Правила безпеки в лабораторії тое icon

Правила безпеки в лабораторії тое
Скачати 193.23 Kb.
НазваПравила безпеки в лабораторії тое
Дата23.06.2012
Розмір193.23 Kb.
ТипДокументи

ВСТУП

Лабораторні роботи відіграють важливу роль при вивченні дисципліни "Теоретичні основи електротехніки". Метою їх проведення є набуття студентами навичок практичних досліджень електричних кіл та отримання під час виконання розрахункової частини підтвердження положень теорії.

Ці методичні вказівки складені відповідно до програми курсу "Теоретичні основи електротехніки" і призначені для студентів електротехнічних спеціальностей 6.090603 – "Електротехнічні системи електроспоживання", 6.090605 – "Світлотехніка та джерела світла", 6.092204 – "Електричний транспорт" усіх форм навчання, які вивчають курс "Теоретичні основи електротехніки" протягом двох семестрів. Разом з тим, при проведенні лабораторних робіт треба враховувати деякі особливості, пов’язані з різницею у навчальних програмах вище вказаних спеціальностей стосовно часів, що відведені для цього типу занять.

Доцільно також буде врахувати те, що розрахункова частина лабораторних робіт, яка є найбільш трудомісткою, повинна включати в себе всі необхідні розрахунки, але не бути занадто об’ємною (у зв’язку з чим ефективним є використання ЕОМ, що, по-перше, зменшить час обчислювальних операцій та, по-друге, дасть можливість швидкої перевірки розрахунків).

Усі лабораторні роботу студенти виконують на універсальних навчально-дослідницьких лабораторних стендах УДЛС-1. Кожна робота має кілька етапів, а саме: підготовка, виконання експерименту, обробка даних і оформлення звіту, складання заліку. У розділі “Загальні відомості” студенти знайдуть необхідні положення з теорії електричних кіл за відповідною тематикою роботи.

Під час виконання лабораторних робіт використовуються елементи набірного поля стенду, порядкові номери і зразкові параметри яких наведені в табл.1.

^ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ В ЛАБОРАТОРІЇ ТОЕ

До виконання лабораторних робіт допускаються студенти, які пройшли інструктаж з техніки безпеки з наступним записом про це в спеціальному журналі. Значення напруг, з якими студент має справу при аналізі кіл на стендах УДЛС-1, не становлять небезпеки для життя людини. Усі джерела живлення забезпечені захистом від перевантажень. Тому збирання, перевірку і включення електричних кіл студенти проводять самостійно. Однак з огляду на те, що все обладнання лабораторії, в тому числі стенди і вимірювальні прилади, під’єднані до мережі 220/127 В, варто дотримуватися певних правил безпеки.

Під час роботи в лабораторії забороняється:

- доторкатися до труб опалювальної системи;

- самостійно включати вилки вимірювальних приладів у мережу;

- відключати заземлення вимірювальних приладів;

- виймати блоки стенда;

- залишати без нагляду включений стенд і вимірювальні прилади.

У разі пошкодження блоків стенда, елементів або вимірювальних приладів слід негайно відключити їх від мережі живлення і сповістити про це викладача.

По закінченні роботи на стенді необхідно виключити живлення всіх активних блоків стенда і вимірювальних приладів.

ПОРЯДОК виконання ЛАБОРАТОРНих РОБіТ

Роботу в лабораторії проводять відповідно до планів аудиторних занять. Звичайно робота триває 2, 4 або 6 аудиторних годин. За цей час студент повинен виконати роботу, оформити звіт про неї і скласти залік за темою роботи.

Під час першого, ввідного заняття, студенти формують бригади у кількості 3-4 чоловік. За бригадою до кінця навчального року закріплюється робочий стенд, номер якого і є номером комплекту елементів набірного стенду та номером варіанта за цими методичними вказівками.

Перед тим як приступити до виконання роботи студент отримує допуск, який свідчить про те, що він підготовлений до занять (вивчив теоретичний матеріал, підготував чернетку, зробив необхідні попередні розрахунки). Під час роботи за стендом забороняється голосно розмовляти, ходити по лабораторії, залишати лабораторію без дозволу викладача. Експериментальні дані, занесені в чернетку, наприкінці кожного досліду подають викладачеві. У разі невірних результатів досліди повторюють.

До захисту роботи допускається студент, який виконав і оформив звіт про лабораторну роботу. Під час захисту студент повинен вирішити задачу за темою лабораторної роботи і відповісти на запитання викладача (перелік теоретичних питань, які треба знати, наведений наприкінці кожної роботи).

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ про ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

Звіти виконують в учнівських зошитах або на аркушах формату А4.

Текст повинен бути написаний чітко й акуратно; графічну частину робіт, до якої входять електричні схеми та графіки залежностей, що є результатами дослідів або обчислень, необхідно виконувати згідно з вимогами державних стандартів і із застосуванням креслярського знаряддя. Зразок титульного аркуша зошита, що містить всі звіти лабораторних робіт, наведений нижче. Після захисту останньої роботи студент повинен здати зошит викладачеві.

Звіт про лабораторну роботу повинен містити:

- назву роботи;

- мету роботи;

- перелік приладів і елементів;

- назву першого досліду й принципову схему досліджуваного кола;

- результати дослідження за першим дослідом (таблиці, графіки, розрахункові формули й обчислення);

- назву другого досліду і т. ін. (див. попередні пункти);

- висновки.

Оформлення кожної роботи повинно починатися з нової сторінки.

Літерні позначення основних електричних величин і їхніх одиниць наведені в табл. 2. Позначення дані в російському алфавіті.


^ Зразок титульного аркуша:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Міністерство освіти І науки України

Харківська Національна Академія Міського Господарсва


Кафедра електротехніки


Звіти

про лабораторні роботи
з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки"

студента групи ЕТ-5 2 курсу

Близнюка С.М.


Харків - ХНАМГ – 2006

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
^

Таблиця 1 - Порядкові номери і зразкові параметри елементів набірного поля


Номер

елемента

Вид

елемента

Тип

R,

Ом

L,

мГн

C,

мкФ

Uном,

В

I ном,

мА

Pном,

Вт

1

Резистор


МЛТ-2(1+1)

504

2

Резистор

МЛТ-2(1+1)

754

3

Резистор

МЛТ-2

1002

4

Резистор

МЛТ-2

150

2

5

Резистор

МЛТ-2

200

2

6

Резистор

МЛТ-2

300

2

7

Резистор

МЛТ-2

510

2

8

Резистор

МЛТ-2

750

2

9

Резистор

МЛТ-2

820

2

10

Резистор

МЛТ-2

10002

11

Конденсатор


МБМ

0,1

16012

Конденсатор

МБМ

0,25

16013

Конденсатор

МБМ

0,5

16014

Конденсатор

МБМ

0,75

16015

Конденсатор

МБМ

1,0

16016

Конденсатор

МБМ

1,25

16017

Конденсатор

МБМ

1,5

16018

Конденсатор

МБМ

1,75

16019

Конденсатор

МБМ

2,0

16020

Індуктивність

2

225
21

Індуктивність

3

190
22

Індуктивність

5

150
23

Індуктивність

7

125
24

Індуктивність

10

100
25

Індуктивність

15

85
26

Індуктивність

20

75
27

Індуктивність

30

60
28

Індуктивність

50

50
29

Індуктивність

70

40
Таблиця 2 - Літерні позначення основних електричних величин і їхніх одиниць

Найменування

фізичної величини

Позначення

Найменування

фізичної величини

Позначення

величина

одиниця

величина

одиниця
Ємність

C

Ф

Частота:

 • коливань

 • кутова


f

?


Гц

рад/с

Заряд

Q

Кл

Струм

I, i

А

Індукція

B

Тл

Потенціал

V,

В

Індуктивність

 • власна

 • взаємна


L

M


Гн

Гн

Потокозчеплення

?

Вб


Коефіцієнт

потужності в

синусоїдальному режимі

cos?Проникливість

(діелектрична)

 • вакууму

 • абсолютна

 • відносна?o

?a

?ф

фКоефіцієнт

трансформації

nПроникливість

(магнітна)

 • порожності

 • абсолютна

 • відносна?o

?a

?Гн/м

Гн/мМагнітний потік

Ф

Вб

Провідність:

 • повна

 • активна

 • реактивна


Y

G

X


См

См

См

Потужність:

 • повна

 • активна

 • реактивна


S

P

Q


ВА

Вт

ВАР

Сила

електрорушійна

E, e

В

Напруга

u, U

В

Зсув фаз між

напругою і струмом

?

рад(◦)

Напруженість поля:

 • електричного

 • магнітного


E

H


В/М

А/М

Опір

 • повний

 • активний

 • реактивний


Z

R

X


Ом

Ом


Ом

Початкова фаза

?

рад(◦)

Число фаз багатофазної системи

mПеріод

T

с

Число витків


nПостійна часу

?

с

Енергія електромагнітна

W

ДжСхожі:

Правила безпеки в лабораторії тое iconПравила безпеки в лабораторії тое
Лабораторні роботи відіграють важливу роль при вивченні дисципліни "Теоретичні основи електротехніки". Метою їх проведення є набуття...
Правила безпеки в лабораторії тое iconПравила техніки безпеки у відділеннях гіпербаричної оксигенації. Правила техніки безпеки в клініко-діагностичних лабораторіях. Правила техніки безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Безпека життєдіяльності: Навч. Посібник / За ред. Є. П. Желібо і В. М. Пічі. – Київ: «Каравела»; Львів: «Новий Світ-2000», 2001....
Правила безпеки в лабораторії тое iconПравила роботи у мікробіологічній лабораторії Стерилізація
Організація мікробіологічної лабораторії. Правила роботи у мікробіологічній лабораторії. Стерилізація. Дезінфекція
Правила безпеки в лабораторії тое iconКалендарний план практичних занять з фармакогнозії для студентів III курсу фармацевтичного факультету спеціальності " клінічна фармація" на осінній семестр 2008-2009 Н. Р
Основи роботи з оптичними приладами. Правила техніки безпеки при роботі у фармакогностичній лабораторії
Правила безпеки в лабораторії тое iconПравила з техніки безпеки
До виконання лабораторних робіт допускаються студенти, які пройшли інструктаж з правил техніки безпеки І освоїли основні правила...
Правила безпеки в лабораторії тое iconПравила з техніки безпеки
До виконання лабораторних робіт допускаються студенти, які пройшли інструктаж з правил техніки безпеки І освоїли основні правила...
Правила безпеки в лабораторії тое iconВимоги безпеки при виконанні лабораторних робіт
До роботи допускаються студенти, які ознайомилися з цими методичними вказівками І пройшли інструктаж з вимог безпеки при роботі в...
Правила безпеки в лабораторії тое iconПро затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти n 64/12 ( z0177-99 ) від 12.
Затвердити Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України (далі Правила), що
Правила безпеки в лабораторії тое iconTeleguz stand sertyfik s g produkc
...
Правила безпеки в лабораторії тое iconПро затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України
Затвердити Правила пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України (далі Правила), що
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи