

Е-mail _____a_panasenko@mail.ru__

8. Телефони для спілкування: ________8(062)3055303_____________________________________

9. Демонстраційний матеріал (без нього доповідь на конференції неможлива): прозорі плівки, плакати (необхідне підкреслити)


-------------------------------------------------------------


До програми конференції (розташовується на 4 стор. файлу мовою доповіді)


  1. М.А. Лебедєв

Донецький національний технічний університет
^

ПІДСУМКИ РОБОТИ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ «РОЗА ВЕТРОВ»

Науковий керівник: професор А.І. Панасенко
ПЕРЕРАБОТКА МЕДНОГО ЛОМА В МЕДНЫЙ КУПОРОС


Е.В. Фесенко, В.С. Иванов

Донецкий национальный технический университет


Способы производства медного купороса различают главным образом по видам применяемого сырья:

1) из медного лома и отходов меди с окислением меди кислородом воздуха, электролизом или раствором хлорной меди;

2) из окиси меди, получаемой из белого мата;

3) из окиси меди и сернистого газа;

4) из окисленных медных руд, содержащих незначительное количество меди;

5) из колчеданных огарков и других отходов;

6) из отбросных электролитных растворов медеэлектролитных заводов.

Традиционным является способ производства медного купороса из меди и медного лома с окислением меди кислородом воздуха. Этот процесс имеет следующие стадии:

1) плавление медного лома;

2) получение гранулированной меди;

3) «натравка» и получение медного купороса;

4) кристаллизация и сушка медного купороса.

Следует отметить положительные характеристики данного метода. В отсутствии окислителей в разбавленной серной кислоте медь практически не растворяется. Она с достаточной скоростью растворяется в горячей концентрированной серной кислоте, но осуществлять этот процесс нерационально, т.к. при этом половина затрачиваемой кислоты восстанавливается до SO2, который необходимо улавливать. С целью экономии серной кислоты, а также во избежание образования вредных выбросов окисление меди производят кислородом воздуха одновременно с процессом «натравки».

Рассмотрим все стадии процесса детально.

Медный лом предварительно переплавляют для рафинирования (очистки от примесей Fe, Zn, Al, Pb и др.) и придания ему формы, удобной для растворения. Примеси летучих металлов и окислов – металлический цинк, трехокиси мышьяка и сурьмы – удаляются при нагревании меди до ее расплавления. Образующиеся в процессе окислы металлов, нерастворимые в меди, переходят в шлак, всплывающий на поверхность металла.

После окисления, ошлакования примесей металлов и удаления шлака производят процесс гранулирования с получением пузыристой и пористой меди, который основан на быстром выделении газов при внезапном охлаждении и затвердевании расплавленной меди.

После получения гранул меди, обладающих большой поверхностью, что ускоряет растворение в кислоте, осуществляют процесс «натравки». При взаимодействии гранул меди с разбавленным раствором серной кислоты, содержащим также сульфат меди, в присутствии воздуха, кислород воздуха растворяется в кислоте, диффундирует к поверхности меди и окисляет ее до закиси меди:

4Cu + O2 = 2Cu2O.

Закись меди растворяется в серной кислоте:

Cu2O + H2SO4 = Cu2SO4+ H2O.

Образующийся сульфат закиси меди легко окисляется в сульфат окиси меди:

2Cu2SO4 + 2H2SO4 + O2 = 4CuSO4 + 2H2O.

Процесс значительно ускоряется, когда в растворе уже присутствует медный купорос. В результате деполяризации CuSO4 восстанавливается медью до Cu2SO4, а затем Cu2SO4 вновь окисляется растворенным кислородом до CuSO4. Таким образом, медный купорос играет роль переносчика кислорода. Растворение меди также ускоряется в присутствии в растворе ионов железа вследствие деполяризации:

4Fe2+ + O2 + 4H+ = 4Fe3+ + 2H2O,

2Cu + 4Fe3+ = 2Cu2+ + 4Fe2+.

Ионы Fe2+ вновь окисляются в Fe3+ и служат, таким образом, катализатором процесса. При этом происходит постепенное накопление сульфата железа в маточном растворе.

При рассмотрении процесса «натравки» следует отметить такие недостатки, как большие эксплуатационные затраты, т.к. на 1 тонну готовой продукции необходимо подать большое количество орошающей жидкости, а отработанный раствор, выводимый из цикла необходимо перерабатывать. Также общая скорость процесса очень мала и лимитируется наиболее медленной его стадией – окислением меди до закиси меди. Это объясняется малой растворимостью кислорода и медленной его диффузией к поверхности гранул меди. Причем скорость растворения меди составляет 129.8 г/(м2·час) при содержании в растворе CuSO4·5H2O – 100.0 г/л, H2SO4 – 111.3 г/л, FeSO4 – 20.8 г/л и 116.2 г/(м2·час) при содержании в растворе CuSO4·5H2O – 500.0 г/л, H2SO4 – 111.3 г/л, FeSO4 – 20.8 г/л.

Дальнейшей стадией процесса является кристаллизация. Вытекающий из натравочной башни горячий щелок подается насосом во вращающийся кристаллизатор непрерывного действия с воздушным охлаждением раствора. Основное внимание на данной стадии следует уделить совместной растворимости в системе FeSO4 – CuSO4 – H2SO4, равновесные соотношения которой можно посмотреть по литературным данным. Как уже отмечалось, ионы железа попадают в циркулирующий раствор при растворении меди с серной кислотой, образуя FeSO4. Содержание сульфатов железа в растворе непрерывно возрастает и достигает иногда критических значений. Вследствие этого при кристаллизации медного купороса выделяется также и сульфат железа, загрязняющий продукт. Поэтому, когда концентрация железа в растворе становится столь большой, что создается опасность получения нестандартного по содержанию железа медного купороса, раствор полностью выводят из обращения. Если бы маточный раствор, циркулирующий в цикле производства, представлял собой слабый раствор медного купороса, была бы возможна его переработка, например, цементацией меди из раствора:

FeSO4 + CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu

Однако в реальных условиях этот процесс проводить нецелесообразно, т.к. теряется часть готовой продукции. Это является еще одним недостатком данного метода.

Завершающими стадиями процесса являются центрифугирование и сушка медного купороса. Смесь кристаллов с маточным раствором поступает в центрифугу, где кристаллы, отжатые от маточного раствора, промываются водой. Отцентрифугованный продукт высушивают в барабанной сушилке воздухом при 90 – 100 0.

Таким образом, на основе выше изложенного следует вывод о том, что необходимо искать другой более эффективный окислитель.

^ ЗАЯВКА НА ДОПОВІДЬ

на V Міжнародну наукову конференцію студентів та аспірантів

“ Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів”


1. ВНЗ: Донецький національний технічний університет

2. Секція: 2. Рекуперація промислових відходів

3. Назва доповіді: ^ ПЕРЕРАБОТКА МЕДНОГО ЛОМА В МЕДНЫЙ КУПОРОС

4. Автори доповіді: студентка Фесенко Олена Володимирівна

5. Курс 5, група ЕП 03, факультет екології та хімічної технології

6. Науковий керівник: Іванов Віктор Семенович, доцент, к.х.н., доцент кафедри “Прикладна екологія та охорона навколишнього середовища”

7. Адреса для листування 8003, м. Донецьк, пр. Шевченко, буд. 100, кв.12; E-mail mavev@mail.ru

8. Телефони для спілкування: ________8(062)3055303_____________________________

9. Демонстраційний матеріал (без нього доповідь на конференції неможлива): прозорі плівки, плакати (необхідне підкреслити)

1. О. В. Фесенко

Донецький національний технічний університет

ПЕРЕРАБОТКА МЕДНОГО ЛОМА В МЕДНЫЙ КУПОРОС

Науковий керівник: доц. В.С. Іванов

Схожі:

Про проведення  v міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconПро проведення VІ міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів
Міжнародну наукову конференцiю студентів та аспірантів «Охорона навколишнього середовища та рацiональне використання природних ресурсов»,...
Про проведення  v міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconПро проведення VІI міжнародної наукової конференцiї аспірантів та студентів
«Охорона навколишнього середовища та рацiональне використання природних ресурсов», яка присвячена 80-річчю факультету екології та...
Про проведення  v міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconПро проведення XXIІ всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій області проводять ХXIІ всеукраїнську наукову конференцiю аспірантів...
Про проведення  v міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconПро проведення XXIІІ всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Донецькій області та Державного підприємства «Донецький екологічний інститут» за підтримки тов фірма «Друк-Інфо» проводять ХXIІІ...
Про проведення  v міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconПро проведення XXIІІ всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Донецькій області та Державного підприємства «Донецький екологічний інститут» за підтримки тов фірма «Друк-Інфо» проводять ХXIІІ...
Про проведення  v міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconПро проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій...
Про проведення  v міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconПро проведення XX всеукраїнської наукової конференцiї аспірантів І студентів
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій...
Про проведення  v міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconМіжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «viii харківські студентські філософські читання» Україна, Харків
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів
Про проведення  v міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconМіжнародна наукова конференція студентів та аспірантів «viii харківські студентські філософські читання» Україна, Харків
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів
Про проведення  v міжнародної наукової конференцiї студентів та аспірантів iconПро проведення XXIV всеукраїнської наукової конференції аспірантів І студентів
Державної екологічної інспекції в Донецькій області, за підтримки тов фірма «Друк-Інфо» проводять ХXIV всеукраїнську наукову конференцiю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи