Педагогічна бібліографія icon

Педагогічна бібліографія
НазваПедагогічна бібліографія
Сторінка1/45
Дата02.06.2012
Розмір3.73 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

1998 рік


Покажчик літератури

Випуск 9

Київ-НПУ-2005

ББК 91.9:74

УДК 01:371


У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип. 9. –188 с.


Редакційна колегія: Слєпкань З.І., доктор педагогічних наук,

Стеценко В.П., кандидат педагогічних наук,

Шеремет М.К., доктор педагогічних наук


Науковий консультант: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук


Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні в 1990-1997 роках.

Випуск 9-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані в 1998 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань.

Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див.”). У кінці – іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Бібліографічний опис здійснено згідно з ГОСТ 7.1-84 ”Библиографическое описание документа.Общие требования и правила составления” та доповнення №1 до ГОСТ 7.1-84, ДСТУ 3582-97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі”.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотек.


Укладачі: Тарасова Наталія Іванівна,

Татарчук Ельга Володимирівна, засл. працівник культури України


Комп”ютерний набір О.В.Пекур


С Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2005.
Зміст

Нормативні документи з питань освіти 6

ЗАКОНИ УКРАЇНИ. ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 6

УКАЗИ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 6

Постанови Кабінету Міністрів України 6

НОРМАТИВНІ АКТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УКРАЇНИ 8

Нормативні акти міністерств і відомств України 13

Освіта і педагогічна наука в Україні 13

Філософія освіти 13

Соціальне становлення підростаючого покоління 16

Стратегія розвитку освіти В УкраїнІ 18

Педагогіка. 20

Загальні питання педагогіки 20

Соціально-психологічні аспекти освіти і виховання 22

^ Педагогіка дошкільного віку 24

Педагогіка школи 28

Психолого-педагогічні основи навчання і виховання 28

Дидактика (теорія навчання) 35

Процес навчання в початковій школі 36

Процес навчання в середній школі 37

Зміст освіти 37

Форми навчання 38

Особистісно орієнтоване навчання 39

Методи, технології навчання 39

Засоби навчання 40

Комп'ютери у навчанні 40

Діагностика результатів навчання 41

Методика викладання окремих навчальних предметів 42

Українська мова 42

1-3 (1-4) класи 42

5-11 класи 43

Російська мова 45

Іноземні мови 45

Англійська мова 46

Німецька мова 47

Інші мови 47

Література 47

Українська література 47

Світова література 49

Історія. Народознавство 58

ОСНОВИ ПравознавствА 62

Математика 62

Основи інформатики 69

Фізика. Астрономія 70

Природознавство 75

Біологія. основи екології 75

Валеологія 79

Хімія 79

Географія та основи економічних знань 81

Трудове навчання 84

Фізична культура в школі 86

Образотворче мистецтво 88

МУЗИЧНА ОСВІТА В ШКОЛІ 88

Релігійна освіта 89

Допризовна підготовка юнаків 89

Теорія і технологія виховання в загальноосвітній школі 89

Загальні питання 89

Виховання особистості: зміст і шляхи формування 91

Виховання громадянської культури 91

Формування та розвиток світогляду учнів 92

Виховання основ моральної культури 93

Виховання екологічної культури 94

Трудове виховання і профорієнтація 94

Естетичне виховання 95

Формування фізичної культури 96

Статеве виховання 96

РОДИННЕ ВИХОВАННЯ 96

^ ПОЗАКЛАСНА Й ПОЗАШКІЛЬНА РОБОТА 98

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 98

ПРИРОДООХОРОННА РОБОТА 99

ТЕХНІЧНА ТВОРЧІВСТЬ 99

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ 99

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА 100

КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА 102

РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА 105

Організація роботи навчальних закладів 106

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 106

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 106

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 108

КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 108

^ Методична робота в освтньому закладі 110

Психологічна служба навчального закладу 110

УЧИТЕЛЬ 111

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ. ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ УЧИТЕЛЯ 113

ПРО РОБОТУ ОКРЕМИХ ВЧИТЕЛІВ 114

ВИЩА ОСВІТА 115

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 115

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 117

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС У ВНЗ 120

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 121

МОДУЛЬНО-РЕйТИНГОВА ФОРМА НАВЧАННЯ 122

ВИКЛАДАННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 123

ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА У ВУЗІ 124

ВИХОВНА РОБОТА У ВИЩІЙ ШКОЛІ 125

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 127

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 127

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 128

ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 129

ВІЙСЬКОВА ОСВІТА 130

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА 130

МЕДИЧНА ОСВІТА 130

МУЗИЧНА ОСВІТА 131

Педагогічна освіта 131

ТЕХНІЧНА ОСВІТА 138

ЮРИДИЧНА ОСВІТА 138

^ ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА 139

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 139

БІБЛІОТЕКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 140

ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ 141

До 110-ої річниці від дня народження А.С. Макаренка 148

До 80-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського 150

До 175-річчя від дня народження К.Д. Ушинського 151

^ Персоналія вчених – педагогів вищої школи уКРАЇНИ 151

ОСВІТА І ПЕДАГОГІЧНА НАУКА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 152

ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 155

Автореферати дисертацій 155

На ступінь доктора педагогічних наук 155

На ступінь кандидата педагогічних наук 156

^ На ступінь доктора психологічних наук 166

На ступінь кандидата психологічних наук 167

На ступінь кандидата історичних наук 168

На ступінь кандидата соціологічних наук 168

^ На ступінь кандидата економічних наук 169

На ступінь кандидата наук з фізичного виховання і спорту 169

На ступінь доктора філологічних наук 169

На ступінь кандидата філософських наук 169

^ На ступінь кандидата медичних наук 169

На ступінь кандидата політологічних наук 169

На ступінь кандидата біологічних наук 169

Іменний покажчик 170

Перелік видань, педагогічні статті з яких подані у покажчику 189
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Схожі:

Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І. Шаленко.– К. Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
move to 0-3102844
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
move to 0-16937532
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол №2 від 30 жовтня 2008 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи