Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Сторінка3/4
Дата21.06.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології 25.05.2008 року (протокол № 18).


Завідувач кафедри, професор О.В. Пішак


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін, завідувач кафедри

кардіології, функціональної діагностики, ЛФК

та спортивної медицини, професор В.К. Тащук


^ 2.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини

для студентів 3 курсу, навчання яких здійснюється за спеціальністю "медична психологія"


п/п

Тема заняття

^ Кількість годин

1.

Фізикальні методи дослідження хворих у клініці внутрішніх хвороб. Розпитування хворого. Анамнестична частина історії хвороби.

2

2.

Загальний огляд хворого, огляд окремих частин тіла. Клінічне значення симптомів.

2

3.

Основні скарги хворих із захворюваннями органів дихання. Статичний та динамічний огляд грудної клітки. Пальпація грудної клітки.

2

4.

Перкусія легень. Методика і техніка проведення порівняльної та топо­графічної перкусії легень.

2

5.

Аускультація легень: основні дихальні шуми (везикулярне та бронхіаль­не дихання)

2

6.

Аускультація легень: додаткові дихальні шуми (крепітація, хрипи, шум тертя плеври)

2

7.

Функціональні методи дослідження органів дихання: спірографія, пневмотахометрія (основні показники, методика проведення та інтерпретація даних).Діагностичне значення бронхоскопії, бронхографії.

2

8

Контроль знань з методів обстеження органів дихання.

2

9.

Розпит та загальний огляд хворих на захворювання серцево-судинної системи. Основні правила дослідження пульсу та вимірювання артеріального тиску.

2

10.

Огляд та пальпація передсерцевої ділянки. Перкусія меж відносної та абсолютної серцевої тупості, визначення ширини судинного пучка та поперечника серця

2

11.

Аускультація серця: методика, техніка. Аускультація нормальних тонів серця, їх посилення та послаблення, розщеплення та роздвоєння тонів.

2

12

Аускультація серця: додаткові тони серця (ритм перепілки, ритм галопу)

2

13.

Органічні та функціональні шуми серця. Особливості проведення аускультації, алгоритм характеристики аускультативної картини.

2

14.

Методика та техніка реєстрації ЕКГ. Методика розшифрування ЕКГ. ЕКГ-ознаки гіпертрофії передсердь та шлуночків

2

15.

Клініко-електрокардіографічні дослідження хворих з порушеннями функцій автоматизму та збудливості серця

2

16.

Клініко-електрокардіографічні дослідження хворих з порушеннями функції провідності.

2

17.

Комбіновані порушення серцевого ритму.

2

18

Функціональні методи дослідження серцево-судинної системи. Реовазографія, сфігмографія, ехокардіографія. Методика проведення та розшифрування ФКГ. Навантажувальні проби.

2

19

Контроль знань з ЕКГ- та функціональних методів дослідження серцево-судинної системи.

2

20.

Розпит та огляд хворих із захворюваннями органів травлення. Перкусія, аускультація та поверхнева орієнтовна пальпація живота. Методи перкуторного визначення рідини в черевній порожнині

2

21.

Глибока ковзна методична пальпація відділів кишківника та шлунка за методом Образцова-Стражеска.

2

22.

Глибока ковзна методична пальпація печінки, селезінки та нирок.

2

23.

Інструментальні (фіброгастроскопія, колоноскопія, ректороманоскопія, УЗ-методи) та лабораторні дослідження органів травлення. Інтепретація даних дослідження шлункового вмісту та дуодентального зондування.

2

24

Контроль знань з методів обстеження шлунково-кишкового тракту.

2

25.

Клініко-інструментальні дослідження хворих на мітральні вади серця.

2

26.

Клініко-інструментальні дослідження хворих на аортальні вади серця.

2
27.

Клініко-інструментальні методи дослідження хворих на гіпертонічну хворобу та симптоматичні артеріальні гіпертензії.

2

28.

Клініко-інструментальні методи дослідження хворих на ішемічну хворобу серця - стенокардію та інфаркт міокарда.

2

29.

Клініко-інструментальні методи дослідження хворих на гостру та хронічну серцеву недостатність та недостатність кровообігу.

2
Синдром ущільнення легеневої тканини. Клініко-інструментальне дослідження хворих на пневмонії.

2

30.

Клініко-інструментальні методи дослідження хворих на гострий та хронічний бронхіт.

2

31

Синдроми підвищення повітряності легенів та бронхіальної обструкції. Бронхоектатична хвороба та бронхіальна астма. Астматичний статус.

2

32.

Синдром накопичення рідини у плевральній порожнині. Клініко-інструментальне дослідження хворих на плеврити. Синдром дихальної недостатності.

2

33.

Клініко-інструментальне дослідження хворих на хронічний гастрит, виразкову хворобу шлунка та 12-палої кишки. Основні симптоми та синдроми.

2

34.

Клініко-інструментальне дослідження при патології гепато-біліарної системи. Методи лабораторної діагностики.

2

35

Хронічний холецистит, етіологія, клінічна картина.

2

36

Гепатити та цирози, етіологія, класифікація, клінічна картина.

2

37

Синдром портальної гіпертензії. Методика і техніка проведення парацентезу.

2

38

Розпит та огляд хворих із захворюваннями сечо-видільної системи. Пальпація і перкусія нирок.

2

39

Лабораторне дослідження сечі.

2

40.

Клініко-лабораторні та інструментальні методи дослідження хворих на гострий та хронічний гломерулонефрит, пієлонефрит. Синдром ниркової недостатності.

2

41

Розпит та огляд хворих із захворюваннями системи крові. Загально-клінічне дослідження крові.

2

42.

Клініко-лабораторні дослідження хворих на анемії та геморагічні синдроми.

2

43.

Підсумкове заняття з окремої патології: клінічні методи обстеження хворих, інтерпретація результатів інструментальних та лабораторних методів дослідження.

2

44

Курація хворих із написанням історії хвороби. Захист історії хвороби.

4

45

Залік з практичних навичок.

2
Всього годин

90


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології 25.05.2008 року (протокол № 18).


Завідувач кафедри, професор О.В. Пішак


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін, завідувач кафедри

кардіології, функціональної діагностики, ЛФК

та спортивної медицини, професор В.К. Тащук


^ 2.3. САМОСТІЙНА РОБОТА

студентів 3 курсу з пропедевтики внутрішньої медицини, навчання яких здійснюється за спеціальністю "медична психологія"

Самостійна робота студентів при медицини передбачає кілька видів робіт:

вивченні дисципліни пропедевтика внутрішньої

п/п

Вид роботи

^ Кількість годин

1.

Самостійна передаудиторна підготовка до практичних занять:

- практичне заняття № 1

- всі подальші теми (№ 2-31), по 2 години

1

48

2.

Самостійне вивчення тем, які не входять до плану практичних занять, за наведеним нижче переліком

16

3.

Написання історії хвороби

3

Всього годин

68


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології 25.05.2008 року (протокол № 18).


Завідувач кафедри, професор О.В. Пішак


^ ПЕРЕЛІК ТЕМ

для самостійної позааудиторної роботи

з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів 3 курсу,

навчання яких здійснюється за спеціальністю "медична психологія"

п/п


Тема заняття


^ Кількість годин

1.

Синдром болю в серці: етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та інструментальні методи дослідження. Варіанти поведінки хворого при нападі серцевого болю.

2

2.

Симптоматичні артеріальні гіпертензії: основні етіологічні фактори, особливості клінічної картини та діагностики

2

3.

Диспептичний синдром: можливі причини, клінічні ознаки, методи обстеження хворих. Особливості психічного стану хворих при різних варіантах диспепсичного синдрому

2

4.

Синдром холестазу: етіопатогенез, основні клінічні та лабораторні ознаки, методи інструментального обстеження. Вплив порушень білірубінового обміну на функцій печінки на стан свідомості та поведінку хворого.

2

5.

Дисфагічний синдром: найпоширеніші причини, клінічні прояви, методи фізикального та лабораторного обстеження. Особливості психологічного стану хворих із дисфагічним синдромом.

2

6.

Фізикальні, лабораторні та інструментальні методи дослідження хворих із патологією щитовидної залози - тиреотоксикозом та гіпотиреозом. Основні клінічні прояви порушень функції щитовидної залози. Особливості поведінки хворих при різних змінах функції щитоподібної залози.

2

7.

Клінічна класифікація цукрового діабету, основні симптоми і синдроми, глікемічний профіль та його клінічна інтерпретація. Порушення толерантності до глюкози. Поняття про метаболічний синдром та його клінічні ознаки.

2

8.

Клінічні симптоми і синдроми при захворюваннях опорно-рухового апарату - ревматичному та ревматоїдному артриті, подагрі, остеоартрозі. Оціночні шкали больового синдрому. Зміни якості життя у пацієнтів із захворюваннями суглобів.

2
Всього годин

16Робоча програма затверджена на засіданні кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології 25.05.2008 року (протокол № 18).


Завідувач кафедри, професор О.В. Пішак


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін, завідувач кафедри

кардіології, функціональної діагностики, ЛФК

та спортивної медицини, професор В.К. Тащук

^ 3. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

для студентів 3 курсу, навчання яких здійснюється за спеціальністю "медична психологія"

3.1. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ

1. Київська школа терапевтів: внесок видатних вітчизняних клініцистів В П.Образцова, Т.Г.Яновського, М.Д.Стражеска, В.М.Іванова, В.Х.Василенка, М.М.Губергрица в розвиток клінічної медицини.

2. Методологічні принципи діагностики внутрішніх захворювань.

3. Основні методи діагностики внутрішніх хвороб.

4. Схема розпитування обстежуваного. Основні структурні частини анамнезу.

5. Послідовність проведення загального огляду хворого.

6. Типи тілобудови та основні їх критерії.

7. Послідовність пальпації лімфатичних вузлів та характеристика отриманих даних.

8. Правила проведення огляду голови та шиї.

9. Послідовність проведення огляду тулуба та кінцівок.

10. Статичний огляд грудної клітки, діагностичне значення основних симптомів.

11. Динамічний огляд грудної клітки, діагностичне значення основних симптомів.

12. Пальпаторне дослідження грудної клітки: послідовність проведення, клінічне значення основних симптомів.

13. Послідовність проведення порівняльної перкусії легень. Основні перкуторні тони та механізм їх формування.

14. Алгоритм проведення топографічної перкусії легень. Топографічні параметри легень в нормі та при патології.

15. Аускультація легень - визначення основних дихальних шумів, їх якісних та кількісних змін.

16. Аускультація легень - визначення додаткових дихальних шумів, їх класифікація, алгоритм характеристики аускультативної картини легень

17. Механізми утворення та різновиди хрипів, їх діагностичне значення.

18. Основні причини утворення крепітації та шуму тертя плеври. їх діагностичне значення та способи диференціювання.

19. Правила та послідовність дослідження бронхофонії, її діагностичне значення.

20. Огляд передсерцевої ділянки, діагностичне значення основних симптомів.

21. Основні властивості пульсу, правила та послідовність їх визначення.

22. Правила вимірювання артеріального тиску. Визначення систолічного та діастолічного тиску за методом Короткова, розрахунок пульсового, середньодинамічного тиску.

23. Пальпаторне дослідження передсерцевої ділянки, визначення клінічного значення знайдених симптомів.

24. Перкуторне дослідження серця - відносна серцева тупість: нормальні межі та їх зміщення при змінах камер серця.

25. Перкуторне дослідження серця - абсолютна серцева тупість: нормальні межі та їх зміщення внаслідок серцевих та позасерцевих причин.

26. Перкуторне визначення судинного пучка, його діагностичне значення.

27. Аускультація серця - серцеві тони, механізм їх формування та зміни за силою і тембром.

28. Розщеплення та роздвоєння серцевих тонів, поняття про акцентування II тону.

29. Додаткові серцеві тони - ритм перепілки та ритм галопу.

30. Аускультація серцевих шумів: класифікація та умови виникнення.

31. Аускультація серцевих шумів: послідовність характеристики, відмінності між органічними та функціональними шумами.

32. Діастолічні функціональні шуми (Флінта, Кумбса, Грехема-Стіла): умови виникнення та діагностичне значення.

33. Правила аналізу ЕКГ. Підрахунок ЧСС та визначення положення електричної осі серця.

34. ЕКГ-ознаки порушень автоматизму.

35. ЕКГ-ознаки порушень збудливості. Диференціація основних видів екстрасистол.

36. ЕКГ-ознаки порушень провідності. Класифікація порушень провідності.

37. ЕКГ-ознаки миготливої аритмії та фібриляції передсердь. Механізми їх виникнення.

38. Правила аналізу та основні компоненти ФКГ.

39. Основні ехокардіографічні параметри серця, причини їх змін при патології.

40. Послідовність проведення огляду живота, визначення основних симптомів.

41. Поверхнева пальпація живота: алгоритм проведення та аналізу триманих даних.

42. Теоретичні засади та принципи глибокої методичної ковзної пальпації живота за методом Образцова-Стражеска.

43. Пальпаторне дослідження сигмоподібної, сліпої кишки, термінального відділу здухвинної кишки, їх властивості в нормі.

44. Правила пальпації висхідної та нисхідної ободової кишки, їх властивості в нормі.

45. Методи визначення нижньої межі шлунка.

46. Пальпаторне дослідження поперечної ободової кишки, основні властивості.

47. Правила пальпації печінки, діагностичне значення основних симптомів.

48. Пальпаторне дослідження селезінки.

49. Способи визначення наявності рідини у черевній порожнині.

18

50. Перкусія печінки за методом Образцова: послідовність проведення, параметри в нормі та при патології.

51. Перкусія печінки за методом Курлова: послідовність проведення, параметри в нормі та при патології.

52. Перкуторне визначення меж селезінки. Правила проведення, причини збільшення селезінки.

53. Синдром болю в серці: етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та Інструментальні методи діагностики.

54. Синдром недостатності кровообігу: етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

55. Синдром лівошлуночкової серцевої недостатності: етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

56. Синдром правошлуночкової серцевої недостатності: етіології, патогенез, клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

57. Синдром судинної недостатності: етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

58. Синдром артеріальної гіпертензії: етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

59. Мітральні вади серця: основні клінічні прояви, діагностика.

60. Аортальні вади серця: основні клінічні прояви, діагностика.

61. Ішемічна хвороба серця: основні клінічні прояви та діагностика стенокардії.

62. Ішемічна хвороба серця: основні клінічні прояви та діагностика гострого інфаркту міокарда.

63. Гіпертонічна хвороба: сучасна класифікація, клінічні прояви, діагностика.

64. Симптоматичні артеріальні гіпертензії: класифікація; дані фізикального, інструментального та лабораторного обстеження, які дозволяють запідозрити вторинну артеріальну гіпертензія.

65. Синдром ущільнення легеневої тканини: етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

66. Синдром підвищення повітряності легень: етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

67. Синдром накопичення рідини в плевральній порожнині: етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

68. Синдром накопиченні повітря в плевральній порожнині: етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

69. Синдром бронхіальної обструкції: етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

70. Бронхіти: класифікація, основні клінічні прояви, діагностика.

71. Бронхоектатична хвороба: класифікація, основні клінічні прояви, діагностика.

72. Бронхіальна астма: класифікація, основні клінічні прояви, діагностика.

73. Емфізема легень: симптоматика, діагностика.

74. Госпітальна та позагоспітальна пневмонії: класифікація, основні клінічні прояви, діагностика.

75. Сухий та ексудативний плеврити: симптоматика, діагностика.

76. Рак легень: основні клінічні форми, симптоматика, діагностика.

77. Диспепсичний синдром: етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

78. Дисфагічний синдром; етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

79. Типи дискінезії жовчовивідних шляхів: основні клінічні прояви, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

80. Синдром портальної гіпертензії: етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та

19

інструментальні методи діагностики.

81. Синдром жовтяниці: етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

82. Синдром шлунково-кишкової кровотечі: етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

83. Нефротичний синдром: етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

84. Сечовий синдром: етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та Інструментальні методи діагностики.

85. Синдром гострої ниркової недостатності: етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

86. Синдром хронічної ниркової недостатності: етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

87. Хронічний гастрит: класифікація, основні клінічні прояви, діагностика.

88. Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки: класифікація, основні клінічні прояви, діагностика.

89. Хронічний холецистит та холангіт: класифікація, основні клінічні прояви, діагностика.

90. Жовчнокам'яна хвороба: стадії розвитку, симптоматика, діагностика.

91. Гепатити: сучасна класифікація, основні клінічні прояви, діагностика.

92. Цирози печінки: класифікація, основні клінічні прояви, діагностика.

93. Гострий та хронічний гломерулонефрит: класифікація, основні клінічні прояви, діагностика.

94. Гострий та хронічний пієлонефрит: класифікація, основні клінічні прояви, діагностика.

95. Анемічний синдром; етіологія, патогенез, клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

96. Геморагічні синдроми: класифікація, патогенез, клінічні та лабораторні методи діагностики.

97. Гіпертиреоїдний синдром: основні причини, клінічні прояви, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

98. Гіпотереоїдний синдром: основні причини, клінічні прояви, лабораторні та інструментальні методи діагностики.

99. Анемії: класифікація, основні синдроми.

100. Залізодефіцитна анемія: патогенез, клінічні прояви, лабораторні критерії.

101. Ві2-фолієводефіцитна анемія: патогенез, клінічні прояви, лабораторні критерії.

102. Гемолітична анемія: класифікація, основні синдроми, лабораторні критерії.

103. Гемофілія: класифікація, основні клінічні прояви, лабораторна діагностика.

104. Тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа): основні клінічні прояви, лабораторна діагностика.

105. Геморагічний васкуліт (хвороба Шенляйн-Геноха): основні клінічні прояви, лабораторна діагностика.

106. Цукровий діабет: класифікація, основні симптоми та синдроми, лабораторна діагностика.

107. Основні прояви захворювань щитовидної залози: клініка гіпо- та гіпертиреозу.


Схвалено на методичній нараді кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології 25.05.2008 року (протокол №18) та на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 25 червня 2008 року (протокол № 13 ).

1   2   3   4

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи