Монография 256 с icon

Монография 256 с
Скачати 151.62 Kb.
НазваМонография 256 с
Заголовок
Дата31.05.2012
Розмір151.62 Kb.
ТипМонография

Перелік публікацій кафедри менеджменту за 2007 рік


з/п

Автор


Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано, Видавництво

Вид роботи (навч. посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)

Рік видання

Умов. друк. арк.

1.

Козаченко А.В.,

Воронкова А.Э.,

Рамазанов С.К.,

Хлапенов Л.Е.

Современные технологии управления промышленным предприятием
Издательство Либра, г. Киев

Монография

256 с.

2007

20,6

2.

Козаченко А.В.,

Погорелов Ю.С.,

Хлапенов Л.Е.,

Макухін Г.А.

Управління затратами підприємства
Издательство Либра, г. Киев

Монография

320 с.

2007

25,8

3.

Козаченко А.В.

Адаптивна реакція підприємства: сутність, види та показники

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 135-142.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,35

4.

Козаченко А.В.,

Лихолобов Е.А.

Вплив моделі організаційної поведінки на прийняття управлінських рішень

Вісник Хмельницького національного університету. – №3. Т.1. – С. 17-22.

Видавництво ХНУ, м. Хмельницьк

Стаття

2007

0,51

5.

Козаченко А.В.,

Лихолобов Е.А.

Модель організаційної поведінки підприємства: призначення та загальні вимоги

Прометей. Регіональний збірник наукових праць з економіки. – С. 44-51.

Видавництво Юго-Восток ЛТД, м. Донецьк:

Стаття

2007

0,44

6.

Козаченко А.В.,

Янчук Г.І.

Ідеологія використання вартісного підходу в управлінні виробничими малими підприємствами

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18. – 135-142.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,5

7.

Козаченко А.В.,

Пономарьов В.П.

Адаптація підприємства як спосіб забезпечення його економічної безпеки


Матеріали ІУ Регіональної науково-практичної конференції „Економічна безпека сучасного підприємства”. – С. 6-10.

Видавництво ВНТУ, м. Вінниця

Тези

2007

0,3

8.

Козаченко А.В.,

Лихолобов Е.А.

Організаційна поведінка як чинник ефективності менеджменту

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні”. – С. 132-134.

Видавництво КНТЕУ, м. Київ

Тези

2007

0,1

11.

Ляшенко О.М.,

Овчаренко Є.І.

Дилема „комплексність – точечність” в оцінці соціально-економічної безпеки підприємства

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 42-48.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,4

12.

Ляшенко О.М.
^
Конвергенція в забезпеченні соціально-економічної безпеки підприємств
Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку (до сторіччя від дня народження д.е.н., професора С.М. Бухала)”.– С. 304-306.

Видавництво КНЕУ, м. Київ

Тези

2007

0,1

13.

Ляшенко О.М.

Погорєлов Ю.С.

Використання показників затрат в оцінці соціально-економічної безпеки підприємства

Сборник научных трудов национальной академии природоохранного и курортного строительства. Экономика и управление. № 2. – С. 79-85.

Издательство нац. академии природоохранного и курортного строительства, г.Симферополь

Стаття

2007

0,34

14.

Ляшенко О.М.

Концептуальні підходи до забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства

Тези доповідей науково-практичної конференції Організаційно-правові аспекти та економічна безпека сучасного підприємства”, – С. 16-19.

Видавництво ВНТУ, м. Вінниця

Тези

2007

0,15

15.

Ляшенко О.М.

Дефініції соціально-економічної безпеки підприємства

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 179-187.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,5

16.

Ляшенко О.М.

Абашкіна М.А.

Забезпечення соціально-економічної безпеки банківської установи

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18. – С. 6-15.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,7

17.

Ляшенко О.М.

Забезпечення соціально-економічної безпеки в умовах глобалізації

Вісник Тернопільського національного економічного університету. Матеріали ХІІ міжнародної наукової конференції „Проблеми економічної інтеграції України до Європейського Союзу: світові економічні кризи”. – С. 22-30.

Видавництво Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

Стаття

2007

0,38

18.

Ляшенко О.М.

Globalization and international economic security

Збірник наукових праць науково-дослідного Інституту міжнародної наукової асоціації світової економіки і політики, – С. 133-142.

Видавництво Інституту міжнародної наукової асоціації світової економіки і політики, Німеччина

Стаття

2007

0,42

19.

Ляшенко О.М.

Організаційно-кадрове забезпечення економічної безпеки підприємства

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Управлінський потенціал у системі економічного розвитку”. Луганськ – Алушта – С. 89-90.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Тези

2007

0,16

20.

Ляшенко О.М.

Управління ефективністю діяльності як ендогенне поле економічної безпеки підприємства

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18. – С. 143-150.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,5

21.

Ткаченко Н.Э.

Особенности формирования мотивационной сферы учебной деятельности студента и её влияния на мотивацию в процессе обучения

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 275-281.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,5

24.

Христенко Л.М.

Аналіз використання методів оцінки ефективності управління підприємством

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 161-172.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,6

25.

Христенко Л.М.

Передумови комплексної оцінки ефективності управління підприємством

Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції „Університет і регіон”. – С. 149-152.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,3

26.


Иванов В.Л.

Автономов С.В.

Гончаров В.Н.,

Управление финансовой деятельностью инвестиционной компании
Издательство СПД Куприянов В.С., г. Донецк

Монография

200 с.

2006

11,6

27.

Иванов В.Л.

Организация управления экономической устойчивостью предприятия на основе совершенствования его организационной структуры управления.
Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Монография

150 с.

2007

8,7

28.


Іванов В.Л.

Гончаров В.М.,

Прогнозування динаміки фінансово-економічних показників і удосконалення управління економічною стійкістю промислового підприємства

Журнал СНУ ім. В. Даля. Схід №6 (78) листопад-грудень 2006 р.– С. 64-68.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2006

0,3

29.

Иванов В. Л.

Экономическая устойчивость предприятий как фактор обеспечения устойчивого функционирования и развития региона

Журнал Економiст №8, серпень 2007р. – С. 46-48.

м. Київ

Стаття

2007

0,2

30.

Иванов В.Л.

Система адаптивного управления экономической устойчивостью промышленных предприятий

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 21-28.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,5

31.

Иванов В.Л.

Организационное обеспечение процесса управления экономической устойчивостью

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18. – С. 97-104.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,4

41.

Колосов А.Н.

Распознавание образов организационной динамики предприятий

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 102-113.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття


2007

0,7

42.

Колосов А.Н.

Организационная устойчивость предприятия как фактор его экономической безопасности

Матеріали ІV Регіональної науково-практичної конференції „Організаційно-правові аспекти та економічна безпека сучасного підприємства”. В 2-х частинах. 23 березня 2007. – С. 110-115.

Видавництво ВНТУ, м. Вінниця

Тези

2007

0,3

43.

Колосов А.Н.

Кризис и достижения менеджмента адаптивного развития (на примере предприятий Луганской области)

Журнал Економiст №8, серпень 2007р. – С. 38-41.

м. Київ

Стаття

2007

0,2

44.

Колосов А.Н.

Концепция адаптивной организации деятельности предприятия

Тези ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка і менеджмент – 2007: сучасні проблеми управління розвитком підприємства”, 24-27 жовтня 2007. – С. 66-68.

Видавництво Дніпропетровського національного університету, м. Дніпропетровськ

Тези

2007

0,2

45.

Колосов А.Н.

Концепция адаптивной организации деятельности предприятия

Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 231. Том 2. – С. 268-279.

Видавництво Дніпропетровського національного університету, м. Дніпропетровськ

Стаття

2007

0,2

46.

Колосов А.Н.

Современный тезаурус менеджера при решении задач организационного поведения предприятий

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції „Управлінський потенціал у системі економічного розвитку”. Луганськ-Алушта. – С. 64-66.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Тези

2007

0,2

47.

Колосов А.Н.

Современная организационная парадигма деятельности предприятия

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 90-128.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

2,4

48.

Гуськова О.В.

Особливості організаційної культури підприємства: сутність, рівні, елементи

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 200-207.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,6

64.

Ладыко И.Ю.

Проблемные аспекты внедрения процессного управления

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (І). – С. 148-153.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,5

65.

Ладыко И.Ю.

Анализ базовой терминологии процессного управления

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 45-62.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

1,2

66.

Ладыко И.Ю.

Проблемно-ориентированное обучение менеджеров

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 18. – С. 245-251.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

0,4

70.

Кривуля П.В.

Недостатки терминологии как препятствие становлению концепции управления расходами самостоятельно от управления затратами

Збірник наук. праць СНУ ім. В. Даля. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. № 17 (ІІ). – С. 151-178.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

Стаття

2007

2,1

Схожі:

Монография 256 с iconМонография 256 с
move to 0-312168
Монография 256 с iconМонография 256 с
Вид роботи (навч посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Монография 256 с iconМонография 256 с
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Монография 256 с iconМонография 256 с
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Монография 256 с iconКонкурс Молодих модельєрів-дизайнерів костюма «Печерські каштани»
Вул. Немировича-Данченка, 2, корп. 1, к. 508а, м. Київ, 01011. Тел.: 256-21-12; 256-84-29
Монография 256 с iconКонкурс молодих модель’єрів-дизайнерів "Сузір’я "Каштан"- 2010
Вул. Немировича-Данченка, 2, корп. 1, к. 508а, м. Київ, 01011. Тел.: 256-21-12; 256-84-29
Монография 256 с iconН. Я. Крижановська Монография «Формирование открытых архитектурных пространств в центре г. Харькова» Харків хнамг-2010. Монография
Монография «Формирование открытых архитектурных пространств в центре г. Харькова»
Монография 256 с iconЛ. П. Панова проблемы современой архитектуры монография
Проблемы современной архитектуры: монография / Л. П. Панова; Харк нац акад город хоз-ва – Х.: Хнагх, 2011
Монография 256 с iconМонография Волгоград «Парадигма» 2010
Специфичность универсального: идея справедливости в лингвокультуре: монография. Волгоград: Парадигма, 2010. – 299 с
Монография 256 с iconМонография Волгоград «Парадигма» 2011
Что есть человек и что польза его: идея смысла жизни в лингвокультуре: монография. Волгоград: Парадигма, 2011. – 203 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи