175 книг до 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова icon

175 книг до 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова
Скачати 165.99 Kb.
Назва175 книг до 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова
Дата02.06.2012
Розмір165.99 Kb.
ТипДокументи
175 книг до 175-річчя НПУ імені М.П.Драгоманова


(Бібліографічний список)


 1. Наукові школи Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова /укл. : Г.І.Волинка, О.С.Падалка, Л.Л.Макаренко ; за заг. ред. В.П.Андрущенка. – 2-ге видання, допов. і перероб. - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. - 313 с. –(Серія “Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова”. До 175-річчя НПУ імені М.П.Драгоманова.
 1. Професори Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова: біобібліографічний довідник 1944-2009 рр. /укл.: Г.І.Волинка, О.С.Падалка, Л.Л.Макаренко; ред. рада : В.П.Андрущенко, ...В.П.Бех, ...Г.І.Волинка, ... О.С.Падалка та ін.; за заг. ред. В.П.Андрущенка [та ін.]. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – 407 с. –Серія “Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова”. (До 175 – річчя з дня заснування Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова).
 1. Андрущенко В.П. Наш університет : Дорога до Храму : до 175-річчя Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова /В.П.Андрущенко. – К., 2009. – 412 с.


х х х


 1. Андрущенко В.П. Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Волинська область / ред. рада: В.Г.Кремень, В.П.Андрущенко [та ін.]; авт.: Андрущенко В.П., Арцишевський Р.А., Бойчук П.М. [та ін. ]; АПН України. Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи. Інститут вищої освіти. - К.: Знання України, 2009. - 413 с.
 1. Андрущенко В.П. Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Житомирська область /ред. рада: В.Г.Кремень, В.П.Андрущенко [та ін.] ; авт.: Андрущенко В.П., Андрущенко І.Ф. [та ін.]; АПН України. Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи. Інститут вищої освіти.-К.: Знання України, 2009.491 с.
 1. Андрущенко В.П. Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Запорізька область /ред. рада: В.Г.Кремень, В.П.Андрущенко [та ін.] ; авт.: ...Андрущенко В.П., [та ін.]; АПН України. Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи. Інститут вищої освіти. - К.: Знання України, 2009.
 1. Андрущенко В.П. Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Автономна республіка Крим /ред. рада : В.Г.Кремень, В.П.Андрущенко [та ін.]; авт.: Андрущенко В.П., Багров М.В., Бекірова Е.Ш., Глузман О.В. [та ін.]; АПН України. Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи. Інститут вищої освіти. – К.: Знання України, 2009. – 295 с.
 1. Андрущенко В.П. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область / ред. рада : В.Г.Кремень, В.П.Андрущенко [та ін.]; авт. Прокопенко І.Ф., Андрущенко В.П., Астахова В.І. [та ін.] ; АПН України. Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи. Інститут вищої освіти. – К.: Знання України, 2009. – 431 с.
 1. Андрущенко В.П. Основи сучасної філософії освіти : навчальний посібник /В.П.Андрущенко, Д.І.Дзвінчук; Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Київ- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. – 456 с.
 1. Андрущенко В.П. Педагогіка вищої школи / [ авт.: В.П.Андрущенко, І.Д.Бех, І.С.Волощук, О.В.Глузман, Н.В.Гузій, Н.М.Дем’яненко [та ін. ]; за ред. В.Г.Кременя, В.П.Андрущенка, В.І.Лугового. – К.: Педагогічна думка, 2009. - 256 с.
 1. Андрущенко В.П. Под знаком вечности : Великие философы : учебное пособие /В.Андрущенко; рецензент Г.И.Волинка [и др.]; Московский государственный педагогический университет. - М. : МГПУ, 2009. - 467 с.
 1. Андрущенко В.П. Роздуми про освіту: статті, нариси, інтерв’ю /Андрущенко В.П. – 2–ге вид., допов. – К.: Знання України, 2008. – 819 с.
 1. Михальченко М. Україна розділена в собі : від Леонідії до Вікторії /М.Михальченко, В.Андрущенко; у 2-х томах. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – Т.1. – 490 с.
 1. Михальченко М. Україна розділена в собі : від Леонідії до Вікторії /М.Михальченко, В.Андрущенко; у 2-х томах. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – Т.2. – 458 с.
 1. Губерський Л. Філософія як теорія та методологія розвитку освіти /Губерський Л., Андрущенко В. – К.: МП Леся, 2008. – 516 с.
 1. Андрущенко В.П. Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навчальний посібник /В.П.Андрущенко, Т.І.Андрущенко, Г.І.Волинка [та ін.]; за ред. Г.І.Волинки. – К.: Каравела, 2009. – 368 с.
 1. Андрущенко В.П. Філософія освіти: навчальний посібник /Андрущенко В.П., Предборська І. - К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. - 329 с.
 1. Андрущенко В.П. Ціннісний дискурс в освіті в епоху глобалізації та інформаційної революції : вибрані публікації представників наукової школи академіка АПН України, доктора філософ. наук, професора, засл. діяча науки і техніки України Віктора Андрущенка /Міністерство освіти і науки України. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; [ передмова В.П.Андрущенка, с.10-14 ]. – К., 2009. – 550 с.
 1. Віктор Петрович Андрущенко : біобібліографічний покажчик : до 60-річчя від дня народження /упоряд. Н.І.Тарасова; наук. ред. Л.В.Савенкова; бібліогр. ред. Г.І.Шаленко ; Мін-во освіти і науки. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – К., 2009. – 123 с. – (Серія “Вчені НПУ імені М.П.Драгоманова).
 1. Англійська мова: підручник за модульно-рейтинговою технологією навчання (для рівня В 1+). частина IV; за заг. ред. А.В. Корольової - К., 2009. – 211 с.
 1. Бех В.П. Технократизм у дискурсі проблем вищої школи: монографія / Бех В.П., Малик І.В.- К., 2009. – 263 с.
 1. Бех В.П. Функціональна модель особистості: пошуки політикокультурних детермінант поведінки: монографія / Бех В.П., Шалімова Є.О.- К., 2009. – 255 с.
 1. Бех В. П. Саморегуляція соціального організму навчального закладу : монографія / В. П. Бех, Л. М. Семененко ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. - К., 2009. - 330 с.
 1. Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ імені М.П.Драгоманова (1990-1999 рр.) /укл. Н.І.Тарасова та ін.; Наукова бібліотека. – К., 2009. – Вип.5.- 422 с.
 1. Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників НПУ імені М.П.Драгоманова (2000-2007 рр.) /укл. Н.І.Тарасова та ін.; Наукова бібліотека. – К., 2009. –Вип.6. - 420 с.
 1. Болгарський А.Г. Педагогічна практика у загальноосвітніх навчальних закладах з предмету “Музика”: навч.-метод. посібник /Болгарський А.Г., Бодрова Т.О.– К., 2008. –130 с.
 1. Булах І.С. Психологія: комплекс типових навчальних програм / Булах І.С.,Волошина В.В., Ставицька С.О.- К., 2009.
 1. Варзар І.М. Політична етнологія в теоретичних і методичних акцентах та інтерпретаціях. - К., 2009.
 1. Вісник Інституту розвитку дитини: збірник наукових праць. Сер. Філософія. Педагогіка. Психологія / НПУ імені М.П.Драгоманова. –К., 2009. – Вип. 1. – 175 с.
 1. Вісник Інституту розвитку дитини: збірник наукових праць. Сер. Філософія. Педагогіка. Психологія / НПУ імені М.П.Драгоманова. –К., 2009. – Вип. 2. – 155 с.
 1. Вісник Інституту розвитку дитини: збірник наукових праць. Сер. Філософія. Педагогіка. Психологія / НПУ імені М.П.Драгоманова. –К., 2009. – Вип. 3. – 139 с.
 1. Вісник Інституту розвитку дитини: збірник наукових праць. Сер. Філософія. Педагогіка. Психологія / НПУ імені М.П.Драгоманова. –К., 2009. – Вип. 4. – 162 с.
 1. Вісник Інституту розвитку дитини: збірник наукових праць. Сер. Філософія. Педагогіка. Психологія / НПУ імені М.П.Драгоманова. –К., 2009. – Вип. 5. – 196 с.
 1. Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки підлітків. – К., 2009. - 224 с.
 1. Волинка Г.І. Картина світу ХХ століття : енциклопедизм як композиційний принцип. - К., 2009. – 211 с.
 1. Гребінник Л.В. Hцrverstehen: збірник аудіовправ з німецької мови / Гребінник Л.В. - К., 2009. - 111 с.
 1. Гудій С.О. Мистецтво, що з’єднує людей у часі та просторі: посібник з інтенсивного навчання англійської мови / Гудій С.О., Махінов В.М. - Київ, 2008. - 80 с.
 1. Гудій С.О. Порівняльна лексикологія. Співвідношення англійських, українських та російських ідіом / Гудій С.О., Махінов В.М. - К., 2009. – 51 с.
 1. Дивовижність : збірка студентської творчості / НПУ ім. М. П. Драгоманова ; голов. ред. Т. Михайлова ; упоряд. О. А. Грицюк, С. Русаков. - Київ, 2008. - 216 с.
 1. Дошкільна освіта: навчально-методичний комплекс /за ред. І.І. Загарницької. - К., 2009. - 344 с.
 1. Дубчак Л.С. Превентивний потенціал освіти: монографія / Дубчак Л.С.- К., 2009. - 250 с.
 1. Економіка природокористування : навчально-методичний посібник для студ. спец. 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Ю. А. Скиба, О. М. Лазебна ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2008. - 226 с.
 1. Євтух В.Б. Етнічність: глосарій / Євтух В.Б. - К., 2009.
 1. Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали зв.-наук. конф. викладачів університету за 2008 рік, (5-6 лютого 2009 р.). – К., 2009. – 264 с.
 1. Жадько В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика / Жадько В.О. – К., 2009. – Ч.1, ч.2.
 1. Жадько В.О. Етика журналістської творчості : конспект лекції / Жадько В.О. – К., 2009. – 34 с.
 1. Жалдак М.І. Математика з комп’ютером: посібник для вчителів. – 2-ге вид./ Жалдак М.І., Горошко Ю.В. [та ін.] - К., 2009. – 282 с.
 1. Жалдак М.І. Теорія ймовірностей і математична статистика: підручник для студ. фіз.-мат. спец. пед. ун-тів. -2-ге вид., перероб. і допов./ Жалдак М.І., Кузьміна Н.М., Михалін Г.О. – Полтава, 2009.- 500 с.
 1. Загальна психологія: підручник /О.В.Скрипченко та ін.-К., 2009.-464 с.
 1. Іванченко Р.М. Практикум з німецької мови для студентів-заочників гуманітарних спеціальностей / Іванченко Р.М. - К., 2009.
 1. Іванченко Р. М. Практичний курс німецької мови : посібник з інтенсивного навчання німецької мови (для студ. I -го курсу спец. Практична психологія") / Р. М. Іванченко ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2008. - 90 с.
 1. Івченко І.С. Розвиток дендрології у ХУШ-ХХ ст./ Івченко І.С. - К., 2009. - 287 с.
 1. Кудіна Т.М. Українська мова як іноземна (початковий курс) / Кудіна Т.М. - К. , 2009.
 1. Кушинська Л.А. Звичаєве право та його еволюція у східнослов’янському суспільстві VІ-ХІ ст./ Кушинська Л.А. - К. , 2009.
 1. Лекції з політології: навч.-метод. посібник/ авт. Бабкін В.Д., Бабкіна О.В.; за ред. О.Бабкіної, В.Горбатенка. - К., 2009. - Вип. 1. –332 с.
 1. Лобода Т.М. Український правопис. Лекційний курс і практичні заняття: навч.-метод. посібник / Лобода Т.М. – К., 2009. – 35 с.
 1. Луценко І. О. Теоретичні та методичні засади розвитку комунікативно-мовленнєвої сфери дитини. Від народження до 6 років: монографія /Луценко І. О. - К., 2009. - 290 с.
 1. Матвієнко О. Підготовка майбутніх учителів до педагогічної взаємодії /Матвієнко О. – К.: НПУ, 2009. – 384 с.
 1. Мацько Л.І. Українська мова в освітньому просторі: навч. посібник /Мацько Л.І. – К., 2009. – 607 с.
 1. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка : зб. наук. праць. - К. : НПУ, 2009. – Вип. 1. – 274 с.
 1. Мозгова Г.П. Психосоматичні захворювання у дітей та підлітків. Діагностика та реабілітація / Мозгова Г.П. - К. : НПУ, 2009.^

Навчально-методичні комплекси:

 1. Комплекс типових навчальних програм для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності «Українська мова та література» /за ред. А.В.Висоцького (у двох частинах). – К., 2009.

 2. НМК Корекційна освіта. Олігофренопедагогіка /Колесник І.П. - К., 2009.
 1. НМК фахової підготовки бакалаврів : 03.01 Соціально-політичні науки, 6.030102 Психологія (спеціальна, медична) / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ред. Л. М. Руденко. - К., 2008. - 301 с.
 1. НМК з курсу “Основи економічної теорії / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; упоряд. В.В.Радченко та ін. - К., 2009. - 86 с.
 1. НМК фахової підготовки бакалаврів напряму : 6.010105. Корекційна освіта. Тифлопедагогіка і спеціальна психологія / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ред. Є. П. Синьова, С. В. Федоренко. - К., 2008. - 348 с.
 1. НМК фахової підготовки бакалаврів спеціальності 6.020301. Філософія (практична психологія) / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ред. Г. І. Волинка, І. І. Дробот, Л. В. Долинська. – К., 2008. - 474 с.
 1. НМК фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та маістрів за спеціальностями 8.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 " Історія України" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ред. В. Й. Борисенко. - К., 2009. - 239 с.
 1. НМК. 8.000005 - Педагогіка вищої школи : учебно-методический комплекс. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ред. Н. М. Дем'яненко. - Київ , 2008. - 166 с.
 1. НМК з дисциплін практичної психології та психотерапії : для підгот. студ. спец. 6.030102 - Психологія, ОКР - "бакалавр". / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ред. Н. І. Пов'якель. - К., 2009. - Ч.1. - 336 с.
 1. НМК з дисциплін практичної психології та психотерапії : для підгот. студ. спец. 7.030102, 8.030102. Психологія, ОКР - "спеціаліст", "магістр" / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ред. Н. І. Пов'якель. - К. , 2009. - Ч. 2. - 278 с.
 1. НМК з напряму підготовки: 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини, спеціальність : 6.010201 Фізичне виховання /М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ред. О. В. Тимошенко. - К. , 2008. - 242 с.
 1. НМК з дисципліни «Вступ до перекладознавства» /укл. Глєбова Ю.А.- К., 2009. – 38 с.
 1. НМК фахової підготовки бакалаврів 6.040104 «Географія»: за ред. Покася В.П., Щабельської В.Г., Міхелі С.В., Ковтуна В.В. - К., 2009. - Ч.1. – 215 с.
 1. НМК фахової підготовки бакалаврів : зб. навчальних програм для студ. спец. 6.070800 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Ч.1. / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова – К., 2008. – 242 с.
 1. НМК фахової підготовки бакалаврів : для спец. 8.000005-Педагогіка вищої школи : учебно-методичний комплекс. / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. –К., 2008. –Ч.1. - 166 с.
 1. НМК фахової підготовки бакалаврів : для спец. 6.020107. Туризм: учебно-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів: зб. навч. програм / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. –К., 2008. –301 с.
 1. НМК фахової підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.020301. Культурологія (практична психологія / за ред Дробота І.І.- К., 2009.
 1. НМК фахової підготовки бакалаврів. зб. навч. програм для студ. спец. 6.040102 “Біологія”: зб. навч. програм для студ. / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова . – К., 2009. – 245 с.
 1. НМК фахової підготовки бакалаврів. зб.навч. програм для студ. спец. 6.030100 “Релігієзнавство (практична психологія)”: зб. навч. програм для студ. / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова . – К. , 2008. – 473 с.
 1. НМК з дисциплін практичної психології та психотерапії 6.030102 “Психологія, ОКР” бакалавр / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова . – К., 2009. – Ч. 1. - 336 с.
 1. НМК з дисциплін практичної психології та психотерапії 6.030102 “Психологія, ОКР” магістр / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова . – К., 2009. – Ч. 2. - 278 с.
 1. НМК фахової підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.020301. Філософія (суспільствознавство) /за ред. Дробота І.І.- К. , 2009.
 1. НМК фахової підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.020301. Філософія (практична психологія) / за ред. Дробота І.І. – К. , 2009.
 1. НМК фахової підготовки бакалаврів. Туризм 6.020107/Обозний В.В. - К. , 2009.
 1. НМК “Корекційна освіта. Сурдопедагогіка” / Фомічова Л.І.- К., 2009.
 1. НМК : збірник навчальних програм для студентів напряму підготовки 6.040101 Хімія / В. С. Толмачова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К. , 2008. - Ч. 1. - 178 с.

х х х


 1. Наукові записки НПУ імені М.П.Драгоманова. – К., 2009. - Вип. 78.
 1. Нова парадигма. – К., 2009. - Випуск 83. – 226 с.
 1. Нова парадигма. – К., 2009. - Випуск 84. – 244 с.
 1. Нова парадигма. – К., 2009. - Випуск 85. - 256 с.
 1. Нова парадигма. – К., 2009. - Випуск 86. – 248 с.
 1. Нова парадигма. – К., 2009. - Випуск 87. – 249 с.
 1. Нова парадигма. – К., 2009. - Випуск 88. – 234 с.
 1. Нова парадигма. – К., 2009. - Випуск 89. – 244 с.
 1. Нова парадигма. – К., 2009. - Випуск 90. – 224 с.
 1. Патинок О.П. Формування відповідальності як професійно значущої якості майбутнього соціального працівника. Соціально-психологічний тренінг. - К., 2009.- 102 с.
 1. Підготовка вихователя до розвитку особистості дитини в дошкільному віці : монографія/ за заг. ред. І.І. Загарницької; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2009. - 310 с.
 1. Підсумки проведення року мовних стратегій в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (2008-2009 н.р.) /Інститут іноземної філології; Гончаров В.І. та ін. – К., 2010. - 20 с.
 1. Плазовська Л.В. Декоративне мистецтво / Плазовська Л.В. - К., 2009.
 1. Плиска О.І. Фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем /Плиска О.І. - К., 2009. – 283 с.
 1. Практична психологія : комплекс типових навчальних програм (для підготовки студентів спеціальності 6.030102, 7.030102, 8.030102 "Психологія" за кредитно-модульною та модульно-рейтинговою системами) : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ред. Н. І. Пов'якель. - 2-ге вид., уточн. та допов. - Київ, 2008. - 346 с.
 1. Практична психологія : комплекс типових навчальних програм (для підготовки студентів спеціальності 7.010107 "Практична психологія" за кредитно-модульною та модульно-рейтинговою системами) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ред. В.І.Бондарь. - Київ, 2009. –Вип.1. - 204 с.
 1. Практична психологія: комплекс типових навчальних програм (для підготовки студентів спеціальностей 7.010107 «практична психологія», 8.010107 «Практична психологія») /Зубалій Н.П. - К. , 2009.
 1. Практична психологія в системі вищої освіти: теорія, результати досліджень, технології: монографія / за ред. Пов’якель Н.І. – К., 2009.
 1. Психологія : комплекс типових навчальних програм : навч. посібник /І.Булах та ін. – К., 2008. – 243 с.
 1. П’яті юридичні читання: проблеми верховенства права: теорія і практика. – К., 2009. – 493 с.
 1. Розвиток дитини-дошкільника: сучасні підходи та освітні технології : монографія / за ред. І.І. Загарницької. – К. , 2009.Наукові часописи НПУ імені М.П.Драгоманова:


 1. Серія 1. Фізико-математичні науки. Випуск 7.- К., 2008. – 244 с.
 1. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Вип. 6. – К., 2008.- 182 с.
 1. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Вип.7(24) . – К., 2009. – 221 с.
 1. Серія 4. Географія і сучасність. Випуск 19. – К., 2008. – 203 с.
 1. Серія 4. Географія і сучасність. Випуск 20. - К., 2009. – 155 с.
 1. Серія 4. Географія і сучасність. Випуск 21. - К., 2009. – 224 с.
 1. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 11. – К., 2008. – 356 с.
 1. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 12. – К., 2008. – 355 с.
 1. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 13. – К., 2008. – 248 с.
 1. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 14. – К., 2009. – 293 с.
 1. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 15. – К., 2009. - 181 с.
 1. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 16. – 2009. – 266 с.
 1. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 17. – К., 2009.
 1. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 18. – К., 2009.
 1. Серія 6. Історичні науки. Вип. 5. – К., 2008. – 313 с.
 1. Серія 6. Історичні науки. Вип. 6. – К., 2008. – 424 с.
 1. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. Випуск 18(31). – К., 2008. – 324 с.
 1. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. Випуск 19(32). – К., 2009.
 1. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. Випуск 20(33). – К., 2009. – 344 с.
 1. Серія 8. Філологічні науки. Випуск 2. – К., 2009. – 256 с.
 1. Серія 8. Філологічні науки. Випуск 3. - К., 2009. – 258 с.
 1. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. Випуск 3. - К., 2008. - 268 с.
 1. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. Випуск 4. – К., 2009. – 286 с.
 1. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. Випуск 4.- К., 2008. – 467 с.
 1. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. Випуск 5. – К., 2009. – 285 с .
 1. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. Управління. Випуск 7 . – К., 2008. – 221 с.
 1. Серія 11. Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка.

Управління. Випуск 8. – К., 2009. 1. Серія 12. Психологічні науки. Випуск 21(45). – К., 2009. – 170 с.
 1. Серія 12. Психологічні науки. Випуск 22(46). – К., 2008. – 244 с.
 1. Серія 12. Психологічні науки. Випуск 23(47). – К., 2008. – 269 с.
 1. Серія 12. Психологічні науки. Випуск 24(48). – К. , 2008. – 256 с.
 1. Серія 12. Психологічні науки. Випуск 25(49). – К., 2009.- 211 с.
 1. Серія 12. Психологічні науки. Випуск 26(50, ч.1). – К. , 2009. – 434 с.
 1. Серія 12. Психологічні науки. Випуск 26(50, ч.2). – К., 2009. – 214 с.
 1. Серія 12. Психологічні науки. Випуск 27(51). – К., 2009. – 281 с.
 1. Серія 14. Теорія та методика мистецької освіти. Випуск 6(11). – К., 2008. – 106 с.
 1. Серія 14. Теорія та методика мистецької освіти. Випуск 7(12). – К., 2009. – 256 с.
 1. Серія 14. Теорія та методика мистецької освіти. Випуск 8(13). – К. , 2009. – 239 с.
 1. Серія 15. Теорія і практика навчання та виховання. Випуск 4. – К., 2008. - 126 с.
 1. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Випуск 8(18). – К. , 2009. - 175 с.
 1. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Випуск 9. – К., 2009. - 216 с.
 1. Серія 16. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізкультура і спорт).- Вип.4. – К., 2009.
 1. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Випуск 8. – К., 2008. - 189 с.
 1. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Випуск 10. – К. , 2009.
 1. Серія 18. Економіка і право. Випуск 7. – К., 2009. – 196 с.
 1. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Вип.9. – К., 2008. – 215 с.
 1. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Вип.12. – К.,2008. – 170 с.
 1. Серія 20. Біологія. Вип. 2.- К., 2008. - 153 с.
 1. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Випуск 1. – К., 2009. – 157 с.
 1. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Випуск 2. – К., 2009. – 109 с.х х х 1. Самостійна робота з курсу “Фізична і колоїдна хімія” : графічно-розрахункові завдання, задачі, контрольні питання, тести /В.А.Богатиренко, С.О.Михалюк. – К., 2009. – 264 с.
 1. Сичевська Н.С. Основи електротехніки : навч. посібник. – К., 2009. – 169 с.
 1. Соціальна педагогіка: підручник /за ред. А.Й.Капської. -К., 2009.-488 с.
 1. Тимошенко О.В. Оптимізація професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури : монографія / Тимошенко О.В. – К., 2008. –421 с.
 1. Ткаченко Н.В. Вища математика: навч. посібник. – К., 2009. - Ч.2. – 148 с.
 1. Ткаченко Н.В. Вища математика: навч. посібник. – К., 2009. - Ч.3.- 240 с.
 1. Ткаченко Т.В. Засоби стилізації розмовності в прозі Михайла Стельмаха : монографія / Ткаченко Т.В. - К. , 2009. – 178 с.
 1. Фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем : навчальний посібник для студ. вищ. навч. пед. закладів / О. І. Плиска ; [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. - К., 2009.-285 с.
 1. Хорошуха М.Ф. Спортивна медицина: навчальний посібник /Хорошуха М.Ф., Приймаков О.О. - К. , 2009.
 1. Хорошуха М.Ф. Основи здоров’я: навчальний посібник /Хорошуха М.Ф., Приймаков О.О., Ткачук В.Г. - К. , 2009.
 1. Хрипко С.А. Аксіокультурологічний дискурс освітнього феномену: цінне, ментальне, національне, наукове: навч.-метод. посібник / Хрипко С.А. . – К., 2009. - 402 с.
 1. Хрипко С.А. Етнокультурна царина духовно-релігійних обрисів української ментальності: усталеності та інновації : монографія /Хрипко С.А. – К., 2009. - 150 с.
 1. Хроніка’2000. Вип. 79 : Михайло Драгоманов – дослідник всесвітньої історії, політик і людина /авт. проекту А.В.Толстоухов, В.П.Андрущенко [З когорти творців суспільної думки (постать Михайла Драгоманова в українській історії) /А.Толстоухов, В.Андрущенко]. – К.: Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2009. – 462 с.
 1. Шевчук С. Ділова українська мова. Дистанційний курс / С.Шевчук, І. Клименко. - К. , 2009. - 79 с.
 1. Шульженко Д.І. Основи психологічної корекції аутистичних порушень у дітей: монографія / Шульженко Д.І. – К., 2009. – 385 с.
 1. Щолокова О.П. Методика викладання світової художньої культури: підручник / Щолокова О.П. – К., 2008. - 288 с.
 1. Ярошенко А.О. Потенціал і ефективність освітньо-інформаційної політики / Ярошенко А.О. – К., 2009. – 256 с.Наукова бібліотека

Схожі:

175 книг до 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова icon175 книг до 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова
move to 0-3102903
175 книг до 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені М. Драгоманова
Нпу імені М. П. Драгоманова відзначає своє 175 ти річчя. Запрошуємо представників засобів масової інформації на урочисті заходи
175 книг до 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова iconНаціональний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотека До 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова
Редакційна колегія: к п н. Л. В. Савенкова (відп ред.), засл працівник культури України Е. В. Татарчук, к п н. Л. Л. Макаренко, О....
175 книг до 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова iconНаціональний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова Наукова бібліотека До 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова
Редакційна колегія: к п н. Л. В. Савенкова (відп ред.), засл працівник культури України Е. В. Татарчук, к п н. Л. Л. Макаренко, О....
175 книг до 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені Михайла драгоманова
Шановні журналісти! Запрошуємо вас на урочистості з нагоди 175-річчя з дня заснування Національного педагогічного університету імені...
175 книг до 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова iconПрофесор Іван Тихонович Горбачук Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності Київ 2008
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
175 книг до 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова iconПрофесор Іван Тихонович Горбачук Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності Київ 2008
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
175 книг до 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова iconРішенням Вченої ради нпу імені М. П. Драгоманова (протокол №3 від 03 листопада 2011 року) І
Нова редакція розділу 5 Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу «Організація І проведення контролю...
175 книг до 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова iconМ. П. Драгоманова Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту іноземної нпу ім. М. П. Драгоманова філології Протокол
Вступний іспит з російської мови в нпу імені М. П. Драгоманова проводиться у формі тестування
175 книг до 175-річчя нпу імені М. П. Драгоманова iconЗвіт про роботу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік Київ 2006 м іністерство освіти І науки України
Нпу імені М. П. Драгоманова за 2005/2006 навчальний рік / Укл. Г. М. Бойко, Т. А. Жижко, І.І. Загарницька, Л. Л. Макаренко, Ю. Л....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи