- icon

-
Скачати 115.21 Kb.
Назва-
Дата21.06.2012
Розмір115.21 Kb.
ТипДокументи

Програма

Міжнародного симпозіуму з питань репродуктивної медицини «Від науки до практики», м. Київ, 5-7.04.2012 р.
Час / Time
Тема / Theme
Доповідачі / Speakers

5 квітня 2012 / 5 April 2012

15:00 –17:00

Реєстрація учасників / Delegates’ Registration

17:00 – 17:15

Церемонія відкриття. Привітання учасників / ^ Opening Ceremony

17:00 – 17:15

Вступна доповідь від МОЗ України. Державна політика в галузі репродуктивного здоров’я

^ Key notes from representatives of Ministry of Health Care of Ukraine.

Governmental Policy in Reproductive Health Sector in Ukraine

Моісеєнко Р.О., Камінський В.В.,

Осташко С.І., Коломейчук В.Н.17:30 – 18:30

Стимуляція яєчників – від фундаментальної науки до клінічної практики» (присвячується 50-річчю народження першої дитини після гонадотропної стимуляції)

^ Ovarian Stimulation: from fundamental science to clinic practice ( dedicated to 50-years anniversary of first-born baby after gonadotrophic stimulation)

Rene Friedman (France)

19:00

Вітальний коктейль / Welcome Cocktail

^ 6 квітня 2012 / 6 April 2012

8:00 –10:00

Реєстрація учасників / Delegates’ Registration^ Науковий симпозіум компанії Мерк Сероно

Science Symposium of Merck Serono

Головуючі / Chairs:


Зукін В.Д., Камінський В.В., Юзько О.М., Дахно Ф.В. (Україна), Rene Friedman (France)

10:00 – 10:45

Що ми знаємо про фолікулогенез?

^ What we know about folliculogenesis?

Rene Friedman (France)

10:45 – 11:30

Індивідуалізація протоколів стимуляції

^ Individualized Controlled Ovarian Stimulation

Carlo Alviggi (Italy)

11:30 – 12:15

Геноміка для селекції ембріонів

Genomics of embryos’ selection

Santiago Munne (USA)

12:15 – 13:00

Розбір клінічних випадків за участі лекторів

^ Clinical Case Study
13:00 – 14:00

Обід / LunchНауковий симпозіум компанії MSD

«Нова філософія IVF»

Science Symposium of MSD Company

«New Philosophy of IVF»

Головуючі / Chairs:


Зукін В.Д., Судома І.О. (Україна), Marcos Meseguer (Spain),

Peter Nagy (USA)

14:00 – 14:30

Ведення пацієнтів з багаторазовими невдалими спробами: сучасній погляд

^ New Look at patients’ testing with numerous unsuccessful attempts

Судома І.О., Маслій Ю.В.

14:30 – 15:00

Морфокінетика ембрионів як метод селекції ембрионів

^ Embryo Morphokinetics as an embryo selection method

Marcos Meseguer (Spain)

15:00 – 15:30

Вітрифікація ооцитів і банк донорських яйцеклітин

^ Oocyte Vitrification and Egg Donation Bank

Peter Nagy (USA)

15:30 – 15:45

Дискусія / Discussion

15:45 – 16:00

^ Кава-перерва / Coffee-breakАнгломовна секція клінік УАРМ

English Workshops organized by UARM Clinics

Головуючі / Chairs:


Грищенко Н.Г., Гюльмамедова І.Д., Кононенко І.Я,

16:00 – 16:20

Кріоконсервація одного сперматозоїда в мікрогранулі альгінату
^ Single sperm cryopreservation in microgranula of alginate

Правдюк А.І., Петренко Ю.А., Грищенко Н.Г., Бєлов В.Ю.

16:20 – 16:40

Прогностична оцінка скануючої електронної мікроскопії ендометрію після невдалих спроб IVF

^ Prognostic value of scanning electronic microscopy eudiometry after unsuccessful IVF-attempts

Парнітська О.І., Капустін Е.В., Гульмамедова І.Д.

16:40 – 17:00

Розрив матки у вагітної після IVF. Клінічний випадок

Metrorrhexis in pregnant after IVF. Clinical Case Study

Кононенко І.Я.

17:00 – 17:20

Порівняльна геномна гібридізація в доімплантаційній генетичній діагностиці
^ Comparative genomic hybridization in PGD

Микитенко Д.О.

17:20 – 17:40

Роль спадкових тромбофілій при повторних негативних спробах запліднення in vitro

^ Role of hereditary thrombophilias during negative fertility attempts in vitro

Михайлишин Л.О., Мороз О.С., Заставна Д.В., Чорна Л.Б., Макух Г.В.

17:40 – 18:00

Як покращити якість ембріонів

^ How to improve the quality of embryos

Кушнірук Н., Давид Л., Лесняк Ю.

19:30

Дружня вечеря / Welcome Dinner

7 квітня 2012 / 7 April 2012

09:30 – 10:30

Організаційні аспекти та перспективи розвитку репродуктивної медицини. Сумісне засідання Української асоціації репродуктивної медицини (УАРМ), Російської асоціації репродукції людини (РАРЛ), Казахської асоціації репродуктивної медицини (КАРМ)

^ Organizational aspects and prospect of developing of reproductive medicine.

Joint Meeting of Ukrainian Association of Reproductive Medicine (UARM), Russian Association of Human Reproduction (RAHR), Kazakhstan Association of Reproductive Medicine (KARM)

Головуючі / Chairs:


Камінський В.В., Юзько О.М., Суслікова Л.В. (Україна),

Корсак В.С. (Російська Федерація), Локшин В.Н. (Республіка Казахстан)

9:00 – 9:20

ДРТ в Україні

Юзько О.М, Юзько Т.А.

9:20 – 9:40

Допоміжні репродуктивні технології в Російській Федерації

^ Вспомагательные репродуктивные технологии в Российской Федерации

Корсак В.С. (Російська Федерація)

9:40 – 10:00

Допоміжні репродуктивні технології в Республіці Казахстан

^ Вспомагательные репродуктивные технологии в Республике Казахстан

Локшин В.Н. (Республіка Казахстан)

10:00 – 10:20

Юридичні аспекти захисту прав пацієнтів, медичних працівників та клінік репродуктивної медицини

Гревцова Р.Ю.

10:30 – 11:00

Кава-перерва / Coffee-break
^ СЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ / WORKSHOPS

11.00 – 13.00

Протиріччя в репродуктивній медицині


Contradictions in reproductive medicine

Головуючі / Chairs:


Rene Friedman (France), Зукін В.Д., Стрелко Г.В., Ільїн І.Є., Сіренко В.Ю.

11:00 – 12:00

PGS – за і проти?

^ PGS – pro and contra

Зукін В.Д., Стрелко Г.В.

12:00 – 13:00

Селективний перенос 1 ембріона

Selective SET

Сіренко В.Ю., Ільїн І.Є.,

Гюльмамедова І.Д.

13:00 – 14:00

^ Обід / Lunch
Клінічні аспекти репродуктивної медицини (оригінальні повідомлення)


Clinical aspects of reproductive medicine (original presentations)

Головуючі / Chairs:


Коломейчук В.М., Жук С.І., Феськов О.М., Хуцишвілі В.О., Данкович Н.О. (Україна)

14:00 – 14:15

Профілактика порушень гемостазу у вагітних після IVF


Жук С.І.

14:15 – 14:30

Відновлення репродуктивної функції у чоловіків з азооспермією в клініці ДРТ

^ Restoration of male reproductive function with azoospermia in IVF clinics

Березная Т.В, Грищенко Н.Г., Бєлов В.Ю.

14:30 – 14:45

Підготовка пацієнтів до програми ДРТ: алгоритми діагностики та лікування

^ Prepare patient for IVF: diagnostic and treatment algorithms

Бойко Н.І.

14:45 – 15:00

Роль гормональної стимуляції сперматогенеза

^ The role of hormonal stimulation of spermatogenesis

Лучицький Є.В.

15:00 – 15:15

Аналіз ускладнень ДРТ по Україні за звітний період

^ Analysis of IVF complications within Ukraine for reporting period

Айзятулова Є.М., Чайка А.В., Носенко Е.М., Вітюк А.Д.

15:15 – 15:30

Порівняльний аналіз настання вагітності в довгих і коротких протоколах КСО в залежності від рівня прогестерона в день введення тригера овуляції

Comparative Analysis of pregnancy in long and short protocols of COS depending on progesterone level on the day of trigger ovulation injection

Феськов О.М., Феськова І.А.

15:30 – 15.45

Мінімізація ризиків IVF у протоколах з антагоністами ГнРГ і застосування агоніста в якості тригера овуляції. Безпека та економічність

IVF Risk Minimizing in protocols with antagonists of Gn-RH and using antagonist as trigger of ovulation. Safety and Effectiveness

Абляєва Є.Ш., Данкович Н.А., Котлик В.В., Хомета Т.А.

15:45 – 16:00

Сучасні аспекти розвитку клінічної ембріології

Modern aspects of clinical embryology

Левков Л. (Фінляндська Республіка)

16:00 – 16:15

Прогностична оцінка якості ооцитів, зигот та ембріонів в програмах ЕКЗ

^ Прогностическая оценка качества ооцитов, зигот и эмбрионов в программах ЭКО

Жабинская А.Б., Тишкевич О.Л., Алексеева Е.В., Петровская Е. Е., Волоханович С.М., Черноморец Ю.В., Станулевич А.Е. (Республіка Беларусь)

16.15-16.30

Збори членів УАРМ, закриття конференції / Meeting of UARM Members. Closing notes^ СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ


 1. Андрієць О.А., Олексина Н.М. Ожиріння у дівчат як проблема репродуктивного потенціалу.

 2. Бакун О.В. Стан системного імунітету у жінок з безпліддям трубного походження.

 3. Бербець А.М. Лікування змін в системі гемостазу та фібринолізу у жінок, вагітність яких ускладнилася загрозою невиношування в І триместрі.

 4. Боднарюк О.І., Андрієць О.А. Стан місцевого імунітету у дівчат-підлітків із сальпінгоофоритами на тлі запальних захворювань нирок та сечового міхура.

 5. Бочкарьова О.В., Андрієць О.А. Сучасні тенденції в лікуванні вульвовагінітів у дівчат – як етап збереження репродуктивного здоров’я.

 6. Булик Т.С. Генетичні аспекти плацентарної дисфункції у вагітних із ожирінням.

 7. Бурко М.Б. Причини звичного не виношування після застосування програм допоміжних репродуктивних технологій.

 8. Бурко Н.І. Діагностичні аспекти хронічної ановуляції.

 9. Вітюк А.Д. Профілактика синдрому гіперстимуляції яєчників.

 10. Галайко П.О. Диференційований підхід до діагностики стану яєчників у жінок із безпліддям.

 11. Гафійчук Н.В. Новий підхід до діагностики гіпоталамо-гіпофізарної дисфункції.

 12. Гафійчук Р.Г. Діагностичні аспекти прогнозування синдрому виснажених яєчників.

 13. Гуменна К.Ю., Андрієць О.А. Вплив сальпігоофоритів на становлення репродуктивної функції у дівчат.

 14. Давид Л.В. Програми допоміжних репродуктивних технологій у жінок після 40 років.

 15. Дикусаров В.В. Ензимофітотерапія у профілактиці прееклампсій.

 16. Каліновська І.В., Кондря Д.О. Перебіг вагітності та пологів у жінок із первинною плацентарною недостатністю на тлі невиношування.

 17. Коваль Г.Д. Іммунологія безпліддя при ендометріозі.

 18. Косілова С.Є. Трубно-перинатальне непліддя: фактори ризику, сучасні методи діагностики і лікування.

 19. Молодіченко М.С. Лікування лапароскопічних ускладнень у жінок із безпліддям.

 20. Онищук О.Д. Оптимізація підготовки жінок після невдалих попередніх спроб до запліднення in vitro.

 21. Рак Л.М. Ендоскопія та мікрохірургія на етапі підготовки пацієнток до допоміжних репродуктивних технологій.

 22. Ринжук Л.В., Ринжук В.Є. Безсимптомна бактеріурія: нові підходи до патогенетичних механізмів виникнення під час вагітності.

 23. Семеняк А.В. Зміни гормонального фону у жінок з безпліддям трубного генезу.

 24. Уланова В.В. Репродуктивний потенціал при імунологічному безплідді.

 25. Фархат А.Г. Оптимізація діагностики та лікування у жінок з безпліддям при СПКЯ.

 26. Хомета Т.А. Діагностика пухлиноподібних утворень яєчників у жінок із безпліддям.

 27. Цисар Ю.В. Становлення менструального циклу при патології щитоподібної залози як складові репродуктивного потенціалу.

 28. Чернега Т.В. Особливості оперативного лікування у жінок із поєднаними формами безпліддя.

 29. Чорнописька Ю.Ф. Аспекти підготовки та проведення циклів ДРТ у жінок із безпліддям та надлишковою масою тіла.

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи