Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права Бюджетне право України Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів) icon

Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права Бюджетне право України Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів)




Скачати 98.12 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права Бюджетне право України Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів)
Дата31.05.2012
Розмір98.12 Kb.
ТипДокументи

Львівський національний університет імені Івана Франка

юридичний факультет

кафедра адміністративного та фінансового права


Бюджетне право України

Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів)


д.ю.н. Заверуха І.Б.


Львів - 2009

Розділ 1. Загальні положення бюджетного права


Тема 1. Правове регулювання фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування.

 1. Правова природа публічних фінансів

 2. Децентралізація і деконцентрація публічної адміністрації

 3. Зміст фіскальної децентралізації: проблеми теорії та практики

 4. Критерії оцінки фіскальної децентралізації


Тема 2. Зміст, значення та структура бюджету.

 1. Поняття бюджету та його значення, види бюджетів

 2. Структура бюджету

 3. Правова природа бюджету

 4. Бюджетна класифікація.

 5. Дефіцит та профіцит бюджету.

 6. Загальноприйняті методи бюджетного регулювання

 7. Понятійно-катеоріальний апарат бюджетного права.


Розділ 2. Бюджетне право України


Тема 3. Правове регулювання бюджетної системи в Україні.

 1. Бюджетна система України та її склад. Принципи бюджетної системи України.

 2. Поняття, предмет та система бюджетного права. Особливості бюджетно-правових відносин.

 3. Конституційні основи бюджетного права. Джерела бюджетного права.

 4. Кодифікація бюджетного законодавства України.

 5. Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самовярдування в Україні.


Тема 4. Правове регулювання бюджетних надходжень.

 1. Поняття та види бюджетних надходжень.

 2. Види бюджетних доходів. Доходи Державного бюджету України

 3. Принципи розподілу доходів між бюджетами різних рівнів бюджетної системи України.

 4. Правове регулювання бюджетних запозичень.


Тема 5. Правове регулювання бюджетних витрат

 1. Поняття та види бюджетних витрат

 2. Видатки Державного бюджету України

 3. Принципи розмежування видатків між різними ланками бюджетної системи

 4. Класифікація бюджетних видатків


Тема 6. Правове регулювання міжбюджетних трансфертів.

 1. Правове регулювання міжбюджетних відносин.

 2. Правове регулювання міжбюджетних трансфертів.

 3. Дотації вирівнювання: загальна характеристика та основи розрахунку

 4. Субвенції: принципи та підстави надання одержання.


Тема 7. Правове регулювання місцевих бюджетів

 1. Фінансова основа місцевого самоврядування

 2. Правове регулювання доходів місцевих бюджетів. Класифікаціна характеристика доходів місцевих бюджетів

 3. Власні доходи місцевих бюджетів

 4. Доходи місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень

 5. Видатки органів місцевого самоврядування, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

 6. Видатки органів місцевого самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів

 7. Правові основи здійснення запозичень до місцевих бюджетів

 8. Обслуговування муніципального боргу.


Тема 8. Бюджетний процес України

 1. Правові основи, зміст та принципи бюджетного процесу. Бюджетний цикл, бюджетний період. Стадії бюджетного процесу.

 2. Учасники бюджетного процесу в Україні.

 3. Порядок складання проектів бюджетів.

 4. Розгляд проектів бюджетів.

 5. Порядок затвердження бюджетів.

 6. Правові основи виконання бюджету. Бюджетний розпис.

 7. Казначейська система виконання бюджетів.

 8. Звіт про виконання бюджету.

 9. Порядок внесення змін до Закону про Державний бюджет України.


Розділ 3. Бюджетне право зарубіжних країн

Тема 9. Бюджетна система Франції

 1. Бюджетна система Франції.

 2. Джерела бюджетного права Франції

 3. Фінансова основа місцевого самоврядування в Франції

 4. Класифікація джерел фінансування бюджетів місцевого самоврядування в Франції

 5. Класифікація місцевих видатків в Франції


Тема 10. Бюджетна система Федеративної Республіки Німеччина

 1. Бюджетна система ФРН.

 2. Джерела бюджетного права ФРН

 3. Фінансова основа місцевого самоврядування в ФРН

 4. Класифікація джерел фінансування бюджетів місцевого самоврядування в ФРН

 5. Класифікація місцевих видатків в ФРН


Тема 11. Бюджетна система Республіки Польща.

 1. Бюджетна система Республіки Польща.

 2. Джерела бюджетного права Республіки Польща

 3. Фінансова основа місцевого самоврядування в Республіці Польща

 4. Класифікація джерел фінансування бюджетів місцевого самоврядування в Республіці Польща

 5. Класифікація місцевих видатків в Республіці Польща


Тема 12. Бюджетна система Російської Федерації.

 1. Бюджетна система РФ.

 2. Джерела бюджетного права РФ.

 3. Фінансова основа місцевого самоврядування в РФ

 4. Класифікація джерел фінансування бюджетів місцевого самоврядування в РФ

 5. Класифікація місцевих видатків в РФ


Законодавство та література:

 1. Конституція України прийнята 26.06.2006 р. Із змінами внесеними згідно із Законом №2222 від 08.12.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141., Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №2. – Ст. 44

 2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37. – Ст. 189.

 3. Закон України від 21.05.1997 р.“Про місцеве самоврядування в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 4. Закон України від 9.04.1999р. „Про місцеві державні адміністрації” // ВВР України. – 1999. - №20 – 21. – Ст.190

 5. Закон України від 20.05.1999 р. „Про Національний банк України” // Відомості Верховної Ради України. – № 29. – Ст. 238.

 6. Закон України від 22.02.2000 р.”Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 20. – Ст. 148.

 7. Закон України від 7.12.2000 р. “Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30.

 8. Закон України вiд 11.07.1996 № 315/96-ВР „Про Рахункову палату”// Відомості Верховної Ради України вiд 12.06.1998. – 1998. – № 24. – Ст. 137.

 9. Закон України від 7.12.2000 р. “Про контрольно-ревізійну службу в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 1. – Ст. 30.

 10. Закон України від 20.09.2001 р. “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 30.

 11. Закон України від 1 липня 2004 року N 1953-IV «Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань»

 12. Закон України від 26.12.2008 р. №835 «Про державний бюджет України на 2009 рік» / Голос України від 31.12.2008. - №250

 13. Закон України від 16.07.1999 р. “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”

 14. Положення про Міністерство фінансів України. Затверджене Указом Президента України від 26 серпня 1999 року № 1081/99

 15. Положення про Міністерство фінансів України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.07 р. №1837 // Офіційний вісник України. - 2007.- №1.- Ст.26.

 16. Положення „Про Державне казначейство України”. Затверджене Указом Президента України від 27.04.1995 р. №335/95

 17. Положення Про Державне казначейство України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. №1232 // Офіційний вісник України від 11.01.2006 р. №52, стор. 330

 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. N 1017 „Про затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетних програм”

 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 2000 р. N 771 «Про уточнення переліку головних розпорядників коштів державного бюджету»

 20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 р. №296 «Про вдосконалення структури розпорядників бюджетних коштів» // Офіційний вісник України від 14.06.2006 р. №22, стор.144

 21. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2000 р. N 17

 22. Порядок виконання рішень про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного та місцевих бюджетів, або бюджетних установ, затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 09.07.2008 р.

 23. Наказ Міністерства Фінансів України від 27.12.2001 р. “Про бюджетну класифікацію України та її запровадження” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України Бюджетне законодавство. – 2002 . -№2.

 24. Порядок касового виконання державного бюджету за видатками, затверджене Наказом Державного казначейства України № 3 від 22.01.2001

 25. Порядок взаємодії Міністерства фінансів України як головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм на всіх стадіях бюджетного процесу, затверджений Наказом міністерства фінансів України від 30.05.2007 р.

 26. Інструкція, про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 14.12.01 р. №574

 27. Порядок призупинення бюджетних асигнувань, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 15.05.02 р. №319

 28. Порядок передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника коштів державного бюджету іншому головному розпоряднику коштів державного бюджету, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2004 р. № 7 // Офіційний вісник України від 13.02.2004 р. №4, стор.543

 29. Порядок зупинення операцій з бюджетними коштами, затверджений Наказом Державного казначейства України від 18.11.02 р. №213

 30. Порядок обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України, затверджено Наказом Державного казначейства України від 09.08.2004 р. №134 // Офіційний вісник України від 17.09.2004 р. №35, стор. 289

 31. Про терміни надання квартальних фінансових звітів про виконання зведених кошторисів головними розпорядниками бюджетних коштів, затверджено Наказом Державного казначейства України від 25.03.2009 р. №122 // Офіційний вісник України від 27.04.2009 р. №29, стор. 156

 32. Порядок формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, затверджено Наказом Державного казначейства України від 05.02.2008 р. №40 // Офіційний вісник України від 03.03.2008 р. №14, стор. 31

 33. Порядок обслуговування державного бюджету за видатками, затверджений Наказом Державного казначейства України від 25 травня 2004 року N 89

 34. Наказ Держказначейства України N 32 від 09.04.97 Про затвердження Інструкції про відкриття реєстраційних рахунків органами Державного казначейства України.

 35. Manual on Government Finance Statistics.- International Monetary Fund, 2001.

 36. Manual on Government Finance Statistics.- International Monetary Fund, 1986.


Література:


 1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. Финансы. – М., 2000. – 687 с.

 2. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. – К.: Атіка, 2002. – 380 с.

 3. Бєнєк-Бялас Е. Бюджет за програмами – інноваційний інструмент управління містом (на прикладі міста Кракова)” // Аспекти самоврядування. - 1999. - №2(4). – с.14-16.

 4. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підруч. – К.: НІОС, 2001. – 416 с.

 5. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 448 с.

 6. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право. Учебное пособие. – Харьков: Легас, 2003. – с. 359

 7. Государственные и муниципальные финансы: Учеб. пособие / Под ред. Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 303 с.

 8. Данкерс Д.С.М. Муниципальная бюджетная система в Нидерландах // Государство и право. – 1993. - № 1. С. 92-100.

 9. Демків О. Місцеві бюджети США // Економіка України. – 1995. - № 6. – С.81-84.

 10. Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній європі / Пер. з англ.. – К.: Основи, 1988. – 542 с.

 11. Заверуха О.Б. До питання про поняття бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Київ-2000. - Випуск 8.- С.299-305.

 12. Заверуха О.Б. Міжбюджетні відносини в Україні: проблеми правового регулювання // Право України. - №9. - 2000. - С.34-37.

 13. Козырин А.Н. Публичные финансы: взаимодействие государства и общества. – М., 2002. – 34 с.

 14. Косенко Л.П. До питання про зміст поняття «бюджетний процес» // Проблеми фінансового права. Міжнародна наукова конференція. Т.1 –Чернівці.-1996.-С.91-99.

 15. Косенко Л.П. Досвід розвинутих країн з питань організації бюджетного процесу (на прикладі Швеції) // Проблеми фінансового права. Міжнародна наукова конференція. Т.2.-Чернівці.-1996.-С.115-125.

 16. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Монографія. – К.: НІСД – 1996. – 111 с.

 17. Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм: Моногр. / Рос. акад. наук. Сарат. фил. Ин-та государства и права РАН; Под ред. Н.И. Химичевой.– М.: Изд-во Норма, 2001. – 347 с.

 18. Кунас З. Основные принципы бюджетной системы Германии // Финансы. – 1993. - № 9. – С.68-76.

 19. Лебідь-Юрчик Х. Бюджетове право. – 1927. – Львів. – 189 с.

 20. Музика О.А. Неподаткові доходи місцевих бюджетів України (фінансово-правове дослідження): Монографія. – К.: Атака, 2006. – 256 с.

 21. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: Моногр. – К.: Атіка, 2004. – 344 с.

 22. Фінансово-правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: навчальний посібник. – К.: Правова єдність, 2009. – 224 с.

 23. Нечай А.А Проблеми управління публічними видатками: розмежування видаткових повноважень // Зб. наук. пр. Української Академії державного управління при Президентові України. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – Вип. 1. – С. 204-213.

 24. Нечай А.А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних накопичувальних фондів: Моногр. – Чернівці: Рута, 2004. – 376 с.

 25. Нечай А.А. Правові основи контролю та фінансування бюджетних витрат (на прикладі Канади) // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. – Чернівці: ЧДУ, 1998. – Вип. 24. – С. 152 – 158

 26. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків: Моногр. – Чернівці: Рута, 2004. – 264 с.

 27. Орлюк О.П. Фінансове право. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 527 с.

 28. Савченко Л.А. Правовий статус Рахункової палати України: Моногр. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2002. – 131 с.

 29. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Моногр. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 407 с.

 30. Сидорова Н.В. Правова природа бюджетного закону // Проблеми фінансового права. Міжнарона наукова конференція. Т.1.-Чернівціі.-1996.-с.с. 84-90

 31. Ткачук І.Г. Економічні передумови фінансової незалежності регіону // Фінанси України.-1999.-№11.-С.3.

 32. Ткачук А. Місцевий бюджет та повноваження органів місцевого самоврядування.//Аспекти самоврядування.-1999.-№2(4).-С.30-36

 33. Kosiek-Wojnar M., Surowka K. Podstawy finansow samorzadu terytorialnego. – Wedawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2007, - 292 s.

Схожі:

Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права Бюджетне право України Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів) iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права

Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права Бюджетне право України Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів) iconКафедра адміністративного та фінансового права фінансове право україни
Фінансове право України. Плани практичних занять для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного...
Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права Бюджетне право України Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Право приватної власності на землі в Україні та його гарантії. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет...
Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права Бюджетне право України Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «трудове право україни»
Перерахуйте відносини, що тісно пов’язані з трудовими як предмет трудового права
Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права Бюджетне право України Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів) iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра адміністративного та фінансового права
Вищою метою держави І права, як засобу реалізації державою своїх завдань І функцій, є забезпечення розвитку громадянського суспільства,...
Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права Бюджетне право України Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Правові форми використання земель в Україні. Завдання для проведення практичних занять. – Львів: юридичний факультет Львівського...
Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права Бюджетне право України Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Завдання для самостійної роботи студентів зі спецкурсу «правове регулювання трудових відносин державних службовців»
Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права Бюджетне право України Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного
Завдання для самостійної роботи студентів зі спецкурсу «нагляд І контроль за дотриманням трудового законодавства україни.»
Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права Бюджетне право України Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «екологічне право україни»
...
Львівський національний університет імені Івана Франка юридичний факультет кафедра адміністративного та фінансового права Бюджетне право України Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра трудового, аграрного та екологічного права завдання для самостійної роботи студентів з курсу «земельне право україни»
На підставі узагальнення та аналізу вітчизняного та міжнародного законодавства, наукових джерел, матеріалів судової практики, підготуйте...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи