Наказ 31 грудня 2009р м. Львів № Н–643 icon

Наказ 31 грудня 2009р м. Львів № Н–643
НазваНаказ 31 грудня 2009р м. Львів № Н–643
Сторінка1/5
Дата31.05.2012
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Наказ

31 грудня 2009р. м.Львів № Н–643


ПРО АТЕСТАЦІЮ НАУКОВИХ ТА ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВЗ метою визначення відповідності кваліфікації наукових та інженерно-технічних працівників займаній посаді у відповідності із наказом Міносвіти України № 343 від 01.09.1999 р. і листа Міносвіти України № 1/9—412 від 22.10.1999 р. та на підставі “Положення про атестацію наукових працівників”, затвердженого постановою Кабміну України № 1475 від 13.08.1999 р., а також на підставі «Положення про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників і інших спеціалістів підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв'язку» № 420/267 від 5.10.1973р. затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР по науці і техніці та Державного комітету Ради міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати № 486/489 від 14.11.1986 р.

Н А К А З У Ю :

1. Провести у березні 2010 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка (далі Університет) атестацію наукових працівників на підставах і в порядку, які визначені “Положенням про атестацію наукових працівників”, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.1999 р. № 1475 (додаток 1).

2. Для її проведення утворити головну атестаційну комісію і атестаційні комісії на факультетах і в науково-дослідних підрозділах (перелік у додатку 2).

3. Затвердити персональний склад атестаційних комісій (додаток 3).

4. Затвердити графіки проведення атестації (додаток 4).

5. Затвердити список працівників, які підлягають атестації (додаток 5).

6. Затвердити типові посадові інструкції на молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, завідувача науково-дослідною лабораторією та інженера (додатки 6-12).

7. Деканам факультетів, керівникам науково-дослідних підрозділів, завідувачам кафедрами, науковим керівникам тем:

7.1. Провести уточнення списків працівників, які підлягають атестації, з графіками її проведення.

7.2. Ознайомити під розписку працівників, які підлягають атестації, з графіками її проведення.

7.3. На основі типових посадових інструкцій до 12 березня 2010р. розробити посадові інструкції на кожного працівника, який підлягає атестації.

8. Проректорові з наукової роботи Котуру Б.Я., деканам факультетів, завідувачам кафедрами і керівникам науково-дослідних підрозділів, головам атестаційних комісій забезпечити проведення атестації відповідно до Положення про атестацію наукових працівників.

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з наукової роботи Б.Я.Котура.


Додатки: 1. Положення про атестацію наукових працівників, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 1475 від 13.08.1999р.

2. Перелік атестаційних комісій, які утворюються для атестації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка.

3. Персональний склад атестаційних комісій.

4. Графіки проведення атестації.

5. Список працівників, які підлягають атестації.

6. Типова посадова інструкція молодшого наукового співробітника.

7. Типова посадова інструкція наукового співробітника.

8. Типова посадова інструкція старшого наукового співробітника.

9. Типова посадова інструкція провідного наукового співробітника.

10. Типова посадова інструкція головного наукового співробітника.

11. Типова посадова інструкція завідувача науково-дослідною лабораторією.

12. Типова посадова інструкція інженера.


В. о. ректора В.С. Височанський
ПОГОДЖЕНО:

1.Проректор ____________________

2.Начальник відділу кадрів ________

3.Начальник ПФВ________________

4.Гол.бухгалтер _________________

5.Інспектор відділу кадрів__________

6.Нач.юридичного відділу_________

7.Начальник НДЧ________________Додаток 1.^ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А

від 13 серпня 1999 р. N 1475

Київ


Про затвердження Положення

про атестацію наукових працівників


Відповідно до статті 21 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (1977-12) Кабінет Міністрів України


п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити Положення про атестацію наукових працівників, що додається.


2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.


Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 серпня 1999 р. N 1475


ПОЛОЖЕННЯ

про атестацію наукових працівників


^ Загальна частина


1. Це Положення визначає порядок проведення атестації наукових працівників державних науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних і проектно-пошукових установ (у тому числі тих, що входять до складу науково-виробничих об'єднань), вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації (далі - наукові установи), що повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету.

2. Головною метою атестації є визначення відповідності кваліфікації наукового працівника займаній посаді.

Під час атестації оцінюються рівень професійної підготовки наукового працівника, результативність його роботи, ефективність праці з урахуванням конкретних вимог до цієї категорії працівників, виявляються перспективи використання здібностей наукового працівника, визначаються заходи щодо стимулювання підвищення його професійного рівня, потреба в підвищенні кваліфікації та професійної підготовки.

3. У разі коли кваліфікаційною вимогою для обіймання певної посади є аявність наукового ступеня або вченого звання, документами, що засвідчують присудження аукового ступеня або присвоєння вченого звання, є дипломи про присудження наукових ступенів кандидата і доктора наук, а також атестати професора, доцента і старшого наукового співробітника, визнані в Україні відповідно до законодавства.

4. Атестації підлягають наукові працівники, посади яких включено до переліку посад наукових працівників державних наукових установ, організацій та посад науково-педагогічних працівників державних вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на одержання пенсії та грошової допомоги при виході на пенсію відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (1977-12 ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. N 923 ( 923-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 22, ст. 1010).

Не підлягають атестації дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук, Української академії аграрних наук, кадемії медичних наук, Академії педагогічних наук, Академії правових наук, Академії мистецтв, а також особи, які обіймають посади наукових працівників на умовах строкового трудового договору або за сумісництвом.

Атестації не підлягають також наукові працівники, призначені на посаду установами або організаціями вищого рівня.


^ Періодичність і терміни проведення атестації


5. Атестація наукових працівників проводиться не рідше одного разу на п'ять років.

Терміни і графік проведення чергової атестації наукових працівників затверджуються наказом керівника наукової установи до початку календарного року. Дата проведення атестації доводиться до відома наукового працівника, який підлягає атестації, не пізніше ніж за місяць до її проведення.

6. Жінки, які перебувають у відпустці по вагітності, пологах і догляду за дитиною віком до трьох років, атестацію проходять не раніше ніж через рік після виходу на роботу.

Від чергової атестації звільняються наукові працівники, які перебувають на займаній посаді менше одного року.

7. Молодим фахівцям, направленим на роботу до наукової установи в порядку персонального розподілу (після закінчення вищого навчального закладу з відривом від виробництва) і зарахованим на посади наукових працівників, термін проведення чергової атестації визначається під час укладення трудового договору таким чином, щоб вона відбулася після закінчення обов'язкового терміну роботи за призначенням.

8. Непроведення з ініціативи адміністрації наукової установи в установлений термін чергової атестації наукового працівника не може бути підставою для розірвання або зміни умов укладеного з ним трудового договору.

9. Якщо в діяльності наукового працівника виявлено ознаки недостатньої кваліфікації, зафіксовані в акті про невиконання роботи, доповідній записці про допущені помилки або іншому документі, керівник наукової установи може призначити такому працівникові позачергову атестацію, але не раніше ніж через рік після проходження останньої атестації, призначення або обрання за конкурсом на посаду.

Позачергова атестація не може бути призначена жінкам, які перебувають у відпустці по вагітності, пологах, та жінкам, які мають дітей віком до трьох років, а також молодим фахівцям, направленим на роботу до наукової установи після закінчення вищого навчального закладу з відривом від виробництва, у період обов'язкового терміну роботи за призначенням.


^ Порядок проведення атестації


10. Атестація наукових працівників проводиться в індивідуальному порядку.

Для організації та проведення атестації наукових працівників наказом керівника наукової установи утворюється одна або кілька атестаційних комісій у складі голови, секретаря і членів комісії. Головою комісії, як правило, є заступник керівника наукової установи. До складу комісії залучаються висококваліфіковані наукові працівники і представник профспілкового органу або уповноважений трудового колективу, який обирається на загальних зборах колективу.

Атестація осіб, які входять до складу атестаційних комісій, передує атестації інших працівників наукової установи і проводиться працівниками цієї наукової установи, які є дійсними членами (академіками) і членами-кореспондентами Національної академії наук, Української академії аграрних наук, Академії медичних наук, Академії педагогічних наук, Академії правових наук, Академії мистецтв, а також науковими працівниками, призначеними на посаду установами або організаціями вищого рівня.

11. На наукового працівника, що підлягає атестації, складається характеристика, яка підписується його безпосереднім керівником. На керівників структурних підрозділів характеристика складається і підписується керівником наукової установи.

12. Характеристика разом з атестаційним листом попередньої атестації (у разі її проведення) подається до атестаційної комісії не пізніше ніж за два тижні до проведення атестації. У цей же термін з характеристикою ознайомлюється науковий працівник, який підлягає атестації.

13. Атестаційна комісія у присутності керівника структурного підрозділу і наукового працівника, що підлягає атестації, заслуховує звіт наукового працівника про його роботу і розглядає необхідні матеріали.

14. Якщо науковий працівник не з'явився на атестацію без поважних причин, комісія має право провести атестацію за його відсутності.

15. Рішення атестаційної комісії приймається відкритим або таємним голосуванням за відсутності наукового працівника, який проходить атестацію. У разі необхідності проведення таємного голосування атестаційна комісія відкритим голосуванням обирає з числа своїх членів лічильну комісію.

16. Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її складу.

Рішення комісії приймається стосовно кожного наукового працівника, який атестується, простою більшістю голосів членів комісії. У разі однакового розподілу голосів рішення приймається на користь працівника, який атестується.

На підставі характеристики наукового працівника, його звіту, інших поданих матеріалів і повідомлень та їх обговорення атестаційна комісія приймає одне з таких рішень: відповідає займаній посаді, не відповідає займаній посаді.

У разі проведення таємного голосування бюлетень для таємного голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади атестованого, а також обидві оцінки діяльності працівника. Якщо під час таємного голосування у бюлетені не було закреслено жодної з оцінок діяльності працівника або закреслено обидві, бюлетень вважається дійсним і зараховується на користь працівника, який атестується. За результатами таємного голосування складається протокол лічильної комісії, який затверджується відкритим голосуванням і який повинен містити прізвище, ім'я та по батькові, найменування посади атестованого, результати голосування, висновок лічильної комісії, її склад та бути підписаний членами лічильної комісії.

17. Атестаційна комісія також може ухвалити рекомендації про заохочення наукового працівника, зміну посади, розміру посадового окладу, призначення позачергової атестації тощо. Ці рекомендації можуть бути розглянуті керівником наукової установи протягом одного року з дня проведення атестації.

Результати голосування повідомляються науковому працівникові одразу після голосування.

18. Рішення атестаційної комісії повинно містити прізвище, ім'я та по батькові, рік народження атестованого, відомості про його освіту, спеціальність і кваліфікацію за освітою, загальний трудовий стаж, найменування посади, оцінку діяльності за результатами голосування і рекомендації атестаційної комісії.

Рішення підписується головою, секретарем і всіма членами атестаційної комісії.

19. Рішення атестаційної комісії разом з іншими матеріалами атестації протягом тижня подається до вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради (далі - вчена рада) наукової установи на затвердження.

20. Затвердження вченою радою наукової установи рішення атестаційної комісії має відбутися не пізніше одного місяця з дня його подання. Після цього керівник наукової установи може прийняти рішення про призначення наукового працівника на відповідну посаду (в тому числі на вищу) без проведення конкурсу.

Рекомендація щодо переведення наукового працівника на вищу посаду може розглядатися керівником наукової установи лише за умови відповідності цього працівника кваліфікаційним вимогам до запропонованої посади.

21. Якщо за результатами атестації наукового працівника визнано таким, що не відповідає займаній посаді, керівник наукової установи має право протягом двох місяців з дня затвердження вченою радою результатів атестації перевести цього працівника за його згодою на іншу роботу, що відповідає його кваліфікації. У разі незгоди наукового працівника з переведенням на іншу роботу або неможливості його переведення трудовий договір з ним у той же термін може бути розірвано відповідно до законодавства.

Час хвороби або перебування у відпустці наукового працівника до двомісячного терміну не зараховується.

Після закінчення зазначеного терміну звільнення працівника або переведення його на іншу роботу за результатами атестації не дозволяється.


^ Порядок розгляду спорів

з питань атестації наукових працівників


22. Рішення щодо результатів атестації може бути оскаржене науковим працівником керівнику наукової установи чи установи або організації вищого рівня протягом одного місяця з дня його прийняття, що не зупиняє його виконання.

23. Керівник наукової установи чи установи або організації вищого рівня має право на підставі скарги або з власної ініціативи подати атестаційну справу наукового працівника на повторний розгляд.

24. Рішення керівника наукової установи про розірвання трудового договору з науковим працівником за результатами атестації може бути оскаржене відповідно до законодавства про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.


Додаток 2.


П Е Р Е Л І К


атестаційних комісій для атестації наукових працівників університету1. Головна атестаційна комісія

— для атестації членів атестаційних комісій та керівників наукових підрозділів та їх заступників

2. Атестаційна комісія біологічного та геологічного ф-тів

— для атестації наукових та інженерно-технічних працівників біологічного та геологічного ф-тів

3. Атестаційна комісія ботанічного саду

— для атестації наукових та інженерно-технічних працівників ботанічного саду

4. Атестаційна комісія працівників НДЧ

— для атестації інженерно-технічних працівників НДЧ

5. Атестаційна комісія ф-ту електроніки

— для атестації наукових та інженерно-технічних працівників ф-ту електроніки

6. Атестаційна комісія механіко-мате­матичного ф-ту, ф-ту прикладної математики і інформатики, АСУ ВНЗ "Сигма" та ЦІТДН

— для атестації наукових та інженерно-технічних працівників механіко-математичного ф-ту та ф-ту прикладної математики і інформатики, АСУ ВНЗ "Сигма", ЦІТДН

7. Атестаційна комісія фізичного ф-ту та Астрономічної обсерваторії

— для атестації наукових та інженерно-технічних працівників фізичного ф-ту та Астрономічної обсерваторії

8. Атестаційна комісія хімічного ф-ту

— для атестації наукових та інженерно-технічних працівників хімічного ф-ту

Проректор

з наукової роботи Б.Я. Котур


Додаток 3.


^ ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ

З АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ


^ І. ГОЛОВНА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ1. Котур Б.Я.

— проректор з наукової роботи, професор

— голова комісії


2. Куньо І.М.


— зав.відділом НДЧ


—секретар комісії


3. Крупка М.І


— зав. кафедрою фінансів, грошового обігу і кредиту, професор


— член комісії


4. Левицька Н.О.


— заступник начальника відділу кадрів


— член комісії


5. Савула Я.Г.


— декан ф-ту прикладної математики і інформатики, зав. кафедрою прикладної математики, професор


— член комісії


6. Бородчук А.В.


— голова профкому, доцент


— член комісії^ ІІ. АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ГЕОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТІВ


1. Гнатуш С.О.


— декан факультету, доцент


— голова комісії


2. Бурда В.А.


— старший науковий співробітник


— секретар комісії


3. Павлунь М.М.


— декан геологічного ф-ту, професор


— член комісії


4. Царик Й.В.


— зав.каф.зоології, професор


— член комісії


5. Сибірна Н.О..


зав.кафедрою біохімії, професор


— член комісії


6. Сіворонов А.О.


зав.каф. загальної та регіональної геології, професор


— член комісії


7. Скакун Л.З.


зав. каф. мінералогії, доцент


— член комісії


8. Приймак А.І.


зав.відділом НДЧ


— член комісії


^ IІІ. АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ БОТАНІЧНОГО САДУ


1. Волгін С.О.


— зав.кафедрою ботаніки, профессор, науковий консультант ботсаду


— голова комісії


2. Могиляк М.Г.


старший науковий співробітник


секретар комісії


3. Прокопів А.І.


— директор Ботанічного саду, доцент


— член комісії


4. Орищин С.В.


— начальник НДЧ, доцент


— член комісії


5. Пенюх М.Є.


— головний економіст НДЧ


— член комісії


^ ІV. АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ ПРАЦІВНИКІВ НДЧ


1. Орищин С.В.


— начальник НДЧ, доцент


— голова комісії


2. Куньо І.М.


— зав.відділом НДЧ


— секретар комісії


3. Приймак А.І.


— зав.відділом НДЧ


— член комісії


4. Пенюх М.С.


— головний економіст НДЧ


— член комісії


5. Іваськевич О.Я.


— зав.відділом НДЧ


— член комісії


6. Борсукевич Б.М.


—заступник голови профкому


— член комісії


^ V. AТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ ФАКУЛЬТЕТУ ЕЛЕКТРОНІКИ


1. Половинко І.І.


- декан факультету електроніки, зав. каф. нелінійної оптики, професор


— голова комісії


2. Бойко Я.В.


- заст.декана ф-ту електроніки з навч.-виховн.і наукової роботи, асистент


—секретар комісії


3. Футей О.В.


- голова профбюро ф-ту електроніки, асистент


— член комісії


4. Стахіра Й.М.


- зав.каф.фізики напівпровідників, професор


— член комісії


5. Луців Р.В.


- зав.каф.радіоелектр.матеріалозн., професор


- член комісії


6. Павлик Б.В.


- зав.каф. електроніки, професор


- член комісії


7. Орищин С.В.


— начальник НДЧ, доцент


— член комісії


8. Іваськевич О.Я.


— зав.від. НДЧ


— член комісії


vi. атестаційна комісія факультету прикладної математики та інформатики, механіко-математичного факультету, ^ АСУ ВНЗ "СИГМА" І ЦІТДН


1. Савула Я.Г.


— декан ф-ту прикладної математики та інформатики, зав. каф. прикладної математики, професор


— голова комісії


2. Притула М.М


— зав.каф. дискретн. аналізу та інтелектуальних систем, професор


—секретар комісії


3. Сулим Г.Т.


— зав. каф. механіки, професор


— член комісії


4. Єлейко Я.І.


— зав. каф. теоретичної та прикладної статистики, професор


— член комісії


5. Шинкаренко Г.А.


— зав. каф. інформаційних систем, професор


— член комісії


6. Рикалюк Р.Є.


— директор ЦІТДН, доцент


— член комісії


7. Скоморович Г.В.


Старший науковий співробітник, керівник АСУ ВНЗ «Сигма»


— член комісії


8. Пенюх М.Є.


— головн.економіст НДЧ


— член комісії

vii. атестаційна комісія фізичного факультету та астрономічної обсерваторії


1. Якібчук П.М.


— декан фізичного факультету, зав. каф. Фізики металів, професор


— голова комісії


2. Королишин А.В.


— заступник декана фізичного факультету з наукової роботи, доцент


– секретар комісії


3. Новосядлий Б.С.


— директор астрономічної обсерваторії, с.н.с.


— член комісії


4. ВолошиновськийМ.В


— зав.каф.експеримент. фізики, професор


— член комісії


5. Стоділка М.І.


– заступник директора з наукової роботи астрономічної обсерваторії, доктор фіз-мат наук


- член комісії


6. Вірун Н.В.


— профорг астрономічної обсерваторії


— член комісії


7. Куньо І.М.


— зав.відділом НДЧ


— член комісіїviii. атестаційна комісія хімічного факультету1. Каличак Я.М.


— декан хімічного факультету, професор


— голова комісії


2. Дмитрів Г.С.


— заступник декана хімічного ф-ту, доцент


—секретар комісії


3. Гладишевський Р.Є.


— зав.каф. неорганічної хімії, професор


— член комісії


4. Обушак М.Д.


— зав.каф. органічної хімії, професор


— член комісії


5. Ковальчук Є.П.


— зав.каф. фізичної та колоїдної хімії, професор


— член комісії


6. Стельмахович Б.М.


— заступник голови профбюро співробітників хімічного факультету


— член комісії


7. Орищин С.В.


— начальник НДЧ, доцент


— член комісіїПроректор

з наукової роботи Б.Я. Котур

Додаток 4.


Графіки проведення атестації.1. Головна атестаційна комісія

15.03.2010

2. Атестаційна комісія біологічного та геологічного ф-тів

18.03.2010

3. Атестаційна комісія ботанічного саду

24.03.2010, 25.03.2010

4. Атестаційна комісія НДЧ

16.03.2010

5. Атестаційна комісія ф-ту електроніки

22.03.2010, 23.03.2010

6. Атестаційна комісія механіко-математичного ф-ту,

ф-ту прикладної математики і інформатики, АСУ ВНЗ "Сигма"

та ЦІТДН


25.03.2010, 26.03.2010

7. Атестаційна комісія фізичного ф-ту та астрономічної

обсерваторії


19.03.2010

8. Атестаційна комісія хімічного ф-ту

17.03.2010Проректор

з наукової роботи Б.Я. Котур


Додаток 5.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Наказ 31 грудня 2009р м. Львів № Н–643 iconДрапіці Андрію Васильовичу координатору Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю за ґрунтовну роботу з підготовки матеріалів для участі в заключному етапі конкурс
Вітаємо!!! Обласний науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи інформує про підбиття підсумків проведення...
Наказ 31 грудня 2009р м. Львів № Н–643 iconНаказ №696 від 30. 10. 2009р про тимчасове призупинення навчального процесу
В доповнення до наказу №696 від 30. 10. 2009р про тимчасове призупинення навчального процесу
Наказ 31 грудня 2009р м. Львів № Н–643 iconНаказ №696 від 30. 10. 2009р про тимчасове призупинення навчального процесу
В доповнення до наказу №696 від 30. 10. 2009р про тимчасове призупинення навчального процесу
Наказ 31 грудня 2009р м. Львів № Н–643 iconПроводить ярмарок праці 2 грудня 2011 року, м. Львів, вул. Університетська, 1 заявка роботодавця

Наказ 31 грудня 2009р м. Львів № Н–643 iconПротокол №5 від «8» грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В. Програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів спеціалістів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література»
...
Наказ 31 грудня 2009р м. Львів № Н–643 iconДокументи
1. /тест-08.pdf
Наказ 31 грудня 2009р м. Львів № Н–643 iconПротокол №1 від 9 грудня 2009р. Положення про профспілкову організацію
Профспілкова органiзацiя працівників інституту, факультету, вiддiлу структурного пiдpоздiлу Донецького національного технічного університету...
Наказ 31 грудня 2009р м. Львів № Н–643 iconДодаток до наказу від 30. 12. 2009р. №120 «затверджую» Ректор А.І. Кудренко 30 грудня 2009 року положення про тендерний комітет 1
Для організації та проведення процедур закупівель в університеті створений тендерний комітет на засадах колегіальності у прийнятті...
Наказ 31 грудня 2009р м. Львів № Н–643 iconПротокол №5 від «8» грудня 2009р завідувач кафедри доц. Чернюх Б. В. Програма навчально-виховної педагогічної практики для студентів бакалаврів спеціальності «Латинська, старогрецька, грецька мова І література»
Педагогічна практика студентів університету – важлива ланка між теоретичною та практичною підготовкою їх до самостійної роботи у...
Наказ 31 грудня 2009р м. Львів № Н–643 iconПоложення про районний ( міський ) методичний кабінет (центр) міністерство освіти І науки україни наказ n 1119 від 08 грудня 2008 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008 р за n 1239/15930
Наказ Міністерства освіти і науки України від 08. 12. 2008 року №1119 Про затвердження положення про районний (міський) методичний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи