Педагогічна бібліографія icon

Педагогічна бібліографія
Скачати 13.75 Mb.
НазваПедагогічна бібліографія
Сторінка1/58
Дата02.06.2012
Розмір13.75 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА

наукова бібліотека


УКРАЇНСЬКА

ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОГРАФІЯ


2003

Покажчик літератури

Випуск 14


Київ-НПУ-2009
ББК 91. 9:74

УДК 01:371


У45


Рекомендовано до друку Вченою Радою університету, протокол № 2 від 30 жовтня 2008 р.


Рецензенти: Л.П.Вовк, доктор педагогічних наук, професор (науковий консультант)

Н.В.Гузій, доктор педагогічних наук, професор

С.М.Яшанов, кандидат педагогічних наук, професор


^ У45 Українська педагогічна бібліографія’ 2003 рік : Покажчик літератури /

Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І.Шаленко; За ред. Л.В.Савенкової. – К. : НПУ ім.

М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 14. – 475 с.


Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року. Випуск 14-й подає відомості про нормативні документи, книги, статті з журналів, наукових збірників, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, опубліковані у 2003 році.

Джерельною базою щорічника є реєстраційні видання Книжкової палати України, БД і каталоги провідних бібліотек м. Києва, надходження літератури до електронного каталогу і картотеки Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Обмежений обсяг покажчика зумовив певні скорочення у поданні матеріалів з газет, деяких журналів, тез доповідей на конференціях, внутрішньо-вузівських методичних видань. Записи групуються за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. Застосовується система посилань до номерів бібліографічного опису (“Див.”). В кінці подається іменний покажчик, перелік збірників і періодичних видань.

Даний покажчик призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотекарів.

^

ББК 91. 9:74

УДК 01:371
c Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2009.


ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ


1. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань професійно-технічної освіти / Закон України // Голос України. - 2003. - №195 (16 жовтня). - С. 18-19.


2. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти" // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 2-5.


3. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти // Освіта України. - 2003. - № 78, (17 жовтня). - С. 2,6,8 .


4. Загальна середня освіта : збірник нормативно-правових документів. Ч. 1. Законодавчо-правові засади: Міжнародні правові акти. Закони та постанови Верховної Ради України. Укази та розпорядження Президента України. Рішення Конституційного Суду України / Під заг. ред. В.П. Романенка, Упоряд. Д.І. Дейкун, А.М. Свириденко, В.В. Ногін. - Київ : Нічлава, 2003. - 436 с.


5. Загальна середня освіта : збірник нормативно-правових документів. Ч. 2. Постанови Кабінету Міністрів України / Під заг. ред. В.П. Романенка, Упоряд. Д.І. Дейкун, А.М. Свириденко, В.В. Ногін. - Київ : Нічлава, 2003. - 532 с.


6. Міністерство освіти і науки України Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах у 2002/2003 навчальному році / Міністерство освіти і науки України // Освіта України. - 2003.-N12(14 лютого). - С.4-5.


7. Верховна Рада України Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні : постанова / Верховна Рада України // Освіта України. - 2003.-N30(18 квітня). - С.6.


8. Верховна Рада України Про відзначення 85-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського [Текст] : постанова / Верховна Рада України // Освіта України; Голос України. - 2003.-N38(27 травня); N98(29 травня). - С.2;С.2.


9. Заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень і завдань Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2003. - N6. - С. 4-6


10. Кабінет Міністрів України Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та ( або) розумового розвитку : постанова від 23 квітня 2003 року №585 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2003. - №91 (21 травня). - С. 8-9.


11. Кабінет Міністрів України Про затвердження положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах / Міністрів України Кабінет // Вища школа. - 2003. - N1. - С. 105-109


12. Кабінет Міністрів України Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти : постанова від 16 червня 2003 р. N916 / Кабінет Міністрів України // Урядовий кур'єр. - 2003.-N119(2 липня). - С.12-14.


13. Конституція України (Витяг) : законы и законодательные акты // Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / Ред. М.І. Панов . - Харків : Гриф, 2003. - С. 5-6.


14. Інструктивний лист щодо організації і проведення контролю в умовах семестрової системи оцінювання в 5-11(12)-х класах загальноосвітніх навчальних закладів України // Директор школи. - 2003. - №45. - С. 14-15

.

15. Про затвердження Концепції профільного навчання в старшій школі // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N24. - С. 3-15.


16. Міністерство освіта і науки України, НАН України,АПН України Державні стандарти базової і повної середньої освіти : проект / Міністерство освіта і науки України, НАН України,АПН України // Освіта України. - 2003.-N1-2(14 січня). - С.2-13.


17. Міністерство, освіта і науки України Про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України: Наказ від 05.05.2003 р.№272 / освіта і науки України Міністерство // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N3. - С. 10-14


18. Міністерство, освіти і науки України Державні стандарти базової і повної середньої освіти: Базовий навчальний план основної і старшої школи.(Проект) / освіти і науки України Міністерство // Фізичне виховання в школі. - 2003. - N1. - С. 8-11


19. Міністерство освіти і науки України Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад : наказ № 114 від 20.02.2002 р. / Міністерство освіти і науки України // Дошкільне виховання. - 2003. - N3. - С. 25-27.


20. Міністерство освіти і науки України Про деякі особливості викладання загальноосвітніх предметів у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) у 2003/2004 н.р. / Міністерство освіти і науки України // Освіта України. - 2003.-N48-49(1 липня). - С.8-9.


21. Міністерство, освіти і науки України Про дотримання вимог нормативно-правових документів при оцінюванні навчальних досягнень учнів початкової школи / освіти і науки України Міністерство; Заступник держ.секретаря В.О.Огнев"юк // Початкова школа. - 2003. - N5. - С. 53


22. Міністерство, освіти і науки України Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів / освіти і науки України Міністерство // Вища школа. - 2003. - N1. - С. 114-122


23. Міністерство освіти і науки України Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах : наказ N732 від 20.12.2002 р. / Міністерство освіти і науки України // Управління освітою. - 2003.-N9. - С.11.


24. Міністерство освіти і науки України Про затвердження Тимчасового положення про професійни ліцей : наказ N587 від 17.10.2002 р. / Міністерство освіти і науки України // Управління освітою. - 2003.-N9. - С.12.


25. Міністерство освіти і науки України Про затвердження Тимчасового положення про професійний ліцей : наказ N587 від 17.10.2002 р. / Міністерство освіти і науки України // Директор школи. - 2003.-N17. - С.7-8.


26. Міністерство, освіти і науки України Про затвердження Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ від 20.05.2003 р. N306 / освіти і науки України Міністерство // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2003. - N7/8. - С. 5.


27. Міністерство освіти і науки України Про затвердження типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ N306 від 20.05.2003 р. / Міністерство освіти і науки України // Освіта України. - 2003.-N38(27 травня). - С.3-4.


28. Міністерство, освіти і науки України Про підсумки проведення за новою процедурою акредитації та подальші шляхи її вдосконалення / освіти і науки України Міністерство // Вища школа. - 2003. - N1. - С. 110-113


29. Міністерство освіти і науки України Про порядок закінчення 2002/2003 н.р. та проведення державної підсумкової атестації із загальноосвітніх предметів учнів професійно-технічних навчальних закладів / Міністерство освіти і науки України // Освіта України. - 2003.-N20(18 березня). - С.5.


30. Про наукову і науково-технічну діяльність : закон України від 13 грудня 1991 року № 1977-ХІІ // Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / Ред. М.І. Панов . - Харків : Гриф, 2003. - С. 95-121


31. Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах : постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001року № 978 // Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / Ред. М.І. Панов . - Харків : Гриф, 2003. - С. 121-127.


32. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Завуч. - 2003.-N7. - /вкладка/


33. Порядок надання навчальної літератури, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і науки України від 7 червня 2001 року № 440 // Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / Ред. М.І. Панов . - Харків : Гриф, 2003. - С. 314-323.


34. Президент України Про призначення стипендій імені Тараса Шевченка учням загальноосвітніх навчальних закладів : розпорядження від 10 липня 2003 р. N193/2003-рп / Президент України // Урядовий кур'єр. - 2003.-N134, 23 липня. - С.12, Орієнтир


35. Про внесення змін до Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N9. - С. 18-19


36. Про впровадження студентського та учнівського квитків єдиного зразка, та виготовлення окремих документів про освіту // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N1. - С. 6-7


37. Про деякі особливості викладання загальноосвітніх предметів у професійно-технічних навчальних закладах (ПТНЗ) у 2003/04 н.р. // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N15/16. - С. 3-14


38. Про дотримання вимог нормативно-правових документів при оцінюванні навчальних досягнень учнів початкової школи // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N9. - С. 29-32


39. Про ефективність використання матеріально-технічної бази і стану орендних відносин в навчальних закладах та установах освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N9. - С. 3-13


40. Про забезпечення єдності вимог до здобувачів : постанова Вищої атестаційної комісії України від 14 квітня 1999 року № 1-02/5 // Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / Ред. М.І. Панов . - Харків : Гриф, 2003. - С. 286-287.


41. Про затвердження зразків ділової документації у професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N11. - С. 23-25


42. Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N9. - С. 14-18


43. Про затвердження Примірного положення про відділ (управління) освіти виконавчого комітету міської ради // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N9. - С. 20-29


44. Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N11. - С. 3-12


45. Про затвердження Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N10. - С. 18-29


46. Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N10. - С. 3-18


47. Про наукову і науково-технічну діяльність : закон України від 13 грудня 1991 року № 1977-ХІІ // Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) / Ред. М.І. Панов . - Харків : Гриф, 2003. - С. 95-121.


48. Про недоцільність зрівнювання вимог до проведення державної підсумкової атестації студентів із загальноосвітніх предметів у вищих навчальних закладах 1-2 рівнів акредитації та державної підсумкової атестації учнів ( вихованців) у системі загальної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N10. - С. 31-32


49. Про підсумки Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2003" // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N11. - С. 30-32


50. Про підсумки проведення за новою процедурою акредитації та подальші шляхи її вдосконалення // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N2. - С. 3-6


51. Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах у 2002/03 навчальному році // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N3/4. - С. 3-62


52. Про постанову Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад" // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N8. - С. 14-26


53. Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N11. - С. 13-20


54. Про реалізацію міжнародних проектів з реформування професійно-технічної освіти в Україні // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N11. - С. 21-23


55. Про стан впровадження нових інформаційних технологій для науково-методичного забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N2. - С. 6-14


56. Про стан впровадження нових інформаційних технологій для науково-методичного забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N1. - С. 3-6


57. Про стан навчально-методичного забезпечення початкової школи в період переходу на новий зміст, структуру та 12-й термін навчання // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N1. - С. 15-23


58. Про стан роботи щодо запобігання правопорушень, посадових зловживань, хабарництва в системі освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - N6. - С. 3-6


^ 59. Харабет, В. В. Системи підготовки робітничих кадрів у законодавчих актах та нормативних документах 1888-2002 рр. / В.В. Харабет // Нові технології навчання : науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищ. освіти; Редкол.: В.О. Зайчук (гол. ред.) та ін. - Київ, 2003. - Вип. 35. - С. 189-200.

Див. 5118.


^ СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ


60. Андрущенко В.П. Духовний потенціал освіти (філософські роздуми) //Виховання в контексті соціальної адаптації студентства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.-семінару керівників ВНЗ та вчених-дослідників із проблем виховання студентства в сучасних умовах. – Х.: Нар. укр.. академія, 2003. – Ч.1. – С.21-29.


^ 61. Андрущенко, В. Освіта в пошуку нових стратегій мислення / В. Андрущенко // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 5-6


62. Андрущенко, В. П. Національна доктрина розвитку системи освіти України в XXI столітті / В. П. Андрущенко // Науковий вісник Миколаївського держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогічні науки. - 2003. - Вип. 5. - С. 26-30


^ 63. Бакіров, В. С. Університети в пошуках нової стратегії / В.С. Бакіров // Университеты : Наука и просвещение. - 2003. - N1. - С. 4-7


64. Буданов, В. Синергетичні стратегії в освіті / В. Буданов // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 46-52


65. Буряк, В. Розвиток педагогічної освіти - найважливіша передумова розвитку держави / В. Буряк // Вища школа : Науково-практичне видання. - 2003. - N6. - С. 44-57.


^ 66. Василенко, М. Д. Визначення інновацій та інноваційної діяльності в стратегії освіти і науки України / М.Д. Василенко // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.31. - С. 3-11.


^ 67. Даніел, Д. Освіта в новому постмодерністському світі / Д. Даніел // Людина і світ. - 2003. - N8/9. - С. 10-13


68. Демкова, Л. Інформатизація освіти - проблема комплексна / Л. Демкова // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 18-20


^ 69. Дубровський, В. Ф. Демократизація освіти як сутнісний фактор розвитку демократичного суспільства і побудови соціальної правової держави / В.Ф. Дубровський // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - Київ : Ай-Бі, 2003. - С. 618-626.


70. Євтодюк, А. Освітні системи: синергетична інтерпретація еволюції / А. Євтодюк // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 31-36


^ 71. Єльникова, Г. В. Характеристика сучасного освітнього простору України / Г.В. Єльникова // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N9(21). - С. 6-13


72. Жовта, І. Реформування вищої освіти і Болонський процес / І. Жовта // Освіта України. - 2003. - №92(9 грудня). - С. 3


73. Запорожан, В. Культура нелінійного мислення. Якою хотілося б бачити систему вищої освіти в Україні 21 століття? / В. Запорожан, І. Єршова-Бабенко // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 74-81


74. Зеленько А. Про динаміку соціально-економічних, культурно-освітніх та наукових тенденцій у сучасній Україні: (З приводу двох цікавих наукових форумів в одному з вузів Луганщини) /А. Неленько //Бахмутський шлях. – Луганськ, 2003. – N1/2 (26/27). - С. 167-178.


^ 75. Зеленська, Л. І. Геогрфічний образ регіону: педагогічні технолоії формування / Л. І. Зеленська // Класичні університети - центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - 2003. - С. 79-80


76. Козлова, О. Адаптивний та біфуркаційний розвиток освітніх систем / О. Козлова // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 59-64


^ 77. Корсак, К. Європейський вектор освіти України / К. Корсак // Науковий світ. - 2003. - N5. - С. 2-3


78. Корсак, К. Нова українська мрія - європейський освітній простір / К. Корсак // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N2. - С. 44-50


79. Корсак К. Про розум і знання, або функції, знаряддя і вибір змісту освіти-21 / Корсак К. // Освіта . - 2003.-N27(11-18 червня). - С.6-7.


^ 80. Корсак, К. Стратегія Європи - доступність освіти / К. Корсак, Т. Зінченко // Науковий світ. - 2003. - N7. - С. 12-13,16


81. Корсак, К. Стратегія Європи - якість освіти / К. Корсак, Л. Антонюк // Науковий світ. - 2003. - N6. - С. 6-8


^ 82. Корсак, К. Україна і широкі "освітні простори" / К. Корсак // Шлях освіти. - 2003. - N3. - С. 14-18


83. Красовицький, М. Сучасні проблеми педагогічної науки в Україні / М. Красовицький // Шлях освіти. - 2003. - N1. - С. 2-6


84. Кремінь, В. Вимога часу - модернізація освіти : доповідь на підсумковій колегії МОН 21 серпня 2003р. / В. Кремінь // Освіта. - 2003. - №: 39, (27 серпня - 3 вересня). - С. 2-5


^ 85. Кремінь , В. Про підсумки розвитку загальної середньої і професійно-технічної освіти у 2002/2003 н.р. та завдання на 2003/2004 н.р., що випливають з послання Президента України до Верховної Ради України, Національної доктрини розвитку освіти та Програми діяльності Кабінету Міністрів України / В. Кремінь // Освіта України. - 2003. - №: 64-65, (28серпня). - С. 2-6


86. Кремень В. "...І універсальність підготовки випускника, і його адаптованість до ринку праці" : доп. на підсумк. колегії МОН / Кремень В., Логвин В. // Освіта. - 2003.-N12(12-19 березня). - С.4-5.


^ 87. Кремень В. Від "кіоскової" психології - до освіти протягом життя / Кремень В. // Дзеркало тижня . - 2003.-N4. - С.14.


88. Кремень В. Модернізація системи освіти як важливий чинник інноваційного розвитку держави / Кремень В. // Освіта України. - 2003.-N34(13 травня). - С.2.


89. Кремень, В. Освіта і наука визначають авторитет держави: (Виступ на семінарі-нараді головних редакторів педагогічних фахових видань України) / В. Кремень // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2003. - N1. - С. 2-5


90. Кремень, В. Освітня політика у контексті соціал-демократичних цінностей / В. Кремень // Освіта. - 2003. - №54 (26 листопада - 3 грудня). - С. 2


91. Кремень, В. Підсумки розвитку загальної середньої і професійно-технічної освіти у 2002-2003 н. р. та завдання на 2003-2004 н. р. / В. Кремень // Вища школа : науково-практичне видання. - 2003. - N2/3. - С. 3-17.


^ 92. Кремень, В. ХХI сторіччя: нова освітня політика / В. Кремень // Дошкільне виховання. - 2003. - N1. - С. 3-5.: фото


93. Кремень, В. Шукати шляхи модернізації освіти. Це повинні шукати всі: і керівники навчальних закладів, і підприємці : доп. на Всеукр. нараді вищих навч. закладів 1-2 рівнів акредитації / В. Кремень // Освіта України. - 2003. - №95 (19 грудня). - С. 4-5


^ 94. Кремень, В Г. Освіта і наука України: Шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи) / В.Г. Кремень. - Київ : Грамота, 2003. - 216 с.


95. Кудикіна, Н. Ретроспективний погляд на формування сучасної моделі ігрової діяльності / Н. Кудикіна // Шлях освіти. - 2003. - N1. - С. 46-49


96. Кузь В. Формуємо школу нового покоління - істинно народну школу / Кузь В. // Освіта. - 2003.-N26(4-11 червня). - С.4-5.


97. Кузьминець, Л. Діалог і гуманізація сучасної освіти / Л. Кузьминець, В. Абаїмов // Історія в школі. - 2003. - N3. - С. 40-41


98. Лашта, В. Програма "Триріччя освіти Березнівського району" в контексті актуальних завдань реформування освіти / В. Лашта // Управління школою : Науково-методичний журнал. - 2003. - N26(38). - С. 2-6


99. Левшин, М. Знаковий феномен 21 століття : інформаційне суспільство і розвиток педагогіки / М. Левшин // Освіта. - 2003. - №54 (26 листопада - 3 грудня). - С. 7


100. Ніколаєнко, С. Освіта і наука: зміни в законодавстві необхідні! / С. Ніколаєнко // Голос України. - 2003. - №163(2 вересня), №164(3 вересня). - С.10, С.5.


101. Науково-освітній потенціал нації: Погляд у XXI століття . Кн. 1. Пріоритет інтелекту / М-во освіти і науки України ; Авт. - упоряд. В. Литвин, В.П. Андрущенко, С. Довгий, В. Зайчук, В. Кремінь. - Київ : Навчальна книга, 2003. - 608 с.


102. Науково-освітній потенціал нації: Погляд у XXI століття . Кн. 2. Освіта і наука: Творчий потенціал державо-і культуротворення / М-во освіти і науки України ; Авт. - упоряд. В. Литвин, В. Андрущенко, С. Довгий, В. Зайчук, В. Кремень. - Київ : Навчальна книга, 2003. - 672 с.


103. Огн'евюк, В. О. Осягненя освіти: підсумки ХХ століття / В. О. Огн'евюк. - К. : ТОВ"Навч.кн.", 2003. - 110 с.


104. Огнев'юк , В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку : монографія / В.О. Огнев'юк . - Київ : Знання України, 2003. - 450 с.


105. Огнев'юк, В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку / В. О. Огнев'юк. - К. : Знання України, 2003. - 449 с. - Бібліогр.: с. 437-448 (250 н.)


106. Орищин, Ю. М. Окремі тенденції розвитку освіти. Проблеми та шляхи їх розв"язку / Ю.М. Орищин // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.33. - С. 139-146.


107. Осадчий, І. Модернізація освітньої галузі: гостра потреба в комплексних державних програмах [Рукопись] / І. Осадчий // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N2. - С. 20-21


108. Освіта і наука в Україні:(Матеріали до 8 світ. конгр. українців) / [Упоряд. О.С. Сухолиткий та ін.] ; М-во освіти і науки України. - К.: Укр. Центр духовної культури , 2003. - 123, [1] с.


109. Освіта Київщини в цифрах і фактах (2002/2003 навчальний рік) : інформ.-аналіт. зб. / [Ред. група: І.Л. Лікарчук (голова) та ін.]; Упр. освіти і науки Київ. облдержадмін. - К. : Сакцент, 2003. - 111, [1] с.


110. Основні положення доповіді міністра освіти і науки України В.Г.Кременя на підсумковій колегії МОН України 21 серпня 2003 р. // Дошкільне виховання. - 2003. - N9. - С. 3-4


111. Остапчук, О. Інноваційний розвиток педагогічних систем в умовах модернізації освіти / О. Остапчук // Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. - 2003. - N5/6. - С. 153-161


112. Петришина, Л. В. Гендерний підхід - важливий чинник демократизації освіти / Л.В. Петришина // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні : Матеріали II міжнародної наукової конференції (Одеса, 24 - 26 травня 2002 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т вищ. освіти АПН України, Одеська нац. юридич. академія, Канадсько-Український Проект "Демократична освіта". - Київ : Ай-Бі, 2003. - С. 484-491.


113. Подставкіна, А. "Від рівня якості вищої освіти дедалі більше залежатиме доля народу, держави і життя кожного громадянина", - так відзначив пріоритетність галузі в загальному поступі суспільства В.Г.Кремінь на підсум. колегії МОН / А. Подставкіна // Рідна школа. - 2003. - N4. - С. 9


114. Попович, О. В. Освіта: становлення тенденції та розвитку педагогічних систем : (модульна система навчання та її різновиди) / О.В. Попович // Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : Збірник наукових праць. - Київ: Логос, 2003. - Т. 39. - С. 119-133. - Библиогр. в конце ст.


115. Проблеми освіти : науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищ. освіти. – К.,2003. - Вип. 30 / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - 2003. - 315 с. - Висвітлено питання гендерних особливостей розвитку сучасного скспільства. Розглянуто педагогічні основи формування здорового способу життя, виховання культурних стосунків статей, правове виховання як невід'ємна складова формування особистості громадянсьекого суспільства; деякупринципи профілактики алкоголізму, наркоманії та СНІДу серед студентської молоді та неповнолітніх.


116. Проблеми освіти : науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищ. освіти. – К.,2003. -Вип. 31 / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - 2003. - 360 с. - Висвітлено особливості впровадження і використання модульно-рейтингової системи контролю знань студентів; філософські аспекти забезпечення розвитку особистості студента при розробці системи змісту інтенсивних технологій навчання; особливості організації навчання студентів в умовах нових педагогіних технологій


117. Проблеми освіти : науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України. Наук.-метод. центр вищ. освіти. – К.,2003. - Вип. 33 / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - 2003. - 316 с. - Йдеться про удосконалення концептуальних підходів до забезпечення якості практичної підготовки фахівців в України; вирішення проблеми проектування нормативних документів у сфері вищої освіти; про розвиток основних компонентів для організації дистанційного навчання в Україні; про проблеми організації виховної роботи серед студентів під час вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу.


118. Сікорський, П. Концепція розвитку профільного навчання у загальноосвітніх школах України / П. Сікорський // Освіта. - 2003. - №: 39, (27 серпня - 3 вересня). - С. 10


119. Сімеонова, В. Майбутнє - за громадянською освітою / В. Сімеонова // Рідна школа. - 2003. - N2. - С. 61


120. Самсонов, В. В. Моделі системної оптимізації формування виробничої програми / В В Самсонов, Т М Гуржій // Проблеми освіти / Ред. кол. В.Г. Кремень, Ред. кол. М.Ф. Степко, Ред. кол. К.М. Левківський, Ред. кол. В.І. Бондар, Ред. кол. М.І. Жалдак. - Київ, 2003. - Вип.30. - С. 203-208.


121. Сафонова, В. Вища освіта в Україні: необхідність наукового передбачення основних напрямів її розвитку / В. Сафонова // Вища освіта України. - 2003. - N2. - С. 41-45


122. Семенов, А. Вопросы завтрашней школе / А. Семенов // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N1. - С. 11-13


123. Стратегія реформування освіти в Україні : рекомендації з освітньої політики / М-во освіти і науки України, Програма розвитку Організацій Об'єднаних Націй, Міжнародний фонд "Відродження", Ін-т відкритого суспільства (Будапешт) ; Під заг. ред. В.П. Андрущенка. - Київ : К.І.С, 2003. - 296 с. - У книзі подано дослідження з аналізу освітньої політики в Україні. Публікація базується на світових підходах до визначення та розроблення варіантів розв'язання проблем освітнього сектора. Аналізуються сучасні тенденції розвитку освіти ХХІ ст, окреслюються можливі альтернативи, оцінюється їх перспективність щодо впровадження. Основну увагу приділено таким ключовим напрямам реформування освти: рівний доступ до якісної освіти, зміст та моніторинг якості, управління та фінансування.


124. Сучасні педагогічні технології : навчальна програма курсу / Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; Авт. колектив Н.І. Яковець, О.В. Аніщенко, Л.О. Дубровська та ін. – Ніжин, 2003. - 14 с.


125. Тименко, В. Освітня галузь "технології": стан і перспективи розвитку / В. Тименко // Школа першого ступеня: Теорія і практика : Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди / Редкол. В.П. Коцур (гол. ред.) та ін. - Переяслав-Хмельницький : Астон, 2003. - Вип. 7. - С. 98-103.


126. Токар Л. Чому і як освіта та виховання мають стати національними? / Токар Л., Шендеровський В. // Урядовий кур'єр. - 2003.-N63(4 квітня). - С.7.


127. Ульянова, О. Про стан освіти і науки Запорізької області у 2002/2003 н.р. та перспективи розвитку на 2003/2004 н.р. / О. Ульянова // Рідна школа. - 2003. - N11. - С. 3-5


128. Ульянова, О. Про стан освіти і науки Запорізької області у 2002/2003 навчальному році та перспективи розвитку на 2003/2004 навчальний рік / О. Ульянова // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N11. - С. 3-5.


129. Франчук, М. А. Кроки на шляху модернізації освіти і проект бюджету області на 2004 рік / М.А. Франчук // Педагогічний пошук : Науково-методичний вісник. - 2003. - N4(40). - С. 17-18


130. Фуллан, М. Силы перемен. Измерение глубины образовательных реформ / М. Фуллан // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N16. - С. 31-34


131. Хома, Т. Освітософія / Т. Хома // Рідна школа : Щомісячний науково-педагогічний журнал. - 2003. - N11. - С. 71-72.


132. Хриков, Є. Педагогічна наука в Україні: стан та напрями озвитку / Є. Хриков, О. Адаменко // Шлях освіти : Науково-методичний журнал. - 2003. - N4. - С. 2-7


133. Циганкова, Л. А. Шляхи розвитку інноваційних процесів на Дніпропетровщині / Л.А. Циганкова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N13/15. - С. 9-11


134. Черняк, І. Реформування потребує вся система освіти: від стиля відносин до очікуваних результатів / І. Черняк // Відкритий урок: розробки, технології, досвід : Науково-методичний журнал. - 2003. - N17/18. - С. 60-62


135. Чижевський Б. забезпечення виконання законодавства щодо розвитку загальної середньої освіти - основна передумова формування культурного, інтелектуального, технологічного потенціалу української нації / Чижевський Б. // Освіта України. - 2003.-N3-4(17 січня). - С.3,6.


136. Шумаєва, С. Медіа освіта: історичні та культурологічні аспекти розвитку / С. Шумаєва // Рідна школа. - 2003. - N5. - С. 70-72


137. Щербань, В. М. Напрями стратегічного розвитку вищого навчального закладу / В.М. Щербань // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України / Ред. В.И. Андрейцев, Ред. Б.І. Андрусишин, Ред. О.В. Бабкіна, Голов. ред. М.Л. Головко. - Київ : Курс, 2003. - Вип.1(20). - С. 107-111.

Див. 609, 924, 925, 946, 959, 5146, 5547.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   58

Схожі:

Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1997 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1998 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П....
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік: Покажчик літератури / Уклад. Н. І. Тарасова, Г.І. Шаленко.– К. Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія. 1996 рік: Покажчик літератури /Укл. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.: Нпу ім. М. П. Драгоманова,...
Педагогічна бібліографія iconУкраїнська педагогічна бібліографія
У45 Українська педагогічна бібліографія 1999: Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І. Тарасова, Е. В. Татарчук. – К.:...
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
move to 0-3102844
Педагогічна бібліографія iconПедагогічна бібліографія
move to 0-16937532
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи