Педагогічна бібліографія icon

Педагогічна бібліографія
НазваПедагогічна бібліографія
Сторінка1/20
Дата02.06.2012
Розмір4.1 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

БІБЛІОТЕКА


УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

1997 рік

Покажчик літератури

Випуск 8

Київ-НПУ-2003


ББК 91.9:74

УДК 01:371


У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003. – Вип. 8. – 205 с.


Редкційна колегія: Слєпкань З.І., доктор педагогічних наук,

Стеценко В.П., кандидат педагогічних наук,

Шеремет М.К., доктор педагогічних наук

Науковий консультант: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук


Укладачі: Тарасова Наталія Іванівна,

Татарчук Ельга Володимирівна, засл. працівник культури України


Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні в 1990-1996 рр.

Випуск 8-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані в 1997 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова.

Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань.

Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див. також”). У кінці – іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Скорочення подаються за стандартом ДСТУ 3582-97.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотек.


Комп”ютерний набір Н.А.Заславець, О.В.Пекур


С Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2003


^

Нормативні документи з питань освіти


ЗАКОНИ УКРАЇНИ. ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ


 1. Закон України “Про загальну середню освіту: Проект //Освіта. – 1997. – 20-27 серп. – С. 6-11.

 2. Закон України “Про вищу освіту: Проект //Освіта України. – 1997. – 14 листоп. – С.7-9; 21листоп. – С. 5-7.

 3. Про інформацію Кабінету Міністрів України “Про забезпечення працевлаштування молоді, зокрема випускників шкіл, вузів та інших навчальних закладів”: Пост. ВР України від 16 лип. 1997 р. № 463/97-ВР //Відомості ВР України. - 1997. - № 38. - С. 676.

 4. Про внесення змiн до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення стипендiй Верховної Ради України курсантам і слухачам вищих військово-навчальних закладів”: Пост. ВР України від 12 верес. 1996 р. № 364/96-ВР //Закони, постанови, прийняті Верховною Радою України на шостій сесії , 3 верес. 1996 р. - 24 січ. 1997 р. – К., 1997. - С. 44 -45.

 5. Про грубі порушення урядом законодавства в галузі освіти: Пост. ВР України від 20 верес. 1996 р. №382/96-ВР // Закони, постанови, прийняті Верховною Радою України на шостій сесії ,3 верес. 1996 р. - 24 січ. 1997 р. – К., 1997. - С.75.

 6. Заява Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я, материнства і дитинства //Голос України. - 1997. - 10 лип. - С.3.

^ УКАЗИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 1. Про основні напрями реформування вищої освіти на Україні: Указ Президента України від 12 верес 1995 р. № 832/95; Основні напрями реформування вищої освіти в Україні //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - № 1. - С. 6-11

 2. Про основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні: Указ Президента України від 8 трав. 1996 р. № 322/96; Основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні //Педагогіка і психологія проф. освіти. - 1997. - № 1. - С.12-16.

 3. Про статус Київського державного економічного університету: Указ Президента України від 27 лют. 1997 р. № 184/97 //Уряд. кур”єр. - 1997. - 20 берез. - С.7

 4. Питання Національного фонду соціального захисту матерів і дітей “Україна-дітям”:Указ Президента України від 19 берез. 1997 р.№ 253/97; Положення про Національний фонд соціального захисту матерів і дітей “Україна-дітям” //Уряд. кур”єр. - 1997. - 27 берез. - С.7-8.

 5. Про статус Українського педагогічного університету імені М.П. Драгоманова: Указ Президента України від 11 лип. 1997 р. № 633/97 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 17 лип. - С. 7; Зб. Указів Президента України. - К., 1997. - Вип. 3. –С. 26.

 6. Про затвердження Заходів щодо поліпшення становища дітей сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків: Указ Президента України від 17 жовт. 1997 р. №1153/97; Заходи щодо поліпшення становища дітей сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків //Уряд. кур`єр. - 1997. - 6 листоп. - С. 6; Зб. Указів Президента України. - К.,1997. - Вип. 4. – С. 23.

 7. Про призначення М.Згуровського Міністром освіти України: Указ Президента України //Уряд. кур`єр. - 1997. - 26 лип. - С.3.

 8. Про додаткові заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат населенню: Розпорядження Президента України від 11 лип.1997 р. № 253/97-РП //Уряд. кур`єр. - 1997. - 17 лип. - С.7.

 9. Про заходи щодо проведення новорічних і різдв`яних свят для дітей та юнацтва: Розпорядження Президента України від 9 груд. 1997 р. № 431/97-РП //Уряд. кур`єр. - 1997. - 16 груд. - С.5.^ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 1. Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров”я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років: Пост. від 4 листоп. 1993 р. № 909 //Дошк. виховання. – 1997. - № 1. – С.14-15.

 2. Про затвердження Положення про державний вищій заклад освіти: Пост. від 5 верес. 1996 р.; Положення про державний вищій заклад освіти //ІЗ МО України. - 1997. - № 1. - С.2-22.

 3. Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися державним навчальним закладом: Пост. від 20 січ. 1997 р. №38; Перелік платних послуг, які можуть надаватися державним навчальним закладом //Уряд. кур`єр. - 1997. - 30 січ. - С.8; Освіта. - 1997. - 19-26 лют. - С. 2.

 4. Про забезпечення виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат з бюджетів усіх рівнів: Пост. від 30 січ. 1997 р. № 91 //Уряд. кур`єр. - 1997. - № 21-22 -С. 9.

 5. Про створення Інституту військово-дипломатичної служби Академії Збройних Сил: Пост. від 30 січ. 1997 р. № 92 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 2. - С.94.

 6. Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи: Пост. від 8 лют. 1997 р. № 155 //Зібр. законодавства України. - 1997. - №3. - С.10-11.

 7. Про внесення змін і доповнень до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМ України від 8 лютого 1995 р. №100: Пост. від 24 лют. 1997 р. № 185 //ІЗ МО України. –1997. - №17. - С.3-4.

 8. Про створення Херсонського державного технічного університету: Пост. від 24 берез. 1997 р. № 254 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.78.

 9. Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей : Пост. від 25 берез. 1997 р. № 260 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 3 квіт. //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С. 81.

 10. Про створення умов роботи Львівського філіалу Української Академії державного управління при Президентові України: Пост. від 25 берез. 1997 р. № 263 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.86.

 11. Про створення Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Вінниченка: Пост. від 4 квіт. 1997 р. № 303 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.150.

 12. Про створення Буковинської державної медичної академії: Пост. від 4 квіт. 1997 р. № 312 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.188.

 13. Про створення Кримського державного аграрного університету: Пост. від 7 квіт. 1997 р. № 313 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.189.

 14. Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні: Пост. від 14 квіт. 1997 р. № 323 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 22 квіт. - С.10; Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.191-197.

 15. Про деякі питання організації оздоровлення дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Пост. від 14 квіт. 1997 р. № 336 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 22 квіт. - С.9.

 16. Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам: Пост. від 14 квіт. 1997 р. № 346; Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам // Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С.251-259; ІЗ МО України. –1997. - № 17. - С. 8-14;

 17. Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам: Пост. від 14 квіт. 1997 р. № 347 //Людина і праця . - 1997. - № 6. - С.24 - 30.

 18. Про внесення змін і доповнень до переліку і зразків документів про освіту та вчені звання в Україні, затверджених постановою КМ України від 17 груд. 1993 р. № 1058: Пост. від 16 квіт. 1997 р. № 354 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 4. - С. 285-295.

 19. Про військову підготовку студентів Українського державного лісотехнічного університету: Пост. від 23 квіт. 1997 р. № 381 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 5. - С.70.

 20. Про реорганізацію Сімферопольського училища міліції МВС України: Пост. від 12 трав. 1997 р. № 446 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 6. - С.11.

 21. Про передачу деяких вищих навчальних закладів до сфери управління МО: Пост. від 24 травня 1997 р. № 491; Перелік вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації, які передаються до сфери управління Міносвіти //Зібр. законодавства України. - 1997. -№ 6. - С.100-103.

 22. Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюєтья підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями: Пост. від 24 трав. 1997 р. № 507; Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюетья підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 6. - С.138-179; ІЗ МО України. –1997. - № 15-16. – С. 35-62.

 23. Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних навчальних закладів: Постанова КМ України від 26 травня 1997р.№526; Перелік навчальних закладів, що ліквідуються; Перелік навчальних закладів, що створюються на базі ліквідованих //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 6. - С. 203-234.

 24. Про створення Черкаського інституту пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ та присвоення йому імені Героїв Чорнобиля: Пост. від 9 черв. 1997 р. № 550 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 7. - С.26.

 25. Про створення Тернопільського державного педагогічного університету: Пост. від 9 черв. 1997 р. № 555 //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 7. - С .30.

 26. Про Типове положення про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх: Пост. від 9 черв.1997 р. № 565; Типове положення про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 7. - С.46-54.

 27. Про затвердження порядку присудження наукових ступенів і присвоення вчених звань: Пост. від 28 черв. 1997 р. № 644; Порядок присудження наукових ступенів і присвоення вчених звань // Зібр. законодавства України. - 1997. - № 8. - С.52-69.

 28. Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процесс має свої особливості: Пост. від 28 черв. 1997 р. № 634; Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процесс має свої особливості //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 7. - С.171-177; Людина і праця . - 1997. - № 9-10. - С.43 – 44.

 29. Про затвердження Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій: Пост. від 28 черв. 1997 р. № 700; Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій //Людина і праця . - 1997. - № 9-10. - С.36-39.

 30. Про переліки санаторно-курортних закладів: закладів відпочинку, операції з продажу путівок до яких на санаторно-курортне лікування та відпочинок дітей, не підлягають обкладенню податком на додану вартість: Пост. від 5 серп. 1997 р. № 835 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 18 верес. - С.7-8 ; Зібр. законодавства України. - 1997. - № 9. - С.197-216.

 31. Про затвердження переліку спеціальних продуктів дитячого харчування і порядку віднесення таких продуктів до продукції власного виробництва: Пост. від 8 серп. 1997 р. № 859 //Уряд. кур`єр. - 1997. - 16 серп. - С.12 Зібр. законодавства України. - 1997. - № 10. - С.9-14.

 32. Про затвердження переліку спеціальних продуктів дитячого харчування і порядку віднесення таких продуктів до продукції власного виробництва: Пост. від 8 серп 1997 р. №859; Перелік спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на митній території України звільняється від оподаткування; Порядок віднесення до продукції власного виробництва спеціальних продуктів дитячого харчування //Офіц. вісник України. 1997. - № 33. - С. 20-23.

 33. Про внесення доповнення до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам: Пост. від 21 серп. 1997 р. № 907 // Зібр. законодавства України. - 1997. - № 10. - С.39.; Людина і праця . - 1997. - № 9-10. - С.44.

 34. Про затвердження Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися на умовах державного контракту за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління: Пост. від 1 верес. 1997 р. № 949; Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, які навчалися на умовах державного контракту за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління //Зібр. законодавства України. - 1997. - № 10. - С.186-198; Людина і праця . - 1997. - № 9-10. - С.45-54.

 35. Комплексні заходи щодо всебічного розвитку і функціонування української мови: Пост. від 8 верес. 1997 р. № 998 //Освіта. - 1997. - 24 верес. - 1жовт. - С.4 – 5.

 36. Про створення єдиної системи військової освіти: Пост. від 15 груд. 1997 р. № 1410; Концепція військової освіти в Україні; Заходи щодо реалізації Концепції військової освіти в Україні; Перелік вищих навчальних закладів, що входять до єдиної системи військової освіти; Склад координаційної ради з питань військової освіти; Положення про підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти //Офіц. вісник України. - 1997. - № 51. - С.32-57.

^ НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УКРАЇНИ

 1. Про порядок введення в дію Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюетья підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями: Наказ МО України від 27 черв. 1997 р. № 232 //ІЗ МО України. - 1997. - №15-16. - С.35-62.

 2. Про затвердження Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України: Наказ від 8 груд. 1995 р. № 340; Положення про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. - С.17-23.

 3. Про затвердження Норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи, Переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи викладачів та Рекомендації щодо запровадження їх у вищих закладах освіти 3 і 4 рівнів акредитації: Наказ від 7 черв.1996 р. № 195 //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 23-34.

 4. Норми часу для розрахунку і обліку навчальної роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 25-30.

 5. Перелік основних видів методичної роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 30-31.

 6. Перелік основних видів наукової роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 31-32.

 7. Перелік основних видів організаційної роботи викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 32-33.

 8. Рекомендації щодо планування робочого часу викладачів вищих закладів освіти і запровадження Норм часу для розрахунку і обліку їх навчальної роботи та Переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи у вищих закладах освіти 3 і 4 рівнів акредитації //ІЗ МО України. - 1997. - № 15-16. – С. 33-34.

 9. Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти: Наказ від 25 лип. 1996 р. № 252 //ІЗ МО України. - 1997. - №6. – С. 13-14.

 10. Про проведення в 1996/97 навчальному році ІІ Всеукраїньського конкурсу “Учитель року”: Наказ від 31 жовт.1996 р. № 342 //ІЗ МО України. - 1997. - №1. – С. 23-30.

 11. Про внесення змін і доповнень до Умов прийому на перший курс вищих навчальних закладів України: Наказ від 9 січ. 1997 р. № 4; Зміни та доповнення до Умов прийому на перший курс вищих навчальних закладів України //ІЗ МО України. - 1997. - № 10. – С. 21-22.

 12. Про внесення змін і доповнень до Наказу від 25 лип.1996 р. №252 “Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників закладів освіти ”: Наказ від 11 січ. 1997 р. № 7 //ІЗ МО України. - 1997. - № 6. – С. 15-27.

 13. Про координацію та експертизу розробки і виробництва засобів навчання: Наказ від 13 лют. 1997 р. № 40 //ІЗ МО України. - 1997. - № 23. – С. 26-27.

 14. Про підвищення кваліфікації кадрів позашкільних закладів освіти України у 1997 р.: Наказ від 13 лют. 1997 р. №41 //ІЗ МО України. - 1997. - № 7. – С. 5-21.

 15. ХІІ Всеукраїнська олімпіада юних філологів /Українська мова та література/ Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 1997 р.:Наказ від 14 лют. 1997 р. № 42/16/14 //Дивослово. – 1997. - № 9. - С.11-18.

 16. Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет: Наказ від 18 берез. 1997 р. № 72; Положення про районний (міський) методичний кабінет //ІЗ МО України. - 1997. - № 10. – С. 10-16.

 17. Про введення єдиних регіональних планів комплектування навчальних закладів щодо отримання повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів: Наказ від 19 берез. 1997 р. № 74 //ІЗ МО України. - 1997. - №10. – С.3-4.

 18. Про першочергові заходи впровадження основних положень Концепції позашкільної освіти і виховання: Наказ від 19 берез. 1997 р. № 75; Першочергові заходи впровадження основних положень Концепції позашкільної освіти і виховання //ІЗ МО України. - 1997. - № 10. – С.5-9.

 19. Про затвердження Положення про державну атестацію (екстернат) для одержання документів про загальну середню освіту: Наказ від 27 берез. 1997 р. № 87; Положення про державну атестацію (екстернат) для одержання документів про загальну середню освіту //ІЗ МО України. - 1997. - №10. – С.16-20; Освіта України. –1997. - 23 трав. - С. 8.

 20. Про присвоєння звання “Народний художній коллектив” коллективам художньої самодіяльності закладів освіти МО України: Наказ від 24 берез. 1997 р. № 180-к //ІЗ МО України. - 1997. - № 9. – С.11-13.

 21. Про присвоєння звання “Зразковий художній коллектив” коллективам художньої самодіяльності закладів освіти МО України: Наказ від 24 берез. 1997 р. №181-к //ІЗ МО України. - 1997. - № 9. – С.13-15.

 22. Про навчальні плани середніх закладів освіти на 1997/98 навчальний рік: Наказ від 28 берез. 1997 р. № 92; Базові навчальні плани середніх закладів освіти на 1997/98 навчальний рік //ІЗ МО України. - 1997. - № 8. – С.15-24; Освіта України. - 1997. - 7 трав. - С.4-5.

 23. Про затвердження Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу: Наказ від 9 квіт. 1997 р. № 106; Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу //ІЗ МО України. -1997. - № 11. – С.23-31.

 24. Про порядок науково-педагогічної експертизи, підготовки до видання та виготовлення навчально-наочних посібників, демонстраційних приладів та навчального обладнання: Наказ від 12 трав. 1997 р. № 139 //ІЗ МО України. - 1997. - № 23. – С.27-29.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І. Шаленко.– К. Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
move to 0-3102844
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
move to 0-16937532
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол №2 від 30 жовтня 2008 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи