Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет icon

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
НазваМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Сторінка4/4
Дата21.06.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

Завідувач кафедри пропедевтики

внутрішніх хвороб, клінічної імунології

та алергології, професор О.В. Пішак


^ Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін, завідувач кафедри

кардіології, функціональної діагностики, ЛФК

та спортивної медицини, професор В.К. Тащук


^ 3.2. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК до іспиту з пропедевтики внутрішньої медицини

для студентів 3 курсу, навчання яких здійснюється за спеціальністю "медична психологія"


1. Провести розпитування хворого, узагальнити отримані дані.

2. Провести розпитування хворого із патологією серцево-судинної системи, проаналізувати отримані дані.

3. Провести розпитування хворого із патологією дихальної системи, проаналізувати отримані дані.

4. Провести розпитування хворого із патологією шлунково-кишкового тракту, проаналізувати отримані дані.

5. Провести розпитування хворого із патологією видільної системи, проаналізувати отримані дані.

6. Провести загальний огляд та визначити клінічне значення симптомів.

7. Провести огляд окремих частин тіла (голова, обличчя, шия), та визначити клінічне значення симптомів.

8. Провести огляд окремих частин тіла (тулуб, кінцівки), визначити клінічне значення симптомів.

9. Провести огляд окремих частин тіла (слизові оболонки, шкіра), та визначити клінічне значення симптомів.

10. Провести огляд грудної клітки, визначити динамічні ознаки, оцінити їх.

11. Провести огляд грудної клітки, визначити динамічні ознаки, оцінити їх.

12. Провести огляд передсерцевої ділянки, визначити клінічне значення симптомів.

13. Провести огляд живота, визначити клінічне значення симптомів.

14. Провести пальпаторне дослідження грудної клітки визначити клінічне значення симптомів.

15. Провести пальпаторне дослідження лімфовузлів, оцінити результати.

16. Провести пальпаторне дослідження щитовидної залози, оцінити отримані дані.

17. Провести пальпаторне дослідження пульсу, визначити клінічне значення симптомів.

18. Провести пальпаторне дослідження передсерцевої ділянки, визначити клінічне значення симптомів.

19. Провести поверхневу пальпацію живота, визначити клінічне значення симптомів.

20. Провести пальпаторне дослідження сигмоподібної кишки, визначити клінічне значення симптомів.

21. Провести пальпаторне дослідження сліпої кишки, визначити клінічне значення симптомів.

22. Провести пальпаторне дослідження висхідного відділу ободової кишки визначити клінічне значення симптомів.

23. Провести пальпаторне дослідження низхідного відділу ободової кишки, визначити клінічне значення симптомів.

24. Провести пальпаторне дослідження поперечної ободової кишки, визначити клінічне значення симптомів.

25. Провести пальпаторне дослідження печінки, визначити клінічне значення симптомів.

26. Провести пальпацію підшлункової залози, визначити діагностичне значення симптомів.

27. Провести пальпаторне дослідження селезінки, визначити діагностичне значення симптомів.

28. Провести пальпаторне і перкуторне дослідження нирок, визначити діагностичне значення симптомів.

29. Визначити нижню межу шлунка, оцінити отримані дані.

30. Визначити наявність рідини або газу у черевній порожнині, дати клінічну оцінку.

31. Визначити наявність рідини або газу в плевральній порожнині, дати клінічну оцінку.

32. Провести вимірювання артеріального тиску на верхніх кінцівках, оцінити отримані дані.

33. Провести вимірювання артеріального тиску на нижніх кінцівках, оцінити отримані дані,

34. Провести порівняльну перкусію легень і визначити клінічне значення симптомів.

35. Провести топографічну перкусію легень і визначити діагностичне значення симптомів.

36. Визначити активну рухомість нижнього краю легень, оцінити діагностичне значення симптомів.

37. Провести перкуторне дослідження серця, визначити межі відносної тупості серця, дати

21

клінічну оцінку.

38. Провести перкуторне дослідження серця, визначити межі абсолютної тупості серця, дати клінічну оцінку.

39. Методом перкусії визначити ширину судинного пучка, оцінити отримані дані.

40. Методом перкусії визначити межі печінки, оцінити діагностичне значення симптомів.

41. Методом перкусії визначити межі селезінки, дати клінічну оцінку.

42. Провести аускультацію легень, визначити кількісні та якісні зміни дихання, дати клінічну оцінку.

43. Провести аускультацію легень, визначити додаткові дихальні шуми, дати клінічну оцінку.

44. Провести бронхофонічне дослідження легень, дати клінічну оцінку.

45. Провести аускультацію артерій, визначити діагностичне значення симптомів.

46. Провести аускультацію серця, визначити зміни його тонів, дати клінічну оцінку.


Схвалено на методичній нараді кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології 25.05.2008 року (протокол №18) та на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 25 червня 2008 року (протокол № 13 ).


^ Завідувач кафедри пропедевтики

внутрішніх хвороб, клінічної імунології

та алергології, професор О.В. Пішак


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін, завідувач кафедри

кардіології, функціональної діагностики, ЛФК

та спортивної медицини, професор В.К. Тащук


^ 4. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

з навчальної дисципліни "Пропедевтика внутрішньої медицини"

студентів 3 курсу, навчання яких здійснюється

за спеціальністю «медична психологія»

Контроль і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни. Поточний контроль знань студентів проводиться на кожному практичному занятті, проміжний контроль - на останньому занятті з вивчення відповідного розділу. Для контролю рекомендується застосовувати наступні засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп'ютерні тести, контроль виконання практичних навичок з методів обстеження хворого з подальшою інтерпретацією отриманих даних, аналіз результатів інструментальних та лабораторних досліджень.

^ 4.1.ПОТОЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ

по відповідних темах проводиться за традиційною 4-бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно)

Оцінка "відмінно " виставляється у випадку, коли студент знає зміст заняття та лекційний матеріал у повному обсязі, іллюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності.

Оцінка "добре" виставляється за умови, коли студент знає зміст заняття та добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання, відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках.

Оцінка "задовільно" ставиться студентові на основі його знань всього змісту заняття та при задовільному рівні його розуміння. Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно.

Оцінка "незадовільно" виставляється у випадках, коли знанння і вміння студента не відповідають вимогам "задовільної" оцінки. Критерії оцінювання історії хвороби, написання якої передбачено при вивченні дисципліни

«Відмінно» (5 балів) - написана методично вірно, без зауважень;

«Добре» (4 бали) - написана методично вірно, але окремі розділи недостатньо деталізовано;

«Задовільно» (3 бали) - мають місце окремі зауваження щодо деталізації, послідовності описання розділів, інтерпретації проведених досліджень

«Незадовільно» (2 бали) - порушено схему та правила написання історії хвороби (в цьому випадку студент має переписати історію хвороби з урахуванням зауважень викладача). Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється при підсумковому контролі - при проведенні іспиту наприкінці вивчення дисципліни.

4.2. РЕГЛАМЕНТ проведення іспиту та критерії оцінювання знань з пропедевтики внутрішньої медицини Згідно навчального плану підготовки фахівців кваліфікації «лікар-психолог» (Наказ МОЗ України № 887 від 29.12.2007), іспит з пропедевтики внутрішньої медицини проводиться по закінченні вивчення дисципліни в літню екзаменаційну сесію 3 року навчання.

Складання ІСПИТУ ПРОВОДИТЬСЯ в три етапи:

1. Перший етап - тестовий контроль знань. Ця частина має охоплювати матеріал трьох розділів:

"Теорія", "Діагностика" і "Окрема паталогія". Етап може проводитись як у вигляді комп'ютерного, так і паперового тестування. Рекомендована мінімальна кількість тестів - 60. Для відповіді на кожне питання відводиться термін до 1 хвилини. Враховуючи можливості окремих кафедр, цей стан може бути винесений за межі іспиту та проведений до його початку на останньому (підсумковому) занятті семестру.

2. Другий етап - проводиться безпосередньо біля ліжка хворого. До другого етапу допускаються

студенти, які отримали позитивний бал за результатами 1-го етапу (тобто дали вірні відповіді не менше, ніж на 60% питань). Основне завдання цього етапу - демонстрація студентом практичних навичок з фізикального та інструментальн-діагностичного дослідження хворого (з наведеного вище переліку).

3. Третій етап - відповідь по білету, що включає 3 питання та аналіз даних лабораторних та інструментальних методів обстеження. Па цьому етапі рекомендується також проводити перевірку знань греко-латинської термінології.


Схвалено на методичній нараді кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології 25.05.2008 року (протокол №18) та на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 25 червня 2008 року (протокол № 13 ).


^ Завідувач кафедри пропедевтики

внутрішніх хвороб, клінічної імунології

та алергології, професор О.В. Пішак


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін, завідувач кафедри

кардіології, функціональної діагностики, ЛФК

та спортивної медицини, професор В.К. Тащук

^ 4.3. КРИТЕРІЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ ОЦІНКИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ І ПРАКТИЧНИХ ПАВИЧОК СТУДЕНТА

1. Комп’ютерний контроль знані, оцінюється згідно міжнародних стандартів:

"5"- при правильних відповідях на 85 - 100 % питань "4"- при правильних відповідях на 75 - 85 % питань "З"- при правильних відповідях на 60 - 75 % питань "2"- при 60 % і нижче правильних відповідей

2. Практична та теоретична частини екзамену (другий та третій етап) оцінюються відповідно до

критеріїв Міністерства освіти та науки України:

- Оцінка "відмінно " виставляється у випадку, коли студент знає програму в повному обсязі, іллюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності;

- Оцінка "добре" виставляється за умови, коли студент знає всю програму і добре розуміє її, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання, відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках;

- Оцінка "задовільно " ставиться студентові на основі його знань всього об'єму програми з предмету та задовільному рівні розуміння його. Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно.

- Оцінка "незадовільно" виставляється у випадках, коли знаня і вміння студента не відповідають вимогам "задовільної" оцінки. Підсумкова екзаменаційна оцінка виставляється студентові за результатами оцінок першого, другого та третього етапів складання іспиту. При розбіжності в балах між оцінкою першого (комп'ютерний контроль), другого етапу (практична частина) та третього (теоретична частина) етапів, виводиться середній бал з урахуванням відповідей на додаткові питання.

Студенти, які при складанні іспиту з пропедевтики внутрішньої медицини отримали незадовільну оцінку, можуть перескласти іспит у термін, встановлений керівництвом ВНМЗ відповідно до нормативних документів.

Схвалено на методичній нараді кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології 25.05.2008 року (протокол №18) та на засіданні предметної методичної комісії з терапевтичних дисциплін 25 червня 2008 року (протокол № 13 ).


^ Завідувач кафедри пропедевтики

внутрішніх хвороб, клінічної імунології

та алергології, професор О.В. Пішак


Голова предметної методичної комісії

з терапевтичних дисциплін, завідувач кафедри

кардіології, функціональної діагностики, ЛФК

та спортивної медицини, професор В.К. Тащук


^ 5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Пропедевтика внутрішньої медицини в 2-х ч. За ред. В.З.Нетяженка. - Київ, 2008.

2. Дзяк Г.В., Нетяженко В.З., Хомазюк Т.А. та ін. Основи обстеження хворого та схема історії хвороби (довідник). - Дн-ск, Арт-прес, 2002.

3. Дзяк Г.В., Хомазюк Т.А., Нетяженко В.З. Основи діагностики внутрішніх хвороб (довідник). - Дн-ск, видавництво ДДМА, 2001.

4. Нетяженко В.З., Полишко В.К., Семина А.Г. Руководство к практическим занятиям по семиотике и диагностике в клинике внутренних болезней.(в 2-х томах); К: "Хрещатик", 1994.

5. Нетяженко В.З. Алгоритми діагностики в клініці внутрішніх хвороб, К., Хрещатик, 1996.

6. Никула Т.Д., Шевчук С.Г., Мойсеєнко В.О, Хомазюк В.А. Пропедевтика внутрішніх хвороб.- К.,1996

7. Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за хворими / За заг. ред. Єпішина А.В. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.

8. Пропедевтика внутрішніх хвороб за ред. Ю.І.Децика, К. "Здоров'я", 1996

9. Шкляр М.Б. Диагностика внутренних болезней. К.: 1972.

10. Яворський О.Г., Ющик Л.В. Пропедевтика внутрішніх хвороб у запитаннях і відповідях. К.: "Здоров'я", 2003.

11. Методичні розробки для аудиторної та позааудиторної підготовки студентів.

Додаткова:

1. Василенко В.Х. Введение в клинику внутренних болезней,- М.: Медицина, 1985.

2. Губергриц А.Я. Непосредственное исследование больного- М.: Медицина, 1972.

3. Основи медичних знань та методи лікування за Девідсоном (т. 1-2) - пер. с англ., Київ:"Кобза",1994.

4. Пелещук А.П., Передерій В.Г., Рейдерман М.І. Фізичні методи дослідження в кліниці внутрішніх хвороб.- К.: Здоров'я, 1993.

5. Передерий В.Г., Нетяженко В.З., Семина А.Г. Методика обследования в клинике внутренних болезней.-К:Б.И.,1994.

6. Щулипенко И.М. Методические указания для студентов по написанню истории болезни на кафедре пропедевтики внутренних болезней - К: НМУ, 1989.
1   2   3   4

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоровя україни буковинський державний медичний університет

Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я України Буковинський державний медичний університет
Факультет – медичний №4 з відділенням молодших медичних І фармацевтичних фахівців
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Клінічна фармакологія”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Професійні хвороби”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Пропедевтики внутрішньої медицини
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Військова терапія з терапією надзвичайних ситуацій”
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Науковий відділ направляє до друку (статтю, тези)
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет iconМіністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет
Догляд та психологічне спостереження за хворими у хірургічному відділенні стаціонару (1 тиждень)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи