Для участі в конференції icon

Для участі в конференції
Скачати 68.02 Kb.
НазваДля участі в конференції
Дата02.06.2012
Розмір68.02 Kb.
ТипДокументи

Для участі в конференції кожному учаснику конференції необхідно:

до 01 жовтня 2011 року подати заявку на участь у конференції.

до 01 жовтня 2011 року представити статті в паперовому та електронному вигляді на адресу оргкомітету та копію платіжного доручення про сплату реєстраційного внеску та супровідні документи (очна форма).


Заявка на участь у конференції

(для кожного з співавторів)

Ім’я та прізвище______________________________

Місце роботи ________________________________

____________________________________________

Посада _____________________________________

Науковий ступінь, вчене звання_________________

Адреса ______________________________________

Тел._________________________________________

E-mаil _______________________________________

Назва доповіді: _______________________________

_____________________________________________

Форма участі (доповідь, співавторство, участь в

обговоренні)__________________________________
Робочі мови: українська, російська, англійська.

^ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК (без ПДВ):

Очна форма участі

Внесок

Наукові співробітники, інженерно-технічні працівники, викладачі

100 грн.

Аспіранти

50 грн.

Студенти

30 грн.


За рахунок реєстраційних внесків покривається частина витрат по організації конференції.

^ Реєстраційні внески слід переводити на рахунок Вінницького національного технічного університету:

ГУДКУ у Вінницькій області, код 02070693,

р/р 31252272210169; МФО 802015 для ВНТУ.

Примітка: В платіжному дорученні обов’язково вказати “За участь в конференції “Енергоефективність в галузях економіки України” П.І.Б, ..., П.І.Б. без ПДВ.

Можливі очна і заочна форми участі у роботі конференції.


^ Матеріали доповідей, розглянутих та схвалених на конференції, будуть рекомендовані для опублікування в фахових виданнях ВНТУ, включених до переліку ВАК України: “Вісник ВПІ”; електронний журнал “Наукові праці ВНТУ”; науково-технічний збірник ВНТУ “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві” (вартість сторінки публікації – 15 грн.).


^ Вимоги до оформлення матеріалів

1. Доповідь повинна містити коротку характеристику загальної проблеми та актуальності нерозв’язаних задач з обов’язковим посиланням на літературні джерела; формування задач, що розглядаються; характеристику методу розв’язання цих задач; отримані результати; висновки; список літературних джерел.

2. Вимоги до оформлення статей для публікації розміщені на сайті університету:

2.1. Структура статті:

УДК

Автори (ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання)

Назва статті

Анотація

Вступ

Основний текст

Висновки

Список літератури

Відомості про авторів.

2.2. У статті мають застосовуватись одиниці Міжнародної системи (CI).

2.3. Формули повинні набиратися у редакторі формул (Equation 3.0 або Math Type). Кожна формула набирається як один об'єкт.

2.4. Ілюстрації подаються включеними (без OLE-зв'язку, кожна ілюстрація - один об'єкт) у текст статті після першого посилання на нього.

2.5. Кожна таблиця повинна бути надрукована з відповідним заголовком та нумерацією.

2.6. Висновки друкуються після основної частини тексту.

2.7. Список літератури оформлюється згідно з
ДСТУ ГОСТ 7.1. 2006 (див. приклади).

2.8. Після списку літератури наводиться повна назва кафедри (підрозділу) ВНТУ, що рекомендує статтю до опублікування.

2.9. Відомості про авторів: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада та повна назва установ де працюють співавтори, номери телефонів, адреси електронної пошти.

Разом з роздрукованим рукописом статті подаються: реферат, що містить стисло і точно сформульовану постановку задачі та основні результати роботи (обов'язковим є подання тексту реферату з ключовими словами (трьома мовами одним файлом) на диску (CD); Авторська довідка.

http://visnyk.vstu.vinnica.ua/forautors/


^ Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Вінницька обласна державна адміністрація

Вінницький національний технічний

університет (ВНТУ)

Академія будівництва України (АБУ)

Територіальне управління Державної інспекції з енергозбереження по Вінницькій області

Інститут будівництва, теплоенергетики

та газопостачання (ІнБТЕГП) ВНТУ

запрошення

^

Всеукраїнська

науково-технічна конференція


Енергоефективність в галузях економіки України

^ 23 - 25 листопада 2011 року


Вінниця

Метою конференції є обговорення стану та визначення оптимальних шляхів розв’язання теоретичних та практичних задач енергоефективності в різних галузях економіки України.


^ Напрямки роботи конференції:

– енергоефективність та захист навколишнього середовища в енергетиці та промисловості;

– енергоощадні і природозберігаючі технології в будівництві та житлово-комунальному господарстві;

– диверсифікація енергоносіїв в промисловості, житлово-комунальному господарстві та агропромисловому комплексі, альтернативні, поновлювальні джерела енергії.

Програма роботи

23 листопада 2011 р.

800–1100 – реєстрація учасників конференції, поселення;

1100 – пленарне засідання;

1230–1330 – обід;

1345–1800 – робота секцій.

24 листопада 2011 р.

900–1200 – робота секцій;

1230–1330 – обід;

1345–1800 – робота секцій.

25 листопада 2011 р.

1200–1330 – закриття конференції;

1400–1500 – обід;

1700 – культурна програма.
^

Програмний комітет


Голова – Грабко В.В., ректор ВНТУ; заступник голови – Павлов С. В., проректор з наукової роботи ВНТУ.

Члени: Ратушняк Г.С. – директор Інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання (ІнБТЕГП), завідувач кафедри теплогазопостачання (ТГП) ВНТУ; Ткаченко С.Й. – заступник директора ІнБТЕГП з наукової роботи, завідувач кафедри теплоенергетики (ТЕ) ВНТУ; Дудар І.Н. – завідувач кафедри містобудування та архітектури (МБА) ВНТУ; Моргун А.С. – завідувач кафедри промислового та цивільного будівництва (ПЦБ) ВНТУ; Сердюк В.Р. – завідувач кафедри менеджменту будівництва та цивільної оборони (МБЦО) ВНТУ; Лівінський О.М. – професор кафедри містобудування та архітектури (МБА) ВНТУ; Друкований М.Ф. – професор кафедри промислового та цивільного будівництва (ПЦБ) ВНТУ; Аксельрод Р.Б. – заступник голови державної адміністрації Вінницької області; Ренгач Ю.С. – начальник територіального управління Державної інспекції з енергозбереження по Вінницькій області.


Оргкомітет (робоча група)

Голова – Ратушняк Г.С. – директор Інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання ВНТУ.

Заступники голови:

Богачук В.В. – начальник науково-дослідної частини ВНТУ;

Ткаченко С.Й. – заступник директора з наукової роботи ІнБТЕГП, завідувач кафедри ТЕ ВНТУ.

Члени групи: Ковальчук В.І. – проректор з науково-педагогічної роботи по матеріально-технічному забезпеченню навчального та наукового процесів ВНТУ; Нечепуренко Л.М. – головний бухгалтер ВНТУ; Дудар І.Н. – завідувач кафедри МБА ВНТУ; Моргун А.С. – завідувач кафедри ПЦБ ВНТУ; Сер-
дюк В.Р. – завідувач кафедри МБЦО ВНТУ; Степа-
нов Д.В. – доцент кафедри ТЕ ВНТУ.

Теми доповідей, розглянутих та схвалених на конференції і рекомендованих до публікації, будуть оголошені на заключному пленарному засіданні конференції.

проживання учасників конференції планується в гуртожитку ВНТУ та готелях м. Вінниці (за попереднім замовленням і окрему плату). Вартість проживання буде повідомлена додатково.
^

Культурна програма


Для учасників конференції планується екскурсія по місту Вінниця.

Адреса для спілкування, контактні телефони


Ратушняк Г.С.

Дирекція ІнБТЕГП ВНТУ

Хмельницьке шосе, 95

м. Вінниця, 21021, Україна.

Тел. (0432)-505-129 – Павлов Сергій Васильович;

тел. (0432)-465-204 – Ратушняк Георгій Сергійович;

тел. (0432)-598-339 – Степанов Дмитро Вікторович;

тел. (0432)-598-627 – Ткаченко Станіслав Йосипович;

тел. (0432)-598-339, 598627 – Бабак Наталія Володимирівна.

Факс: 0432-46-57-72 (для Ратушняка Г.С.)

E-mаil: te@inbtegp.vstu.vinnica.ua


Місто Вінницю називають перлиною Поділля і це дійсно так. Розташоване на берегах легендарної річки Південний Буг, воно вражає кожного органічним поєднанням міської цивілізації та живописної природи.

Місту більше ніж шістсот років, його історія знала як злети так і падіння. Історичні пам’ятки, які збереглись до цього часу, їх реставрація, поява нових будівель в традиційному історичному оточенні допомагає зберегти унікальний характер архітектури міста. Повага та піклування про минуле та відродження національних традицій міста стали досить поширеними останнім часом та сприяють відродженню духовного життя міста.

Сьогодні всі старовинні храми, а саме: Костел Пресвятої Діви Марії Ангельської, Свято-Преображенський кафедральний собор, Свято-Вознесенська церква та інші є діючими. В місті будуються нові храми різних релігійних конфесій.

Також всі музеї міста відкриті для відвідувачів. Унікальна церква Св. Миколая, де лежить забальзамоване тіло відомого в усьому світі хірурга Миколи Пирогова, розташована поряд з музеєм-садибою М.І.Пирогова. Краєзнавчий та Художній музеї – справжня скарбниця, в якій знаходяться шедеври мистецтва, скульптури, вироби з декоративного мистецтва, колекція портретів, археологічні та етнографічні знахідки.

Схожі:

Для участі в конференції iconУкраїна, Київ Кінцевий термін подачі заяв для участі: 15 грудня 2011 року
Умови участі в конференції та публікації тез доповідей: для участі в юридичній науково-практичній Інтернет-конференції необхідно...
Для участі в конференції iconРобочі мови конференції: українська, російська, англійська. Для участі в конференції необхідно
Маємо за честь запросити Вас 05-06 червня 2014 року до участі у роботі III міжнародної науково-практичної конференції: «Облік, звітність...
Для участі в конференції iconРобочі мови конференції: українська, російська, англійська. Для участі в конференції необхідно
Маємо за честь запросити Вас 05-06 червня 2014 року до участі у роботі III міжнародної науково-практичної конференції: «Облік, звітність...
Для участі в конференції iconУмови участі у конференції
Для участі у конференції необхідно до 10. 11. 2014 р надіслати на електронну адресу оргкомітету заявку учасника, статтю, та рецензії...
Для участі в конференції iconУмови участі в конференції
Для участі в конференції необхідно до 4 березня 2011 р оформити заявку на участь та відправити її на поштову адресу оргкомітету або...
Для участі в конференції iconРобочі мови конференції
Для участі у конференції необхідно до 15 лютого 2012 року заповнити заявку для участі, надіслати відскановану рецензію наукового...
Для участі в конференції iconУмови участі у конференції
Для участі у конференції потрібно до 25 лютого 2012 р надіслати оргкомітету за допомогою електронної пошти пакет таких документів...
Для участі в конференції iconПрограма конференції
Для участі у конференції організаційний внесок – 150 грн для кожного учасника конференції
Для участі в конференції iconОформлення заявки на участь у конференції
Для участі у конференції Вам необхідно надіслати заявку на участь у конференції на електронну адресу оргкомітету конференції
Для участі в конференції iconОформлення заявки на участь у конференції
Для участі у конференції Вам необхідно надіслати заявку на участь у конференції на електронну адресу оргкомітету конференції
Для участі в конференції iconІнформаційний лист запрошуємо до участі у V всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «література української діаспори у світовому історико-культурному контексті»
Для участі у роботі конференції просимо надсилати заявки з назвою теми виступу, тексти доповідей і повідомлень до 25 березня 2013...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи