Комплексні контрольні роботи (ситуаційні вправи) icon

Комплексні контрольні роботи (ситуаційні вправи)
Скачати 299.65 Kb.
НазваКомплексні контрольні роботи (ситуаційні вправи)
Дата20.06.2012
Розмір299.65 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


КОМПЛЕКСНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

(ситуаційні вправи)

за модулем

„Економіка праці та соціально-трудові відносини”.

Розділ „Економіка праці”.

(для студентів усіх форм навчання

Напрям підготовки – 0501 „Економіка і підприємництво”

Спеціальність – 6050100 „Економіка підприємства”

6050100 „Облік і аудит”)


Харків – ХНАМГ – 2005

Комплексні контрольні роботи (ситуаційні вправи) за модулем „Економіка праці та соціально-трудові відносини” Розділ „Економіка праці”. (для студентів усіх форм навчання. Напрям підготовки – 0501 „Економіка і підприємництво”. Спеціальність – 6050100 „Економіка підприємства”, 6050100 „Облік і аудит”). Укл.: Соловйов О.В., Торкатюк В.І., Соловйова О.Є., Пан М.П. - Харків: ХНАМГ, 2005. – 24 с.


Укладачі: Соловйов О.В.,

Торкатюк В.І.,

Соловйова О.Є.,

Пан М.П.


Рецензент: зав. кафедри управління будівництвом і міським господарством ХНАМГ, доктор економічних наук Ачкасов Анатолій Єгорович


Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,

протокол №1 від 30 серпня 2005 р.


^ Критерії оцінки

виконання завдань комплексної

контрольної роботи


Результати виконання завдань комплексної контрольної роботи оцінюються за чотири бальною системою на «відмінно», «добре», «задовільно» і «незадовільно».

Критерії оцінки враховують якість відповідей на завдання з їх повноти і правильності, а також індивідуальні здатності студентів в управлінні знаннями (диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання), застосуванні законів, методів, принципів до вирішення конкретної ситуації, прогнозуванні результатів від здійснених дій.

Оцінка «відмінно» ставиться за безпомилкове виконання завдання при логічному, послідовному викладанні аналітичних висновків на папері з дотриманням вимог ЕСТД.

Оцінка «добре» ставиться за безпомилкове виконання завдання при недостатньої якості оформлення аналітичних висновків на папері.

Оцінка «задовільно» ставиться за методично вірно виконане завдання при наявності помилок в економічних розрахунках та недостатньої аргументації аналітичних висновків.

Оцінка «незадовільно» ставиться за невірно виконане завдання та відсутність аргументованих висновків з підсумків виконання завдання.

^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1


Виробнича ситуація: робочий - токар 4-го тарифного розряду виконує роботу з обробки деталей серійного виробництва.

1. Обґрунтувати:

 • форму організації праці;

 • метод та спосіб нормативних досліджень за використанням робочого часу;

 • вид норми праці;

 • форму та систему оплати праці;

 • спосіб контролю за рівнем виконання норм праці.

2. Визначити заробітну плату робочого-токаря за місяць.

Вихідні дані:

 • система оплати праці - обирається студентом;

 • відпрацьовано робочого часу за місяць -165 годин;

 • обсяг виконаних робіт наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Найменування виробу

Розряд роботи

Норма часу на одиницю, хв

Кількість виробленої продукції, од.

Бовт М 12

3

2

3000

Гайка М 12

Гайка М 30

4

5

4

10

1800

200
 • умови праці нормальні.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2


 1. Обґрунтувати умови ефективного застосування та розкрити механізм нарахування заробітної плати при використанні прямої відрядної системи оплати праці.

 2. Запроектувати наскрізну тарифну сітку оплати праці робітників будівництва:

^ Вихідні дані:

а) діапазон проектуємої тарифної сітки -- 4,406: 1

б) допустиме відносне зростання тарифних коефіцієнтів (наступного до попереднього) - 10 -11 %.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № З


 1. Визначити методи та засоби нормативних досліджень робочих процесів за сферою їх використання.

 2. Виконати порівняльний аналіз тарифної сітки за варіантами з відображенням їх характеру.

Вихідні дані:

 • варіанти тарифної сітки:

Таблиця 2

Варіант

Тарифні розряди

1

2

3

4

5

6

Тарифні коефіцієнти

Перший

1,0

1,13

1,29

1,48

1,71

2,0

Другий

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Третій

1,0

1,26

1,49

1,69

1,86

2,0


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4


 1. Обґрунтувати необхідність та визначити складові та сутність договірного регулювання оплати праці робітників підприємств, установ, організацій різних форм власності.

 2. Визначити рівень підвищення норми виробітку ланкою монтажників, працюючих на монтажі будівельних конструкцій.Вихідні дані:

 • чисельний склад ланки монтажників - 4 чол.;

 • діючі норми витрат праці:

– установлення простіночних блоків вагою до 3,5 т-1,4 чол. год. на один блок;

– установлення перемичних блоків вагою до 1,5 т - 0,94 чол. год. на один блок

 • обсяг виконаних робіт за 8 годинну зміну:

– 20 простіночних блоків;

– 10 перемичних блоків.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5


 1. Дослідити взаємозв'язок між абсолютною та відносною зміною норми часу та норми виробітку. Побудувати графік цього взаємозв'язку.

 1. Визначити заробітну плату робочих бригади.

Вихідні дані:

 • загально бригадна заробітна плата - 3800 грн.

 • кваліфікаційний рівень та відпрацьований робочий час робітників наведено у табл. 3:

Таблиця 3

№ п/п

Прізвище робітника

Тарифний розряд

Відпрацьовано годин

1.

Торнев П. С.

2

152

2.

Гуров С. А.

5

171

3.

Масляк П. Д.

4

165

4.

Сартан МІ

4

95

5.

Бараннік В. І

6

178


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6


 1. Обґрунтувати необхідність та функціональне призначення елементів робочого часу як складових норми праці робітника.

 2. Визначити заробітну плату за місяць робочого - слюсаря 5-го тарифного розряду, який виконує роботу з обслуговування машин та механізмів ремонтного цеху будівельній організації.

Вихідні дані:

 • система оплати праці - проста погодинна;

 • відпрацьовано робочого часу за місяць -160 годин;

 • робота виконана в нічний час.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7


1. Обґрунтувати доцільність застосування наскрізної тарифної системи оплати праці робітників будівництва з посиленням стимулюючої функції заробітної плати та розкрити механізми її нарахування робітникам відмінних категорій.

2. Визначити спосіб обробки та розрахувати нормативну трудомісткість хронометричного ряду за операцією "попередня перевірка залізобетонної колони".

Чол.-хвил: 13, 16, 18, 23, 27, 22, 25, 21, 32, 23. Допустима помилка середнього арифметичного значення ряду - 8 %.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 8


 1. Визначити складові організації оплати праці на підприємстві, та їх функціональне призначення.

 2. Скласти калькуляцію витрат праці та заробітної плати на влаштування рулонної покрівлі.

^ Вихідні дані:

• відомість підрахунку об'ємів робіт:

Таблиця 4

№п/п

Найменування робочих процесів

Одиниці виміру

Кількість робіт

1.

Вкриття даху рулонним матеріалом механізованим засобом

100м2 шару

16,44

2.

Очистка основи від сміття

100 м2 основи

16,44

3.

Просушування вологих місць механічним засобом

100 м2 основи

8,22

4.

Ґрунтування поверхні основи механічним засобом

100 м2 основи

16,44

5.

Влаштування захисного шару із гравію на гарячій бітумній мастиці при нанесенні мастики механічним засобом

1 00 м2 даху

16,44

6.

Обробка звісу рулонним матеріалом

1 00 м2 звісу

2,45

7.

Укладка цементного розчину шаром до ЗО мм по шару керамзиту або шлаку з установкою і вирубанням маяків, розтиранням та ущільнюванням його. Обробка щілин розчином. Змочування поверхні водою і затірка

100м2

0,49

8.

Влаштування цементних бортиків для плавного переходу рулонної ковдри в місцях стиковки до стін

100 м бортика

2,45

9.

Подача матеріалів (вантажу) штучних і в пакетах підйомником ТП-9 висотою до 8 м і вантажопідйомністю до 0,5 т

100т

0,11

10.

Подача розчину, бетонної суміші та сипучих матеріалів

м2

49,32


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9


1. Обґрунтувати умови ефективного застосування та розкрити механізм нарахування заробітної плати при використанні побічної відрядної системи оплати праці.

2. Визначити відповідність рівня кваліфікації робочих бригади рівню складності виконаних будівельно-монтажних робіт.


Вихідні дані:

 • трудомісткість робіт за розрядами: І розряд -10 норма-годин; ІІ-15, III - 35, IV - 70, V - 50, VI - 20;

 • середній рівень кваліфікації бригади - 4,2 розряди.^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10


 1. Обґрунтувати умови ефективного застосування та розкрити механізм нарахування заробітної плати при використанні акордно-преміальної системи оплати праці.

 2. Визначити змінну норму виробітку на установку арматури у залізобетонній конструкції.

^ Вихідні дані:

- денна норма виробітку на:

а) заготівку та установку арматури - 0,5 т на 1 чоловіка за 8 год. зміну;

б) заготівку арматури - 0,8 т на 1 чоловіка за 8 год. зміну;

- за рахунок раціоналізації праці діючі норми виробітку зросли:

а) на заготівку та установку арматури – на 12%;

б) на заготівку арматури – на 10%.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11


Виробнича ситуація: робочий-слюсар 5-го тарифного розряду виконує роботу з ремонту та обслуговуванню машин та механізмів ремонтного цеху будівельної організації.

1. Обґрунтувати:

 • форму організації праці;

 • метод та спосіб нормативних досліджень за використанням робочого часу;

 • вид норми праці;

 • форму та систему оплати праці;

 • спосіб контролю за рівнем виконання норм праці.

2. Визначити заробітну плату робочого-слюсаря за місяць.

Вихідні дані:

 • система оплати праці - обирається студентом;

 • відпрацьовано робочого часу за місяць -170 годин;

 • обсяг виконаної роботи з ремонту:

 • за нормованим завданням -150 ремонто-одиниць;

 • фактично -190 ремонто-одиниць.

 • умови преміювання - за виконання нормованого завдання на 100 % передбачено премії 15%, а за кожний процент переробки нормованого завдання - 2% простої погодинної заробітної плати;

 • якість роботи відповідає вимогам.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 12


Виробнича ситуація: робочі виконують роботу з монтажу будівельних конструкцій житлового будинку з застосуванням баштового крану.

1. Обґрунтувати:

 • форму організації праці;

 • метод та спосіб нормативних досліджень за використанням робочого часу;

 • вид норми праці;

 • форму та систему оплати праці;

 • спосіб контролю за рівнем виконання норм праці.

2. Визначити чисельний штат бригади робочих з монтажу будівельних конструкцій та їх середній кваліфікаційний розряд.

Вихідні дані:

 • календарний строк виконання робіт - 21 день;

 • нормативні витрати праці з калькуляції - 4521 чол-год.;

 • тривалість робочого дня - 8 год.;

 • плануємий рівень виконання норм праці -117 %;

 • структура складу бригади за рівнем кваліфікації - 5 розряд -15%;

 • 4 розряд - 35 %;

 • З розряд - 30 %;

 • 2 розряд - 20 %.

^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 13


 1. Обґрунтувати умови ефективного застосування та розкрити механізм нарахування заробітної плати при використанні погодинної системи оплати праці.

 2. Визначити, як зміниться відносна та абсолютна діюча відрядна розцінка на виконання одиниці роботи, якою буде нова відрядна розцінка при віднесеної зміни норми виробітку.

Вихідні дані:

  • відрядна розцінка діюча - 0,95 грн/один.;

  • відносна зміна норми виробітку

варіант 1 - підвищена на 30%;

варіант 2 - знижена на 30%.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 14


 1. Обґрунтувати умови використання способів виміру рівня виконання норм праці на будівельно-монтажних процесах.

 2. Визначити середні розряди робітників будівельної бригади в цілому і кожної її ланки.

^ Вихідні дані:

• чисельний та кваліфікаційний склад бригади наведено у табл. 5:

Таблиця 5

Ланка

Чисельність

ланки,

всього, чол.

Чисельність за розрядами

І

II

III

IV

V

VI

Перша

5

--

1

1

2

1

--

Друга

7

1

1

2

1

1

1

Третя

3

--

--

І

2

--

--^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 15


Виробнича ситуація: робочий-арматурщик 6-го тарифного розряду виконує роботу з складання арматурних каркасів залізобетонних виробів. Керівництво виробничої дільниці приймає рішення підвищити продуктивність праці арматурщика шляхом значного підсилення стимулюючої функцій заробітної плати, застосовуючи змінні відрядні розцінки залежно від рівня виконання норми праці.

1. Обґрунтувати:

 • форму організації праці;

 • метод та спосіб нормативних досліджень за використанням робочого часу;

 • вид норми праці;

 • форму та систему оплати праці;

 • спосіб контролю за рівнем виконання норм праці.

2. Визначити заробітну плату робочого-арматурщика 6-го тарифного розряду за місяць.

Вихідні дані:

• система оплати праці - відрядно-прогресивна з наступною шкалою:

Таблиця 6

Виконання норми праці, %

Відрядна розцінка, % до вихідної

до 110

100

до 120

130

до 150

180

до 200

250
 • кількість продукції за місяць:

норма - 200 елементів арматури;

фактична - 304 елемента арматури.

 • баланс робочого часу за місяць -192 год.

 • умови праці нормальні.

^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 16


 1. Обґрунтувати вимоги та розкрити технологію проектування чисельного, професійно-кваліфікаційного складу ланки робочих при проектуванні параграфу норм праці на будівельно-монтажний процес.

 2. Запроектувати повну виробничу норму витрат праці для будівельно-монтажного процесу «Тинькування стелі цементно-вапняним розчином».

^ Вихідні дані:

результати нормативних досліджень наведені у табл. 7:

Таблиця 7

Найменування елементів процесу

Одиниці вимірювання

Кількість виконаної продукції

Затрати праці на виконаний об'єм, люд.-хв.

1. Провішування поверхні

м2

45

90

2. Установка маяків

1 маяк

90

205

3. Змочування поверхні

м2

46

7

4. Перелопачування розчину

мЗ

1,08

60

5. Нанесення обризгу

мЗ

0,54

160

6. Нанесення ґрунту з розрівнюванням

мЗ

0,36

240

7. Виділка лузг

м

8

144

8. Вирубка маяків

1 маяк

90

188

9. Проціджування розчину

мЗ

0,18

90

10. Нанесення покривального шару

мЗ

45

100

11. Згладжування поверхні

мЗ

45

586

12. Оздоблення лузг

м

8

234• норматив витрати робочого часу:

- на підготовчу-завершальну роботу - 4%;

- на відпочинок та особисті потреби - 15%;

• кінцевий мірник процесу - 1 м2 стелі.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 17


 1. Обґрунтувати особливості методики проектування норм праці на механізовані будівельно-монтажні процеси.

 1. Розрахувати заробітну плату членів бригади.

Вихідні дані:

 • сума бригадного заробітку за місяць - 4820 грн.

 • рівень кваліфікації та відпрацьований час кожного робітника наведено у табл. 8:

Таблиця 8

Табель-

ний номер

Прізвище та ініціали

Роз-

ряд

Годинна тарифна ставка, грн. коп.

Відпра-

цьовано часу, годин

Сума тариф­ного заробіт­ку, грн. коп.

Коефі­цієнт відрядно-го приробіт-ку

Заробіт­на плата, грн. коп.

311

Іваненко П.Ю.

3
175


424

Петренко О.І.

5
93


429

Попов В.І.

2
183


510

Леонов В.І.

4
169


620

Реунов А.К.

6
125


815

Кондратенко Ю.П.

5
175


Всього4820


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 18


Виробнича ситуація: черговий робочий-електрослюсар 4-го тарифного розряду виконує роботу з обслуговування електричних машин та механізмів будівельного майданчика.

1. Обґрунтувати:

 • форму організації праці;

 • метод та спосіб нормативних досліджень за використанням робочого часу;

 • вид норми праці;

 • форму та систему оплати праці;

 • спосіб контролю за рівнем виконання норм праці.

2. Визначити заробітну плату чергового робочого-електрослюсаря за місяць.

Вихідні дані:

 • система оплати праці - обирається студентом;

 • режим роботи - 5 днів на тиждень;

 • робочих днів на місяць - 23 дні;

 • робота виконується у нічний час.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 19


1. Обґрунтувати умови ефективного застосування та розкрити механізм нарахування заробітної плати при використанні погодинно-преміальної системи оплати праці. Узагальнити напрямки та навести відповідні показники преміювання робітників.

2. Визначити нормативне значення наступного хронометражного ряду на виконання циклічної операції, чол-сек: 20, 24, 26, 20, 35, 20, 18,19, 28, 30, 35.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 20


 1. Обґрунтувати умови ефективного застосування та розкрити механізм нарахування заробітної плати при використанні відрядно-преміальної системи оплати праці. Узагальнити напрямки та навести відповідні показники преміювання робітників.

 2. Запроектувати виробничу норму викладання аеродромного цементобетонного покриття з використанням бетоноукладальної машини ДС-110 для машиністів та робочих, які працюють на виконанні ручних операцій.

^ Вихідні дані:

  • середня кількість продукції, яку виконує машина за одну годину безперервної роботи - 701 м2 покриття;

  • затрати часу на:

- підготовку машини до роботи - 8 % робочого часу;

- технологічні перерви, відпочинок машиністів -11,5 % робочого часу;

 • машиною керують - машиніст - 6-ий розряд;

- помічник машиніста - 4-ий розряд;

 • витрати праці робочих з виконання ручних операцій складають 803,88 чол-хвил на 1000 м3 покриття. Витрати часу на: підготовчо-заключну роботу - 3 % робочого часу; відпочинок -10 % робочого часу. Технологічні перерви у роботі ланки робочих відсутні.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 21


 1. Обґрунтувати вимоги та розкрити технологію проектування чисельного, професійно-кваліфікаційного складу будівельних бригад.

 2. Визначити заробітну плату кожного члена спеціалізованої бригади слюсарів-сантехників з використанням при розподілу відрядного добутку коефіцієнта участі в праці (КУП).

Вихідні дані:

 • загальна заробітна плата бригади - 5720 грн.,

 • склад, кваліфікація робітників та відпрацьований ними час наведено у табл. 9:Таблиця 9

№ п/п

Прізвище

Тарифний розряд робітника

Відпрацьовано, годин

1.

Петренко П.П.

2

172

2.

Іваненко І. І.

6

125

3.

СтусС.Л.

4

165

4.

Кваша М. А

4

134

5.

Глос А. М.

5

163

6.

Семенов В. В.

4

145

7.

Мороз О.І.

3

174
 • КПУ кожному робітнику встановити самостійно у межах 0,5 - 1,5.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 22


 1. Обґрунтувати необхідність та визначити складові та сутність договірного регулювання оплати праці робітників підприємств, установ, організацій різних форм власності.

 2. Виробнича ситуація: робочий-цегельник 5-го тарифного розряду виконує роботу зі зведенням стін індивідуальної житлової забудови.

Визначити заробітну плату робочого-цегельника 5-го тарифного розряду за місяць, питому вагу її тарифної частини, розміри премії та відрядного добуту.

Вихідні дані:

 • Система праці – відрядно-преміальна;

 • Норми затрат на 1 м3 кладення цегли – 1,8 чол-год;

 • Обсяг виконаних за місяць робіт – 120 м3 кладення цегли;

 • Відпрацьовано робочим за місяць – 176 год;

 • Умови преміювання – за виконання норми праці на 100% положенням про премії передбачено 10% прямої відрядної заробітної плати; за кожний процент переробки норми праці – 1,5% відрядної заробітної плати;

 • Умови праці нормальні.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 23


 1. Обґрунтувати необхідність і визначити складові та сутність тарифної системи оплати праці робітників підприємств, установ, організацій різних форм власності.

 2. Визначити затрати праці і заробітної плати на 1 м3 цегляної кладки з транспортних робіт.

^ Вихідні дані:

• норми затрат праці та відрядні розцінки за видами робіт наведені у табл. 10:

Таблиця 10

Назва транспортних робіт

Одиниця виміру робіт

На одиницю виміру

норма затрат праці, чол/год.

Розцінка, грн.

1. Вивантаження цегли глиняної звичайної, пакетами (650 шт.), з автомашин краном

1 пакет

0,28

0,179

2. Прийом розчину із автосамоскиду

1 т розчину

0,028

0,017

3. Навантаження розчину в ящики

1 т розчину

0,45

0,266

4. Підйом розчину в ящиках

1 м3 розчину

0,9

0,65
 • витрати матеріалів на 1 м3 кладки:

розчин - 0,23 м3

цегла - 400 шт

 • питома вага розчину - 2,2 т/ м3 розчину.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 24


 1. Обґрунтувати необхідність та визначити сферу державного регулювання оплати праці робітників підприємств, установ, організацій різних форм власності.

 2. Визначити змінну норму видобутку ланки монтажників на складанні та встановленні балок покриття промислових будівель.

Вихідні дані:

 • чисельний склад ланки монтажників - 7 чол. ;

 • норма виробітку ланки:

 • складання -1,69 одиниць за зміну;

 • встановлення - 5 одиниць за зміну.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 25


 1. Обґрунтувати особливості методики проектування норм праці на немеханізовані процеси.

 1. Визначити суму премії кожного працівника відділу праці будівельного підприємства.

Вихідні дані:

 • розмір колективної премії працівників відділу - 2200 грн.,

 • робочих днів за місяць - 22 дні;

 • склад працівників, їх посадові оклади і відпрацьований час наведено у табл. 11:

Таблиця 11

№ п/п

Прізвище робітника

Посадовий оклад, грн.

Відпрацьовано днів у місяці

1.

Мельник В. І.

210

22

2.

Шевчук А. С.

170

22

3.

Солдатенко П. А.

160

11

4.

Ткачук ОМ

150

22

5.

Власенко І. П.

110

22


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 26


Виробнича ситуація: робочі виконують на строк комплекс організаційно та технологічно пов'язаних між собою будівельно-монтажних процесів з будівництва промислового цеху з використанням будівельних машин та механізмів.

1. Обґрунтувати:

 • форму організації праці;

 • метод та спосіб нормативних досліджень за використанням робочого часу;

 • вид норми праці;

 • форму та систему оплати праці;

 • спосіб контролю за рівнем виконання норм праці.

2. Визначити суму премії з акордного наряду комплексної бригади на будівництві промислового цеху.

Вихідні дані:

 • система оплати праці - акордно-преміальна;

 • склад бригади -19 чол.;

 • строк виконання робіт - 22 дня;

 • сума заробітної плати з акордного наряду (калькуляції) - 25400 грн.;

 • витрати праці на виконання робіт:

- з калькуляції (нормативні) - 3344 чол-год;

- фактично-3192 чол-год;

• умови преміювання - за кожний процент зменшення нормативних витрат часу передбачений розмір премії за якість виконаних робіт: "відмінно" - 2,8 %; "добре" -1,6 %;

• якість виконаних робіт - "добре".


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 27


 1. Обґрунтувати умови ефективного застосування та розкрити механізм нарахування заробітної плати при використанні безтарифної системи оплати праці.

 2. Розрахувати середній кваліфікаційний розряд робітників виробничої будівельної бригади у складі: І розряд – 2 чол., ІІІ розряд – 5 чол., V розряд – 5 чол., VIII розряд – 2 чол.

1й варіант – за середнім тарифним коефіцієнтом.

2й варіант – за середньою тарифною ставкою.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 28


 1. Обґрунтувати необхідність та функціональне призначення елементів робочого часу як складових норми часу використання машин та механізмів.

 2. Визначити погодинну заробітну плату за місяць робочого-електрослюсаря 4-го тарифного розряду на обслуговуванні електричних машин та механізмів будівельного майданчика.

Вихідні дані:

 • система оплати праці - проста погодинна;

 • режим роботи - 5 днів на тиждень;

 • робочих днів за місяць - 23 дні;

 • робота виконується в нічний час з врахуванням сумісництва.


^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 29


 1. Обґрунтувати умови ефективного застосування та розкрити механізм нарахування заробітної плати при використанні відрядно-прогресивної системи оплати праці.

 2. Визначити спосіб обробки та розрахувати нормативну трудомісткість хронометражного ряду за операцією "встановлення залізобетонної колони", чол-хвил: 19, 23, 26, 34, 20, 26, 18, 19, 29, 22, 27.^ КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 30


Виробнича ситуація: робочий 2-го тарифного розряду допоміжного виробництва зайнятий навантаженням, розвантаженням та транспортуванням продукції, обслуговує трьох робочих основного виробництва і безпосередньо впливає на рівень продуктивності їх праці.

1. Обґрунтувати:

 • форму організації праці;

 • метод та спосіб нормативних досліджень за використанням робочого часу;

 • вид норми праці;

 • форму та систему оплати праці;

 • спосіб контролю за рівнем виконання норм праці.

2. Визначити заробітну плату за робочу зміну робочого-транспортувальника 2-го тарифного розряду допоміжного виробництва, який зайнятий навантаженням, розвантаженням та транспортуванням продукції, обслуговує трьох робочих основного виробництва.

Вихідні дані:

 • система оплати праці - побічна відрядна;

 • режим роботи робочого-транспортувальника - 5 днів на тиждень;

 • змінна норма виробітку та рівень виконання норм праці робочими основного виробництва наведена у табл. 12:

Таблиця 12

Табельний номер робочого основного виробництва

Змінна норма виробітку, одиниць продукції

Рівень виконання норм праці, %

1201

1202

1203

200

400

100

130

100

120
 • умови праці нормальні.Список літератури


 1. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Вып. 3. Раздел: строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. – М.: Стройиздат, 1988.

 2. Збірники норм і розцінок на будівельні та монтажні роботи: єдині норми і розцінки (ЄНіР), галузеві норми і розцінки (ГНіР), місцеві норми і розцінки (МНіР).

 3. Бланки офіційної бухгалтерської, фінансової та статистичної звітності.

 4. Карти трудових процесів.

 5. Тарифні сітки для робочих, зайнятих в будівництві та на ремонтно – будівельних роботах (галузеві і виробничі тарифні домовленості).

Навчальне видання


Комплексні контрольні роботи (ситуаційні вправи) за модулем „Економіка праці та соціально-трудові відносини” Розділ „Економіка праці”. (для студентів усіх форм навчання. Напрям підготовки – 0501 „Економіка і підприємництво”. Спеціальність – 6050100 „Економіка підприємства”, 6050100 „Облік і аудит”).


Укладачі: Соловйов Олександр Васильович,

Торкатюк Володимир Іванович,

Соловйова Ольга Євгеніївна,

Пан Микола Павлович.


Відповідальний за випуск: В.І. Торкатюк д-р техн. наук.


Редактор: М.З.Аляб’єв


Коректор: З.І.Зайцева


План 2005, поз 422

_________________________________________________________________

Підп. до друку 13.12.2005 Формат 60х84 1 /16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк.0,9. Обл.-вид. арк.1,3

Замовл №3002 Тираж 200 прим. Ціна договірна


61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Комплексні контрольні роботи (ситуаційні вправи) iconЮ. В. Комплексні контрольні робот з нормативного курсу «Біотехнологія в рослинництві» для студентів агробіологічних спеціальностей. Київ, Вид-во нау, 2003, 38с. Мельничук М. Д., Кляченко О. Л., Коломієць Ю. В. Клітинна селекція
Мельничук М. Д., Кляченко О. Л., Коломієць Ю. В. Комплексні контрольні робот з нормативного курсу «Біотехнологія в рослинництві»...
Комплексні контрольні роботи (ситуаційні вправи) iconМетодичні рекомендації щодо розробки комплексних контрольних робіт (ккр) До засобів діагностики якості вищої освіти
До засобів діагностики якості вищої освіти відносяться комплексні контрольні роботи (ккр) з гуманітарних фундаментальних та фахових...
Комплексні контрольні роботи (ситуаційні вправи) iconДодаток 1 до наказу ректора нду ім. М. Гоголя від 12 квітня 2007 р., №52 рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт
Комплексні контрольні роботи (ккр) з гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін відносяться до засобів діагностики якості...
Комплексні контрольні роботи (ситуаційні вправи) iconВ. Б. Юскаєв Контрольні роботи з курсу
Контрольні роботи з курсу ”Теорія ймовірностей” для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання./Укладачі: Ю. П. Бородай,...
Комплексні контрольні роботи (ситуаційні вправи) iconВ. Б. Юскаєв Контрольні роботи з курсу
Контрольні роботи з курсу ”Теорія ймовірностей” для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання./Укладачі: Ю. П. Бородай,...
Комплексні контрольні роботи (ситуаційні вправи) iconФізика методичні вказівки І контрольні роботи
Фізика. Методичні вказівки І контрольні роботи (для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання). Укл.: Аксьонова К. Ю., Оксюк Ю....
Комплексні контрольні роботи (ситуаційні вправи) iconМіського господарства комплексні методичні вказівки
Комплексні методичні вказівки з курсу "Урбаністика "(для студентів 3 курсу денної І 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 092103...
Комплексні контрольні роботи (ситуаційні вправи) iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки та контрольні роботи з української мови
Методичні вказівки та контрольні роботи з української мови (для студентів 1 курсу денної форми навчання усіх спеціальностей Академії)...
Комплексні контрольні роботи (ситуаційні вправи) iconХарківська національна академія міського господарства д. О. Юрченко контрольні роботи з дисциплини “іноземна мова”
Контрольні роботи з дисципліни “Іноземна мова” (німецька мова) (для студентів 1-2 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки...
Комплексні контрольні роботи (ситуаційні вправи) iconКонтрольні завдання №1
Студент повинен виконати контрольні завдання /дві контрольні згідно учбового плану/ по варіанту, номер якого співпадає з останньою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи