2007-2008 н р.) 1) Інформація про наявність навчального (робочого) плану icon

2007-2008 н р.) 1) Інформація про наявність навчального (робочого) плану
Скачати 236.6 Kb.
Назва2007-2008 н р.) 1) Інформація про наявність навчального (робочого) плану
Дата02.06.2012
Розмір236.6 Kb.
ТипДокументи

Зразок

Інформація про навчально-методичне забезпечення

спеціальності _____________________________

(2007-2008 н.р.)

1) Інформація про наявність навчального (робочого) плану

а) (освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр)

Таблиця 1.1п/п

Навчальний план напряму підготовки

Рік затвердження

Відмітка про наявність

1

Навчальний план типовий напряму підготовки (за новим Переліком - 2006)2

Робочий навчальний план напряму (за новим Переліком - 2006)
б) (освітньо кваліфікаційного рівня спеціаліст)

Таблиця 1.2п/п

Навчальний план спеціальності

Рік затвердження

Відмітка про наявність

1

Навчальний план типовий спеціальності2

Робочий навчальний план спеціальності
в) (освітньо кваліфікаційного рівня магістр)

Таблиця 1.3п/п

Навчальний план спеціальності

Рік затвердження

Відмітка про наявність

1

Навчальний план типовий спеціальності2

Робочий навчальний план спеціальності

^ 2) Інформація про наявність навчальних (робочих) програм дисциплін


а) (освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр)


Таблиця 2.1п/п

Назва дисципліни (за циклами дисциплін згідно навчального плану)

Відмітка про наявність програм

Походження програми

Рік затвердження програми

1

2

3

4

5

б) (освітньо кваліфікаційного рівня спеціаліст)

Таблиця 2.2п/п

Назва дисципліни (за циклами дисциплін згідно навчального плану)

Відмітка про наявність програм

Походження програми

Рік затвердження програми

1

2

3

4

5

в) (освітньо кваліфікаційного рівня магістр)

Таблиця 2.3п/п

Назва дисципліни (за циклами дисциплін згідно навчального плану)

Відмітка про наявність програм

Походження програми

Рік затвердження програми

1

2

3

4

5
До графи 2 «Назви дисциплін за навчальним планом» включаються всі дисципліни, що викладаються для певного освітньо-кваліфікаційного рівня за блоками дисциплін згідно з навчальним планом.

Наявність програми у таблиці 2.1, 2.2, 2.3 позначається знаком «плюс», відсутність — знаком «мінус».

Якщо робочої програми немає у повному обсязі, а розроблено лише її окремі фрагменти, то в графі 3 таблиці 2.1, 2.2, 2.3 проставляється знак «мінус».

У графі 4 зазначається походження програми: рекомендована МОН України, «власна розробка», «запозичена у навчального закладу (вказується якого і коли)».

Інформація про наявність планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт, дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з використанням інформаційних технологій), подається у формі

таблиці 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3.

3) Інформація про наявність методичних вказівок і тематики курсових робіт (проектів)

У таблиці 3.1 вказується інформація про кількість дисциплін, для яких робочим навчальним планом передбачені курсові роботи, зазначається семестр, наявність (знаком «плюс») або відсутність (знаком «мінус») методичних розробок і тематики курсових робіт. Повідомляється також про наявність тематики і методичних рекомендацій з підготовки дипломних (випускних) робіт.

^ Методичне забезпечення підготовки курсових робіт


Таблиця 3.1

Назва навчальної дисципліни

Семестр, в якому

передбачена

курсова робота

(проект)

Відмітка про наявність (відсутність)

методичних розробок

тематики курсових робіт (проектів)

^ Методичне забезпечення підготовки кваліфікаційних робіт


(освітньо кваліфікаційного рівня спеціаліст)

Таблиця 3.2

Назва навчальної дисципліни

Семестр, в якому

передбачена

кваліфікаційна робота

(проект)

Відмітка про наявність (відсутність)

методичних розробок

тематики кваліфікаційних робіт (проектів)


(освітньо кваліфікаційного рівня магістр)

Таблиця 3.3

Назва навчальної дисципліни

Семестр, в якому

передбачена

кваліфікаційна робота

(проект)

Відмітка про наявність (відсутність)

методичних розробок

тематики кваліфікаційних робіт (проектів)


^ 4) Інформація про методичне забезпечення практичної підготовки

Інформація про методичне забезпечення організації виробничих практик подається у таблиці 4.


Інформація про бази практик

Таблиця 4

№ з/п

За освітньо-кваліфікаційним рівнем

Семестр

Тривалість

Наявність

програм

База практики

Документ, що засвідчує

використання бази

практики


^ 5) Інформація про наявність методичного забезпечення державної атестації.

Висвітлюється наявність або відсутність програми державних екзаменів (проставляється „плюс” чи „мінус„ у відповідній графі). Програма державних екзаменів має відповідати вимогам теоретичної та практичної підготовки студентів з обраного фаху.

Повідомляється про наявність або відсутність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів на державній атестації.

Навчальний заклад самостійно розробляє форми і методи контрольних знань

студентів та критерії оцінок, керуючись «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161 (розділ Контрольні заходи).

Таблиця 5п/п

ОКР

Програма державних іспитів

Наявіні критерії оцінювання

Наявність програми

Наявність теоретичних питань

Наявність практичних завдань

1

2

3

4

5

6
^ 6) Інформація про наявність пакетів ККР для перевірки знань:


Таблиця 6

№ п/п

Перелік дисциплін з яких розроблено пакети ККР (за циклами) дисциплін, згідно навчального плану

Наявність пакетів ККР

К-ть варіантів завдань

Спрямованість завдань на види діяльності

Критерії оцінювання

Наявність рецензії

Дата, ким затверджена

репродуктивна

креативна

творчаПерший проректор Петришин Р.І.

Т

2.1 Інформація про повноту робочих програм


а) (освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр)

Таблиця .2.1.1Назва

дисципліни за

навчальним планом

Інформація про

потребу

наявність
Теми

і

плани лекцій

Теми

і

плани

практичних

зан

Теми і плани

семінарських

занять

Теми

лаб. робіт

та завдання

Завдання

для

самостійної роботи

Тести, для проведення поточного змістового модульного контролю знань

Питання до модуль-контролю

Теми

і

плани

лекцій

Теми

і

плани

практичних

занять

Теми і плани

семінарських

занять

Теми

лаб. робіт

та завдання

Завдання

для

самостійної роботи

Тести, для проведення поточного змістового модульного контролю знань

Питання до модуль-контролю

Відповідність оформлення програми вимогам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

б) (освітньо кваліфікаційного рівня спеціаліст)

Таблиця .2.1.2Назва

дисципліни за

навчальним планом

Інформація про

потребу

наявність
Теми

і

плани лекцій

Теми

і

плани

практичних

зан

Теми і плани

семінарських

занять

Теми

лаб. робіт

та завдання

Завдання

для

самостійної роботи

Тести, для проведення поточного змістового модульного контролю знань

Питання до модуль-контролю

Теми

і

плани

лекцій

Теми

і

плани

практичних

занять

Теми і плани

семінарських

занять

Теми

лаб. робіт

та завдання

Завдання

для

самостійної роботи

Тести, для проведення поточного змістового модульного контролю знань

Питання до модуль-контролю

Відповідність оформлення програми вимогам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

в) (освітньо кваліфікаційного рівня магістр)

Таблиця 2.1.3Назва

дисципліни за

навчальним планом

Інформація про

потребу

наявність
Теми

і

плани лекцій

Теми

і

плани

практичних

зан

Теми і плани

семінарських

занять

Теми

лаб. робіт

та завдання

Завдання

для

самостійної роботи

Тести, для проведення поточного змістового модульного контролю знань

Питання до модуль-контролю

Теми

і

плани

лекцій

Теми

і

плани

практичних

занять

Теми і плани

семінарських

занять

Теми

лаб. робіт

та завдання

Завдання

для

самостійної роботи

Тести, для проведення поточного змістового модульного контролю знань

Питання до модуль-контролю

Відповідність оформлення програми вимогам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
Завдання для самостійної підготовки студентів розробляються для кожної дисципліни навчального плану без винятку, тому в графі 6 таблиці 2.4 проти кожної дисципліни має стояти знак «плюс», а в графі 11 - «плюс», якщо завдання існують і «мінус», коли вони відсутні.

В графах 3, 4, 5, 7 зазначається потреба у конкретних навчально-методичних матеріалах (знаком «плюс»), а в графах 8, 9, 10, 12 наявність (знаком «плюс») або відсутність (знаком «мінус») - коли потреба є, а відповідна методична розробка ще не створена.

Якщо той чи інший розділ робочої програми для конкретної навчальної дисципліни не потрібний, то у відповідній графі робиться запис: «немає потреби».


^ 2.2. Інформація про наявність і повнота методичного забезпечення навчальної дисципліни


а) (освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр)

Таблиця .2.2.1


Назва

дисципліни за

навчальним планом

Інформація про наявність

Методичні рекомендації до вивчення модуля (дисципліни)

Опорні конспекти лекцій до змістових модулів

Практикум з виконання теоретичних знань з прикладами виконання завдань

Інстуктивно-методичні матеріали до проведення семінарських (практичних) занять

Лабораторний практикум , методичні матеріали до нього

Додаткові навчальні та довідкові матеріали до самостійної роботи

Інструктивно-методичні матеріали до роботи з тестами, питаннями контролю

Інструктивно-методичні матеріали з підготовки іспитів з даної дисципліни

1

2


3

4

5

6

7

8

9

10

а) (освітньо кваліфікаційного рівня спеціаліст)

Таблиця .2.2.2

Назва

дисципліни за

навчальним планом

Інформація про наявність

Методичні рекомендації до вивчення модуля (дисципліни)

Опорні конспекти лекцій до змістових модулів

Практикум з виконання теоретичних знань з прикладами виконання завдань

Інстуктивно-методичні матеріали до проведення семінарських (практичних) занять

Лабораторний практикум , методичні матеріали до нього

Додаткові навчальні та довідкові матеріали до самостійної роботи

Інструктивно-методичні матеріали до роботи з тестами, питаннями контролю

Інструктивно-методичні матеріали з підготовки іспитів з даної дисципліни

1

2


3

4

5

6

7

8

9

10
а) (освітньо кваліфікаційного рівня магістр)

Таблиця 2.2.3

Назва

дисципліни за

навчальним планом

Інформація про наявність

Методичні рекомендації до вивчення модуля (дисципліни)

Опорні конспекти лекцій до змістових модулів

Практикум з виконання теоретичних знань з прикладами виконання завдань

Інстуктивно-методичні матеріали до проведення семінарських (практичних) занять

Лабораторний практикум , методичні матеріали до нього

Додаткові навчальні та довідкові матеріали до самостійної роботи

Інструктивно-методичні матеріали до роботи з тестами, питаннями контролю

Інструктивно-методичні матеріали з підготовки іспитів з даної дисципліни

1

2


3

4

5

6

7

8

9

10Схожі:

2007-2008 н р.) 1) Інформація про наявність навчального (робочого) плану iconІнструкція щодо визначення змісту та порядку заповнення індивідуального робочого плану викладача
Зміни до індивідуального робочого плану протягом навчального року можуть бути внесені на підставі рішення кафедри за згодою викладача....
2007-2008 н р.) 1) Інформація про наявність навчального (робочого) плану iconРозпорядження 2 січня 2008 р м. Ніжин №1 Про профілактику негативних явищ під час зимової екзаменаційної сесії 2007/2008 навчального року
З метою забезпечення належного контролю за проведенням зимової заліково-екзаменаційної сесії 2007-2008 навчального року, упередження...
2007-2008 н р.) 1) Інформація про наявність навчального (робочого) плану iconЗвіт драгнєва Юрія Володимировича „ Про виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2008-2009 навчального року
Протягом І півріччя 2008-2009 навчального року згідно індивідуального плану виконано таку роботу
2007-2008 н р.) 1) Інформація про наявність навчального (робочого) плану iconМіністерство освіти І науки україни
Робоча навчальна програма з дисципліни «Екологічна гідрологія» складена на основі робочого навчального плану інт(для технічних спеціальностей)...
2007-2008 н р.) 1) Інформація про наявність навчального (робочого) плану iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни " Реконфігуровні обчислювальні системи" складена на основі робочого навчального плану інт (для технічних...
2007-2008 н р.) 1) Інформація про наявність навчального (робочого) плану iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни "Радіаційна біологія І радіоекологія" складена на основі робочого навчального плану інт (для технічних...
2007-2008 н р.) 1) Інформація про наявність навчального (робочого) плану iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни "Гігієнічне нормування факторів довкілля" складена на основі робочого навчального плану інт(для технічних...
2007-2008 н р.) 1) Інформація про наявність навчального (робочого) плану iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни "Гігієнічне нормування факторів довкілля" складена на основі робочого навчального плану інт (для технічних...
2007-2008 н р.) 1) Інформація про наявність навчального (робочого) плану iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни " Системи моделювання та комп’ютерна інженерія" складена на основі робочого навчального плану інт (для...
2007-2008 н р.) 1) Інформація про наявність навчального (робочого) плану iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни " Інформаційні технології та автоматизація процесів керування " складена на основі робочого навчального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи