Педагогічна бібліографія icon

Педагогічна бібліографія
Скачати 12.12 Mb.
НазваПедагогічна бібліографія
Сторінка1/63
Дата02.06.2012
Розмір12.12 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

наукова бібліотека


УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ


2002

Покажчик літератури

Випуск 13


Київ-НПУ-2009
ББК 91. 9:74

УДК 01:371


У45


Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол № 2 від 30 жовтня 2008 р.


Рецензенти: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук, професор (науковий консультант)

Н.В.Гузій, доктор педагогічних наук, професор

С.М.Яшанов, кандидат педагогічних наук, професор


^ У45 Українська педагогічна бібліографія’ 2002 рік : Покажчик літератури /

Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко; За ред. Л.В.Савенкової.– К. : НПУ ім.

М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 13. – 472 с.


Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року. Випуск 13-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, наукових збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані у 2002 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, БД і каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до електронного каталогу і картотеки Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань. Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див.”). В кінці подається іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотекарів.

^

ББК 91. 9:74

УДК 01:371
c Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2009.


ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ


1. Закон України Про внесення змін до статті 61 Закону України "Про освіту" / Закон України // Директор школи. - 2002.-N10. - С.7.


^ 2. Закон України "Про вищу освіту": Зі змінами, внесеними згідно із Законом №380-IV (380-15) від 26.12.2002 // Вища школа. - 2002. - N6. - С. 74-120.


3. Закон, України Про вищу освіту / України Закон // Вища школа. - 2002. - N6. - С. 74-120


4. Закон України Про вищу освіту / Закон України // Голос України. - 2002.-N43(5 березня). - С.10-15.


^ 5. Закон України Про вищу освіту / Закон України // Освіта . - 2002.-N12-13(20-27 лютого). - С.5-12.


6. Закон України Про вищу освіту / Закон України // Освіта України. - 2002.-N17(26 лютого). - С.2-8.


^ 7. Закон України Про вищу освіту / Закон України // Урядовий кур'єр. - 2002.-N18. - С.5-12.


8. Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян"від 27.04.99 N456/99 // Інформаційний вісник: Вища освіта. - 2002.- N7. - С.7-9.


9. Збірник нормативних документів з питань організації заочного навчання у вищих навчальних закладах України / За ред.М.Ф.Дмитриченка. - Київ : Український центр духовної культури, 2002. – 244 с.


10. Кабінет Міністрів України Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань підготовки магістрів в освітній галузі "Державне управління" : постанова від 28 грудня 2001 р. N1812 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2002.-N19(30 січня)


11. Кабінет Міністрів України Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти / Кабінет Міністрів України // Освіта України. - 2002.-N72-73(10 вересня). - С.4-5.


12. Кабінет Міністрів України Про затвердження нормативів чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наук.ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навч. закладах 3 і 4 рівнів акредитації та внз післядипломної освіти / Кабінет Міністрів України // Освіта України. - 2002.-N75(20 вересня). - С.6.


13. Міністерство освіти і науки України Про Всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу серед студентів і аспірантів вищих навчальних закладів з питань виборів та референдумів в Україні : наказ від 29.12.2001 р. N825 / Міністерство освіти і науки України // Освіта України. - 2002.-N5-6. - С.4.


14. Міністерство освіти і науки України Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : наказ від 7 листопада 2000 р. N522 / Міністерство освіти і науки України // Дошкільне виховання. - 2002.-N3. - С.24-28.


15. Міністерство освіти і науки України Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів : наказ від 19 жовтня 2001 р. N691 / Міністерство освіти і науки України // Дошкільне виховання. - 2002.-N1. - С.10-11.


16. Міністерство освіти і науки України Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах у 2002/2003 навчальному році : постанова від 17.06.02 N1/9-304 / Міністерство освіти і науки України // Освіта України. - 2002.-N50-51(25 червня). - С.6-7.


17. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта . - 2002.-N26(24 квітня-1 травня). - С.2-4.


18. Національна доктрина розвитку освіти : окремі положення // Урок української. - 2002.-N7. - С.54-55.


19. Позашкільна освіта в Україні : нормативно-правові акти / М-во освіти і науки України, Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді ; Під ред. В.В. Вербицького. - Київ : НЕНЦ, 2002. - 304 с.


20. Про започаткування роботи щодо запровадження у навчальних закладах курсу з основ інтелектуальної власності та підготовку за державним замовленням фахівців з інтелектуальної власності // Інформаційний збірник МОН України. - 2002.-N20. - С.16-19.


21. Про затвердження Державної програми "Вчитель" // Інформаційний збірник МОН України. - 2002.-N10. - С.3-32.


22. Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти // Інформаційний збірник МОН України. - 2002.-N22. - С.20-26.


23. Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту; Про затвердження опису зразків документів про професійно-технічну освіту // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2002.-N1. - С.25-32.


24. Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів : наказ від 24.07.2001 р. N553 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2002.-N1. - С.3-8.


25. Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2002/2003 н.р. та його структуру : наказ МОН України від 29.04.2002р. N288 // Директор школи. - 2002.-N27. - С.6-8.


26. Про надання статусу експериментального загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського рівня ССЗШМ і ПР м.Миколаєва // Інформаційний збірник МОН України. - 2002.-N19. - С.32.


27. Про підготовку та забезпечення організованого початку 2002/2003 навчального року : наказ МОН України від 29.04.2002р. N288 // Директор школи. - 2002.-N27. - С.3-5.


28. Про підсумки проведення огляду музеїв при навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України // Інформаційний збірник МОН України. - 2002.-N9. - С.26-32.


29. Про проведення Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості : наказ від 20.01.2002 р.N51/52 // Освіта України. - 2002.-N11(5 лютого). - С.4-5.


30. Степко М. Закон для вищої освіти / Степко М. // Вища освіта України. - 2002.-N2. - С.6-9.

Див. 4490


^ СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ


31. Агафонова, Н. В. Становлення національної системи освіти в Україні: 1917-1920 рр. / Н. В. Агафонова. - О. : Принт Мастер, 2002. - 205 с. - Бібліогр.: с. 185-203 (316 назв).


^ 32. Аніщенко, О. В. Політика рівних можливостей у сфері освіти в Україні: реалії та перспективи / О.В. Аніщенко // Наукові записки: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя , 2002. - № 3. - С. 12-15


^ 33. Андрущенко В. Освіта в Україні в світлі суспільних проблем і суперечностей / Андрущенко В. // Освіта. - 2002.-N5(23-30 січня). - С.4-5.


34. Андрущенко В.П. Модернізація освіти: політика і практика / Андрущенко В.П. //Педагогіка і психологія: наук.-теор. та інформ. журнал. - 2002.-N3. - С.12-15.


^ 35. Андрущенко В. П. Освіта України в світлі суспільних проблем і суперечностей / Андрущенко В.П. //Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – Х., 2002. - № 2. – С.10-22


^ 36. Астахова, В. І. Нові тенденції в соціально-економічному розвитку української вищої школи і завдання управлінської політики / В.І. Астахова // Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2002. - N3. - С. 15-18


^ 37. Астахова В.І. Трансформація вищої освіти вимагає трансформації управління вищою школою / Астахова В.І. // Педагогіка і психологія. - 2002.-N3. - С.19-22.


38. Бірюкова, М. В. Політика реформування системи вищої освіти в Україні / М.В. Бірюкова // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 115.


39. Балл Г. Категорія культури у визначенні орієнтирів освіти /Г.Балл //Діалог культур: Україна у світовому контексті. Філософія освіти: зб. наук. пр. /Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Львів, 2002. – Вип. 8. – С.122-132.


^ 40. Бірюкова М. В. Сучасні стратегічні чинники розвитку системи вищої освіти України / М.В. Бірюкова // Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2002. - N3. - С. 33-37


^ 41. Бахрушин, В. Є. Тенденції і суперечності розвитку вищої освіти в Україні / В.Є. Бахрушин, О.М. Горбань, В.М. Огаренко // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 182.


^ 42. Березюк, Н. М. Під дамокловим мечем реформи / Н.М. Березюк // Багаліївські читання в НУА : Програма і матеріали 5 Багаліївських читань, 5 листопада 2002 року / Народна українська академія. - Харків, 2002. - Ч. 5 : Вік ХХ: Реформи в українській вищій школі. - С. 42-47.


43. Бех І. Інтеграція як освітня перспектива / Бех І. // Початкова школа. - 2002.-N5. - С.5-6.


44. Бондар, М. Пріоритети трансформації української освіти від 2000 року / М. Бондар // Мандрівець : Журнал гуманітарних студій. - 2002. - N5. - С. 34-45


^ 45. Васюренко О. Вищій освіті - ефективний розвиток / Васюренко О. // Вища школа. - 2002.-N1. - С.83-90.


46. Ващенко, Л. Педагогічний експеримент в системі новітніх стратегій столичної освіти / Л. Ващенко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2002. - N1/2. - С. 53-57


^ 47. Величко, О. Г. Довгострокове планування - програма дій / О. Г Величко, В. П Іващенко, О. Г Ясев // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол.ред.) та ін. - Київ, 2002. - Вип.32. - С. 23-27


^ 48. Величко, Т. Г Про технологізацію освіти / Т.Г Величко // Проблеми освіти / Голов. ред. В.Г. Кремень. - Київ, 2002. - Вип.27. - С. 15-25.


49. Гірний О. 12-річна школа України: якою вона буде? : відповідь рецензентам / Гірний О. // Директор школи. - 2002.-N17. - С.10-12.


50. Гелпі Е. Освіта та еволюція держави / Гелпі Е. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002.-N3. - С.145-158.


51. Гоне, Ж. Освіта і засоби масової інформації / Ж. Гоне ; пер. з фр. М. марченко. - К. : К. І. С., 2002. - 100 с.


^ 52. Еппл, М. В. Культурна політика і освіта / Пер. з англ. В. Василюк. - К. : Веселка, 2002. - 157 с.


53. Жук, Ю. Інформатизація освіти: проектування майбутнього / Ю. Жук // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2002. - N3. - С. 20-21


^ 54. Зінченко, О. В. Стратегічні завдання системи вищої освіти / О.В. Зінченко // Багаліївські читання в НУА : Програма і матеріали 5 Багаліївських читань, 5 листопада 2002 року / Народна українська академія. - Харків, 2002. - Ч. 5 : Вік ХХ: Реформи в українській вищій школі. - С. 146-149.


55. Знання для добробуту (стан реформування освіти в Україні) / Луковенко Ю., Коловіцкова О. та ін. // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : науково-методичний журнал. - 2002. - N19/20. - С. 10-22


^ 56. Заремська Н.І. Проблеми взаємодії основи і культури в педагогічній діяльності /Н.І.Заремська //Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з”їзду працівників освіти. – К.:НПУ,2002. – Ч. 2. – С.61-64.


^ 57. Каленюк І. Загальна освіта - справа державна / Каленюк І. // Рідна школа. - 2002.-N1. - С.3.


58. Кизенко В. Шкільний освітній компонент: сутність, функції, реалізація / Кизенко В., Мальований Ю.Соф'янц Е. // Завуч. - 2002.-N23-24. - С.3-8.


^ 59. Коміссаров В. Модель соціально-культурного простору експериментальної школи та ії емпіричне обґрунтування /В.Коміссаров //Психологія і суспільство. – 2002. – „ 3-4. – С.83-104.


^ 60. Козіна І.П. Шкільна реформа: змістовна форма, формальний зміст? / Козіна І.П. // Трибуна. - 2002.-N5-6. - С.16-17.


61. Концептуальні засади модернізації системи освіти в Україні : прогр. та матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків. 1 лют. 2002 / В.І. Астахова. - Х. : Нар. укр. акад., 2002. - 205 с. - У надзаг.: Ін-т вищої освіти АПН України, Наук.-метод. центр вищої освіти М-ва освіти і науки України, Харк.облдержажмін. та ін.


62. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Педагогічна газета. - 2002.-N1. - С.4-6.


63. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Початкова школа. - 2002.-N2,3. - С.3-5,С.1-6.


64. Концепція літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі : проект // газ.Українська мова та література. - 2002.-N11. - С.1-11.


65. Концепція літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі : проект // Українська література в загальноосвітній школі. - 2002.-N1. - С.2-14.


66. Концепція фізичного виховання та спорту в системі освіти Харківської області // Освіта України. - 2002.-N18(1 березня). - С.6.


^ 67. Корнілова, В. О. Державна національна програма "Освіта. Україна ХХІ сторіччя": основні тенденції реформування вищої освіти / В.О. Корнілова, Л.Е. Добрунова, Н.В. Чорна // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 187-197.


68. Корсак К.В. До стратегії вибору нових засад управління в освіті / Корсак К.В., Юрчук Л.М. // Педагогіка і психологія. - 2002.-N3. - С.63-67.


^ 69. Корсак, К. В. До стратегії вибору нових засад управління в освіті / К.В. Корсак, Л.М. Юрчук // Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2002. - N3. - С. 63-67


70. Корсак К. Людина- суспільство-освіта (21 ст.) : (проект для освітян України) / Корсак К. // Директор школи. - 2002.-N46. - С.1.


^ 71. Корсак К. Освіта вчора, сьогодні і завтра / Корсак К. // Управління освітою. - 2002.-N17. - С.2-3.


72. Корсак К. Світ нового століття і його освіти : гуманітарні цінності / Корсак К. // Віче. - 2002.-N1. - С.58-66.


^ 73. Корсак К. Цель образования ХХI века - человек с новым мышлением / Корсак К. // Народное образование. - 2002.-N9. - С.49-53.


74. Коцур, В. І мудрість віків, і новизна сучасності. / В. Коцур // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2002. - Вип. 4. - С. 5-17.


^ 75. Красновський В. Гуманізація освіти і сучасна школа / Красновський В. // Рідна школа. - 2002.-N10. - С.10-12.


76. Кремень, В. Вища освіта і наука - пріоритетні сфери розвитку суспільства у 21 столітті: Доповідь на підсумковій колегії М-ва освіти і науки 28 лютого 2003 р. / В. Кремень // Вища школа. - 2002. - N4/5. - С. 3-33


77. Кремень, В. Вища освіта і наука - пріоритетні сфери розвитку суспільства у ХХІ столітті / В. Кремень // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2002. - N4/5. - С. 3-33.

78. Кремень В. Доповідь на підсумковій колегії МОН 16 серпня 2002 р. / Кремень В. // Освіта . - 2002.-N42(28 серпня-4 вересня). - С.3-7.


79. Кремень В. "Ми повинні готувати людину, здатну до змін у суспільстві та їх сприйняття" / Кремень В. // Географія та основи економіки в школі. - 2002.-N6. - С.2-3.


80. Кремень В. Освіта в ХХІ столітті стає пріоритетом у будь-якому суспільстві, у будь-якій державі /В.Кремень //Педагогічна газета. – 2002. - №10-11,жовт.-листоп.. – С.1-2.


81. Кремень В. Освіта і наука визначають авторитет держави : (З доп. на семінарі-нараді "Роль і місце педагогічних фахових видань України у науково-методичному забеспеченні навчального процесу в закладах освіти" / Кремень В. // Фізичне виховання в школі. - 2002.-N4. - С.2-5; Історія в школах України. - 2002.-N6. - С.2-4.


82. Кремень В. "Освіта і наука визначають обличчя й авторитет держави" : з виступу на семінарі-нараді голов. редакторів пед. фах. видань / Кремень В. // Гуманітарні науки. - 2002.-N2. - С.6-11, Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2002.-N6. - С.6-13.


83. Кремень В. Скоординувати діяльність педагогічної преси на користь освіти / В. Кремень //Фізика та астрономія вшколі. – 2002. - №6. – С.2,2(обкл.)


84. Кремень, В. Українська освіта в добу глобалізації [Рукопись] / В. Кремень //Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2002. - N6. - С. 4-11


85. Кузь, В. Школа В. Сухомлинського - школа самореалізації особистості учня / В. Кузь // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту : Серія: педагогіка . - Тернопіль, 2002. - Вип. 5. - С. 3-10


^ 86. Кузьменко, В. В. Інтегративні процеси в розвитку освіти / В.В. Кузьменко // Збірник наукових праць : Педагогічні науки / Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2002. - Вип. 32, Ч. 1. - С. 64-67.


^ 87. Кулагіна Г. Освіта України в умовах глобалізації / Кулагіна Г. // Шкільний світ. - 2002.-N4. - С.3.


88. Лаврентьєва, О. Один із шляхів реалізації інтегративних тенденцій сучасної освіти в умовах профільного навчання / О. Лаврентьєва // Фізика та астрономія в школі : Науково-методичний журнал. - 2002. - N5. - С. 28-31


^ 89. Луковенко Ю. Стан і перспективи реформування освіти в Україні / Луковенко Ю., Коловіцькова О.Нікітін В.Якушик В. // Директор школи. - 2002.-N21-22. - 64 с.


90. Ляшенко Л. Освіта 21 століття: тенденція професіоналізації / Ляшенко Л. // Вища освіта України. - 2002.-N1. - С.83-88.


91. Макбурні Г. Глобалізація: нова парадигма політики вищої освіти : важелі глобалізації як політична парадигма вищої освіти / Макбурні Г. // Вища школа. - 2002.-N1. - С.104-119.


^ 92. Мануиленко, В. В. Реалізація проектної функції в діяльності районного відділу освіти / В.В. Мануиленко // Збірник наукових праць : Педагогічні науки / Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2002. - Вип. 32, Ч. 1. - С. 68-71.


93. Масол Л. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах України / Масол Л. // Шкільний світ. - 2002.-N9. - /вкладка/


^ 94. Мацько Л. Стратегія мовної освіти / Мацько Л. // Педагогічна газета. - 2002.-N10-11. - С.10.


95. Медвідь Л. Національна освіта незалежної України XXI століття: тенденції, проблеми / Медвідь Л. //Початкова школа. - 2002.-N1. - С.1-4.


^ 96. Медведєв, І. А. Підходи до реформування системи регіональної професійної освіти / І.А. Медведєв //Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 162.


^ 97. Митник О.Я. Концепція авторського навчального комплексу / Митник О.Я. // Обдарована дитина. - 2002.-N6. - С.2-7.


98. Мудрак, В. І. Інформаційна модель розвитку освіти / В.І. Мудрак // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 147.


99. Нікітін В. Якісна освіта. Проблеми рівного доступу / Нікітін В. // Директор школи. - 2002.-N10. - С.4-5.


100. Науменко, Г. Національна доктрина розвитку освіти України: механізми реалізації / Г. Науменко //Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2002. - N4. - С. 4-8


101. Наумкина, С. М. Новая образовательная парадигма и интеллектуальный потенциал общества / С.М. Наумкина // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 163.


102. Наумов Б. Шляхи реалізації поліцентризму : (концепція впровадження) / Наумов Б. // Рідна школа. - 2002.-N2. - С.3-6.


103. Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті : (витяг) // Інформаційний вісник: Вища освіта. - 2002.- N7. - С.6-7.


104. Національна доктрина розвитку освіти // Дошкільне виховання. - 2002.-N7.-С.4-9.


105. Носенко, Е. Л. Напрями зміни освітньої парадигми у новому тисячолітті / Е.Л. Носенко // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 148.


106. Окмен, Х. Ахмет Освіта-найбільший міст у світі : материалы временных коллективов / Х. Ахмет Окмен // Україна - країни Сходу: Від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій / Редкол.: Г.П. Балабанова, Седнєв В.В., П.П. Антонюк та ін. - Київ : Фенікс, 2002. - Вип. 4. - С. 53-55.


107. Омельченко, О. Що може зробити мер для освіти і суспільства / О. Омельченко // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2002. - N1/2. - С. 15-20


108. Остапчук, О. Нехай сили змін завжди будуть з нами... / О. Остапчук // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2002. - N3. - С. 67-73.(Інновації в середній освіті)


109. Півняк, Г. Г. Освіта і наука - національні пріоритети : Ст., інтерв'ю, доп., виступи / Нац. гірн. ун-т. - Д. : Нац. гірн. ун-т, 2002. - 238 с. - Текст: укр., рос.


110. Павленко, О. Сучасні тенденції розвитку професійної освіти працівників митних служб України та Німеччини / О. Павленко // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Філософія освіти : Збірник наукових праць / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - Львів : Сполом, 2002. - Вип. 8. - С. 277-285.


111. Панасенко, Т. В. Тенденції та проблеми функціонування й розвитку комплексу освіти Вінницької області / Т.В. Панасенко // Наукові записки. Серія: Географія / Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського . - Вінниця, 2002. - Вип. 3. - С. 129-135.


112. Патора, Р. Ринок освіти в системі кадрового забезпечення стратегічного розвитку країни / Нац. ун-т"Львів. політехніка". - Л. : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2002. - 335 с. - Бібліогр.: с. 329-336 (206 назв) та в підряд. Прим.


^ 113. Петровский, В. В. Університетська освіта як головний чинник розбудови української держави / В.В. Петровский // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 120.


114. Погрібний А. Освіта повинна бути національною / Погрібний А. // Рідна школа. - 2002.-N1. - С.6-7.


115. Поніманська, Т. І. Гуманізація освіти в світлі тенденцій суспільного розвитку / Т.І. Поніманська // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі : Зб. наукових праць. - Рівне : Волинські обереги, 2002. - Вип. 3/1. - С. 103-106


116. Поплавський М. "Освітня політика має бути агресивною" : сучасна концепція бізнес-освіти / Поплавський М. // Освіта. - 2002.-N1-2(2-9 січня). - С.6-7.


117. Пріоритетні напрямки розвитку дошкільної ланки освіти: методичний аспект // Дошкільне виховання. - 2002.-N8. - С.18-20.


118. Про Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2002.-N2. - С.2-22.


119. Програма "Столична освіта. 2001-2005 рр." : затверджена на 9 сесії 23 скликання Київ. міськ. Ради 08.11.2001р. // Управління освітою. - 2002.-N13-14. - С.7-18.


120. Самчук, З. Ф. Проблемні вузли сучасної освіти: затягувати міцніше чи розв'язувати? / З.Ф. Самчук // Сучасні проблеми науки та освіти : Матеріали 3-ї міжнар. міждисциплінарної наук.- практ. конференції, 1-9 травня 2002 р., м. Ужгород / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ужгородський нац. ун-т. - Харків, 2002. - С. 241.


121. Сбруєва А. Прогностичні моделі розвитку школи майбутнього / Сбруєва А. // Шлях освіти. - 2002.-N4. - С.29-35.


122. Семиволос П. В.Кремень :"Не бачу альтернативи змінам" / Семиволос П. // Дзеркало тижня. - 2002.-N16(27 квітня). - С.13.


123. Столична освіта - якою їй бути // Вітчизна. - 2002.-N9-10. - С.123-127.


124. Султанов Ю.І. Теоретичне обгрунтування основних положень стратегії соціокультурної дії: цінності, норми, цілепокладання / Султанов Ю.І. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2002.-N9,12.


125. Сухомлинський В. Йти вперед! / Сухомлинський В. // Рідна школа. - 2002.-N5. - С.11-16.


126. Темненков В. 12-річна школа: чи варто збуджувати громадську думку? / Темненков В., Кузьміна О. //Директор школи. - 2002.-N36. - С.5-6.


127. Тоне, Жак. Освіта і засоби масової інформації / Жак Тоне; Пер.з франц.М.Марченко. - Київ : К.І.С., 2002. – 100 с.


128. Федорова , Н. Ф. Сучасні освітні інноваційні технології : план і програма спецкурсу / Н.Ф. Федорова ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2002. - 13 с.


129. Федорченко В. Вища освіта: педагогічна стратегія сучасності / Федорченко В. // Вища школа. - 2002.-N1. - С.35-41.


130. Федорченко, В. К. Стратегія розвитку освіти на порозі XXI століття (міжнародний аналітичний огляд) / В. К Федорченко // Нові технології навчання / Редкол.: В.О. Зайчук (гол.ред.) та ін. - Київ, 2002. - Вип.32. - С. 205-212.


131. Цебок С. Інтенсифікація навчального процесу в системі модульного навчання / Цебок С. // газ.Історія України. - 2002.-N5. - С.9-11.


132. Чибісова, Н. Г. Формування культурної особистості - завдання сучасної освіти / Н.Г. Чибісова //Педагогіка і психологія : Наук.-теор. та інформ. журнал. - 2002. - N3. - С. 135-139


133. Шкіль, М. І. Час вимагає перебудови. Статус Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова має бути підтриманий державою / М.І. Шкіль // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. - К. : НПУ, 2002. - Ч.1. - С. 3-7


134. Щубелка, Н. В Зміст та методи освіти в контексті проблем сучасної освітньо-педагогічної діяльності / Н.В Щубелка // Проблеми освіти / Голов. ред. В.Г. Кремень. - Київ, 2002. - Вип.27. - С. 9-15.


135. Яценко, С. Є. Реформа вищої освіти: погляд через століття / С.Є. Яценко // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки. - Киiв : НПУ, 2002. - Вип.47. - С. 259-262


Див. 17, 18, 205, 983, 4496

^ ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ


136. Бондар, В. І. Філософія освіти: окрема наука чи імітація педагогіки / В. І Бондар, С. П Бондар // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі / Ред. кол. А.С. Дем'янчук, Відп. за вип. Ю.В. Пелех; М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Міжнар. ун-т "РЕГІ ім . С. Дем'янчука. - Рівне : Волинські обереги, 2002. - Вип. 3. - С. 201-203.


137. Волинка, Г. І. Феномен педагогічного університету як предмет філософського осмислення / Г.І. Волинка // Вісник: зб. наук. статей викладачів, докторантів, аспірантів НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. - Вип.1. - С. 132-138


138. Герасіна, Л. М. "Некласичні" принципи функціонування освіти як соціальні константи, що забезпечують її керованість / Л.М. Герасіна // Педагогіка і психологія : наук.-теор. та інформ. журнал. - 2002. - N3. - С. 43-48


139. Гершунский Г.С. Готово ли современное образование ответить на вызовы ХХI века? / Гершунский Г.С. // Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". - 2002.-N2. - С.28-32.


140. Горбунова, Л. Освіта в умовах поліетнічного суспільства / Л. Горбунова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис. - 2002. - N4. - С. 8-15


141. Грішнова О. Освіта як система формування людського капіталу / Грішнова О. // Рідна школа. - 2002.-N4. - С.3-5.


142. Гусинский Э.Н. Философия образования. Часть II : продолж., нач. 2001.- NN4-8; 2002.-N1 / Гусинский Э.Н. // Завуч. - 2002.-N2, 5, 6. - С.4-25, С.99-112, С.26-44.


143. Дьяченко Б. Менеджмент освіти: оптимістична філософія управління / Дьяченко Б., Сорочан Т. //Управління освітою. - 2002.-N10. - С.7-10.


144. Зязюн, Іван. Філософія педагогічної діяльності у професійній освіті / І. Зязюн // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Філософія освіти : зб. наук. праць / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - Львів : Сполом, 2002. - Вип. 8. - С. 4-15.


145. Кремень, В. «Не вижу альтернативы переменам» //Зеркало недели. – 2002. - №16(391). - С.13.


146. Кремень В. Поступ до нової філософії освіти в Україні/В.Кремень //Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні, 1992-2002 рр.:зб. наук. пр.до 10-річчя АПН України.У 2 ч. – Х.,2002.- Ч.1. – С. 9-23.


147. Кремень, В. Філософія освіти ХХІ століття: Виступ на наук. ювілейн. сесії АПН України 19.12.2002 р / В. Кремень // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2002. - N6. - С. 9-17. Трибуна. – 2002. - №11-12. – С.10-12; Освіта України; Освіта. - 2002. – N 102-103 (28 грудня); 2002.-N 58 (18-25 грудня). - С.6-7;С.2-37


148. Кузьміна, С. Л. Філософсько- педагогічна концепція П.Д. Юркевича / Таврійс. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. - К. : Вид. ПАРАПАН: Центр практ. філософії, 2002. - 162 с. - Бібліогр.: с. 125-162.


149. Култаєва М. Футурологічні розвідки сучасної філософії освіти: теоретичні побудови та проблеми їх здійснення / Култаєва М. // Філософська думка. - 2002.-N5. - С.59-75.


150. Павленко, Ю. В. Культурно-цивилизационные аспекты глобализации. / Ю.В. Павленко // Мова і культура : Серія "Філологія" / Ін-т філології Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, Фонд культури і мистецтв "Парад Планет". - Наук. вид. - Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2002. - Вип. 4, Т.1, Ч.2 : Філософія мови і культури. - С. 40-44.


151. Плахотнік, О. Філософія, освіта, гендер: пошуки місця зустрічі / О. Плахотнік //Жінка в науці та освіті: Минуле, сучасність, майбутнє : Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції, Україна, Київ, 5-6 липня 2002 р. / В. Борисенко, І. Вавилова, І. Войцехівська, В. Касянчук. - Київ : Здоровило, 2002. - С. 52-58.


152. Робуль, О. Сучасна філософія освіти та нова парадигма виховання / О. Робуль // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. - Полтава, 2002. - Вип. 5/6 (26-27). - С. 55-64


153. Сидоренко, О. Л. Освіта як чинник формування стратегії життєвого успіху / О.Л. Сидоренко //Педагогіка і психологія. - 2002. - N4. - С. 75-81


154. Скоробагатская, О. И. Категория ценности в философско-педагогическом контексте / О.И. Скоробагатская // Педагогічні науки : зб. наукових праць / М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. - Суми, 2002. - Ч. 1. - С. 246-255.


155. Сова М. Філософсько-культурологічні основи інтеграції знань / Сова М. // Рідна школа. - 2002.-N5. - С.33-36.


156. Терещенко Ю. Філософія освіти та пошуки морально-етичного виховання / Терещенко Ю. // Шлях освіти. - 2002.-N3. - С.11-15.


157. Тимошенкова, Т. М. Ідеологія як фактор формування системи освіти / Т.М. Тимошенкова // Педагогіка і психологія : наук.-теор. та інформ. журнал. - 2002. - N3. - С. 105-108


158. Фурман, А. Теорія освітньої діяльності як метасистема / А. Фурман // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально-психологічний часопис. - 2002. - N3/4. - С. 20-58


159. Шилкунова, З. І. Філософські питання педагогічної підтримки особистості в навчанні / З.І. Шилкунова // Педагогіка та психологія : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків : ОВС, 2002. - Вип. 22. - С. 76-82


160. Ящук, Т. Призначення і функції філософського знання у сучасній системі освіти / Т. Ящук // Освіта і управління : науково-практичний журнал. - 2002. – Т. 5, N4. - С. 68-76

Див. 39, 186, 198, 213, 1652, 3968, 6904, 6939

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63

Схожі:

Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І. Шаленко.– К. Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
move to 0-3102844
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
move to 0-16937532
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол №2 від 30 жовтня 2008 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи