Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Скачати 314.98 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Дата16.07.2012
Розмір314.98 Kb.
ТипРегламент

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О.БогомольцА


КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ


ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради „____” _________________2010р.

стоматологічного факультету Проректор з навчальної роботи

протокол № _______ Національного медичного

від „ _____” __________2010р. університету імені О.О.Богомольця

Голова професор

Професор ________________В.П.Неспрядько _______________О.П.Яворовський


Програма

практично-орієнтованого державного екзамену зі стоматології

розділ «Ортопедична стоматологія»


^ ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні циклової на засіданні кафедри

методичної комісії ортопедичної стоматології

стоматологічного факультету НМУ протокол № __ від ________2010р.

протокол № __ від ________ 2010р. зав. кафедрою,

Голова професор______В.П.Неспрядько

Професор _______В.П.Неспрядько


РЕГЛАМЕНТ


проведення практично-орієнтованого державного іспиту

за фахом "Стоматологія"


Практично орієнтований державний іспит зі спеціальністю “Стоматологія” проводиться у формі комплексного державного іспиту одночасно на 5-ти кафедрах стоматологічного факультету: терапевтичної стоматології, хірургічної стоматології, ортопедичної стоматології, дитячої терапевтичної стоматології, ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології з 4 профільних дисциплін. Іспит складається з двох частин:

 • перша частина – безпосередньо робота с хворими на екзамені (обстеження та встановлення попереднього та кінцевого діагнозу та проведення лікування мінімум двох хворих різних стоматологічних профілів);

 • друга частина – робота з муляжами, фантомами, навчально-наочними матеріалами та вирішення ситуаційних задач.

Для підготовки та складання комплексного практично-орієнтованого державного іспиту формується 5 бригад екзаменаторів, що складаються з представників кожної кафедри та членів державної екзаменаційної комісії. Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр і приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня.

Студент здає практичні навички по всім розділам спеціальності “Стоматологія” під час прийому 2 пацієнтів та роботі на фантомі.

З кожного розділу дисципліни студент здає 5 практичних навичок та 1 практичну навичку з невідкладних станів, всього на іспиті – 21 практична навичка.

Дані іспиту вносяться в спеціально розроблену карту складання іспиту (додається).

Правильність виконання практичних навичок оцінюється на підставі порівняння з “Алгоритмом виконання”, розробленим для кожної навички.

Для підготовки до складання іспиту студентам надається не менше 7 днів.

Початок практичного іспиту о 8.00, розподіл груп по кафедрах додається.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ДО ДЕРЖАВНОГО ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАННОГО ЕКЗАМЕНУ

З ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ
^

НА 2009/2010 УЧБОВИЙ РІК

 1. Ортопедична стоматологія. Визначення, мета, завдання. Історичні етапи та основні напрямки розвитку.

 2. Потреба та організація ортопедичної допомоги населенню України. Оснащення ортопедичних відділень, зуботехнічних лабораторій. Необхідна документація та правила її ведення.

 3. Діагностика в ортопедичній стоматології. Методи досліджень. Значення діагностичного процесу для вибору плану лікування.

 4. Визначення понять «артикуляція», «оклюзія» та їх значення для конструювання зубних протезів.

 5. Основні положення суглобової теорії артикуляції та її практичне значення.

 6. Основні положення сферичної теорії артикуляції та її практичне значення.

 7. Теорія артикуляційної рівноваги, основні положення.

 8. Групи жувальних м’язів. Явище узгодженого антагонізму, синергізму у роботі жувальних м’язів.

 9. Сагітальні та трансверзальні оклюзійні криві, їх значення в конструюванні штучних зубних рядів при виготовленні повних знімних протезів.

 10. Біомеханіка рухів нижньої щелепи. Апарати, які відтворюють її. *

 11. Методи реєстрації рухів нижньої щелепи та їх значення для конструювання повних знімних протезів.

 12. Механізм рухів нижньої щелепи в сагітальному напрямі. Різцевий та суглобовий шляхи, їх взаємозв’язок.

 13. Рухи нижньої щелепи в трансверзальному напрямі .

 14. Фази жувальних рухів за Гізі.

 15. Будова та функції скроневонижньощелепного суглоба (СНЩС).

 16. Анатомічні особливості СНЩС. Основні структурні елементи та їх функціональне значення.

 17. Філогенетичні особливості СНЩС у людини. Взаємозв’язок між характером прикусу та елементами суглоба.

 18. Анатомія зубів, зубних рядів. Анатомія оклюзійних поверхонь

 19. Поняття про зубні, альвеолярні та базальні дуги. Фактори, що забезпечують стійкість зубів.

 20. Артикуляційно-оклюзійні співвідношення фронтальних та бокових зубів.

 21. Складові елементи пародонту, їх взаємозв’язок та функціональна спрямованість. Морфологічна та функціональна єдність елементів пародонту.

 22. Будова й функції періодонту. Трансформація жувального тиску.

 23. Анатомія зубоясенного з’єднання. Сучасні уявлення про адаптацію краю штучної коронки до маргінального пародонту.*

 24. Функціональні методи дослідження в ортопедичній стоматології та їх застосування.

 25. Жувальна сила, жувальний тиск, жувальна ефективність. Методи їх визначення.

 26. Статичні та динамічні методи визначення жувальної ефективності.

 27. Рефлекси зубощелепної системи. Поняття про періодонтомускулярний, гінгівомускулярний та міостатичний рефлекси.

 28. Дослідження пацієнтів з частковими дефектами зубних рядів. Класифікації дефектів зубних рядів за А.І.Бетельманом та Кенеді. Їх значення для клініки ортопедичної стоматології.

 29. Підготовка порожнин рота до зубного протезування. ЇЇ обсяг та значення.

 30. Біль. Знеболення. Методи знеболення в ортопедичній стоматології.

 31. Медичні та фармакологічні засоби проведення знеболення.

 32. Психоемоційні та стресові реакції хворих під час стоматологічного прийому. Механізм болю.

 33. Критичні стани при місцевому введені анестетиків. Клініка. Невідкладна допомога. Запобігання ускладненням.

 34. Дезинфекція та стерилізація інструментів, відбитків. Методи запобігання поширенню інфекційних захворювань в стоматологічній клініці. *

 35. Відбитки та їх класифікація. Матеріали, які використовують для їх отримання.

 36. Ускладнення при отримані відбитків та їх запобігання.

 37. Вимоги, що ставляться до відбиткових матеріалів.

 38. Класифікація дефектів коронки зуба за Блеком та Куриленко.

 39. Показання та протипоказання до заміщення дефектів твердих тканин зубів вкладками.

 40. Конструкції вкладок. Клініко-лабораторні етапи виготовлення.

 41. Фіксація незнімних протезів за допомогою вкладок.

 42. Штифтові зуби. Показання та протипоказання до виготовлення штифтових конструкцій.

 43. Вибір конструкції штифтових зубів залежно від клінічної ситуації.

 44. Клініко-лабораторні етапи виготовлення штифтових зубів (Катц, Іл’їна-Маркосян, Ричмонд, Ахмедов, штифтовий зуб Логана).

 45. Показання до заміщення дефектів твердих тканин передніх зубів вкладками. Принципи формування порожнин, конструкції вкладок.

 46. Показання до заміщення дефектів твердих тканин бокових зубів вкладками. Формування порожнин, конструкції вкладок та їх фіксація.

 47. Вимоги до штучних коронок. Помилки та ускладнення при їх виготовленні.

 48. Показання до покриття зуба коронкою.

 49. Класифікації коронок. Матеріали, що використовуються для виготовлення штучних коронок.

 50. Показання та протипоказання для покриття зубів металевими штампованими коронками. Методика препарування зубів. Можливі ускладнення та їх запобігання.

 51. Співвідношення краю коронки з тканинами маргінального пародонту. Ускладнення при подовженому та вкороченому краях коронки. Морфологічна картина.

 52. Клініко-лабораторні етапи виготовлення штампованих металевих коронок.

 53. Види штампування.

 54. Комбіновані коронки. Клінічні показання до їх застосування. Методи виготовлення. Облицювальні матеріали.

 55. Пластмасові коронки. Показання та протипоказання до їх застосування. Клініко-лабораторні етапи їх виготовлення.

 56. Фарфорові коронки. Показання та протипоказання до їх застосування. Клініко-лабораторні етапи їх виготовлення.

 57. Клініка часткової втрати зубів. Вибір конструкції протезів при часткових дефектах зубних рядів.

 58. Мостоподібні протези. Показання та протипоказання до заміщення часткових дефектів зубних рядів мостовидними протезами.

 59. Вимоги до опорних зубів при плануванні незнімних та знімних конструкцій зубних протезів.

 60. Конструкції мостоподібних протезів. Показання до їх виготовлення (паяні, непаяні, литі). Їх переваги та негативні властивості.

 61. Ускладнення, що можуть виникати при виготовленні протезів з різнорідних сплавів металів. Клінічні прояви, диференціальна діагностика, лікування і профілактика.

 62. Клініко-лабораторні етапи виготовлення паяних мостоподібних протезів.

 63. Клініко-лабораторні етапи виготовлення непаяних мостоподібних протезів.

 64. Показання до виготовлення комбінованих коронок та мостоподібних протезів.

 65. Облицювальні матеріали. Способи покращання фіксації облицювального матеріалу.

 66. Клініко-лабораторні етапи виготовлення суцільнолитих мостоподібних протезів.

 67. Способи виготовлення воскових репродукцій суцільнолитих каркасів. Способи компенсації усадки металів. Сплави металів, які використовуються для незнімних протезів. Вимоги до них.

 68. Металокераміка. Показання та протипоказання до заміщення дефектів зубних рядів металокерамічними мостоподібними протезами.

 69. Клініко-лабораторні етапи виготовлення металокерамічних зубних протезів.

 70. Фактори, що забезпечують поєднання кераміки з металевим каркасом.

 71. Класифікація фарфорових мас, їх складові компоненти.

 72. Особливості приясенного препарування при виготовленні суцільнолитих конструкцій незнімних зубних протезів. Знеболення.

 73. Показання до депульпування опорних зубів при виготовленні суцільнолитих конструкцій.

 74. Технологічні етапи виготовлення металокерамічних конструкцій. Фактори, що забезпечують міцність керамічного облицювання.

 75. Показання та протипоказання до заміщення дефектів твердих тканин фарфоровими вкладками. Види вкладок. Клініко-лабораторні етапи виготовлення.

 76. Способи ретракції крайових ясен. Способи та матеріали , що при цьому використовуються.

 77. Естетика незнімного протезування. Акрилові та композитні коронки. Захист зубів після препарування в залежності від глибини препаровки.*

 78. Показання до виготовлення естетичних коронок. Методика їх виготовлення (композитні матеріали, фарфор, пластмаса).*

 79. Порівняльна характеристика сучасних облицювальних матеріалів для виготовлення зубних протезів.

 80. Фактори, що забезпечують фіксацію незнімних зубних протезів. Підготовка до фіксації. Матеріали.

 81. Особливості протезування мостоподібними протезами при значному нахилі опорних зубів.

 82. Показання до застосування незнімних протезів без препарування опорних зубів.

 83. Ускладнення при незнімному протезуванні. Причини їх виникнення та методи запобігання.

 84. Анатомо-фізіологічні особливості порожнини рота при частковій втраті зубів.

 85. Види атрофії щелеп. Фактори, що спричинюють розвиток атрофії щелеп, та її клінічне значення.

 86. Анатомічні утворення щелеп, що мають значення для фіксації знімних пластинкових протезів.

 87. Дослідження слизової оболонки порожнини рота та врахування її анатомо-гістологічних особливостей при знімному протезуванні.

 88. Піддатливість слизової оболонки порожнини рота (Суплі, Люнд).

 89. Характеристика окремих ділянок слизової оболонки верхньої щелепи (буферні зони за Гавриловим).Практичне значення.

 90. Конструкції сучасних знімних протезів, їх функціональна цінність.

 91. Показання до заміщення дефектів зубних рядів частковими знімними протезами.

 92. Методи підготовки порожнини рота при виготовленні знімних протезів.

 93. Межі часткових знімних протезів залежно від топографії дефектів зубних рядів.

 94. Визначення та фіксація центральної оклюзії при I та II групах дефектів зубних рядів.

 95. Методи визначення висоти центральної оклюзії та її фіксація при III групі дефектів зубних рядів.

 96. Методи фіксації часткових знімних протезів.

 97. Значення елементів анатомічної ретенції та її використання для фіксації знімних протезів.

 98. Роль біофізичних та механічних методів укріплень знімних протезів.

 99. Опорні зуби, їх вибір для фіксації часткових знімних протезів. Вимоги до опорних зубів.

 100. Кламерна лінія. Точкове, лінійне та площинне укріплення

протезів.

 1. Фіксація, стабілізація та рівновага знімних протезів. Фактори,

що їх забезпечують.

 1. Кламери, їх класифікація. Способи з’єднання кламерів з протезом.

 2. Безкламерні протези. Показання до їх застосування.

 3. Порівняльна характеристика часткових знімних, бюгельних та мостоподібних протезів.

 4. Правила постановки зубів у часткових знімних протезах.

 5. Постановка зубів на притоці та штучних яснах.

 6. Перевірка конструкції часткових знімних протезів. Можливі помилки та шляхи їх усунення.

 7. Армування базису часткових знімних протезів. Показання. Технологія виготовлення.

 8. Здача й корекція часткових знімних протезів. Правила користування знімними пластинковими протезами.

 9. Показання та клінічні етапи виготовлення часткових знімних протезів з металевим базисом.

 10. Способи виготовлення часткових знімних протезів з металевим базисом.

 11. Телескопічне кріплення. Показання до застосування.

 12. Клініко-лабораторні етапи виготовлення знімних протезів з телескопічною системою кріплення.

 13. Особливості протезування хворих з наявністю одного зуба на щелепі. Особливості виготовлення протезів.

 14. Атачмени (затвори, шарніри).Класифікація. Показання до використання.

 15. Механізм перерозподілу жувального тиску при використанні атачменів.

 16. Показання та протипоказання до виготовлення часткових знімних протезів з замковими кріпленнями.

 17. Клініко-лабораторні етапи виготовлення знімних протезів на замкових кріпленнях.

 18. Вплив пластинкових знімних протезів на тканини порожнини рота. Класифікація, діагностика, клініка та лікування протезних стоматитів.

 19. Заміщення дефектів зубних рядів бюгельними протезами. Показання та протипоказання.

 20. Планування конструкції каркасів бюгельних протезів на діагностичних моделях.

 21. Правила виготовлення діагностичних моделей. Матеріали, планування конструкції протезів на діагностичних моделях.

 22. Вимоги до відбитків для виготовлення бюгельних протезів. Матеріали для їх одержання.

 23. Паралелометрія. Способи проведення. Види паралелометрів.

 24. Загальна кламерна лінія та її значення в плануванні каркаса бюгельного протеза.

 25. Калібрування діагностичних моделей, його значення для вибору конструкції кламерів та фіксації бюгельного протеза. Загальна кламерна лінія.

 26. Виготовлення каркасів бюгельних протезів на вогнетривких моделях. Дублювання моделей. Формувальні маси.

 27. Підготовка моделі до дублювання. Вогнетривкі маси. Технологія дублювання.

 28. Матеріали, що використовуються при виготовленні бюгельних протезів. Усадка сплавів металів та способи її компенсації.

 29. Конструкції опорних елементів та їх розміщення в каркасах бюгельних протезів залежно від клінічних умов.

 30. Припасування каркаса бюгельного протеза.

 31. Різновиди фіксуючих елементів бюгельних протезів. Конструкції, показання до застосування.

 32. Здача й корекція бюгельного протеза.

 33. Переваги та недоліки бюгельного протеза.

 34. Анатомо-фізіологічні особливості жувального апарату при повній втраті зубів.

 35. Способи фіксації повних знімних протезів.

 36. Фіксація, стабілізація та рівновага повних знімних протезів. Фактори, що їх забезпечують.

 37. Дослідження порожнини рота хворого з повною втратою зубів.

 38. Класифікації беззубих щелеп та слизової оболонки протезного ложа (Келер, Шредер, Оксман, Суплі, Люнд).

 39. Рухома слизова оболонка. Поняття про нейтральну зону. Топографія нейтральної зони на верхній та нижній щелепі.

 40. Межі протезного ложа при виготовленні повних знімних протезів. Значення елементів анатомічної ретенції.

 41. Історія отримання функціональних відбитків з беззубих щелеп (Шрот, Момме, Курляндський).

 42. Класифікація функціональних відбитків при повній відсутності зубів, методики їх отримання. Матеріали.

 43. Виготовлення та припасування жорстких ложок на верхню й нижню щелепу за методикою Гербста.

 44. Одномоментне виготовлення індивідуальних ложок на верхню та нижню щелепи (за методикою ЦІТО та З.С.Василенко).

 45. Отримання функціональних відбитків за допомогою воскових ложок.

 46. Класифікація функціональних відбитків за ступенем відтиснення слизової оболонки. Показання та клінічне значення. Матеріали.

 47. Вибір відбиткових мас для отримання функціональних відбитків.

 48. Методики отримання функціональних відбитків під жувальним тиском.

 49. Способи визначення та фіксація центрального співвідношення щелеп у хворих з повною втратою зубів.

 50. Етапи визначення та фіксації центральної оклюзії при IV групі дефектів.

 51. Можливі помилки під час визначення та фіксації центральної оклюзії при IV групі дефектів, та способи їх виправлення.

 52. Основні положення проблеми артикуляції .Сферична теорія артикуляції та її основні положення. Основоположники та послідовники сферичної теорії. ЇЇ практичне значення.

 53. Суглобова теорія артикуляції. Основні положення ЇЇ представники. Практичне значення суглобової теорії для конструювання повних знімних протезів.

 54. Формування індивідуальних оклюзійних кривих відповідно до сферичної теорії артикуляції. Стандартні та індивідуальні сферичні поверхні.

 55. Внутрішньоротовий запис рухів нижньої щелепи. Феномен Христенсена.

 56. Методика Катца-Ефрона-Гельфанда для отримання індивідуальних оклюзійних кривих. Практичне значення.

 57. Методика Нападова-Сапожникова для формування індивідуальних оклюзійних кривих.

 58. Способи постановки зубів у повних знімних протезах. Види артикуляторів та оклюдаторів. Анатомічна постановка зубів Способи індивідуальної постановки зубів у повних знімних протезах.

 59. Технологія виготовлення базисів знімних пластинкових протезів. Базисні матеріали. Режими полімеризації пластмас. Пористість пластмас, її види, причини утворення.

 60. Компресійне та литне пресування .Переваги та недоліки.

 61. Перевірка конструкції повних знімних протезів, можливі помилки та способи їх усунення.

 62. Здача та корекція повних знімних протезів, фази адаптації до знімних протезів, їх характеристика. Гігієнічний догляд за знімними протезами.

 63. Механізми адаптації до повних знімних зубних протезів.

 64. Ускладнення знімного протезування, що зумовлені фізико-хімічними властивостями зубопротезних матеріалів та недоліками технологій.

 65. Особливості повторного протезування повними знімними протезами.

 66. Особливості протезування хворих геронтологічного віку.

 67. Зубощелепні деформації. Етіологія, патогенез. Клінічні форми.

 68. Способи усунення зубощелепних деформацій. Вирівнювання оклюзійної поверхні як підготовчий етап до протезування.

 69. Патологічне стертість зубів. Етіологія. Патогенез. Клінічні форми.

 70. Морфологічні зміни в зубних рядах та пародонті при патологічному стиранні зубів.

 71. Ортопедичне втручання при патологічному стиранні зубів, особливості ортопедичних втручань при компенсованих та некомпенсованих формах патологічного стирання.

 72. Ортопедичне лікування при локалізованих формах патологічного стирання зубів.

 73. Ортопедичне лікування при генералізованих формах патологічного стирання зубів.

 74. Ортопедичне втручання при патологічному стиранні зубів, ускладненому дисфункцією СНЩС.

 75. Методи обстеження пацієнтів із захворюванням пародонту.

 76. Значення лабораторних методів досліджень для оцінки стану пародонту.

 77. Одонтопарадонтограма за Курляндським. ЇЇ практичне значення. Аналіз одонтопародонтограм.

 78. Ортопедичне втручання в комплексному лікуванні вогнищевого пародонтиту.

 79. Сучасні засоби шинування при вогнищевому пародонтиті.

 80. Ортопедичне втручання в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту при інтактних зубних рядах та їх дефектах.

 81. Ортопедичне втручання в комплексному лікуванні пародонтозу (вибіркове зішліфовування твердих тканин зубів, депульпування зубів, ортодонтичне лікування).Показання, методики проведення.

 82. Поняття про функціональну патологію. Резервна та залишкова потужність пародонту.

 83. Поняття про травматичну оклюзію (первинна та вторинна). Етіологія, патогенез, клініка. Наслідки травматичної оклюзії.

 84. Прямий та відображений травматичні вузли. Етіологія, клініка та лікування.

 85. Значення стабілізації зубів у комплексному лікуванні пародонтиту. Види стабілізації зубних рядів та способи її досягнення.

 86. Загальна характеристика шин, що використовуються при ортопедичному лікуванні захворювань пародонту. Класифікація. Вимоги до шин.

 87. Незнімні шини. Показання та протипоказання до застосування. Види незнімних шин.

 88. Особливості незнімних зубних протезів, що використовуються при протезуванні хворих на пародонтит і пародонтоз.

 89. Тимчасове шинування. Показання й методи проведення.

 90. Знімні шини. Показання та протипоказання до виготовлення знімних шин.

 91. Особливості виготовлення знімних шин при захворюваннях тканин пародонту.

 92. Конструкції знімних шин. Клініко-лабораторні етапи виготовлення. Паралелометрія при виготовленні суцільнолитих знімних шин.

 93. Безпосереднє протезування. Клініко-лабораторні етапи виготовлення безпосередніх протезів.

 94. Показання до застосування безпосереднього протезування.

 95. Раннє та відстрочене протезування. Показання. Методики проведення.

 96. Захворювання скроневонижньощелепного суглоба (СНЩС).Етіологія. Класифікація захворювань СНЩС за Петросовим та Хватовою.

 97. Методи обстеження хворих із захворюваннями СНЩС. Функціональні проби, їх значення для постановки діагнозу.

 98. Рентгенологічне дослідження СНЩС та його значення для встановлення остаточного діагнозу .

 99. Синдром больової дисфункції СНЩС. Етіологія, патогенез, клініка. Ортопедичне втручання в комплексному лікуванні хворих.

 100. Диференціальна діагностика синдрому больової дисфункції СНЩС з іншими стоматоневрологічними станами щелепно-лицевої ділянки.

 101. Вивих та підвивих СНЩС. Етіологія, патогенез, клінічні ознаки, діагностика. Ортопедичне втручання в комплексному лікуванні.

 102. Стійкі функціональні зміщення нижньої щелепи. Етіологія патогенез, лікування.

 103. Сучасні погляди на етіологію, патогенез та лікування дисфункціональних станів СНЩС.

 104. Артрити та артрози СНЩС. Етіологія, патогенез, клінічні ознаки, діагностика. Ортопедичне втручання в комплексному лікуванні.

 105. Парафункції жувальних м’язів (бруксизм). Значення в патогенезі патологічних станів зубощелепної ділянки ( патологічне стирання, захворювання СНЩС).

 106. Імплантація. Показання та протипоказання до її проведення. Значення імплантації в зубному протезуванні.

 107. Обстеження хворих, яким планується виготовлення імплантатів. Планування оперативного втручання. Діагностичні моделі. Особливості протезування.

 108. Види імплантатів. Методики оперативних втручань. Особливості конструкцій зубних протезів з опорою на імплантатах.

 109. Використання субперіостальних імплантатів для створення штучних опор для зубних протезів. Показання. Догляд за зубними протезами на імплантатах (гігієна порожнини рота).

 110. Алергічні прояви в порожнині рота на різні матеріали, що використовуються в зубному протезуванні. Патогенез, клініка, надання допомоги. Методи запобігання.

 111. Гальванізм та гальваноз. Фактори, що спричинюють їх виникнення.

 112. Патогенез, клінічні проявлення гальванізму та гальванозу. Надання допомоги, профілактика.


^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ОРТОПЕДІЇ

ТА ВІЙСЬКОВОЇ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ


 1. Щелепно-лицева ортопедія та щелепно-лицьове протезування підвищеної складності. Визначення, мета та завдання, етапи розвитку.

 2. Обсяг ортопедичної допомоги пораненим у щелепно-лицеву ділянку на етапах медичної евакуації.

 3. Основні принципи етапного лікування поранених у голову та шию.

 4. Організація та обсяг ортопедичної допомоги, що надається військовослужбовцям та членам їх сімей у мирний час.

 5. Комплектно-табельне зубопротезне оснащення стоматологічних закладів ЗП,ЗТ-1, ЗТ-2, ЗТ-3 та їх можливості.

 6. Організація стоматологічної ортопедичної допомоги у військовому районі. Надання медичної допомоги пораненим у щелепно-лицеву ділянку на полі бою, МПБ,МПП та ОМедБ.

 7. Класифікація щелепно-лицевих апаратів, що застосовуються для лікування поранених та хворих. Іх характеристика.

 8. Механізм зміщення уламків при вогнепальних переломах та його значення в діагностиці й лікуванні переломів щелеп.

 9. Класифікація переломів верхньої щелепи. Особливості та механізм зміщення фрагментів.

 10. Етіологія, клініка, особливості діагностики, класифікації переломів верхньої щелепи.

 11. Етіологія, клініка, особливості діагностики, класифікації переломів нижньої щелепи.

 12. Механізм зміщення уламків при невогнепальних переломах та його значення в діагностиці переломів щелеп.

 13. Лігатурне шинування зубів, показання, способи, що застосовуються на етапах медичної евакуації.

 14. Вогнепальні переломи щелеп, їх особливості. Класифікація вогнепальних пошкоджень щелепно-лицевої ділянки.

 15. Показання, протипоказання та методика виготовлення шин Тігерштедта на етапах медичної евакуації.

 16. Лікування переломів щелеп без зміщення уламків за допомогою гнутих дротяних шин. Помилки при шинуванні, можливі ускладнення.

 17. Стандартні транспортні шини та показання до їх застосування у військовому районі.

 18. Показання до застосування та методика виготовлення шин Вебера, Ванкевич, Лімберга, Гунінга-Порта пораненим у щелепно-лицеву ділянку в ортопедичному відділенні стоматологічного загоні фронту.

 19. Показання до однощелепної та міжщелепної фіксації уламків у поранених з переломами щелеп.

 20. Ортопедичне лікування переломів щелеп без зміщення уламків на тиловій госпітальній базі з використанням комплектно-табельного обладнання.

 21. Ортопедичне лікування поранених у щелепно-лицеву ділянку з переломами беззубих щелеп у ВПСХГ (голова, шия, хребет).

 22. Двосторонній ментальний ментальний перелом нижньої щелепи. Клініка, ортопедичне лікування. Етап евакуації, де може бути надана спеціалізована допомога.

 23. Клініка та ортопедичне лікування односторонніх переломів у ділянці кута нижньої щелепи в госпіталі для легко поранених.

 24. Ортопедичне лікування переломів щелеп із зміщенням уламків у сагітальному напрямі в ВПСХГ (голова, шия, хребет).

 25. Ортопедичне лікування переломів щелеп із стійким зміщенням уламків у трансверзальному напрямку.

 26. Формувальні апарати, що застосовуються при пластиці м’яких тканин обличчя в обсязі спеціалізованої допомоги пораненим.

 27. Ортопедичне втручання в комплексному лікуванні поранень та пошкоджень м’яких тканин обличчя й щелеп. Особливості надання ортопедичної допомоги при променевих ураженнях.

 28. Щелепно-лицеві протези, що застосовуються після резекції верхньої щелепи. Конструкції апаратів та методи їх виготовлення.

 29. Ортопедичне лікування після різних видів резекції нижньої щелепи.

 30. Безпосереднє протезування після резекції щелеп.

 31. Переломи нижньої щелепи з уламками, що не зрослися. Клініка, ортопедичне лікування. Етіологія. Патологічна анатомія несправжнього суглоба.

 32. Фіксаційні апарати при остеопластиці нижньої щелепи у поранених у щелепно-лицеву ділянку і хворих.

 33. Природжені та набуті дефекти твердого й м’якого піднебіння. Клініка, методи ортопедичного лікування.

 34. Ортопедичне втручання при дефектах твердого піднебіння в поранених при наданні спеціалізованої медичної допомоги.

 35. Ектопротези, способи їх виготовлення та фіксації .

 36. Протезування поранених у щелепно-лицеву ділянку з уламками, що неправильно зрослися, в ортопедичному відділенні стоматологічного загону фронту.

 37. Несправжні суглоби. Діагностика .Види протезів, особливості їх виготовлення.

 38. Контрактури. Класифікація. Патогенез. Апарати, що застосовуються при лікуванні.

 39. Мікростомія та особливості протезування поранених щелепно-лицеву ділянку.

 40. Механотерпія. Показання. Конструкції апаратів. Застосування.

 41. Анкілози. Етіологія, клініка, ортопедичне лікування, профілактика.

 42. Профілактика та ортопедичне лікування контрактур у поранених у щелепно-лицеву ділянку поранених та хворих після опіків.

 43. Травми окремих зубів, альвеолярних відростків у дітей та дорослих. Особливості ортопедичного лікування. Етіологія, клініка. Особливості діагностики та класифікації переломів верхньої щелепи.^ Перелік практичних навичок з ортопедичної стоматології,

які будуть перевірятися на практично-орієнтованому

державному іспиті 2009-2010 навчальному році


1. Провести обстеження пацієнта. Встановити попередній та остаточний діагноз на підставі даних обстеження (клінічних і лабораторних).

2. Запропонувати план ортопедичного лікування.

3. Запропонувати план підготовки порожнини рота пацієнта до протезування.

4. Отримати анатомічний відбиток з нижньої та верхньої щелеп.

5. Припасування жорсткої ложки та отримання функціональних відбитків при повній відсутності зубів.

6. Зафіксувати центральну оклюзію при II групі дефектів. Визначити та зафіксувати центральне співвідношення щелеп при III групі та IV групі дефектів.

7. Знеболення при препаруванні зубів.

8. Препарування зубів під металеву штамповану коронку.

9. Препарування зубів під суцільнолиту комбіновану коронку.

10. Припасувати штучні коронки.

11. Перевірка конструкції мостоподібного протеза.

12. Припасувати суцільнолитий мостоподібний протез.

13. Фіксація коронок та мостоподібних протезів.

14. Перевірка конструкції часткового та повного знімного протеза.

15. Здати часткові або повні знімні протези.

16. Корекція часткових або повних знімних протезів.

17. Оцінити діагностичну модель в паралелометрі та спланувати конструкцію бюгельного протеза на діагностичній моделі.

18. Припасувати каркас бюгельного протеза.

19. Здати бюгельний протез.

20. Постановка зубів за методикою Васильєва.

21. Вибір конструкції мостоподібного протеза.

22. Лігатурне зв’язування зубів за Айві та Лімбергом.

23. Підготовити корінь зуба для виготовлення литої штифтової кукси та провести моделювання кукси.

24. Проаналізувати одонтопарадонтограму пацієнта.

25. Провести вибіркове зішліфування зубів.

26. Вирівнювання оклюзійної кривої засобом зішліфування зубів.

27. Вирівнювання оклюзійної кривої ортодонтичним засобом.

28. Оклюдограма.

29. Зняття коронок.

30. Одержання відбитків для виготовлення суцільнолитих незнімних конструкцій.

31. Протезування з використанням імплантатів.


Ортопедична стоматологія

Список 1 (синдроми і симптоми) ОКХ


 1. Асиметрія обличчя

 2. Біль в зубах

 3. Втрата свідомості

 4. Гіперестезія, оскома

 5. Задуха та асфіксія

 6. Запаморочення

 7. Змінений колір зуба

 8. Зміни міжальвеолярного паростку

 9. Зруйновані зуби

 10. Конвергенція (дивергенція) зубів

 11. Набряків синдром

 12. Наявність пародонтальної кишені

 13. Обмеження у відкриванні рота

 14. Порушення пропорцій обличчя

 15. Рухливість відламків кісток щелепно-лицевої ділянки

 16. Рухомі зуби

 17. Сухість слизової оболонки порожнини рота


СПИСОК 2

(Стоматологічні захворювання)

Ортопедична стоматологія


 1. Гіперестезія

 2. Патологічне стирання зубів

 3. Пародонтит

 4. Пародонтоз

 5. Зміни СОПР при алергічних ураженнях

 6. Зміни СОПР при інтоксикаціях солями важких металів

 7. Неврогенні захворювання язика (глосодинії, гангліоніти)

 8. Патологічна стертість зубів

 9. Часткові по повні деформації зубного ряду

 10. Дисфункції СНЩС

 11. Дефекти носа, вуха, орбіт, комбіновані дефекти

 12. Дефекти коронкової частини зубів

 13. Часткова та повна відсутність зубів

 14. Часткова і повна деформація зубних рядів

 15. Каріозне враження

 16. Травми зубів

 17. Травми щелеп і зубних рядів

 18. Імплантація

 19. Конструювання протезів

 20. Функціональна діагностика в ортопедичній стоматології

 21. Зуботехнічне матеріалознавство.


Список 2.1

(Основні стоматологічні захворювання)


А) Патологія зубів

 • Карієс тимчасових і постійних зубів

 • Захворювання пульпи тимчасових і постійних зубів

 • Періодонтит тимчасових і постійних зубів

 • Травматичні пошкодження тимчасових і постійних зубів

Б) Патологія тканин пародонта

 • Гінгівіт

В) Патологія слизової оболонки порожнини рота

 • Травматичні враження

 • Вірусні захворювання СОПР (гострий герпетичний стоматит, рецидивуючий герметичний стоматит, опоясуючий лишай)

 • Грибкові захворювання СОПР


Список 2.2

(фізіологічні стани і соматичні захворювання, які потребують в особливій тактиці ведення пацієнта)


А) Фізіологічні стани

Б) Хвороби крові і кровотворних органів

1. анемії

 1. гемофілія

 2. лейкоз

 3. тромбоцитопенична пурпура

В) Серцево-судинні захворювання:

5. артеріальна гіпертензія

 1. ревматизм

 2. інфекційний ендокардит

 3. вади серця

Г) Психічні порушення:

9. епілепсія

Д) Хвороби дихальної системи і середостіння

10. бронхіальна астма

Ж) Хвороби ендокринної системи:

11. цукровий діабет

3) Патології скелетно-м'язової системи і сполучної тканини

12. системні васкуліти (геморагічний васкуліт)

І) інфекційні і паразитарні хвороби:

13. Віл-інфекція / СНІД

14. вірусні гепатити

15. дифтерія

16. правець

17. сибірка

18. туберкульоз різної локалізації

19. холера

20. чума


Список 3

(невідкладні стани)

1. асфіксія

2. гіпертонічний криз

3. гостра дихальна недостатність

4. гостра серцева недостатність

5. гостре отруєння

6. гострий живіт

7. електротравма

8. непритомність

9. зовнішні кровотечі

10. колапс

11. коми

12. набряк гортані

13. набряк Квінке

14. опіки і обмороження

15. судоми

16. утоплення

17. шоки

18. травма кісток


Список 4

(лабораторні і інструментальні дослідження)

1. глюкоза крові

2. загальний аналіз крові

3. загальний аналіз сечі

4. коагулограма

5. рентгенологічне дослідження черепа, зубощелепного апарату

6. цитологічне дослідження органів і тканин зубощелепного апарату


С П И С О К


медичних маніпуляцій, згідно ОКХ, які перевіряються

на практично-орієнтовному державному іспиті

по ортопедичній стоматології

(список 5)


 1. Виконувати штучне дихання, непрямий масаж серця.

 2. Фіксувати язик.

 3. Зупиняти зовнішні кровотечі.

 4. Здійснити первинну обробку ран.

 5. Промивати шлунок.

 6. Проводити транспортну іммобілізацію.

 7. Проводити ін’єкції лікарських речовин (внутрішньом’язове, підшкірне, внутрішньовенне струминне та крапельне введення).

 8. Вимірювати артеріальний тиск.

 9. Проводити первинний туалет новонародженого.

 10. Визначати групи крові, резус-належності.С П И С О К


стоматологічних маніпуляцій , які перевіряються

на практично-орієнтовному державному іспиті

з ортопедичної стоматології

(список 5.1)


 1. Вибіркове зішліфування зубів, вирівнювання оклюзійної поверхні, оклюзограма.

 2. Місцеве знеболювання при лікуванні стоматологічних захворювань різними методами (аплікаційне, інфільтраційне, провідникове, інтралігаментарне, інтрапульпарне, субперіостальне).

 3. Зняття коронок.

 4. Корекція часткових та повних знімних протезів.

 5. Лігатурне зв’язування зубів.

 6. Отримання анатомічних та функціональних відбитків різним відбитковим матеріалом.

 7. Отримання моделей зубних рядів та протезного ложа.

 8. Перевірка конструкції протезу при частковій та повній відсутності зубів.

 9. Перевірка зубів під металеву штамповану та пластмасову коронку.

 10. Припасування штучної коронки.

 11. Фіксація коронок і мостоподібних протезів.Алгоритм виконання стоматологічної маніпуляції

Препарування каріозних порожнин І і ІІ класу

в тимчасових зубах"

(відповідно п. 8 списку 5.1 ОКХ)

на комплексному практично-орієтованому

державному іспиті зі стоматології.


1. Матеріальне забезпечення:

 • стоматологічна установка;

 • комплект інструментів для стоматологічного обстеження і лікування (зонд, дзеркало, пінцет, шпатель, екскаватор, гладилка);

 • наконечник стоматологічний турбінний;

 • наконечник стоматологічний механічний;

 • бори алмазні кулеподібні, фіссрні (№ 3-5) для турбінного наконечника;

 • бори твердосплавні, сталеві для механічного наконечника: кулеподібні (№5-7), зворотньоконусні, фісурні;

 • ватяні або катонні валики^ 2. Базовий рівень знань:

 1. Знати анатомо-топографічні особливості тимчасових зубів на різних етапах розвитку.

 2. Знати гістологічну будову твердих тканин тимчасових зубів.

 3. Знати сучасні уявлення про розвиток карієсу зубів і принципи лікування.

 4. Знати клінічну класифікацію карієсу зубів і уміти проводити диференціальну діагностику карієсу в тимчасових зубах.

 5. Знати класифікацію каріозних порожнин по Блеку.

 6. Знати структурні елементи каріозної порожнини.

 7. Знати класифікацію зубних борів формою і розмірам.

 8. Знати етапи препарування каріозних порожнин і уміти вибрати необхідний стоматологічний інструментарій.

 9. Знати ускладнення, пов'язані з помилками під час препарування і шляхи їх усунення.


^ 3. Показання та протипоказання:

Показання:

- середній, глибокий карієс гострої і хронічної течії.

Протипоказання:

 • психоневрологічні захворювання або розлади, які зумовлюють неадекватну поведінку дитини;

 • гострі інфекційні захворювання.Зразок

Ситуаційна задача №1 по ортопедичній стоматології

(відповідно списку 2 і 2.1 ОКХ)

до комплексного практично-орієнтованного

державного іспиту з стоматології


Хворому М., 58 років за клінічними показаннями виготовлений повний знімний протез на верхню щелепу. З метою звикання, протягом декількох днів після протезування, пацієнт знімав протез з метою гігієнічного догляду за ним. Потім з'явився дискомфорт в області твердого піднебіння, болючість слизової оболонки верхньої щелепи. Об'єктивно: слизова гіперемована набрякла, болючість при пальпації. Д.S. Парниковий ефект. Яка тактика лікування?

А *Виготовити протези з металевим базисом

B Витримати протези протягом 24 годин в 96град. спирті.

С Провести перебазування протеза

D Виготовити базис з м'якою підкладкою

E Виготовити протез з Фторакса з порцеляновими зубами


Зразок


^ Ситуаційна задача № 2 по ортопедичній стоматології

до комплексного практично-орієнтованого

державного іспиту зі стоматології


Хворий 40 років, звернувся в клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на появу почервоніння і кравоточивість в області ясен та губ. З анамнезу: пів року тому усунена вторинна адентія бюгельним протезом на нижній щелепі, корекція протезу проводилася тричі. Об'єктивно: обмежена язва на альвеолярному відростку нижньої щелепи, овальної форми з підритими краями і великою кількістю свіжих, які легко кровоточать, нагадують ягоди соковитої малини. Який попередній діагноз?

А *Туберкулезная вовчанка

B Багатоформена ексудативна еритема

З Сифіліс

D Гострий герметичний стоматит

E Декубітальна язва


Зразок


Ситуаційна задача № 3 по ортопедичній стоматології

до комплексного практично-орієнтованого

державного іспиту зі стоматології


Під час протезування зубів хворий М. 23 років раптово втратив свідомість, при цьому спостерігалося різке, збліднення шкіряних покровів, холодний піт, похолодання кінцівок, різке зменшення пульсу і дихання, зниження кров'яного тиску. Такий стан продовжився не більше 2 хвилин. Який діагноз ви поставите цьому хворому?

А *Обморок

B Шок

С Колапс

D Стенокардія

E Інфаркт міокарду


Зразок


Ситуаційна задача № 4 по ортопедичній стоматології

до комплексного практично-орієнтованого

державного іспиту зі стоматології


Хворий 67 років, звернувся зі скаргами на сухість в роті, головні болі, порушення сну, сильне паління губ, слизових оболонок під протезом. З анамнезу з'ясовано, що повний знімний протез верхньої щелепи з акрилової пластмаси пацієнт носить 10 діб. Скарги з'явилися на 3 добу після здачі протеза. При огляді відмічається гіперемія та набряк слизових під протезом їх сухість. Язик гіперимований, сухий, сосочки згладжені. В аналізі крові є наступні зміни: зниження кількості еритроцитів, лейкоцитоз, збільшення СОЕ. Після зняття протеза, через добу скарги та клінічні прояви значно зменшилися. Визначте діагноз?

А * Токсичний стоматит

B Алергічний стоматит на акриловий протез

С Алергічна реакція на фарбник

D Кандидоз порожнини рота

E Гальваноз

Схожі:

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров΄я україни
...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет «Затверджено»
«лікувальна справа» для самостійної роботи під час підготовки до практичного заняття
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національного медичного університету імені О. О. Богомольця відбудеться Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет імені О. О. Богомольця студентське наукове товариство імені О. А. Киселя

Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет імені О. О. Богомольця
move to 849-14164
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров ’ я україни національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Міжнародна науково-практична конференція до всесвітнього дня здоров’Я, який у 2013 р. Вооз присвячує питанням
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров ’ я україни національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Міжнародна науково-практична конференція до всесвітнього дня здоров’Я, який у 2012 р. Вооз присвячує питанням
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Міжнародна науково-практична конференція до всесвітнього дня здоров’Я, який у 2012 р. Вооз присвячує питанням
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Міжнародна науково-практична конференція до всесвітнього дня здоров’Я, який у 2012 р. Вооз присвячує питанням
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Міжнародна науково-практична конференція до всесвітнього дня здоров’Я, який у 2013 р. Вооз присвячує питанням
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи