Монография 464 с icon

Монография 464 с
Скачати 453.2 Kb.
НазваМонография 464 с
Сторінка1/3
Заголовок
Дата31.05.2012
Розмір453.2 Kb.
ТипМонография
  1   2   3

Перелік публікацій кафедри менеджменту за 2009 рік


з/п

Автор


Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано, Видавництво

Вид роботи (учб. посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)

Рік видання

Умов. друк. арк.

1.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф.

Погорелов Ю.С. к.е.н., доц. каф. менеджменту ЗЕД

Социально-экономическое развитие Украины и ее регионов: проблемы науки и практики / Под ред. В.С. Пономаренко, Н.А. Кизима и Е.В. Раевневой.

ISBN 978-966-8177-50-7
Видавництво ФЛП Либуркина Л.М.; ИД "ИНЖЭК", м. Харків.

монография

464 с.

2009

29

2.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф.

Макухін Г.А. к.е.н., асистент

Погорелов Ю. С. к.е.н., доц. каф. менеджменту ЗЕД

Трансакційні витрати в українській економіці

Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 19. – С. 135-140.

Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет", м. Київ.

стаття

(фахова)

2009

0,37


3.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф.,

Ляшенко О. М. к.е.н., доц.

Декомпозиція управління економічною безпекою підприємства

Вісник Хмельницького національного університету. – №. 4. Т.2. – С. 34-38.

Видавництво ХНУ, м. Хмельницький

стаття

(фахова)

2009

0,35


4.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф.,

Рубанов М. Н. студ.

гр. УП-151

Область применения СVP-анализа в управленческом учёте предприятия


Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 21. Ч.2. – С. 107-116.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ.

стаття

(фахова)

2009

0,76


5.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф.,

Алєйніков А. А. к.е.н., доц. каф. фінансів,

Бондаренко С. С. аспірант

Маркетингові засади менеджмент-освіти

Менеджер. Вісник Донецького державного університету управління. –
№ 3(49). – С. 138-140.

Видавництво ДДУУ, м. Донецьк

стаття

(фахова)

2009

0,15

6.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф.

Трансакційні витрати підприємства: проблемний аспект


Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції „Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія і практика". 26-27 травня 2009 р. – С. 67-68.

Видавництво: Волинський університет імені Леси Українки, м. Луцьк

тези

2009

0,1


7.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф.,

Бондаренко С. С. аспірант

Трансакційні витрати у системі бережливого виробництва


Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Інституціональні аспекти функціонування трудового потенціалу” (4-6 травня 2009). – С. 96-98.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ.

тези

2009

0,1

8.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф.

Формування трансакційних затрат підприємства

Материалы ІV Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и молодых ученых «Современные технологии управления предприятием и возможности использования информационных систем: состояние – проблемы, перспективы». (27-28 марта 2009). – С. 15-16.

Видавництво: ОНУ им. И.И. Мечникова, м. Одесса

тези

2009

0,1

9.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф.

Лихолобов Е. А. старший викладач Стаханівського відділення ІПДО

Технології роботи з персоналом: умови розробки та застосування

ІІ міжнародна науково-практична конференція „Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення", 8-9 жовтня 2009 р. – С. 336-339.

Видавництво ТНЕУ, "Економічна думка", м. Тернопіль

тези

2009

0,2

10.

Колосов А.Н. к.е.н., доц.

Парадигма организационного поведения предприятия в переменной среде

VI Международная научно-практическая конференция „Актуальные проблемы управления бизнесом, предприятиями и проектами", тезисы докладов, – С. 103-104.

Видавництво ХАІ, м. Харків.

тези

2008

0, 07

11.

Колосов А.Н. к.е.н., доц.

Обоснование уровня самостоятельности и выделения подразделений в процессе вывода предприятия из кризиса

Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імен Володимира Даля. №15.– С. 198-205.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ.

стаття

(фахова)

2009

0,44

12.

Колосов А.М. к.е.н., доц.,

Ляшенко О.М. к.е.н., доц.


Адаптивна організація діяльності щодо забезпечення економічної безпеки підприємства

Управління розвитком. Збірник наукових статей. № 8. – С. 63-64.

Видавництво ХНЕУ, м. Харків.

стаття

(фахова)


20090,12

13.

Колосов А.Н. к.е.н., доц.

Кучеренко С.К. к.е.н., доц. Дніпропетровський національний університет

Организационная настройка деятельности предприятия в условиях кризиса

Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць.–Випуск 250: В 9 т.—Т. IХ. – С. 2184-2192

Видавництво ДНУ, м. Дніпропетровськ

стаття

(фахова)

2009

0,5

14.

Колосов А.Н. к.е.н., доц.

Задачи организационного поведения предприятий в условиях кризиса

Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 21. Ч. 1. – С. 131-138.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ.

стаття

(фахова)

2009

0,5

15.

Логачева С.С. асистент

Роль некомерційних недержавних організацій у реалізації державної регуляторної політики

Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 21. Ч. 1. – С. 174-179.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ.

стаття

(фахова)

2009

0,33

16.

Логачева С.С. асистент

Аналіз факторів, від яких залежить реалізація некомерційними недержавними організаціями напрямів сприяння діяльності малих підприємств

Спецпроект: аналіз наукових досліджень: мат. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 липня 2009 р. – С. 58-60.

Видавництво ПДАБА, м. Дніпропетровськ.

тези

2009

0,14

17.

Мельник Н.А., асистент

Процес реалізації комплексу стратегій промислового підприємства

Вісник Східноукраїнського національного університету.: наук. журнал. №10(140). – С. 157-160.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ.

стаття

(фахова)

2009

0,221


18.

Мельник Н.А., асистент

Умови та етапи реалізації стратегії підприємства


Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції: „Стратегія інноваційного розвитку економіки та актуальні проблеми менеджмент-бізнес освіти”. – С. 155-158.

Видавництво національного аерокосмічного університету ім. Н.Є. Жуковського. м. Харків.

тези

2009

0,108


19.

Мельник Н.А., .асистент

Використання процесно-орієнтованого підходу в стратегічному управлінні підприємствами

Материалы седьмой всеукраинской научно-практической конференции студентов, аспирантов, докторантов. – С. 321-323.

Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского м. Симферополь.

тези

2009

0,125


20.

Мельник Н.А., асистент

Реалізація стратегічного управління на підставі використання стратегічного потенціалу промислового підприємства

Матеріали VI Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих вчених і студентів: „Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери”. Том II. – С. 37-38.

Донецький національний технічний університет. м. Донецьк

тези

2009

0,112


21.

Иванов В.Л. к.е.н., доц.

Экономическая устойчивость как фактор обеспечения эффективности предприятий

Матеріали I-ої Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки” СНУ ім. В. Даля, – С. 425-427.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ.

тези

2009

0,2

22.

Иванов В.Л. к.е.н., доц.

Модель выбора мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования предприятия

Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 21. Ч. 1. – С. 167-174.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ.

стаття

(фахова)

2009

0,5

23.

Рибнікова Н.О., аспірантка

Цільові установки діяльності підприємства та їх відображення системами планових показників

Економіка і прогнозування,
№ 2. – С. 119-128.

Видавництво: Інститут економіки та прогнозування НАНУ, м. Київ

стаття

(фахова)

2009

0,64

24.

Rybnikova N. аспірантка, Rybnikov S. аспірант каф. екології і садово-паркового господарства Нац. педагогічного унів-ту ім. Т. Шевченка

The personnel's rethinking extensive growth policy as a basic for corporate sustainability accounting

Papers from the 5th International conference "EMAN 2009: Environmental Accounting – Sustainable Development Indicators". – Електронний носій.

Prague, Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem

стаття


2009

0,46

25.

Рибнікова Н.О., аспірантка

Виокремлення критеріїв, побудова класифікації та оцінка потенційної ємності множини систем планових показників діяльності підприємства різних управлінських традицій: індуктивний підхід (частина І)

Економіка. Менеджмент. Підприємництво : Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 21 (І), – С. 116-122.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

стаття

(фахова)

2009

0,45


26.

Рибнікова Н.О., аспірантка

Виокремлення критеріїв, побудова класифікації та оцінка потенційної ємності множини систем планових показників діяльності підприємства різних управлінських традицій: індуктивний підхід (частина ІІ)

Економіка. Менеджмент. Підприємництво : Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Вип. 21 (ІІ) – С. 122-129.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ

стаття

(фахова)

2009

0,63


27.

Rybnikova N. аспірантка

The personnel's rethinking extensive growth policy as a basic for corporate sustainability accounting

Book of proceedings from the 5th International conference " EMAN 2009: Environmental Accounting – Sustainable Development Indicators" – Р. 95.

Prague, Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem

тези

2009

0,11

28.

Ладыко И.Ю. к.е.н., доц.

Методическое пособие по организации переподготовки управленческого персонала предприятий для осуществления изменений / Олександр Олешко, Ніколас Гебара, Валентина Жуковская, Игорь Ладыко и др., Общая ред. Т. Рудецкая

ISBN 978-966-2022-06-3

Видавництво ООО „Макрос”, м. Київ.

Методичний посібник

130 с.

2008

7,6

29.

Ладыко И.Ю. к.е.н., доц., Ладыко Л.Н. асистент каф. Адміністрування

Процессно-ориентированное бюджетирование – комплексный инструмент управления промышленным предприятием

IV Міжнародна науково-практична конференція „АЛЬЯНС НАУК: вчений – вченому”: Збірник наукових праць. – Том.1. – С. 72-76.

Видавництво ПДАБА, м. Дніпропетровськ

тези

2009

0,5

30.

Ладико І.Ю. к.е.н., доц.

Технологія проблемно-орієнтованого навчання

Міжнародна наукова конференція „Співпраця університетів і бізнесу: навчання та розвиток консультативних можливостей в Україні”: Матеріали конференції. 23-24 квітня 2009 р. – С. 116-117.

Видавництво КНТЕУ,

м. Київ.

тези

2009

0,1

31.

Ладыко И.Ю. к.е.н., доц.

Кадровый потенциал – определяющий фактор процессного управления

Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції „Інституціональні аспекти функціонування трудового потенціалу” 4-6 травня 2009 р. – С. 112-113.

Видавництво СНУ

ім. В. Даля, м. Луганськ.

тези

2009

0,1

32.

Ладыко И.Ю. к.е.н., доц.

Особенности формирования системы показателей бизнес-процессов

Теория и практика предпринимательской деятельности: материалы третьей международной научно-практической конференции учених и специалистов 15-18 апреля 2009 г. – С. 201-203.

Видавництво Таврический национальный університет им. В.И. Вернадського, м. Сімферополь.

тези

2009

0,27

33.

Ладыко И.Ю. к.е.н., доц., Ладыко Л.Н. асистент каф. адміністрування

Процессно-целевое бюджетирование: обоснование похода

Управлінські аспекті підвищення конкурентоспроможності / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 23-25 жовтня 2009 р. –
С. 97-99.

Видавництво: ВіТроПринт, м. Сімферополь.

тези

2009

0,25

34.

Ладыко И.Ю. к.е.н., доц.

Концепция процессного управления: состояние развития и проблемы

Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля. – № 21. Ч.1. – С. 126-130.

Видавництво СНУ ім. В. Даля,
м. Луганськ.

стаття

(фахова)

2009

0,4
  1   2   3

Схожі:

Монография 464 с iconМонография 464 с
move to 0-312170
Монография 464 с iconМонография 464 с
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Монография 464 с iconМонография 464 с
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Монография 464 с iconМонография 464 с
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Монография 464 с iconДокументи
1. /Osvoj_samsostoyatelno_C++_za_24_chasa.djvu
2. /isxodnyj_kod_primerov_s_CD/Solutions/hour01_1.txt
Монография 464 с iconДокументи
1. /GD_10.doc
2. /GD_20.doc
3....

Монография 464 с iconН. Я. Крижановська Монография «Формирование открытых архитектурных пространств в центре г. Харькова» Харків хнамг-2010. Монография
Монография «Формирование открытых архитектурных пространств в центре г. Харькова»
Монография 464 с iconЛ. П. Панова проблемы современой архитектуры монография
Проблемы современной архитектуры: монография / Л. П. Панова; Харк нац акад город хоз-ва – Х.: Хнагх, 2011
Монография 464 с iconМонография Волгоград «Парадигма» 2010
Специфичность универсального: идея справедливости в лингвокультуре: монография. Волгоград: Парадигма, 2010. – 299 с
Монография 464 с iconМонография Волгоград «Парадигма» 2011
Что есть человек и что польза его: идея смысла жизни в лингвокультуре: монография. Волгоград: Парадигма, 2011. – 203 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи