Щодо проведення міжнародних, всеукраїнських студентських конференцій icon

Щодо проведення міжнародних, всеукраїнських студентських конференцій
Скачати 106.77 Kb.
НазваЩодо проведення міжнародних, всеукраїнських студентських конференцій
Дата31.05.2012
Розмір106.77 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua


від _09.09.10______ № _1/9-612____

від _____________ на №

Ректорам

вищих навчальних закладів

III - IV рівнів акредитації

Щодо проведення міжнародних,

всеукраїнських студентських конференцій


У жовтні - листопаді 2010 року Міністерством освіти і науки здійснюватиметься робота щодо формування Плану проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2011 рік. Серед проблем, що будуть висвітлюватись на конференціях у вищих навчальних закладах, пропонуємо включити в обговорення наступні проблеми:

 • інтеграційні процеси у світі та в Україні: міжнародні відносини, співпраця з Європейським Союзом, економіка, менеджмент, політика, історія, право;

 • технічні науки: стан, досягнення і перспективи;

 • проблеми формування здорового способу життя у молоді;

 • досвід, проблеми та перспективи розвитку студентського самоврядування.

 • проблеми науково-дослідної роботи студентів;

 • екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища;

 • засоби масової інформації. Створення суспільних та громадських ЗМІ.


Пропозиції до Плану проведення конференцій та семінарів на наступний рік просимо надсилати до ^ 10 листопада 2010 року за формами:

Міжнародна конференція Форма 1


Назва

заходу

Тема конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведення

Кількість учасників

від України


Назва зарубіж­них країн та кількість учасників від кожної із них

Міністерства,

відомства або

установи, які є

співорганіза­то­рами конференції, семінару

від України та

зарубіжних країн

1

2

3

4

5

6

7


^ Всеукраїнська конференція Форма 2


Назва

заходу

Тема конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізатора­ми конференції, семінару

Всього

у т.ч. іного­родніх
1

2

3

4

5

6

7


Для належного оформлення пропозицій вищих навчальних закладів на проведення конференцій у 2011 році просимо керуватись «Інструктивними рекомендаціями щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки з проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів», затвердженими Міністерством освіти і науки від 28.09.09 № 1/9-662.

Пропозиції щодо проведення конференцій та семінарів надсилати за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, відділ наукової і творчої роботи студентів.

Телефон для довідок: (044) 425-01-93.
Заступник Міністра
Є.М.СулімаДорошенко Т.М.

425-01-93

^ " ЗАТВЕРДЖУЮ"


Заступник Міністра освіти і науки України

М.В.Стріха


"__28__" 09 2009р.


Інструктивні рекомендації

щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних

закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки

^ України з проведення міжнародних, всеукраїнських

науково-практичних конференцій та семінарів

молодих учених і студентів


В с т у п

Починаючи з 2000 року Міністерством освіти і науки України формується План проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів. Щорічно міністерством готується лист з вимогами необхідними для включення конференцій до Плану. Однак вищі навчальні заклади, які подають пропозиції щодо проведення зазначених заходів, не завжди дотримуються вимог, визначених у листі. Аналіз поданих пропозицій та підсумкових матеріалів за результатами проведених конференцій в останні роки дозволив виявити наступне:

 • певна кількість вищих навчальних закладів вибирає для проведення конференцій одинакові проблеми, при цьому проведення конференцій планується в одному місті;

 • деякі конференції під незмінними назвами і переліком проблем проводяться з року в рік, що призводить до нераціональних затрат зусиль і коштів;

 • ряд конференцій, які визначені як всеукраїнські, присвячені вирішенню специфічних регіональних питань, і не завжди є актуальними для решти регіонів;

 • більшість конференцій, які проводять технічні вищі навчальні заклади мають економічне та гуманітарне спрямування;

 • значна кількість звітних матеріалів не включають ні рекомендацій, ні рішень, тези надруковані без редагування.

З огляду на вищезазначене Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України розроблено Інструктивні рекомендації щодо оформлення пропозицій від вищих навчальних закладів для формування Плану Міністерства освіти і науки України з проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів.


1. Загальні положення1.1. Науково-практична конференція молодих учених і студентів (далі –Конференція) направлена на підтримку і розвиток наукової діяльності молодих учених та студентів вищих навчальних закладів.

1.2. Пропозиції щодо проведення Конференції подаються відповідно до Інструктивних рекомендацій, розроблених Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.


2. Мета, завдання Конференції


2.1. Метою конференції є залучення студентів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності молоді.

2.2. Завданням конференції є:

 • встановлення творчих контактів та розширення міжнародних

наукових зв’язків між молоддю регіонів України та молоддю інших країн;

 • стимулювання зацікавленості молоді до громадської діяльності;

 • створення умов для реалізації інноваційного потенціалу молоді.


^ 3. Статус та учасники Конференції


3.1. Міжнародна конференція проводиться разом із закордонними навчальними закладами або установами. Кількість країн­-учасниць – не менше пۥяти, а кількість учасників – 100 осіб і більше.

3.2. Всеукраїнська конференція проводиться спільними зусиллями вітчизняних вищих навчальних закладів і охоплює усі регіони України. Кількість учасників – 100 осіб і більше.

3.3. У Конференції беруть участь студенти, магістри, аспіранти та здобувачі віком до 35 років.

3.4. Якщо вищий навчальний заклад проводить декілька Конференцій, то тематика більшості із них повинна відповідати основному профілю підготовки у даному вищому навчальному закладі.


^ 4. Вимоги щодо оформлення пропозицій до Плану конференцій


4.1. План проведення міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів формує Міністерство освіти і науки України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти за пропозиціями, що надійшли від вищих навчальних закладів.

4.2. Пропозиції до Плану конференцій надсилаються відповідно до листа МОН України за формою (додаток 1). Назва Конференції повинна бути чітко сформульована, без скорочень, і відповідати проблематиці заходу. Необхідно також зазначити основні питання, що будуть запропоновані для обговорення учасникам Конференції. Кількість пропозицій від одного вищого навчального закладу – не більше п’яти.

4.3. Термін подання пропозицій – до 20 листопада поточного року. Пропозиції , що надійшли пізніше цього терміну, розглядатися не будуть.

Пропозиції надсилаються за адресою: 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, відділ наукової і творчої роботи студентів.

Телефон для довідок: (044) 425-01-93.


^ 5. Планування та організація Конференції


5.1. Всеукраїнська конференція планується і проводиться спільними зусиллями декількох вітчизняних вищих навчальних закладів, а міжнародна –разом з закордонними навчальними закладами або установами при підтримці Міністерства освіти і науки України.

5.2. Підготовку і проведення Конференції здійснює Організаційний комітет, до складу якого входять представники організаторів та співорганізаторів Конференції.

Організаційний комітет вирішує такі питання:

 • затверджує план підготовки і проведення Конференції;

 • проводить відбір робіт для участі в Конференції;

 • підводить остаточні підсумки Конференції та ін.

5.3. Звіт про проведення Конференції необхідно надсилати протягом місяця після проведення заходу до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, (форма подання у додатку 2) за адресою: 04070, м.Київ, вул. Сагайдачного, 37, відділ наукової і творчої роботи студентів.


^ 6. Фінансування Конференції


6.1. Фінансування Конференції здійснюється за рахунок вищих навчальних закладів – організаторів конференції, організаційних внесків, спонсорських коштів та коштів з інших джерел.

Додаток 1

^ ФОРМА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ


Міжнародна конференція


Назва

заходу

Тема конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведення

Кількість учасників

від України


Назва зарубіж­них країн та кількість учасників від кожної із них

Міністерства,

відомства або

установи, які є

співорганіза­то­рами конференції, семінару

від України та

зарубіжних країн

1

2

3

4

5

6

7


^ Всеукраїнська конференція

Назва

заходу

Тема конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведення

Кількість учасників

Міністерства, відомства або установи, які є співорганізатора­ми конференції, семінару

Всього

у т.ч. іного­родніх
1

2

3

4

5

6

7

Додаток 2


^ ФОРМА ЗВІТУ


про проведення науково-практичної конференції (семінару) вищим навчальним закладом

 1. Назва конференції, № за планом.

 2. Назва вищого навчального закладу (установи), на базі якого проведено конференцію.

 3. Дата проведення конференції.

 4. Кількість учасників від України, окремо - від зарубіжних

країн.

 1. Кількість студентів, що брали участь у конференції, окремо молодих учених..

 2. Перелік навчальних закладів та установ, що брали участь у конференції.

 3. Програма конференції (додається).

 4. Збірник статей, матеріалів, тез конференції (додається).

 5. Резолюція, рекомендації, рішення конференції (додається).Схожі:

Щодо проведення міжнародних, всеукраїнських студентських конференцій iconПроведення Міжнародних, Всеукраїнських студентських наукових конференцій, олімпіад, конкурсів

Щодо проведення міжнародних, всеукраїнських студентських конференцій iconПлан проведення міжнародних, всеукраїнських студентських конференцій та семінарів в 2004 році
Вищий навчальний заклад (установа) відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)
Щодо проведення міжнародних, всеукраїнських студентських конференцій iconПро проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених та студентів на 2012 рік
У жовтні грудні 2011 року Міністерством освіти і науки, молоді та спорту здійснюватиметься робота щодо формування Плану проведення...
Щодо проведення міжнародних, всеукраїнських студентських конференцій iconПлан проведення Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів студентів, аспірантів та молодих учених на 2013 р
План проведення Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій та семінарів
Щодо проведення міжнародних, всеукраїнських студентських конференцій iconЩодо надання інформації Проректорам з наукової роботи про проведення науково- вищих навчальних закладів практичних конференцій ІІІ-IV рівнів акредитації молодих учених та студентів
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України затверджено План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних...
Щодо проведення міжнародних, всеукраїнських студентських конференцій iconЩодо надання інформації Проректорам з наукової роботи про проведення науково- вищих навчальних закладів практичних конференцій ІІІ-IV рівнів акредитації молодих учених та студентів
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України затверджено План проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних...
Щодо проведення міжнародних, всеукраїнських студентських конференцій iconВітаємо хлопців І бажаємо їм подальших творчих успіхів!
Традиційно студенти електротехнічного факультету приймають активну участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт,...
Щодо проведення міжнародних, всеукраїнських студентських конференцій iconВітаємо хлопців і бажаємо їм подальших творчих успіхів!
Традиційно студенти електротехнічного факультету приймають активну участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт,...
Щодо проведення міжнародних, всеукраїнських студентських конференцій iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Таланти потребують розкриття: Володимир Студент один із кращих спудеїв СумДУ, неодноразовий переможець міжнародних конкурсів наукових...
Щодо проведення міжнародних, всеукраїнських студентських конференцій iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Таланти потребують розкриття: Володимир Студент один із кращих спудеїв СумДУ, неодноразовий переможець міжнародних конкурсів наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи