Затверджено зі змінами І доповненнями icon

Затверджено зі змінами І доповненнями
Скачати 174.12 Kb.
НазваЗатверджено зі змінами І доповненнями
Дата31.05.2012
Розмір174.12 Kb.
ТипДокументи

Затверджено зі змінами і доповненнями


на засіданні профспілкового комітету

18 травня 2011 року, протокол № 34


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРВИННУ ПРОФСПІЛКОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ ПРАЦІВНИКІВ

ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Первинна профспілкова організація працівників Донецького національного технічного університету (далі ППОП ДонНТУ) - добровільна неприбуткова громадська організація, що поєднує на добровільних засадах працівників Донецького національного технічного університету, осіб, які звільнилися з вищого навчального закладу у зв'язку з виходом на пенсію, але не вийшли із профспілки.

1.2. ППОП ДонНТУ утворена рішенням установчої конференції працівників Донецького національного технічного університету і зареєстрована Донецьким обласним комітетом профспілки працівників освіти і науки України.

ППОП ДонНТУ є організаційною ланкою Профспілки працівників освіти і науки України (ст. 22 Статуту Профспілки), входить у структуру Донецької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.

ППОП ДонНТУ одержала статус юридичної особи на підставі Статуту зареєстрованої всеукраїнської профспілки працівників освіти і науки (Посвідчення № 1344 від 02 березня 2000 року) у відповідності зі ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності».

1.3. ППОП ДонНТУ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності”, Законом України “Про об’єднання громадян”, Статутом Профспілки працівників освіти і науки України, програмними документами і рішеннями профспілкових органів, чинним законодавством України, цим Положенням.

1.4. ППОП ДонНТУ незалежна від адміністрації університету, органів державного і місцевого самоврядування, інших громадських організацій, їм не підзвітна і не підконтрольна.

ППОП ДонНТУ будує свої відносини з адміністрацією університету, органами державної влади на основі принципів соціального партнерства та діалогу, самостійності, рівності, взаєморозуміння, гласності, дотримання норм законодавства і договорів.

1.5. ППОП ДонНТУ самостійно організовує свою роботу з метою представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав і інтересів працівників університету, здійснює свою діяльність, виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутних завдань профспілки, рішень вищих за ступенем керівних профспілкових органів.

ППОП ДонНТУ в межах повноважень визначає пріоритетні напрямки своєї діяльності.

1.6. ППОП ДонНТУ здійснює свої повноваження і бере на себе зобов'язання через свої виборні органи - профспілковий комітет і ревізійну комісію.


^ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА


2.1. У відповідності до ст. 45 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України ППОП ДонНТУ створює профспілкові організації структурних підрозділів університету, профгрупи.

2.2. Організаційними ланками ППОП ДонНТУ є:

2.2.1. Профспілкові організації інститутів:

- «Вища школа економіки і менеджменту»;

- гірництва і геології;

- міжнародного співробітництва;

- післядипломної освіти.

2.2.2. Профспілкові організації факультетів:

- інженерної механіки і машинобудування;

- фізико - металургійного;

- екології та хімічної технології;

- електротехнічного;

- комп’ютерних інформаційних технологій і автоматики;

- комп’ютерних наук і технологій;

- радіотехніки та спеціальної підготовки.

2.2.3. Профспілкова організація кафедри фізичного виховання та спорту.

2.2.4. Профспілкові організації технікуму та ліцею:

- Харцизького металургійного технікуму;

- ліцею «Колеж».

2.2.5. Профспілкові організації підрозділів:

- центру інформаційних комп’ютерних технологій;

- управління;

- технічної бібліотеки;

- виробничих майстерень;

- адміністративно-господарської частини;

- студентського містечка.

2.3. Вищим органом ППОП ДонНТУ є профспілкова конференція (ст. 23.1 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України).

Виборним профспілковим органом ППОП ДонНТУ є профспілковий комітет (ст. 26.1 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України Уставу).

2.4. Профспілкова конференція проводиться в міру необхідності, але не рідше 2-х раз у рік (ст. 46 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України).

Звітно-виборна конференція ППОП ДонНТУ проводиться не рідше одного разу в 5 років (ст. 46 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України).

2.5. Звітно-виборні конференції (збори) структурних підрозділів університету проводяться в строки до 5 років (ст. 46 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України). Конкретні строки їхнього проведення встановлює профспілковий комітет.

2.6. На звітно-виборних конференціях (зборах):

2.6.1. Первинної профспілкової організації університету обирається профспілковий комітет, ревізійна комісія, голова профспілкового комітету. Його заступник (заступники) можуть обиратися як на конференціях, так і на засіданні профспілкового комітету. До складу профспілкового комітету не може входити роботодавець (ст. 15 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України та ст. 7 Закону України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності»);

2.6.2. Профспілкової організації інституту, факультету, технікуму, колежу, підрозділу обирається профспілкове бюро, голова профбюро, його заступник (заступники);

2.6.3. Профспілкової групи обирається профспілковий груповий організатор (профгрупорг), його заступник (заступники).

2.7. Дострокові вибори виборного профспілкового органу, керівників та їх заступників можуть бути проведені на вимогу не менше однієї третини членів профспілки, які поєднуються відповідною профспілковою організацією, або за пропозицією вищого за рівнем керівного профспілкового органа (ст. 31 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України) не пізніше, ніж за один місяць після виникнення даного питання.

2.8. Профспілкові збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі беруть участь більше половини членів профспілки, а профспілкова конференція вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менш двох третин обраних делегатів (ст. 32 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України).

Рішення профспілкових конференцій (зборів) і відповідних виборних органів приймаються більшістю голосів присутніх.

  1. Профспілкова конференція (збори):

   1. Визначає основні напрямки діяльності ППОП ДонНТУ, виходячи з повноважень, передбачених Законом України “Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності”, інших повноважень, визначених законодавством України, статутними завданнями профспілки, рішень її центральних і обласних органів;

   2. Формує пропозиції щодо стратегічних напрямків діяльності ППОП ДонНТУ;

   3. Заслуховує повідомлення мандатної комісії про повноваження делегатів конференції, ухвалює рішення щодо цього питання;

2.9.4. Обирає (дообірає) виборний профспілковий орган - профспілковий комітет, заслуховує звіт про його роботу і дає оцінку його роботі.

Всі вибори під час проведення конференцій (зборів) можуть проводитися як відкритим, так і закритим голосуванням. Обраними вважаються особи, за яких проголосувало більше половини присутніх делегатів конференції (учасників зборів);

2.9.5. Обирає ревізійну комісію, заслуховує і затверджує звіт про її роботу;

   1. Затверджує рішення профспілкових конференцій (зборів) структурних підрозділів університету щодо делегування кандидатур до складу виборного профспілкового органу ППОП ДонНТУ - профспілкового комітету;

   2. Обирає делегатів на обласну звітно-виборну конференцію.

2.9.8. Делегує представників у вищестоящий профспілковий орган, якщо формування його здійснюється за принципом прямого делегування;

2.9.9. Обирає голову профкому, його заступника (заступників);

2.9.10. Розглядає питання порядку денного згідно календарного плану роботи;

2.9.11. Заслуховує звіти роботодавця з питань дотримання чинного законодавства в межах повноважень;

2.9.12. Розглядає та затверджує звіт профспілкового комітету про виконання щорічного кошторису витрат профспілкового бюджету ППОП ДонНТУ;

2.9.13. Розглядає інші питання діяльності ППОП ДонНТУ;

2.9.14. Може делегувати окремі свої повноваження профспілковому комітету, профспілковим організаціям структурних підрозділів університету;

^ 2.10. Профспілковий комітет:

2.10.1. Організує і планує роботу первинної профспілкової організації на період між профспілковими конференціями;

2.10.2. Представляє і захищає інтереси працівників університету перед адміністрацією, органами влади, місцевого самоврядування, у судових органах;

2.10.3. Визначає основні напрямки діяльності на поточний рік;

2.10.4. Координує діяльність профспілкових організацій структурних підрозділів університету, контролює виконання ними статутних вимог. Надає практичну, юридичну допомогу профспілковим організаціям відповідних підрозділів університету, членам профспілки;

2.10.5. Здійснює контроль за дотриманням законодавчих актів щодо життєвого рівня і добробуту працівників університету, їхньої заробітної плати, компенсацій і пільг, забезпечує справедливість у розподілі соціальних благ, зайнятості, матеріальній допомозі малозабезпеченим, задоволенні духовних потреб, створення здорових і безпечних умов роботи, організації оздоровлення членів профспілки і їхніх родин;

2.10.6. Веде переговори з адміністрацією університету та разом з нею вносить колективний договір і зміни до нього на розгляд трудового колективу. Від імені трудового колективу укладає колективний договір;

2.10.7. Здійснює контроль за дотриманням трудового, житлового законодавства;

2.10.8. Організує і проводить навчання профспілкового активу;

2.10.9. Організує і проводить колективні масові акції профспілки;

2.10.10. Пропагує діяльність профспілки через інформаційні листи на інформаційних стендах, через засоби масової інформації;

   1. Ухвалює рішення щодо прийняття в профспілку нових членів (ст. 9 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України) і виключення з неї;

2.10.12. Організує і проводить заходи щодо розвитку фізкультури і спорту, художньої і самодіяльної творчості серед членів профспілки університету й членів їхніх родин;

2.10.13. Заслуховує інформацію керівників профспілкових організацій структурних підрозділів університету про виконання власних рішень і рішень профкому;

2.10.14. Заслуховує інформацію і звіти керівників університету з питань виконання колективного договору, чинного законодавства;

2.10.15. Разом з адміністрацією університету розробляє напрямки розподілу коштів фондів споживання, бере участь у рішенні питань оплати праці працівників, умов впровадження й розмірів надбавок, доплат, премій, винагород і інших заохочувальних компенсаційних виплат;

2.10.16. Разом з адміністрацією вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки надання відпусток і зміни в них, дає дозвіл на проведення понаднормових робіт, робіт у вихідні і святкові дні й т.д.;

2.10.17. Разом з адміністрацією вирішує питання соціального розвитку університету, поліпшення умов праці, матеріально - побутового, медичного обслуговування працівників, бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, вирішенні і затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;

2.10.18. Приймає участь у розробці правил внутрішнього розпорядку університету, баз відпочинку, а також у розробці всієї необхідної документації баз відпочинку і інших підрозділів університету. Разом з адміністрацією вносить правила внутрішнього розпорядку на розгляд трудового колективу;

2.10.19. Надає згоду або відмовляє в наданні згоди на розрив трудового договору із працівниками з ініціативи адміністрації університету у випадках, передбачених чинним законодавством;

2.10.20. Приймає участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль відшкодування університетом шкоди, заподіяного працівникам внаслідок каліцтва або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаних з виробництвом або виконанням їм трудових обов'язків;

2.10.21. Здійснює контроль за підготовкою і поданням адміністрацією документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і надання пенсіонерам послуг, як працівникам університету;

2.10.22. Здійснює контроль за роботою їдальні, буфетів, баз відпочинку;

2.10.23. Висуває свої кандидатури до складу загальних з адміністрацією комісій: з трудових спорів, з підготовки і контролю за реалізацією колективного договору, з соціального страхування, інших комісій;

2.10.24. У межах своєї компетенції здійснює планування і контроль за використанням коштів державного соціального страхування працівників університету, направляє працівників на лікування в санаторії;

2.10.25. Надає членам профспілки матеріальну допомогу із коштів профспілки;

2.10.26. Здійснює прийом та облік членів профспілки;

2.10.27. Надає вищим за рівнем профспілковим органам інформацію про діяльність ППОП ДонНТУ, фінансову статистичну звітність, веде документацію за встановленими формами і переліками;

2.10.28. Організовує і контролює сплату членських внесків, забезпечує своєчасне і у повному обсязі перерахування сум членських внесків для діяльності вищих за ступенем профспілкових органів;

2.10.29. Виконує інші функції у відповідності до п. 49 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, необхідні для забезпечення діяльності профспілкової організації університету, якщо вони не належать до виняткової компетенції конференції;

2.10.30. Надає окремі свої повноваження голові профспілкового комітету при:

 • узгодженні питань кошторису витрат університету, оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, розцінок, норм і нормативів роботи, нормативів чисельності працівників, штатного розкладу, схем посадових окладів, умов впровадження і розмірів надбавок, доплат, премій, винагород і інших заохочувальних компенсаційних виплат;

 • узгодженні питань робочого часу і відпочинку, графіка надання відпусток, надання дозволу на проведення понаднормових робіт, робіт у вихідні і святкові дні й т.п.;

 • узгодженні документів, необхідних для надання пенсій працівникам;

 • захисті інтересів застрахованих осіб у комісії університету із соціального страхування.

2.11. Організаційні основи діяльності профспілкового комітету.

2.11.1. Профспілковий комітет підзвітний у своїй діяльності конференції ППОП ДонНТУ, обласній організації профспілки працівників освіти і науки в межах компетенції;

2.11.2. Засідання профспілкового комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу в два місяця. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів профспілкового комітету (ст. 32 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України);

2.11.3. На засіданнях профспілкового комітету рішення приймається більшістю голосів присутніх членів профспілкового комітету за умови наявності кворуму. Рішення профкому, прийняте більшістю, є обов'язковими для організаційних ланок ППОП ДонНТУ, всіх членів профспілки, включаючи меншість;

2.11.4. Всі вибори, розподіл обов'язків між членами профспілкового комітету проходять на першому після звітно-виборної конференції ППОП ДонНТУ засіданні профспілкового комітету.

2.11.5. Профспілковий комітет:

- обирає зі свого складу, якщо це не зроблено на конференції, заступника (заступників);

- на своєму засіданні затверджує календарний план роботи на поточний рік;

- формує кількісний і персональний склад постійних секцій профспілкового комітету за напрямками роботи (організаційно-масова і інформаційна робота; оплата й умови праці; розробка та контроль за виконанням колективного договору; охорона праці та техніка безпеки; оздоровлення трудящих і членів їх родин; культурно-масова робота; спортивно-масова і фізкультурна робота; робота з дітьми, молодими працівниками, ветеранами, пенсіонерами та ін.);

- затверджує Положення про постійні секції, їхні плани роботи на поточний рік;

- надає обласному комітету профспілки працівників освіти і науки статистичну і фінансову звітність за встановленою формою, необхідну інформацію з виконання рішень цього органу;

- затверджує дату, порядок денний профспілкової конференції, встановлює норму представництва і порядок виборів делегатів, розглядає документи, які виносяться на розгляд конференції. Про дату проведення конференції члени профспілки сповіщаються не пізніше чим за 10 днів до встановленого строку. Рішення про проведення звітної або звітно-виборної конференції приймається не пізніше, як за місяць до її проведення. Конкретна дата проведення звітно-виборної конференції погоджується з обласним комітетом профспілки. Профком інформує членів профспілки про час скликання конференції шляхом вручення запрошень або оголошенням не пізніше ніж за 15 днів. Остаточний порядок денний за пропозицією профспілкового комітету приймає конференція;

2.11.6. Пропозиції з кількісного складу і порядку формування наступного профспілкового комітету визначаються на розширеному засіданні профспілкового комітету і доводяться до кожної профспілкової організації структурного підрозділу університету.

Профспілкові організації структурних підрозділів університету на своїх зборах або конференціях обирають членів профспілкового комітету шляхом прямого делегування (відкритим або таємним голосуванням) відповідно до квоти представництва і рекомендують профспілковій конференції ППОП ДонНТУ затвердити їх пропозиції;

2.12. Голова профспілкового комітету:

2.12.1. Організовує виконання статутних завдань організації, рішень вищестоящих профспілкових органів, рішень конференцій, засідань профспілкового комітету і відповідає за їх виконання профспілковим комітетом;

2.12.2. Без доручення представляє ППОП ДонНТУ в органах державної влади і місцевого самоврядування, організаціях роботодавців, об'єднаннях громадян, інших організаціях, засобах масової інформації;

2.12.3. Підписує або укладає договори і угоди, здійснює контроль їхнього виконання;

2.12.4. Організує надання практичної допомоги профспілковим бюро, профгрупам зі здійснення статутної діяльності;

2.12.5. Скликає профспілковий комітет, організує підготовку необхідних документів, які виносяться на розгляд профспілкового комітету, конференції;

2.12.6. Вносить пропозиції до профспілкового комітету або конференції з кандидатура заступника (заступників) голови профспілкового комітету;

2.12.7. Подає на затвердження профспілкового комітету кошторис витрат, а в межах асигнувань, передбачених ним, формує штат, затверджує функціональні обов'язки заступників і бухгалтера, інших працівників, організує їхню роботу й відповідає за її ефективність, а також за дотримання положень затвердженого кошторису витрат;

2.12.8. Розпоряджається засобами профспілкового комітету в межах фінансування, передбаченого кошторисом витрат;

2.12.9. Головує на засіданнях профспілкового комітету;

2.12.10. Підписує рішення профспілкового комітету, відповідає за організацію діловодства, достовірність статистичних звітів і інших документів, передачу їх у встановленому порядку в архів;

2.12.11. Виходить із пропозиціями, відповідно до рішення вищестоящого профспілкового органа, щодо проведення мітингів, маніфестацій і інших попереджувальних акцій;

2.12.12. Організує навчання профспілкового активу;

2.12.13. Організує узагальнення і поширення досвіду роботи низових профспілкових організацій, постійних комісій, інших профспілкових организацій (вузів області, України і зарубіжжя);

2.12.14. Забезпечує виконання рішень вищих за рівнем органів профспілки;

2.12.15. Надає у вищі органи профспілки звіти за встановленими формами;

2.12.16. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності ППОП ДонНТУ, делеговані профспілковим комітетом, якщо вони не є винятковою компетенцією конференції або профспілкового комітету.

2.13. Звільнення голови профспілкового комітету і його заступника (заступників) за порушення Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, не належне виконання посадових обов'язків і в інших випадках проводиться відповідно до норм трудового законодавства тільки за погодженням з органом, що їх обрав.

Звільнення зазначених осіб у зв'язку зі скороченням посади, тривалої (понад 4-х місяців) хворобою, не відповідності посади внаслідок стану здоров'я або недостатньою кваліфікацією проводиться за рішенням профспілкового комітету за попереднім узгодженням з обласним комітетом профспілки.

Рішення про звільнення цих осіб з інших причин, у тому числі за власним бажанням, приймаються профспілковим комітетом.

2.14. Профcпілкові бюро та їхні голови

2.14.1. Організовують профспілкову роботу в структурних підрозділах університету, забезпечують дотримання статутних вимог, виконання рішень профспілкової конференції, виборних профспілкових органів, інших питань згідно даного Положення;

2.14.2. Повноваження профспілкових бюро визначаються профспілковим комітетом згідно норм окремого Положення про профспілкову організацію інституту, факультету, підрозділу, затвердженому на засіданні профспілкового комітету 09 грудня 2009 року.


2.15. Профспілковий груповий організатор

2.15.1. Здійснює індивідуальну роботу серед членів профспілки, залучає їх до активної участі в роботі профспілкової організації, проявляє турботу з оплати їхньої праці, поліпшення умов праці, побуту та відпочинку, інших питань згідно даного Положення;

2.15.2. Повноваження профспілкового групового організатора (профгрупорга) визначаються профспілковим комітетом згідно норм окремого Положення про профспілкову групу, затвердженому на засіданні профспілкового комітету 09 грудня 2009 року.^ 3. КОШТИ ТА МАЙНО ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


3.1. ППОП ДонНТУ може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності, розпоряджатися їм.

3.2. Джерелами фінансування діяльності ППОП ДонНТУ є членські внески членів профспілки, відрахування адміністрації університету на культурно-масову, спортивну роботу і на оздоровлення трудящих, пожертвування громадян, юридичних осіб, інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

3.3. Майно ППОП ДонНТУ є власністю, яка не підлягає розподілу між членами профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах всіх членів профспілки.

3.4. Розмір щомісячних членських внесків визначається ст. 85 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України (1 % від заробітної плати та інших виплат). Внески сплачуються безготівковим розрахунком із заробітної плати відповідно до особистої заяви члена профспілки. Порядок перерахувань внесків установлюється Колективним договором між адміністрацією і трудовим колективом, представником якого є ППОП ДонНТУ.

3.5. ППОП ДонНТУ перераховує 30 % внесків на статутну діяльність обкому профспілки відповідно до рішення пленуму Донецького обласного комітету профспілки.

3.6. Профспілкові кошти, які залишаються в ППОП ДонНТУ після відрахувань обласному комітету профспілки, витрачаються у відповідності з кошторисом витрат, затвердженим профспілковим комітетом.

3.7. Від імені членів профспілки розпоряджатися засобами, іншим майном можуть органи ППОП ДонНТУ – профспілкова конференція, профспілковий комітет.


^ 4. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


4.1. Ревізійна комісія далі – ППОП ДонНТУ обирається на конференції з членів профспілки, які мають достатню практичну підготовку для проведення перевірок фінансово-господарчої діяльності, виконання кошторису.

4.2. Порядок і зміст роботи ревізійної комісії ППОП ДонНТУ визначається Положенням, що затверджено на профспілковій конференції 02 листопада 2005 року.

Ревізійна комісія ППОП ДонНТУ здійснює громадський контроль за фінансово-господарчою діяльністю профспілкового комітету працівників.

4.3. Члени ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях профспілкового комітету із правом дорадчого голосу.


^ 5. ПРАВА ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ


5.1. Первинна профспілкова організація працівників Донецького національного технічного університету має статус юридичної особи на підставі Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, має печатку, штамп встановленого зразку, бланки і іншу атрибутику, рахунок у банку.

5.2. Право юридичної особи первинна профспілкова організація працівників Донецького національного технічного університету здійснює через свої виборні органи, які діють у межах прав, наданих їм Статутом Профспілки працівників освіти і науки України.


^ 6. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ


6.1. ППОП ДонНТУ може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

6.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск) ППОП ДонНТУ приймається профспілковою конференцією згідно Статуту Профспілки працівників освіти і науки України. Рішення конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше двох третин делегатів конференції.

6.3. У випадку ухвалення рішення про реорганізацію або ліквідацію (саморозпуск) ППОП ДонНТУ одночасно приймається рішення про використання майна і коштів ППОП ДонНТУ, які залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні або благодійні цілі.

6.4. Припинення діяльності ППОП ДонНТУ шляхом примусового розпуску або заборони діяльності за рішенням роботодавця, органів влади і місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій не допускається.

Рішення про примусовий розпуск ППОП ДонНТУ може бути прийнято тільки судом.

Голова профспілкового комітету працівників

Донецького національного технічного університету А.І. Панасенко

Схожі:

Затверджено зі змінами І доповненнями iconПро порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23. 09. 94 р. №185/94-вр, зі змінами І доповненнями
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України віл 16. 04. 91 р. №959 XII, зі змінами І доповненнями
Затверджено зі змінами І доповненнями iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про податок на додану вартість" від 04. 97 року №168/97-вр, із змінами та доповненнями
move to 0-16380953
Затверджено зі змінами І доповненнями iconЗакон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 91 року №959 ХІІ, із змінами та доповненнями Закон України "Про податок на додану вартість" від 04. 97 року №168/97-вр, із змінами та доповненнями
Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16. 04. 91 року №959 – ХІІ, із змінами та доповненнями
Затверджено зі змінами І доповненнями iconНаказ №431 / 4652 зі змінами І доповненнями, внесеними наказом вак україни від 07. 04. 2004 №211 І зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 07.
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Затверджено зі змінами І доповненнями iconЗакон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18. 06. 1991р. (з наступними змінами І доповненнями). Закон України "Про систему оподаткування" в редакції від 18. 02. 1997р. (з наступними змінами І доповненнями)
Закон України Про цінні папери та фондову біржу” від 18. 06. 1991р. (з наступними змінами І доповненнями)
Затверджено зі змінами І доповненнями iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
Затверджено зі змінами І доповненнями iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
Затверджено зі змінами І доповненнями iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
Затверджено зі змінами І доповненнями iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
Затверджено зі змінами І доповненнями iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
Затверджено зі змінами І доповненнями iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01 червня 2010...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи