У цьому навчально-методичному посібнику подано тестові завдання з усіх розділів вищої математики, вивчення яких передбачено в першому семестрі згідно з діючою програмою для спеціальностей 050106 \"Облік І аудит\", 7 icon

У цьому навчально-методичному посібнику подано тестові завдання з усіх розділів вищої математики, вивчення яких передбачено в першому семестрі згідно з діючою програмою для спеціальностей 050106 "Облік І аудит", 7
Скачати 64.28 Kb.
НазваУ цьому навчально-методичному посібнику подано тестові завдання з усіх розділів вищої математики, вивчення яких передбачено в першому семестрі згідно з діючою програмою для спеціальностей 050106 "Облік І аудит", 7
Дата20.06.2012
Розмір64.28 Kb.
ТипДокументи

Передмова

У цьому навчально-методичному посібнику подано тестові завдання з усіх розділів вищої математики, вивчення яких передбачено в першому семестрі згідно з діючою програмою для спеціальностей 7.050106 "Облік і аудит", 7.050107 "Економіка підприємства". Тести призначені для оперативної перевірки по­точної успішності, а також можуть використовуватися для організації модульного контролю.

Тестові завдання мають закриту форму з вибором однієї правильної відповіді з декількох запропонованих. Кожне зав­дан­ня позначено символом Q з порядковим номером, а далі наведено варіанти відповідей, позначені символом V з порядковим номером.


1. Пряма на площині

Q1.1. Яке з рівнянь є рівнянням прямої у відрізках на осях?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q1.2. Яке з рівнянь є рівнянням прямої з кутовим коефіцієнтом?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q1.3. Яке з рівнянь є рівнянням прямої, що проходить через дві задані точки?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q1.4. Яке з рівнянь є канонічним рівнянням прямої?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q1.5. Які з рівнянь є загальним рівнянням прямої?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q1.6. Яке з рівнянь є рівнянням прямої, що проходить через задану точку і має заданий кутовий коефіцієнт?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q1.7. Що називається кутовим коефіцієнтом прямої ?

V1. Кут нахилу прямої до осі : .

V2. Тангенс кута нахилу прямої до осі : .

V3. Синус кута нахилу прямої до осі : .

V4. Косинус кута нахилу прямої до осі : .

Q1.8. За якою формулою обчислюється кут між двома прямими і ?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q1.9. Яка з прямих відсікає на осях координат відповідно відрізки ?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q1.10. Яка з прямих проходить через точки ?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q1.11. Яка з прямих утворює тупий кут з віссю ?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q1.12. Яка з прямих утворює гострий кут з віссю ?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q1.13. Яка з прямих паралельна осі ?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q1.14. Яка з прямих паралельна прямій ?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q1.15. Яка з прямих перпендикулярна до осі ?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q1.16. Які з двох прямих перпендикулярні між собою?

V1. V2.

V3. V4.

Q1.17. Які з двох прямих паралельні між собою?

V1. V2.

V3. V4.

Q1.18. Яка з прямих перпендикулярна до прямої ?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q1.19. Яка з прямих проходить через точку ?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q1.20. Яка з прямих перетинає вісь у точці ?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q1.21. Відстань від точки до прямої дорівнює

V1. ; V2. ; V3. ; V4. .

Q1.22. Відстань від точки до прямої дорівнює

V1. ; V2. ; V3. ; V4. .


^ 2. Криві другого порядку

Q2.1. Яке з рівнянь є рівнянням еліпса?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q2.2. Яке з рівнянь є рівнянням гіперболи?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q2.3. Яке з рівнянь є рівнянням кола?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q2.4. Яке з рівнянь є рівнянням параболи?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q2.5. Для якої гіперболи пряма є асимптотою?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q2.6. Яка з гіпербол має ексцентриситет ?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q2.7. Яка з гіпербол має дійсну і уявну півосі?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q2.8. Яка з гіпербол має фокальну відстань ?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q2.9. Який з еліпсів має фокальну відстань ?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q2.10. Який з еліпсів має велику і малу півосі відповідно ?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q2.11. Який з еліпсів має ексцентриситет ?

V1. ; V2. ;

V3. ; V4. .

Q2.12. Яка з парабол має фокус в точці ?

V1. ; V2. ; V3. ; V4. .

Q2.13. Для якої кривої другого порядку сума відстаней від довільної точки цієї лінії до двох різних фіксованих точок і (фокусів) є величиною сталою: ?

V1. Для гіперболи . V2. Для еліпса .

V3. Для кола . V4. Для параболи .

Q2.14. Для якої кривої другого порядку модуль різниці відстаней від довільної точки цієї лінії до двох різних фіксованих точок і (фокусів) є величиною сталою:

?

V1. Для кола . V2. Для параболи .

V3. Для еліпса . V4. Для гіперболи .

Q2.15. Для якої кривої другого порядку відстані від довільної точки цієї лінії до фіксованої прямої (директриси) і до фіксованої точки (фокуса) рівні між собою: , де ?

V1. Для гіперболи . V2. Для еліпса .

V3. Для кола .

V4. Для параболи .

Q2.16. Для якої кривої другого порядку відстань від довільної точки цієї лінії до фіксованої точки залишається сталою величиною ?

V1. Для еліпса .

V2. Для гіперболи .

V3. Для кола .

V4. Для параболи .

Q2.17. Для якої кривої другого порядку існують асимптоти і які їх рівняння?

V1. Для кола . Асимптоти .

V2. Для параболи . Асимптоти .

V3. Для еліпса . Асимптоти .

V4. Для гіперболи . Асимптоти .

Q2.18. Для якої кривої другого порядку ексцентриситет задовольняє нерівності: ?

V1. Для кола . V2. Для еліпса .

V3. Для гіперболи . V4. Для параболи .

Q2.19. Для якої кривої другого порядку ексцентриситет задовольняє умові: ?

V1. Для еліпса . V2. Для кола .

V3. Для гіперболи . V4. Для параболи .

Q2.20. Яка з кривих другого порядку має лише одну вісь симетрії?

V1. Парабола. V2. Коло. V3. Еліпс. V4. Гіпербола.
Схожі:

У цьому навчально-методичному посібнику подано тестові завдання з усіх розділів вищої математики, вивчення яких передбачено в першому семестрі згідно з діючою програмою для спеціальностей 050106 \"Облік І аудит\", 7 iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи І самостійної роботи для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 050106 – «Облік І аудит»
«Економічна історія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 050106 – «Облік І аудит» І 050107 “Економіка підприємства”)....
У цьому навчально-методичному посібнику подано тестові завдання з усіх розділів вищої математики, вивчення яких передбачено в першому семестрі згідно з діючою програмою для спеціальностей 050106 \"Облік І аудит\", 7 iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи І самостійної роботи для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 050106 – «Облік І аудит»
«Історія економічних вчень» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 050106 – «Облік І аудит» І 050107 “Економіка підприємства”)....
У цьому навчально-методичному посібнику подано тестові завдання з усіх розділів вищої математики, вивчення яких передбачено в першому семестрі згідно з діючою програмою для спеціальностей 050106 \"Облік І аудит\", 7 iconНавчально-методичний посібник для студентів усіх спеціальностей / С. С. Дєнєжніков Суми, 2012. 114 с. У навчально-методичному посібнику висвітлені основні засади філософського осмислення місця І ролі людини у світі
Д 33 Проблема людини у філософії : навчально-методичний посібник для студентів усіх спеціальностей / С. С. Дєнєжніков – Суми, 2012....
У цьому навчально-методичному посібнику подано тестові завдання з усіх розділів вищої математики, вивчення яких передбачено в першому семестрі згідно з діючою програмою для спеціальностей 050106 \"Облік І аудит\", 7 iconПерелік дипломних робіт магістрів зі спеціальності 050106 «Облік І аудит», за магістерською програмою «Облік І аудит підприємницької діяльності»: захист яких
Перелік дипломних робіт магістрів зі спеціальності 050106 «Облік І аудит», за магістерською програмою «Облік І аудит підприємницької...
У цьому навчально-методичному посібнику подано тестові завдання з усіх розділів вищої математики, вивчення яких передбачено в першому семестрі згідно з діючою програмою для спеціальностей 050106 \"Облік І аудит\", 7 iconНавчальний посібник історія економіки та економічної думки
Кожна тема висвітлюється доступно, лаконічно, інформаційно насичено. У посібнику подано тестові завдання, історико-економічні терміни,...
У цьому навчально-методичному посібнику подано тестові завдання з усіх розділів вищої математики, вивчення яких передбачено в першому семестрі згідно з діючою програмою для спеціальностей 050106 \"Облік І аудит\", 7 iconShemotech
Міністерством освіти І науки України, для студентів технічних вузів бакалаврату “Електроніка” та інших бакалавратів, програмою яких...
У цьому навчально-методичному посібнику подано тестові завдання з усіх розділів вищої математики, вивчення яких передбачено в першому семестрі згідно з діючою програмою для спеціальностей 050106 \"Облік І аудит\", 7 iconТ. Б. Воронкова конспект лекцій з курсу «Економетрія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 050106 «Облік І аудит» І 050107 «Економіка підприємства») Харків хнамг 2011 Воронков, О. О. Конспект
Воронков, О. О. Конспект лекцій з курсу «Економетрія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 050106 – «Облік І аудит» І...
У цьому навчально-методичному посібнику подано тестові завдання з усіх розділів вищої математики, вивчення яких передбачено в першому семестрі згідно з діючою програмою для спеціальностей 050106 \"Облік І аудит\", 7 iconХарківська національна академія міського господарства л. Г. Бойко методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства» 030509 «Облік І аудит» І слухачів другої вищої...
У цьому навчально-методичному посібнику подано тестові завдання з усіх розділів вищої математики, вивчення яких передбачено в першому семестрі згідно з діючою програмою для спеціальностей 050106 \"Облік І аудит\", 7 iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Мельман менеджмент персоналу
Наведені сучасні тестові методики з визначення різних аспектів ефективного управління, управлінського потенціалу, мотиваційних типів...
У цьому навчально-методичному посібнику подано тестові завдання з усіх розділів вищої математики, вивчення яких передбачено в першому семестрі згідно з діючою програмою для спеціальностей 050106 \"Облік І аудит\", 7 iconМетодичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності 050106
Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни “Контролінг” для студентів спеціальності 050106...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи