Перелік публікацій кафедри менеджменту та економічної безпеки за 2011 рік icon

Перелік публікацій кафедри менеджменту та економічної безпеки за 2011 рік
НазваПерелік публікацій кафедри менеджменту та економічної безпеки за 2011 рік
Сторінка1/4
Заголовок
Дата31.05.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Перелік публікацій кафедри менеджменту та економічної безпеки за 2011 рік


№ п/п

Автор


Заголовок

Точна назва видання

Де надруковано, Видавництво

Вид роботи (учб. посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)

Рік видання

Умов. друк. арк.

1.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф. Погорелов Ю.С., д.е.н., проф. каф. МЗЕД;

Христенко Л.М., к.е.н., доц.

Алєйніков А.А., к.е.н., доц. (совместитель 2010-2011)

Макухін Г.А., к.е.н., доц.

Управління витратами підприємства / За заг. ред. д.е.н., проф. Козаченко Г.В.

(рекомендовано МОН України гриф №1/ІІ-11692 від 21.12.2010 р.)
Вид-во

Ноулидж, м. Луганськ

Навчальлний посібник,

628 с.2011

36,5


(27,4)

2.

Козаченко Г.В. д.е.н., проф.

Ляшенко О. М. к.е.н., доц., докторант;

Погорелов Ю.С., д.е.н., проф. каф. МЗЕД;

Безбожний В.Л., к.е.н., доц.

Чорна О.Ю. асистент та ін.

Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство /

За заг. ред. д.е.н., проф. Козаченко Г.В.


ISBN 978-617-563-077-9
Вид-во:

Елтон-2,

м. Луганськ

монографія, 282 с.2010

18,9


(15,12)3.

Козаченко А.В. д.е.н., проф.

Шульженко Л.Е. к.е.н., доц. каф. контролю і аудиту

Украина и её регионы на пути к инновационному обществу / Под общ. ред. В.И. Дубницкого и И.П. Булеева // НАН Украины, Ин-т экономики промышленности, ДЭГИ, АЭН Украины.

ISBN 978-966-374-616-6
Изд-во «Юго-Восток», м. Донецк

монографія, 400 с.


Т.3

Розділ 7.4

С. 81-91.

2011

46,5


1,3

4.

Козаченко А.В. д.е.н., проф.

Тюлєнєв Г.Д. проректор СНУ ім. В. Даля

Вимоги до формування методологічного базису екосеседа

Вчені записки Університету "КРОК". Зб. наук. праць. Вип. 27. Т. І. — С. 152–157.

Університет економіки та права “КРОК”, м. Київ

Стаття

(фахова)

2011

0,35


5.

Козаченко А.В. д.е.н., проф.

Тюлєнєв Г.Д. проректор СНУ ім. В. Даля

Позиціонування вищого навчального закладу в експлейнарному базисі його економічної безпеки

Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 24. — С. 108–113.

ВПЦ "Київський університет", м. Київ

Стаття

(фахова)

2011

0,41


6.

Козаченко А.В. д.е.н., проф.


Безпека вищої освіти в Україні: погляд з різних позицій

Менеджмент-освіта в контексті трансформаційних перетворень в суспільстві. Доповіді конференції. — С. 64 – 69.

Вид-во:

ДонДУУ,

м. Донецьк

Стаття


2011

0,33


7.

Козаченко А.В. д.е.н., проф.

Шульженко Л.Е. к.е.н., доц. каф. контролю і аудиту

Принципові підходи до планування спільних дій учасників стратегічного альянсу


Вісник Хмельницького національного університету. — №4. — Т.1. — С. 32 35.

Видавництво ХНУ, м. Хмельницький

Стаття

(фахова)

2011

0,37

8.

Козаченко А.В. д.е.н., проф.

Тюлєнєв Г.Д. проректор СНУ ім. В. Даля

Менеджмент ВНЗ: особливості об’єкта

Менеджмент-освіта в контексті трансформаційних перетворень в суспільстві: матер. VІІ Всеукр. наук.-практ. конференції 20-22 квіт. 2011 р. Т. ІІ. — С. 104–106.

Вид-во:

ДонДУУ,

м. Донецьк

тези

2011

0,15


9.

Ляшенко О.М. к.е.н., доц., докторант


Саприкіна М.А., Саєнсус М.А., Зінченко А.Г., Мисько Г.А. (Київ)

Корпоративна соціальна відповідальність: моделі та управлінська практика / За наук. редакцією д.е.н., проф. О.С. Редькіна

(рекомендовано МОН України гриф №1/11-8744 від

22.09.2011 р.)
Вид-во: «Фарбований лист», м. Київ

Підручник,

480 с.


Гл. 4

c. 115-154.

Гл. 10

с. 311-356.

2011

27,02


4,8

10.

Ляшенко О. М. к.е.н., доц., докторант


Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства

ISBN 978-966-590-874-6
Вид-во: СНУ ім. В. Даля,

ПП Резніков м. Луганськ

монографія, 400 с.

2011

22,52

11.

Ляшенко О.М. к.е.н., доц., докторантУкраина и ее регионы на пути к инновационному обществу / Под общ. ред. И.П. Булеева, В.И. Дубницкого // НАН Украины, Ин-т экономики промышленности, ДЭГИ, АЭН Украины.

ISBN 978-966-374-613-5
Изд-во «Юго-Восток, Лтд», м. Донецк

монографія, 573 с.


Т. 1.

розділ 1.6:

(с. 119-134);

розділ 3.14:

(с. 555-566)

2011

66,61


3,0

12.

Ляшенко О.М. к.е.н., доц., докторант

Категорії управління економічною безпекою підприємства

Вчені записки Університету “КРОК”. Зб. наук. праць. Вип. 27. Т. 2. — С. 17-22.


Університет економіки та права “КРОК”, м. Київ

Стаття

(фахова)

2011

0,31

13.

Ляшенко О.М. к.е.н., доц., докторант

Безпекотворення і конкурентоспроможність національної економіки: міра взаємодії

Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 25. – С. 47-54.

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», м. Київ

Стаття

(фахова)

2011

0,45

14.

Ляшенко О.М. к.е.н., доц., докторант

Акмеобезпекологія як наукове підґрунтя управління економічною безпекою підприємства

Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 23. Ч. І. – С. 231-235.


Видавництво СНУ ім. В.Даля; м. Луганськ

Стаття

(фахова)

2011

0,40

15.

Ляшенко О.М., к.е.н., доц., докторант

Чорна О.Ю., асистент

Ресурси інтегрованих структур промисловості: сутність і класифікація

Культура народов Причерноморья. АР Крым. – № 202. – С. 61-65.

Міжвузівський центр «Крим», м. Сімферополь

Стаття

(фахова)

2011

0,40

16.

Ляшенко А.Н. к.е.н., доц., докторант

Подходы к организации управления экономической безопаснотью предприятия

Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития» / Часное учреждение образования «Институт предпринимательской деятельности» 12 апреля – С. 19-21.

Беларусия

Изд-во БГПУ,

г. Минск

Тези

2011

0,11

17.

Ляшенко О.М. к.е.н., доц., докторант

Адміністрування економічної безпеки підприємства: логіка, принципи, обмеження

Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Ділове та державне адміністрування», 27-29 квітня 2011 р Луганськ-Слов'янськ. – С. 243-246.

Видавництво ПП Ільков; м. Луганськ

Тези

2011

0,21

18.

Ляшенко О.М. к.е.н., доц., докторант

Легітимність управління економічною безпекою підприємства: рамкові умови чи обмеження?

Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. Дідоренка. – № 4. – С. 18-24.

Луганськ : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. Дідоренка

Стаття


2011

0,41

19.

Даніч В.М. д.е.н., проф., Якимова Л.П. к.е.н., доц. ДонДТУ, м. Алчевськ

Современные подходы к моделированию сложных социально-экономических систем / Под ред. В.С. Пономаренко,

Т.С. Клебановой, Н.А. Кизима.

ISBN 978-966-392-334-5
ФЛП Александрова К.М., ИД «ИНЖЭК»,

м. Харків

Монографія,

280 с.


С. 187-198.

2011

16,3


0,8

20.

Даніч В.М. д.е.н., проф., Якимова Л.П. к.е.н., доц. ДонДТУ, м. Алчевськ

Моделі динаміки розповсюдження недержавного пенсійного забезпечення

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – №2 (156). Ч. 1. – С. 65-70.


Видавництво СНУ ім. В.Даля; м. Луганськ

Стаття

(фахова)

2011

0,4

21.

Даніч В.Н. д.е.н., проф., Якимова Л.П. к.е.н., доц. ДонДТУ, м. Алчевськ

Моделювання динаміки розповсюдження недержавного пенсійного забезпечення у неоднорідному пенсійному соціумі

«Бізнес Інформ». Науковий журнал – 2011. – №5(1). – С. 81-83.

ВД «ІНЖЕК». м. Харків

Стаття

(фахова)

2011

0,25

22.

Даніч В.М. д.е.н., проф.,

Шевченко С.М. ст. викл. Антрацитівського відділення

Теоретико-множинні моделі інформаційно-управлінських архітектур

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2011. – Електронний журнал.


Видавництво СНУ ім. В.Даля; м. Луганськ

Стаття

(фахова)

2011

0,33

23.

Даніч В.М. д.е.н., проф.,

Шевченко С.М. ст. викл. Антрацитівського відділення

Моделі інформаційно-управлінських архітектур підприємств вугільної галузі

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – №11 (165). С. 92-98.


Видавництво СНУ ім. В.Даля; м. Луганськ

Стаття

(фахова)

2011

0,5

24.

Даніч В.М. д.е.н., проф.,

Пархоменко Н.О. к.е.н., доц. каф. МЗЕД

Обґрунтування доцільності порівняння нормативних значень основних фінансових коефіцієнтів з фактичними для прогнозування фінансової кризи на підприємстві

Економічний простір. Зб. наук. праць. –– № 40. — С. 119-124.


ПДАБА,

м. Дніпропетровськ

Стаття

(фахова)

2011

0,4

25.

Даніч В.М. д.е.н., проф.,

Пархоменко Н.О. к.е.н., доц. каф. МЗЕД

Процес прогнозування фінансової кризи як інструментарій забезпечення майбутніх конкурентих переваг підприємства

«Бізнес Інформ». Науковий журнал – 2011. – № 6. — С. 67-71.

ВД «ІНЖЕК». м. Харків

Стаття

(фахова)

2011

0,32

26.

Бельченко А.А. інженер, Данич В.Н. д.е.н., проф.,

Этимология и развитие понятия социальная сеть

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2011. – Електронний журнал.


Видавництво СНУ ім. В.Даля; м. Луганськ

Стаття

(фахова)

2011

0,32

27.

Бельченко А.А. інженер, Данич В.Н. д.е.н., проф.,

Ролевой состав социальной сети

Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2011. – Електронний журнал.


Видавництво СНУ ім. В.Даля; м. Луганськ

Стаття

(фахова)

2011

0,32

28.

Данич В.Н. д.е.н., проф., Шеховцова Е.В. аспірантка

Выбор системы индикаторов в задаче обнаружения кризисных и панических ситуаций для предприятия

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики менеджменту», 16-18 березня 2011 р. — С. 316-318.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, ТОВ «Віртуальна реальність», м. Луганськ.

Тези

2011

0,2

29.

Бельченко А.А. інженер, Данич В.Н. д.е.н., проф.

Этимология и развитие понятия "социальная сеть"

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики менеджменту», 16-18 березня 2011 р. — С. 364-365.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, ТОВ «Віртуальна реальність», м. Луганськ.

Тези

2011

0,15

30.

Даніч В.М. д.е.н., проф., Шевченко С.М. ст. викл. Антрацитівського відділення

Класи елементарних перетворень у динаміці інформаційно-управлінських архітектур

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики менеджменту», 16-18 березня 2011 р. — С. 368-370.

Видавництво СНУ ім. В. Даля, ТОВ «Віртуальна реальність», м. Луганськ.

Тези

2011

0,2

31.

Даніч В.М. д.е.н., проф.,

Шевченко С.М. ст. викл. Антрацитівського відділення

Класи елементарних перетворень в динаміці інформаційно-управлінських архітектур

Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту», 16-18 березня 2011 р. — С. 368-370.

ТОВ «Віртуальна реальність»,

м. Луганськ


Тези

2011

0,2

32.

Даніч В.М. д.е.н., проф.,

Шевченко С.М. ст. викл. Антрацитівського відділення

Теоретико-множинні моделі елементарних перетворень в динаміці інформаційно-управлінських архітектур

Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні соціально-економічні системи: тенденції розвитку», м. Кривий Ріг, — С. 114-116.

ФОП Залозний В.В., м. Кривий Ріг

Тези

2011

0,2

33.

Даніч В.М. д.е.н., проф.,

Пархоменко Н.О. к.е.н., доц. каф. МЗЕД

Визначення параметрів стану підприємства, які виступають індикаторами фінансової кризи

Економічні, екологічні та соціальні проблеми вугільних регіонів СНД: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 20 трав. 2011 р. Краснодон, 2011. – С. 197-202.

Видавництво СНУ ім. В.Даля; м. Луганськ

Тези

2011

0,38

34.

Даніч В.М. д.е.н., проф.,

Пархоменко Н.О. к.е.н., доц. каф. МЗЕД

Управління структурним підрозділом ВНЗ в умовах демографічного спаду

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Партнерство вищої освіти та бізнесу: підготовка кадрів для інноваційної економіки», Луганськ - Алушта, 20-21 жовтня 2011 р. — С. 40-42.

Видавництво "Ноулідж",

м. Луганськ


Тези

2011

0,2
  1   2   3   4

Схожі:

Перелік публікацій кафедри менеджменту та економічної безпеки за 2011 рік iconПерелік публікацій кафедри менеджменту та економічної безпеки за 2011 рік
move to 0-312172
Перелік публікацій кафедри менеджменту та економічної безпеки за 2011 рік iconПерелік публікацій кафедри менеджменту та економічної безпеки за 2012 рік
Вид роботи (учб посібник, монографія, підручник, стаття, брошура, тези, автореферат)
Перелік публікацій кафедри менеджменту та економічної безпеки за 2011 рік iconПерелік публікацій кафедри менеджменту за 2010 рік
move to 0-312171
Перелік публікацій кафедри менеджменту та економічної безпеки за 2011 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри менеджменту та економічної безпеки за 2011 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2007 рік

Перелік публікацій кафедри менеджменту та економічної безпеки за 2011 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри менеджменту та економічної безпеки за 2011 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри менеджменту та економічної безпеки за 2011 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом І економічної теорії за 2007 рік

Перелік публікацій кафедри менеджменту та економічної безпеки за 2011 рік iconПерелік публікацій кафедри Управління персоналом і економічної теорії за 2008 рік

Перелік публікацій кафедри менеджменту та економічної безпеки за 2011 рік iconПерелік публікацій кафедри екології за 2007 рік
Модель менеджменту якості підготовки фахівців у Східноукраїнському національному університеті ім. В. Даля
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи