Стандарт університету веб-сайт університету: структура, дизайн та мінімальний перелік інформації стп 04-2005 передмова icon

Стандарт університету веб-сайт університету: структура, дизайн та мінімальний перелік інформації стп 04-2005 передмова
Скачати 176.57 Kb.
НазваСтандарт університету веб-сайт університету: структура, дизайн та мінімальний перелік інформації стп 04-2005 передмова
Дата28.07.2012
Розмір176.57 Kb.
ТипДокументи


СТАНДАРТ УНІВЕРСИТЕТУ


ВЕБ-САЙТ УНІВЕРСИТЕТУ: СТРУКТУРА, ДИЗАЙН ТА МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ


СТП 1.04-2005


ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО факультетом прикладної математики та інформатики ЛНУ ім.Івана Франка

ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом ректора ЛНУ ім.Івана Франка №   1913   від   1.07.2005 р.   


РОЗРОБНИКИ: Г. Шинкаренко, д-р фіз.-мат. наук, проф., (керівник розробки);

В. Горлач, канд. фіз.-мат. наук, доц. (виконавець).


ЗМІСТ

^ 1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 4

2  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 4

2.1 Офіційні мови 4

2.2 Управління інформаційними масивами Веб-сайту 5

2.3 Відображення графіки та художній дизайн 5

^ 3  СТРУКТУРА ВЕБ-САЙТУ УНІВЕРСИТЕТУ 5

3.1 Титульна сторінка 5

3.2 Відображення структури університету 6

3.3 Інформаційні ресурси на титульній сторінці 6

^ 4  МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ ПІДРОЗДІЛУ 7

4.1 Адміністрація університету 7

4.1.1 Ректорат 7

4.1.2 Вчена рада 8

4.1.3 Навчальна частина 8

4.1.4 Науково-дослідна частина 8

4.1.5 Господарська частина 8

4.2 Факультет 8

4.3 Навчальна установа 9

4.4 Наукова установа 9

4.5 Кафедра 10

4.5.1 Випускаюча кафедра 10

4.5.2 Загальна кафедра 10

4.6 Персональна сторінка працівника 11

Додаток А Відповідність українських та англійських назв та термінів 12
^ ВЕБ-САЙТ УНІВЕРСИТЕТУ: СТРУКТУРА, ДИЗАЙН

ТА МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ


UNIVERSITY WEB-SITE: STRUCTURE, DESIGN

AND MINIMUM SET OF INFORMATION


Затверджено і введено в дію наказом №   1913   від   1.07.2005 р.   


^ 1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на Веб-сторінки університету, факультетів і загальноуніверситетських кафедр, інших навчальних підрозділів (інститутів, коледжів, ліцеїв), наукових підрозділів та громадських організацій, які доступні для всіх користувачів Інтернету.

Стандарт установлює загальні вимоги до дизайну, структури та мінімального переліку інформації, що повинна подаватися в Інтернеті.

Стандарт стосується всіх інформаційних ресурсів, які подані в Інтернеті та розміщені в домені імен "franko.lviv.ua", а також в інших доменах імен, власником яких є Львівський національний університет імені Івана Франка.

2  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

2.1 Офіційні мови


Офіційними мовами Веб-сайту є українська й англійська. Всі Веб-сторінки, що містять визначений цим стандартом мінімальний перелік інформації, створюються двома офіційними мовами.

Інформація, що не входить до визначеного цим стандартом мінімального переліку, може подаватись лише українською мовою.

Посилання на книги, підручники, наукові публікації, видані іншими мовами, подаються, зазвичай, мовою оригіналу з дотриманням вимог чинних стандартів з бібліотечної справи.

Веб-сторінки присвячені питанням вивчення та дослідження мови, культури та інших національних аспектів, окрім офіційних мов, створюються також мовою відповідного дослідження.

У випадку відображення на Веб-сторінках результатів досліджень за багатонаціональними проектами, крім офіційних мов, можуть використо­вуватись мови всіх учасників таких спільних проектів.

2.2 Управління інформаційними масивами Веб-сайту


Інформація, що визначена цим стандартом як мінімальний перелік для оприлюднення в Інтернеті, зберігається у базі даних та автоматично гене­рується за запитами користувачів Інтернету серверними сценаріями. Сервер баз даних та Інтернет-сервер розташовуються на різних комп'ютерах. Підтримку бази даних та резервне копіювання інформації забезпечує адміністратор сервера баз даних. Підтримку та модифікацію серверних сценаріїв, як і перелік розділів та ресурсів, що належать до мінімального переліку інформації, забезпечує адміністратор та група супроводу Веб-сайту. Адміністратор Веб-сайту також визначає та координує роботу адміністраторів підпорядко­ваних ресурсів та розділів Веб-сайту.

Багаторівнева адміністративна модель Веб-сайту університету забезпечує координацію адміністраторів Веб-ресурсів зверху донизу згідно з організа­ційною ієрархією підрозділів університету.

Кожен розділ та ресурс Веб-сайту має свого адміністратора (відпові­дального редактора). До функцій адміністратора ресурса належить забезпечення актуальності та релевантності інформації відповідного підрозділу (розділу Веб-сайту) та підпорядкованих йому підрозділів. Адміністратор ресурсу публікує в Інтернеті новини й оголошення, які стосуються відповідного підрозділу. Адміністра­тор ресурсу, крім вимог цього стандарту щодо мінімального переліку інформації підрозділу, додає розділи та Веб-ресурси на сторінці підпорядкованого йому підрозділу.

Інформація та Веб-ресурси, що визначені цим стандартом як мінімаль­ний перелік і які зберігаються на сервері баз даних та генеруються автоматично за допомогою серверних сценаріїв, мають статус офіційних Веб-сторінок. Окрім них, кожен підрозділ (працівник університету) може мати свою Веб-сторінку (сайт) з оригінальною структурою та дизайном, посилання на яку можуть подавати на відповідних офіційних Веб-ресурсах.

2.3 Відображення графіки та художній дизайн


Загальний дизайн офіційних Веб-сторінок має базуватися на стабільних стандартах та не повинен використовувати можливостей, доступних тільки в окремих браузерах.

Графічні матеріали (фотографії та малюнки) створюються у форматах JPEG (фотографії) та GIF (малюнки) з обов'язковою оптимізацією для відображення у Веб за розміром і кількістю кольорів. Графічні матеріали повинні коректно (без суттєвих спотворень) відображатись у Веб-безпечній палітрі: 256 кольорів.

^ 3  СТРУКТУРА ВЕБ-САЙТУ УНІВЕРСИТЕТУ

3.1 Титульна сторінка


Інформацію щодо структури університету на титульній сторінці Веб-сайту групують за такими розділами:

 • факультети (Faculties);

 • навчальні установи (Educational Units);

 • наукові установи (Research Divisions);

 • адміністрація (Administration);

 • додаткова інформація (Optional Information).

На титульній сторінці подають також посилання на такі Веб-ресурси:

 • Іван Франко (Ivan Franko);

 • історія (History);

 • вітальне слово (Welcome);

 • абітурієнтові (For Entrants);

 • дистанційне навчання (Distance Learning);

 • іноземному студентові (For International Students);

 • міжнародна співпраця (International Cooperation);

 • новини науки (Research Developments);

 • конференції, семінари (Conferences, Workshops);

 • наукові видання (University Publications);

 • бібліотеки (Libraries);

 • працівники (Staff);

 • громадські організації (Public Organizations);

 • студентське життя (Student Activities);

 • новини, події, оголошення (Recent Information);

 • культура, спорт, відпочинок (Culture, Sport, Recreation).

3.2 Відображення структури університету


Розділ "Факультети" відображає алфавітний перелік факультетів і загальноуніверситетських кафедр.

Розділ "Навчальні установи" містить перелік інших навчальних підрозділів університету, таких як Інститут післядипломної освіти, коледжі, ліцеї, філії університету. До цього розділу належить також відділ аспірантури та докторантури.

Розділ "Наукові установи" охоплює перелік таких установ, як науково-дослідна частина, спеціалізовані ради із захисту дисертацій, астрономічна обсерваторія, ботанічний сад, наукові інститути при університеті тощо.

Розділ "Адміністрація" містить інформацію про ректора, проректорів, склад Вченої ради, господарські підрозділи та служби.

Розділ "Довідкова інформація" містить інформацію про територіальне розташування підрозділів, телефонний довідник тощо.

3.3 Інформаційні ресурси на титульній сторінці


Ресурс "Іван Франко" містить посилання на Веб-сайт, присвячений Іванові Франкові.

Ресурс "Історія університету" пропонує нарис з історії університету.

Ресурс "Вітальне слово" описує роль та місце Львівського універси­тету у системі освіти та в сучасному суспільному розвитку України та світу.

Ресурс "Абітурієнтові" містить інформацію про умови та правила вступу; перелік спеціальностей із зазначенням терміну навчання, освітнього рівня, кваліфікації та відповідного навчального підрозділу; зразки тестових завдань та іншу інформацію приймальної комісії.

Ресурс "Міжнародна співпраця" містить інформацію про діяльність в університеті іноземних центрів, співпрацю з університетами світу, участь у міжнародних наукових проектах тощо.

Ресурс "Новини науки" відображає інформацію про визначні здобутки вчених університету (публікації монографій, присудження вчених ступенів доктора наук, отримання патентів та свідоцтв про винаходи, отримання міжнародних та національних відзнак, успішне використання наукових результатів у практиці тощо).

Ресурс "Конференції, семінари" містить інформацію про наукові заходи, що відбувались, відбуваються або відбудуться в університеті. У цьому ж пункті подаються анонси лекцій та виступів видатних учених, громадських лідерів та діячів мистецтв.

Ресурс "Наукові видання" подає інформацію про наукові публікації у Віснику, наукових журналах та збірниках наукових праць університету.

Ресурс "Бібліотеки" містить перелік бібліотечних ресурсів, електрон­них каталогів та електронних бібліотек університету, України та світу. Також подано інформацію про відкриті для студентів та працівників університету ресурси наукових видавництв світу.

Ресурс "Працівники" надає можливість пошуку та відображення інформації про працівників університету.

Ресурс "Громадські організації" являє собою перелік та відповідні Веб-ресурси тих громадських організацій, чия діяльність пов'язана з університетом.

Ресурс "Студентське життя" містить інформацію про студентські організації, студентські наукові конференції тощо.

Ресурс "Новини, події, оголошення" – це анонси та короткі повідомлення про події університетського життя, інформація прес-центру університету.

Ресурс "Культура, спорт, відпочинок" містить інформацію про творчі колективи; спортивні споруди, секції та групи; бази відпочинку та профілакторії університету.

^ 4  МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЇ ПІДРОЗДІЛУ

4.1 Адміністрація університету

4.1.1 Ректорат


Подано інформацію про склад ректорату у вигляді списку. Про кожну особу тут та скрізь надалі зазначають таке:

 • посаду;

 • прізвище, ім'я та по батькові;

 • вчений ступінь;

 • вчене звання;

 • адресу електронної пошти;

 • адресу Веб-сторінки.

4.1.2 Вчена рада


Інформують про склад Вченої ради у вигляді списку. Подано інформацію про кожну особу зі списку.

4.1.3 Навчальна частина


Подано інформацію про структурні підрозділи із зазначенням їхніх керівників, телефонів та місцезнаходження.

Окрім цього, інформують про перелік спеціальностей з поданням терміну навчання, освітнього рівня, кваліфікації та відповідного навчального підрозділу, який забезпечує підготовку за вказаною спеціаль­ністю. Ця інформація є також частиною ресурсу "Абітурієнтові".

4.1.4 Науково-дослідна частина


Інформують про структурні підрозділи із зазначенням їхніх керівників, телефонів та місцезнаходження.

Подано інформацію (у вигляді списку гіперпосилань на відповідні Веб-ресурси) про наукові установи університету.

Подано інформацію (у вигляді списку гіперпосилань на відповідні Веб-ресурси) про наукові теми, що фінансуються з державного бюджету. Щодо кожної теми зазначено:

 • номер держреєстрації;

 • назву;

 • керівника (посада, вчений ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали, адреса Веб-сторінки);

 • терміни виконання;

 • коротку анотацію;

 • адресу Веб-сторінки теми (за наявності).

Подано інформацію (у вигляді списку гіперпосилань на відповідні Веб-ресурси) про міжнародні проекти та гранти.

У рубриці новин науково-дослідної частини додають інформацію, що становить Веб-ресурс "Новини науки".

4.1.5 Господарська частина


Інформують про структурні підрозділи із зазначенням їхніх керівників, телефонів та місцезнаходження.

4.2 Факультет


Подано інформацію про структуру факультету (у вигляді списку гіперпосилань на відповідний Веб-ресурс): деканат, рада факультету, кафедри, лабораторії, інші підрозділи.

Інформація про деканат містить адресу, місцезнаходження, телефон, факс, адресу електронної пошти та перелік посадових осіб (декан, заступники декана, секретарі, лаборанти тощо) із зазначенням інформації про кожну особу.

Подано інформацію про склад Ради факультету у вигляді списку із зазначенням інформації про кожну особу.

Подано коротку історичну довідку про факультет.

У рубриці "Вітальне слово" подають коротку інформацію, що має на меті зорієнтувати абітурієнта у специфіці та привабливості певного факультету.

Інформують про спеціальності (у вигляді списку гіпер­посилань на відповідний Веб-ресурс), за якими здійснюється підготовка фахівців із зазначенням освітньо-кваліфікаційного рівня та терміну навчання.

Для кожної спеціальності (спеціалізації) подано перелік курсів де зазначено назву, коротку анотацію, навчальний семестр, форму та вид звітності.

Подано інформацію про наукову роботу факультету, що містить перелік наукових тем, міжнародних проектів та грантів із вказівкою на відповідні Веб-ресурси (вимоги до переліку інформації наукових тем приведені у п.4.1.4).

4.3 Навчальна установа


Інформують про структуру навчальної установи (у вигляді списку гіперпосилань на відповідний Веб-ресурс): директор, інші керівні особи, підрозділи із зазначенням інформації про кожну особу.

Подано коротку історичну довідку про установу.

У рубриці "Вітальне слово" знаходиться коротка інформація, що має на меті зорієнтувати абітурієнта у специфіці та привабливості цієї навчальної установи.

Подано інформацію про спеціальності (у вигляді списку гіпер­посилань на відповідний Веб-ресурс), за якими здійснюється підготовка фахівців із зазначенням освітньо-кваліфікаційного рівня та терміну навчання.

Для кожної спеціальності (спеціалізації) подано перелік курсів, де зазначено назву, коротку анотацію, навчальний семестр, форму та вид звітності.

Подано інформацію про працівників.

4.4 Наукова установа


Інформують про керівників із зазначенням персональної інформації про кожну особу.

Подано коротку історичну довідку про установу.

Подають інформацію (у вигляді списку гіперпосилань на відповідні Веб-ресурси) про наукові теми, що фінансуються з державного бюджету. Щодо кожної теми зазначають:

 • шифр;

 • номер держреєстрації;

 • назву;

 • керівника (посада, вчений ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали, адреса Веб-сторінки);

 • терміни виконання;

 • коротку анотацію;

 • адресу Веб-сторінки теми (за наявності).

Подають інформацію (у вигляді списку гіперпосилань на відповідні Веб-ресурси) про міжнародні проекти та гранти.

Подають інформацію про працівників.

4.5 Кафедра

4.5.1 Випускаюча кафедра


Подають інформацію про завідувача.

Подають коротку історичну довідку.

Подано інформацію про спеціальності (у вигляді списку гіпер­посилань на відповідний Веб-ресурс), за якими здійснюється підготовка фахівців із зазначенням спеціалізацій.

Подають коротку довідку щодо наукової діяльності кафедри.

Подають інформацію про працівників.

4.5.2 Загальна кафедра


Подано інформацію про завідувача.

Подають коротку історичну довідку.

Подано інформацію про курси (у вигляді списку гіпер­посилань на відповідний Веб-ресурс), які читають викладачі кафедри.

Подають коротку довідку щодо наукової діяльності кафедри.

Подано інформацію про працівників.

4.6 Персональна сторінка працівника

Подано таке:


^ Перелік інформації

Примітка

Прізвище, ім'я, по батькові
Вчений ступінь
Вчене звання
Посада
Додаткова посада
Додаткові звання, членство в наукових товариствах, редколегіях наукових журналів тощо
Фото
Службовий телефон
Адреса електронної пошти

Вноситься в базу даних, однак оприлюднюється в Інтернеті тільки за згодою працівника

Адреса персональної Веб-сторінки
Дата народження

Вноситься в базу даних, однак оприлюднюється в Інтернеті за згодою працівника

Коротка біографічна довідка

Оприлюднюється в Інтернеті за згодою працівника

Сфера наукових інтересів

Текстова інформація + ключові слова

Вибрані наукові публікації

Не більше 50 позицій

Перелік курсів, що читаються

Для викладачів

Додаток А Відповідність українських та англійських назв та термінів

1 Підрозділи


Українською

Англійською

Університет

University

Ректорат

Rector's Council

Факультет

Faculty

Деканат

Dean's Office

Інститут

Institute

Кафедра

Department

Лабораторія

Laboratory

2 Посади


Українською

Англійською

Ректор

Rector

Проректор

Vice-rector

Декан

Dean

Заступник декана

Vice-dean

Завідувач кафедри

Department Chairperson

Професор

Professor

Доцент

Docent

Старший викладач

Senior Lecturer

Викладач

Lecturer

Асистент

Junior Lecturer

Лаборант кафедри

Secretary

Завідувач лабораторії

Laboratory Chief Manager

Провідний науковий співробітник

Leading Researcher

Старший науковий співробітник

Research Fellow

Науковий співробітник

Researcher

Молодший науковий співробітник

Associate Researcher

Інженер

Engineer

Лаборант лабораторії

Assistant

Аспірант

Postgraduate Student

Студент

Student

3 Вчені звання та ступені


Українською

Англійською

Академік

Academician

Член-кореспондент

Associate Academician

Професор

Professor

Доцент

Docent

Доктор ... наук

Doctor of ...

Кандидат ... наук

Candidate of ...

Старший науковий співробітник

Research Fellow

Магістр

Master

Спеціаліст

Specialist

Бакалавр

Bachelor

4 Назви підрозділів


Українською

Англійською

Львівський національний університет імені Івана Франка

Ivan Franko National University of L'viv

Біологічний факультет

Faculty of Biology

Географічний факультет

Faculty of Geography

Геологічний факультет

Faculty of Geology

Економічний факультет

Faculty of Economics

Історичний факультет

Faculty of History

Механіко-математичний факультет

Faculty of Mechanics and Mathematics

Факультет електроніки

Faculty of Electronics

Факультет журналістики

Faculty of Journalism

Факультет іноземних мов

Faculty of Foreign Languages

Факультет культури і мистецтв

Faculty of Culture and Art

Факультет міжнародних відносин

Faculty of International Relations

Факультет прикладної математики та інформатики

Faculty of Applied Mathematics and Informatics

Фізичний факультет

Faculty of Physics

Філологічний факультет

Faculty of Philology

Філософський факультет

Faculty of Philosophy

Хімічний факультет

Faculty of Chemistry

Юридичний факультет

Faculty of Law

Кафедра безпеки життєдіяльності

Life Safety Department

Кафедра педагогіки

Department of Teaching Methodology

Кафедра фізичного виховання і спорту

Department of Physical Training and Sports

Астрономічна обсерваторія

Observatory

Ботанічний сад

Botanical Garden

Інститут археології

Institute of Archeology

Інститут екології масової інформації

Institute of Media Ecology

Інститут європейської інтеграції

Institute of European Integration

Інститут історичних досліджень

Institute of Historical Research

Інститут літературознавчих студій

Institute of Literature Studies

Інститут славістики

Institute of Slavonic Studies

Інститут франкознавства

Ivan Franko Studies Institute

Міжнародний інститут-асоціація регіональних екологічних проблем

International Institute-Association of Regional Ecological Problems

Інститут післядипломної освіти

Institute of Extended Training

Педагогічний коледж

Teacher Training College

Правничий коледж

Law College

Природничий коледж

Natural Sciences College

Фізико-математичний ліцей

Physical and Mathematical SchoolСхожі:

Стандарт університету веб-сайт університету: структура, дизайн та мінімальний перелік інформації стп 04-2005 передмова iconНаказ №    4468   «  27  »      12      2005 р про призначення осіб, відповідальних за інформаційну підтримку Веб-сайту університету
Стп 04 2005 «Веб-сайт університету: Структура, дизайн та мінімальний перелік інформації», на підставі ухвали Науково-технічної ради...
Стандарт університету веб-сайт університету: структура, дизайн та мінімальний перелік інформації стп 04-2005 передмова iconКонкурс на кращий веб-сайт «Веб-сайт обличчя успіху»
Студентам-магістрантам спеціальності Управління навчальним закладом денної та заочної форм навчання – у рамках проведення місячника...
Стандарт університету веб-сайт університету: структура, дизайн та мінімальний перелік інформації стп 04-2005 передмова iconГрафік
Слухачам надається можливість користуватись електронною бібліотекою університету. Для входу в електронну бібліотеку нуцзу необхідно...
Стандарт університету веб-сайт університету: структура, дизайн та мінімальний перелік інформації стп 04-2005 передмова iconПояснювальна записка
Творчий конкурс зі спеціальності «Дизайн» складають абітурієнти, які вступають на напрям «Дизайн»за спеціалізаціями: «дизайн одягу»,...
Стандарт університету веб-сайт університету: структура, дизайн та мінімальний перелік інформації стп 04-2005 передмова iconГрафік виконання навчального плану слухачами 5-го курсу фцз з з та дн у 2012 2013 н р
Слухачам надається можливість користуватись електронною бібліотекою університету. Для входу в електронну бібліотеку нуцзу необхідно...
Стандарт університету веб-сайт університету: структура, дизайн та мінімальний перелік інформації стп 04-2005 передмова iconГрафік виконання навчального плану слухачами 2-го курсу фцз з 3 та дн у 2012-2013 навчальному році
Слухачам надається можливість користуватись електронною бібліотекою університету. Для входу в електронну бібліотеку нуцзу необхідно...
Стандарт університету веб-сайт університету: структура, дизайн та мінімальний перелік інформації стп 04-2005 передмова iconПлан роботи приймальної комісії Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2012-2013 н р
Затвердження переліку інформаційних джерел для Приймальної комісії: Стенди, Сайт університету, змі
Стандарт університету веб-сайт університету: структура, дизайн та мінімальний перелік інформації стп 04-2005 передмова iconГрафік виконання навчального плану слухачами 5-го курсу фцз з з та дн у 2012-2013 навчальному році
Слухачам надається можливість користуватись електронною бібліотекою університету. Для входу в електронну бібліотеку нуцзу необхідно...
Стандарт університету веб-сайт університету: структура, дизайн та мінімальний перелік інформації стп 04-2005 передмова iconИнститут искусств художественного моделирования и дизайна
Сальвадора Дали объявляет конкурс среди учеников старших классов на получение стипендий для обучения в 2013/2014 учебном году по...
Стандарт університету веб-сайт університету: структура, дизайн та мінімальний перелік інформації стп 04-2005 передмова iconМистецький інститут художнього моделювання та дизайну
Сальвадора Далі оголошує конкурс серед учнів старших класів на здобуття стипендій для навчання в 2013/2014 навчальному році за спеціальностями...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи