Контракт icon

Контракт
Скачати 44.69 Kb.
НазваКонтракт
Дата29.05.2012
Розмір44.69 Kb.
ТипДокументи

К О Н Т Р А К Тм. Донецьк "_____"____________200__ р.


Донецький національний технічний університет в особі ректора Мінаєва Олександра Анатолійовича, далі Університет, з одного боку, та громадянин _________________________________________________________________________________________, далі Працівник, з другого боку, уклали цей Контракт про наступне: Працівник призначається на посаду ___________________________________________________________________________________

(повна назва посади і структурного підрозділу)

на строк з „______”_____________________200___р. по „____”_____________________200___р.

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Працівник виконує покладені на нього обов’язки відповідно до законодавства України, Статуту Університету та цього контракту.

  2. Цей Контракт є особливою формою трудового договору. Звільнення з посади керівника Університету не є підставою для розірвання цього контракту.

  3. Терміном "сторони" у цьому Контракті позначаються Університет та науково-педагогічний Працівник.

  4. На науково-педагогічного Працівника, який уклав цей Контракт, повністю поширюється законодавство про працю, про освіту, Статут і Правила внутрішнього розпорядку Університету.

  5. Науково-педагогічний Працівник підзвітний ректору Університету, декану факультету, завідуючому кафедрою в межах покладених на нього обов’язків.

 1. ^ ПРАВА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Працівник має право:

  1. На вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

  2. Користуватися пільгами, встановленими законодавством про працю.

  3. Брати участь у громадському самоврядуванні відповідно до Статуту Університету.

 1. ^ ОБОВ’ЯЗКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Працівник зобов’язаний:

  1. забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності; 

  2. постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію; 

  3. додержуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Університеті, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

  4. додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку Університету.

 1. ^ ОПЛАТА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА

4.1. Працівнику за виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, виплачується:

 • посадовий оклад згідно штатного розкладу;

 • інші види виплат, передбачені чинним законодавством.

4.2. Працівнику надається щорічна відпустка тривалістю 56 календарних днів відповідно до чинного законодавства.

 1. ^ ОБОВ’ЯЗКИ УНІВЕРСИТЕТУ

  1. Визначити робоче місце науково-педагогічного Працівника. Своєчасно до початку дорученої роботи проводити первинний інструктаж з питань охорони праці. Створити безпечні умови для роботи.

  2. Забезпечувати дотримання трудової і виробничої дисципліни, постійно здійснювати роботу, направлену на її зміцнення, застосовувати заходи впливу до порушників трудової дисципліни.

  3. Гарантувати додержання прав і законних інтересів відповідно до діючого законодавства та цього Контракту.

^ 6. ПРАВА УНІВЕРСИТЕТУ

6.1. Здійснювати контроль педагогічної та наукової діяльності науково-педагогічного Працівника, переводити його на іншу посаду відповідно до чинного законодавства.

6.2. Звільняти науково-педагогічного Працівника по закінченню строку контракту, достроково на його вимогу, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту. Укладати контракт на наступний строк за згодою сторін.

^ 7.ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

7.1. Цей контракт припиняється:

7.1.1. Після закінчення строку дії контракту. При цьому керівник Університету і Працівник повинні за угодою сторін не пізніше як за два місяці визначитись у такому: контракт припиняє дію або укладається на новий термін.

7.1.2 За згодою сторін;

7.1.3. При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення проводиться за п.8 ст.36 Кодексу законів про працю України.

7.1.4. З ініціативи Університету дострокове розірвання контракту може бути тільки за умов, передбачених чинним трудовим законодавством, а також при невиконанні Працівником умов, викладених у пунктах 3.1 – 3.4. цього контракту.

7.2.Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за угодою сторін у письмовій формі.

7.3.Контракт набирає чинності з часу його підписання сторонами.

7.4.Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються у Працівника, у відділі кадрів Університету і мають однакову юридичну силу.

^ 8.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно до законодавства та цього контракту.

8.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, установленому чинним законодавством.

 1. ^ АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

Університет:

Працівник:


Донецький національний технічний університет

Домашня адреса: ____________________________


83000, м.Донецьк, вул.Артема, 58

Телефон: дом. ______________________

Роб.
Паспорт: серія № виданий

__________________________________________

Ид.номер:

Ректор: О.А.Мінаєв


Працівник:

М.П. "____"_________200___р

"____"_________200___рРектору ДонНТУ

Проф. Мінаєву О.А.

Доцента каф. _________

___________________


З А Я В А


Прошу Вас укласти зі мною контракт на посаді __________ каф. _________________________ з 01.11.2004 р. по 31.08._____р із збереженням раніше встановленої ставки, окладу і доплат.


Дата підпис


Візи узгодження:

Зав. каф.

Декан (для зав. каф.)

Схожі:

Контракт iconКонтракт м. Донецьк " " 200 р
move to 0-26153
Контракт iconРектору Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Прошу заключить со мной контракт в должности кафедры ( ставки)
Контракт iconAssociate Professor Kozlovska Anna
Контракт і зобов’язується добровільно виконувати обов’язки Гравця, викладені у наданому Контракті
Контракт iconAssociate Professor Kozlovska Anna
Контракт і зобов’язується добровільно виконувати обов’язки Гравця, викладені у наданому Контракті
Контракт iconРектору Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
В связи с избранием по конкурсу, прошу заключить со мной контракт в должности ( ставки)кафедры
Контракт iconМетодичні вказівки до вивчення теми «Зовнішньоторговельні контракти»
Зовнішньоторговельний договір (контракт) має певні відмінності від договорів, які укладаються за внутрішньому ринку
Контракт iconІ. Потрібна кома після слів певна річ, не потрібна кома перед І
Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, обумовленої сторонами в контракті (підр.)
Контракт iconСценарий Переделанной на финансово экономический лад сказки
«Пирожок». Освоив рынки в экономики неустойчивого государства, решила директор – Мама Красной Шапочки расширять каналы сбыта продукции...
Контракт iconСценарий Переделанной на финансово экономический лад сказки
«Пирожок». Освоив рынки в экономики неустойчивого государства, решила директор – Мама Красной Шапочки расширять каналы сбыта продукции...
Контракт iconЗразок заяви про укладення контракту на новий термін ( Для наукових пенсіонерів)
Прошу укласти зі мною контракт на новий строк на посаді професора кафедри загального та адміністративного менеджменту з 1 вересня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи