E-mail: library ssu@ukr net icon

E-mail: library ssu@ukr net
Скачати 366.28 Kb.
НазваE-mail: library ssu@ukr net
Сторінка1/3
Дата16.07.2012
Розмір366.28 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

33-10-39 http://library.sumdu.edu.ua

e-mail: library_ssu@ukr.net

Проблеми вищої школи:

Поточний інформаційний список за квітень 2009 року

  1. Вища освіта


378(574) В93

Высшее образование в Республике Казахстан. – OECD; The world bank, 2007. – 256 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)378(075.8) О-70

Ортинський, В.Л. Педагогіка вищої школи (+Доступ з локальної мережі СумДУ) : Навч. посіб. / В.Л.Ортинський. – К. : ЦУЛ, 2009. – 472 с. + Гриф МОН.

Кільк. прим.: 2 (МетК. – 1, УчбЗ. – 1)378(574) С40

Система высшего и послевузовского образования Республики Казахстан. Достижения и перспективы развития / Редкол. Туймебаев Ж.К. и др. – Астана, 2008. – 94 с. – Дар.

Кільк. прим.: 1 (ДБВі. – 1)

Артюшина, И.А. Рейтинги вузов в России и мире

/ И.А.Артюшина, В.А.Шутилин // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. – С. 15-18.Бородюк, Н. Ну що, здавалося б, слова...: У залі засідань Міністерства освіти і науки відбулася дискусія навколо курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням) у вищих навчальних закладах" / Н.Бородюк // Урядовий кур'єр. – 2009. –

№ 65.- 10 квітня. – С. 6.Виноградова, Н. Навчання - темрява для депутатів: Депутати зірвали прийняття законопроекту, який зробив би вступ до вишів прозорим / Н.Виноградова // Єдиний центр. – 2009. –

№ 11.- 23-28 березня. – С. 5.Горбачев, Н.Н. Инструментальный комплекс управления образовательными информационными ресурсами вуза

/ Н.Н.Горбачев, А.С.Гринберг // Открытое образование. – 2009. –

№ 1. – С. 14-21.Громыко, Н.В. Немецкая система университетского образования: вклад И.Г.Фихте / Н.В.Громыко // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. – С. 120-126.Дем`яненко, Н.М. Світова інтерпретація ідеї університету: методологія, теорія, досвід реалізації / Н.М.Дем`яненко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Педагогічні науки. – 2008. –

Вип. 6(64). – С. 161-168.Єрасов, Б.В. Особливості університетів нового часу

/ Б.В.Єрасов // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 6 (64). – С. 203-214.Жолудь, Р. Может быть, нам тесно в аудитории?: Споры между журналистами-практиками и преподавателями журфаков о том, чему и как учить будущих журналистов / Р.Жолудь

// Журналист. – 2009. – № 3. – С. 59-60.Загадка черепахи и зайца в электронной трансформации японского и корейского высшего образования: Дайджест зарубежных изданий / К.Латхем, И.Янг, К.Аоки, А.Х.Э.Озкул

// Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 2. –

С. 41-42.Заходи в галузі освіти, науки, інформатики, інформаційних технологій, інновацій в Україні та за кордоном // Науково-технічна інформація. – 2009. – № 1. – С. 50-63.Ильин, В.А. Болонский процесс и инновационные программы / В.А.Ильин, Т.А.Ширина // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 57. – С. 183-185.Интегрированное образовательное учреждение: вопросы моделирования / Б.В.Семкин, В.А.Синицын, Л.В.Шевелева, Н.П.Щербаков // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. –

С. 104-111.Клепко, С. "Одне коло" в освіті. Концепція модернізації навчальних програм ЗСО [загальної середньої освіти] / С.Клепко //Управління освітою. – 2009. – № 8(212).- квітень. – С. 6-7.Костенко, О. Криза правопорядку та юридична освіта (Щодо "натуралістичної" модернізації юридичної освіти в Україні)

/ О.Костенко // Юридичний вісник України. – 2009. – № 14.-

4-10 квітня. – С. 14.Кракович, Д. Застосування методу онлайн-опитування для побудови рейтингу українських закладів освіти / Д.Кракович

// Маркетинг в Україні. – 2009. – № 1. – С. 28-30.Маркетинг - і сфера діяльності, і стан душі...: Розмова з завідувачем кафедри маркетингу СумДУ, доктором економічних наук, професором Ілляшенком Сергієм Миколайовичем

// Сумщина. – 2009. – № 35.- 1 квітня. – С. 3.Мелащенко, О.М. Національна система вищої технічної освіти і інтеграція до європейського освітнього простору

/ О.М.Мелащенко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Психологічні науки. – 2008. – Том ІІ, Вип. 59. – С. 40-46.Мкртчян, Е.Р. Инновационные процессы в вузе глазами студентов (Опыт социологического анализа) / Е.Р.Мкртчян // Alma mater. – 2009. – № 1. – С. 30-32.Наука - світло?: Журналістська освіта // Телекритика. – 2009. – № 3(61). – С. 24-31.Овдієнко, Н. Бюджетних місць удвічі менше, ніж абітурієнтів / Н.Овдієнко // Голос України. – 2009. – № 53.-

25 березня. – С. 4.Онлайн-опитування для побудови рейтингів закладів освіти: новий рейтинг вищих навчальних закладів України, пілотний етап побудови якого КМІС провів у травні-червні 2008 року, був ініційований компанією "Систем Кепітал Менеджмент" і благодійним фондом "Розвиток України" // Маркетинг в Україні. – 2009. – № 1. – С. 26.По делам: Стартует рейтинг "Топ 50" - 2009: Номинант Анатолий Васильев, ректор СумГУ // Панорама. – 2009. – № 15.-

8-15 апреля. – С. А14.Саввина, Н.Н. Оптимизация деятельности образовательного учреждения высшего профессионального образования при помощи института представительства / Н.Н.Саввина // Инновации в образовании. – 2009. – № 2. – С. 98-116.Симоніна, Н. Нас цього не вчили... Журналістська освіта

/ Н.Симоніна // Телекритика. – 2009. – № 3(61). – С. 32-34.Скворцов, Я. Кризис среднего возраста, или Как теперь учат журналистов-международников / Я.Скворцов // Журналист. – 2009. – № 3. – С. 61.Станете студентом, отримавши сертифікат зовнішнього оцінювання // Голос України. – 2009. – № 55.- 27 березня. – С. 13.Старшокурсники викладають першокурсникам: В одному з університетів старшокурсники викладають першокурсникам і другокурсникам // Голос України. – 2009. – № 65.- 10 квітня. –

С. 13.Стиренко, Л.М. Тонкощі обліку у ВНЗ: розрахунки за навчання, придбане (збудоване) житло для викладачів та багато іншого / Л.М.Стиренко // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 35.- 13 квітня. – С. 53-55.Стровский, Д. Тяжела ты, шляпа журналиста!: Какой профессии учат в университетах Финляндии / Д.Стровский

// Журналист. – 2009. – № 3. – С. 62-63.СумГУ: эффективный менеджмент и стратегия развития: Беседа с ректором Сумского государственного университета Васильевым Анатолием Васильевичем // Панорама. Спецпроект. – 2008. – С. 12-13.СумДУ 26 квітня 2009 року о 8:30 проводить безкоштовно пробне тестування з предметів: біологія, фізика, історія України

// В двух словах. – 2009. – № 15.- 15 апреля. – С. А1.Унікальний, потужний чинник вдосконалення освітянської галузі: Відбувся круглий стіл на тему: "Законодавчий та суспільний виміри запровадження зовнішнього незалежного оцінювання: "за" і "проти" // Голос України. – 2009. – № 67.- 14 квітня. – С. 4-6.Ядвіга, Ю.П. Фізична підготовленість студентів із різним рівнем фізичного розвитку в умовах кредитно-модульної системи організації навчання (на прикладі студентів вузу економічних спеціальностей) / Ю.П.Ядвіга // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2008. – Т. I, Вип. 55. – С. 82-85.

2. Післядипломна освіта
Заноздра, Л.М. Упровадження принципів Болонського процесу в післядипломну освіту - один із напрямків інтеграції до Європейської вищої освіти / Л.М.Заноздра // Сімейна медицина. – 2009. – № 1. – С. 6-7.Лідери проекту "Післядипломне навчання" (Останні дані за 2008 р.) // Ліки України. – 2009. – № 1. – С. 45.Проект "Післядипломне навчання на сторінках журналу "Ліки України" // Ліки України. – 2009. – № 1. – С. 43-44.Сенашенко, В.С. Об основных направлениях обновления дополнительного профессионального образования / В.С.Сенашенко // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. – С. 86-91.

^ 3. Факультети, відділення
Барт, Г. Проектная инновация: что думают студенты о модели образовательных выборов?: Дайджест зарубежных изданий / Г.Барт // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 2. – С. 37-38.Ван Дорп, К.-Я. Первичная европейская платформа для электронных интернатур: Дайджест зарубежных изданий

/ К-Я.Дорп Ван // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 2. – С. 38-39.Левкин, Г.Г. Перспективы развития дистанционного обучения в системе дополнительного образования / Г.Г.Левкин

// Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 2. – С. 4-8.Янг, П.А. Объединение культуры в проекте ICTS / П.А.Янг

// Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 2. –

С. 46-48.
^ 4. Органи управління
Корюненко, М. Віктор Огнев'юк: Звідки може знати ректор, які проблеми в університеті? Треба постійно спілкуватися із студентами: Віктору Олександровичу - 50! Інтерв'ю з Віктором Огнев'юком, ректором Київського міського педагогічного університету імені Бориса Грінченка / М.Корюненко // Освіта України. – 2009. – № 27.- 10 квітня. – С. 1, 4-5, 6.Самые авторитетные люди Сумщины 2008 года: Анатолий Васильев ректор Сумского государственного университета

// Панорама. Спецпроект. – 2008. – С. 7.У СДПУ - новий ректор: Наказом міністра освіти і науки України ректором Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка призначено кандидата педагогічних наук, професора Анатолія Кудренка // Сумщина. – 2009. – № 38.- 8 квітня. – С. 1.

^ 5. Професорсько-викладацький склад
378.124-053.81(063) М34

Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті" / Ред. кол.: Світайло Н.Д., Кудояр Л.М., Павленко В.П., Радько Л.С. – Суми : СумДУ, 2009. – 140 с.

Кільк. прим.: 2 (НауЗ. – 1, ДБВі. – 1)

Веснич, А. Фейерверк смеха: Интервью с Владимиром Кривопишиным о кавээновском прошлом, вечных шутках и первоапрельских розыгрышах / А.Веснич // Панорама. – 2009. –

№ 14.- 1-8 апреля. – С. А15.Рыжкова, И.В. Международный проект в восприятии профессорско-преподавательского состава современного университета: за или против / И.В.Рыжкова // Инновации в образовании. – 2009. – № 2. – С. 37-53.Хвостенко Г. "Навчати вчитися!" - цей девіз професор Світлана Швачко адресує насамперед собі: У 1995 році Швачко Світлана Олексіївна засновує та очолює кафедру перекладу Сумського державного університету / Хвостенко Г. // Сумщина. – 2009. – № 38.- 8 квітня. – С. 3.

^ 6. Організація навчальної роботи
Талалакина, Е.В. Модель вспомогательного интернет-ресурса "стратегии академического успеха" для студентов российских вузов / Е.В.Талалакина // Открытое образование. – 2009. – № 1. – С. 73-77.

^ 7. Зарахування у ВНЗ
Корчова, Г.Л. Про особливості вступної кампанії до вищих навчальних закладів України у 2009 році / Г.Л.Корчова

// Інформаційний вісник АН Вищої освіти України. – 2009. –

№ 1(62). – С. 76-80.

^ 8. Плата за навчання
Павлова, Л. Где взять деньги на учебу?: сумские вузы с пониманием относятся к неплатежеспособности своих студентов: По словам ректора СумГУ Васильева Анатолия Васильевича плата за обучение (впрочем, как и остальные методы смягчения финансовой нагрузки на студентов) практиковались еще и до кризиса / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2009. – № 14.- 8 апреля. –

С. 14А.

^ 9. Методи навчання
Анисимова, В.А. Исследовательская деятельность студентов в контексте личностноразвивающего профессионального образования / В.А.Анисимова, О.Л.Карпова // Alma mater. – 2009. – № 1. – С. 38-41.Бургун, І.В. Теоретичні основи формування методологічної культури студентів у навчанні фізики / І.В.Бургун // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 57. – С. 146-148.Гончар, Т.П. Застосування інформаційних технологій при викладанні теми "Антропогенез" / Т.П.Гончар // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету

ім. В.Г. Короленка. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 6(64). –

С. 115-121.Гордієнко, Т.П. Методи проблемного навчання

/ Т.П.Гордієнко, Г.Ф.Тулупов, О.Ю.Смирнова // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 57. – С. 152-153.Гуляєва, Т.О. Комп'ютерне навчання як фактор розвитку пізнавальної самостійності студентів / Т.О.Гуляєва // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 57. – С. 157-160.Дьяченко, Н.В. Проблемы преподавания политологии в вузах / Н.В.Дьяченко // Инновации в образовании. – 2009. – № 2. – С. 18-26.Корж, З.О. Роль самостійної роботи студентів в процесі написання курсової роботи / З.О.Корж // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2008. – Т. I, Вип. 55. – С. 227-229.Кузьменко, Г.М. Особисто-орієнтоване навчання на лабораторних заняттях з фізики у контексті Болонського процесу

/ Г.М.Кузьменко, М.Г.Кузьменко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету

ім. В.Г. Короленка. Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 6(64). –

С. 110-114.Матлин, М.М. Роль интенсивно-информационных технологий в организации лекционного процесса / М.М.Матлин, Н.Г.Дудкина // Высшее образование в России. – 2009. – № 2. –

С. 155-157.Николс, М. Институциолизированные перспективы: вызовы распространения электронного обучения / М.Николс

// Дистанционное и виртуальное обучение. – 2009. – № 2. –

С. 43-44.
10. Посібники

  1   2   3

Схожі:

E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Буркальцева, Д. Механізми кредитування економіки в умовах трансформаційних перетворень / Д. Буркальцева
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
С євроатлантична інтеграція України: рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ,...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Андрусенко, Н. Україна в рейтингу конкурентоспроможності країн світу / Н. Андрусенко // Праця І зарплата. – 2009. – №19. 20 травня. –...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Видатні наукові відкриття : Для дітей середнього шкільного віку / В. М. Скляренко, Т. В. Іовлєва, О. Ю. Очкурова. – Х. Фоліо, 2008. –...
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Авангард в авангарде: очередной чемпионат области по госоку рю каратэ традиционно прошел в гостеприимных стенах Сумгу // Данкор....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Авангард в авангарде: очередной чемпионат области по госоку рю каратэ традиционно прошел в гостеприимных стенах Сумгу // Данкор....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Бабиніна, А. Назустріч ювілею: у 2012 році Машинобудівний коледж Сумду відсвяткує своє 95-річчя / А. Бабиніна, А. Холод // Резонанс....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Бабиніна, А. Назустріч ювілею: у 2012 році Машинобудівний коледж Сумду відсвяткує своє 95-річчя / А. Бабиніна, А. Холод // Резонанс....
E-mail: library ssu@ukr net iconE-mail: library ssu@ukr net
Про внесення зміни до статті 65 Закону України "Про вищу освіту": Закон України від 19 лютого 2009 року №1024-vi
E-mail: library ssu@ukr net iconСумський державний університет Бібліотека 0-542-33-10-39 library sumdu edu ua | library ssu@ukr net Бібліотека запрошує
Творча зустріч з Андрієм Курковим, українським письменником, журналістом, кіносценаристом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи