Педагогічна бібліографія icon

Педагогічна бібліографія
НазваПедагогічна бібліографія
Сторінка1/36
Дата02.06.2012
Розмір6.16 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

Наукова бібліотека


УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ

Покажчик літератури

Випуск 12

2001 рік

Київ-НПУ-2009

ББК 91. 9:74

УДК 01:371


У45


Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол № 2 від 30 жовтня 2008 р.


Рецензенти: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук, професор (науковий консультант)

Н.В.Гузій, доктор педагогічних наук, професор

С.М.Яшанов, кандидат педагогічних наук, професор


^ У45 Українська педагогічна бібліографія’ 2001 рік : Покажчик літератури /

Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко; За ред. Л.В.Савенкової.– К. : НПУ ім.

М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 12. – 372 с.


Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року. Випуск 12-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, наукових збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані у 2001 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, БД і каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до електронного каталогу і картотеки Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань. Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див.”). В кінці подається іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотекарів.

^

ББК 91. 9:74

УДК 01:371
c Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2009.


ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ 1. Закон України Про дошкільну освіту / Закон України // Голос України. - 2001.-N136, 2 серпня. - С.10-12; Освіта України. - 2001.-N33(12 серпня). - С.3-6; Урядовий кур'єр (Орієнтир). - 2001.-N31, 8 серпня.
 1. Закон України Про охорону дитинства / Закон України // Урядовий кур'єр; Голос України. - 2001.-N98(6 червня); 6 червня. - С.10-11.
 1. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у новому 2001/2002 н.р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N14,15-16,19. - С.9-27,С.3-64,С.2-23.
 1. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів // Директор школи. - 2001.-N3. - С.8-10.
 1. Кабінет Міністрів України Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад : Постанова від 26.09.2001р. N1262 / Кабінет Міністрів України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N21. - С.32.
 1. Кабінет Міністрів України Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури : Постанова від 9 серпня 2001 р. N982 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2001.-N145, 14 серпня. - С.9.
 1. Кабінет Міністрів України Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам : Постанова від 9 серпня 2001 р. N980 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2001.-N145, 14 серпня. - С.9.
 1. Кабінет Міністрів України Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання / Кабінет Міністрів України // Управління освітою. - 2001.-N3. - /вкладка/
 1. Положення про акредитацію навчальних закладів : Проект // Інформаційний вісник: вища освіта. - 2001.-N6. - С.2-4.
 1. Положення про гімназію, ліцей, колегіум усіх форм власності : Проект // Директор школи. - 2001.-N48. - С.7-10.
 1. Положення про державну підсумкову атестацію студентів із загальноосвітніх предметів у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, що здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти // Інформаційний вісник. Вища освіта. - 2001.-N5. - С.33-35.

 2. Положення про акредитацію навчальних закладів : (Проект) // Інформаційний вісник. Вища школа. - 2001.-N6. - С.2-4.
 1. Положення про державну підсумкову атестацію студентів із загальноосвітніх предметів у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти // Освіта України. - 2001.-N21(24 травня). - С.6-13.
 1. Про закінчення навчального року у санаторних та спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах (школах) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N11. - С.28-29.
 1. Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України // Інформаційнй збірник МО України. - 2001.-N5. - С.28-32.
 1. Про "Концепцію інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл" // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N13. - С.3-10.
 1. Про проведення державної підсумкової атестації випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти на базі вищих навчальних закладів у 2000-2001 н.р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N11. - С.27.
 1. Про програмне та навчально-методичне забезпечення початкової школи в період переходу на нову структуру та зміст навчання // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N13. - С.11-17.
 1. Про стан, напрями реформування і фінансування освіти в Україні // Директор школи. - 2001.-N15. - С.2-3.
 1. Про Типові навчальні плани спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу : Наказ МОН України від 16.07.2001 N516 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N21. - С.17-31.
 1. Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти : Наказ Міністра освіти і науки України від 12.12.2000 р.N582 // Професійно-технічна освіта. - 2001.-N1. - С.27-28.
 1. Про хід виконання Комплексного плану заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 1999-2000 роках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 1999 р.N348 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N11. - С.17-26.
 1. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти // Освіта України. - 2001.-N1 (3 січня). - С.4-5.
 1. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Директор школи. - 2001.-N3. - С.7.
 1. Положення про національний заклад (установу) України // Вища освіта України. - 2001.-N1. - С.103-104.
 1. Положення про піклувальну раду загальноосітнього навчального закладу : Перелік нормативних документів, розроблених протягом 2000-2001 рр. з питань загальної середньої та позашкільної освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2001.-N3. - С.111-112.
 1. Посадова інструкція заступника директора школи з виховної роботи // Сільська школа України. - 2001.-N11. - С.16.
 1. Посадові інструкції. Заступники директора школи з навчально-виховної, наукової роботи // Директор школы. - 2001.-N4. - С.114-127.
 1. Примірне положення про асоційовані школи ЮНЕСКО в Україні : Наказ МОН України від 31.01.2001 N32 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N23. - С.28-31.
 1. Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи : Наказ від 13.12.2001 р. N1/9-439 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N24. - С.24-26.
 1. Про атестацію учнів, які навчалися за кордоном // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N10. - С.30-32.
 1. Про виконання плану заходів Міністерства освіти і науки щодо реалізації завдань, поставлених у Посланні Президента Україна до Верховної ради України "Україна: поступ у 21 століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки" // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N7. - С.3-17.
 1. Про виконання Указу Президента України від 8 травня 1996 р.N322/96 "Про Основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні" // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N12. - С.3-9.
 1. Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N7. - С.17-24.
 1. Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і положення про позашкільний навчальний заклад // Освіта України. - 2001.-N22(30 травня). - С.6-7.
 1. Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N1. - С.3-12.
 1. Про затвердження Положення про державу підсумкову атестацію студентів із предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти : Наказ МОН України N341 від 25.04.2001 р.; Положення про державну підсумкову атестацію студентів // Інформаційний вісник: вища освіта. - 2001.-N5. - С.32-35.
 1. Про затвердження Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N1. - С.12-15.
 1. Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : Наказ МОН України від 7 листоп. 2000 р.N 522 // Директор школи. - 2001.-N4. - С.7-10.
 1. Про затвердження Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N8. - С.27-32.
 1. Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N12. - С.9-32.
 1. Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо підготовки та святкування 10-ї річниці незалежності України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N1. - С.18-21.
 1. Про оголошення Постанови Кабміну України від 14.06.2000 N946 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад" // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N6. - С.3-20.
 1. Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу //Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N13. - С.24-26.
 1. Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N13. - С.26-32.
 1. Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів у 2001-2002 н.р. : Лист МНО України N1/9-272 від 02.08.2001 //Практична психологія та соціальна робота. - 2001.-N7. - С.34-36.
 1. Про підсумки прийому до вищих навчальних закладів у 2000 році // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N2. - С.23-32.
 1. Про Положення про національний заклад (установу) України| Указ Президента України. Із змінами і доповненнями N 451/95 вид 16 червня 1995 року; Положення про национальный заклад (установу) України // Вища освіта України. - 2001.-N1. - С.103.
 1. Про Положення про національний заклад (установу) України| Указ Президента України. Із змінами і доповненням N 451/95 вид 16 червня 1995 року // Вища освіта України. - 2001.-N1. - С.103.
 1. Про призначення стипендій Президента України призерам Міжнародних учнівських олімпіад 2001 р. : Рішення колегії МОН України від 16.08.2001 р. N9/2-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N22. - С.26-30.
 1. Про прийом дітей до 1 класу загальноовітніх навчальних закладів // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N11. - С.29-30.
 1. Про проведення випускних вечорів у навчальних закладах у 2000/2001 н.р. //Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N11. - С.31-32.
 1. Про результати апробації навчальної літератури у 2000/01 н.р. : Рішення колегії МОН України від 26.07.2001 N8/1-19 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N22. - С.3-15.
 1. Про стан виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади Указів Президента України від 18.03.1998 р. N200 "Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві"... // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N9. - С.8-16.
 1. Про стан впровадження обчислювальної техніки та рівень комп'ютерної грамотності учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів Вінницької та Запорізької областей // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N9. - С.3-8.
 1. Типове положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу; Положення про опікунсько-наглядову раду загальноосвітнього навчального закладу : Проект МОН // Управління освітою. - 2001.-N1. - С.9-11.
 1. Указ Президента України Про додаткові заходи щодо забезпечення виконання Національної програми "Діти України" на період до 2005 року / Указ Президента України // Початкова школа. - 2001.-N6. - С.1-9.
 1. Указ Президента України Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні / Указ Президента України // Освіта . - 2001.-N57-58(10-17 жовтня). - С.1.
 1. Указ Президента України Про підготовку та проведення Всеукраїнського з'їзду працівників освіти / Указ Президента України // Освіта . - 2001.-N11(14-21 лютого). - С.1-2.
 1. Указ Президента України Про програму роботи з обдарованою молоддї на 2001-2005 роки / Указ Президента України // Обдарована дитина. - 2001.-N4. - С.2-7.
 1. Указ Президента України "Про Положення про національний заклад (установу) // Вища освіта України. - 2001.-N1. - С.103.^ СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 1. Авер'янова Н. Інформаційний простір в системі освіти / Авер'янова Н. // Рідна школа. - 2001.-N2. - С.33.
 1. Аверін М. Школо, не знищуй таланти : Обговорення Національної Доктрини освіти / Аверін М. // Дзеркало тижня. - 2001.-N39(6 жовтня). - С.12.
 1. Андрусів С. Міфологема Європи в сучасній українській культурній свідомості / Андрусів С. // Сучасність. - 2001.-N2. - С.110-116.
 1. Балл Г.О. Гуманізація освіти і принцип діалогу : материалы временных коллективов / Г. О Балл // Україна - країни Сходу: Від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій : Матеріали наук.- практич. конференції, 11-13 травня 2000 р. / Центр розвитку сходознавчої освіти, Київськ. ін-т східної лінгвістики і права, Київська гімназія-інтернат східних мов №1. - Київ : Фенікс, 2001. - С. 16-19.
 1. Балл Г.О. Діалогічні універсалії сучасного гуманізму / Балл Г.О. // Гуманітарні науки. - 2001.-N1. - С.4-11.
 1. Барна М. Шкільний моніторинг як засіб якісних змін в освіті / Барна М. // Управління освітою. - 2001.-N13. - С.6-7.
 1. Болтівець С.І. Геокультурні перспективи освітньої політики України : материалы временных коллективов / С. І Болтівець // Україна - країни Сходу: Від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій : Матеріали наук.- практич. конференції, 11-13 травня 2000 р. / Центр розвитку сходознавчої освіти, Київськ. ін-т східної лінгвістики і права, Київська гімназія-інтернат східних мов №1. - Київ : Фенікс, 2001. - С. 12-16

 2. Большаков В.І. Виховати творчу особистість, будівника української держави / В.І. Большаков, Г.Г. Кривчик // Проблеми освіти. - Київ, 2001. - Вип.26. - С. 169-173
 1. Бондарчук Л.Б. Концепція програми "Творча обдарованість" / Бондарчук Л.Б. // Гуманітарні науки. - 2001.-N1. - С.172-180.
 1. Боровська Н. Управління сучасним професійним закладом потребує нових підходів : (Професійно-технічне училище N15 м.Дніпродзержинська) / Боровська Н. // Професійно-технічна освіта. - 2001.-N1. - С.15-16.
 1. Васянович Г.П. Як поєднати вимогливість і чуйність? : Грані втілення принципу педагогічного гуманізму до шкільної практики / Васянович Г.П. // Гуманітарні науки. - 2001.-N2. - С.98-104.
 1. Ващенко Л. Інноваційна політика як динамічна система управління освітою / Ващенко Л. // Директор школи. - 2001.-N42. - С.1-4.
 1. Верховна Рада України Про стан, напрями реформування і фінансування освіти в Україні / Верховна Рада України // Освіта України. - 2001.-N29(18 липня). - С.10.
 1. Власенко С. У пошуках моделі багаторівневої педагогічної освіти / Власенко С. // Рідна школа. - 2001.-N10. - С.27-29.
 1. Гончарук П. Питання розвитку народної освіти в Україні в планах Кирило-Мефодіївського товариства (40-і рр. XIX ст.) : (До 155-річчя з дня заснування Кирило-Мефодіївського товариства) / Гончарук П. // Історія в школі. - 2001.-N1. - С.1-3.
 1. Гребенюк Г.Є. До питання про необхідність методів оцінки ефективності правовиховної роботи у середньому професійному навчальному закладі / Г.Є. Гребенюк // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. - Київ, 2001. - Т.29 : Педагогіка. Філологія. - С. 55-60
 1. Дабагян А.В. Некоторые проблемы реформирования системы образования / Ред. Л.Л. Товажнянский. - Харьков : Форт, 2001. - 320 с.
 1. Давидюк Л.В. До розробки стандартів вищої освіти із спеціальності "Російська мова і зарубіжна література" научных трудов / Л.В. Давидюк // Наукові записки / Укл. П.В. Дмитренко, Укл. Л.Л. Макаренко. - Київ, 2001. - Вип.40. - С. 155-157
 1. Дедович В. Вчитель вчить, але навчити може лише тих, що вчаться : До проекту концепції 12-річної школи / Дедович В. // Освіта . - 2001.-N21-22(4-11 квітня). - С.3.
 1. Джонс Р.Г. Як перекинути міст від складних проблем транснацінальної освіти до акредитації / Джонс Р.Г. // Вища школа. - 2001.-N2-3. - С.101-112.
 1. Дзюба І.М. Деякі проблеми і перспективи української культури / І. М. Дзюба // Україна на порозі XXI століття: Уроки реформ та стратегія розвитку : Матеріали наукової конференції 15-16 листопада 2000 р. - Київ, 2001. - С. 112-114
 1. ^ Дзюба Л.П. Сучасні підходи до реалізації наступності між ланками системи освіти / Л.П. Дзюба, О.В. Савельєва // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 квітня 2001 р. / М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. - Полтава, 2001. - С. 175-177
 1. Доктрина: аналітичні дослідження експертів // Рідна школа. - 2001.-N10. - С.7-10.
 1. Дробноход М. І знову все з нуля? : (Передз'їздівські діалоги) / Дробноход М., Кононенко П.Мовчан П. // Освіта. - 2001.-N15-16(7-14 березня). - С.6.
 1. Дробноход М. А потрібна Україні нова освітня доктрина? / Дробноход М. // Освіта. - 2001.-N52-53(19-26 вересня). - С.6-7.
 1. Дробноход М. Звітна доповідь Президії Академії наук вищої школи України / Дробноход М. // Освіта. - 2001.-N6-7(24 -31 січня ). - С.4-5.
 1. Дубровський В. Як співвіднести авторську та державну концепції навчання? Або Національна доктрина розвитку освіти в умовах, коли питань більше, ніж відповідей / Дубровський В. // Освіта. - 2001.-N49(5-12 вересня). - С.2.

 2. Єрмаков І.Г. Культуротворчі аспекти розвитку освіти на порозі ХХІ століття / І.Г. Єрмаков // Україна - країни Сходу: Від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій : Матеріали наук.- практич. конференції, 11-13 травня 2000 р. - Київ : Фенікс, 2001. - С. 135-138
 1. Єрмаков І.Г. Педагогіка життєтворчості - стратегічна основа освітніх технологій школи XXI століття / Єрмаков І.Г. // Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". - 2001.-N5-6,7-8. - С.59-64,С.46-53.
 1. Жуха Л. Особливе місце ПТО між середньою і вищою освітою / Л. Жуха // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Киiв : Педагогічна преса, 2001. - N4. - С. 21
 1. Зіньковський Ю. Перспективи розвитку професійно-технічної освіти / Ю. Зіньковський // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Киiв : Педагогічна преса, 2001. - N4. - С. 19-21
 1. Загривий В. Національна освіта і педагогічна наука у XXI столітті / Загривий В. // Рідна школа. - 2001.-N7. - С.19.
 1. Згуровський М. Інженерна освіта в Україні: стан і перспективи / М. Згуровський // Вища школа : Науково-практичне видання. - Киiв : знання, 2001. - N6. - С. 3-23
 1. Зеленський К.В. До питання ліцензування і акредитації спеціальностей научных трудов / К. В Зеленський // Нові технології навчання / Голов. ред. В.О. Зайчук; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. - Київ, 2001. - Вип.30. - С. 170-173
 1. Зеленський К.В. Рейтинг як форма індивідуального підходу до всебічного розвитку особистості научных трудов / К. В Зеленський, В. І Козак, О. В Синишин // Нові технології навчання / Голов. ред. В.О. Зайчук; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. - Київ, 2001. - Вип.30. - С. 166-170.
 1. Іванюк І. Реформування системи шкільної освіти в Норвегії / Іванюк І. // Педагогічна газета. - 2001.-N5. - С.6.
 1. Інноваційні технології в освіті : VІІІ наук.-практ. конф. вчителів, 21 квіт. 2001 р., [Харків / Редкол.: Астахова В.І. та ін.]. - Харьків : Нар. укр. акад., 2001. - 117 с.
 1. Інформаці для ВНЗ України щодо проведення II Міжнародного конгресу студентів, молодих вчених і спеціалістів "Молодь і наука - III тисячоліття" // Інформаційний вісник. Вища школа. - 2001.-N6. - С.88-89.
 1. Кіктенко А.І. Роль педагогічних університетів в гуманізації освіти XXI ст. / А. І. Кіктенко // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2001. - Вип.4. - С. 93-99
 1. Кадемія М. Дбати про якість підготовки кадрів / М. Кадемія // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Киiв : Педагогічна преса, 2001. - N4. - С. 27 (Професійно-технічна освіта)
 1. Каленюк І. До питання про освітній потенціал країни / Каленюк І. // Економіка України. - 2001.-N11. - С.70-77.
 1. Камінецький Я. Професійно-технічній освіті України - всебічну підтримку і динамічний розвиток / Я. Камінецький // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Киiв : Педагогічна преса, 2001. - N4. - С. 36-37
 1. Клепко С. Гра в Доктрину "правої руки" з "лівою" / Клепко С. // Управління освітою. - 2001.-N19. - С.2-3.
 1. Клепко С. Принципи постсучасної освіти / Клепко С. // Управління освітою. - 2001.-N1. - С.7-8.
 1. Клинченко Т. Нова парадигма освіти для українського багатомовного суспільства. / Т. Клинченко // Мова і культура : Серія "Філологія" / Ін-т міжнар. відносин Київського ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Фонд культури і мистецтв "Парад Планет". - Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2001. - Вип. 3, Т. 5 : Проблеми гуманізації навчання і культурологічний підхід до методики викладання мови і літератури. - Наук. вид. - С. 99-104
 1. Кловацький В. Кібернетичний метод у менеджменті освіти / Кловацький В. // Директор школи. - 2001.-N38. - С.13-14.
 1. Коваленко Є.І. Акмеологічні перспективи освіти ХХІ століття / Є.І. Коваленко // Наукові записки. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2001. - N 2 : Психолого - педагогічні науки. - С. 12-18
 1. Колісник В. Національна доктрина освіти:планування розвитку чи його імітація? / Колісник В., П'ятирікова С. // Дзеркало тижня. - 2001.-N36(15 вересня). - С.12.
 1. Кононенко П. Доктрина і розвиток української освіти в XXI столітті / Кононенко П. // Освіта. - 2001.-N54-55(26вересня-3 жовтня). - С.2-3.
 1. Концепція валеологічної освіти педагогічних працівників // Інформаційний вісник. Вища школа. - 2001.-N6. - С.34-38.
 1. Концепція громадянської освіти в Україні : Актуальність громадянської освіти в Україні // Директор школи. - 2001.-N20. - С.7-10.
 1. Концепція медичної освіти педагогічних працівників // Інформаційний вісник. Вища школа. - 2001.-N6. - С.39-42.
 1. Концепція наукової, науково-технічної та інноваційної політики в системі вищої освіти України : Проект // Освіта України. - 2001.-N23(7 червня). - С.3.
 1. Концепція освіти з напряму "Безпека життя і діяльності людини" // Інформаційний вісник. Вища школа. - 2001.-N6. - С.6-17.
 1. Концепція освіти з напряму "Безпека життя і діяльності" // Інформаційний вісник. Вища школа. - 2001.-N6. - С.6-17.
 1. Корсак К. Світ XXI століття: замість доктрин оборонних - освітні / Корсак К. // Директор школи. - 2001.-N14. - С.2-3.
 1. Корсак К. 12-річна середня школа - не розкіш, а засіб... / Корсак К. // Управління освітою. - 2001.-N19. - С.6-7.
 1. Корсак К. Доктрина і нове бачення ролі освіти / Корсак К. // Директор школи. - 2001.-N37. - С.4.
 1. Корсак К. Навіщо нам 12-річна освіта? / Корсак К. // Сільська школа України. - 2001.-N22. - С.2-8.
 1. Корсак К. Наші революції й освітня Доктрина / Корсак К. // Управління освітою. - 2001.-N17. - С.6-7.
 1. Корсак К. Педагогіка нового століття / Корсак К. // Рідна школа. - 2001.-N10. - С.13-16.
 1. Костів В. Реформа: гілля та коріння : (До Всеукр.з'їзду вчителів) / Костів В. // Освіта. - 2001.-N47-48(29 серпня-5 вересня). - С.2-3.
 1. Коцур В. Реформуванню освіти України - вузівську турботу : (Переяславщина: від колегіуму до сучасного педагогічного інституту ім.Г.С.Сковороди) / Коцур В. // Початкова школа. - 2001.-N12. - С.2-5.
 1. Кремень В.Г. Добрий початок - половина успіху : (Інтерв'ю Міністра освіти і науки України) / Кремень В.Г. // Початкова школа. - 2001.-N1. - С.1-2.
 1. Кремень В.Г. Модернізація освіти як важливий чинник соціального, економічного і політичного розвитку України / В. Г. Кремень // Україна на порозі XXI століття: Уроки реформ та стратегія розвитку : Матеріали наукової конференції 15-16 листопада 2000 р. - Київ, 2001. - С. 146-148
 1. Кремень В.Г. Неперервна освіта - стратегічний курс / Кремень В.Г. // Наука і суспільство. - 2001.-N11-12. - С.2-5.
 1. Кремень В.Г. Основні завдання АПН на виконання рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти та Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні" : Загальні збори Академії педагогічних наук України / Кремень В.Г. // Педагогічна газета. - 2001.-N12. - С.1-3.
 1. Кремень В. Модернізація освіти - важливий чинник соціального, економічного і політичного розвитку України / Кремень В. // Вісник НАН України. - 2001.-N3. - С.22-25.
 1. Кремень В. Освіта в Україні: стан і перспективи розвитку / В. Кремень // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Киiв : Педагогічна преса, 2001. - N4. - С. 5-10

 2. (З'їзд освітян України)
 1. Кремень В. Ресурси освітніх змін / В. Кремень // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України, АПН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Киiв : Педагогічна думка, 2001. - N4. - С. 6-11
 1. Кремень В. Якісна освіта формує майбутнє держав і її громадян / Кремень В. // Дзеркало тижня. - 2001.-N21(2 червня). - С.12.
 1. Кузнєцова В. Особлива ланка в системі освіти України / В. Кузнєцова // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Киiв : Педагогічна преса, 2001. - N4. - С. 16-17
 1. Кузьміна О. Внутрішньошкільний контроль як функція управління / Кузьміна О., Темненков В. // Директор школи. - 2001.-N41. - С.8-9.
 1. Кучма Л. Освіченість, інтелект, творчий потенціал особистості - наріжний камінь прогресу цивілізації / Л. Кучма // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Киiв : Педагогічна преса, 2001. - N4. - С. 2-4.-(З'їзд освітян України)
 1. Лавриченко Н. Українська освіта в реальному вимірі : (Проблеми модернизації національної школи: думки делегатів II Всеукр. з'їзду пед. працівників) / Лавриченко Н., Єгоров С.Мельниченко Б. // Директор школи. - 2001.-N44. - С.1-3.
 1. Міністерство освіти і науки України; АПН України Проблеми переходу початкової школи на нову структуру і зміст навчання / Міністерство освіти і науки України; АПН України // Початкова школа. - 2001.-N2. - С.1-2.
 1. Міністерство освіти і науки України Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті : Проект / Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України // Освіта України. - 2001.-N29(18 липня). - С.4-6.
 1. Міністерство освіти і науки України Про Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти / Міністерство освіти і науки України // Початкова школа. - 2001.-N7. - С.4-7.
 1. Мадзігон В. На службі сучасної шкільної реформи / Мадзігон В. // Директор школі, ліцею, гімназії. - 2001.-N3. - С.4-14 ; Педагогічна газета. - 2001.-N10. - С.7.
 1. Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи в професійно-технічному навчальному закладі // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2001.-N21. - С.12-17.
 1. Микитюк О.М. Аналіз нормативно-правової бази процедури атестації наукових кадрів в Україні 19 ст. / О.М. Микитюк // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2001. - Вип. 18 , Ч. 1. - С. 11-15
 1. Можаровський В. Профорієнтація - новий зміст освіти : Формування нового змісту освіти і профорієнтація в системі довузівської підготовки / Можаровський В. // Директор школи. - 2001.-N44. - С.9-10.
 1. Мусатов С.О. Просоціальні засади оновлення загальноосвітньої школи / Мусатов С.О. // Педагогіка і психологія. - 2001.-N3-4. - С.25-34.
 1. Наумов Б.М. Поліцентризм як основа революції цілісного підходу в освіті України : (VIII Всеукраїнські педагогічні читання) / Наумов Б.М. // Педагогічна газета. - 2001.-N11. - С.6.
 1. Національна доктрина розвитку освіти України у 21 столітті : Проект // Освіта. - 2001.-N38-39 (11-18 липня). - С.2-3,6.
 1. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті : Альтернативний проект // Освіта. - 2001.-N54-55(26вересня-3 жовтня). - С.4-5.
 1. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті : Проект // Освіта. - 2001.-N60-61(24-31 жовтня). - С.2-4; Педагогічна газета. - 2001.-N7. - С.4-6.
 1. Національний педагогічний університет імені Михайла Петровича Драгоманова : Програма подальшого розвитку у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти та виступу на ньому Президента України Л.Д.Кучми // Освіта. - 2001.-N64(7-14 листопада). - С.4-5.
 1. Невесенко В. Освіта й економічні реформи - чи можливий союз? / Невесенко В. //Дзеркало тижня. - 2001.-N16(21 квітня). - С.12.
 1. Невмержицький О.А. До проекту Програми реалізації Національної доктрини розвитку освіти України / Невмержицький О.А., Щербань П.М. // Освіта. - 2001.-N64(7-14 листопада). - С.2-3.
 1. Носенко Е.Л. Картина світу як інтегруючий фактор у змісті освіти / Носенко Е.Л. //Гуманітарні науки. - 2001.-N2. - С.48-59.
 1. Одарик М. Куди прямує наша школа / Одарик М. // Дзеркало тижня. - 2001.-N18(5 травня). - С.12.
 1. Осінній М.Г Ступенева освіта: стан та шляхи її реалізації в сучасних умовах научных трудов / М.Г Осінній // Проблеми освіти / Голов. ред. В.О. Зайчук. - Київ, 2001. - Вип.25. - С. 11-14
 1. Осадчий І. Освіта сільського регіону: проблеми та знахідки / І. Осадчий // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України, АПН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Киiв : Педагогічна думка, 2001. - N4. - С. 80-89
 1. Освіта і ринок: де межа комерціалізації? // Кур'єр ЮНЕСКО. - 2001.-N1-2. - С.14-35.
 1. Освіта України за роки незалежності: стан, факти, події / Заг. ред. В.Г. Кремень; М-во освіти і науки України. - К. : Вища шк., 2001. - 159 с.
 1. Остапчук О. Освітнім інноваціям - незалежну експертизу / Остапчук О. // Директор школы. - 2001.-N4. - С.93-96.
 1. Педагогічні інновації: Ідеї, реалії, перспективи : Збірник наукових праць / Голов. ред. Л.І. Даниленко; М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Ін-т педагог. АПН України. - Київ : Логос, 2001 - Вип. 4. - Київ, 2001. - 168 с.
 1. Основи сучасної цивілізації" (11 клас) / Пеняєв С.М. // Історія в школі. - 2001.-N9. - С.6-10.
 1. Перелік напрямів, спеціальностей, із яких завершена розробка проектів державних стандартів // Освіта. - 2001.-N40-41 (25 липня-1серпня). - С.4-5.
 1. Погоріла І. Культуротворчі аспекти розвитку школи нового типу / Погоріла І. // Рідна школа. - 2001.-N10. - С.17-18.
 1. Погрібний А. Національний аспект державобудівництва в сучасній Україні та розвиток її освітньої сфери : (Виступ на III Всесвіт. форумі українців) / Погрібний А. // Освіта. - 2001.-N47-48(29 серпня-5 вересня). - С.8-9.
 1. Погрібний А. Чи доктрина - для руху вперед? / Погрібний А. // Освіта. - 2001.-N52-53(19-26 вересня). - С.5.
 1. Подмазін С. Проблема змісту сучасної освіти / Подмазін С. // Директор школы. - 2001.-N4. - С.86-92.
 1. Подставкіна А. В основі реформування - нова концепція освіти / Подставкіна А. //Рідна школа. - 2001.-N4. - С.40.
 1. Поляченко В. З'їзд освітян - це надія для всієї держави / В. Поляченко // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. - Киiв : Педагогічна преса, 2001. - N4. - С. 22-23
 1. Поясок Т. Зміст психолого-педагогічної підготовки фахівців фінансово-економічного профілю / Т. Поясок // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Благодійний фонд ім. А. Макаренка. - Киiв : МФ НаУКМА, 2001. - N3. - С. 105-110.
 1. Рижак Л. Стратифікаційна функція освіти в Україні / Л. Рижак // Проблеми гуманітарних наук. - Київ : Вимір, 2001. - Вип.8. - С. 4-13.
 1. Розробляється Національна освітня доктрина // Вища освіта України. - 2001.-N1. - С.106-107.
 1. Романенко М. Домінанта освітніх змін / Романенко М. // Управління освітою. - 2001.-N9. - С.2-4,6.
 1. Романенко Ю. Реформа освіти: міф чи реальність? / Романенко Ю., Олійник М. // Рідна школа. - 2001.-N7. - С.16-18.
 1. Руденко Ю.; НПУ ім.М.П.Драгоманова Реформування освіти: здобутки, пошуки й нерозв'язані проблеми : Обговорення проекту Національної доктрини розвитку освіти України / Руденко Ю.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Слово Просвіти. - 2001.-N25. - С.4.
 1. Рудницький М. Острозька академія плекає патріотів України / Рудницький М. // Освіта. - 2001.-N17-18(21-28 березня). - С.8.
 1. Рязанцева Т.С. Нові технології навчально-виховної роботи в училищі научных трудов / Т. С Рязанцева, Л. В Палій // Нові технології навчання / Голов. ред. В.О. Зайчук; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. - Київ, 2001. - Вип.30. - С. 220-224
 1. Сім кроків для виходу освіти з кризи : Пріоритетні напрями розвитку освіти в Україні // Освіта. - 2001.-N54-55(26вересня-3 жовтня). - С.6-7.
 1. Савченко О. Державні стандарти шкільної освіти і управління інноваційними процесами / Савченко О. // Педагогічна газета. - 2001.-N8. - С.6.
 1. Савченко О. Освіта повинна бути не тільки доступною, а й якісною / Савченко О. // Початкова школа. - 2001.-N10. - С.1-5.
 1. Савченко О. Реформування шкільної освіти і реалізація її оздоровчої функції / Савченко О. // Шлях освіти. - 2001.-N4. - С.2-7.
 1. Савченко О. Реформування шкільної освіти і реалізація її оздоровчої функції / О. Савченко // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України, АПН України. - Київ : Педагогічна преса, 2001. - N4. - С. 2-7
 1. Савченко О. Сконсолідувати українську націю навколо проблем освіти : (Обговорення Національної доктрини розвитку освіти в Україні) / Савченко О. // Дошкільне виховання. - 2001.-N9. - С.8-9.
 1. Самаріна С. Проблеми національного змісту сучасної освіти в Україні научных трудов / С Самаріна, Ж. М Володченко // Вісник студентського наукового товариства / Ніжинский держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2001. - С. 28-30
 1. Саприкін В.; Кузь В. Організаційно-педагогічні основи ефективності реформування школи / Саприкін В.; Кузь В. // Рідна школа. - 2001.-N9. - С.23-25.
 1. Семиволос П. Національна доктрина освіти: "шліфування триває" / Семиволос П. //Дзеркало тижня. - 2001.-N18(5 травня). - С.12.
 1. Семиченко В.А. Визначення функцій педагогічної діяльності в контексті гуманізації навчання / Семиченко В.А. // Гуманітарні науки. - 2001.-N1. - С.21-32.
 1. Сергеєва Л. Про зміст навчальної дисципліни "Політологія" у вищому професійному училищі / Л. Сергеєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Благодійний фонд ім. А. Макаренка. - Киiв : МФ НаУКМА, 2001. - N3. - С. 111-118
 1. Серкіс Ж. Наш погляд на концепцію 12-річної освіти : (сповідь психологів) / Серкіс Ж. // Завуч. - 2001.-N27. - С.7.
 1. Слєпкань З. Врахувати всі думки, що заслуговують уваги : Обговорюємо проект концепції 12-річної середньої школи / Слєпкань З.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Освіта України. - 2001.-N8(22 лютого). - С.7.
 1. Співаковський В. Чи є в Доктрини освіти бізнес-план? / Співаковський В. //Управління освітою. - 2001.-N20. - С.10-11.
 1. Стан та проблеми виховної роботи / Нейко Є.М., Попович Ю.Л. та ін. // Проблеми освіти. - Київ, 2001. - Вип.26. - С. 92-96
 1. Степаненко М. На шляху до справжньої багатомовності : (Про деякі особливості становлення лінгвістичної освіти в Україні) / Степаненко М., Степаненко Н. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2001.-N5. - С.19-22.
 1. Тімар Т. Ще про шляхи до Доктрини : Пропозиції МЦПД щодо організації процесу підготовки Національної доктрини розвитку освіти України / Тімар Т. // Управління освітою. - 2001.-N6. - С.5,7.
 1. Таланчук П. Ще раз про роль освіти в суспільстві / Таланчук П. // Директор школи. - 2001.-N16. - С.1-4.
 1. Тесленко І. Знання і бюджет : Обговорення Національної Доктрини освіти / Тесленко І. // Україна молода. - 2001.-N186(11 жовтня). - С.10.
 1. Тхоржевський Д. Деякі проблеми виховання та стандартизація освіти / Тхоржевський Д. // Освіта України. - 2001.-N21(24 травня). - С.5.
 1. Ущенко В. Професійна освіта: з думкою про майбутнє научных трудов / В Ущенко, В Чагін // Нові технології навчання / Голов. ред. В.О. Зайчук; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. - Київ, 2001. - Вип.30. - С. 150-157
 1. Філіпчук Г. Чого ми чекаємо від Доктрини? / Філіпчук Г. // Управління освітою. - 2001.-N18,19. - С.10-11,С.19-20.
 1. Фальова О.Є. Гуманізація системи освіти / О.Є. Фальова // Вісник Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2001. - Вип. 5 : Психологія. - С. 187-191
 1. Федорук О. Збереження культурної спадщини - тактика й стратегія держави / Федорук О. // Слово і час. - 2001.-N8. - С.83-86.
 1. Фуллан М. Сили змін. Вимірювання глибини освітніх реформ / Фуллан М. // Управління освітою. - 2001.-N1-6
 1. Чернишова Є. Ми творимо політику держави в галузі середньої освіти / Є. Чернишова // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України, АПН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Киiв : Педагогічна думка, 2001. - N4. - С. 90-95

 2. (Управління школою, кураторство, імідж, здоров'я дітей)
 1. Шарп Е.М. Навчання демократії / Шарп Е.М. // Рідна школа. - 2001.-N4. - С.43-47.
 1. Швидкий А. Особливості управління школою нового типу / Швидкий А. // Директор школи. - 2001.-N17. - С.1,8.
 1. Шкіль М.І. Статус Національного має бути підтриманий державою / Шкіль М.І. // Освіта України. - 2001.-N55(13 листопада). - С.5.
 1. Шкіль М. Реалізуємо повномасштабну програму перетворення університету в сучасний науково-педагогічний центр держави / Шкіль М. // Освіта. - 2001.-N64(7-14 листопада). - С.1.
 1. Шпак Б. Чи стане занедбаний пустир квітучим садом? : (Проблеми реформування освіти в Україні) / Шпак Б. // Дзеркало тижня. - 2001.-N21(2 червня). - С.12.
 1. Шульман Л. Україна - країна дурнів? Такою вона може стати / Шульман Л. // Рідна школа. - 2001.-N1. - С.18-21.
 1. Щербань П. ...Інфекційний вірус креативних парадигм? : (Національна доктрина освіти) / Щербань П. // Освіта. - 2001.-N73-74(26 грудня). - С.7.
 1. Щербань П. Зробити освіту пріоритетом Держави : Пропозиції до проекту Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи / Щербань П. // Освіта України. - 2001.-N4(24 січня). - С.5.
 1. Щербань П. Національній доктрині - національний зміст / Щербань П. // Рідна школа. - 2001.-N5. - С.11-12.
 1. Як одержати пільговий кредит : (для здобуття вищої освіти) // Патріот України. - 2001.-N32(29 листопада-5 грудня). - С.5.
 1. Ярмаченко М. Реформування освіти та педагогічної науки в Україні / Ярмаченко М. // Директор школі, ліцею, гімназії. - 2001.-N3. - С.18-42.
 1. Ярмаченко М. Реформування освіти та педагогічної науки в Україні / М. Ярмаченко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти / Міністерство освіти і науки України, АПН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Киiв : Педагогічна думка, 2001. - N3. - С. 18-42

 2. (Історія та сучасність)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Схожі:

Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І. Шаленко.– К. Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
move to 0-3102844
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
move to 0-16937532
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол №2 від 30 жовтня 2008 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи