Зареєстровано луганським обласним управлінням юстиції Реєстраційний № від 200 р. Затверджено icon

Зареєстровано луганським обласним управлінням юстиції Реєстраційний № від 200 р. Затверджено
Скачати 119.99 Kb.
НазваЗареєстровано луганським обласним управлінням юстиції Реєстраційний № від 200 р. Затверджено
Дата28.07.2012
Розмір119.99 Kb.
ТипДокументи


ЗАРЕЄСТРОВАНО


Луганським обласним

управлінням юстиції

Реєстраційний № ______

від ___________ 200__ р.


Затверджено


I Конференцією міжнародної громадської організації «Науково-екологічний парк «Лугань»

„__________________”

Протокол № 1 від «__»_____20__ року
Статут

Міжнародної громадської організації

«Науково-екологічний парк «Лугань»


(ПРОЕКТ)


м. Луганськ - 2011р.


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Науково-екологічний парк «Лугань» (надалі – НЕП «Лугань») є добровільним самоврядувальним неприбутковим формуваннямміжнародною громадською організацією, створеною в результаті вільного волевиявлення громадян для спільного досягнення статутних цілей і реалізації спільних інтересів.

^ НЕП «Лугань» створений на базі Науково-навчального центру Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля і діє згідно з Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», чинним законодавством і даним Статутом.

З питань, що не знайшли відображення в даному Статуті НЕП «Лугань» керується Цивільним Кодексом України, Законом України «Про об’єднання громадян» та іншими чинними законодавчими актами України.

НЕП «Лугань» здійснює свою діяльність на території України та за її межами.

1.2. Найменування організації:

1.2.1. повна назва українською мовою: Науково-екологічний парк «Лугань».

1.2.2. скорочена назва українською мовою: НЕП «Лугань».

1.2.3. повна назва російською мовою: Научно-экологический парк «Лугань».

1.2.4. скорочена назва російською мовою: НЭП «Лугань».

1.2.5. повна назва англійською мовою: ………………………………

1.2.6. скорочена назва англійською мовою: …………………………

1.3. НЭП «Лугань» не є юридичною особою

1.4. Згідно з цілями і в порядку, передбаченому законодавством, НЭП «Лугань» , як міжнародна громадська організація, від свого імені може брати участь у заходах різних організацій, включаючи міжнародні.

1.5. НЭП «Лугань» діє на принципах добровільності, рівноправності, самоуправління, законності, без права майнової власності.

1.6. НЭП «Лугань» має печатку, штамп, бланки з назвою, емблему, та відповідні реквізити.

1.7. Втручання органів державної влади та їх посадових осіб у діяльність НЭП «Лугань», як і втручання НЭП «Лугань» у діяльність органів державної влади, не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

1.8. Керівні органи НЭП «Лугань» знаходяться за адресою:

Україна, м. Луганськ, кв. Молодіжний 20а корп. 7.


^ 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Основною метою діяльності НЕП «Лугань» є: організація та координація заходів у напрямі створення зон сталого розвитку територій та гармонічного розвитку суспільства і природного середовища Луганської області та України.

2.2. Для досягнення поставленої мети НЭП «Лугань» ставить перед собою такі завдання:

2.2.1. Організація розробок програм і проектів у напрямі створення зон сталого розвитку територій та гармонічного розвитку суспільства і природного середовища, а також координація заходів у процесі їх запровадження.

2.2.2. Організація розробок пілотних проектів розвитку локальних територій із максимальним забезпеченням гармонічного співіснування промислової діяльності із навколишнім природним середовищем.

2.2.3. Організація науково-дослідних (форсайтних) обстежень територій з метою визначення їх соціальних, екологічних та промислово-економічних потреб і можливостей.

2.2.4. Організація розробки та залучення існуючих інноваційних енергоощадних та екологічно безпечних технологій і проектів з метою їх подальшого впровадження.

2.2.5. Організація науково-технічної і педагогічної підготовки фахівців у напрямі розробки та реалізації екологічно безпечних проектів та технологій.

2.2.6. Залучення широких верст населення до побудови гармонічних взаємовідносин між суспільством та навколишнім природним середовищем;

2.2.7. Пропаганда здорового способу життя та гармонійного розвитку людини;

2.2.8. Сприяння підвищенню рівня екологічної освіти, духовного розвитку та громадської свідомості громадян.

^ 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. НЕП «Лугань» має право:

3.1.1. Виступати учасником наукових, науково-навчальних, науково-технічних, цивільно-правових та інших відносин на обласному, державному та міжнародному рівнях.

3.1.2. Представляти й захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх учасників у державних та громадських органах.

3.1.3. Брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо).

3.1.4. Надавати науково-інтелектуальну, ідейну, та організаційну підтримку і допомогу юридичним і фізичним особам та іншим об’єднанням громадян.

3.1.5. Ініціювати створення установ та організацій за напрямом своєї діяльності.

3.1.6. Одержувати від органів державної влади та управління і органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань.

3.1.7. Вносити пропозиції до органів влади та управління.

3.1.8. Розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та цілі.

3.1.9. Ініціювати заснування засобів масової інформації та видавничої діяльністі.

3.1.10. Ініціювати засновування спеціалізованих підприємств, необхідних для здійснення статутних цілей.

3.1.11. Брати участь у розробленні рішень органів державної влади і місцевого самоврядування, у порядку та обсязі, передбаченому законодавством України.

3.1.12. Брати участь у виборах органів місцевого самоврядування самостійно або у складі виборчих блоків. У порядку, встановленому діючим законодавством, висувати кандидатів (списки кандидатів ) в депутати і на інші виборні посади у органах місцевого самоврядування.

3.1.13. Виступати з ініціативами з різних питань громадського життя, вносити пропозиції, які відносяться до задоволення потреб громадян в екологічному, інтелектуальному, культурному, моральному і соціальному розвитку, до органів державної влади.

3.1.14. Вступати до союзів та асоціацій.

3.1.15. НЕП «Лугань» користується іншими правами, передбаченими законодавством України.

3.2. НЕП «Лугань» зобов’язаний:

3.2.1. У своїй діяльності дотримуватися Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України ”Про об‘єднання громадян”, діючого законодавства України та цього Статуту.


^ 4. ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ

4.1. НЕП «Лугань» заснована за ініціативою учасників круглого столу «Організація роботи наукового екологічного парку», яка відбулася 14 липня 2011 року у с. Оріхівка Лутугінського району Луганської області під головуванням Луганського інституту МАУП.

4.2. Засновниками НЕП «Лугань» є: управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації, науково-навчальний центр СНУ ім. В. Даля, Луганський інститут МАУП, ОО «Райское место», Міжнародне Агенство «Союз технологий XXI века» (Росія).

4.3. У якості базових осередків у діяльності НЕП «Лугань» передбачається залучення Науково-дослідного інституту прикладної екології, науково-навчального центру СНУ ім. В. Даля та інших наукових та науково-навчальних підрозділів вищих навчальних закладів Луганської області.

4.4. Учасниками НЕП «Лугань» можуть бути юридичні особи, та фізичні, віком від 18 років, які підтримують Статут НЕП «Лугань» та його цілі і виявляють бажання щодо спільної співпраці. Участь у діяльності НЕП «Лугань» не є перепоною для участі його Учасників у інших організаціях, мета діяльності яких не суперечить цьому Статуту.

4.5. Прийом до складу учасників НЕП «Лугань» здійснюється на підставі письмової зяви, поданої до Громадської Ради НЕП «Лугань». Індивідуальна участь у НЕП «Лугань» фіксується на добровільних засадах шляхом видачі квитка учасника. Видача квитка учасника не є обов’язковою.

4.6. Рішення про прийняття до складу учасників НЕП «Лугань» приймає Громадська Рада НЕП «Лугань»

4.7. Учасники НЕП «Лугань» не несуть відповідальності щодо зобов’язань НЕП «Лугань», а НЕП «Лугань» не відповідає по зобов’язаннях своїх учасників.

4.8. Учасники НЕП «Лугань» мають право:

4.8.1. обирати і бути обраними до керівних та контрольних органів НЕП «Лугань»;

4.8.2. брати участь у заходах та акціях, що проводяться НЕП «Лугань»;

4.8.3. вносити на розгляд керівних та контрольних органів питання, пов’язані зі статутною діяльністю НЕП «Лугань»;

4.8.4. обговорювати будь-які питання, що стосуються їх прав та обов’язків;

4.8.5. отримувати інформацію про діяльність НЕП «Лугань»;

4.8.6. звертатися по допомогу НЕП «Лугань» для представництва своїх законних інтересів та захисту своїх прав у органах державної влади, органах місцевого самоврядування та інших організаціях.

4.9. Учасники НЕП «Лугань» зобов’язані:

4.9.1. виконувати положення чинного законодавства України, а також положення цього Статуту;

4.9.2. узгоджувати свої дії з керівними органами НЕП «Лугань», виступаючи від його імені і представляючи його інтереси;

4.10. Учасники НЕП «Лугань» мають право безперешкодно вийти з НЕП «Лугань», повідомивши письмово про це Громадську Раду НЕП «Лугань».

4.11. Участь у НЕП «Лугань» припиняється у випадках:

4.11.1. добровільного виходу НЕП «Лугань»;

4.11.2. виключення зі складу учасників НЕП «Лугань»;

4.11.3. смерті громадянина – учасника НЕП «Лугань»;

4.12. Учасник НЕП «Лугань» вважається таким, що вибув з НЕП «Лугань», з моменту подання заяви.

4.13. Учасник НЕП «Лугань» може бути виключений з його складу у випадку припинення своєї діяльності, порушення обов‘язків, встановлених цим Статутом, а також у разі вчинення дій, що дискредитують або суперечать цілям та завданням НЕП «Лугань». Оцінка характеру, а також ступеню порушення проводиться органом, який приймає рішення про виключення.

4.14. Рішення про виключення громадянина зі складу учасників НЕП «Лугань» виноситься Громадською Радою НЕП «Лугань» або вищим керівним органом НЕП «Лугань».


^ 5. КЕРІВНІ ОРГАНИ

5.1. Вищим керівним органом НЕП «Лугань» є Конференція Учасників НЕП «Лугань» (далі – Конференція ), що уповноважена ухвалювати рішення з будь-яких питань статутної діяльності НЕП «Лугань».

Чергові Конференції скликаються Громадською Радою НЕП «Лугань» не рідше одного разу на два роки.

Позачергова Конференція може бути скликана Громадською Радою НЕП «Лугань». Пропозиції до Громадської Ради НЕП «Лугань» щодо скликання позачергової Конференції можуть вноситися: Головою НЕП «Лугань» Головою Виконавчого Комітету Громадської Ради НЕП «Лугань», членами Виконавчого Комітету Громадської Ради НЕП «Лугань», або будь-яким учасником НЕП «Лугань» із статусом юридичної особи.

Питання про скликання позачергової Конференції розглядається Громадською Радою НЕП «Лугань» у десятиденний термін від дня пропозиції про скликання Конференції.

5.2. Дата і місце проведення Конференції встановлюються Громадською Радою НЕП «Лугань».

5.3. До виключної компетенції Конференції відноситься вирішення наступних питань:

5.3.1. Затвердження Статуту НЕП «Лугань», внесення до нього змін і доповнень.

5.3.3. Визначення порядку роботи Конференції.

5.3.4 Затвердження Положення про Громадську Раду НЕП «Лугань».

5.3.5. Обрання Голови НЕП «Лугань».

5.3.6. Обрання членів Громадської Ради НЕП «Лугань» та припинення їх повноважень.

5.3.8. Затвердження звітів про роботу Громадської Ради НЕП «Лугань».

5.3.9. Ухвалення рішення про реорганізацію або ліквідацію НЕП «Лугань».

5.4. Конференція вважається повноважною, якщо присутні більше половини учасників НЕП «Лугань».

Рішення Конференції з питань її виключної компетенції приймаються кваліфікованою більшістю у дві третини голосів від числа присутніх на Конференції. Рішення Конференції з інших питань приймаються більшістю голосів від числа присутніх на Конференції.

5.5. Рішення Конференції приймаються у формі постанов та резолюцій. Хід Конференції оформлюється протоколами.

5.6. Постійно діючим керівним органом НЕП «Лугань» є Громадська Рада НЕП «Лугань», яку очолює Голова НЕП «Лугань». Громадська Рада НЕП «Лугань» є підзвітною Конференції.

5.7. Кількісний склад Громадської Ради НЕП «Лугань» визначається кількістю напрямів діяльності.

5.8. Кожен член Громадської Ради здійснює стратегічне керівництво певним напрямом діяльності та відповідає за ефективність його роботи.

5.7. Громадська Рада має право ухвалювати рішення з питань, передбачених цим Статутом, вказаних у рішеннях Конференції, а також з будь-яких інших питань діяльності НЕП «Лугань», за винятком питань, віднесених до виключної компетенції Конференції, а також питань, урегульованих у рішеннях Конференції.

Громадська Рада:

5.7.1. Скликає чергові та позачергові Конференції.

5.7.2 Обирає зі свого складу Виконавчий комітет Громадської Ради НЕП «Лугань» (далі - Виконавчий комітет ) у складі п’яти осіб для здійснення оперативної діяльності та вирішення поточних організаційних питань діяльності НЕП «Лугань».

5.7.3. Приймає рішення про створення напрямів діяльності та тематичних секторів НЕП «Лугань».

Порядок роботи Громадської Ради НЕП «Лугань» визначається цим Статутом та Положенням про Громадську Раду НЕП «Лугань», що затверджується Конференцією.

5.8. Засідання Громадської Ради НЕП «Лугань» скликаються у разі необхідності, але не рідше одного разу на шість місяців.

Громадська Рада НЕП «Лугань» вважається повноважною, якщо на її засіданні присутні не менше двох третин її членів.

Рішення Громадської Ради НЕП «Лугань» приймаються у формі постанов. Хід засідань Громадської Ради НЕП «Лугань» оформлюється протоколами.

Рішення Громадської Ради НЕП «Лугань» приймаються більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні, за наявності кворуму.

Форма і порядок голосування визначаються Громадською Радою НЕП «Лугань» самостійно.

5.9. Голова НЕП «Лугань»:

5.9.1. Скликає засідання і організовує діяльність Громадської Ради НЕП «Лугань».

5.9.2. Визначає обов’язки між членами Громадської Ради НЕП «Лугань».

5.9.3. Вносить на розгляд Громадської Ради НЕП «Лугань» кандидатуру Голови Виконавчого Комітету.

5.9.4. Головує на засіданнях Громадської Ради НЕП «Лугань».

5.9.5. Підписує протоколи і рішення Громадської Ради НЕП «Лугань».

5.9.6. Представляє НЕП «Лугань» у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також фізичними та юридичними особами в Україні та за її межами та може делегувати ці повноваження іншим членам Громадської Ради НЕП «Лугань».

5.9.7. Приймає рішення про пред’явлення від імені НЕП «Лугань» претензій і позовів до юридичних осіб і громадян.

5.9.8. Видає розпорядження, інструкції та інші акти з питань, віднесених до його компетенції.

5.9.10. Вирішує інші питання діяльності НЕП «Лугань», не віднесені цим Статутом до виключної компетенції Конференції або компетенції Громадської Ради і не врегульовані рішеннями вказаних органів.

5.10. Виконавчий комітет є постійно діючим органом, який вирішує поточні організаційні питання щодо забезпечення напрямів діяльності НЕП «Лугань».

Голова Виконавчого Комітету:

5.10.1 Здійснює координацію дій та взаємовідносин між структурами з напрямів діяльності та тематичними секторами.

5.10.2. Вносить на розгляд Громадської Ради НЕП «Лугань» кандидатури членів Виконавчого комітету.

5.10.3. Здійснює оперативне керування діяльністю Виконавчого комітету.

5.10.4 У разі відсутності Голови НЕП «Лугань» виконує його обов’язки та головує на засіданнях Громадської Ради.

5.10.5 Представляє інтереси НЕП «Лугань» у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також фізичними та юридичними особами в Україні.

5.10.6. Розподіляє обов’язки між членами Виконавчого Комітету НЕП «Лугань», визначає їх повноваження.

5.10.7. Видає розпорядження та інструкції з питань, віднесених до його

компетенції.


^ 6. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ

6.1. Стратегічне та оперативне управління НЕП «Лугань» визначається Положенням про Громадську Раду.

6.2. Виконання своїх повноважень членами НЕП «Лугань» здійснюється на громадських засадах.

6.3. Реалізація програм та проектів здійснюється на підставі укладених договорів між фізичними та юридичними особами – учасниками певного заходу.


^ 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕННЬ ДО СТАТУТУ

7.1. Пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту НЕП «Лугань» можуть вносити не менш, ніж 10% його учасників. Пропозиції подаються у письмовій формі до Громадської Ради НЕП «Лугань». Остаточне рішення з цього питання приймається Конференцією у порядку, передбаченому цим Статутом.


^ 8. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

8.1. Припинення діяльності НЕП «Лугань» може відбутися шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації.

8.2. Реорганізація НЕП «Лугань» здійснюється на підставі рішення Конференції НЕП «Лугань», прийнятого не менш, ніж двома третинами голосів від кількості присутніх на Конференції учасників НЕП «Лугань», за наявності кворуму.

8.3. Ліквідація НЕП «Лугань»:

8.3.1. Ліквідація НЕП «Лугань» здійснюється на підставі рішення Конференції НЕП «Лугань», прийнятого не менш, ніж двома третинами голосів від кількості присутніх на Конференції членів НЕП «Лугань», за наявності кворуму.

8.3.2. НЕП «Лугань» може бути ліквідований за рішенням суду.

8.3.3. Рішення про ліквідацію НЕП «Лугань» направляється до органу, який зареєстрував НЕП «Лугань» для виключення його з Реєстру об’єднань громадян.


Запрошуємо до обговорення і спільної діяльності

зацікавлені організації, підприємства і заклади.


Пропозиції надавати за адресою ………………………..


СНУ ім. В. Даля

Центр впровадження інновацій


Схожі:

Зареєстровано луганським обласним управлінням юстиції Реєстраційний № від 200 р. Затверджено iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
Зареєстровано луганським обласним управлінням юстиції Реєстраційний № від 200 р. Затверджено iconПро проведення державної підсумкової атестації з економіки
Міністерстві юстиції України 27. 02. 08 №151/14842 у новій редакції, що затверджено наказом від 21. 12. 2009 №1151, зареєстровано...
Зареєстровано луганським обласним управлінням юстиції Реєстраційний № від 200 р. Затверджено iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173)

Зареєстровано луганським обласним управлінням юстиції Реєстраційний № від 200 р. Затверджено iconМетодичні рекомендації для учителів математики щодо підготовки учнів
У міністерстві юстиції зареєстровано наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 3 листопада 2011 року №1254,...
Зареєстровано луганським обласним управлінням юстиції Реєстраційний № від 200 р. Затверджено iconНаказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Зареєстровано луганським обласним управлінням юстиції Реєстраційний № від 200 р. Затверджено iconНаказ №178 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 18. 07. 2000 за №431 / 4652
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Зареєстровано луганським обласним управлінням юстиції Реєстраційний № від 200 р. Затверджено iconНаказ №243 Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України „ 19 квітня 2007р за №393/13660 Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу, крім членів льотного екіпажу
Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” та наказу Державіаслужби від 27. 03. 2006 №223 „Про застосування в цивільній...
Зареєстровано луганським обласним управлінням юстиції Реєстраційний № від 200 р. Затверджено iconНаказ №1057 від 14 вересня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р за №1133/19871 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
move to 0-20669957
Зареєстровано луганським обласним управлінням юстиції Реєстраційний № від 200 р. Затверджено iconНаказ №1057 від 14 вересня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р за №1133/19871 Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
move to 0-20669957
Зареєстровано луганським обласним управлінням юстиції Реєстраційний № від 200 р. Затверджено iconРеєстраційний внесок – 200 грн перераховується на банківську картку, або сплачується готівкою при реєстрації. Банківські реквізити для грошового переказу
Реєстраційний внесок – 200 грн перераховується на банківську картку, або сплачується готівкою при реєстрації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи